open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 11 червня 1996 р. N 637

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 755 ( 755-98-п ) від 25.05.98 )
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1185 ( 1185-97-п ) від 28.10.97 у частині затвердження

граничної чисельності працівників апаратів

Держкоммістобудування та Держитлокомунгоспу та

встановлення їм ліміту кількості легкових автомобілів )
Про затвердження граничної чисельності, фонду

оплати праці працівників апарату міністерств, інших

центральних і підпорядкованих їм місцевих органів

державної виконавчої влади та встановлення ліміту

кількості легкових автомобілів, що їх обслуговують
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 949 ( 949-96-п ) від 14.08.96

N 960 ( 960-96-п ) від 15.08.96

N 1037 ( 1037-96-п ) від 04.09.96

N 1179 ( 1179-96-п ) від 28.09.96

N 1393 ( 1393-96-п ) від 15.11.96

N 1551 ( 1551-96-п ) від 25.12.96

N 830 ( 830-97-п ) від 04.08.97

N 1255 ( 1255-97-п ) від 12.11.97
Розпорядженнями КМ

N 560-р ( 560-96-р) від 05.09.96

N 689-р ( 689-96-р ) від 28.10.96

N 544-р ( 544-97-р ) від 29.09.97 )
З метою забезпечення скорочення державних витрат, приведення
штатної чисельності працівників апарату міністерств, інших
центральних і підпорядкованих їм місцевих органів державної
виконавчої влади у відповідність з розмірами коштів, передбаченими
в Державному бюджеті України на 1996 рік на їх утримання, та
відповідно до постанови Верховної Ради України від 22 березня
1996 р. N 97 ( 97/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
Державний бюджет України на 1996 рік" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити граничну чисельність працівників апарату
міністерств, інших центральних органів та підпорядкованих їм
місцевих органів державної виконавчої влади з урахуванням
скорочення в цілому апарату управління на 20 відсотків та фонд
оплати праці працівників цих органів на 1996 рік згідно з додатком
N 1. 2. Міністерствам, іншим центральним органам державної
виконавчої влади у двотижневий термін: прийняти рішення про скорочення чисельності працівників
центрального апарату, а також підпорядкованих місцевих органів
державної виконавчої влади та встановити їм граничну чисельність і
фонд оплати праці працівників виходячи з додатку 1; переглянути структуру та функції підрозділів центрального
апарату, привести їх у відповідність із завданнями, що стоять на
сучасному етапі реформування економіки, та подати на затвердження
віце-прем'єр-міністрам (згідно з розподілом обов'язків) проекти
структур центрального апарату, погоджені з Міністерством фінансів
і Міністерством економіки. 3. Скоротити кількість легкових автомобілів, що обслуговують
міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади та
встановити їм ліміт кількості легкових автомобілів згідно з
додатком N 2. Міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої
влади у двотижневий термін: привести загальну кількість легкових автомобілів, що належать
їм або орендуються (наймаються) ними на підприємствах і в
організаціях, у відповідність з установленим лімітом; проаналізувати наявну кількість легкових автомобілів, що
обслуговують підпорядковані їм місцеві органи державної виконавчої
влади, встановити для них ліміт кількості легкових автомобілів з
урахуванням необхідності скорочення витрат на їх утримання. 4. Обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям скоротити кількість легкових автомобілів, що
обслуговують обласні, міські та районні державні адміністрації, їх
управління, відділи, інші служби на 30 відсотків та встановити
ліміт їх кількості. 5. Легкові автомобілі міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, підпорядкованих їм місцевих органів,
обласних, міських та районних державних адміністрацій, які
утримуються на їх балансі і вивільняються у зв'язку з
установленням ліміту, підлягають реалізації за договірними цінами
підприємствам і організаціям, що належать до сфери їх управління,
або автогосподарствам загального користування для використання у
виробничій діяльності та надання послуг населенню. Міністерствам,
іншим центральним органам державної виконавчої влади, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
кошти від реалізації легкових автомобілів перерахувати у доход
державного бюджету та про їх розмір повідомити Міністерство
фінансів. 6. Міністерству фінансів у двотижневий термін підготувати і
подати на погодження з Комісією Верховної Ради України з питань
бюджету пропозиції щодо внесення змін до фонду оплати праці
працівників міністерств і відомств, затвердженого Законом України
"Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ), які
випливають з цієї постанови.

Прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

ДОДАТОК N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 червня 1996 р. N 637
( Додаток N 1 втратив чинність в частині Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку на підставі Постанови

КМ N 830 ( 830-97-п ) від 04.08.97 )
Гранична чисельність працівників апарату

міністерств, інших центральних і підпорядкованих

їм місцевих органів державної виконавчої влади та

фонд оплати праці їх працівників на 1996 рік
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування органів | Міністерства, | Місцеві органи державної виконавчої влади | інші центральні |міністерств, інших | органи державної| центральних | виконавчої влади| органів державної | | виконавчої влади ————————————————————————————+—————————————————+—————————————————— |гранич- |у тому |гранична |Фонд |на чи- |числі |чисель- |оплати |сель- |заступ- |ність |праці |ність |ників |праців- |праців- |праців- |керів- |ників |ників, |ників |ників |апарату, |млрд. |цент- | |одиниць |крб. |рально- | | | |го апа- | | | |рату, | | | |одиниць | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Органи державної виконавчої
влади, які утримуються за
рахунок коштів державного
бюджету
Мінвуглепром 240 6
Мінекономіки 937 9 1450 205,1
МЗС 485 5
Мінзв'язку 110 4
МЗЕЗторг 396 6 295 51,2
МОЗ 190 4
Мінекобезпеки 240 4
Мінлісгосп 100 3 90 15
Мінкультури 170 4
Міннацміграції 100 4 5 0,8
Мінмолодьспорт 100 4
Міносвіти 230 5 На часткову зміну додатка N 1 встановити кількість заступників
Міністра освіти 6 згідно з Розпорядженням КМ N 544-р ( 544-97-р )
від 29.09.97 )
Мінпраці 154 3
Мінпром 485 8 На зміну додатка N 1 встановити кількість заступників Міністра
промисловості 9 одиниць згідно з Розпорядженням КМ N 560-р
( 560-96-р ) від 05.09.96 )
Мінпресінформ 90 4
Мінрибгосп 80 3
Мінмашпром (включаючи Укр-
агромаш) 400 7 На часткову зміну додатка N 1 затвердити граничну чисельність
працівників центрального апарату Міністерства машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії в кількості 415
одиниць, в тому числі Украгромашу - 42 одиниці згідно з
Постановою КМ N 1551 ( 1551-96-п ) від 25.12.96 )
Мінсільгосппрод 510 6
Мінсоцзахист 180 4 На зміну додатка 1 встановити кількість заступників Міністра
соціального захисту населення 5 одиниць згідно з Розпорядженням
КМ N 689-р ( 689-96-р ) від 28.10.96 )
Мінстат 450 6 13735 2140,4
Мінтранс 194 6
Мінфін 580 9 15182 2543,3
Мінчорнобиль 130 3
Мінюст 290 4 3251 621,5
Держводгосп 140 3
Держкомгеології 100 3
Деркомгідромет 50 2
Держжитлокомунгосп 100 4
Держкомзем 150 3 15000 1439,4
Держкоменергозбереження 70 5
Держкоммістобудування 146 3
Держкомрезерв 99 3 Затвердити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету по матеріальних резервах у
кількості 159 одиниць згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-96-п )
від 14.08.96 )
Держмитком 180 6 На часткову зміну додатка 1 затвердити граничну чисельність
працівників центрального апарату Державного митного комітету в
кількості 247 одиниць згідно з Постановою КМ N 1037 ( 1037-96-п )
від 04.09.96 )
Держнаглядохоронпраці 150 4
Держтелерадіо 80 4
Державний комітет у справах
релігії 50 3
Держкомтуризм 71 3
Держспоживзахист 70 2 642 106,3
Держсадвинпром 70 3
Держстандарт 120 3
Держкомсекретів 88 3 54 9,4
Держхарчпром 150 4
ДКНТП 80 5
Держкоммедбіопром 65 3
Украеронавігація 50 3
Комітет ветеранів війни в
Афганістані та воєнних
конфліктів в інших зару-
біжних країнах 10 2
Комітет у справах неповно-
літніх Кабінету Міністрів
України 54 3
Укрстрахнагляд 45 3 70 11,7
Комітет по Державних
преміях у галузі науки і
техніки 8 -
Комітет по Державних премі-
ях імені Т.Шевченка 4 -
Комітет з питань соціально-
го захисту військовослуж-
бовців при Кабінеті Мініст-
рів України 25 1 81 13,5
Експертно-технічний комітет
при Кабінеті Міністрів Ук-
раїни 40 3
Національне агентство з пи-
тань інформатизації при
Президентові України 100 3 27 4,5
Агентство координації між-
народної технічної допомоги 70 2 135 14,7
НКАУ 66 2 На часткову зміну додатку N 1 затвердити граничну чисельність
працівників центрального апарату Національного космічного
агентства у кількості 67 одиниць, в тому числі заступників
генерального директора - 3 згідно з Постановою КМ N 1179
( 1179-96-п ) від 28.09.96 )
НАМДІТ 50 3
Національна рада з питань
телебачення і радіомовлення 74 2 На часткову зміну додатка N 1 затвердити граничну чисельність
працівників апарату Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення у кількості 94 одиниць згідно з Постановою КМ N
1255 ( 1255-97-п ) від 12.11.97 )
Національна рада соціально-
го партнерства 9 1
Укравіатранс 100 5
Укравтотранс 45 3
Укрморрічфлот 90 5
ВАК 50 2
Укрдержхімкомісія 16 1
Національна комісія радіа-
ційного захисту населення 10 1
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку 82 1 135 19,3
( На часткову зміну додатка N 1 затвердити граничну чисельність
працівників центрального апарату Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку у кількості 105 чоловік, її
територіальних відділень - у кількості 160 чоловік згідно з
Постановою КМ N 1393 ( 1393-96-п ) від 15.11.96 )
Держтехінформслужба 60 3
Державна служба з питань
технічного захисту інформа-
ції 107 2
Головдержслужба 75 3
Головне контрольно-ревізій-
не управління 230 3 9153 1950,4
( На часткову зміну додатка N 1 затвердити чисельність
заступників начальника Головного контрольно-ревізійного
управління в кількості 5 чоловік та граничну чисельність
працівників місцевих органів Державної контрольно-ревізійної
служби - 11924 одиниці з фондом оплати праці 2905 млрд.крб.
згідно з Постановою КМ N 960 ( 960-96-п ) від 15.08.96 )
Головне управління Держав-
ного казначейства 195 4 5600 816,3
ГУРЧ 15 3
Укргеодезкартографія 58 3
Головна державна податкова
інспекція 650 6
Ліцензійна палата 35 2
Фонд державного майна 700 6 3672 581
——————————————————— Разом 11993 271 68577 10543,8

Органи державної виконавчої
влади, які утримуються за
рахунок коштів підприємств
Держнафтогазпром 126 6
Міненерго 180 5
Держкоматом 230 4 ————————————————————————— Разом 536 15 ————————————————————————— Усього 12529 286 68577 10543,8

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 червня 1996 р. N 637
( Додаток N 2 втратив чинність в частині Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку на підставі Постанови

КМ N 830 ( 830-97-п ) від 04.08.97 )
ЛІМІТ

кількості легкових автомобілів, що

обслуговують міністерства, інші центральні

органи державної виконавчої влади
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування міністерств, інших центральних органів | Ліміт державної виконавчої влади | кількості | легкових | автомобі- | лів ————————————————————————————————————————————————————————————————— Мінвуглепром 4
Мінекономіки 15
МЗС 20
Мінзв'язку 4
МЗЕЗторг 6
МОЗ 5
Мінекобезпеки 4
Мінлісгосп 4
Мінкультури 4
Міннацміграції 2
Мінмолодьспорт 4
Міносвіти 6 На часткову зміну додатка N 2 встановити ліміт кількості
легкових автомобілів, що обслуговують Міносвіти, 7 штук згідно з
Розпорядженням КМ N 544-р ( 544-97-р ) від 29.09.97 )
Мінпраці 4
Мінпром 9
Мінпресінформ 3
Мінрибгосп 5
Мінмашпром 8
Мінсільгосппрод 9
Мінсоцзахист 4
Мінстат 7
Мінтранс 4
Мінфін 10
Мінчорнобиль 4
Мінюст 5
Міненерго 6
Держкоматом 6
Держводгосп 4
Держкомгеології 3
Держкомгідромет 2
Держжитлокомунгосп 5
Держкомзем 3
Держкоменергозбереження 2
Держкоммістобудування 3
Держкомрезерв 2
Держмитком 8
Держнаглядохоронпраці 3
Держнафтогазпром 5
Держтелерадіо 1
Державний комітет у справах релігій 1
Держкомтуризм 3
Держспоживзахист 2
Держсадвинпром 3
Держстандарт 2
Держкомсекретів 3
Держхарчпром 5
ДКНТП 1
Держкоммедбіопром 2
Украеронавігація 1
Комітет ветеранів війни в Афганістані та воєнних
конфліктів в інших зарубіжних країнах 1
Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів
України 2
Укрстрахнагляд 2
Комітет з питань соціального захисту військовослуж-
бовців при Кабінеті Міністрів України 1
Експертно-технічний комітет при Кабінеті Міністрів
України 1
Національне агентство з питань інформатизації при
Президентові України 1
Агентство координації міжнародної технічної допомоги 2
НКАУ 2
НАМДІТ 2
Національна рада з питань телебачення і радіомовлен-
ня 1
Національна рада соціального партнерства 1
Укравіатранс 4
Укравтотранс 3
Укрморрічфлот 4
ВАК 2
Укрдержхімкомісія 1
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 2 На часткову зміну додатка N 2 затвердити ліміт кількості
легкових автомобілів, що обслуговують Державну комісію з цінних
паперів та фондового ринку, - 3 одиниці згідно з Постановою КМ N
1393 ( 1393-96-п ) від 15.11.96 )
Державна служба з питань технічного захисту інформа-
ції 1
Держтехінформслужба 1
Головдержслужба 3
Головне контрольно-ревізійне управління 4 На часткову зміну додатка N 2 установити ліміт кількості
легкових автомобілів, що обслуговують Головне
контрольно-ревізійне управління, 5 одиниць згідно з Постановою КМ
N 960 ( 960-96-п ) від 15.08.96 )
Головне управління Державного казначейства 4
ГУРЧ 2
Укргеодезкартографія 3
Головна державна податкова інспекція 7
Ліцензійна палата 1
Фонд державного майна 10 ————————————————————————— Усього 294

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: