open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,

МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 230 від 11.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 червня 1996 р.

за N 323/1348

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету стандартизації, метрології та сертифікації

N 498 ( z0782-02 ) від 30.08.2002 }

Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає

обов'язковій сертифікації, затвердженого наказом від

30.06.93 N 95

На виконання статті 14 Декрету КМ України від 10 травня
1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію",
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до розділу 25 "Переліку продукції, що
підлягає обов'язковій сертифікації", затвердженого наказом
Держстандарту від 30 червня 1993 року N 95 ( z0112-93 ), і
викласти його в такій редакції (додається).
2. Начальнику управління стандартизації, сертифікації та
держнагляду продукції машинобудування, військової техніки та
озброєння Мелешку О.А. про внесення змін до "Переліку продукції,
що підлягає обов'язковій сертифікації" повідомити зацікавлені
міністерства (відомства), підприємства та організації.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю.Г.
Голова Держстандарту України Т.М.Кисільова
Затверджено

наказом Держстандарту України

від 30.06.93 N 95

(в ред. наказу від 11.06.96

N 230)
Зміни

до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій

сертифікації в Україні, затвердженого наказом

Держстандарту України від 30.06.93 N 95

( z0112-93 )
25. Машини сільськогосподарські для рослинництва,

тваринництва, птахівництва і кормовиробництва
———————————————————————————————————————————————————————————————— | Код |Назва продукції| Код |Позначення нормативних | | ТН ЗЕД | | ОКП |документів, у відповідно-| | | | |сті з якими проводиться | | | | |сертифікація | |———————————+———————————————+————————+—————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |——————————————————————————————————————————————————————————————| | Машини для підготовки і обробітку грунту: | | | |8432 10 900 - машини комбі- 47 3218 ДСТУ 2189-93 | | новані уні- СП N 4282-87 | | версальні | | ТУ на конкретну продукцію| |8432 29 100 - культиватори 47 3231- ДСТУ 2189-93 | |8432 29 900 суцільного 47 3235 СП N 4282-87 | | обробітку 47 3268 | | ГОСТ 26738-91 | | ГОСТ 28516-90 | | ТУ на конкретну продукцію| | - лущильники 47 3242 ДСТУ 2189-93 | | дискові СП N 4282-87 | | ТУ на конкретну продукцію| |8432 21 000 - борони диско- 47 3244 ДСТУ 2189-93 | | ві СП N 4282-87 | | ТУ на конкретну продукцію| |8432 29 100 - культиватори 47 3261 ДСТУ 2189-93 | |8432 29 500 для обробки 47 3262 СП N 4282-87 | |8432 29 900 посівів, про- 47 3264 | | ріджувачі 47 3266 ГОСТ 1114-84 | | ГОСТ 28516-90 | | ТУ на конкретну продукцію| | - машини для 47 3851 ГОСТ 12.2.003-91 | | приготування | | тепличного | | грунту ГОСТ 12.2.007.0-75 | | (електро- СП N 4282-87 | | фрези) ПУЕ | | ТУ на конкретну продукцію| | | | Машини для посіву і садіння: | | | |8432 30 110 - сівалки трак- 47 3311- ДСТУ 2189-93 | |8432 30 190 торні 47 3314 | | СП N 4282-87 | | ГОСТ 26711-89 | | ТУ на конкретну продукцію| |8432 30 900 - саджалки 47 3331- ДСТУ 2189-93 | | 47 3333 СП N 4282-87 | | ТУ на конкретну продукцію| | | | Засоби застосування пестицидів і агрохімікатів: | | | |8432 30 190 - сівалки зер- 47 3321, ДСТУ 2189-93 | | нотукові і 47 3322 | | тукові ГОСТ 26711-89 | | СП N 4282-87 | | ТУ на конкретну продукцію| |8424 81 910 - розкидачі до- 47 3351- ДСТУ 2189-93 | |8432 40 100 брив 47 3355 | |8432 40 900 СП N 4282-87 | | ГОСТ 23074-85 | | ГОСТ 23982-85 | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8424 81 910 - обприскувачі 47 3411- ДСТУ 2189-93 | | і обпилювачі 47 3415 СП N 4282-87 | | ГОСТ 22999-88 | | (ДСТУ 2274-93) | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8424 81 100 - машини для 47 3422 ДСТУ 2189-93 | | зрошення 47 3423 | | грунту 47 3427 ГОСТ 12.2.042-91 | | 47 3428 СП N 4282-87 | | ТУ на конкретну продукцію| | | | Машини для збирання урожаю і післязбиральної обробки зерна: | | | | - жниварки ряд- 47 3511 ДСТУ 2189-93 | | кові, кукуру- 47 3551 | | дзяні СП N 4282-87 | | ТУ на конкретну продукцію| |8433 51 000 - комбайни зер- 47 3518 ГОСТ 12.2.019-86 | | нозбиральні ГОСТ 12.2.120-89 | | СП N 4282-87 | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8433 52 000 - очисники ка- 47 3552 ДСТУ 2189-93 | | чанів кукуру- | | дзи СП N 4282-87 | | ГОСТ 27487-87 | | ПУЕ-86 | | ТУ на конкретну продукцію| |8433 52 000 - комбайни ку- 47 3558 ГОСТ 12.2.019-86 | | курудзозбира- ГОСТ 12.2.120-89 | | льні ДСТУ 2189-93 | | СП N 4282-87 | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8433 53 100 - комбайни кар- 47 3618 ГОСТ 12.2.019-86 | | топлезбираль- ДСТУ 2189-93 | | ні ГОСТ 12.2.120-89 | | СП N 4282-87 | | ГОСТ 27310-87 | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8433 53 300 - машини гичко- 47 3627 ДСТУ 2189-93 | | збиральні | | СП N 4282-87 | | ДСТУ 2258-93 | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8433 53 300 - комбайни бу- 47 3628 ГОСТ 12.2.019-86 | | рякозбиральні | | ГОСТ 12.2.120-89 | | СП N 4282-87 | | ДСТУ 2258-93 | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8428 90 710 - навантажувачі 47 3935 ДСТУ 2189-93 | | коренів СП N 4282-87 | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8437 10 000 - машини комбі- 47 3528 ГОСТ 12.2.003-91 | | новані і уні- 47 3529 ГОСТ 12.2.019-86 | | версальні ДСТУ 2189-93 | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ГОСТ 27487-87 | | ПУЕ-86 | | ТУ на конкретну продукцію| | | | Машини і обладнання навантажувально-розвантажувальні, | | транспортні, допоміжні: | | | | - транспортери 47 4914 ГОСТ 12.2.042-91 | | (конвейєри) СП N 4282-87 | | ГОСТ 12.2.022-80 | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ГОСТ 27487-87 | | ПУЕ-86 | | ТУ на конкретну продукцію| |8427 90 000 - навантажувачі 47 3934 ДСТУ 2189-93 | | 47 4933- | | 47 4936 СП N 4282-87 | | 47 4938 | | ТУ на конкретну продукцію| |8428 90 710 - завантажува- 47 4941 ДСТУ 2189-93 | |8428 90 790 чі, розванта- 47 4943 | | жувачі 47 4946 СП N 4282-87 | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ГОСТ 27487-87 | | ПУЕ-86 | | ТУ на конкретну продукцію| | - причіпи, на- 47 3961 ДСТУ 2189-93 | | півпричіпи 47 3962 | | 47 4981 СП N 4282-87 | | 47 4982 | | ГОСТ 10000-75 | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | | - транспорт 47 4963 ГОСТ 12.2.042-91 | | технологічний 47 4968 | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ГОСТ 27487-87 | | ПУЕ-86 | | ТУ на конкретну продукцію| | | | Машини для тваринництва: | | | | - роздавачі 47 4131 ГОСТ 12.2.042-91 | | кормів та 47 4132 ТУ на конкретну продукцію| | води 47 4135 ГОСТ 26955-86 | |8434 10 000 - установки і 47 4141 ГОСТ 12.2.042-91 | |8434 20 000 апарати для 47 4142 ГОСТ 28545-90 | |8421 11 000 доїння і об- 47 4144 | | робки молока ПУЕ-86 | | ТУ на конкретну продукцію| | - теплогенера- 47 4164 ГОСТ 12.2.042-91 | | тори ТУ на конкретну продукцію| | | | Машини і обладнання для птахівництва: | | | |8436 21 000 - інкубатори 47 4311 ГОСТ 12.2.042-91 | | ГОСТ 27487-87 | | ПУЕ-86 | | ТУ на конкретну продукцію| |8436 91 000 - батареї кліт- 47 4312 ГОСТ 12.2.042-91 | | кові | | ГОСТ 27487-87 | | ГОСТ 27377-87 | | ГОСТ 27282-87 | | ГОСТ 27461-87 | | ПУЕ-86 | | ТУ на конкретну продукцію| | | | Машини для заготівлі і приготування кормів: | | | |8433 20 100 - косарки, плю- 47 4411 ГОСТ12.2.019-86 | |8433 20 510 щилки трак- 47 4412 ДСТУ 2189-93 | |8433 20 590 торні 47 4431 | | СП N 4282-87 | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8433 40 100 - прес-підбира- 47 4418 ДСТУ 2189-93 | | чі | | СП N 4282-87 | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ГОСТ 26722-85 | | ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8436 10 100 - агрегати і 47 4434- ГОСТ 12.2.042-91 | |8436 10 900 обладнання 47 4437 | | для приготу- 47 4439 ГОСТ 12.2.007.0-75 | | вання кормів ГОСТ 27972-88 | | ТУ на конкретну продукцію| |8433 59 100 - комбайни си- 47 4438 ГОСТ 12.2.019-86 | |8433 59 900 лосозбиральні | | (кормозбира- ГОСТ 12.2.120-88 | | льні) ТУ на конкретну продукцію| | ГОСТ 26955-86 | |8436 10 100 - дробарки, 47 4471 ГОСТ 12.2.042-91 | |8436 10 900 подрібнювачі 47 4472 | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ГОСТ 28098-89 | | ТУ на конкретну продукцію| | - змішувачі 47 4474 ГОСТ 12.2.042-91 | | 47 4475 | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ТУ на конкретну продукцію| | - котли-пароут- 47 4476 ГОСТ 12.2.042-91 | | ворювачі | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ТУ на конкретну продукцію| | - котли варочні 47 4477 ГОСТ 12.2.042-91 | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ТУ на конкретну продукцію| | - мийки-корене- 47 4478 ГОСТ 12.2.042-91 | | різки | | ГОСТ 12.2.007.0-75 | | ТУ на конкретну продукцію| ———————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ——————————————————————————————————————————————— | Номер пункту норматив-|Позначення норматив-| | ного документа, що |ного документа, що | | встановлює обов'язкові|встановлює методи ко-| | вимоги |нтролю (випробувань) | |———————————————————————+—————————————————————| | 5 | 6 | |—————————————————————————————————————————————| | | | р.1, п.2.1.8 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п.2.1-2.10, 2.13, РД 10.2.33-89 | | 2.20-2.21 | | ТУ* | | | | р.1, п.2.1.8 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п.2.1-2.10, 2.13, РД 10.2.33-89 | | 2.20-2.21 | | п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 | | п.п.2-6, 11, 14, 15, | | 17, 18 | | ТУ* | | | | р.1, п.2.1.8 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п.2.1-2.10, 2.13, РД 10.2.33-89 | | 2.20-2.21 | | ТУ* | | | | р.1, п.2.1.8 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п.2.1-2.10, 2.13, РД 10.2.33-89 | | 2.20-2.21 | | ТУ* | | | | р.1, п.2.1.8 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п.2.1-2.10, 2.13, РД 10.2.33-89 | | 2.20-2.21 | | п.п.4, 7, 11, 12, 14 | | п.п.2-6, 11, 14, 15, | | 17, 18 | | ТУ* | | | | п.п.1.1, 1.4, 1.5, | | 2.1.7-2.1.11, 2.1.13, | | 2.2.2, 2.3.1-2.3.3 | | 1.7.82, 1.7.83, 1.7.90, | | 1.7.93, 1.8.6, 1.8.11, | | 1.8.15, 5.3.8, 5.3.18, | | 5.3.19 | | ТУ* | | | | п.п. 1.1-1.40, 2.1.2, ГОСТ 12.2.002-91 | | 2.1.3, 2.1.10 РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, | | 2.13, 2.20-2.21 | | п.п. 3, 5, 6 | | ТУ* | | | | п.п. 1.1-1.40 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п.2.1-2.10, 2.13, РД 10.2.33-89 | | 2.20-2.21, 3.1-3.4, 3.8, | | 3.9, р.р.4-8 | | ТУ* | | | | п.п. 1.1-1.40, 2.3 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | п.п. 3, 5, 6 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, | | 2.13, 2.20-2.21 | | ТУ* | | | | п.п. 1.1-1.40, 2.1.2, ГОСТ 12.2.002-91 | | 2.1.7, 2.1.10 РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, | | 2.13, 2.20-2.21 | | п.п.2.5, 2.11, р.3 | | п.п. 2.5, 2.15, 2.16, | | р.3 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | п.п. 1.1-1.40, 2.2 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, РД 10.2.33-89 | | 2.13, 2.20-2.21 | | п.п.2.1, 2.2.1, 2.2.3- | | 2.2.7, р.3 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | п.п. 1.1-1.40, 2.2 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | р.р.1-5, 7 | | п.п.2.1-2.10, 2.17, | | 2.20-2.21 | | ТУ* | | | | п.п. 1.1-1.40 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, | | 2.13, 2.20-2.21 | | ТУ* | | | | р.1-8 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.7, 2.9-2.21, | | 3.1-3.9, 3.11, р.р.4-8 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | п.п. 1.1-1.40 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.7, 2.13, | | 2.20-2.21 | | р.р.3-12 | | 1.7.82, 1.7.83, 1.7.90, | | 1.7.93, 1.8.6, 1.8.11, | | 1.8.15, 5.3.8, 5.3.18, | | 5.3.19 | | ТУ* | | | | р.1-8 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п. 1.1-1.40 | | п.п.2.1-2.7, 2.9-2.21, | | 3.1-3.9, 3.11, р.р.4-8 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | р.1-8 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п. 1.1-1.40 РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.21, | | 3.1-3.9, 3.11, р.р.4-8 | | п.п.2.9, 2.10, 2.12, | | 2.24, 2.26 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | п.п. 1.1-1.40 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, | | 2.13, 2.20-2.21 | | п.п.1.5, 1.6, 1.8, 2.6- | | 2.8, р.3 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | р.р.1-8 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.7, 2.9-2.21, | | 3.1-3.9, 3.11, р.р.4-8 | | п.п.1.5, 1.6, 1.8, 2.6 | | 2.8 р.3 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | п.п. 1.1-1.40 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, РД 10.2.33-89 | | 2.13, 2.20-2.21 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | п.1.1, р.2 ГОСТ 12.2.002-91 | | р.р.1-8 РД 10.2.33-89 | | п.п. 1.1-1.40 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | р.р.3-12 р.3 | | 1.7.82, 1.7.83, 1.7.90, | | 1.7.93, 1.8.6, 1.8.11, | | 1.8.15, 5.3.8, 5.3.18, | | 5.3.19 | | ТУ* | | | | р.р.1-5, п.п. 6.3.1- ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п.2.1-2.7, 2.13, РД 10.2.33-89 | | 2.20-2.21 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | р.р.3-12 р.3 | | 1.7.82, 1.7.83, 1.7.90, | | 1.7.93, 1.8.6, 1.8.11, | | 1.8.15, 5.3.8, 5.3.18, | | 5.3.19 | | ТУ* | | | | п.п. 1.1-1.40, 2.4.4- ГОСТ 12.2.002-91 | | 2.4.6 РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, | | 2.13, 2.20-2.21 | | ТУ* | | | | п.п. 1.1-1.40, 2.4.4- ГОСТ 12.2.002-91 | | 2.4.6 РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, | | 2.13, 2.20-2.21 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | р.3 | | р.р.3-12 | | 1.7.82, 1.7.83, 1.7.90, | | 1.7.93, 1.8.6, 1.8.11, | | 1.8.15, 5.3.8, 5.3.18, | | 5.3.19 | | ТУ* | | | | п.п. 1.1-1.3, 1.5-1.9, ГОСТ 12.2.002-91 | | 1.11-1.40 РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, | | 2.13, 2.20-2.21 | | п.п.1-35 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | р.3 | | р.р.3-12 | | 1.7.82, 1.7.83, 1.7.90, | | 1.7.93, 1.8.6, 1.8.11, | | 1.8.15, 5.3.8, 5.3.18, | | 5.3.19 | | ТУ* | | | | р.р. 1-5 ГОСТ 12.2.002-91 | | ТУ* РД 10.2.33-89 | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | р.р.1-5, п.6.2 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п.4.3, 4.4, 5.4, 5.7, РД 10.2.33-89 | | р.р.26, 27(а) | | 1.7.82, 1.7.83, 1.7.90, | | 1.7.93, 1.8.6, 1.8.11, | | 1.8.15, 5.3.8, 5.3.18, | | 5.3.19 | | ТУ* | | | | р.р.1-5, п.6.4 ГОСТ 12.2.002-91 | | ТУ* РД 10.2.33-89 | | | | р.р.1-5 ГОСТ 12.2.002-91 | | р.р.3-12 РД 10.2.33-89 | | 1.7.82, 1.7.83, 1.7.90, | | 1.7.93, 1.8.6, 1.8.11, | | 1.8.15, 5.3.8, 5.3.18, | | 5.3.19 | | ТУ* | | | | р.р.1-5, п.п.6.3-6.5, ГОСТ 12.2.002-91 | | 6.7 РД 10.2.33-89 | | р.р.3-12 | | п.п.1.6-1.8, 2.2 | | п.п.1.2, 1.4, 1.7 | | п.п.2.4, 2.5, 2.11, | | 2.12, 2.14, 2.15 | | 1.7.82, 1.7.83, 1.7.90, | | 1.7.93, 1.8.6, 1.8.11, | | 1.8.15, 5.3.8, 5.3.18, | | 5.3.19 | | ТУ* | | | | р.р.1, 8 ГОСТ 12.2.002-91 | | п.п. 1.1-1.40, 2.4.1, РД 10.2.33-89 | | 2.4.2 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, | | 2.13, 2.20-2.21 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | р.3 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | п.п. 1.1-1.40 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | п.п.2.1-2.5, 2.7-2.10, | | 2.13, 2.20-2.21 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | р.3 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | р.р.1-5, п.6.1 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | п.3.4 р.3 | | ТУ* | | | | р.р.1-8 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | ТУ* | | | | п.п.2, 5-8 ГОСТ 26953-86 | | р.р.1-5, п.6.1 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | п.п.1.3-1.5, р.р.2, 3 р.3 | | ТУ* | | | | р.р.1-5, п.6.4 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | р.3 | | ТУ* | | | | р.р.1-5, п.6.4 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | ТУ* р.3 | | | | р.р.1-5, п.6.4 ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | ТУ* р.3 | | | | ГОСТ 12.2.002-91 | | РД 10.2.33-89 | | р.р.1, 2, 3 ГОСТ 14254-80 | | ТУ* р.3 | ——————————————————————————————————————————————— римітка: ТУ* - пункти ТУ, в яких встановлені обов'язкові вимоги

згідно п.2.8 КНД 50-002-93

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: