open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 12 червня 1996 р. N 396-р

Київ
( Дію Розпорядження відновлено у зв'язку з виданням

Постанови КМ N 1511 ( 1511-96-п ) від 16.12.96 )
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ

N 1272 ( 1272-96-п ) від 17.10.96 )
Про створення Координаційного комітету

з питань реформування житлової політики
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

N 735-р ( 735-96-р ) від 15.11.96 )

1. На виконання положень Концепції державної житлової
політики, схваленої постановою Верховної Ради України від 30
червня 1995 р. N 254 ( 254/95-ВР ), створити Координаційний
комітет з питань реформування житлової політики (далі -
Координаційний комітет) у складі згідно з додатком.
2. Координаційному комітетові у місячний термін розробити та
подати Кабінету Міністрів України Положення про Координаційний
комітет з питань реформування житлової політики

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 12 червня 1996 р. N 396-р
СКЛАД

Координаційного комітету з

питань реформування житлової політики
МІНЧЕНКО - Державний міністр з питань про-
Анатолій Каленикович мислової політики та палив-

но-енергетичного комплексу, го-

лова Комітету
ГУСАКОВ - голова Держкоммістобудування,
Володимир Миколайович заступник голови Комітету
ОНИЩУК - голова Держжитлокомунгоспу, зас-
Георгій Ілліч тупник голови Комітету
МУЛЯР - начальник Головного управління
Леонід Харитонович житлово-цивільного будівництва

Держкоммістобудування, секретар

Комітету
ОРЛОВСЬКИЙ - заступник начальника житлового
Валентин Олександрович управління Держжитлокомунгоспу,

секретар Комітету
БЕРЕЗОВИК - заступник голови правління Укр-
Надія Іванівна соцбанку (за згодою)
ГЛАДИШ - заступник завідуючого Відділом з
Костянтин Клавдійович питань будівництва, архітектури

і житлово-комунального госпо-

дарства Кабінету Міністрів Укра-

їни
ГРИГОРЕНКО - перший заступник Голови Фонду
Євген Миколайович державного майна
ГУБАРЄВ - перший заступник голови Держком-
Володимир Сергійович зему
ДРОНЬ - народний депутат України (за
Анатолій Андрійович згодою)
ЄЛЄНЄВ - заступник завідуючого Відділом з
Ігор Георгійович питань будівництва, архітектури

та житлово-комунального госпо-

дарства Кабінету Міністрів Укра-

їни
ЛАВРЕНЧУК - заступник голови правління Ощад-
Володимир Миколайович банку (за згодою)
ЛОТОЦЬКИЙ - начальник відділу економіки жит-
Орест Богданович лового та комунального госпо-

дарства Мінекономіки
МАРТИНЮК - перший заступник президента хол-
Станіслав Михайлович дингової компанії "Київміськбуд"
ОЛІЙНИК - голова правління Фонду сприяння
Дмитро Миколайович молодіжному будівництву
ПЕЛИХ - президент державної будівельної
Юрій Костянтинович корпорації "Укрбуд"
ПЕРШИН - заступник Міністра фінансів
Володимир Леонідович
ПРИСЯЖНЮК - заступник голови Держкоммістобу-
Василь Федорович дування
ПУКШИН - заступник Міністра юстиції
Ігор Гілярович
СТАШЕВСЬКИЙ - перший заступник голови Київсь-
Станіслав Телесфорович кої міськдержадміністрації
СТЕЛЬМАХ - перший заступник Голови правлін-
Володимир Семенович ня Національного банку (за зго-

дою)
ТИЧИНА - перший заступник голови правлін-
Віктор Григорович ня іпотечного комерційно-акціо-

нерного банку (за згодою)
ЧЕРНЯВСЬКИЙ - заступник голови Держжитлокомун-
Віктор Петрович госпу
ЯБЛОНСЬКИЙ - вчений секретар Української ака-
Дмитро Нілович демії архітектури
ЯКОВЕНКО - заступник Міністра сільського
Валентин Петрович господарства і продовольства
ЯРЕМЕНКО - заступник Міністра економіки
Олександр Степанович
( Склад Координаційного комітету в редакції Розпорядження КМ
N 735-р ( 735-96-р ) від 15.11.96 )

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: