open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 216 від 19.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 1996 р.

за N 389/1414

Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей,

які залишилися без піклування батьків

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
5 квітня 1994 року N 226 ( 226-94-п ) "Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про виготовлення і правила
користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків та зразок Єдиного квитка для
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що
додаються. 2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних
закладів, директорам профтехучилищ забезпечити до 1 вересня
1996 року виготовлення квитків, організацію обліку їх і видачі
дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків. 3. Наказ Міністерства освіти України від 10 серпня 1994 року
N 249 "Про затвердження зразка Єдиного квитка для дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків, і Інструкції про
нього" скасувати. 4. Даний наказ з додатками опублікувати в "Інформаційному
збірнику Міністерства освіти України". 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра Савченко О.Я. і Бабака В.П.
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено

наказом Міністерства освіти

України від 19.06.96 р. N 216
Інструкція

про виготовлення і правила користування Єдиним

квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися

без піклування батьків
1. Інструкцію про виготовлення і правила користування Єдиним
квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 квітня 1994 року N 226 ( 226-94-п ) "Про поліпшення
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків". 2. Єдиний квиток виготовляється Міністерством освіти
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
міністерствами і відомствами, яким підпорядковані
навчально-виховні заклади, за зразком, затвердженим Міністерством
освіти, за погодженням з Міністерством культури і мистецтв,
Міністерством у справах молоді і спорту, Міністерством транспорту,
Державним комітетом по житлово-комунальному господарству. 3. Єдиний квиток затвердженого зразка надає право
дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що
виховуються або навчаються у навчально-виховних закладах, на
безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних
споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському)
транспорті (крім таксі). 4. Квиток виготовляється з картону розміром 10 см x 7,5 см. 5. На лицьовій стороні квитка (на середині верхньої частини)
повинен бути зображений малий герб України (висотою 20 мм, шириною
15 мм), знизу (15 мм) великими буквами (висотою 5 мм) напис
"Єдиний квиток". На внутрішньому боці квитка повинні бути позначені: номер і
серія квитка, кому виданий (прізвище, ім'я, по батькові), ким
виданий. На правому боці квитка поміщається витяг з постанови Кабінету
Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 226 ( 226-94-п ) про
права власника цього квитка. 6. Бланки Єдиного квитка є документом суворої звітності,
знаходяться на збереженні в міністерствах і відомствах, яким
підпорядковані навчально-виховні заклади, в Міністерстві освіти
Автономної Республіки Крим, управліннях освіти обласних, Київської
і Севастопольської міських державних адміністрацій, в районних
(міських) управліннях (відділах) освіти, які видають бланки
Єдиних квитків за заявками під розписку керівникам
навчально-виховних закладів. У розписці повинні бути зазначені
номери отриманих бланків. Видача бланків іншим працівникам за дорученням керівника
навчально-виховного закладу допускається лише як виняток. Бланки реєструються в журналі за формою, що додається,
прошнурованому, пронумерованому і скріпленому сургучевою печаткою
і підписом керівників вищезазначених установ, а також керівником
навчально-виховного закладу. 7. Бланки квитків, журнали зберігаються на рівні з грошовими
документами у вогнетривкій шафі, а при зміні керівництва
передаються при прийманні справ за актом. 8. На Єдиному квитку внизу, в лівому кутку бланка, ставиться
гербова печатка навчально-виховного закладу. 9. Квитки видаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без
піклування батьків, що знаходяться в дитячих будинках або
навчаються в школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу, у
загальноосвітніх школах, професійних навчально-виховних, вищих
навчальних закладах. У навчально-виховних закладах ведеться
спеціальний облік Єдиних квитків. Квиток дійсний за наявності
фотографії, печатки і підпису керівника даного закладу. 10. Єдиний квиток знаходиться у студентів, учнів шкіл і
професійних навчально-виховних закладів. За згодою учнів
I-IV класів квитки можуть зберігатися у вихователя групи.
Використовуються під час індивідуальних поїздок, відвідування
видовищних заходів. Колективне відвідування видовищних заходів
здійснюється за попередніми заявками або домовленістю керівників
установ і організацій, які їх проводять. 11. Загублені і пошкоджені квитки поновлюються за рішенням
адміністрації навчального закладу у місячний термін. Використані
квитки підлягають списанню і знищенню за актом, який зберігається
у навчальному закладі 3 роки. 12. Відповідальність за зберігання бланків Єдиного квитка,
правильне їх оформлення і видачу покладається на керівників
дитячих будинків, шкіл-інтернатів, інших навчально-виховних і
навчальних закладів. 13. Єдиний квиток видається на 5 років на час перебування
вихованців, учнів, студентів у даному закладі.
Затверджено

Наказом Міністерства освіти

України від 19.06.96 N 216
Герб України
Єдиний квиток
N ___________________________ серія ______________________________

Прізвище ___________________________ Місце для фотокартки Ім'я _______________________________

По батькові ________________________

Рік народження _____________________
Назва навчально-виховного закладу та його адреса _________________ _________________________________________________________________
Керівник навчально-виховного
закладу

М.П. Виданий "___" ______________ 19__ р.

Дійсний до "___" ___________ 19__ р.

Продовжено до "___" ________ 19__ р.
Керівник навчально-виховного
закладу

М.П.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня
1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків" Єдиний квиток дає право його
власнику на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв,
спортивних споруд, а також безплатний проїзд у громадському
міському (приміському) транспорті (крім таксі).
Квиток дійсний на всій території України. Передавання квитка іншим особам не дозволяється.
Додаток

до Інструкції про виготовлення і правила

користування Єдиним квитком для дітей-сиріт

і дітей, які залишилися без піклування батьків,

затвердженої наказом Міністерства освіти

України від 19.06.96 р. N 216
Навчально-виховний заклад ___________________________________
Журнал

обліку видачі Єдиних квитків —————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище, ім'я,|Рік |Клас, |Номер|Дата|Осо- |Дата |Осо- | п\п|по батькові уч-|народ-|група,|квит-|ви- |бистий|повер-|бистий| |ня (студента) |ження |курс |ка |дачі|підпис|нення |підпис| ———+———————————————+——————+——————+—————+————+——————+——————+——————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: