open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо розвитку легкої промисловості

у Луганській області та створення Державної

компанії "Луганськлегінвест"
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 935/99 від 02.08.99 )

З метою прискорення структурної перебудови та технічного
переобладнання підприємств легкої промисловості Луганської
області, більш ефективного використання їх виробничо-технічного
потенціалу для розв'язання проблеми зайнятості у зв'язку з
закриттям значної кількості безперспективних, найбільш збиткових
вугільних шахт п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати ініціативу Луганської обласної державної
адміністрації та підприємств легкої промисловості Луганської
області, погоджену з Міністерством промисловості України, щодо
реалізації комплексу заходів, спрямованих на стабілізацію роботи
підприємств легкої промисловості регіону, забезпечення умов для
випуску конкурентоспроможної продукції та збільшення робочих
місць, і створення Державної компанії "Луганськлегінвест" (далі -
Компанія), визначивши особливий порядок її створення і діяльності. Покласти на Компанію виконання функцій уповноваженої особи
щодо здійснення управління акціями господарських товариств легкої
промисловості Луганської області, які залишаються у
державній власності, а також вирішення питань, пов'язаних з
реалізацією технічної та інвестиційної політики, налагодженням
координації діяльності і поглибленням виробничих зв'язків
підприємств, що входять до сфери управління Компанії. Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 935/99 від 02.08.99 )
2. Установити, що засновником Компанії є Луганська обласна
державна адміністрація.
3. Визначити, що керівним органом Компанії є дирекція
Компанії на чолі з президентом Компанії. Президента Компанії призначає Луганська обласна державна
адміністрація за погодженням з Міністерством промисловості
України, членів дирекції Компанії - президент Компанії за
погодженням із засновником.
4. Рекомендувати закритим акціонерним товариствам "КІФАДО"
(м.Кіровськ), "Лугань", "Лутри" та "Стиль" (м.Луганськ), "Крамо"
(м.Красний Луч), колективним підприємствам -
виробничо-торговельній фірмі "Шарм" (м.Лисичанськ) і швейній
фабриці "Елегант" (м.Попасна) та іншим колективним підприємствам
легкої промисловості Луганської області: здійснити розроблення бізнес-планів або проектів структурної
перебудови та технічного переобладнання виробництва на базі
сучасних технологій, погодивши їх з Міністерством промисловості
України; прийняти рішення про перетворення підприємств відповідно до
чинного законодавства України на відкриті акціонерні товариства і
збільшення розмірів своїх статутних фондів шляхом випуску нових
акцій, загальна вартість яких дорівнює або перевищує суму
державних коштів, що надаються їм за рішенням Луганської обласної
державної адміністрації за наявності інвестиційних проектів.
5. Установити, що акції товариств, випущені на суму державних
коштів, одержаних відповідно до абзацу третього статті 4 цього
Указу, залишаються у державній власності і передаються в
управління Компанії. Стаття 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 935/99 від 02.08.99 )
6. Кабінету Міністрів України під час реалізації Програми
закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів вирішувати
питання щодо виділення Компанії фінансових ресурсів у межах
коштів, які щороку передбачаються у Державному бюджеті України на
реструктуризацію вугільної промисловості, для фінансування робіт з
розроблення та реалізації проектів структурної перебудови,
технічного переобладнання виробництва та створення нових робочих
місць на підприємствах легкої промисловості, акції яких
передаються в управління Компанії. Стаття 6 в редакції Указу Президента N 935/99 від 02.08.99 )
7. Луганській обласній державній адміністрації: утворити комісію з розроблення проекту Статуту Компанії,
включивши до її складу представника Фонду державного майна
України; затвердити Статут Компанії за погодженням з Фондом державного
майна України, Міністерством промисловості України та
Антимонопольним комітетом України; вирішити питання щодо забезпечення Компанії приміщенням; забезпечити контроль за створенням Компанією за погодженням
з Міністерством вугільної промисловості України Центру інженерної
підготовки виробництва підприємств легкої промисловості за рахунок
частини фінансових ресурсів, які виділяються Компанії відповідно
до статті 6 цього Указу. ( Статтю 7 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Указом Президента N 935/99 від 02.08.99 )
8. Фонду державного майна України: вирішити в установленому порядку питання щодо приватизації
державного майна Свердловської швейної фабрики (Луганська
область); передбачити у плані розміщення акцій створюваного в процесі
приватизації Свердловської швейної фабрики (Луганська область)
акціонерного товариства, що 35 відсотків акцій цього
товариства залишається у загальнодержавній власності та
передається в управління Компанії. В разі коли після розміщення
на пільгових умовах відповідно до чинного законодавства України
акцій створюваного акціонерного товариства залишити у
загальнодержавній власності зазначену кількість акцій неможливо,
передбачити у плані розміщення акцій цього товариства передачу в
управління Компанії акцій, що залишаються після розміщення їх на
пільгових умовах.

( Абзац четвертий статті 8 виключено на підставі Указу
Президента N 935/99 від 02.08.99 )

9. Міністерству вугільної промисловості України, Луганській
обласній державній адміністрації: передбачати у техніко-економічних проектах закриття шахт
створення необхідної кількості робочих місць на підприємствах
легкої промисловості для працевлаштування вивільнюваних у
результаті закриття шахт працівників, членів їх сімей, інших
громадян працездатного віку шахтарських міст Луганської області та
необхідні обсяги фінансування; розробити і затвердити разом з Міністерством праці та
соціальної політики України порядок працевлаштування осіб,
зазначених у абзаці другому цієї статті. Стаття 9 в редакції Указу Президента N 935/99 від 02.08.99 )
10. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
визначити порядок реєстрації додаткової емісії акцій, що
здійснюється на суму реалізованих інвестиційних проектів за
рахунок державних коштів. Указ доповнено статтею 10 згідно з Указом Президента N 935/99
від 02.08.99 )
11. Національному агентству України з управління державними
корпоративними правами в установленому порядку призначати Компанію
уповноваженою особою з управління належними державі акціями, що
емітуються на суму реалізованих інвестиційних проектів за рахунок
державних коштів, з укладенням відповідних договорів загальним
строком на п'ять років. Указ доповнено статтею 11 згідно з Указом Президента N 935/99
від 02.08.99 )
12. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 червня 1996 року

N 451/96

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: