open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Єдиний державний реєстр

нормативних актів
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }

З метою забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації
нормативних актів, державного обліку, створення фонду цих актів і
підтримання їх у контрольному стані, доступності та гласності
правової інформації п о с т а н о в л я ю:
1. Запровадити в Україні Єдиний державний реєстр нормативних
актів - автоматизовану систему збирання, накопичення та
опрацювання актів законодавства (далі - Державний реєстр).
2. Установити, що до Державного реєстру включаються чинні,
опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними
грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і
розпорядження Президента України, декрети, постанови і
розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України, нормативні акти
Національного банку України, міжнародні договори України. { Абзац
перший статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
Державній реєстрації підлягають також тимчасові нормативні
акти зі строком дії рік і більше та зі строком дії менше року в
разі наступного його продовження.
3. Нормативні акти, що містять відомості, які становлять
державну таємницю, включаються до окремого розділу Державного
реєстру з відповідним грифом секретності. Ведення цього розділу
здійснюється згідно з вимогами законодавства про державну
таємницю.
4. Покласти на Міністерство юстиції України ведення
Державного реєстру, розроблення організаційних заходів та
впровадження методологічних принципів, створення фонду нормативних
актів та підтримання їх у контрольному стані, надання інформації
про них.
5. З метою забезпечення ведення Державного реєстру
Міністерство юстиції України одержує повні офіційні тексти актів з
усіма додатками, прийняті Верховною Радою України, Президентом
України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України.
6. Кабінету Міністрів України:
затвердити у тримісячний строк положення про порядок ведення
Державного реєстру, створення фонду і підтримання в контрольному
стані нормативних актів, порядок та умови користування даними
цього Реєстру;
розглянути питання щодо можливого збільшення граничної
чисельності центрального апарату Міністерства юстиції України у
зв'язку з покладенням на нього додаткових функцій.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1996 року

N 468/96

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: