open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня
                             
                             
П О С Т А Н О В А

від 3 липня 1996 р. N 713

Київ
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ

N 727 ( 727-97-п ) від 09.07.97 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 330 ( 330-97-п ) від 14.04.97 }
Про реорганізацію структури апарату

Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 785 ( 785-96-п ) від 20.07.96

N 1102 ( 1102-96-п ) від 12.09.96 }
{ Зміни до Постанови див. в Постанові КМ

N 1425 ( 1425-96-п ) від 30.11.96 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1564 ( 1564-96-п ) від 28.12.96

N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97

N 849 ( 849-97-п ) від 06.08.97

N 1167 ( 1167-97-п ) від 27.10.97

N 1294 ( 1294-97-п ) від 19.11.97

N 1298 ( 1298-97-п ) від 20.11.97

N 516 ( 516-98-п ) від 20.04.98

N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

З метою удосконалення системи управління апаратом Уряду та
забезпечення виконання ним функцій, визначених Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України та актами Президента
України, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Реорганізувати структуру апарату Кабінету Міністрів
України. У зв'язку з цим: 1) ліквідувати головні управління та відділи апарату
Кабінету Міністрів України згідно з додатками N 1 і 2; 2) реорганізувати структурні підрозділи апарату Кабінету
Міністрів України згідно з додатком N 3; 3) утворити структурні підрозділи апарату Кабінету Міністрів
України згідно з додатком N 4; 4) покласти на структурні підрозділи апарату Кабінету
Міністрів України додатково функції згідно з додатком N 5.
2. Затвердити нову структуру апарату Кабінету Міністрів
України (додається).
3. Установити, що структурні підрозділи апарату Кабінету
Міністрів України в межах покладених на них функцій забезпечують
діяльність Уряду, працюють за дорученням Прем'єр-міністра України,
відповідних віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету
Міністрів України та його заступників. Керівництво апаратом Уряду
покладається на Міністра Кабінету Міністрів України в межах
функціональних повноважень згідно з додатком N 6.
4. Провести скорочення працівників апарату Кабінету Міністрів
України, установивши його граничну чисельність у кількості 733
чоловік, у тому числі патронатних служб Прем'єр-міністра України,
віце-прем'єр-міністрів України і Міністра Кабінету Міністрів
України у кількості 76 чоловік. Дозволити Міністру Кабінету
Міністрів України мати п'ятьох заступників, у тому числі одного
першого. Міністру Кабінету Міністрів України відповідно до
функціональних повноважень у двотижневий термін розробити штатний
розпис апарату Уряду в межах граничної чисельності працівників і
затвердити його. Збільшити на 7 одиниць граничну чисельність апарату Кабінету
Міністрів України для утворення апарату організаційно-технічного
забезпечення діяльності Державної комісії з проведення в Україні
адміністративної реформи; установити, що створюваний апарат
перебуває у структурі апарату Кабінету Міністрів України згідно з
Постановою КМ N 1167 ( 1167-97-п ) від 27.10.97 }
{ На часткову зміну Постанови ввести до структури Служби
Прем'єр-міністра України додатково посаду радника Прем'єр-міністра
України, відповідно збільшивши граничну чисельність апарату
Кабінету Міністрів України на одну штатну одиницю, згідно з
Постановою КМ N 1294 ( 1294-97-п ) від 19.11.97 }
5. Міністерству фінансів профінансувати витрати на утримання
апарату Кабінету Міністрів України у межах асигнувань, уточнених
під час розгляду показників Державного бюджету України на 1996
рік.
6. Визнати такою, що втратила чинність, структуру апарату
Кабінету Міністрів України, затверджену постановою Кабінету
Міністрів України від 11 грудня 1995 р. N 992 ( 992-95-п ), з
наступними змінами.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.49
Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 липня 1996 р. N 713
ПЕРЕЛІК

головних управлінь апарату

Кабінету Міністрів України,

що ліквідуються

Головне управління з питань економічної реформи
Головне управління з питань промисловості
Головне управління з оборонних питань
Головне управління з питань внутрішньої політики
Головне управління з питань зовнішніх зв'язків
Головне управління з питань співробітництва з країнами СНД і Балтії

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 липня 1996 р. N 713
ПЕРЕЛІК

відділів апарату Кабінету Міністрів України,

що ліквідуються

Відділ розвитку державного управління економікою
Відділ з питань комплексного використання природних ресурсів та екологічної безпеки
Відділ взаємодії зі статутними органами СНД та аналізу міждержавних відносин
Відділ міждержавних відносин з країнами СНД і Балтії
Відділ з питань кооперації
Відділ з питань житлово-комунального господарства
Відділ з питань будівництва та архітектури
Відділ з питань техногенної безпеки та цивільного захисту населення
Відділ взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями
Відділ іноземних інвестицій та вільних економічних зон
Відділ розгляду звернень громадян
Відділ з питань ринку товарів і послуг
Відділ з питань металургійного комплексу і хімічної промисловості

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 липня 1996 р. N 713

ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів апарату

Кабінету Міністрів України,

що реорганізуються в управління

Юридичний відділ
Відділ з питань паливно-енергетичного комплексу

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 липня 1996 р. N 713

ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів апарату

Кабінету Міністрів України,

що утворюються

Відділ з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
Відділ з питань техногенної та екологічної безпеки, цивільного захисту населення
Відділ взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, іноземних інвестицій та вільних економічних зон
Управління з питань важкої і легкої промисловості та торгівлі { Утворено на базі Відділу з питань металургійного комплексу, хімічної промисловості та ринку товарів і послуг згідно з Постановою КМ N 785 ( 785-96-п ) від 20.07.96 }
Відділ міждержавних відносин з країнами СНД та статутними органами співдружності

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 липня 1996 р. N 713
ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів апарату

Кабінету Міністрів України,

на які покладено виконання додаткових функцій

Центр експертних оцінок, аналізу та прогназування - питання інформаційного забезпечення аналітичних та прогнозних розробок
Відділ розвитку національної економіки - питання державного управління економікою { Абзац другий додатка N 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1102 ( 1102-96-п ) від 12.09.96 }
Відділ з питань машинобудування і конверсії - питання віробничої кооперації
Відділ міждержавних відносин з країнами СНД та статутними органами співдружності - питання аналізу взаємодії зі статутними органами СНД та аналізу міждержавних відносин
Загальний відділ - питання розгляду звернень громадян

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

{ Структура втратила чинність на підставі Постанови N 516
( 516-98-п ) від 20.04.98 }
{ Додаток 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617
( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: