open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
21.08.2007 N 10206/5/16-1516

ДПАУ розглянула лист щодо оподаткування ПДВ операцій з
передачі майна в оренду і повідомляє.
Відповідно до пп. 3.1.1 ст. 3 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) об'єктом оподаткування ПДВ є
операції з поставки товарів та послуг, місце надання яких
знаходиться на митній території України.
При цьому поставка товарів згідно з п. 1.4 ст. 1 Закону
( 168/97-ВР ) - це будь-які операції, що здійснюються згідно з
договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими
цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав
власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її
надання, а також операції з безоплатної поставки товарів
(результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем
(лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з
договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з
будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення
оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати
останнього платежу.
Не належать до поставки операції з передачі товарів у межах
договорів схову (відповідального зберігання), довірчого
управління, оперативної оренди (лізингу), інших цивільно-правових
договорів, які не передбачають передачу права власності
(користування або розпорядження) на такі товари іншій особі.
Поставка послуг - будь-які операції цивільно-правового
характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на
користування або розпорядження товарами, у тому числі
нематеріальними активами, а також з поставки будь-яких інших, ніж
товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з
безоплатного виконання робіт, надання послуг. Поставка послуг,
зокрема, включає надання права на користування або розпорядження
товарами у межах договорів оренди (лізингу), поставки,
ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське
право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому
числі промислової, власності.
Згідно з пп. 3.2.2 ст. 3 Закону ( 168/97-ВР ) операції з
передачі майна у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий
лізинг, не є об'єктом оподаткування ПДВ.
Відповідно до ст. 283 Господарського кодексу України
( 436-15 ) за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає
другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у
користування майно для здійснення господарської діяльності.
Враховуючи зазначене,при здійсненні платником податку на
додану вартість операцій з передачі майна в оперативний лізинг
(оренду) об'єктом оподаткування ПДВ є вартість наданих послуг у
межах договору оренди (орендна плата).
Заступник Голови Л.Боєнко
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: