open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 27 лютого 1993 р. N 139

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 576 ( 576-96-п ) від 29.05.96 )
Про заходи щодо забезпечення в 1993 році

поставок нафти в Україну та участі українських
підприємств і організацій в розвитку Західно-Сибірського

нафтогазового комплексу

Враховуючи виключно важливе значення забезпечення народного
господарства України нафтою і газом у 1993 році і наступні роки,
взаємну заінтересованість Урядів України і Російської Федерації в
розвитку Західно-Сибірського нафтогазового комплексу, а також
довготермінову участь у цьому українських підприємств і
організацій, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству економіки, Державному комітетові з
матеріальних ресурсів, Державному комітетові по нафті і газу,
Міністерству фінансів, Державному комітетові по геології та
використанню надр включити у березні 1993 р. до державного
замовлення підприємствам та організаціям України обсяги робіт, що
проводяться на території Західно-Сибірського нафтогазового
комплексу, згідно з додатком N 1, з наданням замовникам пільгового
кредиту.
Державному комітетові по нафті і газу погодити з
міністерствами і відомствами - виконавцями робіт у Західному
Сибіру механізм компенсації витрат за виконані роботи та укласти з
нафтогазовидобувними об'єднаннями і підприємствами Тюменської
області договори про виконання в 1993 році робіт і зустрічних
поставок нафти в Україну.
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків, Міністерству
економіки та Державному митному комітетові забезпечити
безліцензійне, безмитне і без попередньої оплати вивезення
устаткування, машин, механізмів, будівельних конструкцій,
матеріалів, продуктів харчування підприємствами й організаціями
України для виконання робіт у вказаному комплексі.
2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Державному
комітетові по нафті і газу передбачити виділення коштів на
створення та зміцнення матеріально-технічної бази бурових,
будівельних та будівельної індустрії підприємств і організацій, що
беруть участь у розвитку Західно-Сибірського нафтогазового
комплексу.
3. Державному комітетові з матеріальних ресурсів (за
погодженням з Росконтрактом Російської Федерації) та концерну
"Украгротехсервіс" провести до 15 березня 1993 р. занарядку за
заявками об'єднань і підприємств Тюменської області продукції
виробничо-технічного призначення, що включена до державного
замовлення, в кількості і номенклатурі згідно з додатком № 2, а
також виділяти українським підприємствам і організаціям
матеріально-технічні ресурси, необхідні для виконання
будівельно-монтажних робіт.
Міністерству промисловості, Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Державному
комітетові по нафті і газу, іншим міністерствам і відомствам
забезпечити укладання договорів підвідомчими підприємствами і
поставку за прямими зв'язками споживачам Тюменської області
продукції згідно з додатком N 3.
4. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Державному комітетові по хлібопродуктах, Державному комітетові з
питань легкої і текстильної промисловості, Міністерству
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії
забезпечити поставку продовольства і товарів народного споживання
об'єднанням і підприємствам Тюменської області в кількості та
номенклатурі згідно з додатками N 4 і 5, а також продовольчих
товарів українським підприємствам і організаціям, що знаходяться в
цій області.
5. Укрзалізниці забезпечити безперебійне перевезення вантажів
до Тюменської області, створювати у разі потреби спеціалізовані
маршрути і гарантувати повернення до Російської Федерації цистерн
для нафтопродуктів.
6. Фонду державного майна, Державному комітетові по нафті і
газу, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків, Міністерству
економіки разом з відповідними центральними органами Російської
Федерації визначити перелік та вартість майна підприємств і
організацій України, що розташовані в Західному Сибіру.
7. Державному комітетові по нафті і газу укласти в березні
1993 р. з Міністерством палива та енергетики Російської Федерації
угоду про переробку на нафтопереробних заводах України
понадквотової давальницької нафти.
8. Державному комітетові по нафті і газу провести через
Біржбанк України роботу щодо відкриття кореспондентських рахунків
в центрах нафтогазовидобувних районів Тюменської області з метою
забезпечення клірингових розрахунків між суб'єктами господарської
діяльності України і вказаної області за продукцію, поставлену
понад обсяги, передбачені міжурядовою угодою.
9. Державному комітетові по нафті і газу, Міністерству
економіки, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків,
Міністерству фінансів, Державному комітетові з матеріальних
ресурсів, Державному комітетові по геології та використанню надр
здійснити в березні - квітні 1993 р. організаційні заходи щодо
створення в установленому порядку спільної з російськими
структурами Українсько-Російської енергетичної компанії з філіями
в мм. Києві та Тюмені з метою залучення інвестицій та виробничого
потенціалу підприємств, комерційних структур, інших юридичних осіб
і громадян України для розвитку Західно-Сибірського нафтогазового
комплексу.
Міністерству економіки, Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків, Державному комітетові по нафті і газу, Міністерству
юстиції, Міністерству фінансів подати в квітні 1993 р. до Кабінету
Міністрів України пропозиції про стимулювання створення
акціонерних компаній з участю підприємств і організацій України та
Тюменської області з метою залучення в Україну додаткових ресурсів
нафти і газу.
10. Міністерству економіки, Міністерству юстиції, Державному
комітетові по нафті і газу, Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків з участю Міністерства палива і енергетики Російської
Федерації, заінтересованих підприємств і організацій Західного
Сибіру підготувати в місячний термін проект міжурядової угоди про
взаємний захист інвестицій.
11. Міністерству економіки разом з Державним комітетом по
нафті і газу, Державним комітетом по геології та використанню
надр, Державним комітетом з матеріальних ресурсів, Міністерством
промисловості, Міністерством машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерством у
справах будівництва і архітектури, будівельними корпораціями,
Міністерством транспорту створити робочі групи з участю
представників підприємств і організацій Західно-Сибірського
нафтогазового комплексу для розробки проектів спільної діяльності
і протягом місяця визначити вихідні дані для розробки
техніко-економічного обгрунтування.
Міністерству економіки, Державному комітетові по нафті і газу
розробити і подати до 1 вересня 1993 р. Кабінету Міністрів України
програму довгострокового (до 2005 року) співробітництва України і
Російської Федерації у спільному освоєнні нафтогазових родовищ
Західного Сибіру з визначенням конкретних робіт і необхідних
інвестицій.
12. Державному комітетові по нафті і газу, Міністерству
економіки разом із заінтересованими організаціями розробити в
місячний термін пропозиції про економічне стмулювання підприємств
України за виконання робіт і поставку продукції об'єднанням і
підприємствам Західно-Сибірського нафтогазового комплексу.
13. Державному комітетові по нафті і газу разом з
Міністерством праці, Міністерством соціального захисту населення,
Міністерством юстиції, Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків, Міністерством економіки, Міністерством фінансів,
відповідними обласними та міськими державними адміністраціями
підготувати пропозиції про врегулювання питань, пов'язаних з
відмінностями в існуючих умовах соціально-правового захисту,
стимулювання праці, оподаткування доходів тощо громадян України,
які працюють вахтово-експедиційним методом у Західному Сибіру, і
працівників Російської Федерації.
Місцевим державним адміністраціям, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів забезпечити бронювання житла, можливість
будівництва його в житлово-будівельних (житлових) кооперативах,
придбання квартир (будинків), обміну займаного житла в державах -
республіках колишнього СРСР для осіб, які працюють і проживають у
районах Західно-Сибірського нафтогазового комплексу та мають право
на українське громадянство при поверненні в Україну.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд. 37
Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 лютого 1993 р. N 139
ОБСЯГИ робіт, що проводяться підприємствами і організаціями України на території Західно-Сибірського нафтогазового комплексу
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Буріння |Капітальний |Будівництво|Ремонт і |Житлове і |Будівництво|Розвиток|Всього|Можливі обсяги Виробничі | свердловин |та підземний|і реконст-|будівництво|соціально- | доріг |промбази| |поставок нафти об'єднання | | ремонт |рукція ком-|трубопрово-|побутове | | | |за прямими до- | | свердловин | пресорних | дів |будівництво| | | |говорами та її | | | станцій | | | | | |вартість |------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+-------------- |тисяч| млн. |сверд| млн. |стан-| млн.|кіло-| млн.|кв. | млн.|кіло-| млн.| млн. | млн. | тис. | млн. |мер- | крб. |ловин| крб. |цій | крб.|мет- | крб.|мет- | крб.|мет- | крб.| крб. | крб. | тонн | крб. |рів | | | | | |рів | |рів | |рів | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тюменьнафтогаз 200 18000 ганськнафтогаз - - - - - - - - - - - - 7200 7200 1000 90000 арйоганнафтогаз - - 50 862 1 30000 - - - - - - - 30862 400 36000 ижньовартовськнафтогаз - - 200 3444 2 60000 - - - - - - 7200 76644 1000 90000 егіоннафтогаз 1000 90000 оябрськнафтогаз 150 8175 601 10337 - - - - 92,1 27630 60 11873 30000 88015 1000 90000 орногорнафта 500 45000 расноленінськнафтогаз 700 28200 300 1680 - - - - - - - - 13013 42893 500 45000 ургутнафтогаз - - - - 5 90000 280 4400 - - - - 30000 124400 1000 90000 урнафтогаз 500 45000
ВСЬОГО 850 36375 1151 16323 8 180000 280 4400 92,1 27630 60 11873 87413 364014 7100 639000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- иконавці Івано- Долинське Сумське на- Концерн Корпорація Концерн усі під- обіт Франківське управління уково-ви- "Укрнафто- "Укрбуд" "Укршляхбуд" приємства, к управління підвищення робниче газбуд" які вико- бурових нафтовідда- об'єднання нують ро- робіт чі пластів боти у і капіталь- Західному ного ремон- Сибіру ту свердло-

вин ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- римітка. Обсяги робіт при укладанні договорів можуть бути уточнені.

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 лютого 1993 р. N 139
ОБСЯГИ

занарядки продукції виробничо-технічного призначення, що включені до державного замовлення, за заявками об'єднань та підприємств Західно-Сибірського нафтогазового комплексу
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | У тому числі по об'єднаннях | | |--------------------------------------------------------------------- Номенклатура |Одиниця|Обсяги|Ноябр- |Сургут-|Нижньо-|Мегіон-|Чорно-|Крас- |Варйо- |Юганськ|Адмі- продукції і |виміру |поста-|ськнаф-|нафто- |вар- |нафто- |гор- |ноле- |ганнаф-|нафто- |ніст- постачальники | |вок |тогаз |газ |товськ-|газ |нафта |нінськ-|тогаз |газ |рація | | | | |нафто- | | |нафто- | | |Тюмені | | | | |газ | | |газ | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Укрметал
Металопрокат тонн 8712 4822 - 140 - - 74 1772 1904
Труби сталеві тис.тонн 228,0 72,1 24,6 57,8 10,3 9,0 - - 36,0 18,2
Канати сталеві - " - 2,15 - - 0,35 - - - - 1,8 -
Електроди тонн 275 - - 110 - - - - 165 -
Метизи тис.тонн 29,8 - - - - - - - - 29,8
Склорізи тис.штук 3,6 - - - - - - - - 3,6
Укрважмаш
Арматура сталева штук 510 510 - - - - - - - -
Установка очистки комп-
бурильних розчинників лектів 3 - - - - - 3 - - -
Насоси штук 552 250 162 - 34 9 - 15 60 22
Компресори - " - 100 35 39 20 6
Протипожежне
обладнання - " - 2150 40 - - - - - - 1790 320
Трубопровідна
арматура тис.штук 204,0 18,4 3,3 30,0 152,3
Талі штук 120 - - - - 20 - - 100 -
Газополум'яне
обладнання тис.штук 2,0 - 1,0 1,0 - - - - - -
Холодильна установка штук 1 - - - 1 - - - - -
Станки металорізальні - " - 1 - - - - - - 1 - -
Крани мостові
електричні - " - 20 - - - - - - - 20 -
Нафтосепаратори - " - 47 6 - - 5 - - 15 21 -
Станкоприладдя - " - 100 - - - - - - - - 100
Забивні двигуни комплект 100 - - - - - - - 100 -
Укрзагальномаш
Підшипники кочення тис.тонн 331,7 45,5 45,5 11,0 - - - - 16,5 213,2
Інструмент
металообробний тис.крб. 1044,0 - 20,0 - - - - - - 1024
Рулетки тис.штук 14,0 - 5,0 - - - - - - 9,0
Слюсарно-монтажний
інструмент - " - 110,0 - - - - - - - - -
Абразивний інструмент - " - 290,0 - - - - - - - - 290,0
Укрелектро
Електродвигуни штук 597 371 - - 26 90 - - 110 -
Трансформатори штук 60 5 21 - 4 10 - - 20 -
Світильники - " - 18400 8000 - - 7000 - - - 3400 -
Лампи тис.штук 416,2 - - - 11,2 - - - 405,0 -
Кнопкові пости,
контактори - " - 115,8 112,1 - - 3,2 - - - 0,5 -
Магнітні пускачі - " - 1,5 1,05 - - - - - - 0,45 -
Вимикачі - " - 24,1 0,1 - - - - - - 24,0 -
Кабель силовий кіло-

метрів 429 - - - 7,5 10,0 - - 411,5 -
Кабель контрольний - " - 155 0,7 - - - - - - 154,3 -
Провід установочний - " - 1062 85 - - - - - - 977 -
Автопровід - " - 130 6,0 - - - - - - 124 -
Вилки штепсельні тис.штук 10,0 - - - 10,0 - - - - -
Провід голий тонн 230 - - - 200 - - - 30 -
Контактори штук 1493 - - - 1293 - - - 200 -
Низьковольтна
апаратура тис.штук 2252,8 - - - - - - - - 2252,8
Патрони висячі - " - 30,0 - - - - - - - 30,0 -
Розетки - " - 30,0 - - - - - - - 30,0 -
Трійники - " - 1,0 - - - - - - - 1,0 -
Кабель телефонний кіло-

метрів 42 - - - - - - - 42 -
Електровимірювальні
пригоди тис.штук 200,5 - - 0,1 - - - - 0,4 200
Радіоприймальна
апаратура штук 129 - 129 - - - - - - -
Устаткування зв'язку - " - 9060 9060 - - - - - - - -
Лабораторії - " - 4 - - 2 - - - - 2 -
Водоміри, термометри тис.штук 290,4 - - 0,4 - - - - - 290
Украгротехсервіс
Запчастини до ван-
тажних автомобілів млн.крб. 160,0 - 50 - - - 10 - 100 -
Запчастини до авто-
тракторної та дорож-
ної техніки - " - 44,0 - 44 - - - - - - -
Змішувачі для ванн штук 500 - - 500 - - - - - -
Унітази компактні - " - 400 - - 400 - - - - - -
Ванни сталеві - " - 300 - - 300 - - - - - -
Скло віконне тис.кв.

метрів 10,0 - - 10,0 - - - - - -
Плитка облицювальна - " - 5,0 - - 5,0 - - - - - -
Плитка метлахська - " - 5,0 - - 5,0 - - - - - -
Укрлегзбутсировина
Спецодяг тис.штук 262,1 261,0 - - 1,1 - - - - -
Спецвзуття тис.пар 34,0 - - - - - - - - 34,0
Укрліспапір
Папір тонн 50,0 - - - - - - - - 50,0
Папір крейдяний - " - 3,5 - - - - - - - - 3,5
Укрхім
Сода каустична - " - 100 - - - 100 - - - - -
Кислота акумуляторна - " - 540 - - - 40 - - - - 500
Автошини штук 33181 31581 1600 - - - - - - -
Фарба будівельна тонн 305 205 - - - - - - - 100
Оліфа - " - 120 120 - - - - - - - -
Рукава тис.кв.

метрів 75,0 75,0 - - - - - - - -
Хлорне вапно тонн 60 60 - - - - - - - -
Донецькупрвуглекоксохімпостачзбут
Цегла вогнетривка - " - 300 - - 300 - - - - - -
Укрпромбудшляхтехніка
Автомобілі вантажні штук 474 110 120 - 64 - 100 - 80 -
Причіпи - " - 56 20 - - 36 - - - - -
Бензовози - " - 6 4 - - 2 - - - - -
Автокрани - " - 6 6 - - - - - - - -
Автонавантажувачі штук 240 25 - - - - - - - 215
Автобуси - " - 76 45 - - - - 13 - 18 -
Бульдозери - " - 10 10 - - - - - - - -
Екскаватори - " - 2 - - 2 - - - - - -
Спецтехніка - " - 39 - 39 - - - - - - -
Шасі КрАЗ - " - 100 - 100 - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------- Примітка. Можливі зміни обсягів ресурсів в розрізі об'єднань при поданні спеціфікацій.

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 лютого 1993 р. N 139
ПРОДУКЦІЯ,

що поставляється за прямими зв'язками споживачам Тюменської області в 1993 році
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | У тому числі по об'єднаннях | | |--------------------------------------------------------------------- Номенклатура |Одиниця|Всього|Ноябр- |Сургут-|Нижньо-|Мегіон-|Чорно-|Крас- |Варйо- |Юганськ|Адмі- продукції |виміру | |ськнаф-|нафто- |вар- |нафто- |гор- |ноле- |ганнаф-|нафто- |ніст- | | |тогаз |газ |товськ-|газ |нафта |нінськ-|тогаз |газ |рація | | | | |нафто- | | |нафто- | | |Тюмені | | | | |газ | | |газ | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стропи вантажні штук 13307 13307
ВПТО "УкрНМР"
Запчастини до насосів - " - 8277 995 7282 тому числі:
НВО імені Фрунзе, - " - 3287 995 2292 . Суми
Бердянський завод - " - 4990 4990 Південгідромаш"
Вибійні двигуни комп- 100 100 ердичівський лектів
завод "Прогрес"
Електропідстанції - " - 16 6 10 мельницьке ВО
"Укрелектроапарат"
Електродвигуни комп- 7415 - 1800 - 350 470 - - 4795 - аглиблені лектів
Харківський електро-
механічний завод
Ізолятори тис.штук 146 46 - - - - - - 100 - ьвівський ізоляторний
завод
Щитки поверхові штук 445 - - - 445 - - - - - крелектромонтаж
Стартери тис.штук 42 - - - 42 - - - - - олтавський завод
газорозрядних ламп
Ящики силові штук 650 50 - - - - - - 600 - аклад ЮА 45/35,
м. Біла Церква
Мегометр - " - 250 - - - - - - - 250 - манське ВО "Мегометр"
Черкаської області
Апаратура АВС комп- 11 - 11 - - - - - - - деське ВО "Нептун" лектів
Станції управління штук 1380 - 800 - - 500 - - 80 - арківський електро-
механічний завод
Апаратура каналів - " - 28 - 28 - - - - - - - елемеханіки
Одеське ВО "Нептун"
Апаратура зв'язку комп- 16 - 16 - - - - - - - деське ВО "Нептун" лектів
Блок насосних - " - 1 - - - - 1 - - - - грегатів
Карпатнафтомаш,
м.Калуш
Покажчик високої штук 200 - - - - 200 - - - - апруги УВН-80
ВО "Київприлад"
Осередок КСО-386 - " - 14 - - - 14 - - - - - авод високовольтного
розподільного устат-
кування, м.Коломия
Електроізоляційні кіло- 1980 1980 - - - - - - - - атеріали грамів
ВО "Свема", м.Шостка
Прибори КВП штук 418 418 - - - - - - - - риладобудівний завод,
м. Надвірна
Пульт ПС-3 - " - 50 50 - - - - - - - - О "Веда", м.Київ
Підсилювач потужності - " - 4 - 4 - - - - - - - інійної частоти
Одеське ВО "Нептун"
Фланці тонн 4684 4684 - - - - - - - - арпатнафтомаш,
м. Калуш
Трансформатори струму штук 58 - 58 - - - - - - - апорізький завод
високовольтної апаратури
Обважнювач барит тонн 9500 - - 4000 - - - 500 5000 - остянтинівський завод
"Утяжелітель"
Хлористий кальцій тонн 30000 - 6000 - 8000 - - 1000 15000 - вердий
в тому числі:
Лисичанський содовий - " - 17000 - 6000 - - - - 1000 10000 - авод
Слов'янське ВО - " - 13000 - - - 8000 - - - 5000 - Хімпром"
Кальцій лускований - " - 4000 - - 4000 - - - - - - лов'янське ВО
"Хімпром"
Глинопорошок бентоні- - " - 21500 - - 9000 2000 - - 4500 6000 - овий
Костянтинівський
завод "Утяжелітель"
Інгібітори - " - 7460 900 1540 - 520 - - - 4500 - рогобицький нафто-
переробний завод
Кальцій хлористий - " - 25000 10000 - - - - - - 15000 - ідкий
в тому числі: ершотравневе ВО - " - 5000 - - - - - - - 5000 - Хімпром"
Лисичанський содовий - " - 20000 10000 - - - - - - 10000 - авод
Бікарбонат натрію тонн 120 120 - исичанський содовий
завод
Солідол - " - 100 100
Бердянський нафто-
маслозавод
Літол-24 - " - 61 61
Бердянський нафто-
маслозавод
Мастило графітове - " - 37 37
Бердянський нафто-
маслозавод
Продукт Акорд-Б - " - 350 200 150
Запорізьке ВО
"Кремнійполімер"
Фіол-2 - " - 40 40
Бердянський нафто-
маслозавод
Фарба водоемульсійна - " - 60 60
п/я В-2525, м. Дніпро-
петровськ
Теплоізоляційні кв. мет- 3000 3000
матеріали рів
Маріупольський завод
ізоляційних матеріалів
Борошно цеолітове тонн 3000 3000
Закарпатнерудпром
Стрічка клейова для - " - 10 10 клеювання шпона
Корюківська паперова
фабрика, Чернігівська
область
Графіт - " - 240 80 40 120 аріупольський гра-
фітовий комбінат
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 лютого 1993 р. N 139
ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ,

що поставляються об'єднанням і підприємствам Західно- Сибірського нафтогазового комплексу
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | У тому числі по об'єднаннях | | |------------------------------------------------------------------------------------------- Номенклатура |Одиниця|Всього|Адміні-|Адміні-|Адміні-|Об'єд- |Об'єд-|Об'єд-|Об'єд- |Об'єд-|Об'єд- |Об'єд-|Об'єд-|Акціоне- продукції |виміру | |страція|страція|страція|нання |нання |нання |нання |нання |нання |нання |нання |рне то- | | |Ханти- |Ямало- |Тюмен- |"Нижньо|"Но- |"Сур- |"Юган- |"Мегі-|"Варйо-|"Пур- |"Чорно|варист- | | |Мансій-|Ненець-|ської | варто-|ябрськ|гут- |ськнаф-|оннаф-|ганнаф-|нафто-|горнаф|во "Тю- | | |ського |кого |області|вськна-|нафто-|нафто-|тогаз" |тогаз"|тогаз" |газ |тогаз"|меньна- | | |округу |округу | |фтогаз"|газ" |газ" | | | | | |фтогаз" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цукор тонн 60000 7500 5000 28800 3200 8000 2000 2000 1000 1000 500 500 500
Олія - " - 3000 200 300 520 380 600 500 500 - - - - -
Маргаринова продукція - " - 1000 100 100 100 - 400 300 - - - - - -
Крупи - " - 1500 - - - 500 1000 - - - - - - -
Кондитерські вироби - " - 10000 1700 3000 5000 300 - - - - - - - -
Макаронні вироби - " - 700 - - - - 700 - - - - - - -
Кислота лимонна - " - 2 - - - 1 1 - - - - - - -
Консерви плодоовочеві муб 90 15 25 49 1 - - - - - - - -
Дріжджі тонн 15 - - - 15 - - - - - - - -
Майонез - " - 100 - - - - 100 - - - - - - -
М'ясо і м'ясопродукти - " - 10000 4000 1500 200 1000 3300 - - - - - - -
Масло тваринне - " - 1000 50 50 50 350 500 - - - - - - -
Сири жирні - " - 400 50 80 70 - 200 - - - - - - -
Жир тваринний - " - 18 - - - - 18 - - - - - - -
Консерви молочні муб 500 - - - - 500 - - - - - - -
Горілка тис.дал 100 10 10 - - 80 - - - - - - -
Вино - " - 100 - - - - 100 - - - - - - -
Шампанське - " - 25 - - - - 25 - - - - - - -
Мінеральна вода тис.пляшок 600 - - - - 600 - - - - - - -
Коньяк - " - 10 - - - - 10 - - - - - - -
Тютюнові вироби млн.штук 240 - - - - 240 - - - - - - -
Оцтова кислота тонн 40 - - - - 40 - - - - - - -
Желе ягідне - " - 20 - - - - 20 - - - - - - -
Желатин - " - 2 - - - - 2 - - - - - - -
Сіль - " - 8000 - - 8000 - - - - - - - - -
Овочі - " - 1300 500 800 - - - - - - - - - -
Фрукти - " - 5000 1000 1500 2500 - - - - - - - - -

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Додаток N 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 лютого 1993 р. N 139
ТОВАРИ

народного споживання, що поставляються

об'єднанням і підприємствам Західно-Сибірського

нафтогазового комплексу в 1993 році
--------------------------------------------------------------------------- | |Обсяг | в тому числі по об'єднаннях |Відпові- Найменування | Одиниця |поста-|------------------------------|дальні продукції | виміру |вки, |Нижньо-|Но- |Сур- | інші |за вико- | |всього|вартов-|ябрськ-|гут- | |нання | | |вськна-|нафто- |нафто- | |поставок | | |фтогаз |газ |газ | | --------------------------------------------------------------------------
Тканини шовкові тис.метрів 708 - 708 - - Держком- легтекс
Вироби з хутра млн.крб. 100 - 50 50 - - " -
Головні убори - " - 15 - 15 - - - " -
Швейні вироби - " - 45 - 45 - - - " -
Трикотажні вироби - " - 55 - - - 55 - " -
Панчішно-шкарпет-
кові вироби - " - 17 - - - 17 - " -
Взуття шкіряне тис.пар 100 - 100 - - - " -
Посуд фарфоро-
фаянсовий млн.крб. 20 5 15 - - - " -
Холодильники і
морозильники тис.штук 2 - 1,6 0,4 - Мінмаш- пром
Електром'ясорубки - " - 5 - 5 - - - " -
Електрокавомолки - " - 10 5 - - 5 - " -
Електросоко-
вижималки - " - 5 2 - - 3 - " -
Телевізори - " - 4,9 2 2 0,9 - - " -
Магнітофони - " - 2,5 - 2,5 - - - " -
Велосипеди - " - 0,5 - 0,5 - - - " -
Мотоцикли - " - 0,32 - 0,26 - 0,06 - " -
Мопеди - " - 0,57 - - - 0,57 - " -
Фотоапарати - " - 2 0,2 1,8 - - - " -
Меблі млн.крб. 30 - 22,5 7,5 - Укрліс- пром
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: