open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 25 березня 1993 р. N 228

Київ
Про першочергові завдання щодо розв'язання

проблем протезування та забезпечення інвалідів

засобами пересування і малої механізації

на 1993 - 1998 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 576 ( 576-96-п ) від 29.05.96 )

З метою поліпшення якості протезно-ортопедичного забезпечення
інвалідів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму розвитку протезної
промисловості та забезпечення інвалідів засобами пересування і
малої механізації на 1993 - 1998 роки, що додається.
2. Надати розвитку протезної промисловості з урахуванням
виробництва засобів пересування і малої механізації пріоритетного
значення.
3. Міністерству соціального захисту населення і Міністерству
фінансів підготувати і внести до Кабінету Міністрів України
пропозиції про звільнення до 1998 року від оподаткування доходів,
одержаних:
підприємствами та організаціями від виготовлення
протезно-ортопедичних виробів, технологічного устаткування,
напівфабрикатів і комплектуючих до протезно-ортопедичних виробів
та засобів пересування і малої механізації, матеріалів для
протезної промисловості, тифлотехнічних засобів;
будівельними організаціями від будівництва в установлені
договорами строки протезно-ортопедичних цехів і реконструкції
діючих об'єктів протезної промисловості.
4. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії при формуванні основних прогнозів розвитку
галузі передбачити використання потужностей оборонних заводів для
виробництва технологічного устаткування, напівфабрикатів та
комплектуючих до протезно-ортопедичних виробів, засобів
пересування та малої механізації, тифлотехнічних засобів.
5. Міністерству економіки і Міністерству фінансів
передбачити:
щорічне цільове виділення коштів із державного бюджету
починаючи з 1994 р. науково-виробничому об'єднанню протезних
підприємств на придбання 25 автомобілів для виїзних
медико-технічних бригад, що обслуговують інвалідів, а також ліміти
капіталовкладень за рахунок державного бюджету на будівництво 3
тис. квадратних метрів житла з метою закріплення спеціалістів;
забезпечення у 1993 - 1994 роках за рахунок централізованих
капіталовкладень протезно-ортопедичних підприємств таким
технологічним устаткуванням:
ковальсько-пресовим - 10 одиниць взуттєвим - 165 одиниць швейним - 205 одиниць металорізальними верстатами - 10 штук комп'ютерами - 100 штук
6. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству у справах будівництва і архітектури, Міністерству
соціального захисту населення, іншим міністерствам і відомствам
при формуванні річних проектів Індикативного плану (прогнозу)
економічного і соціального розвитку України протягом 1993 - 1998
років включати у державне замовлення узгоджені завдання щодо
виготовлення протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття,
медичної техніки, виробів із пластмас протезно-ортопедичними
підприємствами Міністерства соціального захисту населення,
наукових досліджень розробки та виготовлення матеріалів,
напівфабрикатів, технологічного устаткування для робочих місць
цих підприємств, а також будівництва та реконструкції нових
протезно-ортопедичних цехів та підприємств. Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 576
( 576-96-п ) від 29.05.96 )
7. Міністерству фінансів передбачати щорічно починаючи з 1993
року виділення Міністерству соціального захисту населення та Фонду
соціального захисту інвалідів з державного бюджету коштів для
придбання як засобів протезування спеціальних магнітофонів і
палиць для сліпих за поданими розрахунками.
8. Замовником робіт, пов'язаних з виконанням Державної
програми розвитку протезної промисловості та забезпечення
інвалідів засобами пересування і малої механізації на 1993 - 1998
роки, визначити Міністерство соціального захисту населення.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Заступник Міністра

Кабінету Міністрів України І. ЄМЕЦЬ
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНА

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 березня 1993 р. N 228
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

розвитку протезної промисловості та забезпечення

інвалідів засобами пересування і малої

механізації на 1993-1998 роки
------------------------------------------------------------------ Заходи | Відповідальні | Термін | за виконання |виконання ----------------------------------------------------------------- дійснити будівництво нових цехів Мінекономіки
для розширення виробництва Мінфін
ортопедичного взуття, поліпшення Держкомресурсів
надання протезно-ортопедичної Укрбуд
допомоги населенню та створення Мінсоцзахист
належних умов праці, а також Рада Міністрів
реконструкцію і технічне Республіки Крим
переобладнання діючих підприємств обласні державні
для збільшення виробництва та адміністрації:
поліпшення якості колясок для Дніпропетровська
інвалідів згідно з додатком N 1 Івано-Франківська

Львівська

Миколаївська

Харківська

Херсонська 1993-1995
Забезпечити своєчасну розробку Мінсоцзахист
технічної документації та Держкомресурсів 1993-1995
комплектування будов галузі
технологічним устаткуванням
Розробити нові полімерні біологічно Академія наук
чисті матеріали, що забезпечували б Мінекономіки
можливість формування складних Мінфін
об'ємних профілів для виготовлення Держкомресурсів
куксоприймальних гільз та інших ДКНТ
деталей до протезів нижніх кінцівок Мінсоцзахист 1993-1994
Розробити матеріал для виготовлення Академія наук
штучних стоп до протезів Мінекономіки

Мінфін

ДКНТ

Мінсоцзахист 1993-1994
Розробити новий матеріал для Академія наук
виготовлення протеза молочної залози Мінекономіки

Мінфін

ДКНТ

Мінсоцзахист 1993-1995
Розробити нові напівфабрикати для Академія наук
протезів, елементи живлення та Мінекономіки
електропривід до протезів верхніх Мінфін
кінцівок та колясок для інвалідів Держкомресурсів
згідно з додатком N 2 ДКНТ

Мінсоцзахист 1993-1995
Організувати на підприємствах Держхімпром
хімічної промисловості виробництво Мінекономіки
нових полімерних біологічно чистих Мінфін
матеріалів для виготовлення деталей Держкомресурсів
та напівфабрикатів для протезів Мінсоцзахист 1994-1995
згідно з додатком N 3
Здійснити розробку та організувати Мінмашпром
серійне виробництво нових виробів та Мінекономіки
комплектуючих до протезів та засобів Мінфін
пересування для Мінпром
протезно-ортопедичних підприємств Держкомлегтекс
України згідно з додатком N 4 Мінсоцзахист 1993-1998
Здійснити розробку та організувати Мінмашпром
серійне виробництво спеціального Мінекономіки
технологічного устаткування для Мінфін
робочих місць згідно з додатком N 5 Держкомресурсів

Мінсоцзахист 1993-1996
Забезпечити виконання організаційних Мінекономіки
заходів щодо зміцнення бази Мінфін
протезно-ортопедичних підприємств та Держкомресурсів
вирішення соціальних питань згідно з Держкомлегтекс
додатком N 6 Мінсоцзахист 1993-1998
Розробити та організувати серійне Мінмашпром
виробництво тифлотехнічних засобів Мінпром
згідно з додатком N 7 Мінекономіки

Мінфін

Держкомресурсів

Фонд соціального

захисту інвалідів

Мінсоцзахист

УТОС 1993-1994

Додаток N 1

до Державної програми
ЗАВДАННЯ

щодо будівництва нових цехів, розширення,

реконструкції та технічного переобладнання

діючих підприємств протезної промисловості

України на 1993-1995 роки
(в цінах 1992 року) ---------------------------------------------------------------------- Виконавці робіт |Потужність| Обсяги фінансування, млн. крб. та об'єкти | |------------------------------------ | |Всього| у тому числі за роками | | |----------------------------- | | | 1993 | 1994 | 1995 ---------------------------------------------------------------------- А РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ
КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
Івано-Франківська
обласна державна
адміністрація
фірма
"Івано-Франківськбуд"
Івано-Франківський
протезно-ортопедичний
цех
Нове будівництво
Потужності:
ортопедичне взуття 1 тис.пар 1 тис.пар
ремонт протезно-
ортопедичних
виробів 500 штук 500 штук
Капітальні вкладення 48,1 35,2 12,9
Будівельно-монтажні 38,2 30,1 8,1
роботи
Обладнання 9,9 5,1 4,8
Рада Міністрів
Республіки Крим
УкрНДІпроектування
СМУ-3 АП "Будкомплекс"
м. Євпаторія
Євпаторійський
протезно-ортопедичний
цех
Потужності:
протезно-
ортопедичні
вироби 2 тис.штук 2 тис.штук
Капітальні вкладення 38,2 18,7 17
Будівельно-монтажні 24,2 11,2 13
роботи
Обладнання 11,5 7,5 4
Проектування 2,5 2,5
Рада Міністрів
Республіки Крим
Об'єднання "Кримбуд"
Сімферопольське
протезно-ортопедичне
підприємство
Розширення 5 тис.пар 5 тис.пар
Капітальні вкладення 45,9 23,1 22,8
Будівельно-монтажні 35,4 17,3 18,1
роботи
Обладнання 10,5 5,8 4,7
Львівська обласна
державна адміністрація
Об'єднання "Львівбуд"
Львівське
експериментальне
підприємство засобів
пересування і
протезування
Реконструкція
Потужності:
крісла-коляски 15 тис. 15 тис.

штук штук
Капітальні вкладення 46,4 26,3 13,1 7
Будівельно-монтажні 35,6 25,1 8,1 2,4
роботи
Обладнання 10,8 1,2 5 4,6
Херсонська обласна
державна адміністрація
Корпорація "Херсонбуд"
Херсонський
протезно-ортопедичний
цех
Нове будівництво
Потужності:
ортопедичне взуття 1 тис.пар 1 тис.пар
ремонт
протезно-
ортопедичних 1 тис.штук 1 тис.штук виробів
Капітальні вкладення 42,3 20,1 22,2
Будівельно-монтажні 31,5 16,5 15
роботи
Обладнання 10,8 3,6 7,2
Миколаївська обласна
державна адміністрація
ВО "Машпроект",
м. Миколаїв
Миколаївський
протезно-ортопедичний
цех
Нове будівництво
Потужності:
ортопедичне взуття 1 тис.пар 1 тис.пар
ремонт
протезно-
ортопедичних
виробів 600 штук 600 штук
Капітальні вкладення 38,3 16,7 21,6
Будівельно-монтажні 30,5 14,2 16,3
роботи
Обладнання 7,8 2,5 5,3
Харківська обласна
державна адміністрація
Об'єднання
"Харківжитлобуд"
УкрНДІпротезування
Реконструкція
лабораторного корпусу
Капітальні вкладення 48,1 19,1 29
Будівельно-монтажні 36 18 18
роботи
Обладнання 12,1 1,1 11
Харківська обласна
державна адміністрація
дослідне виробництво
УкрНДІпротезування
Нове будівництво
Виробництво вузлів та
напівфабрикатів
Потужності 18 тис. 18 тис.

комплектів коммплектів
Капітальні вкладення 24,2 24,2
Будівельно-монтажні 8,2 8,2
роботи
Обладнання 14,8 12 2,8
Проектування 1,2 1,2

Додаток N 2

до Державної програми
ЗАВДАННЯ

щодо наукових досліджень та розробки нових

матеріалів та напівфабрикатів
----------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Призначення | Виконавець | |Обсяги фінан- | | | Термін |сування (за | | | вико- |рахунок бюд- | | | нання, |жету), млн.крб | | | роки |-------------- | | | |всього|у тому | | | | |числі | | | | |на 1993 | | | | |рік ---------------------------------------------------------------------------------------- інійний для формування Інститут хімії 1993-1994 0,95 0,5 ермопластичний куксоприймачів за високомолекулярних
біологічно чистий індивідуальними сполук (ІХВС),
матеріал моделями м. Київ

УкрНДІпротезування
Полімер акриловий для виготовлення інноваційне -"- 3,8 2,5 вердіючий та куксоприймачів із науково-технічне
технологія заданими товариство (ІНТТ)
виготовлення біологічними та "Союз" ЛТД,
куксоприймальних механічними м. Харків
гільз властивостями
Матеріал для для косметичного ІХВС -"- 1,9 0,9 иготовлення оздоблення протезів УкрНДІпротезування
косметичних
оболонок
Плівка еластична, для вакуумного Інститут фізичної -"- 2,1 1 нтиадгезійна формування складних хімії, м. Київ

об'ємних профілів УкрНДІпротезування
Матеріал-замінник для виготовлення ІХВС 1993-1994 0,95 0,5 ори пробкового ортопедичного УкрНДІпротезування
дуба взуття
Матеріал для для стоп до протезів ІХВС -"- 11,2 5 тучних стоп УкрНДІпротезування
Штучна стопа із для виготовлення НВО "Хартрон", -"- 9,9 4,5 омпозиційних протезів нижніх м. Харків
матеріалів кінцівок УкрНДІпротезування
Протез молочної для виготовлення НДІ "Еластик", -"- 4,4 2 алози косметичних м. Київ

протезів молочної УкрНДІпротезування

залози
Елемент живлення для виготовлення НДІ органічної -"- 5,5 2,5 аккумулятор) з протезів рук з хімії, м. Київ
підвищеною біоелектричною УкрНДІпротезування
енергоємністю та системою управління
зниженою масою
Електропривід із для виготовлення ВО "Радіоприладний -"- 4,6 1,5 ниженими протезів рук з завод",
енерговитратами та біоелектричною м. Чернігів
масою системою управління УкрНДІпротезування
Система для розробки Інститут прикладних -"- 7,8 4 втоматизованого конструкцій проблем механіки та
проектування та протезів нижніх математики Академії
аналізу протезів кінцівок наук, м. Львів
нижніх кінцівок УкрНДІпротезування
Матеріали для для захисту НДІ "Еластик", 1993-1994 6,1 3 нучких первинних металевих частин м. Київ
оболонок механічних протезів від вологи УкрНДІполімерних
частин протезів та пошкодження, а волокон

також для

маскування
Клеї спеціального для склеювання НДІ "Еластик" -"- 4,6 2,1 ризначення тканин, м. Київ

приклеювання

протезів до шкіри

людини та інше
Біологічно інертні для використання в -"- 1993-1995 6,1 3,1 атеріали на основі ендопротезуванні
еластомерів
Полімерні для виготовлення ВНДІхімпроект, 1993-1994 9,9 4,8 омпозиції на медичних катетерів, м. Київ
основі ПВХ протезів та
медичного калоприймальників
призначення
Технологічне для виговлення НВМТцентр 1993 3,6 3,6 статкування для ортопедичного "Ортопрот",
виготовлення взуття м. Харків
індивідуальних
колодок
Плівка еластична і для виготовлення НДІ "Еластик", -"- 5,3 3,1 ехнологія калоприймачів м. Київ
виготовлення
калоприймачів

Додаток N 3

до Державної програми
ЗАВДАННЯ

підприємствам хімічної промисловості щодо

організації виробництва нових матеріалів та

розширення сировинної бази протезної промисловості
----------------------------------------------------------------------------- Назва | Виконавці |Термін |Потреба| Обсяги матеріалу | |вико- |на рік,| фінансування, | |нання |тонн | млн. крб | |(пос- | |---------------- | |тавки),| |всього |у тому | |роки | | |числі на | | | | |1993 рік ---------------------------------------------------------------------------- інійний дослідне виробництво з 1994 2 8 4 ермопластичний ІХВС
біологічно чистий
матеріал
Полімер акриловий Харківський авіаційний з 1994 2,5 7,8 3,5 вердіючий інститут (ХАІ)

ІНТТ "Союз"

ЛТД, м. Харків
Матеріал для дослідне виробництво з 1995 5 тис. 4,6 2,3 иготовлення ІХВС штук
косметичних
оболонок
Плівка еластична дослідне виробництво з 1995 0,8 8,4 4 нтиадгезійна Інституту фізичної

хімії Академії наук,

м. Київ
Матеріал замінник ІХВС з 1995 14 4 2 ори пробкового
дуба
Полімерні Донецький хімічний 1993- 1 18,8 10 омпозиції на завод 1994
основі ПВХ
медичного
призначення
Поліуретан для НВМТцентр "Ортопрот", 1993 2,5 6,1 6,1 ротезно- м. Харків
ортопедичних
виробів

Додаток N 4

до Державної програми
ЗАВДАННЯ

щодо розробки та організації виготовлення виробів

та комплектуючих до протезів і засобів пересування
---------------------------------------------------------------------------------- Назва виробу | Виконавці |Термін | Потреба| Обсяги | |освоєння| на рік | фінансування, | |вироб- | | млн. крб | |ництва, | |----------------- | |роки | | | у тому | | | | всього |числі на | | | | |1993 рік --------------------------------------------------------------------------------- руби сталеві Нікопольський трубний 1994 220 26,4 18,5 онкостінні для завод
колясок та засобів
малої механізації,
тонн
Електропривід для Український науково- 1993- 2 тис.
електроколясок дослідний інститут 1994

верстатів та

інструментів, м. Одеса

НВО "Етал", 1995 3,6 1,8 м. Олександрія
Покришки і камери до ВО "Білоцерківшина" 1994- 112 тис. 19,7 9,6 оліс 1995
(4 типорозмірів)
Підшипники для коліс ВО"Державний 1993- 224 тис. 15,4 7,5 о колясок підшипниковий завод" 1995

ДПЗ-18, м. Вінниця
Штучні стопи та НВО "Хартрон", 1995 80 тис. 20 7,1 иколотки до них м. Харків

дослідне виробництво

УкрНДІпротезування
Колінні механізми ФЕД, м. Харків 1993 100 3,6 1,5 дноосьні Турбоатом, м. Харків

завод імені Малишева,

м. Харків
Комплект Турбоатом, м. Харків, 1993 1200 11,5 6,5 апівфабрикатів до завод імені Малишева,
протеза стегна м. Харків
Комплект -"- -"- 2500 8,6 4 апівфабрикатів до
протеза гомілки
Гільза стегна Мінмашпром -"- 800 4,4 2,2 еталева
Чашка до гільзи -"- -"- 800 0,6 0,6 тегна
Вузол гомілки з -"- 1994 3500 0,9 0,6 стировкою
Пружина бандажна
скротальна 573ПЛ-53 -"- -"- 1800 0,6 0,6
Пружина бандажна
скротальна 573ПЛ-59 -"- -"- 250 0,6 0,6
Пружина бандажна
пахова 578ПЛ-53 -"- -"- 22 тис. 0,9 0,6
Пружина бандажна
пахова 578ПЛ-59 -"- -"- 22 тис. 0,9 0,6
Пружина бандажна
пахова 582ПЛ-53 -"- 1995 750 0,9 -
Пружина бандажна Мінмашпром 1995 750 0,9 - ахова 582ПЛ-59
Комплект дослідне виробництво
напівфабрикатів до УкрНДІпротезування
уніфікованого НВО "Хартрон",
протеза стегна м. Харков

ФЕД, м. Харків

Харківський авіаційний

завод (ХАЗ) 1995 600 7,8 -
Комплект
напівфабрикатів до -"- 1995 800 6,8 ніфікованого
протеза гомілки
Комплект до протеза -"- 1994 3 тис. 5,5 4 тегна з замком
(16ФПЛ)
Комплект до протеза -"- 1994 2300 5,5 4 тегна без замка
(16МПЛ)
Шини до протезів і ковальсько-механічний
апаратів із титану завод, м. Лозова

Харківської області 1995 10 тис. 6,1 -
Деталі та колеса для Мінмашпром 1993- 112 тис. 30,5 16 олясок 1994
Штампи та пресформи завод штампів і 1993- 25 32 12 ля виготовлення прес-форм, м. Київ 1997
деталей до виробів
Штучна шкіра для завод синтетичних шкір, з 1993 20 тис. 3 млн. 3 млн. иготовлення деталей м. Луцьк доларів доларів о колясок, кв. м
Насоси для Мінмашпром 1993- 28 тис. 10,8 6,1 акачування коліс до 1994
колясок
Комплекти для -"- 1994- 28 тис. 13 6,4 бслуговування та 1995
ремонту колясок
(ключі, велоаптечки)
Литі деталі з -"- -"- 10 тис. 15,4 8 люмінієвих або
інших сплавів для
колясок
Литі деталі з -"- -"- 18 тис. 20 10 ластмас до колясок
та засобів малої
механізації (ручки,
ролики, декоративні
ковпачки),
комплектів
Пристрої для -"-
самообслуговування
інвалідів з
відсутністю або
деформацією рук:
для споживання 1995- 500 10,8 - їжі та напоїв 1996
для виконання -"- 500 10,8 - робіт у побутових
умовах
для виконання 1996- 500 10,8 - простих 1997
виробничих
операцій
Піднімально- Мінмашпром 1994- 100 18,6 4,5 ранспортні 1997
засоби для
транспортування в
межах приміщення та
купання лежачих
хворих
Засоби реабілітації науково-виробничий 1993- 1 тис. 3,9 2 ля дітей з центр "Антей", м. Київ 1995
церебральним
паралічем і
дітей-інвалідів
загального
захворювання та
догляду за ними
Коляски для НВМТ центр "Ортопрот" -"- 1 тис. 6,5 2,5 нвалідів, м. Харків
виготовлені за
ліцензіями
американських фірм
Палиці та милиці для -"- 1993- 10 тис. 12,1 7,3 нвалідів 1994
Оболонки косметичні -"- -"- 500 9,3 5,2 ля протезів
голмілки
Крісла-коляски для фірма "Колумб", 1993 500
інвалідів дорожні та м. Харків
кімнатні регіональна міжгалузева

комерційна асоціація

"Славутич", 1993- 5 тис.

м. Дніпропетровськ 1994

ВО "Дніпропетровський

машзавод"

Київське виробниче

об'єднання імені Артема -"- 5 тис. 10,6 5,1
Крісло-коляска для МП "Інвамед",
інвалідів м. Дніпропетровськ 1993 1 тис. 4,2 4,2 завод медичного

устаткування,

м. Дніпропетровськ
Коляска для Мінмашпром 1994- 2 тис. 35 нвалідів дорожна з 1995
електроприводом
Полімерна композиція Донецький хімічний 1994 1 2,3 1 а основі ПВХ завод
медичного
призначення, тонн
Мембрани латексні дослідно- 1993 2 тис. 1,9 1,9 ля протезування експериментальне

виробництво НДІ

"Еластик", м. Київ
Вузли до процесів дослідне виробництво
стегна та гомілки, УкрНДІпротезування
розроблені НВО "Хартрон",
УкрНДІпротезування м. Харків

Турбоатом, м. Харків

НВО "Моноліт", 1993 1 тис. 9,3 5 м. Харків

ХАЗ
Заготовки шин для ковальсько-механічний
протезів і апаратів, завод м. Лозова 1993 30 тис. 20 13,5 омплектів Харківської області
Стопи дитячі УкрНДІпротезування
(напівфабрикати) ХАІ

ІНТТ "Союз" ЛТД, 1994 1 тис. 15,4 8,5 м. Харків
Напівфабрикати для НПФ "Сенсор", м. Харків 1994 100 7,6 3,7 ротезів гомілки за
розробками
винахідника Дорохова
Г.В., комплектів
Дерев'яні орендне підприємство
напівфабрикати для "Протекон", м. Київ 1994
протезів нижніх
кінцівок:
заготовка гільзи 2 тис. 5,6 2,5 стегна N 801
заготовка гільзи 1500 5,6 2,5 гомілки N 811
вузол коліно- 500 12 4 гомілка N 820
Шкіряні Науково-виробниче 1994 30 тис. 15,4 6,5 апівфабрикати для об'єднання протезних
протезно-ортопедичних підприємств
виробів, комплектів Мінсоцзахисту
Колодки для корпорація "Легтекс" 1995 5 тис. 18,5 5 иготовлення фабрика взуттєвих
складного колодок, смт Чинадієве
ортопедичного Закарпатської області
взуття, пар
Напівфабрикати для орендне підприємство
протезів гомілки для "Протекон", м. Київ 1994 2 тис. 12,5 4,8 упання, комплектів
Калоприймачі орендно-акціонерна 1994 25 тис. 18,5 4,8 фірма "Київгума"
Модернізовані штучні орендне підприємство
стопи до каркасних "Протекон", м. Київ 1997 35 тис. 12,5 2,5 ротезів нижніх
кінцівок
Ресорні НВМТцентр "Ортопрот", 1994- 6 тис. 9,4 уксоприймачі до м. Харків 1997
протезів гомілки на
основі комбінованих
полімерів

Додаток N 5

до Державної програми
ЗАВДАННЯ

щодо розробки та виготовлення спеціального

технологічного устаткування для робочих місць

протезно-ортопедичних підприємств
------------------------------------------------------------------------------- Назва устаткування | Виконавці | Термін | Потреба| Обсяги | | вико- | на рік | фінансування, | | нання, | | млн. крб | | роки | |--------------- | | | |всього| у тому | | | | |числі на | | | | |1993 рік ------------------------------------------------------------------------------ статкування для
виготовлення коліс
до колясок:
розробка ЦКТБ "Велобудування", 1993-1994 11 4,5 конструкторської м. Харків
документації
виготовлення Мінмашпром -"- 2 26 12 устаткування,
комплектів
Устаткування для Мінмашпром 1994-1996 120 24,2 8,5 обочого місця
протезиста
Устаткування для -"- -"- 50 20 9,5 обочого місця
гіпсувальника
Устаткування для -"- 1993-1996 300 26,4 11 обочого місця
взуттьовика
Агрегат -"- 1995 10 6,1
пресово-приклеювальний
класу
"Експрес-сервіс"
марки АП-Р
Комплект ремонтного -"- 1996 10 15,6 статкування для
інвалідів
Прес малогабаритний -"- -"- 10 2,4
для приклеювання
підошв марки МПП-Р
Термоактиватор марки -"- -"- 10 0,4
Т-І-Г
Машина для двоїння -"- -"- 10 1,9
марки МДР-Р
Машина для Київський дослідно- 1996 15 5,6
обрізування по механічний завод
контуру і спускання (КДМЗ)
краю марки МОК-Р
Агрегат для Мінмашпром 1994 15 8,4
комплексного ремонту
"Експрес-сервіс"
марки А-Р
Машина для обробки -"- 1993 10 1,6 1,6 еталей низу взуття
і обжимання ранту
марки УМ-Р
Машина для обробки -"- -"- 10 1,6 1,6 еталей низу взуття
марки ДСО-І-Р
Пристрій для КДМЗ 1995 10 0,12 0,12 брізування по
контуру марки УОК-Р
Пристрій для -"- 1996 10 0,6
прибивання підбору
марки ПК-З-Р
Пристрій для -"- 1995 10 0,1
фарбування кромок
методом гарячого
вощіння марки УОГ-Р
Оснащення для дослідне виробництво 1994 1 7,8 5 иготовлення УкрНДІпротезування
куксоприймальних
гільз стегна із МПЛ,
комплектів
Устаткування для НВМТцентр "Ортопрот", -"- 10 18,5 8,6 акуумного м. Харків
формування
індивідуальних
анатомічних моделей
для
протезно-ортопедичних
виробів
Устаткування для -"- -"- 10 17 7,9 иготовлення
індивідуальних
колодок для
ортопедичного взуття
Автоклавне ХАІ 1994 10 3,8 3,8 статкування для ІНТТ "Союз" ЛТД,
термообробки деталей м. Харків
протезів і апаратів УкрНДІпротезування
із вуглепластиків
Устаткування для ХАЗ 1993 10 4,6 4,6 анесення полімерних УкрНДІпротезування
плівок
Устаткування для НВМТцентр "Ортопрот", 1994-1997 2 18,5 акуумного м. Харків
виготовлення
куксоприймачів
стегна із МПЛ
масового
виробництва,
комплектів

Додаток N 6

до Державної програми
ЗАВДАННЯ

щодо вирішення організаційних питань та зміцнення

матеріальної бази протезно-ортопедичних підприємств
------------------------------------------------------------------------- Заходи | Термін | Виконавці |Обсяги фінансування, | вико- | |млн.крб. (за рахунок | нання, | | держбюджету) | роки | |-------------------- | | | всього | у тому | | | | числі на | | | | 1993 рік ------------------------------------------------------------------------ ключити виготовлення з 1993 Мінекономіки
засобів пересування, Мінсоцзахист
реабілітації,
тифлотехнічних засобів
та іншої продукції для
інвалідів як державне
замовлення з
виділенням лімітів на
матеріали та
комплектуючі вироби
Забезпечити Мінекономіки
протезно-ортопедичні Мінфін
підприємства України: Мінсоцзахист
технологічним 1993 1,2 млн. 1,2 млн. устаткуванням марок ФРН марок ФРН вигобництва ФРН для
виготовлення
протезів
напівфабрикатами та 1993-1994 1,4 млн. 1,4 млн. матеріалами марок ФРН марок ФРН виробництва ФРН для
виготовлення
протезів
Забезпечити стаціонари 1994-1995 Мінекономіки 124 31
протезно-ортопедичних Мінфін
підприємств і Мінсоцзахист
УкрНДІпротезування
фізіотерапевтичною
апаратурою та
устаткуванням
Виділяти дотації на з 1993 Мінфін 127,4 127,4 едичні, МОЗ
лікувально- обласні державні
профілактичні вироби, адміністрації
що виготовляються
протезно-ортопедичними
підприємствами та
реалізуються через
аптечну мережу України
Організувати в -"- обласні державні
обласних центрах адміністрації
сервісне
обслуговування та
ремонт
спецавтотранспорту,
колясок та інших
засобів пересування
для інвалідів
Закріпити -"- обласні державні
автомобільний адміністрації
транспорт
протезно-ортопедичних
підприємств та
УкрНДІпротезування за
автозаправними
станціями з
гарантованим
першочерговим
забезпеченням їх
пальним та мастильними
матеріалами
Для забезпечення 1993 Київська міська
виробництва засобів державна
реабілітації дітей із адміністрація
захворюванням на
церебральний параліч
виділити НВЦ "Антей"
виробничі площі у
кількості 250 м. кв
Забезпечити з 1993 Держкомлегтекс
виготовлення для вінницьке
протезно-ортопедичних орендне
підприємств виробничо-
найритового клею для торговельне
ортопедичного взуття у взуттєве
кількості 40 тонн підприємство

"Гисет"

Дніпропетровське

взуттєве

об'єднання

київське

виробниче

об'єднання

"Кияни"

львівське

виробничо-

торговельне

об'єднання

"Прогрес"

Луганське

взуттєве

об'єднання

макіївське

орендне

підприємство

"Аспект" Одеське

виробничо-

торговельне

взуттєве

об'єднання

Полтавська

експериментальна

взуттєва фабрика

сімферопольське

орендне

підприємство

"Шкірвзуття"

Сумська взуттєва

фабрика

Харківське

взуттєве

об'єднання

Хмельницька

взуттєва фабрика

Додаток N 7

до Державної програми
ЗАВДАННЯ

щодо розробки та організації виробництва

тифлотехнічних засобів для сліпих
------------------------------------------------------------------------- Заходи | Термін | Виконавці |Обсяги фінансування, | вико- | |млн.крб. (за рахунок | нання, | | держбюджету) | роки | |-------------------- | | | всього | у тому | | | | числі на | | | | 1993 рік ------------------------------------------------------------------------ озробити 1993 Мінмашпром 3,1 3,1 онструкторсько- Мінекономіки
технологічну Мінфін
документацію Фонд соціального
спеціальної магнітоли захисту

інвалідів

УТОС
Виготовити 1994 Мінмашпром 6,9 4,4 ослідно-промислові Мінпром
зразки спеціальних Мінекономіки
магнітол і провести їх Держкомресурсів
випробування Мінфін

Фонд соціального

захисту

інвалідів

Мінсоцзахист

УТОС
Організувати щорічний 1993-1994 -"- 10 8
випуск (не менше 10
тис.) спеціальної
магнітоли для сліпих
Розробити та 1993-1994 Мінмашпром 2,5 1,2 рганізувати Мінпром
виготовлення палиць Мінекономіки
орієнтування для Держкомресурсів
сліпих Мінфін

Фонд соціального

захисту

інвалідів

Мінсоцзахист

УТОС
Розробити 1993-1994 -"- 0,6 0,3 онструкторсько-
технологічну
документацію складних
і телескопічних палиць
орієнтування та
забезпечити їх випуск
Розробити 1993-1994 -"- 1,9 0,8 онструкторсько-
технологічну
документацію палиці
орієнтування з
локаційною системою та
забезпечити їх випуск

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: