open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 березня 1994 р. N 175

Київ
Про внесення змін і доповнень до постанов

Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р.

N 250 і від 19 вересня 1993 р. N 764
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 759 ( 759-94-п ) від 10.11.94 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни і доповнення до постанов Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 р. N 250 ( 250-93-п ) "Про затвердження
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 186) і від 19 вересня 1993
р. N 764 ( 764-93-п ) "Про затвердження Основних положень про
склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових
результатів на підприємствах і в організаціях України" згідно з
додатком.
2. Ця постанова набуває чинності з 1 квітня 1994 року.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.18

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 березня 1994 р. N 175

Зміни і доповнення, що вносяться до постанов

Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р.

N 250 і від 19 вересня 1993 р. N 764

I. У Положенні про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 р. N 250 ( 250-93-п ):
а) в абзаці третьому пункту 13 слово "певний" замінити словом
"звітний";
б) пункт 20 доповнити абзацом такого змісту: "у разі ліквідації підприємства, установи";
в) абзац другий пункту 21 після слів "фінансово-господарської
діяльності" доповнити словом "підприємства", а після слів
"збільшення фінансування" - словом "установи";
г) абзац другий пункту 28 доповнити словами "не пізніш як за
45 днів до початку звітного періоду";
д) абзац другий пункту 33 після слів "після 1 жовтня"
доповнити словами "(крім створених шляхом їх реорганізації, на
базі підрозділів підприємств і установ, а також на базі
ліквідованих підприємств і установ)";
е) в абзацах третьому і четвертому пункту 39 цифру та слова
"2 млн. українських карбованців" замінити цифрами та словами "1000
мінімальних розмірів заробітної плати";
є) в абзаці другому пункту 62 слово "протягом" замінити
словами "не менше";
ж) у пункті 68 слова "на наступну виплату відпусток" замінити
словами "на наступну оплату відпусток та виплату винагороди за
вислугу років";
з) у пункті 77 цифри "15" замінити цифрами "17";
и) пункт 85 викласти в такій редакції:
"85) Міністерства і відомства, Укоопспілка зведену
бухгалтерську звітність підвідомчих їм підприємств подають
Мінекономіки і Мінфіну не пізніше 35 днів після закінчення
звітного кварталу та 30 березня наступного за звітним року.
Диференційовані терміни подання бухгалтерської звітності
зазначеним органам повідомляє Мінфін".

( Розділ II втратив чинність на підставі Постанови КМ N 759
( 759-94-п ) від 10.11.94 )

Міністр

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: