open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Консульський статут України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1043/96 від 05.11.96

N 150/97 від 17.02.97

N 70/99 від 27.01.99

N 474/2002 ( 474/2002 ) від 21.05.2002 )

З метою визначення правових засад діяльності консульських
установ України п о с т а н о в л я ю:
Затвердити Консульський статут України (додається).

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 2 квітня 1994 року

N 127/94

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 2 квітня 1994 року N 127/94
КОНСУЛЬСЬКИЙ СТАТУТ УКРАЇНИ

( У тексті Консульського статуту України слова "консульська

службова особа", "консульські службові особи", "працівник

консульської установи", "працівники консульської установи"

в усіх відмінках замінено відповідно словами "консульська

посадова особа", "консульські посадові особи",

"консульський службовець", "консульські службовці" у

відповідних відмінках згідно з Указом Президента

N 474/2002 ( 474/2002 ) від 21.05.2002 )
РОЗДІЛ I

ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Глава I

Загальні положення
С т а т т я 1
С т а т т я 1
Консульські установи України (далі - консульські установи)
захищають за кордоном права та інтереси України, юридичних осіб і
громадян України. Консульські установи сприяють розвиткові дружніх відносин
України з іншими державами, розширенню економічних, торговельних,
науково-технічних, гуманітарних, культурних, спортивних зв'язків і
туризму. Консульські установи сприяють вихідцям з України та їх
нащадкам у підтримці контактів з Україною.
С т а т т я 2
У цьому Статуті наведені терміни мають таке значення: "консульські установи" - генеральні консульства, консульства,
віце-консульства та консульські агентства; ( Абзац другий статті 2
в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 ) від
21.05.2002 ) "консул" - генеральний консул, консул, віце-консул або
консульський агент, який є главою консульської установи; "консульська посадова особа" - будь-яка особа, включаючи
главу консульської установи, якій доручено виконання консульських
функцій (генеральний консул, консул, віце-консул, консульський
агент і секретар консульської установи), а також особа,
прикомандирована до консульської установи для підготовки до служби
в консульських установах (стажист); "консульський службовець" - будь-яка особа, зайнята в
консульській установі виконанням адміністративних або технічних
функцій чи обов'язків по обслуговуванню консульської установи; "консульський округ" - район, відведений консульській
установі для виконання консульських функцій.
С т а т т я 3
Консульські установи здійснюють свою діяльність відповідно до
цього Статуту, законодавства України, міжнародних договорів
України та міжнародних звичаїв.
С т а т т я 4
Керівництво консульськими установами здійснюється
Міністерством закордонних справ України.
Загальне керівництво діяльністю консульської установи в
державі перебування здійснюється відповідним дипломатичним
представництвом України.( Стаття 4 в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 ) від
21.05.2002 )
С т а т т я 5
Генеральні консульства, консульства, віце-консульства,
консульські агентства очолюються відповідно генеральними
консулами, консулами, віце-консулами, консульськими агентами.
Консульські агенти призначаються на посади, передбачені частиною
другою статті 12 Закону України "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 ).
Консульські функції виконуються також дипломатичними
представництвами України, для чого в їх складі можуть утворюватися
консульські відділи на чолі з генеральними консулами, консулами.
( Стаття 5 в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 ) від
21.05.2002 )
С т а т т я 6
Місцезнаходження консульської установи, її клас і
консульський округ визначаються Міністерством закордонних справ
України за погодженням з державою перебування.
С т а т т я 7
Консульська установа має печатку із зображенням Державного
Герба України і назвою консульської установи українською мовою.( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
С т а т т я 8
Консульська установа має право встановлювати на будинку,
зайнятому нею, щит з Державним Гербом України і назвою
консульської установи українською мовою і мовою держави
перебування.( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
С т а т т я 9
Консульська установа має право піднімати Державний Прапор
України на будинку консульської установи. Консул України має право піднімати Державний Прапор України
на своїй резиденції та засобах пересування.( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
Глава II

Персонал консульських установ. Порядок

виконання консульських функцій
С т а т т я 10
С т а т т я 10
Консульські посадові особи і консульські службовці, яких
направлено в установленому порядку в довготермінове відрядження, є
працівниками дипломатичної служби України.( Стаття 10 в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 )
від 21.05.2002 )
С т а т т я 11
Консул при призначенні на посаду одержує від Міністерства
закордонних справ України письмове повноваження - консульський
патент, і приступає до виконання своїх обов'язків після одержання
дозволу держави перебування (екзекватури).
С т а т т я 12
Консул виконує функції, передбачені цим Статутом і
законодавством України. Консул за дорученням Міністерства закордонних справ України
або глави дипломатичного представництва України в державі
перебування може виконувати і інші функції, якщо вони не
суперечать законодавству України, законодавству держави
перебування і міжнародним договорам України.
С т а т т я 13
У державах, де немає дипломатичних представництв України, за
згодою держави перебування на консула можуть бути покладені також
і дипломатичні функції.
С т а т т я 14
Якщо консул з якоїсь причини не може виконувати свої функції
або посада консула є тимчасово вакантною, виконання обов'язків
консула покладається на іншу консульську посадову особу цієї чи
іншої консульської установи в державі перебування або на одного з
членів дипломатичного персоналу дипломатичного представництва
України в цій державі.
С т а т т я 15
Консул виконує покладені на нього функції особисто або
доручає їх виконання іншій консульській посадовій особі.
С т а т т я 16
Виконання консулом консульських функцій іншої держави може
мати місце тільки за окремою вказівкою Міністерства закордонних
справ України і за згодою держави перебування.
С т а т т я 17
Консул може звертатися до властей держави перебування в
межах свого консульського округу з усіх питань, пов'язаних з
діяльністю консульської установи.
С т а т т я 18
Консул зобов'язаний не менш як раз на рік провадити об'їзд
свого округу.
С т а т т я 19
Рішення, дії чи бездіяльність консульських посадових осіб і
консульських службовців може бути оскаржено в порядку підлеглості
або до суду.( Стаття 19 в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 )
від 21.05.2002 )

РОЗДІЛ II

ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Глава III

Загальні положення
С т а т т я 20
С т а т т я 20
Консул зобов'язаний вживати заходів для того, щоб юридичні
особи та громадяни України користувалися в повному обсязі всіма
правами, наданими їм законодавством держави перебування і
міжнародними договорами, учасниками яких є Україна і держава
перебування, а також міжнародними звичаями. Консул зобов'язаний вживати заходів для відновлення порушених
прав юридичних осіб і громадян України. У випадку, якщо після
звернення консула до властей держави перебування не будуть
відновлені порушені права юридичних осіб і громадян України,
консул зобов'язаний повідомити про це Міністерство закордонних
справ України та главу дипломатичного представництва України
в державі перебування.
С т а т т я 21
Консул зобов'язаний приймати як письмові, так і усні
звернення юридичних осіб та громадян України. Консул приймає звернення іноземних юридичних осіб і громадян
з питань, що стосуються виконання його функцій.
С т а т т я 22
Консул веде облік громадян України, які постійно проживають
або тимчасово перебувають у його консульському окрузі.
С т а т т я 23
Консул сприяє проведенню відповідно до законодавства України
референдумів, виборів Президента України, народних депутатів
України.( Стаття 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99, в редакції Указу Президента N 474/2002
( 474/2002 ) від 21.05.2002 )
С т а т т я 24
Консул надає допомогу у виконанні службових обов'язків членам
державних делегацій України, народним депутатам України,
представникам міністерств, інших органів виконавчої влади України,
органів місцевого самоврядування, а також керівникам державних
підприємств та наукових установ, які перебувають у межах його
консульського округу.( Стаття 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
С т а т т я 25
Консул інформує громадян України, які тимчасово перебувають у
його консульському окрузі, про законодавство держави перебування,
а також про місцеві звичаї. Розпорядження консула, видані в межах його повноважень з
питань, що стосуються перебування громадян України за кордоном,
мають для них обов'язкову чинність.
С т а т т я 26
Консул має право без окремого доручення представляти в
установах держави перебування громадян України, якщо вони є
відсутніми і не доручили ведення справи якійсь особі або не можуть
захищати свої інтереси з інших причин. Це представництво триває
доти, поки особи, яких представляють, не призначать своїх
уповноважених або не візьмуть на себе захист своїх прав та
інтересів.
Глава IV

Функції консула щодо військового обліку громадян України
С т а т т я 27
С т а т т я 27
Консул відповідно до законодавства України веде військовий
облік громадян України, які перебувають за кордоном.
Консул зобов'язаний забезпечити прибуття громадян України
чоловічої статі, які досягли 18-річного віку, до військових
комісаріатів за місцем постійного проживання для проходження
призовної комісії.( Стаття 27 в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 )
від 21.05.2002 )
Глава V

Функції консула щодо виконання доручень слідчих

або судових органів України
С т а т т я 28
С т а т т я 28
Консул виконує доручення слідчих або судових органів України
щодо громадян України, якщо це не заборонено законами держави
перебування. Зазначені доручення виконуються з додержанням
процесуального законодавства України.
Глава VI

Функції консула щодо укладення та розірвання шлюбу,

усиновлення (удочеріння), встановлення батьківства,

опіки і піклування, реєстрації актів громадянського

стану
С т а т т я 29
С т а т т я 29
Консул провадить реєстрацію укладення шлюбу, розірвання шлюбу
відповідно до законодавства України.( Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 474/2002 ( 474/2002 ) від 21.05.2002 )
С т а т т я 30
Консул встановлює батьківство у випадках, коли відповідно до
законодавства України таке допускається в органах запису актів
громадянського стану, якщо батьки дитини проживають в його
консульському окрузі і хоча б один з них є громадянином України.
( Стаття 30 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 474/2002 ( 474/2002 ) від 21.05.2002 )
С т а т т я 31
Консул провадить усиновлення дитини, яка є громадянином
України і проживає за межами України. ( Частина перша статті 31 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 474/2002
( 474/2002 ) від 21.05.2002 ) Якщо усиновлювач не є громадянином України, для усиновлення
дитини, яка є громадянином України, необхідно одержати дозвіл
уповноваженого на те органу України. ( Частина друга статті 31 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 474/2002
( 474/2002 ) від 21.05.2002 ) Консул за дорученням Міністерства закордонних справ України
веде облік дітей - громадян України, які усиновлені іноземцями, та
здійснює в установленому Кабінетом Міністрів України порядку
нагляд за додержанням їх прав. ( Статтю 31 доповнено частиною
третьою згідно з Указом Президента N 1043/96 від 05.11.96, в
редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 ) від 21.05.2002 )
С т а т т я 32
Консул вживає заходів для встановлення опіки (піклування) над
неповнолітніми, недієздатними або обмеженими в дієздатності
громадянами України, які перебувають в його консульському окрузі і
залишилися без опіки (піклування). Опіка (піклування), встановлена над громадянами України, що
проживають за межами України, визнається дійсною в Україні, якщо
щодо встановлення опіки (піклування) або її визнання немає
заперечень консульської установи, в консульському окрузі якої
проживають такі громадяни.
С т а т т я 33
Консул відповідно до законодавства України реєструє акти
громадянського стану громадян України. Консул приймає клопотання громадян України, які постійно
проживають в його консульському окрузі, про внесення змін,
виправлень і доповнень до записів актів громадянського стану, про
відновлення втрачених записів, а також про зміни прізвища, імені
та по батькові і надсилає їх на розгляд компетентним органам.
С т а т т я 34
Після одержання відомостей про народження або смерть на
морському чи повітряному судні України якоїсь особи консул
відповідно до чинного законодавства України реєструє акт про
народження або смерть.
С т а т т я 35
Положення про порядок реєстрації консулом актів
громадянського стану затверджується Міністерством юстиції України
і Міністерством закордонних справ України.
Глава VII

Функції консула щодо майна громадян України
С т а т т я 36
С т а т т я 36
Консул вживає заходів для охорони майна, що залишилося після
смерті громадянина України. Якщо залишене майно повністю або частково складається з
предметів, що можуть зіпсуватись, а так само при надмірній
дорожнечі зберігання такого майна консул має право продати це
майно і надіслати виручені гроші за належністю.
С т а т т я 37
Консул має право приймати спадкове майно для передачі
спадкоємцям, які перебувають в Україні.
С т а т т я 38
Консул може приймати на зберігання гроші, коштовності, цінні
папери і документи, які належать громадянам України. У разі смерті особи, якій належало майно, здане на
зберігання, до такого майна застосовуються положення статті 36
цього Статуту.
Глава VIII

Функції консула щодо громадян України, які перебувають

під арештом, затримані чи позбавлені волі в іншій формі,

відбувають покарання або пропали безвісти
С т а т т я 39
С т а т т я 39
Консул зобов'язаний стежити, щоб відносно громадянина
України, взятого під варту (заарештованого) чи затриманого за
підозрою у вчиненні злочину, чи підданого іншим заходам, які
обмежують свободу громадянина України, або відбуваючого покарання
у вигляді позбавлення волі, а так само підданого іншим заходам
судового або адміністративного впливу, було дотримано
законодавства держави перебування і договорів, укладених Україною
з цією державою, та міжнародних договорів, учасниками яких є
Україна і держава перебування. Консул зобов'язаний на прохання заінтересованих осіб і за
своєю ініціативою відвідувати громадян України, які перебувають
під арештом, затримані чи позбавлені волі в іншій формі або
відбувають покарання. Консул зобов'язаний стежити, щоб таких
громадян тримали в умовах, які відповідають вимогам гігієни і
санітарії, і щоб вони не зазнавали жорстокого і принижуючого
людську гідність поводження. За всіх обставин консул зобов'язаний домагатися особистої
зустрічі з громадянином України, щоб упевнитися, що права і
інтереси цього громадянина не ущемлюються. Консул зобов'язаний звертатися до компетентних властей
держави перебування за сприянням у розшуку громадян України, які
постійно проживають або тимчасово перебували у цій державі і
пропали безвісти.
Глава IX

Функції консула в питаннях паспортів і віз
С т а т т я 40
С т а т т я 40
Консул видає паспорти громадян України для виїзду за кордон,
продовжує строк їх дії та вносить до них зміни.( Стаття 40 в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 )
від 21.05.2002 )
С т а т т я 41
Консул видає, погашає візи на в'їзд в Україну, виїзд з
України і транзитний проїзд через територію України.( Стаття 41 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 474/2002 ( 474/2002 ) від 21.05.2002 )

Глава X

Функції консула у питаннях громадянства
С т а т т я 42
С т а т т я 42
Консул приймає від осіб, які постійно проживають в його
консульському окрузі, заяви з питань громадянства України і разом
з необхідними документами надсилає їх у Міністерство закордонних
справ України для подальшого внесення на розгляд Комісії при
Президентові України з питань громадянства.( Стаття 42 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 474/2002 ( 474/2002 ) від 21.05.2002 )

С т а т т я 43
Консул відповідно до законодавства України приймає рішення
про оформлення набуття громадянства України, скасовує прийняте ним
рішення про оформлення набуття громадянства України особами, які
постійно проживають за кордоном.
Консул готує подання про втрату громадянства України особою,
яка постійно проживає за кордоном, та надсилає його до
Міністерства закордонних справ України для подальшого внесення на
розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства.
Консул щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, у
встановленому порядку виконує рішення Президента України з питань
громадянства, видає особам, які набули громадянство України,
документи, що підтверджують громадянство України, довідки про
припинення громадянства України, вилучає в осіб, громадянство яких
припинено, документи, що підтверджують громадянство України, веде
облік осіб, які набули громадянство України або припинили
громадянство України.( Стаття 43 в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 )
від 21.05.2002 )
РОЗДІЛ III

НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ,

КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР
Глава XI

Нотаріальні дії
С т а т т я 44
С т а т т я 44
Консул вчиняє нотаріальні дії, передбачені законодавством
України. Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається
Законом України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), цим Статутом,
Положенням про порядок вчинення нотаріальних дій консулом, яке
затверджується Міністерством юстиції України і Міністерством
закордонних справ України, а також іншими актами законодавства
України.( Стаття 44 в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 )
від 21.05.2002 )
С т а т т я 45
Нотаріальні дії вчинюються у приміщенні консульської установи
України. В окремих випадках нотаріальні дії можуть бути вчинені
поза зазначеною установою.
С т а т т я 46
Консул, який вчинює нотаріальні дії, зобов'язаний додержувати
таємниці вчинюваних нотаріальних дій. Довідки про вчинені нотаріальні дії і документи видаються
відповідно до законодавства України про державний нотаріат.
С т а т т я 47
Нотаріальні дії вчинюються в день пред'явлення всіх
необхідних для цього документів, сплати консульського збору і
відшкодування фактичних витрат. Вчинення нотаріальних дій може бути відкладено при
необхідності витребування додаткових відомостей чи документів або
направлення документів на експертизу, а також на інших підставах,
передбачених законодавством України.
С т а т т я 48
Нотаріально посвідчувані угоди, а також заяви та інші
документи підписуються в присутності консула, який вчинює
нотаріальні дії. Якщо угоду, заяву чи інший документ підписано за
відсутності консула, то особа, яка підписала такий документ,
повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею. Консул, який вчинює нотаріальні дії, зобов'язаний
роз'яснювати громадянам України їх права та обов'язки, попереджати
про наслідки вчинюваних нотаріальних дій з тим, щоб юридична
необізнаність та інші подібні обставини не могли бути використані
їм на шкоду.
С т а т т я 49
Консул не може вчинювати нотаріальні дії на своє ім'я і від
свого імені, на ім'я і від імені своєї (свого) дружини (чоловіка),
її (його) і своїх родичів по прямій лінії.
С т а т т я 50
Нотаріальне діловодство в консульських установах ведеться
державною мовою України. ( Частина перша статті 50 в редакції
Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 ) від 21.05.2002 ) Коли особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не
знає мови, якою ведеться діловодство в консульській установі,
тексти документів, що оформлюються, повинен перекласти їй консул,
який вчинює нотаріальну дію, або відомий консулові перекладач.
С т а т т я 51
Якщо консулові стане відомо про спадщину, яка відкрилася на
користь громадян України, які проживають в Україні, консул негайно
передає у Міністерство закордонних справ України всі відомі йому
дані про таку спадщину і можливих спадкоємців.
С т а т т я 52
Якщо вчинення нотаріальної дії суперечить законодавству
України, консул відмовляє у вчиненні такої дії. Консул не приймає для вчинення нотаріальних дій документи,
якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, або
можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або
містять відомості, що порочать честь і гідність громадян. На прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальних
дій, їй повинні бути викладені причини відмови і роз'яснено
порядок її оскарження.
С т а т т я 53
При вчиненні нотаріальних дій відповідно до законодавства
України, міжнародних договорів, в яких беруть участь Україна і
держава перебування, застосовуються норми іноземного права. Консул приймає документи, складені відповідно до вимог
іноземного права, і вчинює посвідчувальні написи у формі,
передбаченій іноземним законодавством, якщо це не суперечить
законодавству України.
Глава XII

Консульська легалізація
С т а т т я 54
С т а т т я 54
Консул легалізує документи і акти, складені за участю властей
консульського округу, або такі, що виходять від цих властей. Органи України приймають такі документи і акти на розгляд
лише при наявності консульської легалізації, якщо інше не
передбачено законодавством України або міжнародним договором,
учасниками якого є Україна і держава перебування. Консульська легалізація полягає в установленні і засвідченні
справжності підпису, повноважень посадової особи, яка підписала
документ чи акт або засвідчила попередній підпис на них,
справжності відбитка штампа, печатки, зразки яких отримано
консулом офіційним шляхом від компетентних органів держави
перебування. ( Частина третя статті 54 в редакції Указу Президента
N 474/2002 ( 474/2002 ) від 21.05.2002 ) Порядок консульської легалізації встановлюється Міністерством
закордонних справ України.
С т а т т я 55
Легалізації не підлягають документи і акти, які суперечать
законодавству України або можуть за своїм змістом завдати шкоди
інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і
гідність громадян.
Глава XIII

Консульський збір
С т а т т я 56
С т а т т я 56
За консульські дії, що виконуються за кордоном і на території
України, справляється консульський збір.
( Частину другу статті 56 виключено на підставі Указу
Президента N 474/2002 ( 474/2002 ) від 21.05.2002 )
С т а т т я 57
Консульський збір справляється відповідно до Тарифу
консульського збору України і Положення про консульський збір
України: за кордоном - у валюті країни перебування, в Україні - в
національній валюті. Положення про консульський збір ( z0610-18 ) затверджується
Міністерством закордонних справ України за погодженням з
Міністерством фінансів України.
РОЗДІЛ IV

ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ЩОДО ВІЙСЬКОВИХ КОРАБЛІВ

І ВІЙСЬКОВО-ДОПОМІЖНИХ СУДЕН

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ
С т а т т я 58
С т а т т я 58
Консул зобов'язаний всіляко сприяти українським військовим
кораблям і військово-допоміжним суднам (далі - кораблі), які
знаходяться в портах, територіальних і внутрішніх водах держави
перебування в межах його консульського округу, в питаннях зв'язку
з берегом, взаємовідносин з місцевими властями,
матеріально-технічного забезпечення та в інших питаннях. При відсутності у державі перебування військово-морських
(військових) аташе України консул бере участь у вирішенні всіх
питань, пов'язаних з заходом кораблів у порти, розташовані в межах
консульського округу.
С т а т т я 59
При одержанні відомостей про наступне прибуття кораблів у
порт, розташований у межах консульського округу, для входу в який
потрібен лоцман, консул вживає заходів до того, щоб лоцман
своєчасно прибув на корабель.
С т а т т я 60
По прибутті корабля консул негайно надає командирові корабля
відомості, необхідні при зносинах з місцевими властями, зокрема
про санітарний стан місцевості, правила порту, місцеві закони і
звичаї, виконання яких є обов'язковим або якими необхідно
керуватися командирові корабля і членам екіпажу.
С т а т т я 61
Консул зобов'язаний при першій можливості особисто відвідати
корабель чи загін кораблів, що прибув. У необхідних випадках консул супроводжує командира корабля
(загону кораблів) при нанесенні візитів службовим особам держави
перебування.
С т а т т я 62
У разі залишення тяжкохворого члена екіпажу корабля на
лікування в державі перебування консул повинен стежити за ходом
лікування і забезпечити його відправлення в Україну. У разі смерті члена екіпажу корабля консул вживає заходів для
поховання з належними почестями або відправлення тіла померлого в
Україну. Документи і особисте майно померлого надсилаються в
Україну.
С т а т т я 63
У разі аварії, зіткнень кораблів та інших морських подій
консул вживає всіх залежних від нього заходів для подання
необхідної допомоги кораблям і для належного юридичного оформлення
події, що мала місце.
С т а т т я 64
Консул надає допомогу командирові корабля (загону кораблів) у
встановленні зв'язку з вищестоящим командуванням, а також сприяє у
відправленні корабельної службової пошти.
С т а т т я 65
Консул рекомендує фірми і дає командирові корабля (загону
кораблів) відомості, що можуть сприяти доброякісному і швидкому
поповненню запасів кораблем, а також візує всі рахунки і
документи, подані йому командиром корабля.
С т а т т я 66
Положення цього розділу відповідно поширюються і на літаки
(вертольоти) авіації Збройних Сил України.
РОЗДІЛ V

ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ЩОДО СУДЕН УКРАЇНИ
Глава XIV

Функції консула при приході і стоянці суден
С т а т т я 67
С т а т т я 67
Консул стежить за тим, щоб у портах, територіальних і
внутрішніх водах держави перебування в межах його консульського
округу суднам надавалися у повному обсязі права та імунітети
відповідно до законодавства держави перебування і міжнародних
договорів, учасниками яких є Україна і держава перебування.
С т а т т я 68
Консул сприяє і подає необхідну допомогу капітанам суден у
портах, територіальних і внутрішніх водах держави перебування.
С т а т т я 69
Консул вправі вимагати явки капітана в консульську установу і
подання доповіді про обставини плавання судна, а також
пред'явлення суднової ролі. Капітан судна повинен сповіщати консула про прибуття судна в
порт держави перебування і подавати відомості про обставини
плавання.
С т а т т я 70
Консул має право в будь-який час відвідати судно.
С т а т т я 71
Консул зобов'язаний відмічати в судновій ролі зміни у складі
суднового екіпажу, що сталися під час плавання судна і перебування
його в порту.
С т а т т я 72
Консул має право: а) сприяти входу судна в порт, виходу з нього і перебуванню
судна в порту; б) з'ясовувати обставини подій, що мали місце на судні,
опитувати капітана і членів екіпажу судна; в) сприяти вирішенню трудових спорів, що можуть виникнути між
капітаном і членами екіпажу судна.
С т а т т я 73
У разі придбання судна за кордоном консул видає тимчасове
свідоцтво на право плавання під Державним Прапором України. Консул має право одержувати, складати або засвідчувати
будь-яку декларацію чи інший документ щодо суден України,
передбачений законодавством України або міжнародними договорами
України.( Стаття 73 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
С т а т т я 74
Консул має право відправляти громадян України, пошту і
вантажі на суднах України, що прямують у порти України.
Глава XV

Функції консула при відплитті суден
С т а т т я 75
С т а т т я 75
Консул у разі необхідності видає капітанові судна свідоцтво,
в якому зазначаються час прибуття і відплиття судна, день явки
капітана в консульську установу, порт призначення, кількість
пасажирів, а також кількість, вид і місце призначення вантажу.
С т а т т я 76
Якщо за наявними у консула відомостями захід судна в якийсь
порт може бути небезпечним, небажаним чи неможливим, консул
зобов'язаний попередити про це капітана судна, що відпливає.
С т а т т я 77
У разі крайньої необхідності консул вправі затримати готове
до виходу в море судно або вимагати відплиття його раніше
наміченого капітаном строку, навіть до закінчення
вантажно-розвантажувальних операцій. При цьому робиться відповідна
відмітка в судновому журналі із зазначенням причини затримання чи
вимоги негайного відплиття судна.
Глава XVI

Функції консула у разі корабельної катастрофи

при аварії судна
С т а т т я 78
С т а т т я 78
У випадку корабельної катастрофи або аварії судна консул
зобов'язаний вживати всіх залежних від нього заходів для
врятування пасажирів, екіпажу, судна і вантажу.
С т а т т я 79
Консул приймає від капітана заяву про загибель або
пошкодження судна чи вантажу, або про допущене пошкодження іншого
судна і вантажу, а також складає на прохання капітана судна акт
про морський протест. Акт про морський протест складається на підставі заяви
капітана, даних суднового журналу, а також опитування самого
капітана і, по можливості, не менше двох свідків з числа осіб
командного складу судна і двох свідків із суднової команди. Консул
засвідчує акт про морський протест своїм підписом і гербовою
печаткою. Капітанові, на його прохання, видаються посвідчення про
зроблений ним морський протест і акт про морський протест.
С т а т т я 80
Консул зобов'язаний подавати допомогу пасажирам і членам
екіпажу судна, яке зазнало корабельної катастрофи або іншої
аварії, в тому числі у необхідних випадках і в поверненні їх в
Україну.
Глава XVII

Функції консула у разі хвороби або смерті

членів екіпажу судна
С т а т т я 81
С т а т т я 81
У разі хвороби когось із членів екіпажу судна в період
плавання чи перебування в іноземному порту консул зобов'язаний
надати допомогу у влаштуванні хворого члена екіпажу до
лікувального закладу держави перебування.
С т а т т я 82
У разі залишення тяжкохворого члена екіпажу судна на
лікування в державі перебування консул повинен стежити за ходом
лікування і забезпечити його відправлення в Україну. У разі смерті члена екіпажу судна консул вживає заходів для
поховання з належними почестями або відправлення тіла померлого в
Україну. Документи і особисте майно померлого надсилаються в
Україну.
РОЗДІЛ VI

ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ЩОДО ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ

СУДЕН УКРАЇНИ
С т а т т я 83
С т а т т я 83
Консул повинен надавати допомогу командиру екіпажу і
пасажирам цивільного повітряного судна України (далі - повітряне
судно) у зносинах з властями держави перебування, а також вживати
всіх заходів для повернення у разі необхідності повітряного судна,
його екіпажу і пасажирів в Україну або ж для продовження польоту.
С т а т т я 84
Консул має право: а) сприяти вльоту повітряного судна в аеропорт, вильоту з
нього і перебуванню повітряного судна в аеропорту; б) з'ясовувати обставини подій, які мали місце на повітряному
судні, опитувати командира судна і членів екіпажу; в) в разі необхідності вживати заходів для забезпечення
лікування і відправлення в Україну членів екіпажу і пасажирів
повітряного судна; г) одержувати, складати або засвідчувати будь-яку декларацію
чи інший документ щодо повітряних суден, передбачений
законодавством України або міжнародними договорами України.
С т а т т я 85
У разі аварії, вимушеної посадки чи іншої надзвичайної події
з повітряним судном у межах консульського округу консул надає
необхідну допомогу екіпажу і пасажирам. Консул також вживає всіх залежних від нього заходів для
охорони повітряного судна, що зазнало аварії чи зробило вимушену
посадку, вантажів і речових доказів, які свідчать про характер
події, і надає допомогу спеціалістам України у розслідуванні
льотної події.
С т а т т я 86
У разі вчинення злочинів на борту повітряного судна консул
надає командирові повітряного судна допомогу у виконанні
обов'язків, що випливають із законодавства України і міжнародних
договорів України.
С т а т т я 87
Консул має право відправляти громадян України, пошту і
вантажі на українських повітряних суднах, що прямують в аеропорти
України.
РОЗДІЛ VII

ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ЩОДО ЗАСОБІВ АВТОМОБІЛЬНОГО,

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ І СУДЕН РІЧКОВОГО ФЛОТУ
С т а т т я 88
С т а т т я 88
При виконанні консульських функцій щодо засобів
автомобільного, залізничного транспорту і суден річкового флоту
консул керується положеннями розділів V і VI цього Статуту.
РОЗДІЛ VIII

ФУНКЦІЇ КОНСУЛА ПО САНІТАРНІЙ, ФІТОСАНІТАРНІЙ

І ВЕТЕРИНАРНІЙ ОХОРОНІ
Глава XVIII

Функції консула по санітарній охороні
С т а т т я 89
С т а т т я 89
При появі карантинних захворювань на раніше вільних від цих
захворювань територіях консул негайно повідомляє про це відповідні
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України із
зазначенням назви зараженого району, числа випадків і
протиепідемічних заходів, вжитих місцевими властями. ( Частина
перша статті 89 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 ) Консул інформує про це також представників інших
заінтересованих відомств України. Консул інформує громадян, які одержали дозвіл на в'їзд в
Україну, про необхідність подання при в'їзді в Україну міжнародних
сертифікатів про щеплення.
Глава XIX

Функції консула по фітосанітарній і

ветеринарній охороні
С т а т т я 90
С т а т т я 90
При появі в межах консульського округу небезпечних хвороб або
шкідників сільськогосподарських рослин, а також у випадках
масового захворювання худоби і птиці чи загрози поширення хвороб,
спільних для людини і тварин, консул негайно повідомляє про це
відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
України.( Стаття 90 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
С т а т т я 91
Консул інформує осіб, які одержали дозвіл на в'їзд в Україну,
про необхідність подання при в'їзді в Україну ветеринарних
сертифікатів на тварин, сировину і продукти тваринного походження,
про правила ввезення в Україну насіння, живих рослин, садивного
матеріалу, свіжих плодів та овочів.
РОЗДІЛ IX

НЕШТАТНІ (ПОЧЕСНІ) КОНСУЛИ
С т а т т я 92
С т а т т я 92
Міністерство закордонних справ України за погодженням з
державою перебування може доручити виконання окремих консульських
функцій нештатним (почесним) консулам. Нештатними (почесними) консулами можуть бути як громадяни
України, так і іноземні громадяни з числа осіб, які
займають помітне становище в суспільстві держави перебування і
мають необхідні особисті якості. Вони не повинні бути на державній
службі у державі перебування або брати активну участь у її
політичному житті.
С т а т т я 93
Нештатні (почесні) консули не повинні перебувати на державній
службі в Україні.( Стаття 93 в редакції Указу Президента N 150/97 від 17.02.97 )
С т а т т я 94
Діяльність нештатних (почесних) консулів України здійснюється
відповідно до Положення про нештатних (почесних) консулів
України.( Стаття 94 в редакції Указу Президента N 150/97 від 17.02.97 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: