open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 лютого 1992 р. N 79

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1754 ( 1754-2000-п ) від 29.11.2000 )
Про затвердження Положення про

Державний фонд сприяння конверсії

Відповідно до Указу Президента України від 20 січня 1992 р.
N 44 ( 44/92 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний фонд сприяння
конверсії, що додається.
2. Міністерству фінансів України, Державному комітетові
України по оборонній промисловості і машинобудуванню:
розробити та затвердити у тижневий строк за погодженням з
Національним банком України інструкцію про порядок надходження,
обліку і використання коштів Державного фонду сприяння конверсії;
передбачати щорічно у проекті республіканського бюджету
асигнування для формування Державного фонду сприяння конверсії.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Державний секретар

Кабінету Міністрів України В. ПЕХОТА

Інд.30
Затверджене

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 1992 р. N 79

П О Л О Ж Е Н Н Я

про державний фонд сприяння конверсії

1. Державний фонд сприяння конверсії (надалі - Фонд) утворено
для фінансування заходів, пов'язаних з конверсією військового
виробництва в оборонному та машинобудівному комплексах України.
2. Фонд утворюється за рахунок:
відрахувань у розмірі 3 процентів від собівартості товарної
продукції (робіт, послуг), що випускається підприємствами
оборонного комплексу, передбачених Програмою надзвичайних заходів
щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового
стану;
50 процентів сум виручки від продажу незавершених
будівництвом об'єктів, що передбачались для виробництва і розробок
військової техніки та озброєнь і які неможливо використати в
цивільному виробництві;
10 процентів амортизаційних відрахувань на повне відновлення
основних фондів підприємств і організацій, що підлягають конверсії
(за їх згодою);
частини коштів, одержаних від продажу військової техніки і
озброєнь, які вивільняються в процесі скорочення Збройних Сил
(розмір відрахувань встановлюється в кожному окремому випадку
Кабінетом Міністрів України);
цільових асигнувань з республіканського бюджету;
добровільних внесків українських та зарубіжних юридичних і
фізичних осіб, інших надходжень.
3. Кошти Фонду спрямовуються на:
реконструкцію і технічне переозброєння військового
виробництва на випуск цивільної продукції, в тому числі товарів
народного споживання;
проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських
робіт, пов'язаних з розробкою нових наукоємких зразків цивільної
продукції;
здійснення заходів щодо соціального захисту працівників,
зайнятих розробкою та виробництвом військової техніки і озброєнь;
відшкодування збитків від списання залишків
товарно-матеріальних цінностей, незавершеного виробництва,
комплектуючих виробів, готової спеціальної продукції, які не
можуть бути реалізовані або використані в цивільному виробництві;
покриття збитків від списання основних фондів підприємств
оборонного комплексу або їх консервації, а також від утримання
потужностей, необхідних для розробок і виробництва військової
техніки і озброєнь.
4. Розпорядником коштів Фонду є Державний комітет України по
оборонній промисловості і машинобудуванню.
5. Порядок надходження, обліку та використання коштів
Державного фонду сприяння конверсії визначається інструкцією,
затверджуваною Міністерством фінансів України, Державним комітетом
України по оборонній промисловості і машинобудуванню за
погодженням з Національним банком України.
6. Кошти Фонду, не використані у поточному (звітному) році,
вилученню не підлягають.
7. Платники несуть відповідальність за правильність
обчислення і своєчасність внесення коштів до Фонду згідно з чинним
законодавством.
8. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснює
Міністерство фінансів України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: