open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 56 від 04.02.93 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

29 квітня 1993 р.

за N 34

Про затвердження Положення про застосування способів

приватизації майна державних підприємств
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Фонду державного майна

N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.94

N 102 ( z0075-95 ) від 02.02.95

N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95

N 241 ( z0154-96 ) від 01.03.96

N 501 ( z0241-96 ) від 05.05.96

N 1418 ( z0699-96 ) від 22.11.96

N 913 ( z0450-97 ) від 22.08.97

N 1511 ( z0558-98 ) від 30.07.98

N 1684 ( z0597-00 ) від 14.08.2000 )

Згідно з Державною програмою приватизації майна державних
підприємств ( 2545-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про застосування способів
приватизації майна державних підприємств.
2. Начальнику Управління справами М.О.Соколенку розіслати
дане Положення відповідно розрахунку розсилки.
3. Начальнику відділу кадрів А.В.Пясецькому організувати для
керівництва регіональних відділень семінари по вивченню порядку
застосування цього Положення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління стратегії та методології реформування власності
В.В.Васильєва.

Голова Фонду В.ПРЯДКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України

04.02.93 N 56
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 квітня 1993 р.

за N 34

( Положення втратило чинність в частині, що стосується

приватизації об'єктів малої приватизації (крім

об'єктів групи Д) на підставі Наказів Фонду

державного майна N 1511 ( z0558-98 ) від 30.07.98,

N 1684 ( z0597-00 ) від 14.08.2000 )

ПОЛОЖЕННЯ

про застосування способів приватизації

майна державних підприємств
( Норми Положення про застосування способів привитизації

майна державних підприємств втратили чинність в частині,

що суперечить Положенню щодо приватизації об'єктів групи

"А" на підставі Наказу Фонду державного майна N 102

( z0075-95 ) від 02.02.95 )

( Розділ 1 Положення втратив чинність в частині щодо приватизації
об'єктів групи "Е" на підставі Наказу Фонду державного майна
N 913 ( z0450-97 ) від 22.08.97 )

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Це Положення регламентує порядок застосування способів
приватизації, передбачених Державною програмою приватизації майна
державних підприємств ( 2545-12 ), Законами України "Про
приватизацію майна державних підприємств"( 2163-12 ), "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ).

1.1. Викуп об'єктів приватизації товариствами покупців,

створеними працівниками цих об'єктів
1.1.1. Викуп як спосіб приватизації цілісних майнових
комплексів застосовується щодо об'єктів, віднесених Державною
програмою приватизації майна державних підприємств до груп А, Б,
Е. 1.1.2. Об'єкти групи А можуть бути приватизовані шляхом
викупу, якщо в місячний термін після опублікування в "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію" переліку об'єктів, що
пропонуються до приватизації, на приватизацію цих об'єктів від
покупців надійшла тільки одна заява. 1.1.3. Об'єкти групи Б, Е можуть бути приватизовані шляхом
викупу, якщо це передбачено планом (альтернативним планом)
приватизації цих об'єктів.
1.2. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні,

за конкурсом
1.2.1. Продаж на аукціоні, за конкурсом як спосіб
приватизації застосовується щодо об'єктів, віднесених Державною
програмою приватизації майна державних підприємств до груп
А, Б, В, Г, Д, Е. 1.2.2. Об'єкти групи А можуть бути приватизовані шляхом
продажу на аукціоні, за конкурсом, якщо протягом місяця після
опублікування в "Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію" переліку об'єктів, що пропонуються до приватизації,
від покупців на приватизацію цих об'єктів надійшло більше однієї
заяви. При цьому перед конкурсом орган приватизації може
встановити початкові умови продажу або подальшої експлуатації
(продаж за комерційним конкурсом). 1.2.3. При приватизації об'єктів груп Б, В, Г пропонуються до
продажу акції акціонерних товариств, в які перетворюються
державні підприємства. Якщо планом приватизації передбачається
продаж пакетів або контрольних пакетів акцій цих акціонерних
товариств, вони продаються за конкурсом. 1.2.4. Об'єкти групи Д приватизуються виключно на аукціоні,
за конкурсом. 1.2.5. Об'єкти групи Е можуть приватизуватися відповідно до
плану приватизації на аукціоні або за конкурсом.

1.3. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств
1.3.1. Приватизація об'єктів, які віднесено згідно з
Державною програмою приватизації майна державних підприємств до
груп Б, В, Г, Е, відбувається відповідно до плану приватизації. План приватизації об'єкта розробляється згідно з Положенням
про план приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна
від 10.11.92 р. N 476 ( v0476224-92 ). 1.3.2. У плані приватизації може бути передбачено
перетворення державного підприємства, а також підприємства із
змішаною формою власності (в межах їх статуту) у відкрите
акціонерне товариство. Приватизація цього підприємства
здійснюється шляхом продажу часток, паїв, акцій. 1.3.3. У випадку, коли об'єкт підлягає реорганізації або
реструктуризації, приватизація новостворених цілісних майнових
комплексів (об'єктів) здійснюється способами, що визначаються
після віднесення цих об'єктів до однієї з груп об'єктів згідно з
Державною програмою приватизації майна державних підприємств. 1.3.4. Продаж часток, паїв, акцій здійснюється: працівникам об'єкта приватизації - шляхом пільгового продажу
за номінальною вартістю, що не перевищує 1,5 вартості
приватизаційного майнового сертифіката на одного покупця; громадянам України, інвестиційним фондам та довірчим
товариствам - шляхом відкритого продажу за приватизаційні майнові
сертифікати. Подальший продаж не реалізованих за приватизаційні майнові
сертифікати часток, паїв, акцій здійснюється за грошові кошти.
1.4. Особливості плати за придбане майно
1.4.1. При платі за придбане майно незалежно від способа
приватизації передбачається обов'язкове використання
приватизаційних майнових сертифікатів. Під час приватизації
об'єктів групи Г планом приватизації може бути передбачено квоту
застосування приватизаційних майнових сертифікатів. 1.4.2. Якщо товариство покупців, створене працівниками
підприємства, що приватизується, викупає за пільговими умовами не
менше 50 відсотків вартості об'єкта, решту вартості за
альтернативним планом приватизації може бути сплачено з
відстрочкою платежу. 1.4.3. Товариство покупців, створене
працівникамипідприємства, що приватизується, набуває право на
відстрочку платежу також у разі купівлі його за конкурсом чи на
аукціоні. 1.4.4. Іноземні інвестори беруть участь у приватизації
об'єктів на загальних засадах. Окремі об'єкти приватизації за
рішенням органу приватизації будуть запропоновані для продажу за
конкурсом або на аукціоні з виключним застосуванням вільно
конвертованої валюти. У випадку, коли на участь у конкурсі або аукціоні подав заяву
один іноземний покупець, провадиться спеціальна оцінка вартості
майна у вільно конвертованій валюті, яку може бути встановлено із
залученням іноземних фірм, а також інвестиційних банків. Іноземні інвестори розраховуються за придбане майно вільно
конвертованою валютою. Перерахунок вартості об'єкта у вільно
конвертовану валюту здійснюється за валютним (обмінним) курсом,
встановленим Національним банком України. У цьому разі ціна
продажу об'єкта збільшується на коефіцієнт, що встановлюється
Фондом державного майна України.

РОЗДІЛ 2. ВИКУП ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТОВАРИСТВАМИ

ПОКУПЦІВ, СТВОРЕНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЦИХ ОБ'ЄКТІВ
2.1. Загальні положення
2.1.1. До початку продажу невеликих державних підприємств
(об'єктів малої приватизації) органи приватизації за своєю
ініціативою чи за ініціативою можливих покупців складають список
об'єктів, що підлягають приватизації, публікують його в
"Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та
повідомляють адміністрацію цих підприємств про включення даного
об'єкта до переліку. 2.1.2. Після опублікування переліку об'єктів малої
приватизації Фонд державного майна України, його регіональні
відділення, органи приватизації Республіки Крим та
адміністративно-територіальних одиниць протягом одного місяця
приймають і розглядають заяви на приватизацію, подані за
затвердженою органом приватизації формою і визначають способи
приватизації вказаних у переліку об'єктів залежно від кількості
поданих заяв. При приватизації об'єктів груп Б та Е рішення про
приватизацію шляхом викупу приймається органом приватизації на
підставі розгляду плану приватизації. 2.1.3. Інформація про перелік об'єктів, приватизація
якихздійснюється шляхом викупу, публікується не пізніше 15 днів з
дня прийняття органом приватизації рішення про спосіб
приватизації. 2.1.4. В десятиденний строк органи приватизації повідомляють
про прийняті рішення щодо способів приватизації адміністрацію
підприємства та покупця, який подав заяву. 2.1.5. Строк підготовки об'єкта малої приватизації до продажу
не повинен перевищувати двох місяців з моменту прийняття рішення
про включення цього об'єкта до відповідного переліку об'єктів, що
підлягають приватизації.
2.2. Порядок викупу об'єктів малої приватизації
2.2.1. Органи приватизації протягом трьох календарних днів
після першої публікації переліку об'єктів, що підлягають
приватизації, за поданням керівника підприємства затверджують
склад комісії з оцінки вартості майна (надалі - комісія). Комісія в п'ятиденний строк з дня закінчення інвентаризації
здійснює оцінку вартості майна об'єкта, що приватизується, згідно
з Методикою оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.92 N
522 ( 522-92-п ), і складає акт оцінки вартості цілісного
майнового комплексу. 2.2.2. Товариство покупців після прийняття органом
приватизації рішення про приватизацію об'єкта шляхом викупу на
підставі акта оцінки вартості майна готує проекти договору
купівлі-продажу (додаток 19) і акт передачі майна (додаток 20). Пункт 2.2.2. із змінами, внесеними зідно з Наказами Фонду майна
N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.94, N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95 ) 2.2.3. Акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу,
проекти договору купівлі-продажу і акта передачі майна
надсилаються до органу приватизації, який протягом тижня
проводить їх експертизу, розглядає та підписує разом з покупцем
договір купівлі-продажу і акт передачі майна. 2.2.4. В 10-денний строк з моменту підписання договору
купівлі-продажу орган приватизації повідомляє органи статистики та
відповідні органи, які здійснюють державну реєстрацію підприємств
і організацій, про приватизацію державного підприємства для
вилучення його з державного реєстру підприємств України, та
контролює додержання покупцем строків подання на державну
реєстрацію необхідних установчих документів, передбачених умовами
договору купівлі-продажу. З моменту вилучення з державного реєстру підприємство
вважається таким, що припинило діяльність як державне. 2.2.5. З метою здійснення подальшої господарської діяльності
товариство покупців обирає організаційно-правову форму згідно з
чинним законодавством та протягом строку, встановленого в
договорі купівлі-продажу, створює і реєструє суб'єкт
підприємництва. З моменту реєстрації суб'єкта підприємництва
товариство покупців припиняє свою діяльність. 2.2.6. Умови працевлаштування вивільнених працівників
проданого державного підприємства обумовлюються договором
купівлі-продажу. Надання роботи працівникам підприємства здійснюється згідно з
законодавством України про працю і Законом України "Про зайнятість
населення"( 803-12 ).
2.3. Викуп об'єктів групи Б
2.3.1. Орган приватизації протягом місяця з дня прийняття
рішення про приватизацію об'єкта затверджує склад комісії з
приватизації і встановлює строк подання плану приватизації. Цей
строк не повинен перевищувати двох місяців з дня затвердження
складу комісії. Комісія утворюється згідно з Положенням про
комісії з приватизації, затвердженим наказом Фонду державного
майна України від 08.09.92 N 371 ( v0371224-92 ). План приватизації об'єкта розробляється відповідно до
Положення про план приватизації, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 10.11.92 N 475. 2.3.2. Розроблений комісією план приватизації направляється
до органу приватизації, який протягом десяти календарних днів
повинен розглянути його й затвердити наказом. Затверджений план
приватизації є підставою для укладання договору купівлі-продажу
між продавцем і покупцем. 2.3.3. Зміна форми власності на майно проданого державного
підприємства й працевлаштування вивільнених працівників
здійснюються згідно з цим Положенням та чинним законодавством.
2.4. Право власності і порядок розрахунків за

придбане майно
2.4.1. До покупця, який придбав шляхом викупу цілісний
майновий комплекс, переходить право володіння, користування і
розпорядження цим об'єктом з дати видання органом приватизації
наказу про приватизацію об'єкта. Право власності на викуплене
державне майно підтверджується договором купівлі-продажу (додаток
19), який укладається між покупцем та органом приватизації. Пункт 2.4.1. із змінами, внесеними зідно з Наказами Фонду майна
N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.94, N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95 ) 2.4.2. Договір включає: назву об'єкта приватизації та його адресу; відомості про продавця та покупця; остаточну ціну продажу об'єкта або розмір викупу; взаємні зобов'язання продавця та покупця; номери розрахункових рахунків продавця та покупця; назви і адреси банківських установ; умови внесення платежів; зобов'язання покупця щодо виконання визначених раніше
мобілізаційних завдань та заходів з мобілізаційної підготовки; інші умови, передбачені планом приватизації. Пункт 2.4.2. із змінами, внесеними зідно з Наказом Фонду майна
N 241 ( z0154-96 ) від 01.03.96 ) 2.4.3. Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу
підлягає реєстрації місцевою Радою народних депутатів та
нотаріальному посвідченню. 2.4.4. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення
коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як
оплату за придбаний об'єкт приватизації. Покупець зобов'язаний внести зазначені платежі протягом 30
календарних днів з моменту переходу до нього права власності на
об'єкт приватизації. Строк оплати може бути продовжено ще на 30
календарних днів за умови оплати не менше 50 відсотків від ціни
продажу. 2.4.5. Орган приватизації для здійснення платежів видає
товариству покупців платіжне доручення, а також бланки платіжних
доручень для кожного члена товариства. 2.4.6. Викуплений об'єкт приватизації не може бути продано,
передано безоплатно чи подаровано до введення національної валюти
України. 2.4.7. Якщо товариство покупців не внесло платежів у
встановлений договором купівлі-продажу строк, воно несе
відповідальність згідно з умовами договору купівлі-продажу.
РОЗДІЛ 3. ПРОДАЖ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА АУКЦІОНІ
3.1. Загальні положення
Продаж об'єктів на аукціоні - спосіб приватизації, за яким
власником об'єкта стає покупець, який запропонував у ході аукціону
максимальну ціну. На аукціоні продаються: майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших
підрозділів, що виділяються в самостійні підприємства і є єдиними
(цілісними) майновими комплексами; незавершене будівництво; частки (паї, акції) державної власності в майні господарських
товариств та інших об'єднань у випадках, коли від покупця не
вимагатиметься виконання будь-яких умов щодо об'єкта приватизації. Орган приватизації має право встановити умови щодо порядку
розрахунків за придбані об'єкти приватизації: виключно
приватизаційними майновими сертифікатами або вільно конвертованою
валютою.
3.2. Підготовка до проведення аукціону
3.2.1. Органи приватизації (Фонд державного майна України,
органи приватизації Республіки Крим та
адміністративно-територіальних одиниць) після отримання заяв на
приватизацію об'єктів або за своєю ініціативою визначають перелік
об'єктів, що підлягають продажу на аукціоні, та призначають
організатора аукціону. 3.2.2. Організатором аукціону може бути орган приватизації
або уповноважена ним юридична особа. Уповноважена юридична особа
діє згідно з угодою між органом приватизації та цією особою. 3.2.3. Органи приватизації публікують інформаційне
повідомлення про об'єкти державної власності, затверджені для
продажу на аукціоні, в інформаційних бюлетенях та в місцевій пресі
не пізніше як за 30 календарних днів до дати проведення аукціону. В інформаційному повідомленні зазначаються відомості,
визначені статтею 16 Закону України "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ). 3.2.4. З моменту опублікування інформаційного повідомлення
орган приватизації дає можливість попередньо ознайомитися з
об'єктом приватизації всім юридичним і фізичним особам, які
бажають взяти участь в аукціоні. 3.2.5. Якщо під час продажу об'єкта не надано інформацію,
передбачену п.3.2.3 цього положення, об'єкт може бути знято з
торгів на вимогу будь-кого з учасників аукціону. 3.2.6. Для участі в аукціоні з продажу об'єктів приватизації
юридичні та фізичні особи подають заяву до органу приватизації
(додатки 21, 22), сплачують реєстраційний внесок, розмір якого не
може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати (якщо
об'єкт продається за вільно конвертовану валюту - 20 доларів), та
вносять заставу в розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу у
випадку, коли початкова ціна продажу перевищує розмір,
встановлений законодавством. Застава вноситься шляхом
безготівкового перерахування коштів на рахунок органу
приватизації. ( Абзац перший пункту 3.2.6. із змінами, внесеними
зідно з Наказом Фонду майна N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.94, N 342
( z0114-95 ) від 29.03.95 ) Якщо покупець виявляє бажання брати участь у купівлі кількох
об'єктів, то розмір застави визначається на основі суми початкової
ціни цих об'єктів. 3.2.7. Для участі в аукціоні покупці відповідно до п.3
статті 18 Закону України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" одержують квитки учасників
аукціону, які повинні містити такі відомості: номер, під яким покупець бере участь у торгах; назва об'єкта, у торгах якого бере участь покупець; умови проведення аукціону. Для одержання квитків на участь в аукціоні необхідно мати: документ, що посвідчує фізичну особу або представника
юридичної особи, їх повноваження; квитанцію про сплату реєстраційного внеску; документ про внесення застави; декларацію про доходи (для громадян України), у випадках,
коли початкова ціна продажу об'єкта приватизації перевищує 50
мінімальних розмірів заробітної плати; договір про сумісну діяльність (для товариства покупців). 3.2.8. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги
реєстрації окремо щодо кожного об'єкта, який підлягає
приватизації, і повинні містити: порядковий номер (відповідно до реєстрації); прізвище, і'мя та по батькові фізичної особи або представника
юридичної особи (назву юридичної особи); номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої
зроблено внески. 3.2.9. Приймання заяв на участь в аукціоні припиняється за
три дні до початку аукціону. 3.2.10. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні провадиться
при наявності не менш як трьох покупців.
3.3. Порядок проведення аукціону
3.3.1. Аукціон проводить ведучий (ліцітатор). Ліцітатор
описує об'єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів
вважається момент оголошення початкової ціни продажу об'єкта. Якщо
протягом трьох хвилин після триразового оголошення ціни не буде
запропоновано більш високу ціну, ліцітатор одночасно з ударом
молотка оголошує про придбання об'єкта тією особою, що
запропонувала найвищу ціну. 3.3.2. У процесі проведення аукціону його учасники піднімають
квитки учасника з номером, повернутим до ліцітатора, й називають
свою ціну. 3.3.3. Якщо у ході аукціону протягом трьох хвилин після
оголошення початкової ціни продажу покупці не виявляють бажання
придбати об'єкт приватизації, ліцітатор має право знизити ціну
об'єкта, але не більш як на 30 відсотків. Якщо після зниження ціни
покупці не виявляють бажання придбати об'єкт, торги припиняються. 3.3.4. Підвищення початкової ціни здійснюється шляхом
надбавок, запропонованих учасниками аукціону. 3.3.5. Під час аукціону ведеться протокол, до якого
заносяться початкова ціна продажу об'єкта, пропозиції учасників
аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна
продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала
право на придбання об'єкта). 3.3.6. Після оголошення покупця, який придбав об'єкт
приватизації, ліцітатор та покупець підписують протокол у двох
примірниках. Один примірник протоколу передається до відповідного
органу приватизації, а другий видається покупцю. Цей протокол є
документом, який посвідчує право покупця на укладання договору
купівлі-продажу. Учасник, який відмовився від підписання протоколу, якщо це
підтверджується актом, підписаним трьома незацікавленими особами,
позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. До нього
застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 3 статті 29
Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"
( 2163-12 ).
3.4. Право власності та порядок розрахунків

за придбане майно
3.4.1. До покупця, який придбав на аукціоні об'єкт
приватизації, переходить право володіння, користування і
розпорядження цим об'єктом з моменту удару молотка ліцітатора. 3.4.2. Право власності на державне майно підтверджується
договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та
органом приватизації протягом тижня з моменту переходу права
власності до покупця. Проект договору купівлі-продажу оформляє
державний орган приватизації (додаток 17). ( Абзац перший пункту
3.4.2. із змінами, внесеними зідно з Наказом Фонду майна N 728
( z0304-94 ) від 23.11.94 ) Договір включає: назву підприємства, його адресу; відомості про продавця та покупця; остаточну ціну продажу об'єкта; взаємні зобов'язання продавця і покупця; зобов'язання покупця щодо виконання визначених раніше
мобілізаційних завдань та заходів з мобілізаційної підготовки; номери їх розрахункових рахунків; назви і адреси банківських установ; умови внесення платежів. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у
банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за
придбаний об'єкт приватизації. Пункт 3.4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна
N 241 ( z0154-96 ) від 01.03.96 ) 3.4.3. Договір купівлі-продажу підлягає реєстрації місцевою
Радою народних депутатів та нотаріальному посвідченню. 3.4.4. Покупець зобов'язаний внести зазначені платежі
протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права
власності на об'єкт приватизації. 3.4.5. Застава повертається всім учасникам аукціону в
десятиденний строк після його закінчення. Покупцеві, який придбав
об'єкт приватизації, сума застави після вирахування державного
мита зараховується при кінцевих розрахунках. Реєстраційні внески поверненню не підлягають. 3.4.6. Після оплати повної ціни продажу об'єкта уповноважений
представник органу приватизації і новий власник підписують акт
передачі майна (додаток 20). ( Пункт 3.4.6. із змінами, внесеними
зідно з Наказом Фонду майна N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.94, N 342
( z0114-95 ) від 29.03.95 ) 3.4.7. Орган приватизації повідомляє органи статистики та
відповідні органи, які здійснюють державну реєстрацію підприємств
і організацій, про приватизацію державного підприємства для
вилучення його з державного реєстру підприємств України та
контролює додержання покупцем строків подання на державну
реєстрацію необхідних документів, передбачених договором
купівлі-продажу. З моменту вилучення з державного реєстру підприємство
вважається таким, що припинило діяльність як державне. 3.4.8. Покупець, який придбав державне підприємство, як його
новий власник стає правонаступником майнових прав і обов'язків
приватизованого підприємства відповідно до договору
купівлі-продажу та законодавства України, крім випадку, коли на
аукціоні продається майно ліквідованого державного підприємства. 3.4.9. Відповідальність за зберігання майна в період від
підписання договору купівлі-продажу до підписання акта передачі
проданого майна несе продавець, якщо інше не передбачено договором
купівлі-продажу. Працевлаштування працівників проданого
підприємства (об'єкта) здійснюється згідно із законодавством
України про працю і Законом України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) та умовами договору купівлі-продажу. 3.4.10. Якщо покупець відмовився від плати за об'єкт
приватизації протягом 60 днів з моменту укладення договору
купівлі-продажу, він сплачує органу приватизації неустойку в
розмірі 20 відсотків від ціни купленого об'єкта. 3.4.11. Результати аукціону публікуються в "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію" протягом 15 днів з
моменту оголошення рішення про продаж об'єкта. У бюлетені зазначаються: перелік реалізованих об'єктів; остаточна ціна продажу об'єктів; відомості про особу, що придбала об'єкт (опубліковуються за
її згодою); дата проведення аукціону; орган, що проводив аукціон, його адреса.
РОЗДІЛ 4. ПРОДАЖ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА КОНКУРСОМ
4.1. Загальні положення
Продаж об'єктів за конкурсом - спосіб приватизації, за яким
власником об'єкта стає покупець, який запропонував найкращі умови
подальшої експлуатації об'єкта (некомерційний конкурс), або при
рівних фіксованих умовах - найвищу ціну (комерційний конкурс). Об'єктами державної власності, що приватизуються за
конкурсом, є: майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших
підрозділів, що виділяються в самостійні підприємства і є єдиними
(цілісними) майновими комплексами; незавершене будівництво; частки (паї, акції) державної власності в майні господарських
товариств та інших об'єднань.
4.2. Підготовка до проведення конкурсу
4.2.1. Фонд державного майна України, органи приватизації
Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць (надалі-
органи приватизації) після отримання заяв на приватизацію об'єктів
або за своєю ініціативою визначають перелік об'єктів, що
підлягають продажу за конкурсом, утворюють конкурсну комісію для
його проведення. Інформація про перелік об'єктів, що підлягають
продажу за конкурсом, не пізніше ніж за 30 календарних днів до
визначеної дати проведення конкурсу публікується в "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію" Фонду державного майна
України та в місцевій пресі. В інформаційному повідомленні зазначаються відомості,
визначені статтею 16 Закону України "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ). 4.2.2. Конкурсна комісія утворюється з представників органів
приватизації, спеціалістів, незалежних експертів та представника
місцевої Ради народних депутатів (у разі продажу об'єкта
комунальної власності) у складі 5 - 9 чоловік. Голова конкурсної комісії призначається органом приватизації. 4.2.3. Конкурсна комісія у строк до двох місяців після
утворення визначає умови та термін проведення конкурсу, які
затверджує орган приватизації. До умов конкурсу відповідно до п.2 статті 19 Закону України
"Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ) можуть бути віднесені: початкова ціна продажу об'єкта; впровадження заходів щодо захисту навколишнього середовища,
дотримання екологічних норм чи найкращих екологічних наслідків
експлуатації об'єкта; виконання раніше визначених підприємству мобілізаційних
завдань щодо створення та збереження мобілізаційних потужностей, а
також спеціальних формувань та мобілізаційних резервів,
матеріальних і продовольчих ресурсів, страхового фонду
документації; зобов'язання щодо збереження спеціалізації підприємства; інші умови на розсуд конкурсної комісії (наприклад,
збереження чи створення нових рабочих місць; обмеження на певний
час щодо перепродажу об'єктів іншим фізичним або юридичним особам
та інше). Пункт 4.2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна
N 241 ( z0154-96 ) від 01.03.96 ) 4.2.4. З моменту опублікування інформаційного повідомлення
конкурсна комісія дає можливість попередньо ознайомитися з
об'єктом приватизації всім юридичним та фізичним особам, які
подали заяву на участь у конкурсі. 4.2.5. Продавець повинен створити умови для ознайомлення з
об'єктами приватизації. 4.2.6. Для участі в конкурсі покупець подає особисто чи
надсилає до конкурсної комісії заяву по встановленій формі
(додаток 21) та план приватизації об'єкта, який повинен включати:
( Абзац перший пункту 4.2.6. із змінами, внесеними зідно з Наказом
Фонду майна N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.94, N 342 ( z0114-95 )
від 29.03.95 ) назву й місцезнаходження об'єкта, який він бажає придбати; відомості про покупця; запропоновану покупцем ціну купівлі об'єкта; зобов'язання щодо умов конкурсу; додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта. Покупець також подає: документ, що посвідчує фізичну особу або представника
юридичної особи, їх повноваження; квитанцію про сплату реєстраційного внеску; документ про внесення застави; декларацію про доходи (для громадян) у разі, коли початкова
ціна об'єкта приватизації перевищує 50 мінімальних розмірів
заробітної плати; договір про сумісну діяльність (для товариства покупців). 4.2.7. Для реєстрації як учасників конкурсу юридичні та
фізичні особи сплачують визначений органом приватизації
реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру
мінімальної заробітної плати (якщо об'єкт приватизації продається
за вільно конвертовану валюту - 20 доларів), а також вносять
заставу в розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу, якщо
початкова ціна продажу об'єкта перевищує встановлений
законодавством розмір. Застава вноситься шляхом безготівкового
перерахування коштів на рахунок органу приватизації. 4.2.8. Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги
реєстрації і повинні містити: порядковий номер (відповідно до реєстрації); прізвище, і'мя та по батькові фізичної особи або представника
юридичної особи (назву юридичної особи); номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої
зроблено внески. 4.2.9. Приймання заяв на участь у конкурсі припиняється за
сім днів до початку проведення конкурсу. 4.2.10. Конкурсна комісія розглядає заяви претендентів на
участь у конкурсі і визначає склад учасників конкурсу (додатки 21,
22). ( Абзац перший пункту 4.2.10. із змінами, внесеними зідно з
Наказом Фонду майна N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.94, N 342
( z0114-95 ) від 29.03.95 ) Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає
розголошенню. 4.2.11. Продаж об'єктів приватизації за конкурсом
здійснюється при наявності не менш як трьох покупців.
4.3. Порядок проведення конкурсу
4.3.1. Конкурс здійснюється у два етапи. На першому етапі
оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його
пропозиції доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом
п'яти робочих днів від них не надходять додаткові пропозиції, то
попередній переможець оголошується остаточним переможцем. При
наявності інших пропозицій провадиться додаткове засідання
конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників
конкурсу та визначає остаточного переможця. 4.3.2. Робочі засідання конкурсної комісії є закритими.
Рішення про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу
приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії та оголошується
на відкритому засіданні, за участю всіх покупців. 4.3.3. Товариство покупців, створене працівниками
підприємства, що приватизується, яке бере участь у конкурсі, за
інших рівних умов має пріоритетне право на його придбання. 4.3.4. Після закінчення засідання конкурсна комісія складає
протокол, в якому зазначаються такі відомості: умови конкурсу; пропозиції учасників конкурсу; мотивації вибору переможця; відомості про учасників конкурсу. Протокол підписується усіма членами конкурсної комісії та
надсилається до відповідного органу приватизації, а також
учасникам конкурсу. 4.3.5. Результати конкурсу затверджує орган приватизації. Не пізніше десяти календарних днів з моменту затвердження
протоколу між органом приватизації і покупцем має бути укладено
договір купівлі-продажу.
4.4. Право власності і порядок розрахунків

за придбане майно
4.4.1. До покупця, який придбав об'єкт приватизації за
конкурсом, переходить право володіння, користування і
розпорядження цим об'єктом з моменту підписання протоколу
засідання конкурсної комісії про визначення остаточного переможця
конкурсу. 4.4.2. Право власності на державне майно підтверджується
договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та
органом приватизації. Проект договору купівлі-продажу оформляє
державний орган приватизації (додаток 19). ( Абзац перший пункту
4.4.2. із змінами, внесеними зідно з Наказом Фонду майна N 728
( z0304-94 ) від 23.11.94, N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95 ) Договір включає: назву об'єкта, його адресу; відомості про продавця та покупця; остаточну ціну продажу; взаємні зобов'язання продавця і покупця; зобов'язання покупця щодо виконання визначених раніше
мобілізаційних завдань та заходів з мобілізаційної підготовки; номери їх розрахункових рахунків; назви і адреси банківських установ; умови внесення платежів. До договору включаються зобов'язання сторін, визначені
умовами конкурсу, на визначений строк, але не більш як на два
роки. Додаткові умови до договору вносяться лише за взаємною
згодою сторін. Пункт 4.4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна
N 241 ( z0154-96 ) від 01.03.96 ) 4.4.3. Договір купівлі-продажу підлягає реєстрації місцевою
Радою народних депутатів та нотаріальному посвідченню. 4.4.4. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення
коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як
оплату за придбаний об'єкт приватизації. 4.4.5. Покупець зобов'язаний внести зазначені платежі
протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права
власності на об'єкт приватизації. 4.4.6. Після сплати повної ціни продажу об'єкта або
передбаченого договором першочергового внеску уповноважений
представник органу приватизації і новий власник підписують акт
передачі майна (додаток 20). ( Пункт 4.4.6. із змінами, внесеними
зідно з Наказом Фонду майна N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.94, N 342
( z0114-95 ) від 29.03.95 ) 4.4.7. Орган приватизації повідомляє органи статистики та
відповідні органи, які здійснюють державну реєстрацію підприємств
і організацій, про приватизацію державного підприємства для
вилучення його з державного реєстру підприємств України та
контролює додержання покупцем строків подання на державну
реєстрацію необхідних установчих документів, передбачених
договором. З моменту вилучення з державного реєстру підприємство
вважається таким, що припинило діяльність як державне. 4.4.8. Покупець, який придбав державне підприємство, як його
новий власник стає правонаступником майнових прав і обов'язків
приватизованого підприємства відповідно до умов договору
купівлі-продажу та законодавства України. Відповідальність за
зберігання майна на період від підписання протоколу засідання
конкурсної комісії до підписання акта передачі майна несе
продавець, якщо інше не передбачене договором купівлі-продажу.
Працевлаштування працівників проданого підприємства (об'єкта)
здійснюється згідно з законодавством України про працю і Законом
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), що обумовлюється
договором купівлі-продажу. 4.4.9. Застава повертається всім учасникам конкурсу в
десятиденний строк після його закінчення. Покупцеві, який придбав
об'єкт приватизації, сума застави після вирахування державного
мита зараховується при кінцевих розрахунках. 4.4.10. Невиконання переможцем умов конкурсу щодо подальшої
експлуатації об'єкта може бути підставою для визнання органом
приватизації договору купівлі-продажу об'єкта за конкурсом
недійсним в установленому законодавством порядку. 4.4.11. Якщо покупець відмовився від плати за об'єкт
приватизації протягом 60 днів з моменту укладення договору, він
сплачує на користь органу приватизації неустойку в розмірі 20
відсотків від ціни купленого об'єкта. 4.4.12. Інформація про підсумки конкурсу публікується в
"Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" протягом 15
календарних днів з моменту оголошення рішення про продаж об'єкта. У бюлетені зазначаються: відомості про покупця, що придбав об'єкт; умови продажу об'єкта, затверджені конкурсною комісією; остаточна ціна продажу об'єкта; дата проведення конкурсу; орган, який проводив конкурс, і його адреса.
Розділ 5. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств
5.1. Загальні положення
5.1.1. Перетворення державного підприємства у відкрите
акціонерне товариство здійснюється згідно з постановою Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку перетворення в
процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні
товариства" від 07 грудня 1992 року N 686 ( 686-92-п ) та Указом
Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня
1993 року N 210/93, Указом Президента України "Про порядок
підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які
створені в процесі корпоратизації" від 18 березня 1994 року
N 98/94, постановою Кабінету Міністрів від 11 листопада 1994 р.
N 765 ( 765-94-п ) "Про запровадження механізму запобігання
монополізації товарних ринків" та Положенням про порядок одержання
згоди Антимонопольного комітету України на поглинання
господарюючих суб'єктів у процесі приватизації, затвердженим
Антимонопольним комітетом України від 21 червня 1994 року
N 8-р ( z0148-94 ). 5.1.2. Це Положення регламентує процедуру продажу акцій
відкритих акціонерних товариств в безготівковій формі обігу
приватизаційних майнових сертифікатів. 5.1.3. Рішення щодо продажу акцій акціонерних товариств
приймається Фондом державного майна України, його регіональними
відділеннями та представництвами (надалі - органом приватизації) в
тижневий термін після отримання від акціонерних товариств,
створених в процесі приватизації, копії свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій у відповідних фінансових органах (додаток N 1), а
для акціонерних товариств, створених в процесі корпоратизації,
повідомлення про реєстрацію випуску акцій, інформації про їх
випуск та проекти планів розміщення акцій після їх погодження з
Кабінетом Міністрів України у випадках, передбачених чинним
законодавством. 5.1.4. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств здійснює
Комісія з продажу акцій (надалі - Комісія), у складі не менше 5-ти
та не більше 9-ти осіб, на чолі з відповідальним працівником
органу приватизації (Головою Комісії), яку утворює своїм наказом
відповідний орган приватизації. 5.1.5. Голова Комісії має право залучати до виконання
покладених на Комісію функцій представників та посередників,
створених згідно з чинним законодавством і відібраних на
конкурсних засадах, з якими орган приватизації уклав
договір-доручення (додаток N 2). Орган приватизації має право оплачувати роботу представників
та посередників, з якими укладено договір-доручення, за рахунок
позабюджетного фонду приватизації. 5.1.6. Голова Комісії забезпечує: проведення пільгового продажу акцій підприємства за
приватизаційні майнові сертифікати та власні кошти працівникам
підприємства, які мають право на пільгове придбання акцій
відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" ( 2163-12 ) з урахуванням вимог
антимонопольного законодавства; проведення продажу акцій громадянам України та юридичним
особам за приватизаційні майнові сертифікати з урахуванням вимог
антимонопольного законодавства. 5.1.7. Голова Комісії, як представник власника державного
пакету акцій, має право одноособово переглянути рішення, що
приймаються Комісією на її засіданні. Член комісії, не згодний з
прийнятим Головою Комісії рішенням, письмово викладає окрему
думку, яка додається до відповідного рішення. Голова Комісії несе персональну відповідальність за
організацію та проведення продажу акцій. 5.1.8. Комісія, представники та посередники, з якими орган
приватизації уклав договір-доручення, в процесі проведення продажу
акцій акціонерних товариств: - складає і підписує список 1 (працівників об'єкта
приватизації), список 2 (колишніх його працівників, які мають
право на пільгове придбання акцій) та список 3 (згідно з Указом
Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня
1993 року N 210/93 ( 210/93 ), а також списки громадян, які мають
відповідні права згідно з чинним законодавством; - приймає заяви на придбання акцій; - розглядає звернення працівників підприємства стосовно
пільгового придбання акцій та громадян щодо відкритого продажу
акцій і приймає відповідні рішення у межах своєї компетенції; - організує опублікування інформації про відкритий продаж
акцій у "Державному інформаційному бюлетні про приватизацію" або
газеті "Відомості приватизації" (додаток N 3) і надає інформацію
про хід відкритого продажу акцій відповідному органу приватизації; - організує роботу по прийманню заяв від фінансових
посередників згідно з наказом Фонду державного майна від 25 жовтня
1994 р. N 658 ( z0269-94 ); - складає та підписує протокол підсумків пільгового продажу
та фіксує кількість нереалізованих акцій, які залишилися після
пільгового продажу й підлягають відкритому продажу; - видає приватизаційні платіжні доручення (надалі -
доручення) та ордери-реєстри за результатами проведення підписки
на акції; - видає покупцям на підставі оплачених доручень та
ордерів-реєстрів акції, а у разі їхньої відсутності - сертифікати
акцій, після відповідного розпорядження органу приватизації про
внесення змін до реєстру акціонерів акціонерного товариства
(додаток N 4); - веде протоколи своїх засідань, які передає до відповідного
органу приватизації для затвердження в тижневий термін
(додатки NN 5-8); - повідомляє орган приватизації про залишок акцій, які
залишилися нереалізованими після проведення пільгового та
відкритого продажу акцій; - несе відповідальність за достовірність оформлених
документів; - пропонує зміни до планів розміщення акцій акціонерних
товариств. Орган приватизації дає розпорядження Голові правління
акціонерного товариства про внесення відповідних відомостей в
реєстр акціонерів акціонерного товариства (додаток N 9). Комісія вважається ліквідованою після продажу державного
пакету акцій та відповідного рішення органу приватизації
(додаток N 10). У разі порушення Комісією своїх функціональних обов'язків
(згідно з п.5.1.7.) структурні підрозділи органів приватизації,
які займаються продажем акцій акціонерних товариств, приймають у
кожному конкретному випадку рішення про відповідальність Комісії
та оформляють це відповідним наказом органу приватизації.
5.2. Пільговий продаж акцій за готівкові

приватизаційні майнові сертифікати, приватизаційні

майнові сертифікати на депозитних рахунках, залишки

приватизаційних майнових сертифікатів на депозитних

рахунках, компенсаційні сертифікати та власні кошти.

( Назва розділу 5.2 в редакції Наказу Фонду майна

N 501 ( z0241-96 ) від 05.05.96 )
5.2.1. Пільговий продаж акцій відкритих акціонерних товариств
здійснює Комісія, утворена в порядку, передбаченому п.5.1.4. цього
Положення, до складу якої включаються визначені наказом керівника
підприємства працівники підприємства (додаток N 1). 5.2.2. Керівник підприємства в десятиденний термін після
реєстрації випуску акцій акціонерного товариства видає наказ
(додаток N 11), в якому зобов'язує працівників відповідних служб
надавати необхідну інформацію та сприяти роботі Комісії, а також
забезпечувати інформування працівників підприємства про порядок та
строки проведення пільгового продажу акцій, і передає цей наказ у
вказаний термін до органу приватизації для створення Комісії
згідно з п.5.1.4. 5.2.3. Громадяни України, які згідно з чинним законодавством
мають право на пільгове придбання акцій, можуть реалізувати своє
право як у ході пільгового продажу, так і в ході конкурсного
продажу акцій шляхом письмового звернення до комісії. Забезпечення
прав на пільгове придбання акцій здійснюється за рахунок акцій,
передбачених для продажу через Центри сертифікатних аукціонів, до
публікації інформації про продаж акцій на сертифікатному аукціоні. При цьому вносяться зміни у план розміщення акцій та, при
необхідності, в інформацію, що подається для опублікування в
газеті. За результатами додаткового пільгового продажу складається
протокол, який затверджується відповідним органом приватизації. Пункт 5.2.3 в редакції Наказу Фонду майна N 501 ( z0241-96 )
від 05.05.96 ) 5.2.4. Комісія протягом десяти днів з дня її призначення
забезпечує умови для ознайомлення зі списками 1, 2, 3 громадян
України, які згідно з чинним законодавством мають право на
пільгове придбання акцій. Публікує в місцевій пресі інформацію про
початок відкритого продажу акцій акціонерного товариства. 5.2.5. Громадяни, які мають право на пільгове придбання
акцій, реалізують своє право шляхом безпосереднього подання заяви
до Комісії. Працівники підприємства реалізують своє право на
пільгове придбання акцій шляхом безпосереднього подання заяви на
придбання акцій до Комісії або через створення товариства покупців
на підприємстві. Заява вважається прийнятою, якщо в десятиденний
термін її не відхилили та не повернули заявнику. 5.2.6. Фонд державного майна України або його регіональне
відділення (надалі - Довіритель), в особі Голови комісії з продажу
акцій, укладає договір доручення на пільговий продаж акцій
(додаток N 17) з акціонерним товариством (надалі - Повірений), в
особі Голови Правління АТ. 5.2.7. Повірений здійснює прийняття заяв (додаток N 18) на
придбання акцій в пільговому продажу та перевіряє їх щодо повноти
і правильності заповнення. Заяви приймаються протягом двох місяців з дня видання органом
приватизації наказу про продаж акцій (додаток N 1). 5.2.8. У випадку використання заявником приватизаційного
майнового сертифіката у вигляді депозитного рахунку чи його
залишку Повірений виписує три примірники приватизаційного
платіжного доручення про переказ приватизаційного майнового
сертифіката чи його залишку з депозитного рахунку заявника на
рахунок Повіреного. Кількість акцій, придбаних заявником,
визначається як ціле число, яке не перевищує результату ділення
суми приватизаційного депозитного рахунку чи його залишку, який
належить заявнику, на номінальну ціну однієї акції. 5.2.9. При бажанні громадянина придбати акції за власні кошти
Повірений виписує три примірники платіжного доручення про переказ
власних коштів з іменного рахунку заявника в установах банку на
рахунок Повіреного. Для членів трудового колективу підприємства, акції якого
пропонуються до продажу, можливий варіант сплати коштами, що є
власністю трудового колективу, згідно з пп.2.4-2.7 Положення про
порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від
2 листопада 1992 року N 467 ( v0467224-92 ). 5.2.10. Повірений повертає громадянину заяву та виписані
приватизаційні платіжні доручення: - громадянин здійснює оплату згідно з виписаними
приватизаційними платіжними дорученнями у відповідних установах
банку і подає Повіреному заяву, пред'являє примірники сплачених
приватизаційних платіжних доручень; - Повірений перевіряє правильність оформлення заяви,
відповідність заявленої суми коштів сплаченій згідно з
приватизаційними платіжними дорученнями; - заява реєструється в книзі реєстрації, в якій також
фіксуються паспортні дані кожного учасника підписки та відомості
щодо кількості заявлених акцій за приватизаційні папери та власні
кошти (додаток N 13). 5.2.11. У випадку використання громадянином для оплати за
придбані акції готівкового приватизаційного майнового сертифікату,
компенсаційних сертифікатів та власних коштів: - Повірений виписує три примірники платіжного доручення про
переказ власних коштів з іменного рахунку заявника в установах
банку на рахунок Повіреного; - громадянин здійснює оплату згідно з виписаним
приватизаційним дорученням у відповідних установах банку і подає
Повіреному заяву, пред'являє примірник сплаченого приватизаційного
платіжного доручення; - на готівковий приватизаційний майновий сертифікат Повірений
виписує прибутковий касовий ордер, видає заявнику корінець
прибуткового касового ордера, що засвідчує прийняття Повіреним
готівкового приватизаційного сертифікату; - на суму прийнятих компенсаційних сертифікатів Повірений
виписує прибутковий касовий ордер з позначкою "компенсаційні
сертифікати", видає заявнику корінець прибуткового касового
ордера, що засвідчує прийняття Повіреним зазначеної суми
компенсаційних сертифікатів; - заява реєструється в книзі реєстрації, в якій також
фіксуються паспортні дані кожного учасника підписки та відомості
щодо кількості заявлених акцій за готівковий приватизаційний
майновий сертифікат, компенсаційні сертифікати та власні кошти. Пункт 5.2.11 в редакції Наказу Фонду майна N 501 ( z0241-96 )
від 05.05.96 ) 5.2.12. Якщо банк платника і банк одержувача коштів
розташовані у різних містах, платіжне доручення виписується в
4 примірниках. 5.2.13. У випадку використання громадянином для оплати за
придбані акції виключно готівкового приватизаційного майнового
сертифіката: - на готівковий приватизаційний майновий сертифікат Повірений
виписує прибутковий касовий ордер, видає заявнику корінець
прибуткового касового ордера, що засвідчує прийняття Повіреним
готівкового приватизаційного майнового сертифіката; - заява реєструється в книзі реєстрації, в якій також
фіксуються паспортні дані кожного учасника підписки та відомості
щодо кількості заявлених акцій за готівковий приватизаційний
майновий сертифікат. 5.2.14. Повірений зобов'язаний вести облік заяв громадян на
придбання акцій та виданих платіжних доручень. 5.2.15. Готівкові приватизаційні майнові сертифікати
зберігаються і обліковуються у порядку, встановленому Положенням
про умови зберігання, обліку та погашення приватизаційних майнових
сертифікатів у паперовій формі в установах банківської системи,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
14 березня 1995 року N 53 ( v0237500-95 ). Компенсаційні сертифікати погашаються, зберігаються і
обліковуються у порядку, встановленому Національним банком України
та Фондом державного майна України. ( Пункт 5.2.15 доповнено
абзацом згідно з Наказом Фонду майна N 501 ( z0241-96 ) від
05.05.95 ) 5.2.16. Після закінчення встановленого рішенням органу
приватизації строку пільгового продажу акцій Комісія в тижневий
строк аналізує заяви на придбання акцій, що надійшли від громадян
за списками 1, 2, 3. У разі виявлення розбіжностей Комісія інформує про це
громадян, які мають право на пільгове придбання акцій. 5.2.17. Результати пільгового продажу оформляються протоколом
засідання Комісії з продажу акцій, в якому вказується загальна
кількість реалізованих акцій, окремо за приватизаційні майнові
сертифікати, компенсаційні сертифікати та власні кошти (додаток
N 5). ( Пункт 5.2.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
майна N 501 ( z0241-96 ) від 05.05.95 ) 5.2.18. Після затвердження підсумків продажу акцій Повірений
у 10-денний термін: - звертається до органу приватизації за дорученнями для
перерахування коштів, приватизаційних майнових сертифікатів та
компенсаційних сертифікатів до відповідного позабюджетного фонду
приватизації; - перераховує грошові кошти та кошти, прийняті до оплати з
депозитних рахунків, платіжними дорученнями до відповідного
позабюджетного фонду приватизації згідно з Положенням про порядок
розрахунків за придбані об'єкти приватизації, затвердженим наказом
Фонду державного майна України від 2 листопада 1992 року N 467
( v0467224-92 ); - подає акумульовані та погашені готівкові сертифікати,
складені по них реєстри до банку, який веде рахунки відповідного
позабюджетного фонду приватизації; - перераховує компенсаційні сертифікати до відповідного
позабюджетного фонду приватизації в порядку, встановленому Фондом
державного майна України та Національним банком України. Пункт 5.2.18 в редакції Наказу Фонду майна N 501 ( z0241-96 )
від 05.05.96 ) 5.2.19. Готівкові приватизаційні сертифікати погашаються
шляхом: - заповнення частини приватизаційного папера, що характеризує
зміст обмінної операції, засвідчення їх печаткою акціонерного
товариства та підписами відповідальних осіб; - видалення кількох літер із слова "приватизаційний"; - нанесення штампу "ПОГАШЕНО 50 МЛН.КРБ." у разі, якщо була
проіндексована балансова вартість основних фондів приватизованого
об'єкта. 5.2.20. Після отримання від органу приватизації розпорядження
про внесення відомостей в реєстр акціонерів акціонерних товариств,
акціонерне товариство в десятиденний строк: - видає акції (в разі відсутності - сертифікати акцій)
громадянам, про що складається відомість за встановленим зразком
(додаток N 14). Відомість стверджується підписами Голови Комісії
та керівника акціонерного товариства; - вносить в реєстр акцій акціонерного товариства відомості
про акціонерів; - надсилає цінними листами акції працівникам підприємства,
громадянам України, які в місячний строк не отримали їх особисто. 5.2.21. Акції, не реалізовані в ході пільгового продажу,
підлягають відкритому продажу згідно з уточненим планом розміщення
акцій на наступному етапі продажу. Розділ 5.2 в редакції Наказу Фонду майна N 342 ( z0114-95 ) від
29.03.95, із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна N 501
( z0241-96 ) від 05.05.96 )
5.3. Відкритий продаж акцій за приватизаційні майнові

сертифікати
Відкритий продаж акцій акціонерного товариства за
приватизаційні майнові сертифікати (надалі - відкритий продаж)
проводиться протягом 4-х місяців з дати, вказаної в інформації про
продаж, що публікується в "Державному інформаційному бюлетні про
приватизацію" або газеті "Відомості приватизації" (додаток N 3). 5.3.1. Відкритому продажу за приватизаційні майнові
сертифікати також підлягають акції, які залишилися нереалізованими
після пільгового продажу, якщо інше не передбачено планом
приватизації. У відкритому продажу беруть участь: - громадяни України, які мають право на отримання
приватизаційних паперів згідно з чинним законодавством; - фінансові посередники, які мають право згідно з чинним
законодавством на здійснення операцій з приватизаційними паперами; - товариства покупців, створені згідно з чинним
законодавством; - інші юридичні особи. 5.3.2. Для участі у відкритому продажу покупець подає заяву
на придбання акцій до Комісії на адресу, вказану в "Державному
інформаційному бюлетні про приватизацію" або в газеті "Відомості
приватизації". Заяви на придбання акцій надсилаються
рекомендованими листами. Квитанція про відправлення
рекомендованого листа зберігається до моменту отримання від
Комісії доручення на оплату акцій. Якщо через три місяці після
початку прийняття заяв на продаж акцій від Комісії не надійшло
доручення, квитанція є підставою для звернення покупця до Комісії
з метою реалізації свого права на придбання акцій. 5.3.3. Заяви на придбання акцій приймаються протягом 2-х
місяців з дати, вказаної в "Державному інформаційному бюлетні про
приватизацію" або в газеті "Відомості приватизації". Усі заяви, що
надходять до Комісії, підлягають реєстрації в порядку,
передбаченому пунктом 5.2.6 цього Положення. Якщо протягом 10 днів
орган приватизації не повернув заяву заявнику, вона вважається
прийнятою, а учасник допущеним до участі в конкурсі щодо придбання
акцій. 5.3.4. Покупці у заяві вказують кількість заявлених акцій та
максимальну ціну, яку вони згодні заплатити за одну
акцію. Фінансові посередники та товариства покупців не мають права
пропонувати за одну акцію ціну, яка перевищує вартість одного
приватизаційного майнового сертифіката. 5.3.5. Фінансові посередники та товариства покупців подають
заяви на придбання акцій згідно з Положенням про порядок розгляду
заяв на придбання акцій, що надходять від фінансових посередників,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 25 жовтня
1994 року N 658 ( z0269-94 ). 5.3.6. Після закінчення строку приймання заяв Комісія
протягом 10 днів проводить засідання з аналізу заяв. У процесі
аналізу заяв встановлюється загальна кількість заявлених акцій,
розраховується кількість акцій, яку може отримати кожний заявник,
що звернувся до Комісії у визначений термін (приклад розрахунку
конкурсної ціни акції наведено в додатку N 15). 5.3.7. Якщо заявлено акцій менше, ніж запропоновано до
продажу, то за кожною заявою повністю задовольняється заявлена
кількість акцій. 5.3.8. Якщо заявлено більше акцій, ніж запропоновано до
продажу, то конкурсна ціна акції визначається як відношення суми
вартості запропонованих покупцем до сплати коштів (кількість
заявлених акцій, помножена на максимальну ціну, запропоновану за
них) до кількості запропонованих до продажу акцій. 5.3.9. Комісія приймає такі рішення щодо продажу акцій, попит
на які перевищує пропозицію: - заяви, в яких запропонована ціна за одну акцію дорівнює
встановленій конкурсній ціні або вища за неї, задовольняються
відповідно до запропонованих ними коштів для оплати за акції; - заяви, в яких запропонована ціна за одну акцію менша, ніж
встановлена конкурсна, задовольняються за згодою заявника згідно з
додатком N 15. Якщо декілька фінансових посередників чи товариств
покупців виявили бажання придбати весь пакет запропонованих акцій,
їх заяви задовольняються пропорційно кількості заявлених ними
акцій; після того як фізичні особи отримають право за
розрахунковою кількістю акцій вкласти свій приватизаційний
сертифікат. 5.3.10. У протоколі про підсумки відкритої підписки (додаток
N 6) вказуються: - загальна кількість акцій, що запропонована до відкритого
продажу; - загальна кількість заявлених акцій; - конкурсна ціна акції; - розподіл акцій серед заявників. 5.3.11. Протоколи підсумків відкритої підписки передаються до
відповідного органу приватизації, який в десятиденний термін
затверджує або повертає їх на доопрацювання до Комісії в разі
невідповідності вимогам даного Положення. Затверджений протокол є підставою для видачі доручень на
відкриття депозитних приватизаційних рахунків та
ордерів-сертифікатів (додаток N 16). 5.3.12. У десятиденний строк після повернення протоколу
Комісія готує доручення та ордери-сертифікати, які надсилаються
учасникам конкурсу. 5.3.13. Строк оплати доручень не повинен перевищувати одного
місяця з дня виписки доручення акціонерним товариством або
відповідним органом приватизації. 5.3.14. При одержанні доручення та ордера-сертифіката, що
повідомляє про встановлену конкурсну ціну акцій, громадянин за
місцем проживання відкриває та перераховує кошти з депозитного
приватизаційного рахунку у відділенні Ощадбанку. Фінансові
посередники та товариства покупців здійснюють перерахування коштів
у порядку, встановленому Фондом державного майна та Ощадним банком
України. Відділення Ощадбанку один примірник доручення пересилає
Комісії, один залишає у себе, а останній з відміткою про погашення
та печаткою повертає громадянину, як тимчасове свідоцтво про
придбання акцій. 5.3.15. Після закінчення терміну продажу акцій Голова Комісії
в 10-денний термін подає до органу приватизації протокол про
підсумки відкритого продажу (додаток N 7). Затверджений
підсумковий протокол є підставою для перерахування приватизаційних
сертифікатів до позабюджетного фонду приватизації. Після надходження коштів до позабюджетного фонду орган
приватизації дає розпорядження Голові правління акціонерного
товариства про внесення відповідних відомостей у реєстр власників
акцій акціонерного товариства (додаток N 4) та видання акцій або
сертифікатів акцій покупцям. 5.3.16. У випадку, коли в ході відкритого продажу оплачено не
всі акції, орган приватизації приймає рішення про продовження
продажу в ході наступного етапу із зазначенням ціни за одну акцію,
яка дорівнює ціні продажу, встановленій на першому етапі конкурсу.
5.4. Продаж акцій за власні кошти
Продаж акцій за власні кошти здійснюється за конкурсом чи на
аукціоні лише пакетами акцій в порядку, встановленому розділом 3,
4 Положення про застосування способів приватизації майна державних
підприємств. Розділ 5 в редакції Наказу Фонду державного майна N 728
( z0304-94 ) від 23.11.94, із змінами, внесеними згідно з Наказами
Фонду державного майна N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95, N 501
( z0241-96 ) від 05.05.96 )
Додаток N 1

до Положення

про застосування способів

приватизації майна державних

підприємств

Наказ
"___"___________ 199__ р. N _______

м.___________
Про продаж акцій
акціонерного товариства
З метою реалізації плану розміщення акцій акціонерного
товариства ____________________, затвердженого наказом ___________
від "___"_________ 199__ р. N ___, та керуючись Положенням про
застосування способів приватизації майна державних підприємств,
пп. 5.1-5.2, Н А К А З У Ю:
1. Провести продаж акцій акціонерного товариства ____________
згідно з планом розміщення акцій. 2. Створити комісію з продажу акцій акціонерного товариства у
складі: ______________________________________ _________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада) ______________________________________ _________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада) олова комісії з продажу акцій ___________________________________
Члени комісії: ___________________________________________________
3. На уповноваженого представника ___________________________

(назва органу приватизації)
покладається: - контроль за дотриманням чинного законодавства в роботі
комісії; - своєчасне оформлення документів і подання на затвердження
протоколу про підсумки пільгового продажу акцій; - контроль за організацією конкурсного продажу акцій.
4. Видати довіреність _______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові голови комісії)
на право представляти інтереси ___________________________ під час

(назва органу приватизації) родажу акцій акціонерного товариства ___________________________.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на _________.
Керівник органу приватизації ________ __________________________

М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)
( Положення доповнено додатком 1 згідно з Наказом Фонду державного
майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994, в редакції Наказу
Фонду державного майна N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95 )

Додаток N 2

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Договір-доручення на продаж

акцій акціонерного товариства

"_______________________"
"___" __________ 1994 р. м.Київ
Ми, що нижче підписалися, Фонд державного майна України
(надалі - Фонд), в особі Голови Фонду, який діє на підставі
тимчасового Положення _____________________; акціонерне товариство
"________________________________" (надалі - Представник), в особі _______________________________, діючого на підставі Статуту, та
АТ "_____________________" (надалі - підприємство), в особі голови
Правління ______________________, діючого на підставі Статуту,
уклали цей договір про нижчевикладене:
1. Предмет договору-доручення на продаж акцій
1.1. Фонд доручає, а Представник приймає на себе обов'язки
щодо продажу державного пакету акцій АТ "________" в кількості ______ шт. (кількість прописом) за приватизаційні майнові
сертифікати та власні кошти на загальну вартість _________________
тис. крб. (сума прописом). 1.2. Конкурс по продажу акцій Представник проводить в місті _____________________.

1.3. Закінченням продажу акцій вважається дата затвердження
Фондом Протоколу про підсумки проведення пільгового та відкритого
продажу акцій (надалі - Протокол про підсумки). Акції, що не були реалізовані на етапі попереднього продажу,
підлягають поверненню до Фонду на підставі Протоколу про підсумки. 1.4. Договір є підставою для банківської установи, яка
обслуговує Представника, на відкриття балансового рахунку 110 і
позабалансових рахунків 9946, 9947 і 9948 для акумуляції коштів і
приватизаційних паперів. 1.5. З метою виконання умов цього договору керівнику
Представника, його заступникам, головному бухгалтеру та його
заступнику надається право підпису приватизаційних платіжних
доручень та ордера-сертифіката при продажу акцій. 1.6. Представник безпосередньо, а також всі створені з його
участю господарські товариства не мають права покупати акції
Підприємства.
2. Обов'язки сторін
Представник зобов'язується: 2.1. Представник протягом 15 днів після підписання цього
Договору надає Фонду інформацію про продаж акцій для опублікування
в "Державному інформаційному бюлетні про приватизацію", газеті
"Відомості приватизації" та публікує зазначену інформацію в
місцевій пресі. 2.2. Представник зобов'язується організувати продаж акцій для
кожної категорії покупців відповідно до плану приватизації
АТ "______________________________", а саме: 2.2.1. Пільговий продаж акцій працівникам
АТ "_______________" та іншим покупцям, які мають право на
придбання акцій на пільгових умовах: а) відповідно до ст.25 Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" ( 2163-12 ) _________ акцій на загальну
вартість _________ крб. З них _____ акцій за приватизаційні
майнові сертифікати на загальну вартість _______________ ______ крб. і ___________ акцій за грошові кошти на загальну
вартість _____________ крб. за їх номінальною вартістю; б) відповідно до Указу Президента України від 15 червня
1993 р. N 210/93 за власні кошти __________ акцій на загальну
вартість _____________ крб. 2.2.2. Відкритий продаж акцій громадянам та юридичним особам
на загальних підставах за приватизаційні майнові сертифікати: __________ акцій на загальну вартість _______________ крб. 2.2.3. Відкритий продаж акцій громадянам та юридичним особам
на загальних підставах за грошові кошти: _________ акцій на загальну вартість ______________ крб.
2.3. Прийом та реєстрація заяв здійснюється у книзі
реєстрації по їх надходженню з наданням вхідного номера, фіксацією
по кожному заявнику паспортних даних (для громадян) і офіційних
реквізитів (для юридичних осіб), а також кількості заявлених
акцій, максимальної ціни за одну акцію окремо за приватизаційні
папери та власні кошти і дати надходження заяви. Представник не має права після реєстрації вносити будь-які
зміни в книгу реєстрації та розголошувати відомості про осіб, що
подали заяви на придбання акцій. 2.4. Представник організує продаж акцій покупцям відповідно
до Положення про застосування способів приватизації майна
державних підприємств (розділ 5) ( z0034-93 ), а розрахунки за
акції згідно з Положенням про порядок розрахунків за придбані
об'єкти приватизації, затвердженим Фондом.
2.5. Представник зобов'язується підготувати і подати на
затвердження до Фонду протокол підписки з визначенням ціни продажу
акцій не пізніше 10 днів з моменту засідання Комісії по продажу
акцій з аналізу заяв, протокол про підсумки продажу (підсумковий
протокол) - не пізніше 10 днів з моменту закінчення терміну
продажу, визначеному р.5 Положення по кожній категорії покупців.
За кожний день запізнення з Представника стягується штраф у
розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати. 2.6. Представник в 20-денний термін після отримання від Фонду
розпорядження про внесення відомостей про акціонера в сертифікат
акцій та реєстр акцій АТ "____________________" видає переможцям
конкурсу акції (сертифікати акцій) АТ "_____________________".
Фонд зобов'язується: 2.7. За результатами конкурсу, проведеного Представником,
Фонд в 10-денний термін видає розпорядження про внесення
відомостей про акціонера в сертифікат акцій та реєстр акцій. 2.8. Фонд зобов'язується протягом 10 днів з моменту отримання
протоколу підписки з визначенням ціни продажу, протоколу про
підсумки продажу по кожній категорії покупців прийняти рішення про
його затвердження (не затвердження), з яким ознайомити
Представника.
Підприємство зобов'язується: 2.9. Підприємство зобов'язується оплатити витрати
Представника по проведенню продажу акцій згідно з додатковою
угодою між ними.
4. Порядок розрахунків по договору
4.1. У разі проведення відкритого продажу акцій на конкурсних
засадах за кошти витрати Представника по організації цього продажу
компенсуються за рахунок покупців акцій. 4.2. Представник може стягувати з покупців, зазначених у
пункті 2.2.3., комісійний збір у розмірі 3% від ціни проданих
акцій для покриття витрат Представника, пов'язаних з проведенням
конкурсу. За перевищення цього відсотку з Представника стягується вся
сума перевищення та штраф у розмірі 3-х мінімальних заробітних
плат. Представник стягує з усіх покупців акцій державне мито на
операції з цінними паперами у розмірі 0,5% від ціни проданих акцій
і перераховує його до бюджету. 4.3. Витрати Представника по організації пільгового та
відкритого продажу акцій компенсуються за рахунок Підприємства.
При цьому взаємовідносини Представника та Підприємства регулюються
додатковою угодою між ними. 4.3. Протягом 15 днів після закінчення встановленого терміну
сплати вартості акцій покупцями за результатами пільгового та
відкритого продажу акцій Представник зобов'язується перераховувати
кошти, отримані від продажу акцій, за виключенням компенсації
своїх витрат і комісійного збору, що обумовлено п. 4.2. цього
Договору, на відповідні рахунки позабюджетного фонду приватизації. За несвоєчасне перерахування коштів Представник сплачує штраф
в розмірі діючого на той час процента річних за депозитом,
встановленим Національним банком України, від суми коштів,
отриманих від продажу акцій, пропорційно кількості прострочених
днів.
5. Відповідальність сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору
сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством: - у випадку порушення Представником пункту 1.1 Договору він
розривається в установленому Цивільним кодексом порядку; - у випадку порушення Представником пп.2.1-2.6 Договору він
розривається в установленому Цивільним кодексом порядку, а
документи, які були закумульовані Представником (заяви на
придбання акцій, платіжні доручення, книги реєстрації заяв та
платіжних доручень тощо), передаються згідно з описом
відповідальному представнику органу приватизації. 5.2. Питання, що виникають під час виконання цього Договору
та не були урегульовані ним, оформляються додатковими угодами до
цього Договору. 5.3. Сторони повинні повідомляти одна одну про настання та
закінчення обставин форс-мажор (пожежі, повені, землетруси,
страйки, політичні та інші події, що не залежать від волі сторін),
які перешкоджають виконанню обов'язків за цим Договором. Якщо
обставини форс-мажор тривають більше одного місяця, сторони
зобов'язані обумовити заходи по подальшому виконанню Договору. Про
всі випадки, які викликають затримку або припинення дії Договору,
сторони повідомляють одна одну письмово у триденний строк.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторони
права посилатися на будь-які вищезгадані обставини як на підставу,
що звільняє від відповідальності за невиконання обов'язків.
6. Строки дії договору
6.1. Договір набуває чинності з дня його підписання і втрачає
чинність з моменту завершення виконання Фондом та Представником
взятих на себе обов'язків. 6.2. Договір може бути розірваний тільки з взаємної згоди
сторін з обов'язковим письмовим повідомленням за 30 днів до
моменту розірвання договору. 6.3. Строки та умови виконання договору підлягають перегляду
та зміненню у випадку внесення змін у законодавчі акти України та
інші документи, що стосуються приватизації та акціонування, та
можуть вплинути на строки та умови виконання робіт за цим
Договором.
Адреса та реквізити Сторін:
Акціонерне товариство Фонд державного майна
"____________________"
юридична адреса юридична адреса ___________________________ ____________________________
Р/р N ______ в ОПЕРО АПБ, Р/р N 609904
м. ________ в управлінні Національного
МФО _________ банку України по м.Києву та

області, МФО 321024
Голова Правління Голова Фонду державного

майна України
Акціонерне товариство

"_________"

юридична адреса _______________________________________

р/р N ______ в ________ банку м. _________, МФО ______
Голова Правління
( Положення доповнено додатком 2 згідно з Наказом Фонду державного
майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 3

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Інформація

про продаж акцій відкритого акціонерного товариства,

створеного в процесі приватизації
за ______________________________________

(приватизаційні папери чи кошти)
1. Дані про емітента (акціонерне товариство, що випускає
акції)
------------------------- | | | | | | | | | ------------------------- ______________________________________ (код за ЗКПО) (повна назва емітента-юридичної особи)
_________________________________________________________________ ------------- ------------- ________________________________________________ (поштовий (юридична адреса емітента)
індекс)
Орган приватизації пропонує до продажу ________________ акції

(вид акцій) кількості ________ шт.
Номінальна вартість однієї акції ____________________________ крб.
Статутний фонд акціонерного товариства ______________________ крб.
Характеристика державного підприємства, на базі якого створено
акціонерне товариство:
середньоспискова кількість працівників ______________________ чол.
балансовий прибуток за останній рік _________________________ крб.
дебіторська заборгованість за останній рік __________________ крб.
кредиторська заборгованість за останній рік _________________ крб.
обсяг продукції в 199__р. за цінами 199__р. _________________ крб.
площа земельної ділянки підприємства ________________________ кв.м
номенклатура продукції ___________________________________________

(найменування основних видів продукції)
Акціонерне товариство є засновником підприємства: ----------------------------------------------------------------- |N п/п| Код по ЗКПО | Повна назва підприємства-юридичної особи | |-----+--------------+------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | -----------------------------------------------------------------
Ознайомитися з об'єктами й отримати докладну інформацію
можна: ------------------- | | | | | | | _____________________________________________ ------------------- (адреса - місцезнаходження акціонерного (поштовий індекс) товариства або комісії з продажу акцій)
---------------------- ---------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------- ---------------------- Телефон Телефакс ---------------------- | | | | | | | | ---------------------- Телекс
2. Заяви за встановленою органом приватизації формою від
юридичних та фізичних осіб на придбання акцій приймаються до
"____"____________ 199 __ р.
Заяви на придбання акцій направляти на адресу: _________________________________________________________________
(місцезнаходження комісії з продажу акцій емітента або

уповноваженого нею представника чи посередника) ------------------- | | | | | | | ------------------- ____________________________________________ (поштовий індекс) (адреса - місцезнаходження комісії з продажу

акцій або уповноваженого нею представника

чи посередника)
3. Аванси вносяться та розрахунки за придбані акції
здійснюються на рахунки банку одержувача з реквізитами: __________________ в українських карбованцях;
(балансові рахунки) _________________________ в приватизаційних майнових сертифікатах
Голова правління АТ
Головний бухгалтер АТ
( Положення доповнено додатком 3 згідно з Наказом Фонду державного
майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 4

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Розпорядження

від ____________ N _____________

м. __________
Відповідно до статті 4 глави 2 Закону України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Положення Про застосування
способів приватизації майна державних підприємств" ( z0034-93 )
та на підставі Підсумкового протоколу продажу акцій:
1. Дозволяю Голові правління АТ _____________________________ _________________________________________________________________

(повна назва та юридична адреса) нести зміни до Реєстру акціонерів відкритого акціонерного
товариства згідно з затвердженим Підсумковим протоколом продажу
акцій N _________ від __________________ 199 __ р. 2. Голові Правління відкритого акціонерного товариства в
10-денний термін після отримання цього розпорядження подати до
Фонду державного майна змінений Сертифікат на сумарну номінальну
вартість акцій акціонерного товариства, що належать державі.
Підпис уповноваженої особи
органу приватизації
М. П. __________ ___________________

(підпис) (прізвище)
( Положення доповнено додатком 4 згідно з Наказом Фонду державного
майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 5

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Протокол

засідання комісії з ПІЛЬГОВОГО продажу

акцій акціонерного товариства

"_______________"

м.____________ ___________ р.
Присутні: Голова Комісії

Члени Комісії
Порядок денний:

1. Про результати пільгового продажу акцій за приватизаційні
сертифікати та власні кошти.

Пільговий продаж акцій почався з ______________ р. та
проводився згідно з "Положенням про застосування способів
приватизації майна державних підприємств" ( z0034-93 ) до _______________ р. згідно з уточненим планом розміщення акцій,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від ___________ N ______. ----------------------------------------------------------------- | N |Запро-|Номі- |Кіль- |Кількість|Сплачено |Перерахо-|Залиш-| |п/п|поно- |нальна|кість |акцій, за|акцій (ко- |вано до |ки | | |вано |вар- |заяв- |пропоно- |шти на аку-|позабюд- |акцій | | |до |тість |лених |ваних до |муляційному|жетного |(штук)| | |про- |акцій |акцій |продажу |рахунку АТ)|фонду | | | |дажу |(штук)|(штук)|(штук) |-----------|привати- | | | | | | | |штук|т.крб.|зації, | | | | | | | | | |т.крб. | | | | | | | | | | | | |---+------+------+------+---------+----+------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------+------+------+---------+----+------+---------+------| | 1 |за сер| | | | | | | | | |тифіка| | | | | | | | | |ти | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Комісія постановляє:

1. Затвердити результати продажу акцій на пільгових умовах.

2. Після затвердження протоколу органом приватизації
перевести кошти, які були накопичені на приватизаційних рахунках
акціонерного товариства, до позабюджетного фонду приватизації.
Голова Комісії
Члени Комісії
( Положення доповнено додатком 5 згідно з Наказом Фонду державного
майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 6

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Протокол

підсумків відкритої підписки на акції

акціонерного товариства

"__________"

м.___________ _____________ р.
Присутні: Голова Комісії

Члени Комісії
Порядок денний:

1. Про завершення підписки на акції АТ "_______" громадянам
України та іншим юридичним особам на загальних підставах за
майнові сертифікати.

Підписка на акції розпочалась з __________ та проводилась
згідно з "Положенням про застосування способів приватизації майна
державних підприємств" ( z0034-93 ) до ________ р., відповідно
до уточненого плану розміщення акцій, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від ___________ N ____ ----------------------------------------------------------------- | N |Запро-|Ціна акції|Кількість|Кількість заяв|Кількість|Залиш-| |п/п|поно- |(тис.крб.)|акцій, за|лених акцій |заяв, від|ки | | |вано | |пропоно- | |хилених |акцій | | |до | |ваних до | |комісією |(штук)| | |про- | |продажу | |(штук) | | | |дажу |----------|(штук) |--------------| | | | | |номі-|кон-| |штук |%, | | | | | |наль-|кур-| | |гр.6/ | | | | | |на |сна | | |гр.5 | | | |---+------+-----+----+---------+------+-------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------+-----+----+---------+------+-------+---------+------| | 1 |за сер| | | | | | | | | |тифіка| | | | | | | | | |ти | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- Розрахунок конкурсної ціни додається.
Комісія постановляє:

1. Затвердити результати відкритої підписки на акції.

2. Припинити приймання заяв на придбання акцій акціонерного
товариства.

3. Встановити, що конкурсна ціна акції дорівнює: а сертифікати ___________ тис. крб.

4. Передати протокол засідання Комісії на затвердження органу
приватизації. 5. Після затвердження цього протоколу здійснити видачу
платіжних доручень. 6. Встановити, що заяви у кількості _____________ шт.
вважаються недійсними з таких причин: _________________________________________________________________
Голова комісії
Члени комісії
( Положення доповнено додатком 6 згідно з Наказом Фонду державного
майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 7

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Протокол

засідання комісії з ВІДКРИТОГО продажу

акцій акціонерного товариства

"_______________"

м. ______________ ______________ р.
Присутні: Голова Комісії

Члени Комісії
Порядок денний:

1. Про завершення відкритого продажу акцій.

Відкритий продаж розпочався з __________ та проводився згідно
з "Положенням про застосування способів приватизації майна
державних підприємств" ( z0034-93 ) до ________ р. відповідно до
уточненого плану розміщення акцій, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від ___________ N ____ ----------------------------------------------------------------- | N |Запро-|Ціна акції|Кількість|Сплачено акцій|Перерахо-|Залиш-| |п/п|поно- |(тис.крб.)|акцій, за|(кошти на аку-|вано до |ки | | |вано | |пропоно- |муляційному |позабюд- |акцій | | |до | |ваних до |рахунку АТ) |жетного |(штук)| | |про- | |продажу | |фонду | | | |дажу |----------|(штук) |--------------|привати- | | | | |номі-|кон-| |штук |т.крб. |зації, | | | | |наль-|кур-| | | |т.крб. | | | | |на |сна | | | | | | |---+------+-----+----+---------+------+-------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------+-----+----+---------+------+-------+---------+------| | 1 |за сер| | | | | | | | | |тифіка| | | | | | | | | |ти | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Комісія постановляє:

1. Затвердити результати відкритого продажу акцій.

2. Після затвердження протоколу органом приватизації
перевести кошти, які були накопичені на приватизаційних рахунках
акціонерного товариства, до позабюджетного фонду приватизації.
Голова Комісії
Члени Комісії
( Положення доповнено додатком 7 згідно з Наказом Фонду державного
майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 8

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Протокол

підсумків продажу акцій акціонерного

товариства "_________"
м. ________________ "_____"__________ 199__р.
Присутні: Голова Комісії _____________________

Члени Комісії: _____________________ _____________________
Порядок денний:

1. Про завершення продажу акцій акціонерного товариства
"_______".

Розглянувши результати проведення продажу акцій акціонерного
товариства "_______", Комісія зазначає:

розміщення акцій акціонерного товариства "___________"
проводилось відповідно до порядку розміщення акцій від
"___"______ 199 __ р.

Згідно з порядком розміщення акцій підлягало продажу ______
акцій номінальною вартістю однієї акції __________ крб., у тому
числі:

за рахунок майнових сертифікатів працівникам підприємства ____ шт.

за рахунок власних коштів працівникам підприємства ____ шт.

за рахунок майнових сертифікатів громадянам України _____ шт.
2. Згідно з протоколами засідання Комісії з продажу акцій
(додатки N 5-7) фактично продано: за рахунок майнових сертифікатів працівникам підприємства ____ шт.

за рахунок власних коштів працівникам підприємства ____ шт.

за рахунок майнових сертифікатів громадянам України ____ шт.

3. Всього до позабюджетного фонду приватизації надійшло: _______________________________________________________ тис. крб.
Комісія постановляє: 1. Вартість державної частки у статутному фонді акціонерного
товариства "___________" вважати сплаченою. 2. Вважати процес продажу акцій акціонерного товариства
"________" завершеним. 3. Протокол направити на затвердження до органу приватизації.
Голова Комісії ___________________
Члени Комісії: ___________________ ___________________ ___________________
( Положення доповнено додатком 8 згідно з Наказом Фонду державного
майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 9

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Реєстр

акцій акціонерного товариства
Реєстр власників акцій акціонерного товариства повинен
містити: прізвище, ім'я та по батькові; адресу; кількість акцій; вид акцій; номінальну вартість акцій; дату придбання акцій акціонером; дату внесення останньої плати за акції; дату, коли акціонер вибув з реєстру акціонерів. Реєстр ведеться у вигляді журналу, сторінки якого повинні
бути пронумеровані та стверджені печаткою акціонерного товариства.
Форма для передачі акцій
Назва акціонерного товариства _______________________________ Вид акцій ___________________________________________________ Кількість та вартість акцій, що передаються, ________________ ___________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові; адреса акціонера _____________ ___________________________________________________________

Номінальна ціна однієї акції ________________________________ Правління акціонерного товариства передає вищевказаній особі
акції та підтверджує, що акціонерне товариство є власником
вказаних акцій і має повні права на їхню передачу, і що вказані
цінні папери не стали предметом застави або предметом прав третьої
сторони. Підпис особи, що передає акції ______________________________ Дата ________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові; адреса особи, яка отримує

акції) _________________________________________________________________

Ця форма є підставою для внесення необхідних відомостей до
реєстру акцій акціонерного товариства.
( Положення доповнено додатком 9 згідно з Наказом Фонду державного
майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 10

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Наказ

Про затвердження приватизації акціонерного

товариства "_______________"
Враховуючи результати розміщення державної частки акцій
акціонерного товариства "________________" та на підставі
підсумкового протоколу N _____ (додається) від "____"______ 199_р.
Н А К А З У Ю:
1. Вважати процес приватизації акціонерного товариства
"______________" завершеним. 2. Передати акціонерному товариству "_______________" акції у
кількості _______ шт. 3. Доручити акціонерному товариству "_______________"
здійснити видачу акцій (сертифікатів) покупцям. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на _______________.
Керівник органу приватизації
(м. п.)
( Положення доповнено додатком 10 згідно з Наказом Фонду
державного майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 11

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Наказ

"____"________ 199_р. N "____"
З метою виконання плану приватизації, затвердженого
наказом _____ Фонду державного майна України та організованого
проведення пільгового продажу акцій працівникам _________________________________________________________________

(назва підприємства)
Н А К А З У Ю :
1. Створити Комісію по проведенню підписки на акції у складі: ----------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я та по батькові|Службова посада|Посада в комісії | |-----------------------------+---------------+-----------------| | | |Голова комісії | | | |Члени комісії | | | | "--" | | | | "--" | ----------------------------------------------------------------- 2. Відділу кадрів скласти список працівників (список N 1),
колишніх працівників, які мають право на пільгове придбання акцій
підприємства (список N 2), та працівників, які мають відповідні
права згідно з Указом Президента України "Про корпоратизацію
підприємств" від 15.06.93 N 210/93 (список N 3). Відповідальний ________________________________. Термін ___________ днів. 3. Бухгалтерії підприємства видати приватизаційні платіжні
доручення згідно з заявою працівників. Відповідальний ________________________________. Термін ___________ днів. 4. Керівникам підрозділів підприємства організувати
необхідний контроль і провести роз'яснювальну роботу з метою
сприяння проведенню пільгової підписки на акції.
Голова правління ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
( Положення доповнено додатком 11 згідно з Наказом Фонду
державного майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 18

до Положення

про застосування способів

приватизації майна державних

підприємств

( в редакції наказу N 1418

( z0699-96 ) від 22.11.96 )

В комісію з продажу акцій
АТ ______________________
Заява

на придбання акцій у пільговому продажу

громадянином(кою) України ----------------------------------------------------------------- 1. Об'єкт приватизації |_____________________________________| |(повна назва відкритого акціонерного | Код за ЗКПО |товариства) | ----------------- |_____________________________________| ----------------- |Поштовий індекс ------------- | | ------------- _______| |_____________________________________| | (юридична адреса) | ----------------------------------------------------------------| 2. Покупець | Прізвище | -------------------------------------------------------| Ім'я По батькові | ----------------------- -----------------------| Поштовий індекс ------------- Адреса ---------------------------| ------------- | --------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- Телефон ------------------- | ______________________________________ Серія -------------------| (документ, що посвідчує особу) -------------------| N --------------------- | --------------------- | виданий "__" _________ 19__ р. _________________________________| (назва органу, що видав документ)| ----------------------------------------------------------------| 3. Уповноважена особа або представник покупця (заповнювати тіль-| ки у разі потреби) | Прізвище | -------------------------------------------------------| Ім'я По батькові | ----------------------- -----------------------| Поштовий індекс ------------- Адреса ---------------------------| ------------- | --------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- Телефон ------------------- | ______________________________________ Серія -------------------| (документ, що посвідчує особу) -------------------| N --------------------- | --------------------- | виданий "__" _________ 19__ р. _________________________________| (назва органу, що видав документ)| ----------------------------------------------------------------| 4. Приватизаційний папір, що подається | Готівковий приватизаційний майновий сертифікат* | Серія ----- N --------------- | ----- --------------- | Відділення ощадбанку N --------------------- | --------------------- | Дата видачі "___" _________ 19__ р. | ----------------------------------------------------------------- ____________

* Заповнюється друкованими літерами українською або
російською мовою
Бажаю придбати ----------------------------------------------------------------- --- за готівковий приватизаційний майновий сертифікат | --- ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | --- за кошти у вигляді приватизаційного депозитного рахунку на | --- суму | _______________________________________________________ грн.| (цифрами та літерами) | ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | --- за власні кошти на суму | --- _______________________________________________________ грн.| (цифрами та літерами) | ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | --- за компенсаційні сертифікати на суму | --- _______________________________________________________ грн.| (цифрами та літерами) | ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | ----------------------------------------------------------------| --- за власні кошти на суму | --- _______________________________________________________ грн.| (цифрами та літерами) | ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | Згідно з п.14 Указу Президента України від 26.11.94 р. | N 699/94 з відстрочкою оплати на один рік. | Зобов'язуюсь внести 30% цієї суми _____________________ грн.| протягом терміну прийняття заяв на пільговий продаж | --- за компенсаційні сертифікати на суму | --- _______________________________________________________ грн.| (цифрами та літерами) | ______________________________________________________ акцій| (кількість літерами) | Згідно з п.14 Указу Президента від 19 березня 1996 р. | N 194/96. | -----------------------------------------------------------------
"___" ______________ 199__ р. (дата заповнення заяви)
____________________
(Підпис заявника або
уповноваженої особи)
"___" ______________ 199__ р. (дата заповнення заяви)
__________________________
(Підпис особи, яка приймає
заяву та сертифікати)
М.П. --- Необхідне помітити знаком |х| ---
( Положення доповнено додатком 12 згідно з Наказом Фонду
державного майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )
( Номер додатка 12 змінено на 18 згідно з Наказом Фонду державного
майна України N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95 )
( Додаток 18 в редакції Наказів Фонду державного майна України
N 501 ( z0241-96 ) від 05.05.96, N 1418 ( z0699-96 ) від
22.11.96 )
Додаток N 13

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Книга реєстрації заяв на придбання акцій ----------------------------------------------------------------- |N |Реєст-|Дата |Зая-|Місце-|Кількість заявлених|Макс. |Підпис | | |рацій-|пода-|вник|знахо-|акцій |ціна | | |п/п|ний |ння | |дження|-------------------|однієї| | | |номер |заяви| |заяв- |За приват.|За влас-|акції,| | | |заяви | | |ника |майн. сер-|ні кошти|яку | | | | | | | |тифікати | |поку- | | | | | | | | | |пець | | | | | | | | | |згоден| | | | | | | | | |запла-| | | | | | | | | |тити | | |---+------+-----+----+------+----------+--------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------
( Положення доповнено додатком 13 згідно з Наказом Фонду
державного майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 14

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств
Відомість

видачі акцій акціонерного товариства

"________________________"
У ході пільгового продажу акцій акціонерного товариства ------------------------- | | | | | | | | | ------------------------- ______________________________________ (повна назва АТ - юридичної особи)
акції придбали за номінальною ціною однієї акції ___________ крб.:

(цифрами) ----------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я та|Кількість придбаних акцій, шт. | | |п/п| по батькові |----------------------------------|Підпис| | | |за приватизаційні |за власні кош-| | | | |майнові сертифікати|ти | | |---+-----------------+-------------------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-----------------+-------------------+--------------+------| | | | | | | ----------------------+-------------------+--------------+------- Всього... | | | ------------------------------------
( Положення доповнено додатком 14 згідно з Наказом Фонду
державного майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 15
Приклад розрахунку вартості акцій та їхнього

розподілу між замовниками

До продажу запропоновано 10895 акцій номінальною

вартістю 35000 крб.

Під час роботи комісії до неї надійшли заяви на

придбання акцій
----------------------------------------------------------------- |По- |Кіль-|Кіль.|Максималь-|Загальна|Кількість-|Дорозпо-|Всього| |ряд-|кість|заяв.|на ціна |вартість|акцій яку |ділено |виді- | |ко- |чол. |ак- |однієї |запропо-|покупці |акцій |ляєть-| |вий | |цій, |акції, |нованих |мають пра-|юридич- |ся ак-| | N | |шт. |тис. крб. |до опла-|во придба-|ним осо-|цій | | | | | |ти кош- |ти за кон-|бам, шт.|юрид. | | | | | |тів при-|курсною | |осо- | | | | | |ватиза- |ціною, шт.| |бам, | | | | | |ційних | | |шт. | | | | | |сертифі-| | | | | | | | |катів, | | | | | | | | |тис.крб | | | | |----+-----+-----+----------+--------+----------+--------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+-----+-----+----------+--------+----------+--------+------| | 1 | 17 | 17| 1050 | 17850 | 81 | | | | 2 | 2 | 4| 550 | 2200 | 6 | | | | 3 | 2 | 4| 525 | 2100 | 8 | | | | 4 | 6 | 12| 500 | 8000 | 18 | | | | 5 | 1 | 2| 470 | 940 | 3 | | | | 6 | 4 | 8| 400 | 3200 | 12 | | | | 7 | 15 | 45| 350 | 15750 | 45 | | | | 8 | 1 | 3| 300 | 900 | 3 | | | |----+-----+-----+----------+--------+----------+--------+------| | | 48 | 95| Х | 48940 | 144 | | | |----+-----+-----+----------+--------+----------+--------+------| | 9 | 1 | 8| 280 | 840 | 8 | | | | 10 | 2 | 8| 250 | 2000 | 6 | | | | 11 | 4 | 20| 210 | 4200 | 12 | | | | 12 | 6 | 30| 200 | 6000 | 18 | | | | 13 | ДТ | 1738| 200 |347600 | 993 | 39 | 1032 | | 14 | 1 | 3| 175 | 525 | 3 | | | | 15 | 10 | 46| 150 | 6900 | 30 | | | | 16 | 11 | 110| 105 | 11550 | 33 | | | | 17 | 9 | 66| 100 | 6600 | 27 | | | | 18 | 1 | 12| 85 | 1020 | 3 | | | | 19 | 2 | 24| 81,5 | 1956 | 6 | | | | 20 | 85 | 1275| 70 | 89250 | 255 | | | | 21 | 6 | 57| 60 | 3420 | 15 | | | | 22 | ДТ |10395| 60 |623700 | 1782 | 235 | 2017 | | 23 | 2 | 40| 51 | 2040 | 6 | | | | 24 | 56 | 1067| 50 | 53350 | 168 | | | | 25 | ДТ | 1680| 50 | 84000 | 240 | 38 | 278 | | 26 | 1 | 20| 41 | 820 | 8 | | | | 27 | 4 | 62| 40 | 2480 | 12 | | | | 28 | ДТ |10000| 40 |400000 | 1143 | 226 | 1369 | | 29 | 1 | 5| 36 | 180 | 3 | | | | 30 | 15 | 440| 35 | 15400 | 45 | | | | 31 | 33 | 1015| 39 | 30450 | 99 | | | | 32 | 1 | 32| 27,5 | 880 | 8 | | | | 33 | 8 | 320| 26,25| 8400 | 24 | | | | 34 | 7 | 273| 25 | 6825 | 21 | | | | 35 | ДТ |10395| 25 |259875 | 742 | 235 | 977 | | 36 | 9 | 435| 21 | 9135 | 27 | | | | 37 | 80 | 4388| 20 | 87760 | 261 | | | | 38 | ДТ |10395| 20 |207900 | 594 | 235 | 829 | | 39 | ДТ |10395| 20 |207900 | 594 | 235 | 829 | | 40 | 1 | 40| 18 | 720 | 3 | | | | 41 | 3 | 80| 18 | 1280 | 9 | | | | 42 | 86 | 5123| 15 | 76845 | 258 | | | | 43 | 6 | 320| 14 | 4480 | 16 | | | | 44 | 1 | 80| 13,1 | 1048 | 3 | | | | 45 | 2 | 100| 13 | 1300 | 6 | | | | 46 | ДТ | 2000| 13 | 26000 | 74 | 45 | 119 | | 47 | 4 | 42| 12 | 504 | 12 | | | | 48 | ДТ | 1000| 12 | 12000 | 34 | 23 | 57 | | 49 | 5 | 200| 11 | 2200 | 15 | | | | 50 | 7 | 700| 10,5 | 7350 | 21 | | | | 51 | 92 | 6968| 10 | 69680 | 276 | | | | 52 | ДТ | 1000| 10 |100000 | 285 | 226 | 511 | | 53 | ДТ |10395| 10 |103950 | 297 | 235 | 532 | |----------------+----------+--------+----------+--------+------| | 101892 | х |2939253 | 8623 | 1772 | 8550 | -----------------------------------------------------------------
Ціна конкурсна: 2939253 : 10395 = 282,7 тис. крб., де 2939253 - загальна сума запропонованих до оплати коштів
приватизаційних сертифікатів (тис.крб.); 10395 - кількість акцій, запропонованих до продажу, шт. Учасники підписки під NN 1-8 запропонували максимальну ціну
за одну акцію, яка перевищує конкурсну, а тому отримують заявлену
ними кількість акцій, виходячи з вартості приватизаційного
майнового сертифікату і суми запропонованих до оплати коштів. Разом - 144 акцій. Залишок акцій складає: 10395 - 144 = 10251 шт. За конкурсною
ціною, що склалася, одному заявнику виділяється 3 акції
(1050 : 282,7 тис.крб. = 3,7 = 3,0 акції). Довірчим товариствам,
які подали заяви на придбання акцій, також запропоновано по 3
акції на одного заявника. Наприклад, загальна сума запропонованих до оплати коштів
приватизаційних сертифікатів Довірчим товариством N 13 становить
347600 тис.крб. Кількість заявників ДТ N 13 складає: 347600 тис.крб. :
1050 тис.крб. = 331 заявник. Виходячи з того, що кожен з заявників отримує по 3 акції,
загальна кількість акцій, яку може придбати довірче товариство
N 13 за конкурсною ціною, складає: 331 х 3 = 993 акції. Після розподілу акцій між усіма заявниками залишок складає: 10251 - 8479 = 1772 шт. Зазначену кількість акцій розподіляємо між юридичними особами
пропорційно кількості заявлених акцій. К = 1772 : 78395 = 0,0226, де 78395 - загальна кількість заявлених акцій юридичними
особами, шт. Таким чином, довірче товариство N 13, виходячи із
заявленої кількості акцій, отримує 1738 х 0,0226 = 39 акцій. Всього довірчому товариству N 13 виділяється
993 + 39 = 1032 акцій.
( Положення доповнено додатком 15 згідно з Наказом Фонду
державного майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 16

до Положення про способи

приватизації майна державних

підприємств

Ордер-сертифікат

на придбання акцій акціонерного товариства

"_______________________"
Цей ордер-сертифікат підтверджує, що на підставі протоколу
підсумків відкритої підписки АТ "_________________", затвердженого
"____"____________ 199__р., Вам надане право оплатити вартість _______________ акцій вищезазначеного акціонерного товариства, за
ціною __________ крб., що склалася за конкурсом. Номінальна ціна
акції складає _________________ крб. Термін дії цього ордера-сертифіката два місяці з дня
підписання платіжного доручення на оплату акцій. Якщо в двомісячний термін платіжне доручення на оплату акцій
не буде отримане Комісією з продажу акцій акціонерного товариства,
ордер-сертифікат вважатиметься недійсним, право на придбання
акцій даного акціонерного товариства Вами буде втрачено.
Орган приватизації Емітент акцій (для фізичних
для юридичних осіб та юридичних осіб)

м.п. м.п.
( Положення доповнено додатком 16 згідно з Наказом Фонду
державного майна України N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

Додаток N 17

до Положення про застосування

способів приватизації майна

державних підприємств
Договір доручення

на пільговий продаж акцій акціонерного товариства
_________________________________ по _____________________ області
(назва органу приватизації) надалі - Довіритель) в особі Голови комісії з продажу акцій,
який діє на підставі довіреності, і акціонерне товариство
"______________________" (надалі - Повірений), в особі голови
Правління _______________, діючого на підставі Статуту, уклали цей
договір про нижчевикладене:
1. Предмет договору
1.1. Довіритель доручає, а Повірений бере на себе
зобов'язання щодо продажу простих іменних акцій АТ "___________" у
кількості ___________ шт., номінальною вартістю _________ грн. на
пільгових умовах особам, внесеним в списки N 1, N 2, N 3. 1.2. Договір є підставою для банківської установи, яка
обслуговує Повіреного, на відкриття балансового рахунку N 110 і
позабалансових рахунків (9946, 9947 і 9948) для акумуляції коштів
і приватизаційних паперів. 1.3. З метою виконання умов цього договору керівнику
Повіреного, його заступникам, головному бухгалтеру та його
заступнику надається право підпису приватизаційних платіжних
доручень. 1.4.Повіреному надається право користуватися печаткою
акціонерного товариства при погашенні паперових приватизаційних
сертифікатів.
2. Зобов'язання сторін
2.1. Довіритель: 2.1.1. Передає право прийняття та обліку заяв на придбання
акцій. 2.1.2. Передає право здійснення розрахунків за придбані акції
згідно з чинним законодавством. 2.1.3. Видає розпорядження виконавчим органам АТ про внесення
відповідних змін до реєстру акціонерів на підставі одержаних від
Повіреного документів, що підтверджують оплату за акції. 2.2. Повірений зобов'язаний: 2.2.1. Здійснювати прийняття та облік заяв на придбання акцій
на пільгових умовах від осіб, внесених в списки N 1, N 2, N 3.
Заяви приймаються протягом двох місяців з дня затвердження органом
приватизації наказу про продаж акцій. 2.2.2. Приймати та акумулювати грошові кошти та
приватизаційні майнові сертифікати в процесі продажу акцій. Повірений несе відповідальність за схоронність готівкових
приватизаційних майнових сертифікатів, які не були надіслані до
установ банку на збереження. Кошти, сплачені громадянами за заявлені акції, повинні бути
акумульовані на розрахункових рахунках Повіреного не пізніше дня
закінчення прийняття заяв. 2.2.3. Протягом 10 днів після закінчення строку пільгового
продажу: перерахувати грошові кошти платіжним дорученням Довірителю до
позабюджетного фонду приватизації; передати одержані під час пільгового продажу готівкові
приватизаційні майнові сертифікати до позабюджетного фонду
приватизації. 2.2.4. Пред'являти, за вимогою Довірителя, копії платіжних
доручень на перерахування паперових майнових сертифікатів та
готівки, надавати Довірителю в будь-який момент відомості про
виконані згідно з цим Договором роботи. 2.2.5. На підставі розпорядження Довірителя вносити
відповідні зміни до реєстру акціонерів.
3. Відповідальність сторін
3.1. За несвоєчасне перерахування коштів Повірений сплачує
штраф у розмірі діючого на той час відсотка річних за депозитом,
встановленим Національним банком України, від суми коштів,
отриманих від продажу акцій, пропорційно кількості прострочених
днів. 3.2. За невиконання або неналежне виконання цього Договору
сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством: - у разі порушення Повіреним пп. 2.2.1.-2.2.5. Договору він
розривається в односторонньому порядку, про що Повіреному
повідомляється письмово і зазначаються конкретні порушення,
допущені в роботі. Робоча та фінансова документація передається
згідно з описом відповідальному представнику органу приватизації. Кошти перераховуються до позабюджетного фонду приватизації. 3.3. Питання, що виникають під час виконання цього Договору
та не були врегульовані ним, оформляються змінами до цього
Договору.
4. Строки дії договору
4.1. Договір набуває чинності з дня його підписання і втрачає
чинність з моменту завершення виконання Довірителем та Повіреним
взятих на себе зобов'язань. 4.2. Строки та умови виконання Договору підлягають перегляду
та зміні у випадку внесення змін у законодавчі акти України та
інші документи, що стосуються приватизації, і можуть вплинути на
строки та умови виконання робіт за цим Договором.
Адреса та реквізити сторін:
АТ "_______________"
юридична адреса _________________________________________________
р/р N _________ в _________ банку м.________________ МФО ________
Голова Правління ___________________
Фонд державного майна (регіональне відділення) __________________
юридична адреса _________________________________________________
р/р N __________________ в Управлінні Національного банку України
Голова комісії з продажу акцій __________________________________
( Положення доповнено додатком 17 згідно з Наказом Фонду
державного майна України N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95, із
змінами внесеними, зеідно з Наказом Фонду державного майна України
N 1418 ( z0699-96 ) від 22.11.96 )
Додаток 19

до Положення

про застосування способів

приватизації майна державних

підприємств
( Номер додатка 1 змінено на 17 згідно з

 Наказом Фонду державного майна України

N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

( Номер додатка 17 змінено на 19 згідно з

Наказом Фонду державного майна України

N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95 )

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу державного майна
__________________________ "___" ___________ 199__ р.

(місце укладання)

Ми, що нижче підписались: з однієї сторони, _________________

(назва та місце- _________________________________________________________________

знаходження органу приватизації)
в особі_________________________________, який діє на підставі

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові) овіреності_____________________________(надалі - Продавець), та з

(назва документу, номер та дата) ругої сторони,_________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по-батькові представника)
який діє на підставі_____________________________________________

(документ та найменування організації, яку _______________, котра знаходиться в____________________________,
він представляє) (місцезнаходження сторони)
(надалі - Покупець), уклали цей Договір про нижчевикладене.
1. Предмет договору
1.1. Продавець продав, а Покупець купив державне майно
цілісного майнового комплексу_____________________________________ ________________________________________________________________,

(повна назва відчуженого об'єкта приватизаціі) кий знаходиться за адресою_______________________________________

(юридична адреса об'єкта приватизації)
на земельній ділянці______________________________________________

(дані про землекористування, включаючи розмір,

підстави користування тощо) ідповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.

Майно підприємства включає в себе всі його активи і
пасиви,інвентар, обладнання, устаткування та інше майно згідно з
актом інвентаризації, який додається до цього Договору.
1.2. Право власності на відчужене майно перейшло до Покупця
на підставі: _________________________________________________________________

(найменування документа, його реквізити, хто затвердив)
1.3. Згідно з актом оцінки, який затверджений________________
_____________________________________, вартість відчужуємого

(ким та коли затверджений)
цілісного майнового комплексу становить__________________________
______________________________________________________карбованців.

(цифрами та прописом)
1.4. Вказаний в цьому Договорі об'єкт проданий за____________
______________________________________________________карбованців.

(цифрами та прописом)

2. Порядок розрахунків за придбані

об'єкти приватизації
2.1. Покупець зобов'язаний внести____________________________ _________________________________________________________________

(сума прописом та цифрами) а придбаний об'єкт приватизації протягом 30 календарних днів з
моменту переходу до нього права власності на об'єкт приватизації.
Плата за об'єкт приватизації вноситься на підставі договору
купівлі-продажу та приватизаційних платіжних доручень за
відповідним зразком, які видає Продавець.
2.2. Розрахунки за придбаний об'єкт приватизації здійснюються
Покупцем, шляхом безготівково перерахування всієї суми з свого
рахунку на рахунок Продавця.
2.3. Якщо Покупцем є товариство покупців, створене
працівниками підприємства, що приватизується, з наданням йому
права на відстрочку платежу, то ціна продажу об'єкта приватизації,
вказана в пункті 1.4 цього Договору, сплачується Покупцем таким
чином: 30 відсотків ціни продажу об'єкта приватизації протягом 30
днів з моменту переходу до нього права власності; наступні 35 відсотків не пізніше 1 року від дати підписання
цього Договору, тобто______________ 199__р.;

(дата) останні 35 відсотків, не пізніше 2 років від дати підписання
цього Договору, тобто___________________ 199__р.

(дата)
2.4. Розрахунки за об'єкт приватизації згідно з цим Договором
здійснюються таким чином: власні кошти Покупця в сумі ________ крб. перераховуються ним
відповідно до платіжного доручення ___________________________ рахунку Покупця ________________________________________________

(номер розрахункового рахунку, найменування та _________________________________________________________________

адреса банківської установи) а рахунок Продавця ______________________________________________

(номер розрахункового рахунку, найменування та ________________________________________________________________;

адреса банківської установи) кошти з приватизаційних депозитних рахунків на суму ____ крб.
Покупець вносить шляхом безготівкового перерахування протягом ______________________________.
(термін остаточного розрахунку)

3. Передача об'єкта приватизації
3.1. Передача об'єкта приватизації здійснюється Продавцем
Покупцю в 10-денний строк після повної сплати ціни продажу об'єкта
приватизації або після внесення першого платежу товариством
покупців, створеним працівниками об'єкта приватизації.
3.2. Передача об'єкта приватизації Продавцем і прийняття
об'єкта приватизації Покупцем засвідчується в акті передачі, що
підписується сторонами.
3.3. Після передачі об'єкта приватизації Покупець цілісного
майнового комплексу стає правонаступником його майнових прав і
зобов'язань.

4. Права та обов'язки сторін
4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки
належним чином, сприяти другій стороні у виконанні її обов'язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за
невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків згідно з цим
Договором.
4.3. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього
Договору, повинна усунути ці порушення.
5. Обов'язки Покупця
5.1. Покупець зобов'язаний оплатити в установлений термін
ціну продажу об'єкта приватизації.
5.2. Покупець зобов'язаний виконувати умови договору
купівлі-продажу, що випливають з затвердженого органом
приватизації плану приватизації або умов конкурсу, аукціону,
наприклад: а) протягом двох років після підписання цього Договору
зберігати номенклатуру та обсяг виробництва зазначених видів
продукції; б) протягом двох років після підписання цього Договору
зберігати кількість робочих місць на об'єкті приватизації не
менш, як для _____ чол. Це положення не є перешкодою до
звільнення працівників об'єкта приватизації за порушення ними
трудової дисципліни або за їх власною ініціативою.
5.3. Покупець зобов'язаний виконувати покладені на нього
обов'язки в строки, зазначені в плані приватизації або за умовами
конкурсу, аукціону.
5.4. Якщо об'єкт приватизації відчужується Покупцем, то умови
цього Договору зберігаються для нового власника на строк,
встановлений цим Договором.
5.5. При здачі об'єкта в оренду виконання умов цього Договору
покладається на орендаря.
5.6. Надавати на вимогу Продавця необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання Покупцем умов цього
Договору.
5.7. Прийняти об'єкт приватизації і всю необхідну
документацію в строк, установлений цим Договором.
5.8 Покупець зобов'язаний в місячний термін
підготуватиустановчі документи та зареєструватись як суб'єкт
підприємницької діяльності в державних органах місцевої
виконавчої влади.
6. Обов'язки Продавця
6.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві об'єкт
приватизації з усіма необхідними документами в строк, установлений
цим Договором.
6.2. Сприяти Покупцеві у переоформленні Договору оренди на
користування землею.
6.3. Повідомляти Покупця про несвоєчасне внесення платежу за
об'єкт приватизації.
7. Відповідальність Покупця
7.1. У разі порушення строку оплати за об'єкт приватизації
Покупець виплачує на рахунок Продавця штраф у розмірі 0,5відсотка
ціни продажу об'єкта приватизації за кожний день прострочки.
7.2. Якщо протягом 60 днів з моменту укладання цього Договору
та після одержання письмового повідомлення Покупець не внесе
платежів, Продавець має право в односторонньому порядку розірвати
Договір. У такому випадку: Покупець об'єкта, придбаного за конкурсом чи аукціоні,
сплачує органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків від
ціни продажу об'єкта приватизації; Покупець повертає Продавцеві все майно, що було передане
йому згідно з актом передачі майна; Покупець відшкодовує збитки, заподіяні внаслідок порушення
умов цього Договору.
7.3. Продавець не зобов'язаний повертати заставу, яка
була внесена Покупцем, у випадку розірвання Договору, відповідно
до п.7.2 цього Договору.
7.4. При невиконанні Покупцем умов договору Продавець має
право розірвати його в установленому законодавством порядку.
8. Гарантії і претензії
8.1. Продавець гарантує, що об'єкт приватизації не входить до
переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим,
переданим, заставленим, під арештом не знаходиться, судових справ
щодо нього немає.
8.2. Перелік проданого майна повинен відповідати акту
інвентаризації. Відповідальність за збереження майна до
підписання акта передачі майна несе Продавець.
8.3. Якщо будь-які умови цього Договору стають незаконними з
будь-яких обставин, то це не впливає на чинність та силу інших
умов цього Договору.
9. Ризик випадкової загибелі об'єкта приватизації
Ризик випадкової загибелі об'єкта приватизації несе Покупець
з моменту переходу до нього права власності. У випадку, якщо
Продавець прострочив передачу об'єкта приватизації або Покупець
прострочив його прийняття, ризик випадкової загибелі або
випадкового псування несе сторона, що прострочила передачу чи
прийняття.
10. Вирішення спорів
Всі спори, що виникають з цього Договору або у зв'язку з його
вимогами, тлумаченням, вирішуються шляхом переговорів. Якщо
сторони протягом 10 днів не досягають домовленості, то
спірпередається на розгляд суду органів відповідно до чинного
законодавства та цього Договору чи арбітражного суду.
11. Зміна умов Договору
11.1. Зміна умов Договору можлива тільки за згодою сторін.
11.2. За вимогою однієї сторони договір може бути змінений
або розірваний за рішенням арбітражного суду у випадках,
передбачених цим Договором.
11.3. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки
в письмовій формі. Усна угода з цього питання не допускається.
12. Витрати
Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його
нотаріальним посвідченням, реєстрацією та його виконанням бере на
себе Покупець.
13. Додаткові вимоги
Цей Договір підлягає реєстрації у відповідних органах
державної адміністрації протягом місяця з дня його нотаріального
посвідчення. Договір складений в 4-х примірниках, з додатками згідно з
переліком (додаток 1), один з яких зберігається у справах _____________________________, а інші видаються сторонам.
(назва нотаріальної контори)
Повні юридичні адреси сторін:
Продавець Покупець ________________________ ____________________ ________________________ ____________________ ________________________ ____________________
Продавець Покупець ________________________ ____________________

(підпис) (підпис)

Додаток до Зразкового

договору купівлі-продажу
ПЕРЕЛІК

документів, які додаються до договору купівлі-продажу

при його нотаріальному посвідченні
1. Рішення про приватизацію об'єкта малої приватизації шляхом
викупу або протокол засідання конкурсної комісії чи протокол
аукціону. По об'єктах, які приватизуються відповідно до аконом України "Про приватизацію майна державних підприємств"
( 2163-12 ) - план приватизації за скороченою формою.
2. При продажу об'єктів малої приватизації - акт
інвентаризації, затверджений керівником підприємства.

Додаток 20

до Положення

про застосування способів

приватизації майна державних

підприємств
( Номер додатка 2 змінено на 18 згідно з

Наказом Фонду державного майна України

N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

( Номер додатка 18 змінено на 20 згідно з

Наказом Фонду державного майна України

N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95 )

ЗРАЗКОВИЙ АКТ

передачі майна державного підприємства

Складено "____"________________ 199__р. ____________________

(місце складання акту) Ми, що нижче підписались____________________________________

(назва органу приватизації) _________________________________________________________________
(надалі - Продавець) в особі ___________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
з одного боку, і _________________________________________________

(фізична або юридична особа) надалі - Покупець) в особі ______________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові; ________________________________________________________________,

повноваження особи) другого боку, склали цей акт про наступне.

Продавець передає, а Покупець приймає продане "____"________ _____ 199__ р. шляхом ______________________ майно згідно з актом

(спосіб приватизації) нвентарізації вартістю___________тис. крб. ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Назва майна |Одиниця|Кіль-| При- | п/п| |виміру |кість| мітка | ———+——————————————————————————————————————+———————+—————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Передача вищезгаданого майна проводиться згідно з договором
купівлі-продажу від_________, посвідченим нотаріально_______199_р.
в_________________________________________________________________

(назва нотаріальної контори) а зареєстрованим_________________________________________________

(орган, який провів державну реєстрацію)

Майно передав Майно прийняв

Продавець Покупець
____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

(підпис) (підпис)
М. П. М. П.

Додаток 21

до Положення

про застосування способів

приватизації майна державних

підприємств
( Номер додатка 3 змінено на 19 згідно з

Наказом Фонду державного майна України

N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

( Номер додатка 19 змінено на 21 згідно з

Наказом Фонду державного майна України

N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95 )

Реєстраційний ————————————— ————— У______________________________ номер | | | | | | |/| | | (назва державного органу ————————————— ————— приватизації)
"___" ________ 199__ р.
(дата реєстрації заяви)
ЗАЯВА

на участь у конкурсі (аукціоні) з приватизації ——Об'єкт————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкт приватизації | | ————————————————————————————————————————————————————————————————| (майно підприємства або підрозділу, незавершене будівництво, | паї, акції | ————————————— | | | | | | | | | ————————————— ————————————————————————————————————————————————| (поштовий індекс) (повна адреса - місцезнаходження об'єкта | приватизації) | Підприємство, на балансі якого знаходиться об'єкт приватизації: | ————————————————— | | | | | | | | | | | ————————————————— ——————————————————————————————————————————————| (код за ЗКПО) повна назва підприємства - юридичної особи) | ————————————— | | | | | | | | | ————————————— ————————————————————————————————————————————————| (поштовий індекс) (юридична адреса підприємства) | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ——Заявник———————————————————————————————————————————————————————— ———Товариство покупців——————————————————————————————————————————| | || |_____________________________________________________________,|| | (громадян або членів трудового колективу) || | || |зареєстроване в ______________________________________________|| | (назва державного органу приватизації) || | || |реєстраційний N ___________ від "___" ____________ 199__ р. || ————————————————————————————————————————————————————————————————| або | ———Юридична особа———————————————————————————————————————————————| | || |______________________________________________________________|| | (повна назва заявника) || |держава _____________________________________________________|| | (повна офіційна назва держави, де зареєстрований || | заявник) || |керівник _____________________________________________________|| | (прізвище, ім'я та по батькові; посада) || | ————————————————— || |ідентифікаційний код заявника за ЗКПО | | | | | | | | | || | ————————————————— || ————————————————————————————————————————————————————————————————| або | ———Фізична особа————————————————————————————————————————————————| | || |______________________________________________________________|| | (прізвище, ім'я та по батькові заявника) || | || |громадянин(ка) _______________________________________________|| | (повна офіційна назва держави або особа без || | громадянства) || ————————————————————————————————————————————————————————————————| Адреса ————————————— | | | | | | | | | ————————————— ———————————————————————————————————————————| (поштовий індекс) (юридична або домашня адреса заявника) | | Телефон———————————————Телефакс———————————————Телекс—-———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || ——————————————— ——————————————— —————————————| Заявник або | уповноважена особа _____________________________________________| (прізвище, ім'я та по батькові) | Паспорт серія _____ N _______, виданий "___" _________19___ р. | | ______________________________________________________| (назва органу, що видав паспорт) | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ——Умови—————————————————————————————————————————————————————————— | З умовами проведення ____________ ознайомлений і зобов'язуюсь їх| (конкурсу, аукціону) | виконувати. | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ——Документи—————————————————————————————————————————————————————— ———Обов'язкові для всіх заявників———————————————————————————————| |——— || || | Заява на участь у конкурсі (аукціоні) з приватизації || |——— (українською або російською мовою) на ___ арк. в 3 екз. || |——— || || | Документ про внесення плати за подання заяви на ___ арк. || |——— в 1 екз. || |——— Документ про внесення застави на ___ арк. в 1 екз. || || | (відповідно до умов конкурсу (аукціону) || |——— || |——— План експлуатації та розвитку об'єкта приватизації на ___ || || | арк. в 1 екз. (тільки для участі в конкурсі) || |——— || |——— Перелік номерів банківських рахунків, з яких || || | здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт, на ___ || |——— арк. в 1 екз. || |——— Документ, що уповноважує особу на участь у конкурсі || || | (аукціоні) на ___ арк. в 1 екз. || |——— || ——————————————————————————————————————————————————————————————-—| ———Додаткові для товариства покупців————————————————————————————| | || |——— Нотаріально засвідчене свідоцтво про реєстрацію товариства|| || | покупців або копія угоди про спільну діяльність,|| || | засвідчена державним органом приватизації, на ___ арк. || |——— в 1 екз. || ————————————————————————————————————————————————————————————————| ———Додаткові для юридичної особи————————————————————————————————| |——— || || | Нотаріально засвідчені копії установчих документів на ___ || |——— арк. в 1 екз. || |——— || || | Відомості про розподіл статутного фонду серед учасників || |——— на ___ арк. в 1 екз. || ——————————————————————————————————————————————————————————————-—| ———Додаткові для фізичної особи (для громадян України)——————————| | || | || | || |——— Декларація про доходи на ___ арк. в 1 екз. (коли початкова|| || | ціна продажу об'єкта приватизації перевищує 50 мінімальних|| |——— розмірів заробітної плати) || ————————————————————————————————————————————————————————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————— ——— Наявність документа помітити знаком |X| ———
Прийнято від заявника всього ____ арк.
______________________ ___________________ М. П.
(підпис заявника або (підпис особи від державного
уповноваженої ним особи) державного органу органу

приватизації) приватизації

"___" ____________ 199__ р. Вхідний N _________
(дата заповнення заяви)
"___"__________ 199__ р.

(дата прийняття заяви)

Додаток 22

до Положення

про застосування способів

приватизації майна державних

підприємств
( Номер додатка 4 змінено на 20 згідно з

Наказом Фонду державного майна України

N 728 ( z0304-94 ) від 23.11.1994 )

( Номер додатка 20 змінено на 22 згідно з

Наказом Фонду державного майна України

N 342 ( z0114-95 ) від 29.03.95 )

ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ НА УЧАСТЬ

У КОНКУРСІ (АУКЦІОНІ) З ПРИВАТИЗАЦІЇ
1. Заява подається: до Фонду державного майна України (коли балансова вартість
майна об'єкта приватизації перевищує 500 млн. крб.) або до його
регіональних відділень (якщо балансова вартість майна об'єкта
приватизації не перевищує 500 млн. крб.), якщо об'єкти
приватизації знаходяться у загальнодержавній власності; до місцевого органу приватизації відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, якщо об'єкти приватизації
знаходяться у комунальній власності; до органів приватизації Республіки Крим, якщо об'єкти
приватизації знаходяться у власності Республіки Крим.
2. Заява складається за установленою формою (додаток 3) у
трьох примірниках.
3. Бланк заяви заповнюється українською або російською мовою.
Помарки і виправлення не допускаються.
4. Заява складається з чотирьох частин. У першій частині (Об'єкт) наводяться дані про об'єкти
приватизації. У другій частині (Заявник) вміщуються дані про заявника або
уповноважену ним особу. У третій частині (Умови) підтверджується згода заявника з
умовами проведення конкурсу (аукціону). У четвертій частині (Документи) вказується перелік
документів, що додаються до заяви.
5. Право підпису заяви мають: від товариства покупців - уповноважена ним особа, підпис якої
нотаріально посвідчується; від юридичної особи - керівник або уповноважена ним особа,
підпис якої посвідчується печаткою цієї юридичної особи; від фізичної особи - громадянин (громадянка), особа без
громадянства або уповноважена ним (нею) особа, підпис якої
нотаріально посвідчується.
6. Додаткова інформація, яка не передбачена формою заяви,
подається до державного органу приватизації за згодою заявника.
7. Під час подачі заяви сплачується реєстраційний збір (плата
за її подання). Розмір реєстраційного збору визначає державний
орган приватизації у межах, встановлених законодавством. У
випадку, коли заявник подав заяву на приватизацію та вніс плату
за подачу заяви, він звільняється від оплати реєстраційного збору
і подачі документів, передбачених четвертою частиною заяви на
участь у конкурсі (аукціоні) з приватизації.
8. На заяві, що надійшла до державного органу приватизації,
проставляються дата надходження та реєстраційний номер. 9. У заяві, яка реєструється, відповідальна особа державного ——— ргану приватизації проставляє (робить позначки) |х| про ——— аявність необхідних документів, проставляє кількість аркушів,
дату, реєстраційний номер, ставить свій підпис, який
посвідчується печаткою.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: