open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
07.12.2007 N 1016

Про затвердження звіту

про повторне відстеження результативності

регуляторного акта

Розглянувши Звіт про повторне відстеження результативності
Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися
на території України в смугах радіочастот загального користування,
яке затверджене рішенням НКРЗ від 03.11.2005 N 117 ( z1574-05 ) та
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за
N 1574/11854, Національна комісія з питань регулювання зв'язку
України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Звіт про повторне відстеження результативності
Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися
на території України в смугах радіочастот загального користування
(далі - Звіт), що додається.
2. Юридичному управлінню в установленому порядку надіслати
Звіт до Держпідприємництва.
3. Адміністративному управлінню оприлюднити рішення на
вебсайті НКРЗ та опублікувати у наступному випуску офіційного
бюлетеня НКРЗ.
Голова В.Звєрєв

Додаток

до рішення НКРЗ

07.12.2007 N 1016

ЗВІТ

про повторне відстеження

результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акта Положення про порядок і форму ведення реєстру
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть
застосовуватися на території України в смугах радіочастот
загального користування (далі - Положення), яке затверджено
рішенням НКРЗ від 03.11.2005 N 117 ( z1574-05 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за N 1574/11854.
2. Назва виконавця заходів з відстеження Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
(далі - НКРЗ).
3. Цілі прийняття акта Вирішення процедурних питань при прийнятті рішень щодо
можливості застосування радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та
випромінювальних пристрої (далі - ВП) і внесення їх до реєстру
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть
застосовуватися на території України в смугах радіочастот
загального користування (далі - Реєстр, яким визначені: - форма і порядок ведення Реєстру; - форма заяви щодо визначення можливості застосування та
внесення до Реєстру конкретних типів РЕЗ або ВП; - форма картки тактико-технічних даних РЕЗ або ВП; - форма пояснювальної записки.
4. Строк виконання заходів з відстеження Жовтень-листопад 2007 року.
5. Тип відстеження Повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження Основним методом з відстеження результативності регуляторного
акта є аналіз практики застосування норм Положення ( z1574-05 )
суб'єктами господарювання, НКРЗ та Українським державним центром
радіочастот (далі - УДЦР), опитування зацікавлених осіб.
7. Дані та припущення на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних Дані та припущення на основі яких відстежувалась
результативність Положення ( z1574-05 ), джерела отримання даних
для їх аналізу: - звернення до НКРЗ з питань внесення до Реєстру; - опитування зацікавлених установ та організацій щодо
результативності положення; - аналіз технічних параметрів та форми їх викладення у
Реєстру; - аналіз кількості запитів УДЦР та НКРЗ до заявників з питань
надання додаткової технічної інформації; - аналіз кількості типів внесених до Реєстру РЕЗ та ВП; - аналіз проведеної координаційної робіт з підтвердження
відповідності стандартам.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
акта. Основними критеріями оцінки результативності є:
8.1 Аналіз звернень до НКРЗ з питань внесення до Реєстру. З 08 січня 2005 року до НКРЗ надійшло більш ніж 60 звернень
фізичних та юридичних осіб з питань надання роз'яснень щодо
внесення до Реєстру конкретних типів РЕЗ. Основні питання
стосувалися процедурних питань внесення до Реєстру: - визначення осіб, які повинні подавати заявочні документи на
внесення до Реєстру (представники фірм-виробників або будь яка
особа); - сплати за послуги УДЦР з технічної експертизи заявочних
документів; - достовірності технічних характеристик РЕЗ, які заявляються; - подання документів на серію РЕЗ, які мають однакові
технічні характеристики.
8.2 Опитування зацікавлених установ та організацій щодо
результативності положення. За результатами опитування зацікавлених установ та
організацій рішенням НКРЗ від 19.06.2006 N 293 ( vr293634-06 )
була створена робоча група для прийняття оперативних рішень про
внесення змін до Реєстру РЕЗ та ВП. Крім того, було виявлено відсутність механізму вилучення з
Реєстру РЕЗ, які не відповідають стандартам, або технічні
характеристики яких були задекларовані невірно, що з'ясувалося при
проведенні сертифікаційних випробувань.
8.3 Аналіз форми, кількості та типів РЕЗ та ВП, які внесені
до Реєстру. За результатами аналізу звернень зацікавлених установ та
організацій, а також всебічного аналізу форми Реєстру та внесеної
інформації, були виявлені недоліки, а саме, відсутня інформація
про сертифікат відповідності на РЕЗ, потребує удосконалення
структура Реєстру. З 18.05.2006 до Реєстру внесено більш ніж 4500 типів РЕЗ
(збільшення за 2007 рік на 50%). Структура Реєстру складається з 9 розділів і не охоплює всіх
підгруп типів РЕЗ, та потребує удосконалення шляхом
деталізації.
8.3 Аналіз кількості запитів УДЦР та НКРЗ до заявників з
питань надання додаткової технічної інформації. З 08 січня 2005 року УДЦР та НКРЗ надіслав більш ніж 40
запитів до заявників із вимогою надати додаткову технічну
інформацію про заявлені РЕЗ. З цих запитів 85% зроблені для
уточнення інформації на РЕЗ іноземного виробництва, 15% -
вітчизняного виробництва. Аналізуючи ці випадки було виявлено, що переважна більшість
фірм-виробників РЕЗ іноземного виробництва та їх представництва в
Україні оформлюють заявочні документи до отримання технічної
специфікації на РЕЗ, вітчизняного - до реєстрації Технічних умов.
8.4 Координація робіт з підтвердження відповідності
стандартам. З початку 2006 по жовтень 2007 представники НКРЗ взяли участь
у роботі 23 Технічних комісій по сертифікації, за результатами
яких видано біль ніж 800 сертифікатів відповідності на 2738 типів
РЕЗ.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та
ступеня досягнення визначних цілей. Впровадження Положення ( z1574-05 ) забезпечило виконання
вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ) та сприяло встановленню процедури визначення
можливості застосування РЕЗ або ВП на території України. На підставі повторного відстеження результативності Положення
( z1574-05 ) можна зробити висновок, що в цілому цей регуляторний
акт відповідає законодавству України та вимогам сучасності і
створює сприятливі економічні умови для функціонування суб'єктів
господарювання всіх форм власності та видів діяльності, розвитку
ринкових відносин і конкурентного середовища. Соціально-економічні наслідки дії Положення ( z1574-05 ) є
позитивними, адже створення єдиного Реєстру всіх дозволених для
застосування в Україні РЕЗ або ВП сприяло захисту інтересів
користувачів радіочастотного ресурсу та держави з урахуванням
вимог законодавства України. Разом з тим, існує необхідність у перегляді регуляторного
акту з метою його удосконалення, що скоротить кількість звернень
як заявників, так і запитів до заявників, терміни розгляду
документів та внесення до Реєстру нових типів РЕЗ, обсяги
інформації, яка надається для масових типів РЕЗ та питання
сертифікації (підтвердження відповідності) РЕЗ та ВП.
Голова Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України В.Звєрєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: