open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2015  № 15

Про затвердження плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому секторі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
№ 442 від 23.11.2015}

Відповідно до пункту 367 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому секторі, що додається.

2. Структурним підрозділам міністерства, відповідальним за виконання плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому секторі, надавати інформацію Відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК про стан виконання щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

{Наказ доповнено пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 442 від 23.11.2015}

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Рутицьку В.В.

Міністр

О.М. Павленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
19.01.2015  № 15

ПЛАН ЗАХОДІВ
з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому секторі

Джерела acquis communautaire, визначені у Додатку XXXVIII Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Найменування заходу/заходів

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор(и) виконання

Політика якості

1.

Регламент Ради (ЄС) № 510/2006 від 20 березня 2006 року про захист географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
Регламент Комісії (ЄС) № 1898/2006 від 14 грудня 2006 року, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про захист географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
Регламент (ЄС) № 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 року про визначення, опис/зображення, представлення, маркування та захист географічних зазначень алкогольних напоїв

1. Провести аналіз нормативно-правового регулювання щодо захисту географічних зазначень в Україні та ЄС;
2. Розробити проект Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" в частині питань, пов'язаних із захистом географічних зазначень на сільськогосподарську та харчову продукцію;
3. Проведення семінарів, круглих столів, консультацій із виробниками, а також представниками неурядових міжнародних організацій та громадських об'єднань в АПК.

грудень 2017 року

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"

2.

Регламент Ради (ЄС) № 509/2006 від 20 березня 2006 року про гарантований традиційний склад та спосіб виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
Регламент Комісії (ЄС) № 1216/2007 від 18 жовтня 2007 року, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 509/2006 про гарантований традиційний склад та спосіб виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування

1. Розробити нормативно-правовий акт щодо гарантованого традиційного складу та способу виробництва сільськогосподарської продукції та харчових продуктів;
2. Створити Реєстр традиційних назв сільськогосподарських та харчових продуктів.

грудень 2017 року

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо гарантованого традиційного складу і способу виробництва сільськогосподарської продукції та харчових продуктів;
2. Створення Реєстру традиційних назв сільськогосподарських та харчових продуктів

Органічне фермерство

3.

Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року про органічне виробництво та маркування органічної продукції, який скасовує Регламент (ЄЕС) № 2092/91 Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5 вересня 2008 року, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції стосовно органічного виробництва, маркування і контролю Регламент Комісії (ЄС) № 1235/2008 від 8 грудня 2008 року, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 про умови імпорту органічних продуктів з третіх країн

1. Прийняти нову редакцію Закону України "Про виробництво та обіг органічної продукції та сировини";
2. Розробити методичні рекомендації щодо впровадження в Україні органічного виробництва.

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття Верховною Радою України нової редакції Закону України "Про виробництво та обіг органічної продукції та сировини";
2. Затвердження наказом Мінагрополітики України методичних рекомендацій щодо впровадження в Україні органічного виробництва

Генетично модифіковані зернові

4.

Рекомендація Комісії від 23 липня 2003 року щодо принципів розвитку національних стратегій та найкращих практик задля забезпечення співіснування генетично модифікованих зернових та традиційного і органічного виробництва (фермерства)

1. Розробити методики державної апробації (випробування) ГМО кукурудзи на стійкість до гербіцидів для фіксації (встановлення) ізоляції межі вирощування ГМО сортів рослин та рослин, які вироблені із застосуванням традиційної селекції та органічного землеробства (виробництва)

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Департамент економічного розвитку, аграрного ринку та інвестиційної політики Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Український інститут експертизи сортів рослин (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо затвердження методики державної апробації (випробування) ГМО кукурудзи на стійкість до гербіцидів для фіксації (встановлення) ізоляції межі вирощування ГМО сортів рослин та рослин, які вироблені із застосуванням традиційної селекції та органічного землеробства (виробництва)

Стандарти торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами

5.

Регламент Комісії (ЄЕС) № 890/78 від 28 квітня 1978 року, що визначає деталізовані правила сертифікації хмелю
Регламент Комісії (ЄС) № 1850/2006 від 14 грудня 2006 року, що встановлює детальні правила сертифікації хмелю та хмелепродуктів
Регламент Комісії (ЄС) № 1295/2008 від 18 грудня 2008 року про імпорт хмелю з третіх країн (Кодифікована версія)
Директива Ради № 66/401/ЄЕС від 14 червня 1966 року про торгівлю насінням кормових культур
Директива Ради № 66/402/ЄЕС від 14 червня 1966 року про торгівлю насінням злакових культур
Директива Ради № 68/193/ЄЕС від 9 квітня 1968 року про торгівлю матеріалом для вегетативного розмноження винограду
Директива Ради № 92/34/ЄЕС від 28 квітня 1992 року про збут матеріалу для розмноження фруктових культур та фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів;
Директива Ради № 98/56/ЄС від 20 липня 1998 року про продаж речовин для розмноження декоративних рослин
Директива Ради № 2002/54/ЄС від 13 червня 2002 року про торгівлю насінням буряка

1. Провести аналіз нормативно-правового регулювання щодо правил визначення та сертифікації хмелю в Україні та ЄС;
2. Розробити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" в частині:
- деталізації правил сертифікації хмелю;
- деталізації правил торгівлі насінням кормових культур;
- деталізації правил торгівлі насінням злакових культур;
- встановлення правил торгівлі матеріалом для вегетативного розмноження винограду, за винятком параметрів, що стосуються розмірів (довжини) виноградних саджанців;
- встановлення вимог до правил збуту матеріалу для розмноження фруктових культур та фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів;
- встановлення вимог до продажу речовин для розмноження декоративних рослин;
- перегляду умов інспектування посівів, сертифікації та маркування насіння буряків для експорту

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал"

6.

Регламент Комісії (ЄС) № 589/2008 від 23 червня 2008 року, що встановлює детальні правила впровадження
Регламенту (ЄС) № 1234/2007 щодо стандартів торгівлі яйцями
Регламент Комісії (ЄС) № 617/2008 від 27 червня 2008 року, що встановлює детальні правила впровадження
Регламенту (ЄС) № 1234/2007 щодо стандартів торгівлі яйцями, призначеними для розведення, та курчатами/пташенятами свійської птиці, вирощеними на птахофермах

1. Провести аналіз нормативно-правового регулювання в Україні та ЄС щодо принципів організації сільськогосподарських ринків;
2. Розробити нормативно-правові акти щодо встановлення вимог до деяких показників якості сільськогосподарських та харчових продуктів, а також стандартів для торгівлі.

грудень 2017 року

Департамент тваринництва Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Держветфітослужба України (за згодою)
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правових актів щодо вимог до деяких показників якості сільськогосподарських та харчових продуктів

7.

Регламент Комісії (ЄС) № 382/2005 від 7 березня 2005 року, що встановлює детальні правила застосування
Регламенту Ради (ЄС) № 1786/2003 про спільну організацію ринку сухих кормових культур

1. Провести аналіз нормативно-правового регулювання в Україні та ЄС в частині встановлення умов маркування насіння кормових культур для експорту;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо сухих кормових культур

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо сухих кормових культур

8.

Директива Ради № 92/33/ЄЕС від 28 квітня 1992 року про розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння

1. Проведення аналізу нормативно-правового регулювання в Україні та ЄС в частині встановлення вимог до правил розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння.

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння

9.

Директива Ради № 1999/105/ЄС від 22 грудня 1999 року про торгівлю лісним репродуктивним матеріалом

1. Проведення аналізу нормативно-правового регулювання в Україні та ЄС в частині встановлення вимог до торгівлі лісним репродуктивним матеріалом;
2. Розробити нормативно-правовий акт про лісний репродуктивний матеріал

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою) Держлісагентство України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо лісового репродуктивного матеріалу

10.

Директива Ради № 2001/111/ЄС від 20 грудня 2001 року про певні види цукру, призначені для споживання в їжу

1. Зробити порівняльний аналіз нормативного (ДСТУ, ГОСТ, ТУ) регулювання України та нормативно-правового регулювання в ЄС в частині визначення понять цукру, що призначені для споживання в їжу;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо визначення видів цукру, призначених для споживання

грудень 2017 року

Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо визначення видів цукру, призначених для споживання

11.

Регламент Комісії (ЄЕС) № 2568/91 від 11 липня 1991 року про характеристики оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідні методи аналізу;
Регламент Комісії (ЄС) № 1345/2005 від 16 серпня 2005 року, що визначає детальні правила застосування системи імпортних ліцензій на оливкову олію;
Регламент Комісії (ЄС) № 1019/2002 від 13 червня 2002 року про стандарти торгівлі оливковою олією.

1. Зробити порівняльний аналіз нормативного регулювання (ДСТУ, ГОСТ, ТУ) України та нормативно-правового регулювання в ЄС в частині визначення вимог до характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідні методи аналізу;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо визначення характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідні методи аналізу

грудень 2017 року

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України;
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо характеристик оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідних методів аналізу

12.

Директива Ради № 2002/53/ЄС від 13 червня 2002 року про спільний каталог сортів видів сільськогосподарських культур

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та нормативно-правового регулювання в ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо каталогу сортів та видів сільськогосподарських культур в частині встановлення вимог до сільськогосподарських культур з метою подальшого їх внесення до спільного каталогу сортів видів сільськогосподарських культур;
3. Вжити організаційних заходів щодо створення Реєстру спільного каталогу сортів видів сільськогосподарських культур

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо спільного каталогу сортів та видів сільськогосподарських культур";
2. Створення Реєстру спільного каталогу сортів та видів сільськогосподарських культур

13.

Директива Ради № 2002/55/ЄС від 13 червня 2002 року про торгівлю насінням овочів

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та нормативно-правового регулювання в ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо торгівлі насінням овочів

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо торгівлі насінням овочів

14.

Директива Ради № 2002/56/ЄС від 13 червня 2002 року про торгівлю насіннєвою картоплею

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та нормативно-правового регулювання в ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо торгівлі насіннєвою картоплею

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо торгівлі насіннєвою картоплею

15.

Директива Ради № 2002/57/ЄС від 13 червня 2002 року про торгівлю насінням олійних та волокнистих культур

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо торгівлі насінням олійних та волокнистих культур, у якому передбачити перегляд умов виробництва для експорту насіння олійних та волокнистих культур, призначених для сільськогосподарського виробництва, а не для декоративних потреб.

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо торгівлі насінням олійних та волокнистих культур

16.

Директива № 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року стосовно продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання в їжу

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання людьми.

грудень 2017 року

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України;
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання людьми

17.

Директива Ради № 2001/113/ЄС від 20 грудня 2001 року, що стосується фруктових джемів, желе та мармеладу і підсолодженого каштанового пюре, призначених для споживання в їжу

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо фруктових джемів, желе та мармеладу, призначених для споживання в їжу

грудень 2017 року

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України;
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо фруктових джемів, желе та мармеладу, призначених для споживання в їжу

18.

Директива № 1999/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 лютого 1999 року, що стосується екстрактів кави та екстрактів цикорію

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо екстрактів кави та екстрактів цикорію.

грудень 2017 року

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України;
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо екстрактів кави та екстрактів цикорію

19.

Директива Ради № 2001/112/ЄС від 20 грудня 2001 року, що стосується фруктових соків та певних подібних продуктів, призначених для споживання в їжу

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо фруктових соків.

грудень 2017 року

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України;
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо фруктових соків.

20.

Регламент Комісії (ЄС) № 1580/2007 від 21 грудня 2007 року, який встановлює правила впровадження регламентів Ради (ЄС) № 2200/96, (ЄС) № 2201/96 та (ЄС) № 1182/2007 у галузі виробництва фруктів та овочів

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо виробництво фруктів та овочів.

грудень 2017 року

Департамент землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо виробництва фруктів та овочів.

Стандарти торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва

21.

Регламент Комісії (ЄС) № 566/2008 від 18 червня 2008 року, який встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 щодо продажу м'яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо правил продажу м'яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців.

грудень 2017 року

Департамент тваринництва Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Держветфітослужба України (за згодою) Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо правил продажу м'яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців.

22.

Регламент Комісії (ЄС) № 1249/2008 від 10 грудня 2008 року про впровадження шкали Співтовариства для класифікації туш великої рогатої худоби, свинячих і баранячих туш та повідомлення про ціни на них

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо класифікації туш великої рогатої худоби, свинячих і баранячих туш та повідомлення про ціни на них.

грудень 2017 року

Департамент тваринництва Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Держветфітослужба України Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо класифікації туш великої рогатої худоби, свинячих і баранячих туш та повідомлення про ціни на них

23.

Регламент Ради (ЄС) № 2991/94 від 5 грудня 1994 року, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо встановлення вимог до пастоподібних жирів.

грудень 2017 року

Департамент тваринництва Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до пастоподібних жирів

24.

Регламент Комісії (ЄС) № 445/2007 від 23 квітня 2007 року, що встановлює певні детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2991/94, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів, та Регламенту Ради (ЄЕС) № 1898/87 про захист позначень, що застосовуються при реалізації молока та молочних продуктів (кодифікована версія)
Директива Ради № 2001/114/ЄС від 20 грудня 2001 року про часткове або повністю зневоднене консервоване молоко, призначене для споживання в їжу
Регламент Комісії (ЄС) № 273/2008 від 5 березня 2008 року, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1255/1999 стосовно методів аналізу та оцінки якості молока та молочних продуктів

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо деяких показників якості та безпечності молока та молочних продуктів

грудень 2017 року

Департамент тваринництва Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Держветфітослужба України (за згодою)
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо деяких показників якості та безпечності молока та молочних продуктів

25.

Регламент Ради (ЄЕС) № 3220/84 від 13 листопада 1984 року, що визначає шкалу Співтовариства для класифікації свинячих туш

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо встановлення шкали Співтовариства для класифікації свинячих туш.

грудень 2017 року

Департамент тваринництва Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо встановлення шкали Співтовариства для класифікації свинячих туш

26.

Поправки до Директиви Ради № 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року щодо меду

1. Зробити порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання України та ЄС;
2. Розробити нормативно-правовий акт щодо меду.

грудень 2017 року

Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики України
Департамент міжнародного співробітництва Мінагрополітики України
Департамент тваринництва Мінагрополітики України
Департамент продовольства Мінагрополітики України
Департамент правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України
Держветфітослужба України (за згодою)
Національна академія аграрних наук України (за згодою)

1. Прийняття нормативно-правового акта щодо меду

Начальник відділу
міжнародної інтеграції
в сфері технічного
регулювання,
санітарних та фітосанітарних
заходів в АПКТ.Ю. Клочко

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: