open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 15 від 16.06.92

м.Київ

Про затвердження Правил застосування, обігу і повернення засобів упаковки багаторазового використання і Правил повторного використання дерев'яної, картонної тари та

паперових мішків
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомресурсів

N 78 ( z0040-93, z0041-93, z0042-93 ) від 29.03.93 )

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від
4 квітня 1992 року N 174 ( 174-92-п ) "Про заходи щодо
забезпечення потреб народного господарства в прогресивних видах
тари та пакувальних матеріалів у 1992-1995 роках" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила застосування, обігу і повернення
засобів упаковки багаторазового використання та Правил повторного
використання зворотної дерев'яної, картонної тари та паперових
мішків на Україні. 2. Вважати такими, що втратили чинність на території України,
Правила застосування, обігу і повернення засобів упаковки
багаторазового використання та Правила повторного використання
зворотної дерев'яної і картонної тари, що затверджені постановою
Держпостачу СРСР від 21 січня 1991 року N 1.
Міністр А.К.Мінченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України

від 4 квітня 1992 року N 174

( 174-92-п )

наказом Міндержресурсів

України

від 16 червня 1992 року N 15

ПРАВИЛА

застосування, обігу і повернення засобів упаковки

багаторазового використання на Україні
I. Загальні положення
1. Ці Правила регулюють взаємовідносини відправників і
одержувачів (незалежно від форм власності) продукції і товарів з
питань застосування, обігу і повернення засобів упаковки
багаторазового використання.х) ___________________

х) засобами багаторазового використання є: спеціалізовані
контейнери, тара-обладнання, тара багаторазового використання,
допоміжні пакувальні засоби і пакувальні тканини, універсальні
контейнери, що належать окремим підприємствам і організаціям; - відправниками і одержувачами є підприємства, що
відправляють або одержують продукцію і товари в засобах упаковки
багаторазового використання.
У договорах може бути передбачений інший порядок
застосування, обігу, оплати і повернення засобів упаковки
багаторазового використання при застосуванні їх для відвантаження
продукції і товарів за межі України. 2. Дія цих Правил не поширюється на відносини, що виникають
при використанні зворотної дерев'яної, картонної тари та паперових
мішків, що регулюються іншими Правилами. 3. Після звільнення від продукції і товарів усі види засобів
упаковки багаторазового використання підлягають обов'язковому
поверненню, якщо інше не передбачене цими Правилами або договором. Засоби упаковки багаторазового використання, що належать
підприємству, повертаються йому незалежно від шляхів одержання
продукції і товарів від виготовлювача чи організації
матеріально-технічного постачання, оптового торговельного
підприємства (організації), а в тих випадках, коли виготовлювач
продукції і товарів невідомий - відправнику. Якщо продукція і товари одержані від організацій
матеріально-технічного постачання, оптових торговельних
підприємств (організацій) в засобах упаковки багаторазового
використання, які належать цим організаціям, такі засоби
повертаються відповідним організаціям матеріально-технічного
постачання чи оптовим торговельним підприємствам (організаціям). 4. Засоби упаковки багаторазового використання підлягають
поверненню у 30-денний строк, х) якщо інший строк не передбачений
спеціальними нормами цих Правил. Обчислення строку повернення починається з дня одержання
продукції і товарів у засобах упаковки багаторазового використання
від транспортної організації, або з часу прийому її на складі
відправника чи на складі одержувача у встановлений строк, якщо
інший порядок відліку строку не встановлений цими Правилами. У тих випадках, коли організації матеріально-технічного
постачання і оптові торговельні підприємства (організації)
відправляють з своїх баз і складів продукцію і товари, що одержані
з застосуванням засобів багаторазового використання
виготовлювачів, строки повернення її збільшуються на 30 днів.х) Ця
пільга надається тим організаціям матеріально-технічного
постачання, оптовому торговельному підприємству (організації), які
одержали продукцію і товари в засобах упаковки багаторазового
використання безпосередньо від підприємств-виготовлювачів. ___________________

х) для касет складання і транспортування шиферу - 20 днів за
винятком організацій споживчої кооперації. ( Примітка до п. 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомресурсів N 78
( z0040-93, z0041-93 ) від 29.03.93 )
5. Днем повернення засобів упаковки багаторазового
використання вважається день здачі їх органу транспорту, що
визначається за датою приймально-давального акту чи розписки в
одержанні засобів упаковки багаторазового використання. 6. Приймання засобів упаковки багаторазового використання за
кількістю і якістю проводиться у відповідності з Інструкціями і
діючими нормативними актами про порядок приймання продукції
виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за
кількістю і якістю. 7. Повернення засобів упаковки багаторазового використання
проводиться за рахунок одержувача тари (виготовлювача продукції і
товарів), якщо інше не передбачене договором. У тому випадку, коли засоби упаковки багаторазового
використання надаються постачальнику покупцем (одержувачем)
продукції і товарів, постачальник компенсує його витрати по
наданню цих засобів. 8. При відвантаженні продукції і товарів у засобах упаковки
багаторазового використання відправник зобов'язаний виписувати
сертифікат на їх повернення (додаток N 1) у двох примірниках, один
з яких направляється одержувачу рекомендованим листом протягом
двох днів після відвантаження продукції і товарів. У випадках обігу засобів упаковки багаторазового використання
на умовах періодичногї звірки розрахунків сертифікати не
виписуються. Якщо розрахунки за продукцію і товари проводяться не
безпосередньо між відправником і одержувачем, то додаткова копія
сертифікату направляється платнику. При затримці надсилання сертифікатів строк повернення засобів
упаковки багаторазового використання збільшується на кількість
днів затримки. При затримці висилання сертифікатів понад 30 днів
засоби упаковки багаторазового використання підлягають поверненню
відправнику. 9. В тих випадках, коли продукція і товари в засобах упаковки
багаторазового використання надходить через організації
матеріально-технічного постачання чи оптові торговельні
підприємства (організації), вказані організації і підприємства
виписують і відправляють одержувачам і постачальникам свої
сертифікати, які містять номер сертифікату виготовлювача
(початкового відправника). 10. При заміні в установленому порядку адреси надходження
вантажів організація, яка проводить заміну, повинна повідомити про
це відправника і фактичного одержувача вантажів, а також вказати
реквізити для повернення засобів упаковки багаторазового
використання. 11. При поверненні засобів упаковки багаторазового
використання в супровідних документах вказується кількість і тип
цих засобів, а також номер сертифікату, за яким здійснюється їх
повернення. Якщо в документах відправника не вказаний номер сертифікату,
в рахунок якого повертаються засоби упаковки багаторазового
використання, то одержувач зараховує повернення їх в погашення
боргу по першому сертифікату (у межах річного строку), по якому не
виконані зобов'язання по поверненню. Засоби упаковки багаторазового використання, повернені понад
кількість, що підлягає обов'язковому поверненню, зараховуються в
погашення наступних надходжень цих засобів. 12. Засоби упаковки багаторазового використання повертаються
у стані, придатному для повторного використання, комплектними,
очищеними від залишків продукції. 13. Не дозволяється без згоди власника використання
багаторазових засобів упаковки не за призначенням або ж для інших
відправлень. 14. При пошкодженні засобів упаковки багаторазового
використання винна сторона проводить ремонт їх за власний рахунок
або ж сплачує вартість ремонту, зробленого іншою організацією. 15. Засоби упаковки багаторазового використання, що надходять
з продукцією і товарами до одержувачів пошкодженими і непридатними
для ремонту і подальшого використання (брак), вилучаються із
зобов'язань по їх поверненню, а ті, що надійшли в такому стані до
відправника, не зараховуються в заборгованість по поверненню. Такі
засоби упаковки вважаються браком і поверненню не підлягають. Бій скляної тари у межах встановлених норм, що відбувся при
її поверненні, зараховується в погашення боргу по поверненню цієї
тари. 16. При безпідставній відмові відправника від вивозу або ж
приймання повернених йому засобів упаковки багаторазового
використання одержувач не несе відповідальності за прострочення
повернення відповідної кількості цих засобів і має право на
відшкодування завданих збитків. Відмова від вивозу або ж приймання у цьому випадку
оформляються позначкою у транспортному документі або ж актом.
II. Засоби пакетування х) і спеціалізовані контейнери
____________________

х) засобами пакетування вважаються, власне, ці засоби, а
також виробнича тара вантажопідйомністю від 0,25 тонн і більше, а
також транспортно-технологічна оснастка.
17. Номенклатура продукції і товарів, відвантаження яких
проводиться з застосуванням засобів пакетування і спеціалізованих
контейнерів, розробляються Державним комітетом України з
матеріальних ресурсів. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держкомресурсів N 78 ( z0040-93, z0041-93, z0042-93 ) від
29.03.93 ) 18. Правила обігу спеціалізованих контейнерів поширюються
також на універсальні контейнери, що належать відправникам і
одержувачам нетранспортних міністерств і відомств, які не беруть
участі в рівнозначному обміні з підприємствами транспортних
міністерств. 19. Обіг засобів пакетування і спеціалізованих контейнерів
проводиться у порядку: а) термінового повернення, при якому засоби пакетування і
спеціалізовані контейнери повертаються одержувачами відповідно до
вимог розділу I цих Правил.
Примітка: Металеві ящикові поддони і спеціалізовані контейнери

нескладних конструкцій з-під продукції і товарів,

одержаних від організації матеріально-технічного

постачання і оптових торговельних підприємств і

організацій, повертаються цим же підприємствам і

організаціям;
б) рівночисельного обміну стандартними дерев'яними плоскими
піддонами за правилами, що діють на відповідних видах транспорту. 20. Одержувач повинен повернути відправнику засоби
пакетування, сформованими у пакети. У кожній вантажній одиниці повинні бути засоби пакетування
одного типу, що засвідчується ярликом, де вказується кількість і
тип засобів пакетування. Повернення пакетуючих стропів проводиться комплектами
(короткого і довгого поясів), зв'язаними у в'язки по 20 штук, про
що робиться відмітка у супроводжуючих документах. 21. Одержувачі системи Міністерства оборони, Міністерства
внутрішніх справ України повертають в обов'язковому порядку засоби
пакетування і спеціалізовані контейнери залежно від звільнення,
але не пізніше 2 місяців з дня одержання продукції і товарів в цих
засобах пакетування і спеціалізованих контейнерах. 22. Вартість засобів пакетування і спеціалізованих
контейнерів оплаті не підлягає, за винятком тих випадків, коли
продукція і товари відвантажуються одержувачам Міністерства
оборони, Комітету безпеки України та у державний резерв.
III. Тара-обладнання
23. Тара-обладнання є технічним засобом, що розроблений для
розміщення, транспортування, тимчасового зберігання і продажу з
неї населенню товарів методом самообслуговування. 24. Завантаження товару у тару-обладнання здійснюється у
відповідності зі схемою-викладкою, вказаною у договорі. 25. Тара-обладнання може обертатись в порядку термінового
повернення або ж рівнозначного обміну, що вказується у договорі. Тара-обладнання з правом термінового повернення повертається: - протягом 10 днів після звільнення від продовольчих товарів; - протягом 30 днів після звільнення від непродовольчих
товарів. 26. Тара-обладнання під продукцією і в порожньому стані
оплаті не підлягає.
IV. Засоби упаковки чорних металів і металоконструкцій
27. Тара з-під сталевого тросу (канату), залізного кабелю,
металокорду і дроту, виготовленого з чорних металів, а також з
покриттям (бочки, барабани, катушки і т.д.) повертається при
міжміських поставках у розмірі 90% дерев'яної і 99% інших видів
тари. При поставках у межах одного населеного пункту ця тара, а
також запобіжні кільця і ніпелі від труб підлягають поверненню у
розмірі 100%. Вказана тара повинна бути повернена одержувачем (покупцем)
негайно після звільнення, але не пізніше 65 днів для барабанів,
45 днів - для бочок і катушок, 100 днів для запобіжних кілець і
ніпелів від труб з дня надходження до нього продукції від
виготовлювача або ж організації матеріально-технічного постачання,
що одержала продукцію безпосередньо від виготовлювачів. Якщо за договором такої організації матеріально-технічного
постачання з одержувачем (покупцем) продукції останній здійснює
повернення тари через цю організацію, в договорі з нею
визначається строк повернення тари у межах встановлених строків
повернення тари виготовлювачу. В тих випадках, коли продукція відпускається з барабанів,
бочок і катушок на складах і базах організацій
матеріально-технічного постачання, що одержали її безпосередньо
від виготовлювачів тара підлягає поверненню негайно після
звільнення, але не пізніше ніж через 120 днів після надходження
для барабанів і 90 днів - для катушок.
Примітки. 1. Одержувачі системи рибного господарства, які

здійснюють ремонт і обслуговування суден, повертають

вказану тару після звільнення, але не пізніше 3 місяців

з дня надходження продукції у кількості 80% дерев'яної і

95% інших видів тари.

2. Підприємства і організації газової промисловості

повертають запобіжні кільця і ніпелі від труб, що

надходять з різьбою, в обсязі 75%.

3. Якщо дріт надходить на катушках в бочках, то катушки

і бочки повертаються комплектно в 30-денний строк.
28. В межах одного міста тара повертається зібраною, а при
міжміських відвантаженнях тара, що розбирається, повертається
розібраною. Розборну тару повертають, дотримуючись таких вимог: а) круги (диски) барабанів не розбираються; на кругах
(дисках) повинні залишатись нащічники; б) дошки шийок барабанів звільнюються від цвяхів, не
збиваються, а зв'язуються дротом разом з металевими кріпленнями
(шпильками з гайками і шайбами). При поверненні металевих бочок, укомплектованих касетами,
касети вкладаються у бочки, хрестовини надіваються на стержні
касет і закручуються гайками, кришки бочок закриваються на замки. 29. Запобіжні кільця і ніпелі повертаються в загвинченому
стані зі змащеною різьбою. Відвантаження запобіжних кілець і ніпелів проводиться у
критих вагонах або ж контейнерах, з розміщенням у вагоні чи
контейнері запобіжних кілець і ніпелів одного виду і розміру труб. При неможливості відвантаження в одному вагоні (контейнері)
запобіжних кілець і ніпелів одного виду і розмірів труб,
допускається відвантаження запобіжних кілець і ніпелів різних
видів і розмірів труб. При цьому необхідно забезпечити
завантаження та упаковку, виключаючи зміщування запобіжних кілець
і ніпелів різних видів і розмірів труб. 30. Тара багаторазового використання, що була в користуванні
і підлягає поверненню, з-під сталевого тросу, залізного кабелю,
металокорду і дроту, зробленого з чорних металів, в залежності від
її фактичного стану поділяється на тару, що придатна для
повторного використання і тару, що потребує ремонту, виходячи з
таких нормативів:
А. Вимоги до зворотних дерев'яних барабанів Тара придатна для повторного використання: щоки барабанів чисті, міцні, без наявності відколків і
виступаючих цвяхів; щитки барабанів без ламаних дощок і виступаючих цвяхів; барабани без ламаних дощок, ритвин і виступаючих цвяхів; барабани без ознак загнивання деревини, непошкоджені стяжні
шпильки з гайками; отвори дисків барабанів повинні бути без пошкоджень і у
комплекті з металевими втулками. Тара, що потребує ремонту: у чистих щоках барабанів відсутність не більше двох дощок, а
щоки можуть мати відщепи і незагнуті цвяхи; чиста шийка барабана має не більше 5 ламаних або ж відсутніх
дощок і виступаючих цвяхів; на барабані відсутні не більше однієї шпильки і не більше
3 гайок.
Б. Вимоги до зворотних металевих бочок Тара, придатна для повторного використання: бочки з кришками, що щільно закриваються, з цілими замками
або ж стяжними обручами і болтами, з наявністю касет, гумових
прокладок, стержні і хрестовини касет не погнуті, гайки накручені
на стержні; внутрішні і зовнішні поверхні бочок чисті, сухі, без ознак
корозії, допустимі невеликі ділянки поверхні без наявності фарби і
ознак корозії. Тара, що потребує ремонту: бочки з пошкодженими замками, не укомплектовані касетою, а
також з некомплектною касетою - і касетою з погнутими стержнями і
хрестовинами, допускається відсутність прокладкової гуми і гайок; поверхні діжок, касет, кришок можуть мати ділянки без фарби з
незначною корозією; кришки, дно, обічайка бочок можуть мати вгнутості глибиною до
15 см; допускається незначне пошкодження зварних швів.
В. Вимоги до зворотних металевих катушок місткістю до
1000 кг Тара, придатна для повторного використання: катушки з прямими дисками і міцним їх прикріпленням до
катушки. Тара, що потребує ремонту: катушки з погнутими дисками величиною 15-20 мм і
пошкодженнями шва між шийкою катушки і дисками до 50% від його
довжини.
Г. Вимоги до зворотних металевих катушок місткістю 100 кг і
більше Тара придатна до повторного використання: барабани і катушки з цілими дисками і міцним їх прикріпленням
до шийки барабанів, щоки катушки чи барабану без тріщин та зломів; між щокою і шийкою катушки відсутні тріщини; зменшення отвору катушок під конус намотувального апарату не
перевищує 5 мм. Тара, що потребує ремонту: катушка з погнутими дисками у межах 15-20 мм і пошкодженнями
шва між шийкою барабана і дисками до 50% від його довжини. Тара багаторазового використання, що була у користуванні і не
відповідає цим вимогам, вважається не придатною для ремонту і
подальшого використання (браком). Придатна тара оплачується повністю. При оплаті тари, що потребує ремонту, застосовуються знижки в
залежності від її якості, які визначаються у договорах.
V. Засоби упаковки продукції кольорової металургії
31. Металева тара багаторазового використання з-під листових
матеріалів, профільного прокату, труб, заготовок теплообмінників,
універсальної покрівлі для напіввагонів, штамповок і дисків
підлягає поверненню у розмірі 95%. Вказана тара повертається у розібраному стані. 32. Сталеві бочки з-під титанової губки і магнію повертаються
у 60-денний строк, а з-під іншої продукції кольорової металургії -
у 10-денний строк. 33. Металеві і пластмасові катушки з-під дроту з кольорових
металів і їх сплавів повертаються протягом 90 днів.
VI. Засоби упаковки газової продукції
34. Окремі балони для наповнення зрідженим і стисненим газом,
балони, скомплектовані у спецконтейнери, а також посудини Дьюара
надаються відправнику (виробнику) одержувачем (покупцем) у
порядку, кількості і строки, що визначаються в договорі. У всіх випадках одна третина квартальної кількості балонів і
половина квартальної кількості спецконтейнерів (власних і
арендних), що знаходяться в обігу, повинні знаходитись у
відправника (виробника). Балони, спецконтейнери і посудини Дьюара, не здані
одержувачем (покупцем) для наповнення у одному здавальному
періоді, повинні бути здані у першому місяці наступного
здавального періоду.
Примітка: При одержанні з кущових баз і газоналивних станцій

зрідженого газу одержувач (покупець) зобов'язаний

надавати цим базам і станціям, як обмінний фонд, балони

у кількості, необхідній для упаковки 3-добової витрати

газу.
35. Технічний огляд, поточний ремонт балонів, спецконтейнерів
і посудин Дьюара для рідкого гелію, періодичні гідровипробування
балонів, що знаходяться в обігу між одержувачем (покупцем) і
відправником (виробником), проводяться засобами відправника
(виробника). 36. Витрати на повернення тари, враховуючи навантаження,
транспортування і доставку її всіма видами транспорту до пунктів
призначення відносяться на рахунок одержувача (покупця) газової
продукції. 37. Залишковий тиск газу у балонах та інших місткостях, що
повертаються одержувачем (покупцем), повинен відповідати нормам,
встановленим у діючих Правилах. Балони підлягають поверненню з накрученими ковпаками,
заглушками і гумовими кільцями. Посудини Дьюара для рідкого гелію доставляються одержувачами
(покупцями) виготовлювачу-постачальнику з нарами-пілотами. 38. Одержувач (покупець), повертаючи відправнику
(виготовлювачу) тару (балони, спецконтейнери, посудини Дьюара),
супроводжує її документом, у якому вказується назва тари, її номер
і строки чергового обстеження, завіреним відповідальним
працівником і штампом одержувача (покупця). При поверненні балонів з інших населених пунктів одержувачі
(покупці) газу повинні висилати відправнику (виготовлювачу)
повідомлення про кількість відправлених балонів, у яких вказуються
їх номери, рік чергового випробування, а також документ про прийом
вантажу для перевезення. 39. Засоби упаковки газової продукції, що орендуються
одержувачем (покупцем) у відправника-виготовлювача, повертаються
по сертифікатах останнього в строк, що вказується у договорі.
VII. Засоби упаковки хімічних реактивів
40. Бутлі скляні в корзинах, дерев'яних і фанерних ящиках,
дерев'яних і поліетиленових обрешітках з кришками і в
політетиленових барабанах, поліетиленові банки, флакони, каністри
і діжки місткістю більше 5 літрів повертаються у кількості 85%. Аптечна мережа і постачальницькі організації системи
Міністерства охорони здоров'я, організації і установи системи
АН України повертають 70% одержаних ними скляних бутлів, а збутова
мережа об'єднання "Укрреактив" - 60%. 41. Тара з-під хімічних реактивів, що реалізуються в
торговельній мережі об'єднання "Укрреактив", науково-дослідними
організаціями, повертається у строки, передбачені у договорі.
VIII. Засоби упаковки хімічної і гумотехнічної продукції
42. Тара, допоміжні пакувальні засоби і пакувальна тканина
з-під хімічної і гумотехнічної продукції повертаються у 40-денний
строк.
Примітки: а) В тих випадках, коли використання отрутохімікатів для

боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських

рослин і бур'янами виявилось неможливим внаслідок

відсутності шкідників і хвороб або ж через погодні

умови, що засвідчується довідкою відповідної станції

захисту рослин, строк повернення алюмінієвої тари

(бочок, бідонів, каністр) з-під цих отрутохімікатів

(рахують з дня закінчення наступного сезону їх

використання).

б) Строк повернення тари, що застосовується в азотному

виробництві,- 120 днів.
43. Такі засоби упаковки хімічної і гумотехнічної продукції
повертаються у кількості: фляги металеві (крім алюмінієвих і луджених); балони і баки ебонітові; мішки і серветки, тканини прокладкові; мішки з-під сирої гуми і прогумованих тканин; тканини пакувальні (мішкові) з-під бавовняної целюлози - 95%; бідони і каністри металеві - 90%; бутлі скляні в корзинах, ящиках, обрешітках, поліетиленових
барабанах; втулки (валики, ролики, катушки); листи чорної і оцинкованої сталі від корпусів розшитих
барабанів 100-літрової місткості з-під хімічної продукції, що не
діє агресивно на метали і не є отрутою - 80%.
Примітки: 1. Аптечна мережа і постачальницькі організації

Міністерства охорони здоров'я України повертають тару у

такій кількості:

фляги металеві - 80%;

бідони - 70%;

діжки металеві - 90%;

бутлі скляні - 60%.

2. Організації споживчої кооперації, що безпосередньо

займаються заготовками сільськогосподарських продуктів,

повертають:

бідони у кількості - 50%;

фляги металеві - 40%.

3. Колгоспи, радгоспи та інші сільськогосподарські

підприємства і організації, а також обслуговуючі їх

організації матеріально-технічного постачання повертають

металеву тару у кількості 80%, алюмінієву тару (бочки,

фляги, каністри, бідони) - у кількості 90%. Ці

організації цілком звільняються від повернення скляних

бутлів і листів чорної та оцинкованої сталі.
44. Від повернення тари, допоміжних пакувальних засобів і
пакувальної тканини з-під хімічної і гумотехнічної продукції (крім
дерев'яних ящиків багаторазового використання спеціальних
конструкцій, балонів сталевих і ебонітових, бочок сталевих,
алюмінієвих, оцинкованих, освинцьованих, бідонів і фляг
алюмінієвих і луджених (звільняються одержувачі Міністерства
оборони, Комітету безпеки, Міністерства внутрішніх справ України. Не підлягає поверненню тара (крім балонів сталевих і
ебонітових, бочок алюмінієвих, освинцьованих і оцинкованих) з-під
миш'якових препаратів, ціаністих сполук, гранозану і фенолу.
IX. Засоби упаковки кабельної продукції
45. Дерев'яні барабани з-під вітчизняної та імпортної
кабельної продукції підлягають поверненню найближчому
підприємству-виготовлювачу, що використовує такий вид (тип, номер)
тари, з числа вказаних в сертифікаті. В тих випадках, коли тара повернена не найближчому
підприємству-виготовлювачу, а іншому підприємству, що використовує
такий вид (тип, номер) тари, останній сплачує здавальнику тари
залізничний тариф, виходячи з відстані від здавальника до
найближчого підприємства-виготовлювача, якому повинна бути
повернена тара. Катушки і металеві барабани з-під вітчизняної кабельної
продукції підлягають поверненню тільки відправникам
(виготовлювачам), що відвантажують продукцію на цих катушках і
барабанах. 46. При міжміських поставках дерев'яна і пластмасова тара
повертається у кількості: барабани - 90%; катушки - 95%. 47. При поставках імпортної кабельної продукції сертифікат на
повернення тари виписується організацією матеріально-технічного
постачання Міндержресурсів України, через яку здійснюється
завезення імпортної кабельної продукції. У сертифікаті вказується
одержувач тари, якому вона повинна бути повернена. 48. При відвантаженні звільненої тари з-під вітчизняної
кабельної продукції одержувачу тари, вказаному в сертифікаті, що
не є виготовлювачем одержаної в цій тарі кабельної продукції,
тароздавач повинен в 5-денний строк повідомити про це
виготовлювача кабельної продукції, а також вказати кількість
відправленої тари за типами і номерами, номер залізничної (водної)
накладної чи копію іншого документу, що свідчить про здачу тари, а
також номер сертифікату, в рахунок якого повернена тара. Для заліку повернення тари одержувач тари повинен протягом
10 днів після її одержання відправити підприємству-виготовлювачу
заліковий лист; тароздавачеві одночасно відправляється копія акту
приймання тари за кількістю і якістю. 49. Перелік підприємств-виготовлювачів, що використовують
окремі види (типи, номери) тари, у тому числі імпортної, і
прикріплених до них районів споживання кабельної продукції, в яких
тара підлягає поверненню цим підприємствам, затверджується
Міністерством електротехнічних приладів, повідомляється
підприємствам-виготовлювачам кабельної продукції і територіальним
органам Міндержресурсів України. В необхідних обсягах ці дані вказуються на зворотній стороні
сертифікату або повідомляються одержувачу в іншому, узгодженому з
ним, порядку. 50. Тара з-під кабельної продукції підлягає поверненню
одержувачем (покупцем) негайно після її звільнення, але не пізніше
60 днів з дня надходження до нього продукції від виготовлювача або
організації матеріально-технічного постачання, яка одержала
продукцію безпосередньо від виготовлювача. Якщо за договором організації матеріально-технічного
постачання з її одержувачем (покупцем) останній повертає тару
через цю організацію, у договорі з нею узгоджується строк
повернення тари у межах встановленого строку повернення тари
виготовлювачу. При продажу продукції з барабанів і катушок на складах і
базах організацій матеріально-технічного постачання, одержаної
безпосередньо від виготовлювачів, тара повинна бути повернена цими
організаціями виготовлювачам негайно після звільнення, але не
пізніше 120 днів з дня надходження. 51. Барабани великих розмірів (починаючи з N 12 м і більше)
повертаються в розібраному стані (з відокремленням щік і шийок),
зв'язаними подетально, з болтами, гайками, шайбами і втулками. Барабани (незалежно від типу), що повертаються безпосередньо
на склад організації (підприємства), яка їх приймає, повертаються
в нерозібраному стані. Катушки при поверненні їх на автомашинах і в контейнерах
відправляються зв'язаними у в'язки і запакованими в транспортну
тару. При відвантаженні у вагонах катушки упаковуються у
транспортну тару. 52. Контроль за своєчасним поверненням тари, стягненням
штрафів за прострочку повернення, а в окремих випадках і
пред'явлення претензій і позовів по тарі з-під імпортної кабельної
продукції, здійснюється підприємствами-одержувачами тари,
вказаними в сертифікатах, виданих організаціями
матеріально-технічного постачання системи Міндержресурсів
України - постачальниками. 53. Не підлягає ремонту і подальшому використанню (вважається
браком) тара з-під кабельної продукції, що має такі дефекти: Барабани дерев'яні: - гнила деревина щік - понад 20% в одному шарі, місцеве
загнивання усіх шарів по ободу щоки, що перевищує допустимі
відхилення за діаметром (радіусом щоки), гнилі центральні дошки з
осьовим отвором; - осьові отвори розроблені (розбиті) і мають відхилення від
оптимального діаметру в межах подвійного допуску встановленого
стандартом для нових барабанів; - місцеві пошкодження щік у всіх шарах досок. Барабани металеві: - помітна неозброєним оком еліпсовидність щік; - вдавлений (зміщений) осьовий отвір; - розриви щік і шийок понад 50% довжини швів; - відщепи щік і шийок алюмінієвих барабанів; - зім'яті гофри щік (понад 10%). Катушки дерев'яні: - відщепи країв щік, значне розшарування фанери щік; - відщепи, вм'ятини, тріщини шийки; - осьовий отвір розбитий і має подвійні відхилення від
встановленого допуску; - значне забруднення (понад 30% поверхні) бітумом та іншими
нафтопродуктами. Катушки пластмасові: - тріщини, відщепи, що впливають на міцність і форму щік,
шийки осьового отвору; - значне забруднення (понад 30% поверхні) бітумом та іншими
нафтопродуктами.
X. Засоби упаковки лісохімічної і мікробіологічної продукції
54. Бутлі скляні (в плетених корзинах, дерев'яних обрешітках,
поліетиленових барабанах) місткістю від 20 до 40 літрів
повертаються у кількості 80%.
Примітка: Для організацій матеріально-технічного постачання, що

відправляють споживачам продукцію зі своїх складів у

тарі виготовлювачів, процент повернення скляної тари

знижується до 50%.
XI. Засоби упаковки промислових вибухових речовин
55. Ящики багаторазового використання і мішки з тканин
повертаються у кількості 85%. Повернення тари здійснюється: споживачами, розташованими у межах однієї області з
постачальниками у 50-денний строк; іншими споживачами в 90-денний строк. Від повернення тари звільнені споживачі Міністерства оборони
і Міністерства внутрішніх справ, а також споживачі, розташовані на
відстані понад 70 км від залізничних станцій, портів (пристаней).
XII. Засоби пакування масложирової продукції (крім олії)
56. Металеві, дерев'яні і поліетиленові ящики, а також
корзини з-під оліфи повертаються у 50-денний строк. Металеві бочки, фляги і бідони повертаються у строки,
визначені у договорі.
XIII. Засоби пакування пряжі
57. Тара і допоміжні пакувальні засоби підлягають поверненню
у такій кількості: допоміжні пакувальні засоби з паперу: - калені усіх видів - 95%; - некалені усіх видів - 85%; - бавовняна пакувальна тканина і мішки - 60%; - мішки льняні, джутові і мішки з-під бабінної пряжі - 90%. Повернення здійснюється у строки: 25 днів при надходженні пряжі подекадно чи півмісячними
нормами; 45 днів, якщо пряжа надходить один раз на місяць; 95 днів при надходженні пряжі квартальними нормами.
XVI. Засоби упаковки технічного сукна ватового
58. Прядиво джутове і льняна тканина для мішків підлягає
поверненню у 45-денний строк.
XV. Засоби упаковки медичної продукції
59. Засоби упаковки медичної продукції повертаються у такі
строки: - металеві балони - 120 днів; - спеціалізовані контейнери і піддони - 40 днів; - інші види засобів упаковки - 60 днів.
Примітка: Аптечні установи повертають спецконтейнери і піддони

протягом 90 днів.
Такі види засобів упаковки медичної продукції підлягають
поверненню у такій кількості: - бочки металеві - 90%; - фляги металеві - 80%; - бутлі скляні - 60%. 60. Від повернення засобів упаковки з-під медичної продукції
(крім металевих балонів, бочок сталевих, алюмінієвих,
освинцьованих і оцинкованих) звільнені споживачі Міністерства
оборони, Комітету безпеки та Міністерства внутрішніх справ
України.
XVI. Засоби упаковки товарів із шкіри, гуми

для підошв і взуттєвого картону
61. Дерев'яні ящики багаторазового використання, мішки усіх
видів і пакувальні тканини підлягають поверненню у 40-денний
строк. Ці засоби упаковки повертаються у такій кількості: - мішки прогумовані - 95%; - мішки льняні, джутові і бавовняні, а також бавовняна
пакувальна тканина - 90%.
XVII. Засоби упаковки хімічних волокон, хімічних ниток

і кордної тканини з хімічних ниток
62. Тара і допоміжні засоби упаковки хімічних волокон,
хімічних ниток і кордної тканини з хімічних ниток підлягають
поверненню у такій кількості: - дерев'яні ящики багаторазового використання - 98%; - мішки гумові, прогумовані, двошарові текстильні, чохли
з-під кордної тканини - 90%, мішки льняні - 80%, бавовняні - 60%. Допоміжні пакувальні засоби паперові: - калені і просочені усіх видів - 85%; - некалені і непросочені - 75%; - шпулі капролактанові і волокнисті з-під капрону, лавсану,
поліпропілену, ацетатного шовку, валки дерев'яні з-під кордової
тканини - 95%; - валки товарні (взвойки), металеві патрони (копси),
снувальні валки, секційні катушки, каркаси - 98%; - каркаси, диски картонні - 70%; - дерев'яні панелі (барабани) з-під снувальних валиків і
секційних катушок - 80%. Повернення здійснюється в строки: 25 днів, якщо продукція надходить за півмісячними чи
декадними нормами; 45 днів, якщо продукція надходить за місячними нормами; 95 днів, якщо продукція надходить щоквартально.
XVIII. Засоби упаковки меблів
63. При поставках меблів в межах одного міста тара підлягає
поверненню в 10-денний строк. При поставці меблів оптовим торговельним підприємствам
(організаціям) строк повернення встановлюється з дня одержання
меблів роздрібними торговельними підприємствами (організаціями),
але не пізніше 5 днів з дня надходження меблів на склад оптового
торгового підприємства (організації). Строк повернення збільшується для одержувачів, розташованих
від залізничних станцій (портів, пристаней) далі, ніж 25 км, на
5 днів.
XIX. Засоби упаковки м'яса і м'ясних продуктів
64. Тара відправника, що використовується для відвантаження
ковбасних виробів і копченостей, холодцю, котлет, пиріжків,
напів-фабрикатів, кулінарних виробів і фасованого м'яса для
поточної місцевої реалізації, повертається у відповідності з
порядком і у строки, передбачені договором.
XX. Засоби упаковки хлібобулочних виробів
65. Контейнери і стандартні лотки з-під хліба і хлібобулочних
виробів повертаються не пізніше наступного дня після одержання
товару. 66. Тара (лотки) з-під сухарів і бубликових виробів
повертається у строки, встановлені в договорі.
XXI. Засоби упаковки риби і рибних товарів
67. Металеві контейнери, лотки, дерев'яні ящики
багаторазового використання, ящики і лотки з полімерних матеріалів
підлягають поверненню: у 10-денний строк при поставках у межах одного міста; у 20-денний строк при поставках з інших міст; у 30-денний строк - тара з-під жиру морських ссавців і риб.
XXII. Засоби упаковки плодоовочевої продукції
68. Полімерна і дерев'яна тара багаторазового використання
з-під плодоовочевої продукції підлягає поверненню у кількості 98%
у строки, зазначені у договорі. При місцевих поставках роздрібні торговельні підприємства
(організації) повертають вказану тару оптово-роздрібним
торговельним підприємствам (організаціям) і плодооовочевим базам
(об'єднанням), або ж господарствам у 10-денний строк. 69. Плодооовочеві заливні бочки повертаються у кількості 90%.
При цьому до 1 червня наступного року після поставки продукції
повертається не менше 93% належних до повернення бочок і до
1 липня - вся їх кількість. Відправник (постачальник) повинен не пізніше 1 листопада
направляти одержувачу (покупцю) рознарядки на повернення
плодооовочевих заливних бочок вагонними партіями і вказувати в них
транспортні і розрахункові реквізити одержувачів цих бочок. У тих випадках, коли рознарядки на повернення бочок не
надіслані до 1 січня, одержувач (покупець) повертає їх відправнику
(постачальнику) продукції.
XXIII. Засоби упаковки молока і молочних продуктів
70. Тара багаторазового використання для упаковки молока і
молокопродуктів повертається у такі строки: а) фляги і бідони з-під молока роздрібними торговельними
підприємствами (організаціями) - протягом двох діб; б) фляги і бідони, поліетиленові ящики і бочки з-під сметани,
сирів, сирної маси - протягом п'яти діб; в) контейнери для морозива, гільзи і відра - протягом двох
діб; г) контейнери з-під незбираних молочних продуктів і молочні
цистерни з-під молока - протягом однієї доби. Обчислення вказаних строків повернення тари проводиться від
нуля годин дня, наступного за днем закінчення строку реалізації
продукції. Фляги з-під згущених молочних консервів повертаються у
60-денний строк при відвантаженні продуктів транзитом і на протязі
120 днів при відвантаженні продуктів через оптові торговельні
підприємства (організації). 71. Управління і контори Торгмортрансу морських пароплавств -
одержувачі (покупці) продуктів (крім підприємств громадського
харчування, дитячих і лікувальних закладів, учбових закладів
Міністерства морського флоту) повертають тару з-під молока і
молочних продуктів після її звільнення. Ці споживачі несуть
відповідальність за прострочку повернення (здачі) тари за
результатами руху тари за півріччя на основі взаєморозрахунків, що
проводяться не пізніше 20 січня і 20 липня кожного року.
XXIV. Скляна і супутня їй транспортна тара з-під

харчових продуктів і консервів
72. Скляна тара вітчизняного та імпортного виробництва, що
має заставну ціну, а також дерев'яні і полімерні ящики, металеві
корзини підлягають поверненню у такі строки: з-під вина, горілки,
лікеро-горілчаних виробів, мінеральних вод, пива і безалкогольних
напоїв - у строки, вказані в додатку N 2 цих Правил; з-під молока,
вершків і молочно-кислих продуктів - у дводенний строк; з-під
олії - в 50-денний строк при поставках олії в межах одного міста і
в 60-денний строк при поставках її з інших населених пунктів;
з-під соків, сиропів, екстрактів, консервної, рибної і
м'ясорослинної продукції, оцту, хрону, меду, продуктів дитячого
харчування та інших харчових продуктів - у строки, що визначаються
в договорах.
73. Нижчевказана тара повертається у такій кількості: ---------------------------------------------------------------- Міськими підпри- Сільськими підпри-

ємствами (орга- ємствами (організа-

нізаціями), % ціями), споживчою

кооперацією та ін.% ---------------------------------------------------------------- Скляні пляшки з-під олії 75 70
Скляні пляшки та інші види
скляної тари, за винятком
пляшок з-під шампанського 98 91
Скляні банки з-під майонезу 85 60
Ящики полімерні і дерев'яні 99 99 Абзац перший пункту 73 в редакції Наказу Держкомресурсів N 78
( z0040-93, z0041-93 ) від 29.03.93 )
Примітки: 1. Від обов'язкового повернення пляшок з-під мінеральної

води звільняються підприємства Міністерства охорони

здоров'я України.

2. Кількість і місткість скляної тари з-під

плодоовочевих консервів визначаються в договорах на

повернення (здачу) тари.

3. Вагони-ресторани, залізничні ресторани при

аеропортах, а також контори (бази) постачання плавскладу

і суднових (берегових) ресторанів повертають скляну тару

у кількості 80% у строки, передбачені договором.
74. Затрати тароздавачів, що виникають при поверненні тари,
враховуючи і оплату вантажно-розвантажувальних робіт,
компенсуються відправниками (вироблювачами) продукції за всю
відстань від пункту збору її у населення до відправника
(вироблювача) продукції, в яку зараховується і відстань від
роздрібного торговельного підприємства до приймального пункту
склотарної, оптової торговельної тарної бази, (складу) за
встановленими тарифами розцінками, а при їх відсутності - у
розмірах, передбачених договором. 75. Скляна тара, що повертається (здається) відправнику
(вироблювачу) продуктів, упаковується у відремонтовану тару
(ящики, корзини) і не повинна мати наскрізних щербин у верхній
частині горла, а також з зовнішньої і внутрішньої сторін, щербин і
тріщин на зовнішній стороні горла, дна і корпусу, клейма на
корпусі з буквою "Б", з написом "Техтара", ободом матового кольору
у верхній частині корпусу, запаху гасу, мастила, фарби, скипидару,
медикаментів, залишків чорнила, клею, пасти на внутрішніх стінках,
наявності корків та інших предметів усередині, а також
пластмасових ковпачків і металевих кілець на горлі пляшок.
Примітка: Наявність етикеток, кольреток і залишків харчових рідин

допускається.
Скляна тара з-під молокопродуктів повертається обполоснутою. Скляна і супутня їй транспортна тара обчислюється поштучно за
місткістю і типами. 76. Управління і контори Торгмортрансу морських
пароплавств - одержувачі (покупці) продуктів (крім підприємств
громадського харчування, дитячих і лікувальних установ, учбових
закладів Міністерства морського флоту) повертають скляну і супутню
їй транспортну тару по мірі її вивільнення. Ці одержувачі
відповідають за прострочку повернення (здачі) тари за результатами
руху її за півріччя на основі взаєморозрахунків, що проводяться
станом на 20 січня і 20 липня кожного року.
XXV. Бочки з-під вина, пива і безалкогольних напоїв
77. Бочки з-під вина, пива і безалкогольних напоїв підлягають
поверненню у такі строки (днів): ————————————————————————————————————————————————————————————————— |При пос-| При міжміських поставках |тавках |————————————————————————————————————— |в межах |міськими тор-|сільськими підприємств. |одного |говельн. під-|(організ.) споживчої |міста |приємств. (ор|кооперації, торгівлі і | |ганіз.) |громадського харчуван- | | |ня ————————————————————————————————————————————————————————————————— очки з-під вина 45 45 70
Бочки з-під пива і
безалкогольних на-
поїв місткістю до
100 л
у I і IV кв. 10 15 25
у II і III кв. 7 15 20 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Бочки обчислюються в штуках і по літражу. Бочки, що повертаються, повинні бути вимиті поточною водою,
шпункові отвори закриті шпунтами, обручі закріплені кілочками.
XXVI. Сітчасті мішки з-під картоплі і овочів
78. Мішки підлягають поверненню протягом 3-х місяців у
кількості 80% від кількості, що надійшла з продукцією. Повернення мішків проводиться одержувачами (покупцями) у
відповідності з рознарядками відправника (постачальника).
Необхідні дані для повернення мішків поточного року повідомляються
одержувачам (покупцям) продукції одночасно з укладенням договору
поставки, а на мішки минулого року (весняні закупки) - не пізніше
15 травня поточного року. 79. За категоріями ці мішки розподіляються: I категорія Мішки нові, а також ті, що були в користуванні, сухі,
непрілі, без латок, штопки і дірок. II категорія Мішки сухі, непрілі, що мають або потребують не більше трьох
латок чи штопок не більше ніж у трьох місцях.
Примітка: Площа однієї латки не повинна бути більша трьох чарунок

чи трьох квадратних сантиметрів для сітчастих мішків,

виготовлених з гардинного полотна. Мішки, що мають

забруднення гасом, технічними мастилами і нафтою прийому

не підлягають.
XXVII. Мішки тканинні
80. Мішки тканинні (льняні, напівльняні, льно-джутові,
джутові і ін.) як вітчизняного так і імпортного виробництва, що
відповідають вітчизняним стандартам чи технічним умовам, за якістю
поділяються на такі категорії: I. Категорія Мішки нові, вітчизняні чи імпортні, а також ті, що були у
користуванні, сухі, непрілі, без латок, штопки і дірок. II. Категорія Мішки, що були в користуванні, сухі, непрілі, які мають або ж
потребують не більше трьох латок чи заштопаних місць. III. Категорія Мішки, що були в користуванні, сухі, непрілі, які мають або ж
потребують не більше п'яти латок чи заштопаних місць. Мішки, що відповідають III категорії, відносяться до
тароматеріалів. 81. Мішки I-III категорії використовуються для упаковки всіх
видів промислової продукції (пряжі, товарів із шкіри, гумових
виробів, взуттєвого картону, хімічних волокон і ін.). 82. Мішки I-II категорії використовуються для упаковки цукру,
борошна всіх гатунків, крупи і сортового насіння
сільськогосподарських культур х). При цьому для упаковки цукру
повторно використовуються тільки мішки, що були під цукром.
Примітка: 1. Категорії мішків з-під цукру не знижуються: при

наявності на їх поверхні цукрової кірки, а мішків з-під

борошна - борошнистої кірки (клейстеру) після зривання

паперових ярликів та від замокання мішків площею до

200 кв.см; при забрудненні мішків для хлібопродуктів і

насіння сільськогосподарських культур фарбою для

маркування; при розпоротому шву довжиною не більше 20 см

без пошкодження тканини мішка.
83. Мішки III категорії з-під хлібопродуктів використовуються
для упаковки борошна, крупи (крім рису, пшона, манної крупи і
бобових), зерна, сортового насіння сільськогосподарських культур,
насіння трав, комбікормів, харчової макухи, шроту, відвійок. Повернення мішків з-під цукру III категорії підприємствам
цукрової промисловості і використання їх для відвантаження цукру
проводиться лише за погодженням сторін. Процент повернення (здачі) мішків I-III категорії
визначається у договорах на поставку продукції і товарів. Мішки, що не відповідають третій категорії (тароматеріал),
повертаються постачальникам за домовленістю сторін, а при
відсутності такої домовленості реалізуються на господарчі потреби
або здаються на тароремонтні підприємства для ремонту мішкотари і
враховуються при визначенні заборгованості. ( Пункт 83 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомресурсів N 78
( z0040-93, z0041-93, z0042-93 ) від 29.03.93 ) 84. Мішки з-під цукру повторно використовуються після прання
їх без застосування хімічних засобів на цукрових заводах чи
спеціалізованих підприємствах цукрової промисловості. 85. Нові мішки, що використовуються для упаковки
хлібопродуктів і насіння сільськогосподарських культур, підлягають
обов'язковому клеймуванню штампом розміром 75 х 35 мм фарбою, що
не змивається. Штамп ставиться посередині мішка на відстані 30-40 см від
краю горловини. На штампі зліва проставляються букви, що означають
назву матеріалу мішка, а далі цифри "1", "2", "3", котрі означають
категорію мішка. Мішки з-під хлібопродуктів, що були в користуванні,
клеймуються на спеціалізованих тароремонтних підприємствах після
їх обробки (чищення і ремонту). Повторне використання цих мішків
здійснюється за лімітами концерну "Укртара". 86. На підприємства цукрової промисловості повертаються лише
мішки з-під цукру. Мішки, що використовувались для пакування іншої
продукції, а також ті, що мають плями мастила, гасу, нафти і т.п.
поверненню не підлягають. 87. Мішки з-під хлібопродуктів і насіння
сільськогосподарських рослин, що використовувались для упаковки
соєвого борошна, солі, будматеріалів, вугілля, картоплі,
коренеплодів, а також ті, що втратили стандартні розміри внаслідок
усадки, поверненню не підлягають. Не повертаються також мішки
забруднені нафтопродуктами, хімічними і іншими речовинами. 88. Мішки з цукром, хлібопродуктами, насінням
сільськогосподарських культур, іншою продукцією приймаються у
такому порядку: а) при одержанні продукції зі складів постачальника і при
доставці продукції постачальником на склад покупця приймання
мішків за якістю, а також перевірка правильного їх клеймування
здійснюється одночасно з прийманням продукції. б) при одержанні продукції на залізниці чи в річковому порту
покупець повинен при вивантаженні її встановити якість мішкотари.
При наявності пошкоджень, підмочки, забруднення покупець
відповідно до Правил, що діють на транспорті, повинен вимагати від
органів транспорту складення комерційного акту. Покупець повинен також звірити якість мішків і правильність
їх клеймування з даними, що вказані в документах постачальника. При наявності розбіжностей в якості мішків між фактичними
даними і вказаними у супровідних документах постачальника
(відправника) покупець складає акт за участю представника
постачальника (відправника), а при неявці викликаного представника
за участю експерта Бюро товарних експертиз або ж представника
незацікавленої сторони. 89. Організації, що одержують продукцію і товари в мішках
тканинних, повинні забезпечити повернення мішків у такі строки: з-під цукру - 20 днів при поставках цукру в межах одного
населеного пункту; - 45 днів - при міжміських поставках; - 90 днів - при зустрічній торгівлі цукром. з-під хлібопродуктів а) організаціями споживчої кооперації мішки, що звільнилися,
повертаються двічі на місяць не пізніше 15 числа і останнього дня
поточного місяця; при цьому у перший строк повертаються мішки у
кількості 40% від місячного надходження мішків; б) організаціями державної, приватної торгівлі і громадського
харчування повертаються мішки при поставках продуктів в межах
одного міста один раз на декаду 10, 20 і останнього дня місяця: в
перші дві декади повертається по 30% місячного надходження мішків
і останнього дня місяця - 40%. при поставках хлібопродуктів з інших населених пунктів мішки
повертаються два рази на місяць не пізніше 15 числа і останнього
дня поточного місяця, при цьому за перший раз повертається не
менше 45% мішків; в) іншими організаціями мішки повертаються у такі строки: ————————————————————————————————————————————————————————————————— ідстань від|Кількість одер-|Строки повернення і кількість мішків, окупця до |жуваних мішків |що підлягають поверненню ункту здачі|з хлібопродук- | |тами | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ісцеві до 1000 шт. 1 раз на місяць, до 25 числа

1000 і більше 2 рази на місяць до 15 і останнього

дня місяця інших на- до 5000 2 рази на місяць до 15 і останнього
селених дня місяця
пунктів
до 50 км за перший раз повертається 50% мішків

5000 і більше 3 рази на місяць за узгодженням з

тароремонтним підприємством 0-100 км незалежно від 2 рази на місяць до 15 і останнього

кількості числа місяця, в т.ч. за перший раз не

менше 50% —————————————————————————————————————————————————————————————————
г) покупці, розташовані від пунктів приймання мішків на
відстані понад 100 км, повертають мішки у строки, визначені у
договорі на поставку хлібопродуктів. Мішки з-під насіння сільськогосподарських культур
повертаються (здаються) лише у випадках, передбачених договором. Льняні і джутові мішки з-під промислової продукції (взуття,
хімічних волокон, прядива і ін.) повертаються у кількості 90%,
бавовняні - 60% у строки, що визначаються у договорах. 90. При поверненні, здачі мішків з-під цукру, хлібопродуктів
і іншої продукції мішки повинні бути розсортировані за категоріями
і укладені у кіпи по 10 штук. У супровідних документах вказується
їх категорія і кількість. Нерозсортировані мішки повертаються (здаються) за погодженням
сторін і компенсацією затрат на їх сортування. 91. Підприємства, організації оптової торгівлі бакалейними
товарами і постачальники хлібопродуктів зобов'язані вести облік
руху мішкотари з-під цукру та хлібопродуктів за кожним покупцем по
кількості проданих і повернених їм мішків. Такий же облік повинні
вести і покупці цих продуктів. Перевірка сторонами взаємних розрахунків проводиться за
результатами роботи за кожен квартал представником покупця, який
прибуває до постачальника у відповідності з узгодженим графіком. Якщо сторонами передбачена перевірка розрахунків шляхом
обміну документами, постачальник цукру (хлібопродуктів) складає
акт звірки і не пізніше 10 числа наступного за звітним кварталом
місяця надсилає його покупцеві для підписання. Покупець протягом
5 днів після отримання акту повинен повернути підписаний акт або ж
повідомити свої заперечення до нього. При відсутності у зазначений для взаємоперевірки час
представника покупця або ж при невисланні покупцем підписаного
акту (заперечень до нього) постачальник визначає заборгованість
щодо повернення мішків за своїми обліковими даними і повідомляє
про це покупця. Заборгованість повернення мішків повинна бути погашена
протягом п'яти днів після взаємоперевірки розрахунків або ж при
одержанні повідомлення про наявність заборгованості. Мішки, що знаходяться з цукром і хлібопродуктами, не
проданими на кінець звітного періоду (про що свідчить відповідна
звітність), у заборгованість по поверненню не вносяться. 92. Оплата мішків тканинних проводиться відповідно до їх
якісного стану у таких розмірах:

х) I категорії - 100% ціни придбання мішків I категорії II категорії - 80% -"- III категорії - 60% -"- ___________________

х) за узгодженням зацікавлених міністерств і відомств
дозволяється встановлення єдиних середніх цін на тканинні мішки.
Тароматеріал (мішковина) сплачується за домовленістю сторін. При поверненні мішків встановлюються норми зниження їх
вартості на ремонт і обробку від ціни придбання у таких розмірах:
на обробку - 2%, на ремонт - 4% або ж ці норми визначаються за
домовленістю сторін. ( Абзац третій пункту 92 в редакції Наказу
Держкомресурсів N 78 ( z0040-93, z0041-93 ) від 29.03.93 )
93. З метою матеріального стимулювання працівників
підприємств і організацій, що одержують продукцію і товари у
мішках тканинних, в належному обліку, бережливому ставленні і
своєчасному поверненні (здачі) мішків промислові підприємства
(одержувачі) перераховують у фонд преміювання тароздавачів 0,25%
від вартості своєчасно повернених (зданих) їм мішків при умові
зниження їх категорійності не більше ніж на одну категорію. 94. Премія за своєчасну здачу, повернення мішків тканинних
виплачується працівникам, що безпосередньо ведуть облік,
здійснюють розпаковку і здають (повертають) мішки для повторного
використання. При цьому 60% премії спрямовується на преміювання
робітників і продавців.
XXVIII. Матеріальна відповідальність за прострочку

повернення і втрату засобів упаковки

багаторазового використання
95. За прострочку повернення % здачі засобів упаковки
багаторазового використання до 15 днів покупець (одержувач)
сплачує постачальнику штраф у розмірі 150% ціни придбання цих
засобів, а більше 15 днів - 300% (з урахуванням раніше знятого
штрафу). У випадках втрати засобів упаковки багаторазового
використання крім штрафу оплачується також їх вартість. За використання постачальником продукції засобів упаковки
багаторазового використання, що належить одержувачу продукції,
без його згоди не за призначенням - постачальник оплачує
одержувачу штраф у розмірі трикратної вартості цих засобів. 96. За відмову від прийому засобів упаковки багаторазового
використання, повернених покупцем (одержувачем) відповідно до цих
Правил, постачальник продукції (товарів) сплачує тароздавачу
штраф у розмірі 300% їх вартості. 97. За поставку всупереч вимогам стандартів, технічних умов
чи договору продукції без тари чи упаковки або в неналежній тарі
чи упаковці, а також за поставку продукції без застосування
засобів пакетування, у тих випадках коли постачальник відповідно
до цих правил чи договору повинен відвантажувати продукцію з
застосуванням цих засобів, постачальник сплачує покупцеві штраф у
розмірі 5% від вартості такої продукції. 98. Штрафи, передбачені пп.95, 96 можуть бути стягнуті у
безспірному порядку в 2-місячний строк після виникнення права на
таке стягнення. З кооперативних організацій і колгоспів ці штрафи
стягуються у претензійно-позовному порядку через судові органи. Розділ XXVIII в редакції Наказу Укрресурсів N 78 ( z0040-93,
z0041-93 ) від 29.03.93 )
Додаток N 1

до Правил застосування, обігу

і повернення засобів упаковки

багаторазового використання
__________________________________
назва відправника (постачальника), _________________________________
його поштові і розрахункові _________________________________
реквізити, реквізити транспортних
документів
Сертифікат N _____

на засоби упаковки багаторазового використання, що

відправлені з продукцією _________________________________________________________________

(назва продукції) _________________________________________________________________

(назва одержувача продукції) _________________________________________________________________

споживача (його поштові і розрахункові реквізити) а рахунком, товарно-транспортною накладною N ____________________ ————————————————————————————————————————————————————————————————— азва засо-|кількість |кількість |строк по-|ціна одини-|всього на ів багато-|засобів |засобів |вернення |ці засобів |суму азового |багатораз.|багатораз. |засобів |багаторазо-| икористан-|використан|використан-|багатора-|вого вико- | я (тип, |ня, що від|ня, що під-|зового |ристання | арка) |правлені з|лягають по-|викорис- | | |продукцією|верненню |тан. | | |в шт. | | | | ——————————+——————————+———————————+—————————+———————————+————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 —————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
обгрунтування ціни на засоби багаторазового використання _________________________________________________________________
засоби багаторазового використання повернути _________________________________________________________________
(назва організації)
Реквізити для повернення _________________________________________
Підпис відповідальної особи
Додаток N 2

до Правил застосування, обігу і повернення

засобів багаторазового використання
Строки повернення скляної і супутної їй транспортної тари
з-під вина, горілки, лікерогорілчаних виробів, мінеральної води,
пива і безалкогольних напоїв (днів) ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Міськими органі-|Організаціями і |заціями і підпри|підприємств., що |ємствами |знаходяться в сі- | |льській місцевості |————————————————+—————————————————— |при од-|при пос-|при од-|при пос- |номісце|тавках з|номісце|тавках з |вих пос|інших на|вих пос|інших на- |тавках |селен. |тавках |селен. | |пунктів | |пунктів ————————————————————————————————————————————————————————————————— ляшки і ящики з-під горілки
і горілчаних виробів 15 30 15 60
Пляшки і ящики з-під вина,
коньяку і шампанського 35 60 35 65
Пляшки, ящики, металеві корзи-
ни з-під пива і безалкогольних
напоїв
в I і IV кв. 7 21 7 21
в II і III кв. 5 19 5 19 ляшки і ящики з-під мінераль-
ної води
в I і IV кв. 30 60 30 90
в II і III кв. 10 45 15 60 анки трьохлітрові з-під вина
і товарного сиропу 35 60 35 65
Пляшки місткістю 0,33 л і ящи-
ки з-під них 15 30 15 30 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. Передбачені у таблиці строки повернення пляшок з-під

шампанського і мінеральної води застосовуються у

випадках, коли постачальник шампанського у встановленому

порядку використовує ці пляшки, а пляшки з-під

мінеральної води підлягають поверненню постачальнику.

ЗАТВЕРДЖЕНО

відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України

від 4 квітня 1992 року N 174

( 174-92-п )

наказом Міндержресурсів

України

від 16 червня 1992 року N 15

ПРАВИЛА

повторного використання дерев'яної, картонної тари

та паперових мішків на Україні
I. Загальні положення
1. Ці Правила регулюють взаємовідносини тароздавачів, тарних
підприємств і споживачів тари з питань здачі і повторного
використання зворотної дерев'яної, картонної тари та паперових
мішків з-під вітчизняної, імпортної продукції і товарів за
винятком: - тари багаторазового використання (виготовленої за
відповідними стандартами на тару багаторазового використання), а
також плетених кошиків, сит тощо; - заливних дерев'яних бочок для соління плодоовочевої
продукції, а також для вина і лікеро-горілчаних виробів; - дерев'яної х) і картонної тари, паперових мішків, повторне
використання яких неможливе через малі розміри та значне
забруднення і які не можуть бути використані як тароматеріал та
макулатура. ___________________

х) при наявності обладнання тарні підприємства приймають цю
тару для переробки на технологічні тріски.
Зворотна дерев'яна і картонна тара та паперові мішки
відносяться до вторинних матеріальних ресурсів і підлягають
повторному використанню через тарні підприємства державного
концерну "Укртара". 2. Правила є обов'язковими для виконання усіма підприємствами
і організаціями України незалежно від їх відомчої підлеглості і
форм власності за винятком підприємств, що відносяться до
Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх
справ України, не враховуючи торговельних організацій цих
міністерств, де порядок здачі і повторного використання
дерев'яної, картонної тари та паперових мішків проводиться за цими
Правилами. 3. Тароздавачами є державні, громадські, кооперативні,
приватні підприємства, організації і будови, у яких звільняється
дерев'яна, картонна тара та паперові мішки. Органами, які організують повторне використання дерев'яної,
картонної тари та паперових мішків на Україні є тарні
підприємства. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Укрресурсів N 78 ( z0040-93, z0042-93 ) від
29.03.93 )

4. Тароздавачі укладають договори з тарними підприємствами
концерну "Укртара" про повторне використання дерев'яної,
картонної тари та паперових мішків, що находять до них з
продукцією і товарами. В договорах вказуються: кількість тари, що використовується у тароздавача повторно
для упаковки вироблюваної продукції; кількість тари, що повертається постачальникам продукції і
товарів; кількість тари і паперових мішків, що підлягають здачі на
тарне підприємство. Взаємовідносини тароздавачів споживчої кооперації з
виробниками, постачальниками продукції, тарними підприємствами
будуються на договірній основі. Ті тароздавачі, які не уклали договори про повторне
використання зворотної тари та паперових мішків, повинні здавати
всю тару на тарні підприємства, за винятком дерев'яної тари з-під
вибухових та отруйних речовин, пастовидних фарб та
нафтопродуктів, картонних ящиків для яєць, електротехнічних
виробів та синтетичних волокон, що надійшли за прямими договорами
і підлягають поверненню безпосередньо постачальникам, а також тих
видів тари, що вказані в п.1 "Правил". Пункт 4 в редакції Наказу Укрресурсів N 78 ( z0040-93,
z0042-93 ) від 29.03.93 )
5. Дерев'яна, картонна тара і паперові мішки підлягають здачі
у стані, придатному для повторного використання, у такій
кількості: - дерев'яна - не менше 85%; - картонна - не менше 75% при поставках продукції і товарів в
межах одного міста і не менше 65% - при поставках їх з інших
населених пунктів (в сільській місцевості - 60%); - паперові мішки - не менше 60%. Решта дерев'яної, картонної, паперових мішків, що непридатні
для ремонту і повторного використання, підлягають обов'язковій
здачі на тарні підприємства, як тароматеріал. ( Абзац другий
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Укрресурсів N 78
( z0040-93, z0042-93 ) від 29.03.93 ) Горбкуваті прокладки для яєць підлягають поверненню
постачальникам яєць у розмірі 100% від кількості, що надійшла до
тароздавача, у тому числі не менше 90% - придатних для повторного
використання, а 10% - як сировину для виготовлення цих прокладок з
подальшою відправкою її на переробні підприємства. 6. Дерев'яна, картонна тара та паперові мішки здаються на
тарні підприємства, в залежності від звільнення їх у тароздавачів
і накопичення до норми завантаження на автомашину, контейнер,
вагон, але не пізніше ніж через 30 днів з дня надходження
продукції і товарів, а з-під свіжої плодоовочевої продукції -
10 днів. Цей строк не розповсюджується на оптові, торгові,
постачальні бази і склади, що переправляють продукцію і товари
кінцевим споживачам, а також на плодоовочеві ящики, у яких
надійшла і закладена на зимове зберігання плодооовочева продукція,
кількість цієї тари вказується у звітах I-тара і підлягає здачі
протягом 10 днів після звільнення. ( Пункт 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомресурсів N 78 ( z0040-93,
z0042-93 ) від 29.03.93 )
II. Порядок оформлення здачі дерев'яної, картонної

тари та паперових мішків
7. Здача дерев'яної і картонної тари та паперових мішків
вітчизняного і імпортного виробництва на тарні підприємства
проводиться без обов'язкового укладення договорів. Тарні підприємства зобов'язані приймати дерев'яну, картонну
тару та паперові мішки незалежно від відомчої підлеглості і форм
власності тароздавачів. При централізованому вивозі тари торговими підприємствами
порядок розрахунків за транспорт, тару, вантажо-розвантажувальні
роботи визначається у договорах. Дерев'яні ящики об'ємом до 100 куб.дм., а також ящики з-під
скла, діжки і фанерні барабани усіх місткостей перевозяться
залізницею, водним і автомобільним транспортом в зібраному стані,
дерев'яні ящики більше 100 куб.дм., обшивка, обрешітка, опалубка -
у вигляді щитів. Нестандартна тара і тароматеріал здаються на
тарні підприємства розібраними. Картонні ящики за винятком ящиків для яєць повертаються і
здаються на тароремонтні підприємства у складеному стані і
зв'язаними по 10 шт. Паперові мішки здаються також розсортированими за категоріями
і зв'язаними по 10 шт. 8. Тароздавачі повинні забезпечити правильне відкривання,
бережливе ставлення і збереження дерев'яної і картонної тари
згідно з правилами, викладеними у додатку N 1. 9. У випадках втрати дерев'яної, картонної тари та
паперових мішків внаслідок стихійного лиха тароздавачі повинні
складати відповідні акти, на основі яких вони звільняються від
відповідальності за нездачу тари, про що повідомляється
одержувачу тари і тарному підприємству. Пункт 9 в редакції Наказу Укрресурсів N 78 ( z0040-93,
z0042-93 ) від 29.03.93 )
10. Приймання дерев'яної і картонної тари за кількістю і
якістю проводиться на основі супровідних документів на тару
тароздавачів. При невідповідності тари за кількістю і якістю, що
зазначені в документах тароздавача, складаються
приймально-здавальні акти (додаток N 2) і проводиться приймання
тари згідно з вимогами нормативів на приймання продукції
виробничо-технічного призначення. 11. З метою повторного використання усіх ресурсів зворотної
тари тарні підприємства концерну "Укртара" здійснюють на
підприємствах і в організаціях контроль за обліком дерев'яної,
картонної тари та паперових мішків, що надходять до них разом з
продукцією і товарами, за правильним відкриванням, зберіганням і
своєчасністю здачі (повернення) цієї тари. В окремих випадках
концерн "Укртара" має право покласти ці функції на інші
підприємства і організації. Працівники тарних підприємств повинні допускатись для
перевірки обліку руху тари, фактичної її наявності і умов
зберігання на підприємствах і в організаціях незалежно від їх
відомчої підлеглості і форм власності.* Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Укрресурсів N
78 ( z0040-93, z0041-93, z0042-93 ) від 29.03.93 ) 12. Представники тарного підприємства перевіряють у
тароздавачів рух тари і паперових мішків з урахуванням залишків їх
на початок перевірки по обліково-звітних бухгалтерських документах
тароздавача і в присутності його представника. За результатами
перевірки складається акт, який тароздавач повинен підписати, а
при незгоді повністю чи частково з даними, внесеними до акту,
викласти свої зауваження. Тароздавач зобов'язаний документально підтвердити погашення
боргу по здачі тари.* _____________________

*) До організацій споживчої кооперації ці пункти
застосовуються при наявності договору про повторне використання
тари, укладеного з тарним підприємством концерну "Укртара".
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Укрресурсів N
78 ( z0040-93, z0041-93, z0042-93 ) від 29.03.93 )

III. Облік і звітність по дерев'яній, картонній

тарі та паперових мішках
13. Об'єднання, підприємства і організації зобов'язані брати
на матеріальний облік всю дерев'яну, картонну тару та паперові
мішки, що надходять разом з продукцією і товарами, незалежно від
оплати їх вартості постачальнику. 14. Кількісний і якісний облік тари і тарних матеріалів
ведеться у відповідності з планом рахунків бухгалтерського обліку
і рекомендаціями по обліку тари в торговельних, кооперативних,
промислових підприємствах і організаціях за формою I-тара, котра в
установлені строки надсилається тарному підприємству. Постачальники продукції (товарів) зобов'язані в документах на
сплату продукції (товарів) окремо вказувати кількість і вартість
дерев'яної картонної тари. Якщо постачальник відправляє продукцію (товари) у тарі, що
виготовлена за технічними умовами чи кресленнями, а оплата такої
тари проводиться за калькуляцією, в рахунках на оплату цієї
продукції (товарів) окремо вказується кількість деревини (площа
розвороту для картонної тари) та її вартість.
IV. Порядок оформлення постачання зворотної тари

транзитом без завозу її на тарні підприємства
15. Зворотна тара підлягає обліку як відправлена
(використана) транзитом, коли тароздавачі на основі договору з
тарними підприємствами використовують тару, що звільнилась для
пакування виробленої продукції, відправляють її іншим
підприємствам чи продають населенню. ( Абзац перший пункту 15 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомресурсів N 78
( z0040-93, z0042-93 ) від 29.03.93 ) В цих випадках тароздавачі зобов'язані направляти тарним
підприємствам звіти про використання, повернення і продаж
дерев'яної і картонної тари за формою I-тара. На основі цих звітів повторно використана, повернена і
продана тара зараховується тароздавачам у погашення їх зобов'язань
по здачі і поверненню тари, а тарні підприємства вносять ці дані
до статистичних звітів тари (2сб-тара). 16. Тароздавачі не повинні вказувати в звітах I-тара як
використану транзитом таку тару: а) багаторазового використання; б) використану і повернену постачальникам транзитом в
минулому році, окрім грудня; в) що втратила свою цінність і списана; г) заливні бочки з-під соління, вина і лікеро-горілчаних
виробів; д) дерев'яні ящики з-під вибухонебезпечних речовин; е) одержану від тарних підприємств чи інших тароздавачів для
пакування своєї продукції; ж) нову тару, одержану для пакування своєї продукції; з) тару з порожніми склобанками, що надходить на консервні
заводи і комбінати; к) картонні ящики переведені на пряме повернення з-під яєць,
синтетичних та електротехнічних виробів.
V. Особливості повторного використання тари для отруйних

речовин і нафтопродуктів
17. Дерев'яна і картонна тара для отруйних речовин,
хіміко-фармацевтичних і біологічних препаратів, що має специфічні
попереджувальні знаки про небезпеку, не підлягає здачі на тарні
підприємства, однак за згодою з постачальниками і споживачами цієї
продукції ця тара може бути повернена безпосередньо постачальнику
(підприємству-виготовлювачу) для повторного використання. 18. Дерев'яні бочки, фанерні і картонні барабани для
пастовидних фарб, а також ящики для хімічних речовин, що не є
отруйними, дерев'яні ящики і бочки для нафтопродуктів підлягають
обов'язковому поверненню тароздавачами безпосередньо
постачальникам (підприємствам-виготовлювачам) або ж за їх
вказівкою відправці найближчому підприємству-виготовлювачу
однорідної продукції.
VI. Особливості взаємовідносин тарних підприємств

концерну "Укртара" і тарних баз Укоопспілки
19. В сільській місцевості тарні бази і склади споживчої
кооперації в узгоджених з відповідними обласними тарними
підприємствами об'ємах можуть здійснювати збір дерев'яної,
картонної тари та паперових мішків в організаціях споживчої
кооперації з подальшою відправкою цієї тари споживачам за лімітами
концерну "Укртара" або ж здачею на тарні підприємства. 20. Облспоживспілки, що мають тарні бази і склади, повинні
щорічно у встановлені строки направляти тарним підприємствам
концерну "Укртара" розрахунки ресурсів зворотної тари по видах
тари, а також пропозиції щодо повторного використання цієї тари у
формі договору. Тарні підприємства перевіряють розрахунки ресурсів зворотної
тари, узгоджують напрями використання цієї тари, у тому числі й
кількість тари, що підлягає здачі на тарне підприємство і видають
на основі лімітів концерну "Укртара" розпорядження (наряди) на
повторне використання і транзитні поставки зворотної тари.
VII. Особливості повторного використання

дерев'яних плодоовочевих ящиків
21. Дерев'яні ящики, що звільняються у тароздавачів з-під
плодоовочевої продукції міжобласного надходження, підлягають
обов'язковій здачі на тарні підприємства концерну "Укртара" або ж
відправці за їх розпорядженнями постачальникам плодів і овочів. 22. Плодоовочева тара, що надходить до тароздавачів з
приміських господарств (розташованих в межах однієї області) за
договорами контрактації, повертається цим же господарствам в
обумовлені договором строки. Плодоовочеві ящики, виділені торговельним організаціям на
поточний рік під обсяги договорів контрактації і збережені ними в
хорошому стані після завершення заготівельного сезону, залишаються
торговельним організаціям для заготівлі плодів і овочів у
наступному році.
VIII. Якість дерев'яної і картонної тари
23. Зворотні дерев'яні ящики (дощаті, комбіновані, фанерні, з
ДВП) за якістю поділяють на такі категорії: а) ящики, що потребують ремонту Зворотними дерев'яними ящиками, що потребують ремонту, є
ящики, які були в користуванні і мають такі пошкодження: - розхитаність; - ламані або ж відсутні дощечки чи планки в кількості до 4-х
на одному ящику, за винятком вертикальних планок; - відсутність двох дощечок, що передбачені замість кришки; - пошкодження металевих кріплень не в місцях відкривання
ящиків; б) ящики дерев'яні відремонтовані. У відремонтованих ящиках повинні бути ліквідовані
пошкодження, що зазначені в п.25а). У них допустимі відхилення від
нормативно-технічної документації на їх виготовлення, що не
впливають на якість і зберігання запакованої продукції. Дерев'яні ящики, що не мають штампів заводів-виготовлювачів,
але за конструкцією і розмірами відповідають стандартним ящикам,
повинні використовуватись на загальних підставах до повного зносу. Повернення чи постачання тари транзитом проводиться у
відремонтованому стані. Затрати на ремонт компенсуються
споживачами тари. 24. Зворотні дерев'яні бочки за якістю поділяються на такі
категорії: а) бочки, що потребують ремонту х) ___________________

х) Бочки, що потребують ремонту, повинні мати не менше трьох
обручів і обидва дна, одне з яких може бути розібране в деталях.
Зворотними бочками, що потребують ремонту, слід вважати
дерев'яні бочки, у яких є одне з таких пошкоджень: - ламані, у кількості до двох, деталі основи бочки: - пошкодження уторного пазу. б) бочки дерев'яні відремонтовані. У відремонтованих бочках допускаються такі відхилення від
нормативно-технічної документації, за якою вони були виготовлені: - деформація окремих деталей основи і дна до 5 мм, якщо це не
впливає на їх герметичність; - прирізка бочок до меншої місткості, що передбачена
стандартами; - використання сталевих обручів, що були в користуванні; - поверхнева корозія обручів. На відремонтованій дерев'яній тарі тарні підприємства повинні
ставити свій штамп. 25. Санітарна обробка відремонтованої тари на тарних
підприємствах не робиться. Ступінь вологи у відремонтованій тарі не нормується. У відремонтованій тарі допускається потемніння деревини без
ознак її загнивання, а також пліснявіння. 26. Дерев'яним тароматеріалом вважаються: - обшивка, обрешітка, опалубка, щити, а також дерев'яні
ящики, виготовлені за технічними умовами і кресленнями; - дерев'яні ящики і бочки, що мають пошкодження більші, ніж
передбачені в пп.23, 24; - деталі дерев'яних бочок. Мінімальними розмірами тароматеріалів слід вважати розмір за
довжиною 300 мм і за поперечним зрізом 9 х 40 мм. В дерев'яному тароматеріалі допускається: - наявність отворів від вийнятих цвяхів по всій поверхні
дощечок; - наявність металевих кріплень; - забруднення поверхні тароматеріалу рештками запакованої
продукції площею до 100 кв.см. 27. Картонні ящики, що були в користуванні, поділяються на: а) ящики, що потребують ремонту - картонні ящики з цілими деталями, в яких може бути
деформація двох боків до 15% їх площі, без пошкодження клапанів,
допускається наявність наскрізних пошкоджень до 3 см. Допускається забруднення внутрішньої поверхні ящиків
залишками продукції, яка в них містилась, в межах до 50 кв.см. б) ящики картонні відремонтовані У відремонтованих картонних ящиках допускаються такі
відхилення від нормативно-технічної документації на їх
виготовлення: - деформація двох боків до 15% їх площі; - заклеєні наскрізьні дірки. У відремонтованій картонній тарі допустимі інші відхилення,
що не впливають на якість і кількість запакованої продукції. Тароремонтні підприємства повинні ставити на відремонтованій
тарі штамп.
Картонний тароматеріал
28. Картонним тароматеріалом вважаються картонні ящики, що
мають більші пошкодження, ніж передбачені для ящиків, що
потребують ремонту. До тароматеріалу належать також імпортні картонні ящики, що
не мають збуту, а також листовий гофрокартон з-під меблевих та
інших товарів вітчизняного і імпортного виробництва. Картонний тароматеріал підлягає обов'язковій здачі на тарні
підприємства Міндержресурсів України. 29. Тара, що виготовляється на тарних підприємствах з
тароматеріалу, повинна відповідати нормативно-технічним умовам для
відремонтованих ящиків і мати штамп тарного підприємства.
IX. Паперові мішки
30. Паперові мішки (крафтові) поділяються на такі категорії: I. Категорія Мішки паперові нові і ті, що були в користуванні під
харчовими продуктами (макаронними, кондитерськими виробами і
харчовими концентратами і ін.), сухі, чисті, придатні для
повторного використання без ремонту. Допускається наявність
отворів у верхній частині мішка від прошивання його при запаковці
харчових продуктів.
II. Категорія Мішки паперові, що були в користуванні під харчовими
продуктами, гумово-технічними виробами, сипучими матеріалами, що
не є отруйними і агресивними за хімічним складом, які не
забруднюють мішків (поліетиленовими гранулами, зерном і ін.), з
наявністю часткового пошкодження шарів паперу у вигляді розривів
діаметром до 5 кв.см., не більше 4 проколів у двох місцях, або
наскрізьних отворів в мішках до 1 см за діаметром, допускається
часткове забруднення зовнішньої сторони мішків площею до 15 кв.см. 31. Мішки I і II категорій з-під харчових продуктів і
вказаної промислової продукції підлягають здачі на тарні
підприємства Міндержресурсів України для ремонту і поставки їх для
повторного використання. Мішки паперові, що за своїм якісним
станом не відповідають I і II категорії, здаються на тароремонтні
підприємства як тароматеріал за цінами на макулатуру. ( Абзац другий пункту 31 вилучено на підставі Наказу
Держкомресурсів N 78 ( z0040-93, z0042-93 ) від 29.03.93 ) 32. Ремонт паперових мішків полягає у заклеюванні пошкоджень
тароматеріалом, та очищенні їх від старих етикеток. 33. Паперові мішки використовуються повторно для упаковки
продукції виробничо-технічного призначення та будівельних
матеріалів.
X. Умови поставки тарними підприємствами дерев'яної

і картонної тари для повторного використання
34. Поставка зворотної дерев'яної і картонної тари
проводиться за лімітами на зворотну тару, що видаються
Міндержресурсів України. 35. Виробничі об'єднання, підприємства і організації повинні,
в першу чергу, використовувати зворотну тару і допоміжні деталі з
картонного тароматеріалу і лише при їх відсутності - нову. 36. Імпортна дерев'яна і картонна тара, придатна для
повторного використання, використовується для пакування
вітчизняної продукції і товарів на загальних підставах. Дерев'яна і картонна тара, повторне використання якої за
прямим призначенням неможливе, може бути використана для пакування
інших товарів і продукції, якщо забезпечується збереження їх
кількості і якості. Ця тара повинна прийматись і оплачуватись всіма
підприємствами і організаціями на загальних підставах. 37. В договорах сторони можуть передбачати заміну дерев'яної
тари на картонну і навпаки, а також заміну ящиків одних
типорозмірів іншими при умові збереження кількості і якості
продукції, що пакується в них. 38. Мінімальною нормою для відправки зворотної тари слід
вважати вагон, а при наявності контейнерних перевозок між пунктами
відправки і призначення - контейнер. Мінімальна норма для
автомобільних перевезень - автомашина.
XI. Ціни і порядок розрахунків
39. Оплата тари під продукцією і товарами проводиться
у таких розмірах, незалежно від того, у нову чи зворотну тару
вони упаковані: дерев'яної тари, виготовленої за стандартом, - 40% від
вільної ціни тари; дерев'яних тароматеріалів (обшивки, обрешітки, щитів,
нестандартних ящиків, меблевої планки) - 10% від вільної ціни; картонної тари-20% від вільної ціни; паперових мішків для харчових продуктів-10% від вільної ціни. Решта вартості тари відноситься на собівартість упакованої
продукції і додатковій оплаті не підлягає. У рахунках на оплату
вказується вільна ціна тари, від якої проводиться оплата тари під
продукцією і товарами. Вартість дерев'яних бочок, що були в
користуванні і використовуються для упаковки технічних жирів,
відносяться на їх собівартість повністю (100%). Оплата поверненої, зданої, поставленої зворотної тари
проводиться тароодержувачами у таких розмірах: у стані, що потребує ремонту: дерев'яної ящикової тари-у розмірі 40% від вільної ціни із
застосуванням коефіцієнту 1,2 , дерев'яних бочок - 1,3 ; картонної тари - у розмірі 20% від вільної ціни з
застосуванням коефіцієнту 1,5 ; паперових мішків - у розмірі 10% від вільної ціни з
застосуванням коефіцієнту 1,5 ; відремонтованої дерев'яної, картонної тари і паперових мішків
- за домовленістю сторін не менше 80-95% від вільної ціни. Дерев'яні і картонні тароматеріали, що були в користуванні,
оплачуються за домовленістю сторін. Тара, що має відхилення від нормативно-технічної
документації, які не впливають на збереження кількості і якості
запакованої продукції і товарів, повинна використовуватись до
повного зносу. Ця тара підлягає прийому і оплаті всіма споживачами
і тарними підприємствами на загальних підставах. Транспортні витрати на здачу, повернення дерев'яної,
картонної тари та паперових мішків у межах 40 км відносяться на
рахунок тароздавачів, а понад 40 км - розподіляються порівну між
тароздавачем і тароодержувачем. Пункт 39 в редакції Наказу Укрресурсів N 78 ( z0040-93,
z0042-93 ) від 29.03.93 ) 40. Розрахунки з місцевими тароздавачами проводяться у
відповідності з приймально-здавальними актами, шляхом перерахунку
тарними підприємствами належних сум тароздавачам по мірі приймання
тари в межах строків, встановлених для пред'явлення в банк
розрахункових документів при звичайному і механізованому
бухгалтерському обліку. Розрахунки з тароздавачами інших населених пунктів
проводяться шляхом оплати тарними підприємствами рахунків
тароздавачів, що виставляються на інкасо згідно з накладними, які
висилаються тароздавачами поштою. 41. У тих випадках, коли згідно з договором, укладеним
відповідно до п.4 "Правил" зворотна тара використовується
споживачами транзитом, тарному підприємству перераховується
націнка у розмірі 0,5% від вартості дерев'яної і 1% - картонної
тари. В тих випадках, коли організації споживчої кооперації згідно
з договором, укладеним відповідно до п.4, відвантажують тару
споживачам транзитом, останні перераховують тарному підприємству
вказані націнки. ( Пункт 41 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Держкомресурсів N 78 ( z0040-93, z0041-93, z0042-93 ) від
29.03.93 ) Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомресурсів
N 78 ( z0040-93, z0042-93 ) від 29.03.93 )
XII. Матеріальне стимулювання здачі зворотної тари
42. З метою матеріального стимулювання працівників у
належному обліку, бережливому ставленні і своєчасній здачі,
поверненні дерев'яної (за винятком інвентарної) та картонної тари
на промислових підприємствах і в торговельних організаціях
створюється фонд преміювання за збір і здачу цієї тари за рахунок
відрахувань від сум, одержаних від здачі, повернення тари у таких
розмірах, в %: по дерев'яній тарі - 10%; по паперових мішках - 25%; по картонній тарі - 20%. 43. Премія виплачується за своєчасну здачу дерев'яної,
картонної тари та паперових мішків робітникам і службовцям
промислових підприємств, будов та торгових організацій, що
безпосередньо здійснюють розпаковку продукції і товарів, ведуть
облік і здають тару для повторного використання. При цьому не
менше 60% премії направляється на преміювання робітників і
продавців. Преміювання за своєчасну здачу тари проводиться поквартально. Конкретний перелік працівників, яким виплачується премія за
здачу тари, визначається керівником за погодженням з профспілковою
організацією. Премія за роботу з тарою виплачується незалежно від інших
премій і виконання основних планових завдань. Керівнику підприємства надається право позбавляти окремих
працівників премії за прорахунки в роботи з тарою повністю чи
частково, а також у випадках, передбачених законодавством (за
прогул, п'янство, хуліганство і притягнення до адміністративної і
карної відповідальності).
XIII. Матеріальна відповідальність
44. За порушення строків здачі (повернення) дерев'яної,
картонної тари та паперових мішків згідно з вимогами цих Правил
до 15 днів тарні підприємства стягують з тароздавачів штраф в
розмірі 150% повної вартості (100%) - ціни нової тари, а якщо
прострочення здачі тари становить більше 15 днів, а також при
знищенні тари, сума штрафу подвоюється з урахуванням раніше
знятого штрафу, всього - 300%. 45. За відмову тарного підприємства від прийому дерев'яної,
картонної тари та паперових мішків тароздавачі стягують з тарного
підприємства штраф у розмірі 150% вартості неприйнятої тари. Якщо
тара не приймається тарним підприємством більше 15 днів, то штраф
подвоюється. Штрафи за порушення строків здачі, повернення і відмову від
прийому тари стягуються в безакцептному порядку, за винятком
кооперативів, колгоспів і організацій споживчої кооперації, з яких
стягнення штрафів здійснюється в претензійно-позовому порядку
через судові органи. Тароздавачам надається пільговий строк - 5 днів для здачі
тари, що заборгована. Якщо протягом цього строку тароздавач здає
тару на тарне підприємство, то штраф з нього не стягується. Він
повинен документально підтвердити здачу тари на тарне
підприємство. 46. За імпортну тару штрафи стягуються згідно з діючими
цінами на відповідну вітчизняну тару. 47. За несвоєчасне подання статистичних звітів про
використання тари за Ф.1-тара тароздавачі несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством. ( Пункт 47 в редакції Наказу
Держкомресурсів N 78 ( z0040-93, z0042-93 ) від 29.03.93 )

Додаток N 1

до правил повторного використання

дерев'яної, картонної тари та

паперових мішків на Україні
Правила поводження з тарою
1. При навантаженні (розвантаженні) вручну забороняється
кидати вантаж на землю чи на транспортний засіб, бити вантажі,
кантувати, якщо на упаковці стоїть забороняючий знак. 2. При розвантаженні (навантаженні) продукції з допомогою
засобів механізації авто- і електронавантажувачів, механізмів
кранового типу, кран-балок і т.п. забороняється застосовувати
засоби, не пристосовані для захвату вантажів. Для запобігання
поломок ящиків при підійманні їх краном від зусиль на боки (від
строп) необхідно, щоб кут, який створюється стропами і кришкою
ящика, був не менше 45 град. 3. При укладанні вантажів на транспорт необхідно
дотримуватись висоти укладання з урахуванням міцності тари, щоб
запобігти деформації нижніх рядів. 4. При розвантаженні вручну бочок з автомашин і з залізничних
вагонів необхідно споруджувати похилі трапи і обережно скочувати
бочки на землю. 5. Відкривати тару потрібно спеціалізованим інструментом
(мал.1). 6. Забороняється відкривати дерев'яну тару (ящики, бочки)
ломом, молотком, сокирою, іншими інструментами, які не
пристосовані для відкривання тари. 7. Ящики потрібно відкривати з боку щита кришки після того,
як буде перерізаний дріт чи сталева упаковочна стрічка.
Послідовність операції при відкриванні ящиків
цвяховитягачем-ножицями, молотком-цвяховитягачем показана на
мал. N 3. Послідовність операції при відкриванні бочок за допомогою
знімача обручів і фігурного металевого важеля представлено на
мал. N 4. Пілся звільнення бочок від упаковки дно вкладається в
середину бочки, зняті обручі насаджуються знімачем або набойкою. 8. Відкривання картонних ящиків проводиться тільки по лінії
заклеювання, щоб не пошкодити клапани. Послідовність відкривання
показана на мал. N 5. Малюнки N 1, 2, 3, 4, 5 в БД відсутні.
Додаток N 2 овна назва тарного до Правил повторного використання
підприємства (друкується дерев'яної і картонної тари та
в типографії або паперових мішків
проставляється штампом)
Прийомно-здавальний акт

на зворотну тару й _______ від ____________ 19__ р.
Прийнята зворотна тара від _______________________________________

(назва тароздавача і його адреса) ерез __________________ за ______________________________________

(посада, прізвище) (назва і номер супроводжуючого докуме-

нта тароздавача) ————————————————————————————————————————————————————————————————— втомашина шляховий станція від- з.д. накладна N вагон

лист N правлення контейнер

N —————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————— азва тари і тароматеріалів|ГОСТ,|Пред'яв|Фактич|Прийнято|Причини |вид, |лено до|но при|тарома- |перево- |номер|здачі |йнято |теріалів|ду тари | | | | |в таро- | | | | |матеріал ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Ящики дерев'яні, шт.
2. Ящики дерев'яні, шт.
3. Ящики картонні, шт.
4. Дерев'яний тароматеріал,
м3 . Картонний тароматеріал,
тис.м2 . Паперові мішки шт. ————————————————————————————————————————————————————————————————— (представник тароздавача)
Тару і тароматеріал здав _______________________ Всього для оплати

(підпис представника тароздавача) ____________
Тару і тароматеріали від тароздавача прийняв _____________________

(підпис приймальника)
Тару і тароматеріал від Тароздавача ——————————— прийняв зав.складом

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: