open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.02.1993 N 15
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 2 ( v0002202-08 ) від 02.01.2008 }
Про затвердження форми державної статистичної

звітності N 10-гр для Держкомгеології України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
21 грудня 1992 р. N 709-3 та за поданням Держкомгеології України:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 10-гр
"Звіт про виконання робіт по масових пошуках родовищ радіоактивної
сировини" (за 9 місяців та за рік) і вказівки по її заповненню та
ввести в дію з жовтня 1993 року.
2. Розповсюдити дану форму на всі підприємства і організації,
незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності, які
проводять роботи, пов'язані з розкриттям і вивченням надр, а також
проводять масові пошуки родовищ.
3. Встановити, що забезпечення інструментарієм, збір та
розробка статистичної звітності про виконання робіт по масових
пошуках родовищ радіоактивної сировини здійснюється органами
Держкомгеології України.
4. Припинити з 1993 року на території України дію форми
N 10-гр, затверджену постановою колишнього Держкомстату СРСР.
Заступник Міністра І.В.Хайнацька

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

--------------------------------------------------------------------------------------------------- КОДИ | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | -------------------------------------------------------------------------------------------------| форма |організації| |території| галузі | | форми |міністерства|вищестоящої| КС | документу| складача | |за СПАТО |за ЗКГНГ| |власності|(відомства),|організації| | за ЗКУД | за ЗКПО | | | | | за СКФВ | концерну | за ЗКПО | | | | | | | | | асоціації | | | | | | | | | | за СПОДУ | | | ---------+-----------+--------+---------+--------+-------+---------+------------+-----------+----| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Кому подається _______________ Форма N 10-гр

найменування _____________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА

адреса одержувача наказом Міністерства

статистики України іністерство (відомство) _____ 11.02.1993 N 15 _____________________________

Поштова ДО, концерн, асоціація, (за 9 місяців та за рік)
трест, головне управління
(управління) _________________ Подають: _____________________________ 1) за 9 місяців - 5 жовтня,

за рік - 25 січня партії б'єднання, підприємство, (експедиції), підприємства,
партія (експедиція) __________ комбінати, ПМК, БМУ - своїй _____________________________ вищестоящій організації;
Адреса _______________________ 2) за 9 місяців - 30 жовтня,

за рік - 20 лютого орма власності ______________ організації галузевих

міністерств, відомств та

"Держкомгеології" України -

ДГП "Кіровгеологія"

ЗВІТ

про виконання робіт по масових пошуках

родовищ радіоактивної сировини

за ____________ 199 __ рік

------------------------------------------------------------------- |Один. | Код | Обсяги масових | | | | пошуків | |виміру|рядка|--------------------| | | |заплановано|виконано| -------------------------------+------+-----+-----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| I. Розділ | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Геологічне картування з | | | | | радіометричними пошуками м-бів | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| а) 1:200000 - 1:100000 |кв. км| 01 | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| б) 1:50000 - 1:25000 |- " - | 02 | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Гідрогеологічні та | | | | | інженерно-геологічні зйомки з | | | | | радіометричними пошуками м-бів | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| а) 1:200000 - 1:100000 |- " - | 03 | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| б) 1:50000 - 1:25000 |- " - | 04 | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Загальні пошуки різних корисних|- " - | 05 | | | копалин м-бу 1:50000 і більше з| | | | | радіометричним вивченням | | | | | переважно поверхневими методами| | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Геолого-радіометричні маршрути | км | 06 | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Аерогама - спектрометрична |кв. км| 07 | | | зйомка м-бів 1:50000 і більше | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Глибинне геологічне картування |- " - | 08 | | | та пошукові роботи по площі | | | | | буріння з гама-каротажем м-бу | | | | | 1:50000 і більше | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Гама-каротаж свердловин |тис. м| 09 | | | глибокого розвідувального | | | | | буріння на нафту і газ - всього| | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| в тому числі: | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| структурне, пошукове, опорне, |- " - | 10 | | | параметричне | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| гама-каротаж свердловин |тис. м| 11 | | | механічного колонкового, | | | | | шнекового та ударно-механічного| | | | | буріння, всього | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| в тому числі: | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| а) структурно-пошукового |- " - | 12 | | | буріння на нафту і газ | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| б) пошуково-картировочне |тис. м| 13 | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| в) гама-каротаж вибухових |- " - | 14 | | | свердловин для сейсморозвідки | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Радіометричне профілювання | м | 15 | | | підземних гірничих виробок, | | | | | кар'єрів | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Радіометричне профілювання |- " - | 16 | | | шурфів | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Радіометричні виміри канав, |куб. м| 17 | | | траншей | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Радіогідрогеологічне | проб | 18 | | | опробування | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Кількість польових підрозділів,| | 19 | | | які проводять масові пошуки | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Кількість співробітників, які | | 20 | | | безпосередньо проводять масові | | | | | пошуки | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| Податкові асигнування на масові| тис. | 21 | | | пошуки, всього | крб. | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| в тому числі: | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| а) на детальну оцінку аномалій,|- " - | 22 | | | рудопроявів по локальних | | | | | проектах | | | | | -------------------------------+------+-----+-----------+--------| б) на спеціалізоване на уран |- " - | 23 | | | геологічне картування | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- | Код |Кількість аномалій| |рядка| та рудопроявлень | ----------------------------------------+-----+------------------| II. Розділ II | | | ----------------------------------------+-----+------------------| Радіоактивні аномалії і рудопрояви, не | 24 | | оцінені до початку звітного року | | | ----------------------------------------+-----+------------------| із них: включені в план оціночних робіт | 25 | | звітного року | | | ----------------------------------------+-----+------------------| Аномалії і рудопрояви, виявлені в | 26 | | звітному році | | | ----------------------------------------+-----+------------------| із числа аномалій і рудопроявлень, які | | | підлягають оцінці в звітному році (рядки| | | 25 + 26) | | | ----------------------------------------+-----+------------------| а) передані по актах підрозділам ДГП для| 27 | | подальшого вивчення | | | ----------------------------------------+-----+------------------| б) перспективні, які заслуговують на | 28 | | подальше вивчення | | | ----------------------------------------+-----+------------------| в) не одержали первинної оцінки | 29 | | ----------------------------------------+-----+------------------| г) негативно оцінені | 30 | | ----------------------------------------+-----+------------------| Кількість аномалій та рудопроявів не | 31 | | оцінених на кінець звітного року (24 - | | | 25) + 28 + 29 | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник організації (підпис)

ВКАЗІВКИ

до складання звіту по формі 10-гр про

виконання робіт при масових пошуках

родовищ радіоактивної сировини

1. Звіт по формі N 10-гр з пояснювальною запискою подається
всіма організаціями, які проводять геологорозвідувальні, гірничі,
бурові, дослідницькі та експлуатаційні роботи з масовими пошуками
родовищ радіоактивної сировини згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 21 грудня 1992 р. N 709-3.
2. По рядках 01 та 02 показані площі геологічних зйомок
(полистових, групових, геологічного довивчення), а по рядках 03 та
04 гідрогеологічних та інженерно-геологічних зйомок відповідних
масштабів з радіометричним вивченням площі переважно поверхневими
методами.
3. По рядку 05 вказані площі пошукових робіт, що одержали
наземну радіометричну опошукуваність переважно поверхневими
методами (в тому числі площі літогеохімічних зйомок).
4. По рядку 06 показані об'єми геолого-радіометричних
маршрутів при геологічних (групових, геологічного довивчення,
аерофотогеологічного та космофотогеологічного картування),
гідрогеологічних, пошукових та інших досліджень, які не дають
радіометричної опошукуваності площ в зазначеному масштабі.
5. По рядку 07 показані площі, опошуковані у відповідності з
вимогами "Технічної інструкції по аерогама-спектрометричній
зйомці" (Москва, 1977 р.).
6. По рядку 08 показані площі глибинного геологічного
картування та пошуків, де основним методом масових пошуків є
гама-каротаж свердловин.
7. По рядках 9, 10 показані об'єми гама-каротажу свердловин
глибокого розвідувального та експлуатаційного буріння на нафту і
газ, термальні, йодо-бромисті та мінеральні води (роторне,
турбінне та електробуріння) без урахування об'ємів механічного
колонкового буріння на нафту і газ.
8. По рядках 11, 12 показані об'єми гама-каротажу механічного
колонкового буріння (з урахуванням об'ємів гама-каротажу
механічного колонкового буріння на нафту і газ).
9. По рядку 20 показані кількість геологів, гідрогеологів,
геофізиків та інших інженерів, техніків,
операторів-радіометристів, які безпосередньо проводять масові
пошуки та оцінку радіоактивних аномалій і рудопроявлень, включаючи
співробітників спеціалізованих польових партій масових пошуків та
спеціально виділених працівників, що відповідають за проведення
масових пошуків.
10. По рядку 21 показані всі додаткові витрати на масові
пошуки, спрямовані на детальну оцінку перспективних радіоактивних
аномалій та рудопроявлень по локальних проектах, спеціалізоване
геокартування та роботу спеціалізованих партій і загонів.
11. По рядку 24 показані всі радіоактивні аномалії та
рудопрояви, які не одержали первинної оцінки, а також
перспективні, які заслуговують подальшої оцінки, і ще не передані
ДГП "Кіровгеологія", рядки (24 - 25) + 28 + 29 звіту за попередній
рік.
12. По рядку 27 показані кількість радіоактивних аномалій,
рудопроявів та родовищ, переданих ДГП "Кіровгеологія".
13. По рядку 28 показані кількість позитивно оцінених при
первинній оцінці радіоактивних аномалій, рудопроявів, які ще не
передані за актами ДГП "Кіровгеологія".
14. По рядку 29 показані кількість радіоактивних аномалій,
які не мають первинної оцінки на кінець звітного року.
15. По рядку 30 показані кількість радіоактивних аномалій,
негативно оцінених в результаті їх первинної та детальної оцінки.

Додаток

ЗМІСТ

пояснювальної записки до звіту

по формі 10-гр про стан

та результати масових пошуків

1. Територія діяльності, організаційна структура служби
масових пошуків.
2. Об'єм виконаних робіт по основному плану, аналіз охоплення
їх масовими пошуками. Аналіз виконання плану масових пошуків по
видах робіт. Оцінка якості досліджень (приводяться дані про об'єми
контрольних замірів, оцінка по даних приймання польових
матеріалів, кількість відбракованих матеріалів).
3. Забезпеченість апаратурою і каротажними станціями для
масових пошуків.
4. Укомплектованість кадрами для проведення масових пошуків,
заходи по підвищенню кваліфікації спеціалістів.
5. Геологічні результати масових пошуків. Докладний опис
позитивно оцінених аномалій та рудопроявів (рядки 27, 28 форми
10-гр).
6. Основні недоліки в роботі по масових пошуках. Пропозиції
по їх усуненню і підвищенню-ефективності масових пошуків.
7. Додатки. а) каталог виявлених в звітному році аномалій та рудопроявів; б) картограма аномалій та рудопроявів, виявлених в звітному
році, та об'єктів минулих років, які оцінюються в звітному році; в) таблиця наявності та необхідності апаратури для масових
пошуків. Інформаційна записка до форми 10-гр за 9 місяців повинна
вміщувати дані тільки по пунктах 5, 6.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: