open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 15 від 14.01.99

м.Київ
vd990114 vn15

Про затвердження форми державної статистичної

звітності ф. N 14-зал(фін) по залізничному транспорту

загального користування
( Додатково див. Наказ Держкомстату

N 160 ( v0160202-00 ) від 17.05.2000 )

У зв'язку із змінами в системі оподаткування і
бухгалтерського обліку України та введення в дію нових
законодавчих актів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити державну статистичну звітність по залізничному
транспорту загального користування ф. N 14-зал(фін) "Звіт про
фінансову діяльність залізничного транспорту загального
користування" (поштова, квартальна) і ввести її в дію, починаючи
зі звіту за I квартал 1999 року. 2. Установити, що забезпечення інструментарієм, збір та
розробка інформації здійснюється Державною адміністрацією
залізничного транспорту "Укрзалізниця". 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 07.04.93 р. N 61. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Остапчука Ю.М.
Голова О.Г. Осауленко
Державна статистична звітність
-------------------------------------------------------------------------------- Коди | ------------------------------------------------------------------------------| -----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністер-|вище- | |КС | доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | | менту|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | | за |нтифіка- | | |діяль-| за | форми |трального|зації- | | | ДКУД|ційний | | | ності| КФВ |господа-|органу |іденти-| | | |код за | | | за | | рювання|виконав- |фікаці-| | | |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | -----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | -------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається _________________ Форма N 14-зал(фін) ___________________________________ Затверджена
(найменування та адреса одержувача) наказом Мінстату України
Міністерство (відомство) __________ 14.01.99 р. N 15
Об'єднання (підприємство) _________ Поштова - квартальна
Адреса підприємства _______________ Надсилають:
Форма власності ___________________ 1) підприємства (звітні

одиниці) - на 19 день

звітного періоду вищестоящій

організації;

2) відділки залізниць - на

21 день після звітного

періоду управлінням

залізниць;

3) управління залізниць - на

30 день після звітного

періоду:

а) управлінню статистики за

місцем знаходження;

б) Укрзалізниці;

4) Укрзалізниця -

Держкомстату України - на 15

день після звітного періоду
Звіт про фінансову діяльність залізничного транспорту

загального користування

січень - ____________________________ 199__ р.
I. Доходи і витрати по основній діяльності
тис.грн. ------------------------------------------------------------------------ Найменування показників | N |Доходи| В т. ч. |Витрати*)|Контрольна| |рядка| | податок | | сума | | | |на додану| | | | | |вартість | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| Всього (сума ряд. 105, 130)| 100 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| Реалізація послуг | 105 | | | | | експлуатаційної діяльності | | | | | | (сума рядків 110, 120) | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| в тому числі | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| вантажні перевезення | 110 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| з них: | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| у вагонах робочого парку | 111 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| у вагонах неробочого парку | 112 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| додаткові збори | 113 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| пасажирські перевезення | 120 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| з них від перевезень: | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| пасажирів | 121 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| багажу і вантажобагажу | 122 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| пошти | 123 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| реалізація послуг підсобно-| 130 | | | | | допоміжноїдіяльності | | | | | | (сума ряд. 132-139) | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| з них від: | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| промислового виробництва | 132 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| вантажно-розвантажувальних | 133 | | | | | робіт | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| матеріально-технічного | 134 | | | | | забезпечення | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| будівельно-монтажних робіт | 135 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| місцевих доходів і витрат | 136 | | | | | станцій | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| транспортно-експедиційних | 137 | | | | | операцій | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| контор по обслуговуванню | 138 | | | | | пасажирів | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| інших видів діяльності | 139 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| Довідково: | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| приведені тонно-кілометри, | 141 | | | | | млн. | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| середня доходна ставка 10 | | | | | | привед. ткм, | 142 | | | | | гр. 1 - гр. 2 ряд. 105 | | | | | | коп.---------------------- | | | | | | ряд. 141 | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------+ середня собівартість 10 | | | | | | привед. ткм, | | | | | | гр. 3 ряд. 105 | | | | | | коп.---------------------- | | | | | | ряд. 141 | | | | | | | 143 | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| в т. ч. із рядка 130 | 144 | | | | | "Реалізація на сторону" | | | | | | ---------------------------+-----+------+---------+---------+----------| ------------------------------------------------------------------------ ___________
*) Рядки 110 - 123 гр. 3 заповнюються в звіті за рік.
II. Фактичні витрати основної діяльності по елементах ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування господарства | N | Всього | В тому числі: |Конт- | залізничного транспорту |рядка| (сума |---------------------------------------------------------------------------------|рольна| | |граф. 14| фонд |матері-|паливо|в т. ч. |електро-|в т. ч. | аморт- | відраху-| ремонт |інші|сума | | |15, 16, |оплати| али | | на тягу|енергія | на тягу|відраху-| вання | та інше| | | | |18, 20, |праці | | |поїздів | |поїздів | вання | на |поліпше-| | | | |21, 22, | | | | | | | |соціальні| ння | | | | | 23) | | | | | | | | заходи |основних| | | | |фактично| | | | | | | | | фондів | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| А | Б | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| Всього (сума ряд.210, 230)| 200 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| по перевезеннях (сума | 210 | | | | | | | | | | | | | ряд. 211 - 224) | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| з них по господарствах: | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| пасажирському | 211 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| вантажної та комерційної | 212 | | | | | | | | | | | | | роботи | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| перевезень | 213 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| локомотивному | 214 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| вагонному | 215 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| колійному | 216 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| спеціальних споруд | 217 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| сигналізації та зв'язку | 218 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| електропостачання | 219 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| водопостачання і | 220 | | | | | | | | | | | | | водовідведення | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| матеріально-технічного | 221 | | | | | | | | | | | | | забезпечення | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| обслуговування перевезень | 222 | | | | | | | | | | | | | закордонними залізницями | | | | | | | | | | | | | | на території України | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| відділку залізниць | 223 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| управлінню залізниць та | 224 | | | | | | | | | | | | | підрозділах, що не | | | | | | | | | | | | | | підпорядковані | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| в підсобно-допоміжній | 230 | | | | | | | | | | | | | діяльності (сума ряд. 231 | | | | | | | | | | | | | | - 243) | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| з них: | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| капітальний та поточний | 231 | | | | | | | | | | | | | ремонт, виконаний | | | | | | | | | | | | | | господарським способом | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| промислове виробництво | 232 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| паливне господарство | 233 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| матеріально-технічне | 234 | | | | | | | | | | | | | забезпечення | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| будівельно-монтажні роботи| 235 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| вантажно-розвантажувальні | 236 | | | | | | | | | | | | | роботи | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| житлово-комунальне | 237 | | | | | | | | | | | | | господарство | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| транспортно-експедиційні | 238 | | | | | | | | | | | | | операції | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| контори по обслуговуванню | 239 | | | | | | | | | | | | | пасажирів | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| господарство начальників | 240 | | | | | | | | | | | | | станцій | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| деповський ремонт | 241 | | | | | | | | | | | | | вантажних вагонів | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| деповський ремонт | 242 | | | | | | | | | | | | | пасажирських вагонів | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| інші види робіт | 243 | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| Деповський ремонт | 244 | | | | | | | | | | | | | рефрижераторних вагонів | | | | | | | | | | | | | | (із ряд. 231) | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| Проценти за кредит (із | 250 | | | | | | | | | | | | | рядка 200) | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| Витрати по відрядженнях | 260 | | | | | | | | | | | | | (із рядка 200) | | | | | | | | | | | | | | --------------------------+-----+--------+------+-------+------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+----+------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Експлуатаційні витрати за статтями ---------------------------------------------------------------------- Найменування витрат | N |Всього|В т. ч.|Конт- | |рядка| | фонд |рольна| | | | оплати|сума | | | | праці | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| А | Б | 1 | 2 | 3 | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Господарства: пасажирське, вантажне та | 300 | | | | комерційної роботи і перевезень - всього | | | | | (сума ряд. 310, 330, 340) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| в тому числі по станціях | 301 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Господарство пасажирське - всього (сума | 310 | | | | ряд. 311 - 325) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Продаж квитків (ст. 1) | 311 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Прийом та видача багажу і супроводження | 312 | | | | багажних вагонів (ст. 2, 9) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Маневрова робота на пасажирських | 313 | | | | станціях (ст. 3) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Прийом та відправлення поїздів на | 314 | | | | пасажирських станціях (ст. 5) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 315 | | | | обслуговування, реконструкція, | | | | | модернізація, технічне переозброєння | | | | | будівель, споруд, устаткування та | | | | | інвентаря (ст. 7, 8) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Екіпіровка пасажирських вагонів (ст. | 316 | | | | 151) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування пасажирських | 317 | | | | вагонів (ст. 155 ТО-3, ст. 156 ТО-1, | | | | | ТО-2) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 318 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння та інші види поліпшення | | | | | пасажирських вагонів (ст. 159) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Обслуговування вагонів в пасажирських | 319 | | | | поїздах (ст. 165) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Деповський і капітальний ремонт, | 320 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння та інші види поліпшення | | | | | пасажирських вагонів (ст. 168) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація пасажирських вагонів, крім | 321 | | | | багажних (ст. 173) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація багажних вагонів (ст. 174) | 322 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 324 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 325 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Господарство вантажної та комерційної | 330 | | | | роботи - всього (сума ряд. 331 - 337) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Прийом до відправлення і видавання | 331 | | | | вантажу (ст. 11) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Підготовка вантажних вагонів і | 332 | | | | контейнерів до перевезень (ст. 16) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Обслуговування вагонів зі швидкопсувними | 333 | | | | вантажами і живністю (ст. 18) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Спеціальні операції по дрібних | 334 | | | | відправках (ст. 19) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати по інших статтях (ст. 12, 13, | 335 | | | | 15, 17) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 336 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 337 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Господарство перевезень - всього (сума | 340 | | | | ряд. 341 - 348) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Маневрова робота на вантажних і | 341 | | | | сортувальних станціях (ст. 21) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Маневрова робота на інших станціях (ст. | 342 | | | | 22) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Прийом та відправлення поїздів на | 343 | | | | вантажних та сортувальних станціях (ст. | | | | | 23) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Прийом та відправлення поїздів на інших | 344 | | | | станціях (ст. 24) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Обслуговування будівель і споруд, | 345 | | | | утримання обладнання та інвентаря (ст. | | | | | 26) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Супроводження поїздів кондукторськими | 346 | | | | бригадами (ст. 32) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 347 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 348 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Господарство локомотивне - всього (сума | 350 | | | | ряд. 351, 370, 380, 410, 420) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Електровозні депо - всього (сума ряд. | 351 | | | | 352 - 366) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота електровозів у пасажирському русі | 352 | | | | (ст. 41) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота електровозів у вантажному русі | 353 | | | | (ст. 42) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота електровозів у господарському | 354 | | | | русі (ст. 43) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота електровозів на маневрах (ст. | 355 | | | | 44) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота електровозів в колійному | 356 | | | | господарстві (ст. 45) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Екіпіровка електровозів (ст. 46) | 357 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Усунення відказів в міжремонтні періоди | 358 | | | | (ст. 47) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 359 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння електровозів (ст. 48 ПР-3, | | | | | ст. 49 ПР-2, ст. 50 ПР-1) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування електровозів | 360 | | | | (ст. 51 ТО-4, ст. 52 ТО-3, ст. 53 ТО-2) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація поїзних електровозів (ст. | 361 | | | | 54) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація спеціально маневрових | 362 | | | | електровозів (ст. 55) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 365 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 366 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Мотор-вагонні депо - всього (сума ряд. | 370 | | | | 371 - 379) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота електросекцій (ст. 58) | 371 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Обслуговування і прибирання | 372 | | | | електросекцій (ст. 59, 60) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 373 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння електросекцій (ст. 62 | | | | | ПР-3, ст. 63 ПР-2, ст. 64 ПР-1) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Усунення відказів електросекцій в | 374 | | | | міжремонтні періоди (ст. 61) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування електросекцій | 375 | | | | (ст. 65 ТО-4, ст. 66 ТО-3, ст. 67 ТО-2) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація електросекцій (ст. 68) | 376 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 378 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 379 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Тепловозні депо - всього (сума ряд. 381 | 380 | | | | - 395) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота тепловозів у колійному | 381 | | | | господарстві (ст. 70) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота тепловозів у пасажирському русі | 382 | | | | (ст. 71) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота тепловозів у вантажному русі (ст. | 383 | | | | 72) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота тепловозів у господарському русі | 384 | | | | (ст. 73) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота тепловозів на маневрах (ст. 74) | 385 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Екіпіровка тепловозів (ст. 76) | 386 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Усунення відказів тепловозів в | 387 | | | | міжремонтні періоди (ст. 77) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 388 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння тепловозів (ст. 78 ПР-3, | | | | | ст. 79 ПР-2, ст. 80 ПР-1) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування тепловозів (ст. | 389 | | | | 81 ТО-4, ст. 82 ТО-3, ст. 83 ТО-2) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація поїзних тепловозів (ст. 84) | 390 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація спеціально маневрових | 391 | | | | тепловозів (ст. 85) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 394 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 395 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Дизель-поїзні депо - всього (сума ряд. | 410 | | | | 411 - 419) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота дизельних поїздів (ст. 88) | 411 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Екіпіровка, прибирання і обслуговування | 412 | | | | вагонів у дизельних поїздах (ст. 89, | | | | | 90) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Усунення відкатів в міжремонтний період | 413 | | | | (ст. 91) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 414 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння дизельних поїздів (ст. 92 | | | | | ПР-3, ст. 93 ПР-2, ст. 94 ПР-1) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування дизельних | 415 | | | | поїздів (ст. 95 ТО-4, ст. 96 ТО-3, ст. | | | | | 97 ТО-2) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація дизельних поїздів (ст. 98) | 416 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 418 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 419 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Паровозні депо - всього (сума ряд. 421 - | 420 | | | | 426) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота паровозів у всіх видах руху (ст. | 421 | | | | 101) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Екіпірування і профілактичний огляд | 422 | | | | паровозів (ст. 106, 110) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Піднімальний, промивний і капітальний | 423 | | | | ремонт, реконструкція, модернізація, | | | | | технічне переозброєння та інші види | | | | | поліпшення паровозів (ст. 108, 109) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація паровозів (ст. 114) | 424 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 425 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 426 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Вагонне господарство - всього (сума ряд. | 430 | | | | 431 - 458) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Екіпіровка пасажирських вагонів (ст. | 431 | | | | 151) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Промивання критих та ізотермічних | 432 | | | | вагонів (ст. 152) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Очищення вагонів і цистерн (ст. 153) | 433 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Пристосування вантажних вагонів для | 434 | | | | спеціальних перевезень (ст. 154) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування за програмами | 435 | | | | ТО-1, ТО-2, ТО-3 пасажирських вагонів | | | | | (ст. 155, 156) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 436 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння порожніх вагонів при | | | | | підготовці їх під навантаження на | | | | | спеціалізованих та інших пунктах (ст. | | | | | 157, 158) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування вантажних | 437 | | | | вагонів на станціях (ст. 160) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 438 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння вантажних вагонів з | | | | | відчепленням (ст. 161 ПР-2) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Перестановка вагонів на вузьку та | 439 | | | | європейську колії (ст. 162) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 440 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння вантажних вагонів, | | | | | виконаний на промислових підприємствах | | | | | (ст. 163) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 441 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння та інші види поліпшення | | | | | внутрішнього обладнання автономних | | | | | рефрижераторних вагонів (ст. 164) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Обслуговування вагонів в пасажирських | 442 | | | | поїздах (ст. 165) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Обслуговування, огляд внутрішнього | 443 | | | | обладнання автономних рефрижераторних | | | | | вагонів і поїздів (ст. 166, 167) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Деповський і капітальний ремонт, | 444 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння за інші види поліпшення | | | | | пасажирських вагонів (ст. 168) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Деповський і капітальний ремонт, | 445 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння та інші види поліпшення | | | | | рефрижераторних вагонів (ст. 169) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Деповський і капітальний ремонт, | 446 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння та інші види поліпшення | | | | | вантажних вагонів (ст. 170) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування контейнерів (ст. | 447 | | | | 171) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Планово-поточний, поточний і капітальний | 448 | | | | ремонт, реконструкція, модернізація, | | | | | технічне переозброєння контейнерів (ст. | | | | | 172) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація пасажирських вагонів, крім | 449 | | | | багажних (ст. 173) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація багажних вагонів (ст. 174) | 450 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація вантажних вагонів (ст. 175) | 451 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація контейнерів (ст. 176) | 452 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація рефрижераторного рухомого | 453 | | | | складу (ст. 177) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний (деповський) і капітальний | 454 | | | | ремонт, реконструкція, модернізація, | | | | | технічне переозброєння спеціальних | | | | | вагонів (ст. 179) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 457 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 458 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Колійне господарство - всього (сума ряд. | 460 | | | | 461 - 471) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточне утримання колії і постійних | 461 | | | | пристроїв (ст. 181, 182) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Одиночна заміна елементів верхньої | 462 | | | | будови колії (ст. 183, 185, 187) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Охорона колії, переїздів і штучних | 463 | | | | споруд (ст. 189) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Утримання штучних споруд (ст. 190) | 464 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Утримання захисних лісонасаджень (ст. | 465 | | | | 191) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Роботи по сніго-, водо- і піскоборотьбі | 466 | | | | (ст. 193) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Інші роботи по господарству колії (ст. | 467 | | | | 197) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація колії (ст. 200, 201, 202) | 468 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 469 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння земляного полотна, штучних | | | | | споруд, верхньої будови колії, під'їзних | | | | | колій (ст. 203) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 470 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 471 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Господарство цивільних споруд - всього | 480 | | | | (сума ряд. 481 - 486) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 481 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння будівель і споруд | | | | | пасажирського господарства (ст. 205) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 482 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння станційних будівель і | | | | | споруд господарства вантажної та | | | | | комерційної роботи (ст. 206) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 483 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння виробничих будівель і | | | | | споруд інших господарств (ст. 207) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація основних засобів (ст. 209) | 484 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 485 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 486 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Господарство сигналізації та зв'язку - | 490 | | | | всього (сума ряд. 491 - 499) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточне утримання і обслуговування | 491 | | | | пристроїв автоблокування диспетчерської | | | | | централізації і електричної | | | | | централізації стрілок (ст. 211, 212, | | | | | 213) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація засобів автоматики та | 492 | | | | зв'язку (ст. 214) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 493 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння пристроїв, апаратури і | | | | | обладнання господарства сигналізації і | | | | | зв'язку (ст. 215) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточне утримання і обслуговування | 494 | | | | пристроїв механізованих і | | | | | автоматизованих гірок (ст. 216) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточне утримання і обслуговування | 495 | | | | радіостанцій, радіовузлів, підсилювачів | | | | | апаратури радіорелейного зв'язку, | | | | | телевізійних, радіомовних приймачів та | | | | | радіоточок (ст. 218, 219, 220) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточне утримання і обслуговування | 496 | | | | апаратури телеграфних і телефонних | | | | | станцій, телефонного зв'язку високої і | | | | | низької частоти та вибіркового зв'язку, | | | | | повітряних і кабельних ліній зв'язку, | | | | | користування з'єднувальними лініями | | | | | Міністерства зв'язку України (ст. 221, | | | | | 222, 223, 224, 225) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточне утримання і обслуговування | 497 | | | | пристроїв по обслуговуванню пасажирів та | | | | | інших пристроїв автоматики і зв'язку | | | | | (ст. 226, 227) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 498 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 499 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Господарство електропостачання - всього | 505 | | | | (сума ряд. 506 - 515) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Утримання устаткування електропостачання | 506 | | | | і пристроїв (ст. 228) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування ліній | 507 | | | | електропередачі районами електричних | | | | | мереж, контактної мережі та ліній | | | | | електропередачі дистанціями контактної | | | | | мережі (ст. 229) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 508 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння лінії електропередачі | | | | | районами електричних мереж, контактної | | | | | мережі та лінії електропередачі | | | | | дистанціями контрактної мережі (ст.230) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування тягових | 509 | | | | підстанцій, пунктів паралельного | | | | | сполучення і постів секціонування (ст. | | | | | 231) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Утримання ремонтно-ревізійних цехів і | 510 | | | | майстерень для технічного обслуговування | | | | | обладнання та транспортних засобів | | | | | тягових підстанцій і постів | | | | | секціонування (ст. 232) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Технічне обслуговування пристроїв | 511 | | | | зовнішнього освітлення станцій, | | | | | переїздів, вантажних дворів, | | | | | контейнерних площадок та інш. (ст. 233) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний капітальний ремонт, | 512 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння тягових підстанцій, | | | | | пунктів паралельного сполучення, постів | | | | | секціонування і пристроїв зовнішнього | | | | | освітлення станцій, переїздів, вантажних | | | | | дворів, обладнання, апаратури та | | | | | транспортних засобів (ст. 234) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація обладнання тягових | 513 | | | | підстанцій, пунктів паралельного | | | | | сполучення і постів секціонування, | | | | | контактної мережі і електромереж (ст.235)| | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 514 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 515 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Господарство водопостачання і | 520 | | | | водовідведення - всього (сума ряд. 521 - | | | | | 528) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Утримання об'єктів водопостачання (ст. | 521 | | | | 306) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Обслуговування обладнання для очищення | 522 | | | | води (ст. 307) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Утримання окремих водогінних мереж (ст. | 523 | | | | 308) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Утримання питних, шахтних і трубчастих | 524 | | | | колодязів і пристроїв для зливання води | | | | | (ст. 309) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Утримання пристроїв та мереж каналізації | 525 | | | | (ст. 310) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 526 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння об'єктів водопостачання і | | | | | водовідведення (ст. 311) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 527 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 528 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Господарство матеріально-технічного | 530 | | | | забезпечення - всього (сума рядків 531 - | | | | | 545) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Склади матеріалів | | | | | Витрати по завезенню | | | | | Транспортні витрати (ст. 321) | 531 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Інші витрати, пов'язані з залізничними, | 532 | | | | водними і автогужовими перевезеннями | | | | | (ст. 322) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, пов'язані з | 533 | | | | вантажно-розвантажувальними роботами | | | | | (ст. 323) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Нарахування та націнки, сплачені | 534 | | | | постачальникам (ст. 324) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Інші витрати, пов'язані з завезенням | 535 | | | | матеріалів (ст. 325) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати по збереженню та відпуску | | | | | Транспортні витрати (ст. 326) | 536 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати по збереженню, сортуванню та | 537 | | | | пакуванню матеріалів (ст. 327) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати та втрати, пов'язані з | 538 | | | | використанням тари (ст. 328) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Інші витрати, пов'язані з доставкою | 539 | | | | матеріалів в межах залізниці (ст. 329) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Відрахування на утримання служби | 540 | | | | матеріально-технічного забезпечення | | | | | залізниці (ст. 330) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Нестача матеріалів у дорозі та при | 541 | | | | зберіганні у межах норм природного | | | | | убутку (ст. 331) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Амортизація основних засобів (ст. 332) | 542 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Поточний і капітальний ремонт, | 543 | | | | реконструкція, модернізація, технічне | | | | | переозброєння та інші види поліпшення | | | | | основних фондів | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 544 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 545 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати по обслуговуванню перевезень | 550 | | | | іноземними залізницями на території | | | | | України - всього (сума рядків 551, 552) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота і послуги залізниць інших держав, | 551 | | | | пов'язані з перевезенням пасажирів (ст. | | | | | 238) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Робота і послуги залізниць інших держав, | 552 | | | | пов'язані з перевезенням вантажу (ст. | | | | | 239) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Відділки залізниць - всього (сума ряд. | 560 | | | | 561 - 564) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Утримання технологічних центрів по | 561 | | | | обробці перевізних документів (ст. 236) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Утримання відбудовних поїздів (ст. 237) | 562 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 563 | | | | господарства | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати | 564 | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Управління залізниць та підрозділи, що | 570 | | | | їм підпорядковані - всього (сума ряд. | | | | | 571 - 573) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати, загальні для всіх галузей | 571 | | | | господарства (ст. 240 - 259) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Загальногосподарські витрати, крім | 572 | | | | витрат по утриманню апарату управління | | | | | (ст. 261 - 289) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Витрати по утриманню апарату управління | 573 | | | | (ст. 291 - 295) | | | | | -----------------------------------------+-----+------+-------+------| Всього витрат по перевезеннях (сума ряд. | 580 | | | | 300, 350, 430, 460, 480, 490, 505, 520, | | | | | 530, 550, 560, 570) | | | | | ----------------------------------------------------------------------
IV. Основні витрати, загальні для всіх галузей

господарства ----------------------------------------------------------------- Найменування витрат | N |Всього |Контрольна | | рядка | | сума | -----------------------------------+-------+--------+-----------| А | Б | 1 | 2 | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Всього (сума ряд. 601 - 618) | 600 | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Транспортні витрати (ст. 240) | 601 | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Оплата праці за невідпрацьований | 602 | | | час та відрахування на соціальне | | | | страхування виробничого персоналу | | | | (ст. 241) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Знижка вартості форменого одягу | 603 | | | (ст. 242) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Витрати на відрядження | 604 | | | працівників, що не відносяться до | | | | апарату управління (ст. 243) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Витрати на утримання об'єктів, що | 605 | | | виробляють теплову енергію (ст.244)| | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Витрати, пов'язані з технікою | 606 | | | безпеки і виробничою санітарією | | | | (ст. 245) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Інші витрати, пов'язані з | 607 | | | охороною праці (ст. 246) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Оплата за відсутні та ненормально | 608 | | | зношені частини при ремонті | | | | рухомого складу (ст. 247) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Обслуговування виробничих | 609 | | | будівель і споруд (ст. 248) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Поточний і капітальній ремонт, | 610 | | | реконструкція, модернізація, | | | | технічне переозброєння та інші | | | | види поліпшення виробничих | | | | будівель, споруд і інвентаря (ст. | | | | 249) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Амортизація основних виробничих | 611 | | | засобів (ст. 250) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Знос малоцінних та | 612 | | | швидкозношуваних предметів | | | | виробничого призначення (ст.251) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Утримання резервного рухомого | 613 | | | складу (ст. 252) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Дослідні та випробувальні роботи | 614 | | | (ст. 253) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Витрати, пов'язані з роботою та | 615 | | | утриманням | | | | обладнання (ст. 254) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Утримання внутрішнього транспорту | 616 | | | (ст. 256) | | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Відхилення від відпускних цін | 617 | | | промисловості на матеріали (ст.257)| | | | -----------------------------------+-------+--------+-----------| Водопостачання (ст. 259) | 618 | | | -----------------------------------------------------------------
V. Загальногосподарські витрати ----------------------------------------------------------------- Найменування витрат | N |Всього |Контрольна | | рядка | | сума | ------------------------------------+-------+-------+-----------| А | Б | 1 | 2 | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Загальногосподарські витрати - | 620 | | | всього (ряд. 621 - 641) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Утримання персоналу, який не | 621 | | | відноситься до апарату управління | | | | (ст. 261) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Знос нематеріальних активів (ст.262)| 622 | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Обслуговування будівель, споруд і | 623 | | | інвентаря загальногосподарського | | | | призначення (ст. 263) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Амортизація основних засобів | 624 | | | загальногосподарського | | | | призначення (ст. 264) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Поточний і капітальний ремонт, | 625 | | | реконструкція, модернізація і | | | | технічне переозброєння будівель, | | | | споруд і | | | | інвентаря загальногосподарського | | | | призначення (ст. 265) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Надбавки за роз'їзний характер | 626 | | | роботи, що виплачується персоналу | | | | апарату управління (ст. 267) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Проценти по кредитах банків і | 627 | | | платежі за послуги банків (ст.268) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Винахідництво і раціоналізація | 628 | | | (ст. 269) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Підготовка кадрів (ст. 272) | 629 | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Обслуговування працюючих (ст.273) | 630 | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Утримання воєнізованої, пожежної | 631 | | | та сторожової охорони (ст. 274) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Обслуговування службових та | 632 | | | службово-технічних вагонів (ст.275) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Відрахування на соціальні заходи | 633 | | | (ст. 276) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Знижка вартості форменого одягу | 634 | | | (ст. 277) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Інші витрати (ст. 280) | 635 | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Позаплановий ремонт локомотивів | 636 | | | (ст. 282) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Нестачі та втрати внаслідок | 637 | | | псування матеріальних цінностей | | | | (ст. 288) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Непродуктивні витрати (ст. 289) | 638 | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Оплата праці апарату управління | 639 | | | (ст. 291) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Відрядження працівників апарату | 640 | | | управління (ст. 292) | | | | ------------------------------------+-------+-------+-----------| Інші витрати, пов'язані з | 641 | | | утриманням апарату управління | | | | (ст. 294, 295) | | | | -----------------------------------------------------------------
VI. Довідки ----------------------------------------------------------------- Найменування витрат | N |Всього| В т.ч. фонд|Конт- | |рядка| |оплати праці|рольна| | | | |сума | -------------------------------+-----+------+------------+------| Втрати від простоїв (сума) | 700 | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Кількість годин простою (тис. | 701 | | | | год.) | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Витрати по роботі в | 702 | | | | понаднормовий час (сума) | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Кількість годин понаднормового | 703 | | | | часу (тис. год.) | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Позаплановий ремонт локомотивів| 704 | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Витрати, зумовлені аваріями та | 705 | | | | катастрофами | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Витрати, зумовлені іншими | 706 | | | | порушеннями правил технічної | | | | | експлуатації | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Витрати, зумовлені направленням| 707 | | | | неочищених напіввагонів, | | | | | цистерн, урегулюванням та | | | | | відновленням розобладнаних | | | | | рефрижераторних вагонів | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Витрати по перевантаженню | 708 | | | | вагонів через технічну та | | | | | комерційну несправність | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Нестачі та втрати від псування | 709 | | | | матеріальних цінностей | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Оплата рахунків за усунення | 710 | | | | ушкоджень рухомого складу і | | | | | контейнерів, що належать | | | | | підприємствам і організаціям | | | | | інших міністерств та відомств | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Оплата рахунків за витрати, | 711 | | | | пов'язані з перевантаженням і | | | | | виправленням тари (упаковки) | | | | | вантажів у пунктах перевалення | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Виплати на відшкодування шкоди | 712 | | | | внаслідок ушкодження здоров'я, | | | | | заподіяної працівникові при | | | | | виконанні трудових обов'язків, | | | | | яке мало місце в звітному році | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Витрати, пов'язані з | 713 | | | | відшкодуванням шкоди, | | | | | заподіяної іншим громадянам за | | | | | каліцтво чи інше ушкодження | | | | | здоров'я | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Регресивні позови соцстраху за | 714 | | | | дні хвороби при травматичних | | | | | ушкодженнях здоров'я з вини | | | | | підприємства | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Збитки, зумовлені необережністю| 715 | | | | при перевезенні вантажів | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Інші непродуктивні витрати | 716 | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Зайві товарно-матеріальні | 717 | | | | цінності і ті, що не | | | | | використовувалися | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Зайві основні засоби і ті, що | 718 | | | | не використовувалися | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Фактична вартість робіт по | 719 | | | | капітальному ремонту, | | | | | виконаному господарським | | | | | способом | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Фактична вартість робіт по | 720 | | | | капітальному ремонту, | | | | | виконаному підрядним способом | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Фактична вартість робіт з | 721 | | | | поточного ремонту | | | | | -------------------------------+-----+------+------------+------| Витрати, направлені на | 722 | | | | споживання за рахунок інших | | | | | джерел фінансування | | | | | -----------------------------------------------------------------
VII. Штрафи за порушення умов перевезень --------------------------------------------------------------- Найменування | N | Сума | | рядка | | ----------------------------------+----------+----------------| А | Б | 1 | ----------------------------------+----------+----------------| Штрафи, визнані боржником всього | 810 | | (сума ряд. 811 - 816) | | | ----------------------------------+----------+----------------| За простій рухомого складу і | 811 | | контейнерів | | | ----------------------------------+----------+----------------| За невиконання відповідального | 812 | | плану перевезень | | | ----------------------------------+----------+----------------| За недовантаження вагонів | 813 | | ----------------------------------+----------+----------------| За затримку вагонів | 814 | | ----------------------------------+----------+----------------| Штраф за безквитковий проїзд | 815 | | ----------------------------------+----------+----------------| Інші | 816 | | ----------------------------------+----------+----------------| Штрафи, визнані залізницями | 820 | | всього (сума ряд. 821 - 824) | | | ----------------------------------+----------+----------------| За прострочку в доставці вантажів | 821 | | ----------------------------------+----------+----------------| За невиконання відповідального | 822 | | плану перевезень | | | ----------------------------------+----------+----------------| За затримку вагонів і простій | 823 | | суден через неподачу вагонів | | | ----------------------------------+----------+----------------| Інші | 824 | | ---------------------------------------------------------------
VIII. Довідка про виконання всіх видів ремонтів

основних засобів ----------------------------------------------------------------- Найменування | N |Капітальний |Поточний|Контрольна| господарств |рядка | ремонт | ремонт | сума | -----------------------+-------+------------+--------+----------| А | Б | 1 | 2 | 3 | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Ремонт основних | 830 | | | | засобів - всього (сума | | | | | рядків 831 - 844) | | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Пасажирське | 831 | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Вантажної і | 832 | | | | комерційної роботи | | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Перевезень | 833 | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Локомотивне | 834 | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Вагонне | 835 | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Колійне | 836 | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Цивільних споруд | 837 | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Сигналізації та | 838 | | | | зв'язку | | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Електропостачання | 839 | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Водопостачання і | 840 | | | | водовідведення | | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Матеріально-технічного | 841 | | | | забезпечення | | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Відділки залізниць | 842 | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Управління залізниць | 843 | | | | та підрозділи, що їм | | | | | підпорядковані | | | | | -----------------------+-------+------------+--------+----------| Інші | 844 | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: