open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
04.03.2011 N 14

Про бюджет Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності на 2011 рік

(Витяг)
Відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 )
(далі - базовий Закон), "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 )
(далі - Закон N 2464), з урахуванням рішення Комітету Верховної
Ради України з питань соціальної політики та праці від 20 жовтня
2010 року (протокол N 54), та з метою виконання у 2011 році
обов'язків, покладених на Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності законодавством, правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити бюджет Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на 2011 рік.
/.../
4. Відділенням Фонду з метою зменшення дефіциту бюджету
Фонду:
4.1. Під час складання планів перевірок страхувальників
передбачити, в першу чергу, перевірки страхувальників -
роботодавців, взятих на облік за результатами звірки платників
страхових внесків з даними Пенсійного фонду України.
4.2. Посилити контроль за обґрунтованістю видачі листків
непрацездатності застрахованим особам у зв'язку із невиробничими
травмами шляхом збільшення кількості перевірок
лікувально-профілактичних закладів та страхувальників щодо
виявлення випадків прихованого виробничого травматизму. В роботі
брати до уваги положення постанови Кабінету Міністрів України від
22.03.2001 р. N 270 ( 270-2001-п ) "Про затвердження Порядку
розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру"
(із змінами та доповненнями).
4.3. У разі суттєвого підвищення розміру плати за орендовані
органами Фонду приміщення на 2011 рік забезпечити скорочення
орендованої площі, у тому числі через об'єднання місць
розташування районних, міських, міжрайонних виконавчих дирекцій
відділень Фонду.
4.4. В місячний термін від дати прийняття цієї постанови
направити до Виконавчої дирекції Фонду обґрунтовані пропозиції
щодо оптимізації структури робочих органів відділень Фонду.
4.5. Встановити дієвий контроль за видачею путівок в
реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів,
забезпечити ефективність роботи комісій закладів охорони здоров'я
по медичному відбору хворих у реабілітаційні відділення
санаторно-курортних закладів.
4.6. Не допускати затримки на рахунках органів відділень
Фонду коштів, призначених для розрахунків із страхувальниками,
більше трьох робочих днів.
5. Виконавчій дирекції Фонду:
5.1. З метою попередження зловживань при видачі та
продовженні листків непрацездатності забезпечити разом з
Міністерством охорони здоров'я створення єдиного електронного
реєстру листків непрацездатності.
5.2. Для організації якісного контролю за видачею та
продовженням листків непрацездатності спільно з Міністерством
охорони здоров'я розробити методику експертної оцінки стану та
якості експертизи тимчасової непрацездатності.
5.3. Підготувати на розгляд засідання правління Фонду
пропозиції по внесенню змін до нормативних документів Фонду щодо
удосконалення видатків Фонду на утримання ДЮСШ, часткове
фінансування санаторіїв-профілакторіїв, дитяче оздоровлення,
придбання путівок на санаторно-курортне лікування та позашкільне
обслуговування.
6. Встановити, що фінансування страхувальників для виплати
ними матеріального забезпечення застрахованим особам здійснюється
в порядку черговості. В першу чергу, здійснюється фінансування
робочими органами відділень Фонду заяв - розрахунків для виплати
страхувальниками матеріального забезпечення (допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на
поховання), які з 01.01.2011 року мають бути задоволені протягом
10 робочих днів від дня їх отримання органом Фонду.
7. За нестачі коштів на рахунках Виконавчої дирекції Фонду
фінансування інших видаткових статей (підстатей) бюджету Фонду в
розрізі його відділень у 2011 році здійснюється в такому порядку:
7.1. Організаційно-управлінські заходи для забезпечення
функціонування органів Фонду з метою повноцінного виконання
завдань, передбачених базовим Законом (за винятком придбання
автотранспорту, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової
техніки, підвищення кваліфікації кадрів, капітальних видатків).
7.2. Погашення заборгованості перед страхувальниками, яка
виникла станом на 01.01.2011 р. внаслідок виплати ними
застрахованим особам допомоги (по тимчасовій непрацездатності, по
вагітності та пологах, на поховання). Встановити, що Виконавчою дирекцією Фонду на погашення
кредиторської заборгованості Фонду перед страхувальниками, яка
склалася станом на 01.01.2011 р., має бути направлено не менше 20
відсотків різниці між сумою надходжень на єдиний централізований
рахунок Виконавчої дирекції Фонду та перерахуваннями, що здійснені
відповідно до пункту 6 та підпункту 7.1 цієї постанови.
7.3. Часткове фінансування оздоровлення дітей.
7.4. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв.
7.5. Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
7.6. Придбання путівок на санаторно-курортне лікування згідно
з укладеними договорами.
7.7. Фінансування інших видатків, передбачених
законодавством.
8. Призупинити у 2011 році внесення змін до кошторисів
програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх
сімей в розрізі відділень Фонду.
/.../
10. Продовжити на 2011 рік дію пункту 4.1 постанови правління
Фонду від 27.12.2006 р. N 207 ( v0207598-06 ), зі змінами,
внесеними постановою правління Фонду від 26.06.2007 р. N 32
( v0032598-07 ), щодо виплати допомоги при народженні дитини, по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
11. За результатами виконання бюджету Фонду у I кварталі
2011 року та з урахуванням реалізації заходів, здійснених
відповідно до пунктів 4, 5, 6, 7 цієї постанови, Виконавчій
дирекції Фонду підготувати пропозиції щодо перегляду видаткових
статей бюджету Фонду на виплату допомоги та оздоровчих заходів з
метою можливого збільшення видатків на санаторно-курортне
лікування.
Голова правління І.М.Рішняк

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Фонду соціального

страхування з тимчасової

втрати працездатності

04.03.2011 N 14

БЮДЖЕТ

Фонду соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності на 2011 рік

------------------------------------------------------------------ N | Зміст |Сума (тис.грн.)| п/п | | | -----+------------------------------------------+---------------| 1 | 2 | 3 | -----+------------------------------------------+---------------| 1. |Залишок коштів на рахунках Фонду на | 89321,0 | |початок року | | -----+------------------------------------------+---------------| 2. |Дебіторська заборгованість на початок | 199463,0 | |року | | -----+------------------------------------------+---------------| 3. |Кредиторська заборгованість на початок | 1004716,0 | |року | | -----+------------------------------------------+---------------| 4. |Доходи Фонду - всього, у тому числі: | 8890835,7 | -----+------------------------------------------+---------------| 4.1. |страхові кошти від сплати єдиного внеску | 8646552,2 | -----+------------------------------------------+---------------| 4.2. |надходження від часткової сплати за | 106764,4 | |путівки | | -----+------------------------------------------+---------------| 4.3. |інші надходження | 137519,1 | -----+------------------------------------------+---------------| 5. |Погашення дебіторської заборгованості | 140000,0 | -----+------------------------------------------+---------------| 6. |Видатки Фонду - всього, у тому числі на: | 8353306,2 | -----+------------------------------------------+---------------| 6.1. |виплату допомоги по тимчасовій | 5049302,0 | |непрацездатності | | -----+------------------------------------------+---------------| 6.2. |виплату допомоги по вагітності та пологах | 1794591,0 | -----+------------------------------------------+---------------| 6.3. |виплату допомоги на поховання | 25757,0 | -----+------------------------------------------+---------------| 6.4. |виплату допомоги громадянам, які | 45427,0 | |постраждали внаслідок Чорнобильської | | |катастрофи | | -----+------------------------------------------+---------------| 6.5. |придбання путівок на санаторно-курортне | 408764,2 | |лікування | | -----+------------------------------------------+---------------| 6.6. |часткове фінансування санаторіїв- | 57304,0 | |профілакторіїв підприємств, установ та | | |організацій | | -----+------------------------------------------+---------------| 6.7. |часткове фінансування санаторіїв- | 69708,0 | |профілакторіїв навчальних закладів | | -----+------------------------------------------+---------------| 6.8. |фінансування оздоровлення дітей у дитячих | 180056,0 | |закладах оздоровлення | | -----+------------------------------------------+---------------| 6.9. |позашкільне обслуговування дітей, у тому | 75499,0 | |числі придбання дитячих новорічних | | |подарунків | | -----+------------------------------------------+---------------| 6.10.|часткове фінансування дитячо-юнацьких | 155790,0 | |спортивних шкіл | | -----+------------------------------------------+---------------| 6.11.|організаційно-управлінські заходи | 431878,0 | -----+------------------------------------------+---------------| 6.12.|виконання обов'язків страховика | 59230,0 | -----+------------------------------------------+---------------| 7. |Погашення кредиторської заборгованості | 732984,2 | -----+------------------------------------------+---------------| 8. |Кредиторська заборгованість на кінець | 271731,8 | |року | | -----+------------------------------------------+---------------| 9. |Дебіторська заборгованість на кінець року | 59463,0 | -----+------------------------------------------+---------------| 10. |Залишок коштів на рахунках Фонду на кінець| 33866,3 | |року, у тому числі: | | -----+------------------------------------------+---------------| 10.1.|резерв страхових коштів | 33866,3 | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: