open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.02.1993 N 14
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 33 ( v0033202-07 ) від 06.02.2007 }
Про затвердження форми державної статистичної

звітності N 4-зем для Держкомзема України

1. Затвердити для Держкомзема України форму державної
статистичної звітності N 4-зем "Звіт про здійснення заходів по
охороні земель" (річна) згідно зразка, що додається, та вказівки
по її заповненню і ввести їх в дію в лютому 1993 року.
2. Установити, що забезпечення інструментарієм, збір та
розробка інформації по ф. N 4-зем здійснюються органами
Держкомзему України і, за домовленістю, в зведеному вигляді
направляється Мінстату України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра О.П.Жук

--------------------------------------------------------------------------------------- КОДИ | -------------------------------------------------------------------------------------| Форми |Організації|Території| Галузі | | Форми |Міністерства,|Вищестоящої| КС | документа|складача за|за СПАТО |за ЗКГНГ| |власності|(відомства) |організації| | за ЗКУД | ЗКПО | | | | за СКФВ | концерну | за ЗКПО | | | | | | | | асоціації | | | | | | | | | за СПОДУ | | | ---------+-----------+---------+--------+---+---------+-------------+-----------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------------------

Форма N 4-зем
Затверджено
Кому подається - наказом Міністерства
Держкомстат України статистики України

від 09.02.93 р. N 14
Міністерство (відомство) -
Держкомзем України Поштова - річна
Адреса: 01601, м. Київ, Подають районні (міські) відділи
Музейний провулок, 12 (управління) земельних ресурсів

до 10 січня - Республіканському
Форма власності: Державна комітету по земельних ресурсах

АР Крим, обласним головним

управлінням по земельних

ресурсах Держкомзему України;
Республіканський комітет по

земельних ресурсах АР Крим,

обласні, Київське та

Севастопольське міські головні

управління по земельних

ресурсах до 25 січня -

Держкомзему України.

ЗВІТ

про здійснення заходів по охороні земель

за 2002 рік

Розробка і освоєння проектів землеустрою з

контурно-меліоративною організацією території

за період з 1986 року по Україні

Розділ 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ознака| Показники | Номер | Одиниця | Обсяг робіт |Фактично виконаний обсяг | рядка| | рядка | виміру | | робіт | | | | |----------------------+-------------------------| | | | |по проекту |по робочих|всього |в тому числі| | | | |землеустрою|проектах |(наростаючим|за звітний | | | | | | |підсумком) |рік | ------+------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | ------+------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| 1 | Розробка проектів | | | | | | | | землеустрою з | 01 | господ. | | | | | | контурно-меліоративною |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | організацією території,| | | | | | | | всього | 02 | тис. га | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | в т.ч. на землях: | | | | | | | | колективних | 03 | господ. | | | | | | сільськогосподарських |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | підприємств | 04 | тис. га | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | сільськогосподарських | 05 | господ. | | | | | | кооперативів |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | | 06 | тис. га | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | сільськогосподарських | 07 | господ. | | | | | | акціонерних товариств |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | | 08 | тис. га | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | державних | 09 | господ. | | | | | | сільськогосподарських |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | підприємств | 10 | тис. га | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | селянських | 11 | господ. | | | | | | (фермерських) |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | господарств | 12 | тис. га | | | | | ------+------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| 2 | Проведено повне | | | | | | | | закріплення в натурі | 13 | господ. | | | | | | (на місцевості) | | | | | | | | контурних меж полів і |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | робочих ділянок | | | | | | | | (лісосмугами, валами, | 14 | тис. га | | | | | | смугами багаторічних | | | | | | | | трав) - всього | | | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | в т.ч. на землях: | | | | | | | | колективних | 15 | господ. | | | | | | сільськогосподарських |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | підприємств | 16 | тис. га | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | сільськогосподарських | 17 | господ. | | | | | | кооперативів |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | | 18 | тис. га | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | сільськогосподарських | 19 | господ. | | | | | | акціонерних товариств |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | | 20 | тис. га | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | державних | 21 | господ. | | | | | | сільськогосподарських |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | підприємств | 22 | тис. га | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | селянських | 23 | господ. | | | | | | (фермерських) |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | господарств | 24 | тис. га | | | | | ------+------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| 3 | Будівництво | | | | | | | | протиерозійних | 25 | тис. грн| | | | | | гідротехнічних споруд -| | | | | | | | загальна вартість | | | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | по видах споруд: вали, | 26 | км | | | | | | вали-канави | | | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | вали-тераси | 27 | км | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | вали-дороги | 28 | км | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | водоскидні споруди | 29 | шт. | | | | | | (лотки, перепади, | | | | | | | | водоскиди, інші) | | | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | терасування схилів | 30 | шт. | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | протиерозійні ставки | 31 | шт. | | | | | | (накопичувачі твердого |-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | стоку) | 32 | га | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | берегоукріплення | 33 | км | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | інші | 34 | | | | | | ------+------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| 4 | Створення полезахисних | 35 | га | | | | | | лісових смуг | | | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | Створення захисних | 36 | га | | | | | | лісових насаджень - | | | | | | | | всього | | | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | в тому числі: | 37 | га | | | | | | в прибережних смугах | | | | | | | | річок і водойм | | | | | | | |------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| | на виключених із | 38 | га | | | | | | сільгоспвиробництва | | | | | | | | малопродуктивних землях| | | | | | | ------+------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| 5 | Корчування лісосмуг | 39 | га | | | | | ------+------------------------+-------+---------+-----------+----------+------------+------------| 6 | Залуження | | | | | | | | сильнодеградованої і | 40 | га | | | | | | забрудненої шкідливими | | | | | | | | речовинами ріллі | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Введення в дію потужностей

протиерозійних гідротехнічних споруд,

освоєння нових земель, підвищення

родючості малопродуктивних угідь

за звітний рік по Україні

Розділ 2 ----------------------------------------------------------------------------------------- Ознака| Показники | Номер | Одиниця | Введення в дію потужностей |Фактична | рядка| | рядка | виміру | |вартість | | | | |----------------------------|введених | | | | |погоджений| введено за рік | в дію | | | | | обсяг |(за затвердженими|об'єктів,| | | | | |актами державних |тис. грн.| | | | | | приймальних | | | | | | | комісій) | | ------+------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | ------+------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| 1 | Будівництво | 01 |тис. грн.| | | | | протиерозійних | | | | | | | гідротехнічних споруд, | | | | | | | загальна вартість | | | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | по видах споруд: вали, | | | | | | | вали-канави | 02 | км | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | вали-тераси | 03 | км | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | вали-дороги | 04 | км | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | водоскидні споруди | 05 | шт. | | | | | (лотки, перепади, | | | | | | | водоскиди, загати, | | | | | | | інш.) | | | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | терасування схилів | 06 | га | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | протиерозійні ставки | 07 | шт. | | | | | (накопичувачі |-------|---------|----------|-----------------|---------| | твердого стоку) | 08 | га | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | берегоукріплення | 09 | км | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | інші | 10 | | | | | ------+------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| 2 | Освоєння нових земель | | | | | | | і підвищення родючості | 11 |тис. грн.| | | | | малопродуктивних | | | | | | | угідь - | | | | | | | загальна вартість | | | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | по видах робіт: засипка| | | | | | | і виположування ярів | 12 | га | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | рекультивація порушених| | | | | | | земель | 13 | га | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | осушення боліт | 14 | га | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | осушення перезволожених| | | | | | | сільгоспугідь - всього | 15 | га | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | з них: ріллі | 16 | га | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | зрошення | 17 | га | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | землювання | | | | | | | малопродуктивних | 18 | га | | | | | угідь - всього | | | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | в тому числі ріллі | 19 | га | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | корінне поліпшення | | | | | | | кормових угідь | 20 | га | | | | |------------------------+-------+---------+----------+-----------------+---------| | інші роботи | 21 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------

Використання коштів

на охорону і рекультивацію порушених земель

за звітний рік по Україні, тис. грн.

Розділ 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ознака| Показники | Номер | Бюджетне асигнування |Кошти, що |Заборго- |Незавершене | рядка| | рядка |-------------------------------------|надходять |ваність на|будівництво | | | | Всього |В т. ч. за рахунок|у порядку |01.01.2002|по фактичній | | | | |місцевого бюджету |відшкоду- | року |вартості для | | | |------------------+------------------|вання втрат| |забудовника на| | | |ліміт |фактично |ліміт |фактично |с/г та л/г | |01.01.2002 р. | | | | |використано| |використано|виробництва| | | | | | | | | | | | | ------+------------------------+-------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------+------------------------+-------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------+--------------| 1 | Охорона земель | | | | | | | | | | (будівництво | | | | | | | | | | протиерозійних | 01 | | | | | | | | | гідротехнічних | | | | | | | | | | споруд, корчування | | | | | | | | | | лісосмуг, інші роботи) | | | | | | | | | |------------------------+-------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------+--------------| | з них проектні роботи | 02 | | | | | | | | ------+------------------------+-------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------+--------------| 2 | Освоєння нових | 03 | | | | | | | | | земель і поліпшення | | | | | | | | | | малопродуктивних угідь | | | | | | | | | |------------------------+-------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------+--------------| | з них проектні роботи | 04 | | | | | | | | -------------------------------+-------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------+--------------| Разом (1 + 2) | 05 | | | | | | | | -------------------------------+-------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------+--------------| 3 | Рекультивація | | | | | | | | | | порушених земель | 06 | | | | | | | | |------------------------+-------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------+--------------| | з них проектні роботи | 07 | | | | | | | | -------------------------------+-------+------+-----------+------+-----------+-----------+----------+--------------| Всього | 10,0 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
землеустрою та охорони земель Ю.М.Альбощий

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: