open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14 від 14.01.99

м.Київ
vd990114 vn14

Про затвердження форми державної статистичної звітності про технічні засоби телефонного зв'язку та радіомовлення
{ Додатково див. Наказ Держкомстату

N 160 ( v0160202-00 ) від 17.05.2000 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету статистики

N 298 ( v0298202-07 ) від 10.08.2007 }

З метою подальшого удосконалення державної статистичної
звітності по зв'язку Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності
N 13-зв'язок "Звіт про наявність телефонних апаратів міського,
сільського, міжміського і міжнародного телефонного зв'язку,
радіотрансляційних точок" (поштова, квартальна) і ввести її в дію,
починаючи зі звіту за I квартал 1999 року. 2. Поширити вказану форму державної статистичної звітності на
підприємства зв'язку та інші суб'єкти підприємницької діяльності
всіх форм власності, які мають на своєму балансі технічні засоби
телефонного зв'язку і радіомовлення.
3. Управлінню статистики послуг, транспорту та зв'язку (Голуб
О.В.): 3.1. здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою державної статистичної звітності вказаної форми; 3.2. у триденний термін подати інструментарій до друку; 3.3. у січні 1999 року внести зміни до постановки задачі з
комплексу електронної обробки інформації за формою N 13-зв'язок.
4. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики визначити коло звітуючих одиниць та довести
наказ до відома керівників відповідних підприємств (організацій)
регіону, організувати своєчасний збір інформації та подання її на
адресу ГМІЦ Держкомстату України згідно з планом статробіт на 1999
рік. 5. Начальнику Дніпропетровського обласного управління
статистики (Білоус Л.Г.) внести зміни у комплекс електронної
обробки інформації на ПЕОМ за формою N 13-зв'язок та забезпечити
його промислове впровадження з I кварталу 1999 року. 6. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення тиражу бланків та його
розсилки. 7. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.) забезпечити
контроль за тиражуванням і розсилкою бланків, здійснити збір і
обробку звітності вказаної форми у терміни, передбачені планом
статробіт на 1999 рік. { Пункт 8 фактично втратив чинність зі звіту за 2007 рік у
зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства статистики N 114
( v0114207-94 ) від 30.05.94, до якого вносились зміни }
8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України від
30.05.94 N 114 ( v0114207-94 ) в частині затвердження форми
N 13-зв'язок. 9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленко

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
-------------------------------------------------------------------------------- Коди | ------------------------------------------------------------------------------| -----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| форми|організа-|терито-|галузі| виду |форми| органі-|міністер-|вище- | |КС | доку-|ції-скла-| рії за| за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | | менту|дача іде-| КОАТУУ| ЗКГНГ|мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | | за |нтифіка- | | |діяль-| за | форми |трального|зації- | | | ДКУД|ційний | | | ності| КФВ |господа-|органу |іденти-| | | |код за | | | за | | рювання|виконав- |фікаці-| | | |ЄДРПОУ | | | КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | -----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | -------------------------------------------------------------------------------
Кому надсилається Форма N 13-зв'язок ________________________________ Затверджена наказом Держкомстату ________________________________ України

(найменування та 14.01.99 N 14

адреса одержувача) Поштова - квартальна
Міністерство (інший центральний Надсилають підприємства зв'язку
орган виконавчої влади) та інші суб'єкти підприємницької ________________________________ діяльності всіх форм власності, ________________________________ які мають на своєму балансі
Об'єднання (підприємства) технічні засоби телефонного ________________________________ зв'язку і радіомовлення 8 числа ________________________________ після звітного періоду
Адреса підприємства управлінню статистики за місцем ________________________________ знаходження.

Звіт про наявність телефонних апаратів міського,

сільського, міжміського і міжнародного телефонного

зв'язку, радіотрансляційних точок

за січень - _____________ 199__ р.
I. Телефонні апарати (одиниць)
------------------------------------------------------------------ Найменування | N | Міська | Сільська |Конт- | показників |рядка| телефонна | телефонна |рольна| | | мережа | мережа |сума | | |--------------+--------------| | | |всього|у т. ч.|всього|у т. ч.| | | | |домашні| |домашні| | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| Телефонні апарати | 010 | | | | | | основні | | | | | | | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| Таксофони місцеві | 020 | | х | | х | | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| у тому числі з | 021 | | х | | х | | кредитними картками | | | | | | | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| Таксофони | 030 | | х | | х | | універсальні | | | | | | | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| у тому числі з | 031 | | х | | х | | кредитними картками | | | | | | | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| Міжміські та | 040 | | х | | х | | міжнародні таксофони | | | | | | | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| у тому числі з | 041 | | х | | х | | кредитними картками | | | | | | | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| Крім того, телефонні | 050 | | | | | | апарати основні, | | | | | | | включені в АТС інших | | | | | | | відомств, які мають | | | | | | | вихід на телефонні | | | | | | | мережі загального | | | | | | | користування | | | | | | | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| Факсимільні апарати | 060 | | | | | | (телефакси) | | | | | | | ---------------------+-----+------+-------+------+-------+------| Абоненти мобільного | 070 | | | | | | зв'язку | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
II. Радіотрансляційні точки*

за 199__ рік (одиниць)
------------------------------------------------------------------ Найменування | N |Всього | у тому числі у |Контрольна | показників |рядка | | сільській | сума | | | | місцевості | | --------------------+------+-------+----------------+-----------| А | Б | 1 | 2 | 3 | --------------------+------+-------+----------------+-----------| Основні | 100 | | | | радіотрансляційні | | | | | точки | | | | | Держкомзв'язку | | | | | України | | | | | --------------------+------+-------+----------------+-----------| у тому числі | 101 | | | | багатопрограмні | | | | | --------------------+------+-------+----------------+-----------| з рядка 100 - у | 102 | | | | населення | | | | | --------------------+------+-------+----------------+-----------| Крім того, | 110 | | | | радіотрансляційні | | | | | точки інших | | | | | відомств | | | | | ----------------------------------------------------------------- ___________
* Розділ II заповнюється на кінець року.
Керівник ______________________ Виконавець ______________________
"___" _______________ 199__ р. Телефон _________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: