open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ
N 12 від 20.04.2001
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань N 36 ( z0867-07 ) від 12.07.2007 }
Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань N 23 ( v0023583-01 ) від 15.08.2001 N 32 ( v0032583-02 ) від 28.05.2002 N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 N 41 ( v0041583-05 ) від 25.10.2005 N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Інструкцію про порядок перерахування, обліку та
витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (додається).
Голова С.Сторчак
Погоджено:
Заступник Міністра фінансів України В.Матвійчук
14 травня 2001 року
Заступник Голови
Національного банку України Я.Солтис
31 травня 2001 року
Затверджено

постановою Правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань України

від 20.04.2001 року N 12
Інструкція
про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових

коштів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
( У тексті Інструкції слова "фізична особа, яка використовує

працю найманих працівників" замінено словами "фізична

особа - суб'єкт підприємницької діяльності, фізична особа,

яка використовує працю найманих працівників" у відповідних

відмінках згідно з Постановою Фонду соцстраху від нещасних

випадків N 23 ( v0023583-01 ) від 15.08.2001 )

1. Загальні положення
Інструкція визначає порядок взяття на облік та набуття
роботодавцями статусу страхувальників, обчислення і сплати
страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм
власності і господарювання, виду діяльності, галузевої належності,
фізичними особами - підприємцями, фізичними особами, які
використовують працю найманих працівників, а також добровільно
застрахованими особами, обліку та витрачання страхових коштів,
здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності.
{ Розділ 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України N 41 ( v0041583-05 ) від
25.10.2005, N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }
2. Платники страхових внесків
Платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України є: 2.1. Юридичні особи незалежно від форм власності і
господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також
їх відокремлені підрозділи (філії, інші підрозділи юридичної
особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляють
продукцію, виконують роботи або операції, надають послуги від
імені юридичної особи, або представництва, що здійснюють
представництво і захист інтересів юридичної особи), за умови, що
розрахунки з оплати праці цих відокремлених підрозділів
проводяться не централізовано. { Пункт 2.1 розділу 2 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від
06.07.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 2.2. Юридичні особи - об'єднання громадян, релігійні,
профспілкові, благодійні організації, які використовують найману
працю. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.2 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 ) 2.3. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи,
організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва,
які використовують найману працю, якщо інше не передбачено
міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України. 2.4. Фізичні особи, які використовують найману працю.
( Підпункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 ) 2.5. Священнослужителі, церковнослужителі та особи, які
працюють у релігійних організаціях на виборних посадах, особи, які
забезпечують себе роботою самостійно, громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності і сплачують внески до Фонду на
добровільних засадах. ( Пункт 2.5 розділу 2 в редакції Постанови
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
3. Порядок взяття на облік юридичних та фізичних

осіб і набуття ними статусу платників страхових внесків
{ Назва розділу 3 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }
3.1. Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців здійснюється робочими органами виконавчої дирекції
Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єктів
господарювання на підставі відомостей з реєстраційної картки,
наданих державним реєстратором відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного
отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої
дирекції Фонду. При цьому вноситься відповідний запис до журналу
обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який
ведеться в електронному вигляді за формою згідно з Додатком 4. Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України N 41 ( v0041583-05 ) від
25.10.2005, в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 3.2. Роботодавці - юридичні особи набувають статусу
страхувальників у день взяття їх на облік робочими органами
виконавчої дирекції Фонду. { Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } При цьому проводяться відповідні записи в журналі первинного
обліку (Додаток 5). Введення інформації в автоматизовану базу
даних страхувальників (реєстру страхувальників) здійснюється на
підставі відповідних записів у журналі первинного обліку. 3.3. Роботодавці - фізичні особи - підприємці, які
використовують найману працю, набувають статусу страхувальників у
день фактичного одержання робочим органом виконавчої дирекції
Фонду в установленому порядку від органу державної служби
зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору
(контракту) між фізичною особою - підприємцем і найманим
працівником. { Абзац перший пункту 3.3 розділу 3 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від
10.07.2006 } При цьому проводяться відповідні записи в журналі первинного
обліку (Додаток 6). Введення інформації в автоматизовану базу
даних страхувальників (реєстру страхувальників) здійснюється на
підставі відповідних записів у журналі первинного обліку. Обов'язок щодо сплати страхових внесків цими страхувальниками
настає в день укладання трудового договору (контракту) з першим із
найманих працівників. { Пункт 3.3 розділу 3 доповнено абзацом
третім згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України N 41 ( v0041583-05 ) від
25.10.2005 ) 3.4. Фізична особа, яка не має статусу підприємця та
використовує найману працю, у десятиденний строк після укладення
трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників
повинна подати заяву про взяття на облік у Фонді. { Пункт 3.4
розділу 3 доповнено абзацом першим згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } Взяття на облік роботодавців - фізичних осіб, які не мають
статусу підприємців і використовують працю найманих працівників,
здійснюється у робочих органах виконавчої дирекції Фонду в день
отримання від них відповідної заяви. Статусу страхувальників такі
фізичні особи набувають в день взяття їх на облік. { Абзац другий
пункту 3.4 розділу 3 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } При цьому проводяться відповідні записи в журналі первинного
обліку (Додаток 6). Введення інформації в автоматизовану базу
даних страхувальників (реєстру страхувальників) здійснюється на
підставі відповідних записів у журналі первинного обліку. Фізичні особи, які не мають статусу підприємців і
використовують працю найманих працівників подають до робочих
органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем
проживання) заяву за формою, встановленою виконавчою дирекцією
Фонду (Додаток 3) та завірені нотаріально або відповідальною
особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких
документів: - довідка про присвоєння ідентифікаційного номера з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів або паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку у паспорті); { Абзац
п'ятий пункту 3.4 розділу 3 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } - документ, що підтверджує укладання трудового договору
(контракту) з найманим працівником. Крім того, подаються документи, необхідні для підтвердження
страхового тарифу (довідка про чисельність найманих працівників та
їх фонд оплати праці, якщо використовується праця інвалідів).
{ Абзац сьомий пункту 3.4 розділу 3 в редакції Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } Обов'язок щодо сплати страхових внесків цими страхувальниками
настає в день укладання трудового договору (контракту) з першим із
найманих працівників. { Пункт 3.4 розділу 3 доповнено абзацом
восьмим згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } Пункт 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України N 41 ( v0041583-05 ) від
25.10.2005 ) 3.5. Суб'єкти господарювання, перелічені в пункті 2.5 цієї
Інструкції, для набуття ними статусу платника страхових внесків на
добровільних засадах подають до робочих органів виконавчої
дирекції Фонду за місцезнаходженням заяву за формою, встановленою
виконавчою дирекцією Фонду (Додаток 3), та завірені нотаріально
або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції
Фонду копії таких документів: { Абзац перший пункту 3.5 розділу 3
в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } - свідоцтва про державну реєстрацію або довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші
переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера,
офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та
мають відмітку у паспорті), копію пенсійного посвідчення (для
інвалідів). { Абзац другий пункту 3.5 розділу 3 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від
10.07.2006 } При цьому проводяться відповідні записи в журналі первинного
обліку (Додаток 7). Введення інформації в автоматизовану базу
даних страхувальників (реєстру страхувальників) здійснюється на
підставі відповідних записів у журналі первинного обліку. 3.6. Взяття на облік відокремлених підрозділів (філій)
юридичних осіб здійснюється робочими органами виконавчої дирекції
Фонду за місцезнаходженням цього підрозділу на підставі відомостей
з Єдиного державного реєстру про відокремлені підрозділи (філії).
Відокремлені підрозділи (філії) набувають статусу платників
страхових внесків у разі наявності в них окремого балансу і
самостійного ведення розрахунків із застрахованими особами.
{ Абзац перший пункту 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від
10.07.2006 } Наявність у відокремлених підрозділів (філій) окремого
балансу та самостійного ведення розрахунків із застрахованими
особами встановлюється посадовою особою робочого органу виконавчої
дирекції Фонду за місцезнаходженням такого підрозділу шляхом
уточнення цих даних безпосередньо з відокремленим підрозділом,
якщо інше не передбачено законом. Підтвердженням того, що відокремлений підрозділ (філія)
проводить (чи не проводить) самостійно розрахунки із
застрахованими особами, є відповідний документ юридичної особи -
головної організації (наказ, розпорядження тощо). { Пункт 3.6
розділу 3 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } При цьому проводяться відповідні записи в журналі первинного
обліку (додаток 5). Введення інформації в автоматизовану базу
даних страхувальників (реєстру страхувальників) здійснюється на
підставі відповідних записів у журналі первинного обліку. Пункт 3.6 розділу 3 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України N 41 ( v0041583-05 ) від 25.10.2005 ) 3.7. Після набуття суб'єктом господарювання статусу платника
страхових внесків робочі органи виконавчої дирекції Фонду
надсилають йому листом з повідомленням про вручення адресату
страхове свідоцтво за формою згідно з Додатком 1 та повідомлення
про віднесення його до класу професійного ризику виробництва,
якому відповідає його основна діяльність, розмір страхового тарифу
та розрахунок розміру страхового внеску за формою згідно з
Додатком 8, 8.1. Повідомлення за формою згідно з Додатком 8, 8.1
реєструється в журналі обліку відповідно до Додатка 9. При цьому документи про набуття статусу платника страхових
внесків до Фонду, зазначені в абзаці першому цього пункту,
надсилаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду: - юридичним особам та роботодавцям, які не мають відповідно
до закону статусу ні фізичних, ні юридичних осіб (філії), -
наступного робочого дня після взяття їх на облік в робочому органі
виконавчої дирекції Фонду; - фізичним особам - підприємцям - наступного робочого дня з
дня отримання в установленому порядку від органу служби зайнятості
повідомлення про реєстрацію трудового договору (договорів) між
фізичною особою - підприємцем та найманим працівником; - фізичним особам, які не мають статусу підприємців і
використовують працю найманих працівників, - наступного робочого
дня з дня подання заяви про взяття на облік в робочому органі
виконавчої дирекції Фонду; - добровільно застрахованим особам - наступного робочого дня
з дня подання заяви про взяття на облік в робочому органі
виконавчої дирекції Фонду. В журналах обліку (Додатки 5, 6, 7, 9) в графі "Підпис особи,
яка отримала страхове свідоцтво, повідомлення" проставляються дата
та номер поштового відправлення, дата та номер повідомлення про
вручення листа адресату. Повідомлення про вручення листа адресату підшивається в
особову справу страхувальника. На особовій справі проставляються
номер страхового свідоцтва та розмір страхового тарифу. Журнали
первинного обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані,
підписані відповідальною особою та скріплені печаткою. Пункт 3.7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України N 41 ( v0041583-05 ) від
25.10.2005, в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 3.8. У разі втрати чи пошкодження страхового свідоцтва або
повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного
ризику виробництва, якому відповідає його основна діяльність,
розмір страхового тарифу та розрахунок розміру страхового внеску,
робочий орган виконавчої дирекції Фонду на підставі поданої
страхувальником заяви видає нове страхове свідоцтво чи
повідомлення з позначкою "Дублікат". { Розділ 3 доповнено пунктом
3.8 згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 3.9. Платник страхових внесків у разі незгоди із встановленим
розміром страхового тарифу протягом десяти робочих днів після
отримання від робочого органу виконавчої дирекції Фонду документів
про набуття статусу страхувальника звертається до робочого органу
виконавчої дирекції Фонду про перегляд розміру страхового тарифу.
При цьому платник страхових внесків подає робочому органу
виконавчої дирекції Фонду заяву згідно з Додатком 3, в якій вказує
основний вид економічної діяльності, та необхідні документи для
підтвердження розміру страхового тарифу. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду після отримання заяви
страхувальника відносить його до відповідного класу професійного
ризику виробництва згідно із заявленим основним видом економічної
діяльності. У разі зміни розміру страхового тарифу робочий орган
виконавчої дирекції Фонду проводить перерахунок нарахованих
страхових внесків з дня набуття суб'єктом господарювання статусу
страхувальника. Пункт розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України N 41 ( v0041583-05 ) від
25.10.2005, в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 3.10. Фізична особа може двічі обліковуватись у робочому
органі виконавчої дирекції Фонду за умови: - що фізична особа стає на облік як страхувальник, який
використовує працю найманих працівників; - що фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність,
вирішила застрахуватися добровільно. Такій особі присвоюються два персональні номери платника
страхових внесків відповідно до цієї Інструкції: в одному випадку
- як страхувальнику, в іншому - як застрахованій особі, що
страхується на добровільних засадах. Пункт 3.10 розділу 3 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 3.11. Внесення змін до облікових та особових справ
страхувальників проводиться на підставі відповідних повідомлень
державних реєстраторів і заяв роботодавців не пізніше наступного
робочого дня з дня фактичного отримання зазначених відомостей або
заяв. При цьому, якщо змінилася назва або місцезнаходження
страхувальника, робочі органи виконавчої дирекції Фонду наступного
робочого дня надсилають платнику страхових внесків листом з
повідомленням про вручення адресату нове страхове свідоцтво з
врахуванням внесених змін. { Абзац перший пункту 3.11 розділу 3 в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } Якщо відбулися зміни в межах територіального обслуговування,
номер страхового свідоцтва страхувальника не змінюється. { Абзац
другий пункту 3.11 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від
10.07.2006 } Повідомлення про вручення поштового відправлення підшивається
в особову справу страхувальника. Пункт розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України N 41 ( v0041583-05 ) від
25.10.2005 ) 3.12. Після одержання від державного реєстратора повідомлення
про рішення щодо припинення юридичної особи чи фізичної особи -
підприємця або заяви про зняття з обліку - для фізичної особи, що
не має статусу підприємця і використовує працю найманих
працівників, робочий орган виконавчої дирекції Фонду проводить
документальну перевірку повноти нарахування та сплати страхових
внесків. На підставі акта перевірки платник розраховується з
робочим органом виконавчої дирекції Фонду. ( Абзац перший пункту
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України N 41 ( v0041583-05 ) від
25.10.2005 ) У разі встановлення заборгованості платника, державна
реєстрація якого скасовується, робочий орган виконавчої дирекції
Фонду складає у трьох примірниках довідку про борг за платежами до
Фонду, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий -
правонаступнику, якщо він є. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду після остаточного
погашення страхувальником суми заборгованості зі сплати страхових
внесків та інших платежів до Фонду і виконання ним вимог,
передбачених в пункті 5.9 цієї Інструкції, наступного робочого дня
видає (надсилає листом з повідомленням про вручення адресату)
страхувальнику довідку про відсутність заборгованості (Додаток
10). Копія довідки, завірена відповідальною особою робочого органу
виконавчої дирекції Фонду, та повідомлення про вручення поштового
відправлення підшивається в особову справу страхувальника. { Абзац
третій пункту 3.12 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від
10.07.2006 } Робочий орган виконавчої дирекції Фонду закриває справу
страхувальника тільки після отримання від державного реєстратора
повідомлення про державну реєстрацію припинення юридичної особи
або фізичної особи - підприємця. Номер страхового свідоцтва
ліквідованого страхувальника у подальшому не використовується,
його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року,
відомості щодо його платежів зберігаються робочим органом
виконавчої дирекції Фонду не менше 3-х років. { Абзац четвертий
пункту 3.12 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 3.13. На підставі поданої письмової заяви про зняття з обліку
робочі органи виконавчої дирекції Фонду знімають з обліку
добровільно застраховану особу. У разі коли добровільно застрахована особа не сплатила
страхові внески протягом 3-х місяців з дня подання заяви або
порушила термін чи розмір сплати страхового внеску, зазначеного в
повідомленні, робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає цій
особі листом з повідомленням про вручення адресату попередження
про зняття з обліку. При несплаті добровільно застрахованою особою
страхового внеску протягом трьох місяців після одержання
письмового попередження робочий орган виконавчої дирекції Фонду
знімає його з обліку і закриває особову справу страхувальника. При
цьому заява добровільно застрахованою особою не подається і
попередньо сплачені нею страхові внески поверненню не підлягають.
Персональний номер цього страхувальника надалі не
використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця
поточного року, відомості щодо його платежів зберігаються робочим
органом виконавчої дирекції Фонду не менше 3-х років. { Абзац
другий пункту 3.13 розділу 3 в редакції Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 3.14. Установи банків відкривають поточні рахунки платникам
страхових внесків за умови пред'явлення страхового свідоцтва за
формою згідно з Додатком 1, яке видається робочим органом
виконавчої дирекції Фонду, а вкладні (депозитні) рахунки, при
пред'явленні копії листа про повідомлення ними робочого органу
Фонду щодо наміру відкрити відповідні рахунки, із зазначенням
назви банку та його адреси. { Пункт 3.14 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } Розділ 3 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 26
( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
4. Порядок обчислення та строки сплати страхових

внесків до Фонду
4.1. Сума страхового внеску розраховується відповідно до
страхового тарифу, встановленого Законом України, виходячи з класу
професійного ризику галузі (підгалузі) національної економіки, до
якого віднесено страхувальника. При встановленні страхувальнику знижки або надбавки до
страхового тарифу сума страхового внеску, яка підлягає сплаті,
визначається з урахуванням вказаної знижки (надбавки). 4.2. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні в
місячний строк після встановлення Верховною Радою України нових
розмірів страхових тарифів повідомити страхувальнику про
віднесення його до галузі (підгалузі) економіки або виду робіт,
яким відповідає його основна діяльність, та розмір страхового
тарифу. ( Пункт 4.2 розділу 4 в редакції Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 ) 4.3. Якщо страхувальник здійснює свою діяльність з кількох
галузей (підгалузей) економіки або видів робіт, він підлягає
віднесенню до тієї/того з них, котра/котрий має найбільшу питому
вагу в обсязі реалізованої продукції. Структурні підрозділи підприємства, які не перебувають на
самостійному балансі і не є самостійними обліковими одиницями,
підлягають обліку за основною діяльністю цього підприємства. Підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи) підприємств, які
займаються незалежно від спеціалізації підприємства іншими видами
діяльності та перебувають на самостійному балансі і є у зв'язку з
цим самостійними обліковими одиницями, при визначенні розмірів
страхових внесків відносяться до галузей економіки, яким
відповідає їх діяльність. 4.4. Аварійно-рятувальні служби, відомча воєнізована або
професійна сторожова охорона відносяться до тих галузей
(підгалузей) економіки або видів робіт, до яких належать
підприємства, що ними обслуговуються. 4.5. У випадку зміни виду економічної діяльності підприємства
робочий орган виконавчої дирекції Фонду на підставі заяви
страхувальника та після проведення перевірки
фінансово-господарської діяльності страхувальника щодо
нарахування, своєчасності і повноти сплати та цільового
використання коштів на страхування від нещасного випадку змінює
належність цього підприємства до класу професійного ризику
виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється Фондом один раз
на рік за результатами роботи страхувальника за минулий
календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з
початку поточного року. У разі необхідності підтвердження даних про зміну основного
виду економічної діяльності є відомості, отримані в порядку
взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів державного
реєстратора, органів статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду, фондів соціального страхування відповідно до
чинного законодавства. Пункт 4.5 розділу 4 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 4.6. Застосування знижки чи надбавки до страхового внеску
здійснюється Фондом за результатами роботи страхувальника за
минулий календарний рік відповідно до Порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України. 4.7. У разі систематичних порушень нормативних актів про
охорону праці, які призвели до зростання ризику настання нещасних
випадків і професійних захворювань на виробництві страхувальника,
його може бути віднесено до іншого, більш високого класу
професійного ризику виробництва. 4.8. У разі, коли за специфікою виробництва страхувальник не
підпадає під класифікацію галузей економіки та видів робіт за
професійним ризиком виробництва, рішення щодо віднесення його до
відповідного класу професійного ризику виробництва приймається
Фондом. 4.9. У разі, коли робочий орган виконавчої дирекції Фонду не
отримує відомості, необхідні для віднесення страхувальника до
класу професійного ризику виробництва, або отримує їх несвоєчасно
і не в повному обсязі, робочий орган виконавчої дирекції Фонду
відносить страхувальника до класу професійного ризику виробництва
за власною оцінкою. ( Пункт 4.9 розділу 4 в редакції Постанови
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
4.10. Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються: - для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату
основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і
компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), які підлягають обкладенню податком з доходів
фізичних осіб; - для добровільно застрахованих осіб - у відсотках від
мінімальної заробітної плати з розрахунку на календарний рік. Обчислення страхових внесків здійснюється на суми без
врахування їх зменшення на розмір податків, інших обов'язкових
платежів і внесків, що відповідно до законодавства сплачуються із
зазначених сум, а також суми утримань, що здійснюються відповідно
до законодавства або за договорами позики, придбання товарів та
виплат тощо або на інші цілі за дорученням одержувача. Страхові внески нараховуються в межах граничної суми
заробітної плати (доходу), що встановлюється чинним законодавством
та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат. Пункт 4.10 розділу 4 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
4.11. Страхувальники, які відповідно до пункту 6.4 цієї
Інструкції застрахованим працівникам сплачують допомогу у зв'язку
з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або
встановлення інвалідності та здійснюють витрати на поховання у
разі смерті потерпілого, перераховують до Фонду суму, що дорівнює
різниці між нарахованими страховими внесками (з урахуванням пені)
і видатками страхувальників. Страхувальники, які сплачують страхові виплати та надають
соціальні послуги працівникам (членам їх сімей), які потерпіли на
виробництві, і в установленому порядку не передали Фонду
документи, що підтверджують право цих працівників (членів їх
сімей) на такі страхові виплати та соціальні послуги, сплачують до
Фонду суму, що дорівнює різниці між нарахованими страховими
внесками (з урахуванням пені) і видатками страхувальників. Кошти,
які фактично не виплачені страхувальником потерпілим, після
передачі Фонду справ потерпілих у встановленому порядку не
приймаються до зарахування у рахунок його страхових внесків та
включаються до сум, що належать до сплати. ( Абзац другий пункту
4.11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соцстраху від
нещасних випадків N 23 ( v0023583-01 ) від 15.08.2001 ) Пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
4.12. Страхові внески сплачуються: - страхувальниками - роботодавцями - в день одержання коштів
на оплату праці в установах банків. Підприємства, які здійснюють
виплату заробітної плати на поточні рахунки фізичних осіб в
установах банків, сплачують страхові внески до Фонду в день
перерахування коштів на особові рахунки. У разі виплати заробітної плати за першу половину місяця
страхувальник одночасно з одержанням зазначених сум сплачує
страхові внески, нараховані на суму цих виплат. При проведенні оплати праці з готівкової виручки чи
натуроплатою платники страхових внесків не пізніше наступного дня
після здійснення виплат подають до установи банку платіжне
доручення на перерахування страхових внесків до Фонду. - добровільно застрахована особа сплачує внесок до Фонду
соціального страхування у такому порядку: а) перший внесок в розмірі однієї четвертої частини
мінімальної заробітної плати, встановленої на день сплати
страхового внеску, одночасно з поданням заяви про взяття на облік.
При цьому до заяви додається платіжний документ, що підтверджує
сплату страхового внеску до Фонду; { Підпункт "а" пункту 4.12
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } б) наступний внесок - сплачується кожних три місяці в розмірі
однієї четвертої частини мінімальної заробітної плати,
встановленої на день сплати страхового внеску, в термін,
встановлений робочим органом виконавчої дирекції Фонду у
повідомленні (Додаток 8.1), але не пізніше трьох місяців з дня
сплати попереднього страхового внеску. Якщо день сплати страхового
внеску припадає на вихідний і неробочий день, то днем сплати
вважається наступний за вихідним і неробочим днем; в) якщо добровільно застрахована особа, одночасно з поданням
заяви про взяття на облік, сплатила страховий внесок в розмірі
мінімальної заробітної плати, то наступний внесок вноситься не
пізніше одного календарного року з дати подання заяви. При зміні
розміру мінімальної заробітної плати проводиться перерахунок
авансового платежу. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду
добровільно застрахованій особі надсилається повідомлення про
розмір доплати. { Підпункт "в" пункту 4.12 розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }
Приклад: Розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2005 - 262 грн.,
з 01.04.2005 - 290 грн., з 01.07.2005 - 310 грн., з 01.09.2005 -
332 грн. Фізична особа зареєструвалась 15.01.2005 року і сплатила
страховий внесок в розмірі 262 гривні (встановлений розмір
мінімальної заробітної плати на день сплати). В жовтні місяці 2005 року робочим органом виконавчої дирекції
Фонду проводиться перерахунок страхового внеску в такому порядку: Перший внесок (15.01.2005) - 262 : 4 = 65,5 грн. Другий внесок (15.04.2005) - 290 : 4 = 72,5 грн. Третій внесок (15.07.2005) - 310 : 4 = 77,5 грн. Четвертий внесок (15.10.2005) - 332 : 4 = 83,0 грн. Сума річного розрахункового внеску становить: 65,5 + 72,5 + 77,5 + 83,0 = 298,5 (грн.) Різниця між розрахунковою величиною страхового внеску та
фактично сплаченого страхового внеску становить: 298,5 - 262,0 = 36,5 (грн.) Робочим органом виконавчої дирекції Фонду надсилається
добровільно застрахованій особі письмове повідомлення на доплату
страхового внеску у розмірі 36,5 грн. Пункт 4.12 розділу 4 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
4.13. Нараховані страхові внески, інші платежі сплачуються
страхувальниками шляхом перерахування відповідних сум на
відповідний рахунок Фонду. Фізичні особи, які використовують найману працю і не мають
розрахункових рахунків у банківських установах, сплачують страхові
внески поштовим переказом або через банківські установи. ( Пункт
4.13 розділу 4 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
4.14. У разі нестачі коштів на поточному рахунку платника на
виплату заробітної плати та сплату страхових внесків у повному
обсязі отримання платником коштів на оплату праці і перерахування
страхових внесків до Фонду здійснюється у пропорційних сумах. 4.15. Страхові внески сплачуються у національній валюті
України. 4.16. У разі зміни місця знаходження на міжрегіональному
рівні страхувальник зобов'язаний у 15-денний строк провести
остаточні розрахунки щодо сплати страхових внесків до Фонду на
день зняття з обліку. { Абзац перший пункту 4.16 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } У випадках недотримання страхувальником порядку нарахування
та сплати страхових внесків, подання недостовірної звітності,
порушення строків її подання, у 10-денний строк проводиться
документальна перевірка правильності розрахунків платника і
складається акт у двох примірниках, в якому зазначається нова
юридична адреса. Якщо страхувальник має недоїмку по сплаті
страхових внесків, йому нараховується пеня у встановленому
порядку. У 15-денний строк проводяться остаточні розрахунки на
підставі акта. У разі неплатоспроможності страхувальника борг на підставі
акта перевірки враховується за новим місцем його обліку як
платника страхових внесків. При цьому копія акта перевірки,
завірена робочим органом виконавчої дирекції Фонду, що здійснив
перевірку, надсилається за місцем нового обліку страхувальника.
{ Абзац третій пункту 4.16 розділу 4 в редакції Постанов Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 4.17. При ліквідації страхувальник зобов'язаний провести
повний розрахунок з Фондом на день закінчення процедури
банкрутства (ліквідації), після затвердження ліквідаційного
балансу в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ). Після фактичного одержання від державного реєстратора
повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи чи
фізичної особи - підприємця або заяви про зняття з обліку - для
фізичної особи, що не має статусу підприємця і використовує працю
найманих працівників, робочий орган виконавчої дирекції Фонду в
15-денний строк здійснює документальну перевірку повноти сплати
ним страхових внесків. { Абзац другий пункту 4.17 розділу 4 в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } Якщо підприємство, що ліквідується, має заборгованість з
виплати заробітної плати, у тому числі нарахованої за останній
звітний місяць, а строк сплати страхових внесків ще не настав, то
ліквідаційна комісія зобов'язана включити належну суму сплати
коштів до ліквідаційного балансу підприємства і оформити це
окремим актом. В акті зазначається правонаступник (якщо він
визначений), сума належних платежів і дата їх внесення, що не може
бути пізнішою від дати, встановленої підприємством для виплати
заробітної плати до ліквідації. Копії акта, підписаного ліквідаційною комісією і
правонаступником (якщо він визначений), подаються до робочих
органів виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку страхувальника,
що підлягає ліквідації, та правонаступника. { Абзац четвертий
пункту 4.17 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } Якщо належна сума платежів, що має вноситися підприємством,
яке ліквідується, перевищує суму, зазначену в акті, то
правонаступник (якщо він визначений) зобов'язаний внести належну
суму повністю і одночасно внести відповідні зміни до балансу,
одержаного від ліквідаційної комісії. Якщо страхувальник, що підлягає ліквідації, є
фінансовонеспроможним, його борги щодо сплати страхових внесків
відображаються в акті перевірки, що складається в трьох
примірниках, до якого додається копія акта звірки заборгованості.
Один з примірників надсилається ліквідаційній комісії, другий -
правонаступнику (якщо він визначений). Погашення боргів зі сплати страхових внесків до Фонду
проводиться у порядку черговості їх стягнення відповідно до Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ). Розділ 4 доповнено пунктом 4.17 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
5. Порядок стягнення заборгованості за коштами Фонду

та нарахування пені
5.1. Не внесені страхувальниками у встановлений строк
страхові внески до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у
порядку, передбаченому законодавством, з нарахуванням пені. Пеня
нараховується з сум недоїмки за кожний прострочений день і
обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки
Національного банку України, що діяла на момент сплати,
нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за
весь строк. 5.2. Пеня нараховується з наступного дня після одержання
заробітної плати по день сплати недоїмки включно. Пеня на пеню не
нараховується. ( Пункт 5.2 розділу 5 в редакції Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 ) 5.3. Днем сплати страхових внесків вважається; а) при перерахуванні страхових внесків з рахунка
страхувальника - день списання банком суми платежу з рахунка
страхувальника, незалежно від часу її зарахування на рахунок
Фонду; б) при внесенні готівкою - день внесення готівки до банку чи
підприємства зв'язку. Коли строк сплати страхових внесків збігається з вихідним
(святковим, неробочим) днем, то пеня нараховується, починаючи з
наступного робочого дня після вихідного (святкового, неробочого)
дня. 5.4. За несвоєчасне списання з рахунка страхувальника
страхових внесків та зарахування до фонду платежів банк сплачує
пеню за кожний день прострочення в розмірі, передбаченому
законодавством. З платника пеня за ці дні не стягується. 5.5. Якщо недоїмка стягується в судовому порядку, то пеня не
нараховується з дня винесення судом рішення про вилучення майна
страхувальника, а також з моменту визнання його банкрутом. 5.6. Недоїмка за платежами, не сплачена в установлений строк
фізичними особами і суб'єктами підприємницької діяльності, які
використовують працю найманих працівників, стягується за рішенням
суду. 5.7. Стягнення недоїмки за платежами до Фонду у разі
відсутності коштів на поточному рахунку може бути звернене на
майно платника відповідно до законодавства. 5.8. При стягненні недоїмки за платежами до Фонду строки
давності не застосовуються. Сплата (погашення) пені здійснюється у такому ж порядку, що і
недоїмка. ( Пункт 5.8 розділу 5 доповнено абзацом другим згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від
06.07.2005 ) У разі, коли страхувальник має несплачені суми недоїмки, пені
та штрафних санкцій та здійснює сплату поточних сум страхових
внесків, ці суми зараховуються шляхом перерозподілу такої
сплаченої суми в рахунок сплати недоїмки, пені та штрафних санкцій
у порядку календарної черговості їх виникнення. ( Пункт 5.8
розділу 5 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
( Пункт 5.9 розділу 5 виключено на підставі Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
5.9. Для покриття витрат фонду потерпілим на виробництві,
які працювали на підприємствах, що ліквідовані (якщо вони не мають
правонаступника), кошти до Фонду сплачуються згідно з Порядком
капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли із
зобов'язань підприємства-банкрута перед громадянами внаслідок
заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N 765
( 765-2000-п ).
6. Поточні рахунки і порядок витрачання коштів Фонду
6.1. Кошти Фонду зберігаються на відповідних рахунках,
відкритих на ім'я органів Державного казначейства України за
балансовим рахунком N 3560 "Державні позабюджетні фонди", на
реєстраційних рахунках, відкритих Фонду та робочим органам
виконавчої дирекції Фонду в органах Держказначейства і
використовуються виключно за цільовим призначенням. Фінансування страхової діяльності та інших видатків
здійснюється через реєстраційні рахунки робочих органів виконавчої
дирекції фонду, відкриті на їх ім'я в установах Держказначейства. 6.2. Виконавча дирекція Фонду проводить фінансування витрат,
передбачених бюджетом на: 1) виконання заходів державних цільових та галузевих програм
поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;
{ Підпункт 1 пункту 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від
10.07.2006 } 2) проведення згідно з планами наукових досліджень з охорони
та медицини праці; 3) створення свого видавництва, лікувально-профілактичних,
реабілітаційних, санаторних, науково-дослідних та навчальних
закладів, спеціалізованої медичної та патронажної служби
соціального страхування; 4) організацію розроблення і виробництво засобів
індивідуального захисту працівників; 5) розроблення, видання, розповсюдження нормативних актів,
журналів, спеціальної літератури, створення тематичних
кінофільмів, радіо і телепередач; 6) покриття витрат виконавчої дирекції Фонду, пов'язаних зі
здійсненням загальнообов'язкового державного соціального
страхування. 6.3. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють
виплати, які передбачені бюджетом на: 1) відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок
ушкодження його здоров'я та в разі його смерті, пов'язаної із
нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням; а) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної
працездатності потерпілому; б) щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати
працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого
заробітку потерпілого; в) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання; г) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту
заподіяння цієї шкоди; д) страхову виплату потерпілому в розмірі його
середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні
потерпілого на легшу роботу; е) страхову виплату потерпілому під час його професійної
реабілітації; ж) витрати на медичну та соціальну допомогу; з) одноразову допомогу у разі смерті потерпілого; і) щомісячну страхову виплату особам, що мають на це право у
разі смерті потерпілого; к) допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок
травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під
час її вагітності; л) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання; 2) організацію поховання померлого, відшкодування вартості
пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов; 3) сприяння створенню умов для своєчасного надання
кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі
настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його
госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання; 4) організацію цілеспрямованого та ефективного лікування
потерпілого у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах з
метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого; 5) обслуговування потерпілих вузькопрофільними лікарями та
лікарями загальної практики; 6) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому
лікувально-профілактичному закладі; 7) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час
вагітності та пологів; 8) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії
або в іншому лікувально-профілактичному закладі; 9) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами,
ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими
апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за
винятком протезування з дорогоцінних металів); 10) забезпечення згідно з медичним висновком домашнього
догляду за потерпілим, допомоги у веденні домашнього господарства
(або компенсації йому відповідних витрат); 11) проведення навчання та перекваліфікації потерпілого
відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії або
медико-соціальної експертної комісії у навчальних закладах,
перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або
заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню
роботу; 12) організацію робочих місць для інвалідів, компенсацію при
цьому витрат виробництва, які не покриваються коштами від збуту
виробленої продукції; 13) надання інвалідам разової грошової допомоги, допомоги у
вирішенні їх соціально-побутових питань; 14) сплату за потерпілого внесків на медичне та пенсійне
страхування; 15) надання підприємствам на безповоротній основі фінансової
допомоги для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці; 16) вивчення та поширення досвіду створення безпечних та
нешкідливих умов праці; 17) реалізацію регіональної програми поліпшення стану
безпеки, умов праці та виробничого середовища; 18) витрати робочих органів виконавчої дирекції, пов'язаних
із здійсненням загальнообов'язкового державного соціального
страхування та міжнародної діяльності. 6.4. Страхувальником здійснюються витрати на виплату допомоги
у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності, а також витрати на
поховання у разі смерті потерпілого. При цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності
оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок
коштів підприємства, установи, організації. Витрати за рахунок страхового внеску до Фонду сплачуються
страхувальником з його каси або поточного рахунка відповідно до
їхнього цільового призначення у встановленому порядку. 6.5. Страхувальники не мають права припиняти виплату допомоги
у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю у випадках, коли сума
нарахованих страхових внесків до Фонду не покриває фактичних
витрат з виплати допомоги. 6.6. Якщо витрати, оплачені страхувальником за звітний
період, перевищують нараховану суму страхових внесків, то різниця
між сумою витрат і сумою страхових внесків зараховується в рахунок
сплати наступного періоду. 6.7. Відшкодування страхувальнику суми перевищення витрат над
сумою страхових внесків у випадках, коли належна сума страхових
виплат не покриває витрат, може проводитись і до одержання
розрахункової відомості на підставі довідки-розрахунку, підписаної
керівником і головним бухгалтером страхувальника. Відшкодування проводиться за платіжним дорученням робочого
органу виконавчої дирекції фонду шляхом перерахування зазначених
сум на поточний рахунок страхувальника. 6.8. У разі відсутності на поточних рахунках страхувальників
коштів на виплату заробітної плати та допомоги по тимчасовій
непрацездатності, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві
або професійним захворюванням, виконавча дирекція Фонду за заявою
потерпілого перераховує зазначену допомогу на його поточний
рахунок в банку або поштовим переказом. { Пункт 6.8 розділу 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 6.9. У разі зміни банківських реквізитів страхувальник
повинен в 10-денний термін повідомити про це робочий орган
виконавчої дирекції Фонду, в якому він перебуває на обліку як
платник страхових внесків. { Пункт 6.9 розділу 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }
7. Облік та звітність платників

страхових внесків до Фонду
7.1. Страхувальники зобов'язані вести облік сплачених
страхових внесків та інших надходжень до Фонду. 7.2. Страхувальники відносять страхові внески на валові
витрати. Нарахування страхових внесків до Фонду страхувальниками
відображаються по дебету рахунка 82 "Відрахування на соціальні
заходи" субрахунок 825 "Відрахування на страхування від нещасних
випадків" (клас 8 "Витрати за елементами") та по кредиту рахунка
65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунок 656 "За страхуванням
від нещасних випадків". Для страхувальників, які використовують для обліку рахунки
тільки класу 9 "Витрати діяльності", нарахування страхових внесків
відображається по дебету рахунків 91 "Загальновиробничі витрати",
92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та по кредиту
рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунок 656 "За
страхуванням від нещасних випадків". 7.3. Страхові внески до Фонду в бюджетних установах
сплачуються з реєстраційних рахунків у Держказначействі за рахунок
коштів, передбачених на ці цілі. Нарахування страхових внесків у бюджетних установах
відображається по дебету відповідного рахунка класу 8 "Витрати" та
по кредиту рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунок 656
"За страхуванням від нещасних випадків". 7.4. При перерахуванні коштів до фонду: для підприємств та
організацій - суб'єктів підприємницької діяльності - дебетується
рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунок 656 "За
страхуванням від нещасних випадків"; для бюджетних установ -
дебетується рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунок 656
"За страхуванням від нещасних випадків" та кредитується
відповідний рахунок класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи"
як для підприємств та організацій - суб'єктів підприємницької
діяльності, так і для бюджетних установ. 7.5. Юридичні особи - платники страхових внесків щоквартально
у двох примірниках складають розрахункову відомість про
нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів
Фонду (додаток 2), один примірник якої подається до робочого
органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку страхувальника в
такі строки: до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного
року, до 25 січня року, наступного за звітним. { Абзац перший
пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
соцстраху від нещасних випадків N 32 ( v0032583-02 ) від
28.05.2002, N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } Юридичні особи - платники страхових внесків, що мають
підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи), які займаються
незалежно від спеціалізації підприємства іншими видами виробничої
діяльності та перебувають на самостійному балансі, щоквартально
подають до робочого органу виконавчої дирекції Фонду розрахункову
відомість окремо по кожному підсобно-допоміжному виробництву.
( Пункт 7.5 доповнено абзацом згідно з Постановою Фонду соцстраху
від нещасних випадків N 32 ( v0032583-02 ) від 28.05.2002 ) Усі примірники розрахункової відомості підписуються
керівником і головним бухгалтером підприємства, виконавцем та
завіряються печаткою. Другий примірник звіту залишається в
бухгалтерії платника. 7.6. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,
фізичні особи, які використовують працю найманих працівників,
розрахункову відомість подають до робочих органів виконавчої
дирекції фонду за місцем обліку щоквартально до 20 квітня, до 20
липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного
за звітним. { Пункт 7.6 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Фонду соцстраху від нещасних випадків N 32 ( v0032583-02 ) від
28.05.2002, N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 7.7. Платники страхових внесків мають право не пізніш як за
десять днів до закінчення строку подання розрахункової відомості
надіслати її робочому органу виконавчої дирекції Фонду поштою з
повідомленням про вручення згідно з порядком оформлення зазначених
поштових відправлень, установленим Кабінетом Міністрів України.
{ Розділ 7 доповнено пунктом 7.7 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 7.8. Добровільно застраховані особи зберігають квитанції або
платіжні доручення про перерахування страхових внесків до Фонду. 7.9. Платники страхових внесків (крім добровільно
застрахованих осіб) один раз на рік до 25 січня року, наступного
за звітним, разом з розрахунковою відомістю подають до робочих
органів виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку відомості щодо
розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу
реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної
діяльності (Додаток 2.1). { Розділ 7 доповнено пунктом згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від
06.07.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } 7.10. Суми надміру сплачених чи помилково сплачених страхових
внесків, інших платежів повертаються страхувальникам за їх заявою
після отримання розрахункової відомості про нарахування і
перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, що подається за встановленою
формою, та після перевірки правильності нарахування і
перерахування страхових внесків та складання акта за результатами
такої перевірки, або за їх згодою зараховуються в рахунок
майбутніх платежів страхових внесків. ( Розділ 7 доповнено пунктом
згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 26
( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
8. Контроль за сплатою страхових внесків до Фонду

і витрачанням його коштів
8.1. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють
контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою
перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів до
Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів.
Планові перевірки проводяться не частіше 1 разу на рік. Позапланові перевірки здійснюються у разі реорганізації,
зміни місцезнаходження або ліквідації підприємства, установи,
організації, при знятті з обліку фізичної особи - підприємця або
фізичної особи, яка не має статусу підприємця, у разі наявності у
страхувальника недоїмки зі сплати страхових внесків та у інших
випадках, передбачених законодавством. { Абзац другий пункту 8.1
розділу 8 в редакції Постанов Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 26
( v0026583-05 ) від 06.07.2005, N 28 ( v0028583-06 ) від
10.07.2006 } 8.2. Контроль проводиться шляхом перевірки бухгалтерських
документів про нарахований заробіток та інші виплати, повноти
нарахування страхових внесків, платіжних доручень про
перерахування сум внесків та інших платежів на рахунок Фонду,
розрахункових документів на проведені виплати, відповідності
фінансових звітів за коштами Фонду балансовим рахункам "Розрахунки
за страхуванням". Перевірці підлягають документи за весь період з моменту
проведення попередньої перевірки. Якщо перевірка не проводилась,
або у разі ліквідації, реорганізації страхувальника, виявлення
порушень або зловживань, перевірці підлягають документи як за
поточний рік, так і за попередні періоди, починаючи з 1 квітня
2001 року. ( Абзац другий пункту 8.2 розділу 8 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від
06.07.2005 ) За умови наявності акта списання або знищення бухгалтерських
документів попередніх років перевірці підлягають документи за
останні три роки. { Пункт 8.2 розділу 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від
10.07.2006 } 8.3. Страхувальники зобов'язані безперешкодно надавати тим
посадовим особам чи уповноваженим особам робочих органів
виконавчої дирекції Фонду, які проводять перевірку, потрібні для
проведення цієї перевірки документи і виділяти для участі у
перевірці свого представника. Керівники і відповідні службові
особи під час перевірки зобов'язані давати письмові пояснення з
питань, що перевіряються, виконувати вимоги осіб, які перевіряють,
щодо усунення виявлених порушень. 8.4. На виявлені під час перевірки суми коштів, на які
страхувальником не нараховані страхові внески, за актом перевірки
страхові внески донараховуються із сумою пені, а до винних
посадових осіб застосовуються санкції відповідно до законодавства. 8.5. За результатами перевірки складається акт у двох
примірниках і підписується особами, які проводили перевірку, та
керівником і головним бухгалтером страхувальника і скріплюється
печаткою страхувальника в разі її наявності. Один з примірників
акта передається під розписку керівникові або головному бухгалтеру
страхувальника, а в разі відмови керівника від підпису акта
перевірки один примірник акта надсилається страхувальнику
рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату.
{ Абзац перший пункту 8.5 розділу 8 в редакції Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 } В акті зазначаються: за який період проведено перевірку, які
виявлено порушення в нарахуванні і сплаті страхових внесків та
пені, обчисленні і виплаті допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю; відображаються суми додатково нарахованих
страхових внесків і пені і суми витрат, які приймаються до заліку
за рахунок внесків чи підлягають виплаті застрахованим особам
додатково. За наявності заперечень чи зауважень щодо змісту акта
перевірки з боку страхувальника його керівник або головний
бухгалтер підписують акт із зауваженнями у письмовій формі, що
подаються для розгляду в установленому порядку органу, який
проводив перевірку. 8.6. Суми донарахованих страхових внесків, пені та штрафів
сплачуються до Фонду страхувальниками у десятиденний термін з дня
складання акта перевірки окремим платіжним дорученням, в рядку
призначення платежу вказується дата перевірки, номер акта і
період. 8.7. Сума додатково нарахованих страхових внесків за
матеріалами перевірки у випадку їх несплати в установлений строк
стягується у судовому порядку (порядку, передбаченому
законодавством). 8.8. Суми нецільового використання страхувальником коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування не
приймаються до заліку в рахунок страхових внесків і
відшкодовуються за рахунок страхувальника. 8.9. Від імені Фонду розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право
директор виконавчої дирекції Фонду та його заступники, начальники
управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі і їх заступники, начальники
районних та міських відділень виконавчої дирекції Фонду. Для обліку адміністративних штрафів застосовується касовий
метод нарахування доходів. Пункт 8.9 розділу 8 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 ) 8.10. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду надсилають
матеріали, що підтверджують факти порушень, до органів
прокуратури, суду або іншому органу, якому надано право приймати
рішення про притягнення до матеріальної, адміністративної та
кримінальної відповідальності.
9. Відповідальність платників страхових

внесків і посадових осіб
{ Назва розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }
Посадові особи страхувальників, винні у порушенні
встановленого порядку взяття на облік, своєчасної сплати страхових
внесків до Фонду, у неподанні інформації про кожний нещасний
випадок або професійне захворювання, зміну технології робіт або
виду діяльності страхувальника, відомостей про чисельність
працівників, фонд оплати праці, кількість нещасних випадків і
професійних захворювань на підприємстві за минулий календарний
рік, несуть матеріальну, адміністративну та кримінальну
відповідальність відповідно до законодавства. Розділ 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 28 ( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }
10. Вирішення спорів
Усі спірні питання, які виникають між страхувальником та
робочими органами виконавчої дирекції фонду з приводу нарахування
страхових внесків і пені, стягнення недоїмки, неприйняття до
заліку витрат в рахунок страхових внесків, вирішуються в судовому
порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань
вирішення спору до спеціальної комісії при робочому органі
виконавчої дирекції Фонду, рішення якої може бути оскаржено до
комісії, створеної при виконавчій дирекції Фонду, а рішення
останньої - до його правління. Роз'яснення з питань застосування цієї Інструкції надаються
виконавчою дирекцією фонду.
11. Заключні положення
У разі зміни і доповнень законодавчих та нормативно-правових
актів, що стосуються норм даної Інструкції, відповідні зміни і
доповнення до неї вносяться в установленому порядку.
Додаток 1

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови

правління Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України 10.07.2006 N 28

( v0028583-06 )

Державний Герб України

Фонд соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України

Відділення виконавчої дирекції Фонду в ______________________

(район, місто)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(область)
СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО
------------------------------- | | | | | | | | | | | N -------------------------------
Відповідно до статті 10 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" це свідоцтво засвідчує факт
набуття статусу страхувальника ________________________________________________________
________________________________________________________

(повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я

та по батькові фізичної особи, її адреса)
Дата взяття на облік як платника
страхових внесків "___" ____________ 200_ р.
Дата видачі
"___" ____________ 200 р. __________ ___________________

(підпис) (прізвище,ініціали)
Начальник відділення
виконавчої дирекції Фонду __________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 1 в редакції Постанов Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 26
( v0026583-05 ) від 06.07.2005, N 28 ( v0028583-06 ) від
10.07.2006 }

Додаток 2

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови Фонду

соціального страхування від

нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань України

від 06.07.2005 N 26

( v0026583-05 )

Складається наростаючим підсумком з початку року і подається
робочим органам виконавчої дирекції Фонду щоквартально до
20 квітня; 20 липня; 20 жовтня; 25 січня.
Код ЄДРПОУ ___________________ Код за КВЕД ______________________
Обрана система оподаткування ____________________________________
N страхового свідоцтва платника страхових внесків _______________
N п/рахунку _____________________________________________________
Назва банку ________________________________ МФО ________________
Страхувальник ___________________________________________________
Адреса ___________________________ Телефон ______________________

РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ

про нарахування і перерахування страхових внесків

та витрачання коштів Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

за __________ 200_ року

Встановлені строки отримання заробітної плати ___________________
Страховий тариф _____________%
1. Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові
внески (грн.)
------------------------------------------------------------------ I квартал |II квартал|III квартал|IV квартал| Всього з початку | | | | | року | ----------+----------+-----------+----------+-------------------| | | | | | ----------+----------+-----------+----------+-------------------| | | | | | ----------+----------+-----------+----------+-------------------| Разом | | | | | -----------------------------------------------------------------
2. Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.):
---------------------------------------------------------------------- N |Сума | Показники | N |Сума | ряд-|всьо-| |ряд-|всьо-| ка | го | | ка | го | ----+-----+----------------------------------------------+----+-----| | | Кошти на початок року |16 | | | |----------------------------------------------| | | 1 | |Сума несплачених |Заборгованість за | | | | |платежів |Фондом | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| | |Нараховано |Зараховано витрат по | | | | | |соціальному | | | | | |страхуванню: | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 2 | |На початок періоду |На початок періоду |17 | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 3 | |За звітний період |За звітний період |18 | | | |(за місяцями) |(за місяцями) | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| | |1 місяць |1 місяць | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| | |2 місяць |2 місяць | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| | |3 місяць |3 місяць | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 4 | |Разом (2 + 3) |Разом (17 + 18) |19 | | | | |-----------------------+----+-----| | | |З них фактично | | | | | |виплачено: |19а | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 5 | |Донараховано при |Перераховано: | | | | |прийнятті звітності | | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 6 | |Нараховано за актами, |На початок періоду |20 | | | |усього |-----------------------+----+-----| | | |За звітний період |21 | | | | |(за місяцями) | | | | | |-----------------------+----+-----| | | |1-й місяць | | | | |----------------------+-----------------------+----+-----| | |в тому числі: |2-й місяць | | | | | |-----------------------+----+-----| | | |3-й місяць | | | | | |-----------------------+----+-----| | | |Разом (20 + 21) |22 | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 7 | |- не прийнято до |Перераховано за актами |23 | | | |заліку витрат | | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 8 | |- донараховані суми |в тому числі | | | | |страхових внесків | | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 9 | |- пені |- не прийнято до заліку|24 | | | | |витрат | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 10 | |- штрафу |- донараховані суми |25 | | | | |страхових внесків | | | | | |-----------------------+----+-----| | | |- пені |26 | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 11 | |Отримано від Фонду на |- штрафу |27 | | | |розрахунковий рахунок | | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| | | |Всього зараховано і |28 | | | | |заплачено | | | | | |(16 + 19 + 22 + 23) | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 12 | |Списано заборгованості|Сума несплачених |29 | | | | |платежів (14 - 28) | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 13 | |Списано пені, штрафів |в тому числі: | | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 14 | |Всього належить до |недоїмка зі сплати |30 | | | |сплати (1 + 4 + 5 + |страхових внесків | | | | |+ 6 + 11 - 12 - 13) |-----------------------+----+-----| | | |пеня, штрафи |31 | | ----+-----+----------------------+-----------------------+----+-----| 15 | |Залишок заборгованості|сума страхових внесків,|32 | | | |на кінець звітного |строк сплати яких не | | | | |періоду за Фондом |настав (поточна | | | | | |заборгованість) | | | | | |-----------------------+----+-----| | | |заборгованість зі |33 | | | | |сплати страхових | | | | | |внесків, пов'язана з | | | | | |несвоєчасною виплатою | | | | | |заробітної плати | | | ---------------------------------------------------------------------
3. Середньоблікова кількість штатних працівників (осіб)
------------------------------------------------------------------ за I квартал | за I півріччя | за 9 місяців | за рік | ---------------+-----------------+----------------+-------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
4. Фонд оплати праці (грн.)
------------------------------------------------------------------ I квартал |II квартал|III квартал|IV квартал| Всього з початку | | | | | року | ----------+----------+-----------+----------+-------------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
5. Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець
звітного періоду (грн.)
------------------------------------------------------------------ за I квартал | за I півріччя | за 9 місяців | за рік | ---------------+-----------------+----------------+-------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
6. Витрати по коштах Фонду з початку року (грн.)*
------------------------------------------------------------------ Найменування витрат |Код |Кількість |Фактична | Сума,| |ряд-|потерпілих|кількість|всього| |ків | | днів | | -------------------------------+----+----------+---------+------| Допомога у зв'язку з тимчасовою|34 | | | | непрацездатностю до відновлення| | | | | працездатності або встановлення| | | | | інвалідності | | | | | -------------------------------+----+----------+---------+------| Витрати на поховання |35 | | | | потерпілого | | | | | -------------------------------+----+----------+---------+------| Страхова виплата потерпілому у |36 | | | | розмірі його середньомісячного | | | | | заробітку при тимчасовому | | | | | переведенні потерпілого на | | | | | легшу роботу | | | | | -------------------------------+----+----------+---------+------| Інші витрати |37 | | | | -------------------------------+----+----------+---------+------| Разом (34 + 35 + 36 + 37): |38 | | | | ----------------------------------------------------------------- --------------- * Суми витрат вказуються за мінусом сум, які не прийняті до
заліку в звітному році
Керівник ___________________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Головний бухгалтер _________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
"___"_____________ 200_ р.
Прийняв звіт __________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
"___"_______ 200_ р.
{ Додаток 2 в редакції Постанов Фонду соцстраху від нещасних
випадків N 23 ( v0023583-01 ) від 15.08.2001, N 32 ( v0032583-02 )
від 28.05.2002, N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

Додаток 2.1

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови Фонду

соціального страхування від

нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань України

від 06.07.2005 N 26

( v0026583-05 )

Складається і подається робочим органам виконавчої дирекції
Фонду раз на рік до 25 січня разом з Розрахунковою відомістю про
нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів
Фонду
ВІДОМІСТЬ

розподілу чисельності працівників, річного

фактичного обсягу реалізованої продукції

(робіт, послуг) за видами економічної

діяльності за 200_ рік*
------------------------------------------------------------------ Код виду| Назва|Середньо-|Питома вага | Обсяг | Питома вага | еконо- | виду |облікова |середньооб- |реалізо-| обсягу | мічної |еконо-|кількість| лікової | ваної | реалізованої | діяль- |мічної| штатних | кількості |продук- | продукції | ності |діяль-|працівни-| штатних | ції, |(робіт, послуг) | за КВЕД |ності |ків, осіб|працівників | робіт, |по відповідному | | | | по відпо- | послуг |виду діяльності | | | |відному виду| (без | в загальному | | | |діяльності в| ПДВ, | обсязі | | | | загальній |акцизу),| реалізованої | | | |середньооб- |тис.грн.| продукції | | | | ліковій | |(робіт, послуг),| | | | кількості | | % | | | | штатних | | | | | |працівників,| | | | | | % | | | --------+------+---------+------------+--------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------+------+---------+------------+--------+----------------| | | | | | | --------+------+---------+------------+--------+----------------| | | | | | | ---------------+---------+------------+--------+----------------| Всього: | | 100% | | 100% | -----------------------------------------------------------------
---------------- * За переліком видів економічної діяльності, визначених у
довідці органу статистики про внесення до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України. Інформація
заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий
календарний рік.
Керівник ____________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ____________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" ____________200_ р.
Прийняв звіт ____________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ р.
( Інструкцію доповнено додатком 2.1 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005 )
"Праця і зарплата", N 24, червень, 2001 р.

Додаток 3

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови

правління Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України 10.07.2006 N 28

( v0028583-06 )
Відділення ----------------- виконавчої |Код| | | | | дирекції Фонду |---------------| соціального | заповнюється | страхування |співробітником | від нещасних | Фонду | випадків ----------------- на виробництві

та професійних

захворювань

України

у --------------------- районі (місті)
--------------------- області

ЗАЯВА

про взяття на облік як
платника страхових внесків _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи,

організації - для юридичних осіб);

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
Скорочене найменування (для юридичних осіб)
_________________________________________________________________
------------------------------------ Юридична адреса| Пошт. індекс | |-------------------| | | | | | | ---------------+-------------------+----------------------------- Фактична адреса| Пошт. індекс | |-------------------| | | | | | | ---------------+------------------------------------------------- Телефон/Факс | ----------------------------------------------------------------- Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- Форма власності за КФВ | код |назва| |-------| | | | | | -----------------------+-------+-----+--------------------------- Форма господарювання | код |назва| за КОПФГ |-------| | | | | | ----------------------------------------------------------------- Свідоцтво про державну
реєстрацію
юридичної особи
(фізичної ---------------------------------------------------- особи-підприємця) |від| | | | | | | | | | | р. | --------------------+-----------+-----------+-----------+--------------| Номер запису про | | | | | | | | | | | | | | | | | | державну реєстрацію | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Найменування органу,
що видав свідоцтво
про державну реєстрацію _________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------- Ідентифікаційний номер| | | | | | | | | | | (для фізичних осіб) | | | | | | | | | | | ---------------------------------+-----+------+----------------------+--------------------| Паспорт|серія| | |номер | | | | | | | Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |видачі | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- (ким виданий) ----------------------------------------------------------------- Використання найманої праці | Так | Ні | ----------------------------------------------------------------- (не потрібне закреслити)
Прошу взяти на облік платником страхових внесків до Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України за кодом економічної діяльності
Код основного виду
економічної діяльності за ДК 009:96 ---------------------- -----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- (назва коду виду економічної діяльності)
Дата "___" ____________ 200_ р.
Керівник ___________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

Додаток 4

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови

правління Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України 10.07.2006 N 28

( v0028583-06 )

ЖУРНАЛ

взяття на облік юридичних осіб

та фізичних осіб - підприємців

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата взяття| Повна назва юридичної | Код за ЄДРПОУ юридичної |Юридична| Дата набуття | Номер | на облік |особи або прізвище, ім'я|особи або ідентифікаційний| адреса | роботодавцем |страхового| | та по батькові фізичної| номер фізичної особи - | | статусу | свідоцтва| | особи | підприємця | |страхувальника| | -----------+------------------------+--------------------------+--------+--------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------+------------------------+--------------------------+--------+--------------+----------| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Інструкцію доповнено додатком 4 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

Додаток 5

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови

правління Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України 10.07.2006 N 28

( v0028583-06 )

ЖУРНАЛ

обліку страхувальників (юридичних осіб)

у Фонді соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України
Сторінка журналу

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Номер | Повна |Юридична|Код за|Прізвище,|Особа,|Прізвище,| Підпис | Дата | Дата | Дата | Дата |Особа, що| п/п| набуття |страхо-| назва |адреса, |ЄДРПОУ| ім'я | що | ім'я | про | видачі| видачі| видачі |зняття| зняла з | |роботода-| вого |юридич-|телефон,| | та по |видала| та по |отриман-| нового| нового| довідки| з | обліку | | вцем |свідо- | ної | факс | |батькові |стра- |батькові,| ня |страхо-|страхо-| про |обліку|страхува-| | статусу | цтва | особи | | |керівника| хове | посада |страхо- | вого | вого | відсут-| | льника,| |страхува-| | | | |(власни- |свідо-| особи, | вого |свідоц-|свідоц-| ність | | підпис | | льника | | | | | ка) |цтво, | що |свідоц- | тва | тва |заборго-| | | | | | | | | |підпис| отримала| тва | | | ваності| | | | | | | | | | | страхове| | | | та | | | | | | | | | | |свідоцтво| | | |її номер| | | ---+---------+-------+-------+--------+------+---------+------+---------+--------+-------+-------+--------+------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інструкцію доповнено додатком 5 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

Додаток 6

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови

правління Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України 10.07.2006 N 28

( v0028583-06 )

ЖУРНАЛ

обліку страхувальників (фізичних осіб,

що використовують найману працю)

у Фонді соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України
Сторінка журналу

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Номер |Пріз- |Адреса, |Ідентифі- | Кіль- | Дата |Особа, |П.І.Б., | Дата | Дата | Дата | Дата |Особа, що| п/п| набуття |страхо-|вище, |телефон,| каційний | кість |видачі | що |підпис |видачі |видачі | видачі |зняття| зняла з | |роботода-| вого | ім'я | факс | номер |(наяв- |страхо-|видала | про |нового |нового | довідки| з | обліку | | вцем |свідоц-|та по | | фізичної | ність)| вого |страхо-|отриман-|страхо-|страхо-| про |обліку|страхува-| | статусу | тва |бать- | | особи з |найма- |свідоц-| ве | ня | вого | вого | відсут-| | льника,| |страхува-| | кові | |Державного| них | тва |свідоц-|страхо- |свідоц-|свідоц-| ність | | підпис | | льника | |фізич-| | реєстру |праців-| | тво, | вого | тва | тва |заборго-| | | | | | ної | | | ників | |підпис |свідоц- | | | ваності| | | | | |особи | | | | | | тва | | | та | | | | | | | | | | | | | | |її номер| | | ---+---------+-------+------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інструкцію доповнено додатком 6 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

Додаток 7

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови

правління Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України 10.07.2006 N 28

( v0028583-06 )

ЖУРНАЛ

обліку фізичних осіб, які застраховані

на добровільних засадах, у Фонді

соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України
Сторінка журналу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Номер |Прізвище,|Ідентифікаційний|Адреса, | Дата |Особа, що |Підпис про| Дата | Дата | Особа, | п/п| набуття |страхового| ім'я та | номер |телефон,| видачі | видала |отримання | видачі |зняття| що | | фізичною|свідоцтва | по | фізичної особи | факс |страхового| страхове |страхового| нового | з |зняла з | | особою | |батькові | з Державного | |свідоцтва |свідоцтво,|свідоцтва |страхового|обліку| обліку | | статусу | |фізичної | реєстру | | | підпис | |свідоцтва | |платника| | платника| | особи | | | | | | | |страхо- | |страхових| | | | | | | | | | вих | | внесків | | | | | | | | | |внесків,| | | | | | | | | | | |підпис | ---+---------+----------+---------+----------------+--------+----------+----------+----------+----------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Інструкцію доповнено додатком 7 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

Додаток 8

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови

правління Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України 10.07.2006 N 28

( v0028583-06 )

Державний Герб України

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України
Відділення виконавчої дирекції

_________________________________________________________________

(район, місто)
_________________________________________________________________

(область)
_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника підприємства,

установи, організації або прізвище,

ім'я та по батькові підприємця)
_________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)
_________________________________________________________________

(юридична адреса підприємства, установи, організації)
_________________________________________________________________

(основний вид діяльності підприємства, установи,

організації: код і найменування за класифікацією

видів економічної діяльності)
------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------
(номер страхового свідоцтва)
ПОВІДОМЛЕННЯ N ______

1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
13 вересня 2000 р. N 1423 "Про затвердження Порядку визначення
страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання" ваше(а)
підприємство (установа, організація) віднесено(а) до ____ класу
професійного ризику виробництва __________________________________ ---------------------- _________________________, КВЕД | | | | | | | | ( основний вид економічної ---------------------- діяльності)
2. Відповідно до Закону України "Про страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" для вашого(ї) підприємства
(установи, організації) розмір страхового тарифу на державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання з ...............200..... року становить
________________ ________________________________
(цифрами) (прописом)
у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних
осіб.
Розрахунок розміру страхового внеску становить:
-------------------------------- ----------- |фактичні витрати на оплату | |Страховий| * |найманих працівників (в межах | | тариф | | граничної суми заробітної | ----------- | плати (доходи)) | ------------- -------------------------------- | Страховий | = ________________________________________________ | внесок | 100% -------------
3. Одночасно з запитом коштів на оплату праці ваше
підприємство (установа, організація) повинно(а) надати установі
банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до
Фонду на рахунок:
Одержувач: _____________________________, Код ЄДРПОУ ___________;
Банк одержувача: _______________________, Код банку ____________,
поточний рахунок N _____________________, без чого кошти на
оплату праці вашому підприємству (установі, організації) не будуть
видані (стаття 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності").
Дата видачі ___.___.20__ рік.
Начальник відділення
виконавчої дирекції
Фонду ___________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Інструкцію доповнено додатком 8 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

Додаток 8.1

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови

правління Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України 10.07.2006 N 28

( v0028583-06 )

Державний Герб України

Фонд соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України
Відділення виконавчої дирекції

_________________________________________________________________

(район, місто)
_________________________________________________________________

(область)
_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові підприємця -

добровільно застрахованої особи)
_________________________________________________________________

(адреса підприємця)
_________________________________________________________________

(вид діяльності підприємця, код і найменування

за класифікацією видів економічної діяльності)
------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------
(номер страхового свідоцтва)
ПОВІДОМЛЕННЯ N ______
1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
13 вересня 2000 р. N 1423 "Про затвердження Порядку визначення
страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання" ваше(а)
підприємство (установа, організація) віднесено(а) до ____ класу
професійного ризику виробництва __________________________________ ---------------------- __________________________, КВЕД | | | | | | | | (основний вид економічної ---------------------- діяльності)
2. Відповідно до Закону України "Про страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" розмір страхового внеску
добровільно застрахованої особи на державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
становить:
Мінімальна заробітна плата з розрахунку на календарний рік, що
сплачується в такому порядку:
Перший внесок - 1/4 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на день сплати ________ (Дата сплати. Число, місяць)
Другий внесок - 1/4 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на день сплати _________ (Дата сплати. Число, місяць)
Третій внесок - 1/4 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на день сплати _________ (Дата сплати. Число, місяць)
Четвертий внесок - 1/4 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на день сплати _____ (Дата сплати. Число, місяць)
Перерахування страхових внесків до Фонду здійснюється на рахунок:
Одержувач: _____________________________, Код ЄДРПОУ ___________;
Банк одержувача: _______________________, Код банку ____________,
поточний рахунок N __________________________________
Дата видачі ___.___.20__ рік.
Начальник відділення
виконавчої дирекції
Фонду ___________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Інструкцію доповнено додатком 8.1 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

Додаток 9

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови

правління Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України 10.07.2006 N 28

( v0028583-06 )

ЖУРНАЛ

обліку видачі повідомлень про віднесення

платника страхових внесків до класу професійного

ризику виробництва, якому відповідає його основна

діяльність, та розмір страхового тарифу
Сторінка журналу

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Номер | Назва | Основний | Клас |Страховий| Код |Назва|Поточний|Юридична | Дата | Посада, | Посада, | п/п|оформлен-|страхового| платника | вид |ризику| тариф |банку|банку|рахунок | та |видачі | П.І.Б., | П.І.Б., | | ня |свідоцтва |страхових |діяльності| | | | | |фактична |повідо-| підпис | підпис | | повідо- | | внесків | за КВЕД | | | | | | адреси |млення | співро- | особи, що | | млення | |(прізвище,| | | | | | |(телефон,| | бітника | одержала | | | | ім'я та | | | | | | | факс) | |Фонду, що|повідомлення| | | | по | | | | | | | | | видав | | | | |батькові) | | | | | | | | | повідо- | | | | | | | | | | | | | | млення | | ---+---------+----------+----------+----------+------+---------+-----+-----+--------+---------+-------+---------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Інструкцію доповнено додатком 9 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

Додаток 10

до Інструкції про порядок

перерахування, обліку

та витрачання страхових

коштів Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

(в редакції постанови

правління Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України 10.07.2006 N 28

( v0028583-06 )

Фонд соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України
Відділення виконавчої дирекції Фонду в __________________________________

(район, місто)
__________________________________
__________________________________

(область)

ДОВІДКА

про відсутність заборгованості

Видана __________________________________________________________
_________________________________________________________________

(повна та скорочена назва юридичної особи або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи)
Номер страхового свідоцтва ------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Дата набуття статусу страхувальника | | | | | | | | | |р.| ---------------------------------------------------------------------------
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) ------------------------- -------------------------------------------------------------------------
Ідентифікаційний номер ------------------------------- (для фізичних осіб) | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| Паспорт|серія| | |номер| | | | | | | Дата | | | | | | | | | | |р.| | | | | | | | | | | |видачі| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- (ким виданий)
Код основного виду економічної
діяльності за КВЕД ---------------------- ----------------------------------------------------------------
Юридична адреса _________________________________________________
_________________________________________________________________
Фактична адреса _________________________________________________
_________________________________________________________________
Згідно з актом перевірки (звірки заборгованості)
N __________ від ___.___.200_ р.
заборгованості перед Фондом немає.
На підставі _____________________________________________________

(причина зняття з обліку)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(скорочена назва юридичної особи або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи)
Дата видачі довідки "___" ____________ 200_ р.
Начальник відділення
виконавчої
дирекції Фонду _________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Спеціаліст відділення
виконавчої
дирекції Фонду _________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
{ Інструкцію доповнено додатком 10 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 26 ( v0026583-05 ) від 06.07.2005, в
редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 28
( v0028583-06 ) від 10.07.2006 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: