open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 12 від 18.01.2001

м.Київ
vd20010118 vn12

Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи

фірмового магазину

З метою розвитку фірмової торгівлі українських
товаровиробників, сприяння збільшенню виробництва вітчизняних
споживчих товарів та їх реалізації на внутрішньому ринку,
стимулювання підприємств промисловості до випуску
конкурентоспроможної продукції, покращення торговельного
обслуговування населення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Рекомендації щодо організації роботи фірмового
магазину, що додаються. 2. Керівникові департаменту політики внутрішньої торгівлі і
побутових послуг Родіонову Ю.Ф.:
2.1. довести цей наказ до відома Республіканського комітету
з торгівлі та захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим,
управлінь економіки, управлінь з питань торгівлі та побутового
обслуговування населення обласних (міських) державних
адміністрацій. 2.2. разом з відповідними структурами центральних органів
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними (міськими) державними адміністраціями взяти участь у
розробці та реалізації спільних заходів щодо подальшого розвитку
фірмової торгівлі, збільшення виробництва та продажу на
внутрішньому ринку споживчих товарів вітчизняних товаровиробників.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гончарука А.І.
Міністр В.Роговий
Затверджено

Наказ Міністерства

економіки України

N 12 від 18.01.2001

Рекомендації щодо організації роботи

фірмового магазину

Вступ
В останні роки підприємства-виробники споживчих товарів
активно розвивають мережу фірмових магазинів. В Україні діє майже
7 тисяч торговельних підприємств цього типу, які реалізують власну
продукцію промислових підприємств та їх господарських об'єднань. Зацікавленість підприємств-виробників у розгортанні мережі
фірмових магазинів визначається можливістю проводити ефективну
асортиментну політику, маючи постійний зворотний зв'язок зі
споживачами, активно рекламувати свою продукцію у регіоні, мати
гарантований збут певних обсягів товарів. Покупці також надають перевагу фірмовим магазинам, тому що
одержують більш високий рівень обслуговування ніж у звичайній
роздрібній мережі завдяки гарантованій якості товарів, більш
низьким роздрібним цінам, наявності додаткової інформації щодо
споживчих властивостей товарів. З метою стимулювання розвитку фірмової торговельної мережі
Кабінет Міністрів України надав фірмовим магазинам суттєві пільги,
установивши для них найнижчу ставку орендної плати (додаток N 2 до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 1995 р. N 786 ( 786-95-п ).
Загальні положення
Рекомендації щодо організації роботи фірмового магазину
носять рекомендаційний характер. Окремі терміни, тлумачення яких
законодавчо не визначено, уживаються в цих Рекомендаціях у такому
значенні: фірмова торгівля - господарська діяльність у сфері роздрібної
торгівлі товарами народного споживання виробництва вітчизняних
промислових підприємств та їх господарських об'єднань (далі
підприємства-виробники); фірмовий магазин - підприємство роздрібної торгівлі, яке
здійснює фірмову торгівлю. Фірмовий магазин є складовою частиною роздрібної торговельної
мережі і здійснює свою діяльність в умовах конкуренції з іншими
суб'єктами господарювання. Фірмовий магазин повинен бути підприємством високого класу з
архітектурно-художнього, рекламного оформлення, технічного
оснащення, технології організації торгівлі, рівня культури
обслуговування споживачів. Фірмовий магазин облаштовується як у власних приміщеннях
промислового підприємства (об'єднання), так і в орендованих. Він
може бути власністю підприємства-виробника або працювати на умовах
договору між підприємством-виробником та підприємством торгівлі. Приміщення фірмового магазину, як правило, розташовується у
зручних для населення місцях - на центральних чи жвавих
магістралях міста. Торговельна площа фірмового магазину повинна відповідати
розміру магазину відповідної спеціалізації згідно з номенклатурою
типів магазинів. Стилевий образ фірмового магазину (зовнішнє та внутрішнє
оформлення приміщень, торгова марка, колір, шрифт, зовнішня,
внутрішня та друкована реклами, упаковка, елементи одягу
співробітників, ділова документація тощо) повинен створюватися з
використанням стилеутворюючих компонентів образу відповідного
підприємства-виробника. Для мережі фірмових магазинів
підприємства-виробника рекомендується використовувати типове
рекламно-інформаційне оформлення. Товарний асортимент фірмового магазину складається з
виробничого асортименту підприємства-виробника та з асортименту
супутніх товарів. Рекомендований обсяг супутніх товарів - до 25
відсотків від загальної кількості товарних позицій та до 20
відсотків загального обсягу товарообороту. Фірмовий магазин повинен використовувати сучасні методи
торгово-технологічного процесу, зокрема самообслуговування, продаж
товарів за зразками, за каталогами (для технічно складних та
великогабаритних товарів), торгівлю через автомати. Повинно бути
обов'язковим надання споживачам додаткових платних та безоплатних
послуг. Персонал магазину повинен бути обізнаний з технологією
виробництва товарів відповідним підприємством, знати особливості
та переваги товарів у порівнянні з товарами інших виробників.
Працівники магазину зобов'язані завчасно вивчати асортимент нових
товарів, які готуються до масового випуску. При можливості
доцільно безпосередньо в виробничих умовах проводити короткочасні
курси підвищення кваліфікації керівників, товарознавців,
продавців, інших працівників фірмового магазину, які здійснюють
обслуговування споживачів. Особливе значення для фірмового магазину, який реалізує
товари побутової техніки, має організація її гарантійного та
післягарантійного обслуговування. Пункти з приймання замовлень на
сервісне обслуговування техніки рекомендується влаштовувати
безпосередньо в магазині. Структура (відділ, майстерня, пункт тощо) технічного
обслуговування може бути включена як в штат магазину, так і в штат
підприємства-виробника. Персонал підрозділу технічного
обслуговування повинен регулярно підвищувати свою кваліфікацію
безпосередньо в виробничих умовах. Сервісне обслуговування побутової техніки може здійснюватися
стороннім підприємством, яке спеціалізоване на цьому виді
підприємницької діяльності, але в цьому випадку доцільно надати
покупцеві фірмового магазину додаткові послуги та гарантії якості
обслуговування (наприклад, знижку з ціни післягарантійного ремонту
за рахунок більш низької ціни на запасні частини та елементи,
більш короткі та точно визначені терміни виконання замовлення
тощо). Фірмовий магазин як пункт продажу товарів виробничого
підприємства, що безпосередньо контактує з покупцями, повинен
виконувати функції щодо збору інформації, необхідної для
формування маркетингової політики підприємства-виробника, та
безпосередню реалізацію заходів маркетингу. Доцільно систематично складати плани маркетингових досліджень
та маркетингових заходів, обов'язкові для виконання фірмовим
магазином. Плани повинні розроблятися спеціалістами-маркетологами
і носити конкретний характер, ураховуючи, що працівники магазинів
не мають достатньої підготовки для здійснення аналітичної роботи,
зокрема: табличні матеріали, які містять цифрові дані щодо обсягів
постачання, реалізації, стану залишків певних найменувань товарів; фіксація пропозицій та побажань покупців щодо асортименту,
якості, споживчих властивостей, упаковки товарів; проведення анкетних опитувань покупців; проведення виставок-продажів; проведення виставок-оглядів товарів, які готуються до
масового виробництва; розповсюдження рекламних матеріалів тощо. Не рекомендується покладати на фірмовий магазин
постачальницько-збутові функції підприємства-виробника. Статут фірмового магазину, який має права юридичної особи і
діє як самостійний суб'єкт господарювання, затверджує його
власник. Положення про фірмовий магазин, який є структурним
підрозділом виробничого підприємства, затверджує його засновник
або власник виробничого підприємства. Державна реєстрація фірмових магазинів як суб'єктів
підприємницької діяльності здійснюється відповідно до
законодавства.
Заключення
Суб'єкти господарювання при організації роботи фірмових
магазинів повинні керуватися Законами України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ), "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), Порядком заняття
торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування
населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
8 лютого 1995 р. N 108 ( 108-95-п ), Правилами продажу
продовольчих товарів, затверджених наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків України від 28.12.94 N 237 ( z0009-95 ) (зі
змінами та доповненнями). Правилами продажу непродовольчих
товарів, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України від 27.05.96 N 294 ( z0298-96 ) (зі
змінами та доповненнями), іншими нормативними документами, що
регламентують торговельну діяльність.

Керівник департаменту політики
внутрішньої торгівлі і побутових послуг Ю.Родіонов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: