open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
В К А З І В К А
20.03.2002 N 12
{ Вказівка втратила чинність на підставі Наказу Державного

комітету України із земельних ресурсів N 168 ( v0168675-10 ) від 15.02.2010 }
Про присвоєння кадастрових номерів земельним

ділянкам для ведення Державного реєстру земель

Відповідно до статті 202 Земельного кодексу України
( 2768-14 ), з метою створення єдиної системи ідентифікації
земельних ділянок для цілей ведення Державного реєстру земель
З О Б О В' Я З У Ю:
1. Голову Республіканського комітету Автономної Республіки
Крим по земельних ресурсах, начальників обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів:
1.1. Забезпечити присвоєння кадастрових номерів земельним
ділянкам згідно Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним
ділянкам для ведення Державного реєстру земель, що додається.
1.2. Довести в 10-денний термін до районних та міських
відділів (управлінь) земельних ресурсів Порядок присвоєння
кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного
реєстру земель.
1.3. Привести індексні кадастрові плани Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, адміністративних
районів, сільських (селищних) рад, міст у відповідність до Порядку
присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення
Державного реєстру земель.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Комітету В.В.Кулініча.
Голова Комітету А.С.Даниленко

Додаток

до вказівки Держкомзему

20.03.2002 N 12

ПОРЯДОК

присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам

для ведення Державного реєстру земель

1. Загальні положення
1.1. Основні терміни: Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими
межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї
правами. Формування земельної ділянки - встановлення її технічних,
економічних характеристик та юридичного статусу в процесі
кадастрових зйомок та землеустрою. Кадастровий номер - унікальний (не повторюється на всій
території України) номер, який присвоюється при формуванні
земельної ділянки і зберігається за нею на весь час її існування. Кадастровий квартал (для земель сільськогосподарського
призначення кадастровий масив) - компактне об'єднання земельних
ділянок, яке обмежене вулицями, інженерними спорудами або
природними межами. Кадастрова зона - сукупність (об'єднання) кадастрових
кварталів. Кадастрова облікова одиниця - земельна ділянка, будівля і
споруда та їх частини, кадастровий квартал, кадастрова зона,
адміністративно-територіальна одиниця. Індексний кадастровий план - спеціальний план розміщення
кадастрових облікових одиниць, який містить межі облікових одиниць
та їх нумерацію.
1.2. Кадастрові номери земельних ділянок запроваджуються з
метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових
планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої
системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації
земельних ділянок, об'єктів нерухомості та прав на них,
забезпечення можливостей ефективної обробки і управління
інформацією, підтримки інформаційного зв'язку з іншими галузевими
кадастрами та інформаційними системами.
1.3. Головним критерієм формування структури кадастрового
номера є забезпечення його унікальності в межах України протягом
всього періоду існування земельної ділянки.
1.4. Кадастровий номер земельної ділянки - це унікальний на
території України код, який присвоюється кожній земельній ділянці
з метою її ідентифікації і залишається незмінним на протязі всього
часу фізичного та юридичного існування земельної ділянки як
єдиного цілого.
1.5. Сформований кадастровий номер використовується тільки
для кодування земельних ділянок, несе в собі інформацію щодо
місцеположення земельної ділянки в межах
адміністративно-територіального устрою і не обов'язково повинен
слугувати об'єктом синтаксичного чи семантичного аналізу з метою
отримання будь-яких інших даних похідного характеру.
1.6. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною
на всій території України. Кадастрові номери присвоюються
земельним ділянкам всіх форм власності. При переході прав на
земельну ділянку від одного власника до іншого та при зміні самого
виду прав кадастровий номер земельної ділянки залишається без
змін.
1.7. Сформованим новим земельним ділянкам в результаті
виділення або поділу чи об'єднання їх, присвоюються нові
кадастрові номери. При цьому попередні кадастрові номери отримують
статус архівних і в подальшому не використовуються для
ідентифікації земельних ділянок.
1.8. Кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються
місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
2. Структура кадастрового номера земельної ділянки
2.1. Структура кадастрового номера земельної ділянки є
однорідною на всій території України і має наступну ієрархічну
структуру:
|КОАТУУ|:|НКЗ|:|ЖК|:|НЗД| |КОАТУУ| - код одиниці адміністративно-територіального устрою країни;

|НКЗ| - номер кадастрової зони; |НКК| - номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони; |НЗД| - номер земельної ділянки в межах кадастрового варталу;
2.2. Позиційна структура кадастрового номера земельної
ділянки має вид:
: : :
| | | | | | | | Номер земельної ділянки | | | | (чотирьохзначний) | | | - | | | Номер кадастрового кварталу | | - (трьохзначний) | |Номер кадастрової зони | - (двохзначний) | Код об'єктів адіміністативно-територіального устрою України | (десятизначний) --
Складові кадастрового номера відокремлюються одна від однієї
знаком "двокрапка" (:).
2.3. Перша складова частина кадастрового номера відповідає
кодовому значенню об'єктів класифікації КОАТУУ, введеному в дію
наказом Держкомстандарту України від 31 жовтня 1997 року N 659, і
складається з десяти знаків. Для забезпечення повного покриття
території України об'єктами адміністративно-територіального устрою
використовуються коди наступних об'єктів: сільських (селищних)
рад; міст районного значення та міст обласного значення. Інші
об'єкти адміністративно-територіального устрою, що знаходяться в
межах цих земель, розглядаються як кадастрові зони (одна чи
декілька). Так, наприклад, якщо в межах сільської ради знаходяться
один і більше населених пунктів, то їх землі розглядаються як
зони.
2.4. Друга складова частина кадастрового номера відповідає
номеру кадастрової зони (НКЗ) в межах території, визначеної кодом
адміністративно-територіального устрою. Номер кадастрової зони
складається з двох чисел. Таким чином, максимальна кількість
кадастрових зон в межах одного об'єкта
адміністративно-територіального устрою становить 99.
2.5. Третя складова частина кадастрового номера відповідає
номеру кадастрового кварталу (НКК) в межах кадастрової зони. Номер
кадастрового кварталу складається з трьох чисел. Таким чином,
максимальна кількість кадастрових кварталів в межах кадастрової
зони становить 999.
2.6. Четверта складова частина кадастрового номера відповідає
номеру земельної ділянки в межах кадастрового кварталу. Номер
земельної ділянки складається з чотирьох чисел. Максимальна
кількість земельних ділянок в межах кадастрового кварталу може
становити 9999.
2.7. Кадастровий номер вперше присвоюється земельній ділянці
на стадії кадастрових зйомок. При цьому використовується індексний
кадастровий план об'єкта адміністративно-територіального устрою з
поділом на кадастрові зони і кадастрові квартали та їх нумерацією.
3. Індексний кадастровий план (ІКП)
3.1. ІКП створюється для відображення розташування і
нумерації облікових кадастрових одиниць на території відповідного
адміністративно-територіального об'єкта верхнього рівня.
3.2. Планово-картографічною основою для ІКП є плани (карти) з
достатнім відображенням облікових одиниць, які підлягають
нумерації.
3.3. ІКП створюються для різних рівнів
адміністративно-територіальних об'єктів (областей, районів,
сільських (селищних) рад і міст районного та обласного значення).
3.4. На ІКП області, наносяться та нумеруються
адміністративні райони та міста обласного значення. Нумерація
проводиться згідно КОАТУУ.
3.5. На ІКП району наносяться і нумеруються сільські
(селищні) ради, міста районного значення. Нумерація проводиться
згідно КОАТУУ.
3.6. На ІКП в межах територій сільських (селищних) рад
наносяться межі кадастрових зон та кварталів і проводиться їх
нумерація.
3.7. На ІКП міста наносяться межі кадастрових зон та
кадастрових кварталів і проводиться їх нумерація.
3.8. Розподіл території по кадастрових кварталах (зонах) і їх
нумерація разом з відповідними індексними кадастровими планами
створюється місцевими органами виконавчої влади з питань земельних
ресурсів. Після проходження державної землевпорядної експертизи,
кадастрові плани затверджуються відповідними органами державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування згідно з їх
компетенцією.
4. Структура кадастрового номера будівель і споруд,
розташованих на земельній ділянці
4.1. Структура кадастрового номера будівель і споруд, які
розташовані в межах земельної ділянки, базується на кадастровому
номері земельної ділянки і має наступний вид:
|КОАТУУ|:|НКЗ|:|НКК|:|НЗД|:|НБС|:|НЧБС|, де: |НБС| - номер будівлі або споруди на земельній ділянці з омером НЗД;

|НЧБС| - номер частини будівлі або споруди (в тому числі вартири, приміщення і т.і.), визначеної номером НБС.
4.2. Позиційна структура кадастрового номера будівель та
споруд, розташованих на земельній ділянці, має наступний вид:
: : : : : ,
|___________________________________________| кадастровий номер земельної ділянки |_______________________________________________________| кадастровий номер будівлі або споруди на земельній ділянці
Начальник Управління
державного земельного кадастру М.Г.Лихогруд

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: