open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2014  № 11гн

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 218 від 18.09.2015}

Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України

З метою забезпечення належної організації інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, прокурорам обласного рівня, міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам забезпечити належну реалізацію визначеного Законом України "Про прокуратуру" принципу гласності діяльності як одного з дієвих засобів зміцнення законності та формування довіри до органів прокуратури України. Зазначену роботу проводити відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють правовідносини у сфері інформаційної діяльності.

1.1. Пріоритетного значення надавати оприлюдненню інформації суспільно важливого характеру з питань діяльності прокуратури, насамперед про результати роботи, які реально сприяли відновленню або зміцненню законності та правопорядку.

1.2. Своєчасно реагувати на критичні публікації та повідомлення про роботу органів прокуратури.

1.3. Для максимально повного й об'єктивного донесення до громадськості інформації про діяльність органів прокуратури систематично брати особисту участь у заходах медійного характеру (брифінгах, прес-конференціях, теле- і радіоефірах, інтерв'ю тощо).

1.4. Запобігати поширенню інформації, яка містить державну чи будь-яку іншу таємницю або конфіденційні відомості, стосовно яких законодавством встановлено особливий порядок захисту.

1.5. Інформацію про досудове розслідування кримінальних правопорушень оприлюднювати лише за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ним за умови, що це не зашкодить швидкому, повному і неупередженому розслідуванню та не призведе до порушення прав учасників кримінального провадження. Не допускати поширення даних про особу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього, а стосовно потерпілого - без його згоди.

2. Прокурорам обласного рівня, міським, районним, міжрайонним, районним у містах та іншим прирівняним до них прокурорам інформування державних органів влади і громадськості здійснювати за всіма напрямами прокурорсько-слідчої діяльності, визначеними Конституцією України та Законом України "Про прокуратуру".

2.1. Про стан законності та заходи щодо її зміцнення інформувати Верховну Раду України і Президента України не менш як один раз на рік, а місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - не рідше ніж двічі на рік.

2.2. За результатами аналітичних досліджень, прокурорських перевірок, судового розгляду за участі прокурорів актуальних цивільних, господарських та адміністративних справ інформувати про стан законності з окремих напрямів прокурорської діяльності центральні та місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування у разі необхідності вжиття ними конкретних заходів, спрямованих на забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

2.3. Інформувати населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, органи місцевого самоврядування про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на піднаглядній території на відкритому пленарному засіданні місцевої ради, на яке запрошуються представники засобів масової інформації.

3. Керівникам структурних підрозділів апаратів на звернення керівників підрозділів зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації невідкладно надавати матеріали з актуальних питань прокурорсько-слідчої діяльності, а прокурорам обласного рівня надавати таку інформацію до управління зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України на вимогу його керівника та у встановлені ним строки.

4. Прокурорам обласного рівня не рідше одного разу на місяць проводити прес-конференції з актуальних питань, а раз на півроку та раз на рік - щодо результатів прокурорсько-слідчої діяльності за вказані періоди.

4.1. Завчасно інформувати управління зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України про участь у медійних заходах (прес-конференціях, брифінгах, теле- і радіоефірах, інтерв'ю) з актуальних питань діяльності органів прокуратури.

4.2. Заяви, коментарі, звернення та інші інформаційні матеріали з найбільш актуальних та резонансних питань діяльності органів прокуратури оприлюднювати у засобах масової інформації лише після погодження з управлінням зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

5. Управлінню зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України забезпечити проведення єдиної інформаційної політики органів прокуратури, координувати роботу прес-секретарів прокурорів обласного рівня, надавати їм методичну і практичну допомогу в реалізації принципу гласності в діяльності органів прокуратури.

5.1. Здійснювати аналіз інформаційного простору щодо висвітлення діяльності органів прокуратури в ЗМІ, розробляти та реалізовувати необхідні заходи для її корегування.

5.2. Виявляти матеріали критичного характеру щодо діяльності підпорядкованих прокуратур та надсилати цю інформацію для відповідного реагування прес-секретарям прокурорів обласного рівня.

5.3. Вносити пропозиції щодо участі керівництва Генеральної прокуратури, прокурів обласного рівня, керівників структурних підрозділів центрального апарату Генеральної прокуратури України в медійних заходах.

5.4. Систематично проводити навчання та тренінги з підвищення кваліфікації прес-секретарів прокурорів обласного рівня.

5.5. Брати участь у випуску журналу "Вісник прокуратури", залучаючи до формування його тематики, змісту і публікацій працівників органів прокуратури.

6. Оприлюднення відомостей у засобах масової інформації в Генеральній прокуратурі України здійснювати за погодженням з відповідним заступником Генерального прокурора України, у підпорядкованих прокуратурах - з їх керівниками.

7. Управлінню зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, прес-секретарям прокурорів обласного рівня налагодити і підтримувати ділові зв'язки та контакти із загальнодержавними, регіональними і місцевими засобами масової інформації.

7.1. Здійснювати організаційне забезпечення участі керівників прокуратури, їх заступників, оперативних працівників у медійних заходах, надавати їм фахову допомогу.

7.2. Щоденно проводити моніторинг електронних та друкованих засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності органів прокуратури, повідомлень про злочини та інші порушення закону. Першочергову увагу приділяти матеріалам критичного характеру, невідкладно доводити їх зміст до відома перших керівників прокуратур.

7.3. Забезпечити функціонування та постійне інформаційне оновлення офіційного інтернет-представництва Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня.

7.4. Впроваджувати в практичну роботу можливості сучасних інформаційних технологій у форматі нових медіа (соціальні мережі, відео- і фотосервіси, блогінги, форуми тощо).

8. Національній академії прокуратури України проводити систематичні дослідження з проблем підвищення ефективності взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації і громадськістю, розробляти науково-практичні рекомендації з удосконалення форм і методів цієї роботи, аналіз суспільної думки щодо діяльності прокуратури.

9. Критеріями оцінки діяльності органів прокуратури із забезпечення принципу гласності визначити своєчасність і повноту інформування суспільства про роботу органів прокуратури та дотримання прав громадян і юридичних осіб.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, прокурорів обласного рівня.

Наказ надіслати прокурорам обласного рівня, міським, районним, міжрайонним, районним у містах та іншим прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України та ознайомити з ним усіх прокурорсько-слідчих працівників.

Наказ Генерального прокурора України від 14 липня 2006 року № 11гн "Про організацію роботи органів прокуратури України з реалізації принципу гласності" вважати таким, що втратив чинність.

Генеральний
прокурор УкраїниВ. Ярема

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: