open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.05.1998 N 11

Про порядок розробки, побудови, викладення,

оформлення, затвердження державних санітарних

правил і норм, гігієнічних нормативів

та методичних документів

На виконання ст. 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Затвердити:
1.1. Класифікатор державних санітарних правил і норм,
гігієнічних нормативів та методичних документів, що додається.
1.2. Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення
державних санітарно-гігієнічних і епідеміологічних нормативних та
методичних документів, що додаються.
1.3. Положення про розробку, затвердження, введення в дію та
виданих державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів
та методичних документів, що додається.
2. Директорам НДІ гігієнічного і епідеміологічного профілю,
ректорам вищих закладів освіти (університетів, академій),
головному лікарю Українського центру державного санепіднагляду,
головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва, Севастополя, на водному, залізничному,
повітряному транспорті, санепідустановам Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України,
санепідустановам з особливим режимом роботи, санепідемстанції
Лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України
прийняти документи, затверджені цією постановою до виконання і
керівництва.
3. Головам профільних комісій Головного саепідуправління МОЗ
України по розробці нормативних і методичних документів з питань
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення до
15.07.98 розробити проведення про роботу комісії та її склад і
подати до Координаційної комісії.
4. Голові Координаційної комісії по розробці нормативних
документів з питань забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення переглянути положення і склад комісії та до
30.07.98 подати на затвердження.
5. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністерства
охорони здоров'я N 91 від 13.03.97 "Про склад комісій Головного
санепідуправління МОЗ України по розробці ефективних документів
щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення України".
6. Директору Українського наукового гігієнічного центру
/Бариляк І.Р./ опублікувати дану постанову у Збірнику важливих
офіційних матеріалів і санітарних протиепідемічних правил. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

27.05.1998 N 11

КЛАСИФІКАТОР

державних санітарних правил і норм, гігієнічних

нормативів та методичних документів

1. Державні санітарні правила, норми, гігієнічні нормативи
(санітарні норми) - обов'язкові для виконання нормативні
документи, що визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості
для людини факторів довкілля і вимоги щодо забезпечення
оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини.
2. Класифікатор розроблено для уніфікації, систематизації та
машинної обробки нормативних і методичних документів за основними
напрямками здійснення державного санітарно-епідеміологічного
нагляду та гігієнічного нормування.
3. До нормативних документів відносяться: Державні санітарні норми (ДСН); Державні санітарні припили (ДСП); Державні санітарні правила та норми (ДСанПіН); Гігієнічні нормативи (ГН). Державні санітарні норми, правила, Державні санітарні правила
та норми - нормативні документи, які встановлюють правила та
норми, загальні принципи або характеристики, що стосуються різних
видів діяльності або її результатів. Гігієнічний норматив - кількісний показник, що характеризує
оптимальні або допустимі рівні фізичних, хімічних, біологічних
факторів навколишнього та виробничого середовища (ДСТУ 2293-93).
4. До методичних документів відносяться: Керівництво (К); Методичні вказівки (МВ); Методичні вказівки з методів контролю (МВК); Інструкції (І); Положення (П); Методичні рекомендації (МР); Гігієнічні рекомендації (ГР). Керівництво - зведення обов'язкових до виконання розпорядчих
та методичних документів з питань організації та здійснення
державного санітарно-епідеміологічного нагляду,
санітарно-гігієнічного нормування, виконання вимог санітарного
законодавства України. Методичні вказівки - документ, який встановлює обов'язкові до
виконання вимоги по організації та здійсненню державного
санітарно-епідеміологічного нагляду, регламентації діяльності,
санітарно-гігієнічного і епідеміологічного нормування. Методичні вказівки з методів контролю - документ, який
встановлює обов'язкові для виконання вимоги до методів контролю,
методик якісного і кількісного визначення хімічних, біологічних,
фізичних та інших факторів довкілля, за допомогою яких виявляється
або небезпечний (або) шкідливий вплив на здоров'я людини. Інструкція - обов'язковий до виконання документ, що
встановлює зміст або порядок робіт чи окремих їх етапів щодо
організації або здійснення. Положення - обов'язковий для додержання
організаційно-правовий документ, який встановлює завдання,
функції, права і обов'язки органів, закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби. Гігієнічні вимоги - документ, що містить конкретні гігієнічні
вимоги до процесів, видів діяльності.
5. Класифікація нормативних і методичних документів за
напрямками діяльності державної санепідслужби. Нормативні і методичні документи класифікуються за галузями
діяльності.
Розділ 1. Організація та управління державною

санітарно-епідеміологічною службою
1.1. Організація та управління державною санепідслужбою.
1.2. Організація державного санітарного нагляду.
1.3. Інформаційне забезпечення держсанепідслужби.
1.4. Економіка і ресурси держсанепідслужби.
1.5. Наукове забезпечення держсанепідслужби.
Розділ 2. Комунальна гігієна
2.1. Планування та забудова населених місць.
2.2. Проектування, будівництво та експлуатація житлових
будинків, підприємств комунально-побутового обслуговування,
закладів освіти, культури, відпочинку, спорту та інші.
2.3. Заклади охорони здоров'я.
2.4. Питна вода та водопостачання населених місць.
2.5. Водовідведення від населених місць, санітарна охорона
водоймищ.
2.6. Атмосферне повітря та повітря закритих приміщень,
санітарна охорона повітря.
2.7. Ґрунт, очистка населених місць, побутові та промислові
відходи, санітарна охорони ґрунту.
2.8. Фізичні фактори довкілля (шум, вібрація, неіонізуюче
випромінювання та інші).
2.9. Продукція парфюмерно-косметичної промисловості.
2.10. Засоби побутової хімії.
2.11. Приладдя, обладнання побутового призначення.
2.12. Стан здоров'я населення у зв'язку зі станом довкілля.
Розділ 3. Гігієна праці
3.1. Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація
промислових та сільськогосподарських об'єктів.
3.2. Технологічні процеси, обладнання, машини, робочий
інструмент.
3.3. Виробнича сировина, матеріали та промислова продукція
з неї.
3.4. Підприємства окремих галузей промисловості сільського
господарства.
3.5. Хімічні чинники виробничою середовища.
3.6. Фізичні фактори виробничого середовища (шум, вібрація,
освітленість, мікроклімат, неіонізуючі випромінювання та інші).
3.7. Біологічні чинники виробничого середовища.
3.8. Фізіологія праці та ергономіка.
3.9. Праця жінок та підлітків.
3.10. Засоби колективного та індивідуального захисту.
3.11. Стан здоров'я працюючих у зв'язку зі станом виробничого
середовища та трудового процесу.
Розділ 4. Гігієна харчування
4.1. Раціональне харчування.
4.2. Харчові продукти.
4.3. Тара, посуд, пакування та інші види продукції, що
контактують з харчовими продуктами та продовольчою сировиною.
4.4. Підприємства харчової та переробленої промисловості.
4.5. Підприємства громадського харчування.
4.6. Підприємства торгівлі (технологічні процеси, сировина).
4.7. Імпорт продовольчої сировини та харчових продуктів.
4.8. Спеціальні харчові продукти (лікувальні, дієтичні,
лікувально-профілактичні та фізіологічно активні харчові добавки,
продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів).
4.9. Стан здоров'я населення, пов'язаного з харчуванням.
Розділ 5. Гігієна дітей та підлітків
5.1. Дитячі та дошкільні заклади.
5.2. Загальноосвітні, учбові заклади (ліцеї, гімназії,
котеджі, школи).
5.3. Дитячі інтернатні заклади.
5.4. Професійно-технічні, середні спеціальні учбові заклади
(ліцеї, коледжі).
5.5. Дитячі позашкільні установи, оздоровчі заклади для
дітей.
5.6. Предмети дитячого асортименту: ігри та іграшки, меблі,
одяг, взуття, поліграфічна продукція, навчання та ігрові засоби.
5.7. Харчування в учбових, виховних та інших дитячих
закладах.
5.8. Стан здоров'я дітей та підлітків в залежності від
середовища проживання та умов життєдіяльності.
Розділ 6. Радіаційна гігієна
6.1. Іонізуюче випромінювання, радіаційна безпека.
6.2. Природна радіоактивність.
6.3. Джерела іонізуючого випромінювання в медицині.
6.4. Джерела іонізуючого випромінювання в природному
господарстві.
6.5. Атомна енергетика та випромінюваність.
6.6. Радіоактивні відходи, їх утилізація, знешкодження,
поховання.
6.7. Стан здоров'я населення і працюючих у зв'язку з можливим
впливом іонізуючого випромінювання.
Розділ 7. Гігієна транспорту
7.1. Автомобільний транспорт.
7.2. Залізничний транспорт.
7.3. Повітряний транспорт.
7.4. Водний транспорт.
7.5. Стан здоров'я працюючих на транспорті.
Розділ 8. Гігієна і токсикологія пестицидів,

полімерних та синтетичних матеріалів.
Група 1. Пестициди і агрохімікати. 8.1.1. Проектування, будівництво, реконструкція та
експлуатація виробничих і складських приміщень. 8.1.2. Транспортування, тара, пакування. 8.1.3. Оцінка та випробування імпортної продукції. 8.1.4. Стан здоров'я працюючих та населення у зв'язку із
застосуванням агрохімікатів і пестицидів.
Група 2. Полімерні та синтетичні матеріали. 8.2.1. Виробництво і застосування в промисловості,
будівництві, суднобудівництві. 8.2.2. Застосування при контакті з харчовими продуктами. 8.2.3. Застосуванні у питному водопостачанні. 8.2.4. Санітарно-гігієнічна і токсиколого-гігієнічена оцінка. 8.2.5. Стан здоров'я працюючих та населення у зв'язку із
виробництвом і ... синтетичних матеріалів.
Розділ 9. Епідеміологія
Група 1. Профілактика інфекційних хвороб. Підгрупи. 9.1.1. Кишкові інфекції. 9.1.2. Інфекції дихальних шляхів. 9.1.3. Кров'яні інфекції. 9.1.4. Інфекції шкірних покривів. 9.1.5. ВІЛ-інфекція. 9.1.6. Внутрішньолікарняні інфекції. 9.1.7. Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Медичні
імунобіологічні препарати.
Група 2. Паразитарні хвороби. 9.2.1. Профілактика паразитарних хвороб. Протипаразитарні
препарати.
Група 3. 9.3. Санітарна охорона території. 9.3.1. Карантинні інфекційні хвороби.
Група 4. 9.4. Дезінфектологія. Підгрупи. 9.4.1. Дезінфекція. 9.4.2. Дезінсекція. 9.4.3. Дератизація. 9.4.4. Стерилізація. 9.4.5. Дезінфекційні засоби і технологи.
Група 5. 9.5. Стан здоров'я населення у зв'язку з впливом
мікробіологічного фактора.
Розділ. 10. Методи контролю
10.1. Хімічні речовини: 10.1.1. У виробничому середовищі. 10.1.2. У природному довкіллі. 10.1.3. В атмосферному повітрі. 10.1.4. Уводі. 10.1.5. В стічній воді. 10.1.6. В грунті. 10.1.7. У продовольчій сировині і продуктах харчування. 10.1.8. В продукції побутового призначення. 10.1.9. В продукції дитячого асортименту.
10.2. Біологічні та мікробіологічні чинники: 10.2.1. В об'єктах довкілля: атмосферному повітрі, воді,
стічних водах, фунті, виробничому середовищі. 10.2.2. В продовольчій сировині і продуктах харчування. 10.2.3. В продукції парфюмерно-косметичній та побутового
призначення. 10.2.4. В продукції дитячого асортименту (при необхідності).
10.3. Фізичні фактори: 10.3.1. У навколишньому природному та виробничому
середовищах. 10.3.2. У житлових, цивільних та громадських спорудах. 10.3.3. У приміщеннях для дітей та підлітків.
10.4. Епідеміологічні методи контролю: 10.4.1. Бактеріологічний контроль. 10.4.2. Вірусологічний контроль. 10.4.3. Контроль якості дезінфекції.
10.5. Токсиколого-гігієнічні методи досліджень і їх оцінка.
10.6. Загальні питання з методів контролю.
6. Класифікатор призначений для реєстрації державних
санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів, методичних
документів:
6.1. Реєстрація нормативних та методичних документів
здійснюється шляхом позначень, що складаються з: 6.1.1. Індексу ДСП, ДСН, СанПіН, ГН тощо згідно
з пунктами 3, 4. 6.1.2. Перших цифр (з крапками), які визначають належність
нормативного та методичного документів до розділу
санітарно-гігієнічних і епідеміологічних нормативних та методичних
документів з конкретного номера класифікації. Наприклад: 2.5. "Комунальна гігієна". "Водовідведення від населених місць, санітарна охорона
водоймищ". 10.3.2. "Методи контролю". "Фізичні фактори". "Контроль в житлових, громадських, загальних спорудах"'. 6.1.3. Реєстраційного номера, що визначений тризначними
цифрами після останньої крапки - 000, і далі від 001 до 999. Цей
номер надає Український науковий гігієнічний центр МОЗ України. 6.1.4. Двох останніх цифр, через тире, що визначають рік
затвердження: Наприклад: Державні санітарні правила "Планування і забудова населених
місць". ДСП 2.1.001-96. Перелік ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони.
ГН 3.6.005-96. Методи контролю. Фізичні фактори. Виробниче середовище.
МВК 10.3.1-007-96.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

27.05.1998 N 11

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

до добудови, викладення та оформлення державних

санітарно-гігієнічних і епідеміологічних

нормативних та методичних документів

Загальні питання
1. Галузь застосування. Загальні вимоги підготовлені згідно з Законом України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) (ст. 40) та поширюються на державні санітарні норми,
правила, санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи,
методичні вказівки та інші види санітарно-гігієнічних і
епідеміологічних нормативних і методичних документів. Встановлює загальні вимоги до: - побудови нормативних і методичних документів у системі
державної санітарно-епідеміологічної служби, нормування і
здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду; - викладення їх змісту та порядку оформлення. Вимоги обов'язкові для розробників державних санітарних
правил, норм, гігієнічних нормативів і методичних документів.
2. Нормативні посилання. У Вимогах даються посилання на такі документи:
2.1. Основи законодавства України про охорону здоров'я.
2.2. Закон України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення України" ( 4004-12 ).
2.3. Порядок розробки, погодження, затвердження, перегляду,
відміни введення в дію санітарно-гігієнічних і епідеміологічних
нормативних документів, затверджений Постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 27.05.1998 р. N 11.
2.4. Класифікатор санітарно-гігієнічних нормативних і
методичних документів, затверджений Постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 27.05.1998 р. N 11.
2.5. ДСТУ 1.5-93 "Державна система стандартизації України.
Загальні вимоги до побудови, викладенню і змісту стандартів".
2.6. Положення про порядок побудови, викладення і оформлення
державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом
Держнаглядохоронпраці України 01.03.94. N 16 ( v0016304-94 ).
2.7. Керівництво "Загальні вимоги до побудови, викладенню і
оформленню санітарно-гігієнічних та епідеміологічних нормативних і
методичних документів" К.1.1.004-94, що затверджені Державним
комітетом санепіднагляду Росії.
3. Вимоги до структурної побудови нормативних і методичних
документів.
{ Положення не наводяться }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: