open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 11 від 15.01.98

м.Київ
vd980115 vn11
( Наказ втратив чинність з 1 січня 2002 року

на підставі Наказу Мінфіну

N 604 ( v0604201-01 ) від 27.12.2001 )
Про внесення змін та доповнень до

бюджетної класифікації України

3 метою приведення бюджетної класифікації України,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.12.97
N 265 "Про запровадження нової бюджетної класифікації України", у
відповідність до Закону України від 30.12.97 N 796/97-ВР "Про
Державний бюджет України на 1998 рік" та створення форм
бухгалтерської звітності по доходах в умовах запровадження нової
бюджетної класифікації Н А К А З У Ю:
I. По класифікації доходів бюджету (додаток N 1 до наказу
Міністерства фінансів від 03.12.97 N 265 ( v0265201-97 ) внести
наступні зміни. 1. Ввести додатково: - код 11021300 "Реструктурована сума заборгованості податку
на прибуток підприємств і організацій"; - код 13010300 "Реструктурована сума заборгованості плати за
використання лісових ресурсів"; - код 13020400 "Надходження плати за спеціальне використання
прісних водних ресурсів від підприємств житлово-комунального
господарства"; - код 13030300 "Плата за пошук та розвідку родовищ корисних
копалин"; - код 13030400 "Плата за користування надрами
континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної
зони"; - код 13030500 "Реструктурована сума заборгованості плати за
спеціальне використання корисних копалин"; - код 13050400 "Реструктурована сума заборгованості плати за
землю"; - код 14010400 "Реструктурована сума заборгованості податку
на додану вартість"; - код 14060500 "Плата за ліцензії на виробництво спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів"; - код 14060600 "Плата за ліцензії на право експорту, імпорту
та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового"; - код 14060700 "Плата за ліцензії на право експорту, імпорту
алкогольними напоями та тютюновими виробами; - код 14060800 "Плата за видачу дозволу на здійснення
діяльності по випуску та обігу цінних паперів"; - код 14060900 "Плата за марки акцизного збору"; - код 16030200 "Інші податки"; - код 24060400 "Надходження коштів за користування послугами
урядового зв'язку"; - код 24060500 "Збори за виконання робіт, пов'язаних з
наданням послуг під час здійснення екологічного контролю"; - код 24060600 "Сплата коштів на товари та інші предмети, які
перебувають під митним контролем під час переміщення транзитом"; - код 24060700 "Невияснені надходження"; - код 24060800 "Надходження від переоцінки залишків товарів"; - код 24060900 "Збори на обов'язкове соціальне та державне
пенсійне страхування і до фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення від загального обсягу витрат на грошове
забезпечення осіб рядового та начальницького складу Державної
служби охорони при МВС України; - код 32030000 "Реалізація розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву на конкурсних торгах"; - код 50010500 "Надходження коштів від приватизації (продажу)
об'єктів незавершеного будівництва"; - код 50010600 "Реструктурована сума заборгованості збору до
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення"; - код 50050500 "Реструктурована сума заборгованості збору до
Державного інноваційного фонду"; - код 50060100 "Надходження різниці між ставками ввізного
мита на продукти нафтопереробки, вугілля кам'яне". 2. Викласти в наступній редакції позиції: - код 13030100 "Плата за користування надрами
загальнодержавного значення"; - код 13040000 "Збір за геолого-розвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету"; - код 24050000 "Надходження коштів від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого
майна, передачу в оренду основних фондів Збройних Сил України та
інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та
надані послуги"; - код 24060100 "Відрахування від плати за транзит природного
газу через територію України"; - код 24070000 "Надходження сум різниці в ціні на природний
газ"; - код 32020000 "Відшкодування витрат Державного бюджету
України за відпущені і неоплачені в минулих роках матеріальні
цінності з державного матеріального резерву"; - код 50040000 "Збір на обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття до Фонду сприяння зайнятості населення
України"; - код 50070000 "Платежі до Фонду України соціального захисту
інвалідів"; - код 50090000 "Відрахування та збір на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального
користування". 3. Змінити код: надходження від секретаріату ООН за український онтингент 42010100
II. По функціональній класифікації видатків бюджету (додаток
N 2 до наказу Міністерства фінансів від 03.12.97 N 265
( v0265201-97 ) внести наступні зміни. 1. Ввести додатково: - код 110504 "Видатки, пов'язані з увічненням пам'яті жертв
політичних репресій"; - код 150112 "Надання пільгового довгострокового державного
кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) житла"; - код 150113 "Будівництво та придбання житла для відселення
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, з закритих
військових містечок"; - код 170901 "Національна програма інформатизації". 2. Викласти в наступній редакції позиції: - код 020001 "Конституційний Суд України"; - код 020002 "Верховний Суд України"; - код 020005 "Вищий арбітражний суд України": - код 030101 "Внески до бюджету ООН та органів і спеціальних
установ системи ООН"; - код 030103 "Придбання за кордоном у державну власність
України приміщень для розміщення дипломатичних представництв
України"; - код 050100 "Утримання Збройних Сил України"; - код 050502 "Національний координаційний центр адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас"; - код 050503 "Утримання Генеральної військової інспекції при
Президентові України"; - код 050506 "Забезпечення оборонних витрат в межах
надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна, передачі в оренду
основних фондів Збройних Сил України та інших військових
формувань, а також за виконані ними роботи на надані послуги"; - код 060200 "Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ
України"; - код 060500 "Прикордонні війська України"; - код 090410 "Кошти на виплату заборгованості з регресних
позовів та одноразової допомоги по втраті професійної
працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного
видобутку вугілля та залізної руди"; - код 090500 "Пенсії військовослужбовцям та особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"; - код 100105 "Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери
непрацюючих вугледобувних підприємств, що передаються до
комунальної власності"; - код 140403 "Видатки на реструктуризацію залізорудних
підприємств з підземного видобутку руди"; - код 140405 " Видатки на приріст обігових коштів
підприємств"; - код 150107 "Будівництво та придбання житла для
військовослужбовців (крім військовослужбовців Збройних Сил), осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах та
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які
перебувають на квартирному обліку в місцевих державних
адміністраціях та виконавчих органах рад, а також суддів"; - код 170703 "Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням аатомобільних
доріг загального користування"; - код 180101 "Фінансування Загальнодержавної (Національної)
космічної програми"; - код 180103 "Фінансування Національної програми досліджень
використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів
Світового океану": - код 180209 "Створення Національної депозитарної системи та
системи моніторингу фондового ринку"; - код 190300 "Самостійне переселення громадян з радіоактивно
забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених
до категорії I постраждалих"; - код 210200 "Війська Цивільної оборони України"; - код 240300 "Державний фонд сприяння зайнятості населення"; - код 240400 "Державний інноваційний фонд"; - код 250200 "Проведення виборів"; - код 250402 "Видатки на покриття заборгованостей, що виникли
у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних
установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних
виплатах".
III. По відомчій класифікації видатків державного бюджету
(додаток N 3 до наказу Міністерства фінансів від 03.12.97 N 265
( v0265201-97 ) внести наступні зміни. 1. Ввести додатково: - код 681 "Національна юридична академія імені Ярослава
Мудрого"; - код 682 "Український національний комітет молодіжних
організацій"; - код 683 "Всеукраїнське товариство в'язнів і репресованих". 2. Виключити: - код 621 "Державна авіаційна адміністрація України
Міністерства транспорту України"; - код 622 "Державний департамент автомобільного транспорту
України Міністерства транспорту України"; - код 623 "Державний департамент морського і річкового
транспорту України Міністерства транспорту України"; - код 639 "Національний комітет з захворювання на СНІД"; - код 803 "Координаційна рада спілки піонерських організацій
- дитячий центр "Молода гвардія"; код 827 "Українське молодіжне аерокосмічне об'єднання "Сузір'я";
- код 869 "Державний інвестиційно-кліринговий комітет". 3. Викласти в наступній редакції: - код 603 "Генеральна військова інспекція при Президентові
України".
IV. По класифікації фінансування бюджету (додаток N 5 наказу
Міністерства фінансів від 03.12.97 N 265) змінити коди: 4. Позики, не віднесені до інших категорій 504000

одержання 504001

погашення 504002 5. Інші зобов'язання 505000 6. Зміни в обсягах готівкових коштів, епозитів і цінних паперів, призначених для
управління ліквідністю 506000
V. По класифікації доходів бюджету за скороченою формою
(додаток N 7 до наказу Міністерства фінансів від 03.12.97 N 265)
внести наступні зміни. 1. Ввести додатково: - код 32030000 "Реалізація розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву на конкурсних торгах". 2. Викласти в наступній редакції позиції: - код 13040000 "Збір за геолого-розвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету"; - код 24050000 "Надходження коштів від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого
майна, передачу в оренду основних фондів Збройних Сил України та
інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та
надані послуги"; - код 24060100 "Відрахування від плати за транзит природного
газу через територію України"; - код 24070000 "Надходження сум різниці в ціні на природний
газ"; - код 32020000 "Відшкодування витрат Державного бюджету
України за відпущені і неоплачені в минулих роках матеріальні
цінності з державного матеріального резерву"; - код 50040000 "Збір на обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття до Фонду сприяння зайнятості населення
України"; - код 50070000 "Платежі до Фонду України соціального захисту
інвалідів"; - код 50090000 "Відрахування та збір на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального
користування". 3. Змінити код: надходження від секретаріату ООН за український онтингент 42010100
VI. По економічній класифікації видатків бюджету за
скороченою формою (додаток N 8 до наказу Міністерства фінансів від
03.12.97 N 265 ( v0265201-97 ) внести наступні зміни. 1. Змінити коди: Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1132 Продукти харчування 1133 2. Ввести додатково: - код 2400 "Капітальні трансферти"
Перший заступник Міністра П.К.Германчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: