open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2011 N 10гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Генеральної прокуратури

N 10гн ( v0010900-13 ) від 25.06.2013 }
Про організацію діяльності

органів прокуратури у сфері

запобігання і протидії корупції
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011

N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }

З метою забезпечення належної організації діяльності органів
прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції, підвищення її
ефективності, керуючись статтею 15 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
Дніпровському екологічному прокурору, керівникам структурних
підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним і прирівняним
до них прокурорам забезпечити у межах компетенції організацію
роботи органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції
як пріоритетного напряму діяльності відповідно до вимог закону та
з урахуванням положень цього наказу. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
1.2. Із застосуванням наданих законом повноважень
забезпечувати невідворотність відповідальності за корупційні
правопорушення, поновлення порушених прав і свобод громадян та
інтересів держави, відшкодування збитків, завданих корупційними
правопорушеннями, виявлення та усунення причин і умов, що сприяли
їх вчиненню.
2. Забезпечити координацію діяльності правоохоронних органів
з питань протидії корупції. Зазначені питання обговорювати на
координаційних нарадах з огляду на стан законності у регіоні.
3. Головному управлінню нагляду за додержанням законів
спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією, Генеральної прокуратури
України та відповідним галузевим підрозділам прокуратур обласного
рівня забезпечити організацію: - нагляду за додержанням законів спеціально уповноваженими
суб'єктами у сфері протидії корупції (крім Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України), підрозділами внутрішньої
безпеки Міністерства внутрішніх справ Державної податкової та
митної служб; { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Генеральної прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від
12.07.2012 } - нагляду за додержанням законів при розслідуванні слідчими
усіх правоохоронних органів кримінальних справ про злочини з
ознаками корупції (крім кримінальних справ, досудове слідство у
яких проводиться Головним управлінням з розслідування особливо
важливих справ, Головним управлінням захисту прав і свобод
громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у
сфері транспорту, головним управлінням нагляду за додержанням
законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України,
спеціалізованими прокуратурами у сфері транспорту та з нагляду за
додержанням законів у воєнній сфері); { Абзац третій пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 } - розслідування кримінальних справ про злочини з ознаками
корупції; - нагляду за законністю адміністративного провадження у
справах про корупційні правопорушення; - складання протоколів про вчинення адміністративних
корупційних правопорушень щодо посадових та службових осіб
спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції,
зазначених у пункті 5 статті 5 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ); - комплексного аналітичного дослідження, розробки та
реалізації заходів організаційного і наглядового характеру з
питань запобігання і протидії корупції, взаємодії структурних
підрозділів прокуратур відповідного рівня; - систематичного вивчення правозастосовної практики у сфері
боротьби з корупцією, визначення актуальних проблем та внесення
пропозицій щодо удосконалення законодавчого регулювання цієї
діяльності.
4. Головному управлінню нагляду за додержанням законів при
провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та
досудового слідства, Головному управлінню нагляду за додержанням
законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією, Головному слідчому
управлінню та Головному управлінню захисту прав і свобод громадян
та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері
транспорту Генеральної прокуратури України, відповідним
структурним підрозділам прокуратур обласного рівня, прокурорам
міст з районним поділом, міським, районним, міжрайонним та іншим
прирівняним до них прокурорам, прокурорам районів у містах у межах
компетенції здійснювати нагляд за додержанням законів при
прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про вчинені
злочини з ознаками корупції або ті, що готуються. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
5. Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та
інтересів держави, Головному управлінню захисту прав і свобод
громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у
сфері транспорту, Головному управлінню нагляду за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та
інших примусових заходів Генеральної прокуратури України,
відповідним структурним підрозділам прокуратур обласного рівня,
прокурорам міст з районним поділом, міським, районним, міжрайонним
та іншим прирівняним до них прокурорам, прокурорам районів у
містах у межах компетенції забезпечити організацію нагляду за
виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції
міністерствами і відомствами, органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування, органами державного контролю і нагляду,
юридичними особами, керівниками підприємств, установ, організацій,
їх структурних підрозділів та іншими суб'єктами. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
6. Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та
інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері
транспорту, Дніпровській екологічній прокуратурі, міжрайонним
екологічним прокурорам відповідно до визначеної компетенції
забезпечити прокурорський нагляд у сфері запобігання і протидії
корупції щодо охорони та збереження водних ресурсів річки Дніпро,
її водосховищ і водоохоронних зон, Дніпровсько-Бузького лиману, а
також при розслідуванні кримінальних справ про злочини з ознаками
корупції. Наказ доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 1гн-2
( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
7. Головному управлінню представництва в суді, захисту
інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень
Генеральної прокуратури України, відповідним підрозділам
прокуратур обласного рівня, міським, районним, міжрайонним і
прирівняним до них прокурорам у межах компетенції вживати заходів
щодо відшкодування представницькими засобами збитків, завданих
громадянам, державі, фізичним та юридичним особам унаслідок
вчинення корупційних правопорушень, вилучення незаконно одержаного
майна, стягнення на користь держави вартості незаконно одержаних
послуг і пільг, застосування правових наслідків недійсності
нікчемних правочинів, укладених унаслідок корупційних
правопорушень.
8. Головному управлінню підтримання державного обвинувачення
в судах Генеральної прокуратури України та галузевим підрозділам
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, Дніпровської екологічної прокуратури забезпечити
організацію роботи з підтримання державного обвинувачення у судах
у кримінальних справах з ознаками корупції (крім справ щодо
організованих груп і злочинних організацій). Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
9. Головному управлінню нагляду за додержанням законів у
воєнній сфері Генеральної прокуратури України, спеціалізованим
прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері
відповідно до визначеної компетенції забезпечити прокурорський
нагляд у сфері запобігання і протидії корупції у Міністерстві
оборони України, Збройних Силах України, Військовій службі
правопорядку у Збройних Силах України, Державній прикордонній
службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Службі безпеки
України, Управлінні державної охорони України, Державній
спеціальній службі транспорту Міністерства інфраструктури України,
внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України, на
підприємствах, в установах, організаціях, закладах, що їм
підпорядковані, а також при розслідуванні слідчими військових
прокуратур кримінальних справ про злочини з ознаками корупції. Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
10. При здійсненні нагляду за додержанням законів при
прийманні, реєстрації і вирішенні заяв і повідомлень про вчинені
або ті, що готуються, злочини:
10.1. У разі порушення кримінальних справ про корупційні
правопорушення стосовно керівників органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, суддів
та інших справ, що набули в суспільстві негативного резонансу,
упродовж доби інформувати про це спеціальними повідомленнями
прокурорів вищого рівня, яким забезпечити належний контроль і
нагляд за їх всебічним, повним і об'єктивним розслідуванням.
11. При виявленні під час дослідчої перевірки або досудового
слідства ознак корупційного правопорушення, що не містить складу
злочину, слідчому або прокурору, які прийняли рішення про відмову
в порушенні кримінальної справи чи про її закриття, за наявності
підстав складати протокол про вчинення адміністративного
корупційного правопорушення, який з відповідними матеріалами
надсилати до суду.
12. При здійсненні правозахисної діяльності:
12.1. Витребовувати в установленому порядку від органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних
та контролюючих органів, підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності інформацію з питань запобігання і
протидії корупції, використовувати її в організації та здійсненні
нагляду.
12.2. Систематично проводити перевірки додержання вимог
антикорупційного законодавства суб'єктами відповідальності за
корупційні правопорушення та суб'єктами, які здійснюють заходи
щодо запобігання і протидії корупції. За результатами перевірок за
наявності підстав вживати заходів прокурорського реагування.
12.3. Особливу увагу приділяти законності правових актів, що
видаються органами державної влади і державного контролю та
нагляду, органами місцевого самоврядування, у тому числі з питань
делегування своїх повноважень, надання пільг і переваг громадянам
чи юридичним особам або встановлення заборон та перешкод у
реалізації їх прав, свобод та законних інтересів, додержанню інших
встановлених законом обмежень, спрямованих на запобігання та
протидію корупції.
12.4. При виявленні нормативно-правових актів, рішень,
прийнятих унаслідок вчинення корупційних правопорушень, прокурорам
приносити протести уповноваженому органу чи посадовій особі щодо
їх скасування або в установленому порядку подавати до суду позови
про визнання таких актів чи рішень незаконними.
12.5. Принципово реагувати на факти невиконання посадовими
особами вимог антикорупційного законодавства щодо встановлених
обмежень при використанні службового становища, сумісництва,
одержання подарунків, роботи близьких осіб, конфлікту інтересів,
розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах
інформації, яка стала відомою у зв'язку з виконанням службових
повноважень, невжиття заходів щодо протидії корупції, фінансового
контролю, проведення спеціальних перевірок, виявлення корупційних
правопорушень, а також стосовно відсторонення від виконання
повноважень та звільнення з посад осіб у зв'язку з притягненням до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
12.6. У разі виявлення правопорушень, за які встановлена
адміністративна відповідальність, складати протоколи про вчинення
адміністративних правопорушень, які з відповідними матеріалами
надсилати до суду.
13. Забезпечити обов'язкову участь прокурорів у розгляді
судами протоколів про корупційні адміністративні правопорушення
незалежно від органу, який їх склав.
13.1. У розгляді адміністративних справ брати участь, як
правило, працівникам прокуратур районного рівня за місцем
знаходження суду, у якому розглядається справа, а в апеляційній
інстанції - працівникам підрозділів нагляду за додержанням законів
спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією, правозахисної діяльності,
протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратур
обласного рівня, старшим прокурорам прокуратур регіонів з нагляду
за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією. Пункт 13.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
14. Принципово реагувати на порушення законів, допущені під
час складання та розгляду протоколів. Своєчасно приносити протести
на незаконні постанови судів.
14.1. Про результати судового розгляду протоколів про
вчинення адміністративних корупційних правопорушень, надісланих до
суду спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії
корупції, протестів прокурорів та скарг інших осіб на постанови
судів, упродовж трьох днів письмово інформувати відповідні
галузеві підрозділи вищестоящих прокуратур.
15. Вживати дієвих заходів, спрямованих на відшкодування
збитків, завданих фізичним та юридичним особам, а також державі,
стягнення на користь держави вартості незаконно одержаних послуг і
пільг, визнання нікчемними правочинів, укладених унаслідок
корупційних правопорушень.
16. Прокурорам усіх рівнів забезпечити достовірність
статистичної звітності щодо стану виконання правоохоронними
органами антикорупційного законодавства. Принципово реагувати на
факти її викривлення. Систематично проводити взаємозвірки з
правоохоронними та судовими органами, про що складати відповідні
акти.
17. Працівникам прокуратури суворо дотримуватися встановлених
законом обмежень, спрямованих на запобігання і протидію корупції.
17.1. У кожному випадку виявлення корупційного
правопорушення, вчиненого працівником прокуратури, проводити
службові розслідування, складати відповідні протоколи і надсилати
їх до суду. За наявності підстав приймати рішення у порядку
статті 97 КПК України ( 1002-05 ).
17.2. Прокурорам обласного рівня упродовж доби надсилати до
Головного управління нагляду за додержанням законів
спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією, та управління внутрішньої
безпеки Генеральної прокуратури України копії постанов про відмову
у порушенні кримінальних справ, про порушення кримінальних справ,
про закриття кримінальних справ корупційного характеру стосовно
прокурорсько-слідчих працівників та копії складених стосовно них
протоколів про корупційні адміністративні правопорушення.
17.3. Участь у розгляді судами адміністративних та
кримінальних справ про корупційні діяння, вчинені
прокурорсько-слідчими працівниками, здійснювати за вказівкою
прокурорів вищого рівня, у тому числі прокурорами інших регіонів.
18. Систематично інформувати громадськість, засоби масової
інформації та органи влади про заходи, що вживаються органами
прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції, а також про
осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень.
19. Роботу на цьому напрямі оцінювати, виходячи з
ефективності наглядової діяльності щодо своєчасного виявлення та
попередження корупційних правопорушень, реального усунення їх
негативних наслідків, у тому числі відшкодування завданої ними
шкоди громадянам та державі, притягнення винних посадових осіб до
відповідальності.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів
регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровського
екологічного прокурора, міських, районних, міжрайонних і
прирівняних до них прокурорів. { Абзац другий пункту 19 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 } Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, довести його до відома
працівників прокуратури. Наказ вводиться в дію з 1 липня 2011 року. З цієї дати
втрачає чинність наказ Генерального прокурора України від 7 травня
2004 року N 10гн ( v0010900-04 ) "Про організацію прокурорського
нагляду за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією".
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції
України В.Пшонка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: