open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2008 N 10
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

казначейства

N 33 ( v0033506-10 ) від 03.02.2010 }
Щодо затвердження єдиних форм річної

звітності про виконання державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

казначейства

N 6 ( v0006506-09 ) від 12.01.2009 }

На виконання статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
та з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання річного
звіту про виконання державного бюджету Н А К А З У Ю:
1. Затвердити єдині форми річної звітності про виконання
державного бюджету (додаються).
2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести до
Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі єдині форми річної
звітності.
3. Органам Державного казначейства складати річний звіт за
єдиними формами, затвердженими цим наказом.
4. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєву О.Б.)
забезпечити доопрацювання програмних засобів для складання та
консолідації річної звітності.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного казначейства України Чечуліну О.О.
Голова Т.Я.Слюз

Додаток 1

до наказу Державного

казначейства України

14.01.2008 N 10

САЛЬДОВИЙ БАЛАНС

рахунків станом на 1 ____________ 200_ року
_______________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 1-1
------------------------------------------------------------------ N п/п | Балансові | На початок | Залишок на кінець року | | рахунки | року |---------------------------| | | | до річного |після річного| | | | заключення | заключення | | | | рахунків | рахунків | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник органу ДКУ ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 2

до наказу Державного

казначейства України

14.01.2008 N 10

ЗВІТ

про виконання державного бюджету

станом на 1 ____________ 200_ року
_______________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 2 дб
I. Доходи
--------------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | бюджетної| доходів |------------------+------------------+------------------| класифі- | | план на |надійшло| план на |надійшло| план на |надійшло| кації | | рік з | з | рік з | з | рік з | з | | |урахуван-|початку |урахуван-|початку |урахуван-|початку | | |ням змін | року |ням змін | року |ням змін | року | ---------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| хххххххх | | | | | | | | ---------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| |Разом по | | | | | | | |звіту | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
II. Видатки
------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної|Найменува-| Касові видатки |Всього| класифікації | ння | | | --------------| видатків |-------------------------------| | програ-|еконо-| |загальний| спеціальний фонд | | мної |мічної| | фонд |---------------------| | | | | |всього| в тому числі | | | | | | |спрямовано на | | | | | | | погашення | | | | | | |заборгованості| | | | | | | загального | | | | | | | фонду | | -------+------+----------+---------+------+--------------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------+------+----------+---------+------+--------------+------| ххххххх| | | | | | | -------+------+----------+---------+------+--------------+------| | хххх | | | | | | -------+------+----------+---------+------+--------------+------| | |Разом по | | | | | | |звіту | | | | | -------+------+----------+---------+------+--------------+------| | |у тому | | | | | | |числі: | | | | | -------+------+----------+---------+------+--------------+------| | хххх | | | | | | -------+------+----------+---------+------+--------------+------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
II.2.1. Видатки загального фонду

державного бюджету
------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної|Наймену-| Затвер- |Бюджетні |Залишок|Надійшло|Касові |Залишок | класифікації | вання | джено |асигнува-|коштів |коштів з|видатки| коштів | --------------|видатків|на рік з | ння з | на |початку | | на | програ-|еконо-| |урахува- |урахува- |початок| року | | кінець | мної |мічної| |нням змін|нням змін| року | | |звітного| | | | | | | | |періоду | -------+------+--------+---------+---------+-------+--------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------+------+--------+---------+---------+-------+--------+-------+--------| ххххххх| | | | | | | | | -------+------+--------+---------+---------+-------+--------+-------+--------| | хххх | | | | | | | | -------+------+--------+---------+---------+-------+--------+-------+--------| | |Разом по| | | | | | | | |звіту | | | | | | | -------+------+--------+---------+---------+-------+--------+-------+--------| | |у тому | | | | | | | | |числі: | | | | | | | -------+------+--------+---------+---------+-------+--------+-------+--------| | хххх | | | | | | | | -------+------+--------+---------+---------+-------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.

II.2.2. Видатки спеціального фонду

державного бюджету
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної | Найменування |Затверджено|Бюджетні |Залишок| Пере- |Отримано|Надійшло| Касові видатки |Залишок | класифікації | видатків | на рік з |асигнува-|коштів |раховано|залишок |коштів з| | коштів | -----------------| |урахуванням| ння з | на |залишок,| |початку |-----------------| на | програ-|економіч-| | змін |урахува- |початок| що | | року |всього| в тому | кінець | мної | ної | | |нням змін| року |склався | | | | числі |звітного| | | | | | | на | | | |спрямовано|періоду | | | | | | |початок | | | | на | | | | | | | | року | | | |погашення | | | | | | | | | | | | заборго- | | | | | | | | | | | | ваності | | | | | | | | | | | |загального| | | | | | | | | | | | фонду | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| ххххххх| | | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Надходження та | | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | | | | |фонду бюджету | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Плата за | | | х | х | х | | х | х | х | | |послуги, що | | | | | | | | | | | |надаються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | | |згідно з | | | | | | | | | | | |функціональними| | | | | | | | | | | |повноваженнями | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Кошти, що | | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | | | | |господарської | | | | | | | | | | | |та/або | | | | | | | | | | | |виробничої | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Плата за оренду| | | х | х | х | | х | х | х | | |майна бюджетних| | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Кошти, що | | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | | |майна | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Благодійні | | | х | х | х | | х | х | х | | |внески, гранти | | | | | | | | | | | |та дарунки, | | | | | | | | | | | |отримані | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Надходження, що| | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами на | | | | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | | | | |окремих | | | | | | | | | | | |доручень та | | | | | | | | | | | |інвестиційних | | | | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Субвенція з | х | | х | х | х | | х | х | х | | |місцевого | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | |державному | | | | | | | | | | | |бюджету на | | | | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | | |соціально- | | | | | | | | | | | |економічного | | | | | | | | | | | |та культурного | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | |регіонів | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Фінансування | х | | х | х | х | х | х | х | х | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | хххх | | | | | | х | х | | | х | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Разом по звіту | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |у тому числі: | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | хххх | | | | | | х | х | | | х | -------+---------+---------------+-----------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.

II.2.2.1. Видатки спеціального фонду

бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих

як плата за послуги, що надаються

бюджетними установами
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної | Найменування | Затвер- |Бюджетні |Залишок| Пере- |Отримано|Надійшло| Касові видатки |Залишок | класифікації | видатків | джено |асигнува-|коштів |раховано|залишок |коштів з| | коштів | -----------------| |на рік з | ння з | на |залишок,| |початку |-----------------| на | програ-|економіч-| |урахува- |урахува- |початок| що | | року |всього| в тому | кінець | мної | ної | |нням змін|нням змін| року |склався | | | | числі |звітного| | | | | | | на | | | |спрямовано|періоду | | | | | | |початок | | | | на | | | | | | | | року | | | |погашення | | | | | | | | | | | | заборго- | | | | | | | | | | | | ваності | | | | | | | | | | | |загального| | | | | | | | | | | | фонду | | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| ххххххх| | | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Надходження та | | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | | |коштів, | | | | | | | | | | | |отриманих як | | | | | | | | | | | |плата за | | | | | | | | | | | |послуги, що | | | | | | | | | | | |надаються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Плата за | | | х | х | х | | х | х | х | | |послуги, що | | | | | | | | | | | |надаються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | | |згідно з | | | | | | | | | | | |функціональними| | | | | | | | | | | |повноваженнями | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Кошти, що | | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | | | | |господарської | | | | | | | | | | | |та/або | | | | | | | | | | | |виробничої | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Плата за оренду| | | х | х | х | | х | х | х | | |майна бюджетних| | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Кошти, що | | | х | х | х | | х | х | х | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами від | | | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | | |майна | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Фінансування | х | | х | х | х | х | х | х | х | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | хххх | | | | х | х | х | х | | | х | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Разом по звіту | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |у тому числі: | | | | | | | | | | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | хххх | | | | х | х | х | х | | | х | -------+---------+---------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
II.2.2.2. Видатки спеціального фонду

бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих

за іншими джерелами власних надходжень

бюджетних установ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної |Найменування | Затвер- |Бюджетні |Залишок| Пере- |Отримано|Надійшло| Касові видатки |Залишок | класифікації | видатків | джено |асигнува-|коштів |раховано|залишок |коштів з| | коштів | -----------------| |на рік з | ння з | на |залишок,| |початку |-----------------| на | програ-|економіч-| |урахува- |урахува- |початок| що | | року |всього| в тому | кінець | мної | ної | |нням змін|нням змін| року |склався | | | | числі |звітного| | | | | | | на | | | |спрямовано|періоду | | | | | | |початок | | | | на | | | | | | | | року | | | |погашення | | | | | | | | | | | | заборго- | | | | | | | | | | | | ваності | | | | | | | | | | | |загального| | | | | | | | | | | | фонду | | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| ххххххх| | | | | | | х | | | х | | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Надходження | | | | | х | | | х | | | |та | | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | | |коштів, | | | | | | | | | | | |отриманих за | | | | | | | | | | | |іншими | | | | | | | | | | | |джерелами | | | | | | | | | | | |власних | | | | | | | | | | | |надходжень | | | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Благодійні | | | х | х | х | | х | х | х | | |внески, | | | | | | | | | | | |гранти та | | | | | | | | | | | |дарунки, | | | | | | | | | | | |отримані | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами | | | | | | | | | | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Надходження, | | | х | х | х | | х | х | х | | |що | | | | | | | | | | | |отримуються | | | | | | | | | | | |бюджетними | | | | | | | | | | | |установами на| | | | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | | | | |окремих | | | | | | | | | | | |доручень та | | | | | | | | | | | |інвестиційних| | | | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | | | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Фінансування | х | | х | х | х | х | х | х | х | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | хххх | | | | х | х | х | х | | х | х | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Разом по | | | | | х | | | х | | | |звіту | | | | | | | | | | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |у тому числі:| | | | | | | | | | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | хххх | | | | х | х | х | х | | х | х | -------+---------+-------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
II.2.2.3. Видатки спеціального фонду

бюджету, проведені за рахунок інших надходжень

спеціального фонду
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної |Найменування| Затвер- |Бюджетні |Залишок| Пере- |Отримано|Надійшло| Касові видатки |Залишок | класифікації | видатків | джено |асигнува-|коштів |раховано|залишок |коштів з| | коштів | -----------------| |на рік з | ння з | на |залишок,| |початку |---------------------| на | програ-|економіч-| |урахува- |урахува- |початок| що | | року |всього| в тому числі | кінець | мної | ної | |нням змін|нням змін| року |склався | | | |спрямовано на |звітного| | | | | | | на | | | | погашення |періоду | | | | | | |початок | | | |заборгованості| | | | | | | | року | | | | загального | | | | | | | | | | | | фонду | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+--------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+--------------+--------| ххххххх| | | | | | | х | | | х | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+--------------+--------| | хххх | | | | | | х | | | х | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+--------------+--------| | |Разом по | | | | | х | | | х | | | |звіту | | | | | | | | | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+--------------+--------| | |у тому | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+--------------+--------| | хххх | | | | | | х | | | х | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+--------------+--------| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
II.2.2.4. Видатки спеціального фонду

бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих

як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм

соціально-економічного та культурного

розвитку регіонів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Коди бюджетної |Найменування| Затвер- |Бюджетні |Залишок| Пере- |Отримано|Надійшло| Касові видатки |Залишок | класифікації | видатків | джено |асигнува-|коштів |раховано|залишок |коштів з| | коштів | -----------------| |на рік з | ння з | на |залишок,| |початку |-----------------| на | програ-|економіч-| |урахува- |урахува- |початок| що | | року |всього| в тому | кінець | мної | ної | |нням змін|нням змін| року |склався | | | | числі |звітного| | | | | | | на | | | |спрямовано|періоду | | | | | | |початок | | | | на пога- | | | | | | | | року | | | | шення | | | | | | | | | | | | заборго- | | | | | | | | | | | | ваності | | | | | | | | | | | |загального| | | | | | | | | | | | фонду | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| ххххххх| | | | | | | х | | | х | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Надходження | х | | | | х | | | х | | | |та | | | | | | | | | | | |використання| | | | | | | | | | | |коштів, | | | | | | | | | | | |отриманих | | | | | | | | | | | |як субвенція| | | | | | | | | | | |з місцевого | | | | | | | | | | | |бюджету на | | | | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | | |соціально- | | | | | | | | | | | |економічного| | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | |культурного | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | |регіонів | | | | | | | | | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Субвенція з | х | | х | х | х | | х | х | х | | |місцевого | | | | | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | | | | |державному | | | | | | | | | | | |бюджету на | | | | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | | | | |програм | | | | | | | | | | | |соціально- | | | | | | | | | | | |економічного| | | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | | |культурного | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | |регіонів | | | | | | | | | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Фінансування| х | | х | х | х | х | х | х | х | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | хххх | | х | | х | х | х | х | | х | х | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |Разом по | х | | | | х | | | х | | | |звіту | | | | | | | | | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | |у тому | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | хххх | | х | | х | х | х | х | | х | х | -------+---------+------------+---------+---------+-------+--------+--------+--------+------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету, з виведенням підрахункових сум по
них.
III. Кредитування
---------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної |Найменування| Надання кредитів | Повернення | Кредитування - | класифікації |кредитування| | кредитів | всього | ----------------| |------------------+------------------+------------------| програ-|кредиту-| | план з |виконано| план з |виконано| план з |виконано| мної | вання | |урахува- | |урахува- | |урахува- | | | | |нням змін| |нням змін| |нням змін| | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| ххххххх| | | | | | | | | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| | хххх | | | | | | | | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| | |Разом по | | | | | | | | |звіту | | | | | | | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------| | ---------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації
кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.
III.3.1. Надання кредитів
---------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної |Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | класифікації |кредитування| | | | ----------------| |------------------+------------------+------------------| програ-|кредиту-| | план з |виконано| план з |виконано| план з |виконано| мної |вання | |урахува- | |урахува- | |урахува- | | | | |нням змін| |нням змін| |нням змін| | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| ххххххх| | | | | | | | | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| | хххх | | | | | | | | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| | |Разом по | | | | | | | | |звіту | | | | | | | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації
кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.
III.3.1.1. Надання кредитів з загального

фонду державного бюджету
---------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної |Найменування| План з |Залишок|Надійшло|Виконано|Залишок | класифікації |кредитування|урахува- |коштів |коштів з| | коштів | ----------------| |нням змін| на |початку | | на | програ-|кредиту-| | |початок| року | | кінець | мної | вання | | | року | | |звітного| | | | | | | |періоду | -------+--------+------------+---------+-------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------+--------+------------+---------+-------+--------+--------+--------| ххххххх| | | | | | | | -------+--------+------------+---------+-------+--------+--------+--------| | хххх | | | | | | | -------+--------+------------+---------+-------+--------+--------+--------| | |Разом по | | | | | | | |звіту | | | | | | -------+--------+------------+---------+-------+--------+--------+--------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації
кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.
III.3.1.2. Надання кредитів з спеціального

фонду державного бюджету
---------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної |Найменування| План з |Залишок|Надійшло|Виконано|Залишок | класифікації |кредитування|урахува- |коштів |коштів з| | коштів | ----------------| |нням змін| на |початку | | на | програ-|кредиту-| | |початок| року | | кінець | мної | вання | | | року | | |звітного| | | | | | | |періоду | -------+--------+------------+---------+-------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------+--------+------------+---------+-------+--------+--------+--------| ххххххх| | | | | | | | -------+--------+------------+---------+-------+--------+--------+--------| | хххх | | | | | | | -------+--------+------------+---------+-------+--------+--------+--------| | |Разом по | | | | | | | |звіту | | | | | | -------+--------+------------+---------+-------+--------+--------+--------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації
кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.
III.3.2. Повернення кредитів
---------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної |Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | класифікації |кредитування| | | | ----------------| |------------------+------------------+------------------| програ-|кредиту-| | план з |виконано| план з |виконано| план з |виконано| мної | вання | |урахува- | |урахува- | |урахува- | | | | |нням змін| |нням змін| |нням змін| | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| ххххххх| | | | | | | | | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| | хххх | | | | | | | | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| | |Разом по | | | | | | | | |звіту | | | | | | | -------+--------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про виконання державного бюджету
заповнюються за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації
кредитування бюджету, з виведенням підрахункових сум по них.
Керівник органу ДКУ ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 6 ( v0006506-09 ) від 12.01.2009 }

Додаток 3

до наказу Державного

казначейства України

14.01.2008 N 10

ЗВІТ

про бюджетну заборгованість

станом на 1 ___________ 200_ року
______________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 7 дб
I. Дані про наявність дебіторської

та кредиторської заборгованості установ

та організацій, які отримують кошти

державного бюджету
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної|Показники| Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Зареєстровані | класифікації | |-----------------------------+------------------------------------------------------| фінансові | --------------| | на | на звітну дату | на | на звітну дату | зобов'язання на | програ-|еконо-| |початок|---------------------|початок|----------------------------------------------| кінець звітного | мної |мічної| | року |всього|прост-|списана| року |всього| у тому числі: |прост-|термін|списана| періоду | | | |всього | |рочена| |всього | |-----------------|рочена|оплати| |-------------------| | | | | | | | | |бюджет-|небюджет-| | якої | |всього| з них: | | | | | | | | | | на | на | | не | | |------------| | | | | | | | | | | | |настав| | |кредиторська| | | | | | | | | | | | | | | | заборгова- | | | | | | | | | | | | | | | | ність | -------+------+---------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+---------+------+------+-------+------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -------+------+---------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+---------+------+------+-------+------+------------| ххххххх| | | | | | | | | | | | | | | | -------+------+---------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+---------+------+------+-------+------+------------| | |Доходи(1)| | | х | х | | | х | х | х | х | х | х | х | -------+------+---------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+---------+------+------+-------+------+------------| | |Видатки -| | | | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | | | | -------+------+---------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+---------+------+------+-------+------+------------| | |у тому | | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | | -------+------+---------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+---------+------+------+-------+------+------------| | хххх | | | | | | | | | | | | | | | -------+------+---------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+---------+------+------+-------+------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________

(1) - Заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в
частині власних надходжень.
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків, з виведенням підрахункових сум по них.
II. Інформація про заборгованість

установ та організацій, які отримують кошти

державного бюджету за окремими програмами
-------------------------------------------------------------------------- Коди бюджетної |Показники| Дебіторська | Кредиторська | Зареєстровані | класифікації | |заборгованість|заборгованість| фінансові | ----------------| |--------------+--------------|зобов'язання на| програ-|економі-| | на | на | на | на |кінець звітного| мної |чної та | |початок|звітну|початок|звітну| періоду | |кредиту-| | року | дату | року | дату |---------------| | вання | | | | | |всього| з них: | | | | | | | | |--------| | | | | | | | | креди- | | | | | | | | |торська | | | | | | | | |заборго-| | | | | | | | |ваність | -------+--------+---------+-------+------+-------+------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------+--------+---------+-------+------+-------+------+------+--------| ххххххх| | | | | | | | | -------+--------+---------+-------+------+-------+------+------+--------| | |Видатки -| | | | | | | | |всього | | | | | | | -------+--------+---------+-------+------+-------+------+------+--------| | |у тому | | | | | | | | |числі: | | | | | | | -------+--------+---------+-------+------+-------+------+------+--------| | хххх | | | | | | | | -------+--------+---------+-------+------+-------+------+------+--------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, з
виведенням підрахункових сум по них.
Керівник органу ДКУ ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 4

до наказу Державного

казначейства України

14.01.2008 N 10

ЗВІТ

про використання коштів з резервного

фонду державного бюджету станом

на 1 ___________ 200_ року
______________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.коп.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- КПК |КЕКВ|Найменування|Затверджено| Дата і |Передбачено| План на | Відкрито |Касові | Залишок | |або | коду | Верховною | номер |постановою | рік з | асигнувань з |видатки|невикористаних| |КККБ| відомчої | Радою |постанови| |урахува- | початку року | з | відкритих | | |класифікації|України на |Кабінету | |нням змін|-----------------|початку|асигнувань на | | | видатків | рік |Міністрів| | |всього| у тому | року | кінець | | | | | України | | | |числі, на | | звітного | | | | | | | | | умовах | | періоду | | | | | | | | |повернення| | | -------+----+------------+-----------+---------+-----------+---------+------+----------+-------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------+----+------------+-----------+---------+-----------+---------+------+----------+-------+--------------| |3000|Затверджено | | х | х | х | х | х | х | х | | |Законом | | | | | | | | | | |України "Про| | | | | | | | | | |Державний | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | |України на | | | | | | | | | | |200_ рік" | | | | | | | | | -------+----+------------+-----------+---------+-----------+---------+------+----------+-------+--------------| | |Видано за | х | х | | | | | | | | |постановами | | | | | | | | | | |Кабінету | | | | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | | | | |України - | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | -------+----+------------+-----------+---------+-----------+---------+------+----------+-------+--------------| | |в тому числі| | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | |відомствам | | | | | | | | | -------+----+------------+-----------+---------+-----------+---------+------+----------+-------+--------------| ххххххх| | | х | | | | | | | | -------+----+------------+-----------+---------+-----------+---------+------+----------+-------+--------------| |хххх| | х | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу ДКУ ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток 5

до наказу Державного

казначейства України

14.01.2008 N 10

--------------------------------------------- | --------------------------------------------
Головне управління Державного казначейства ________________________________ області

(базове)
ДОВІДКА

про перераховані відкриті асигнування

державного бюджету Головним транзитним

управлінням Державного казначейства на здійснення

видатків розпорядників бюджетних

коштів за 200_ рік
Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------ N п/п | Назва |Код території |КПК|КЕКВ| Сума | | транзитного | | | | перерахованих | | Головного | | | | коштів | | управління | | | | | | Державного | | | | | | казначейства | | | | | -------+----------------+--------------+---+----+---------------| | | | | | | -------+----------------+--------------+---+----+---------------| | | | | | | -------+----------------+--------------+---+----+---------------| | | | | | | -------+----------------+--------------+---+----+---------------| | | | | | | -------+----------------+--------------+---+----+---------------| | | | | | | -------+----------------+--------------+---+----+---------------| |Всього по | | | | | |базовій області | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник органу ДКУ ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: