open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2009 N 10
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 173 ( v0173282-09 ) від 17.03.2009 }
Про затвердження Формулярного довідника

із використання лікарських засобів у неонатології

На виконання Державної програми забезпечення населення
лікарськими засобами на 2004-2010 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 року N 1162
( 1162-2003-п ), з метою створення державної системи
неупередженої, об'єктивної та доказової інформації про лікарські
засоби, розробки, запровадження та подальшого супроводу комплексу
заходів щодо найбільш раціональних, високоефективних та економічно
доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини і
відповідних стандартів лікування, забезпечення оптимального
використання наявних ресурсів для досягнення високої якості
медичної допомоги Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Формулярний довідник із використання лікарських
засобів у неонатології (додається).
2. Директору Державного підприємства "Державний
фармакологічний центр" МОЗ України забезпечити публікацію
формулярного довідника, затвердженого в п. 1 цього наказу в складі
Формулярного керівництва з використання лікарських засобів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

14.01.2009 N 10

ФОРМУЛЯРНИЙ ДОВІДНИК

із використання лікарських засобів у неонатології

НЕОНАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
1. Антибактеріальні засоби
1.1. Антибіотики 1.1.1. Пеніциліни 1.1.2. Цефалоспорини 1.1.3. Аміноглікозиди 1.1.4. Глікопептиди 1.1.5. Лінкозаміни 1.1.6 Оксазолідини 1.1.7. Інші антибіотики
1.2. Протигрибкові засоби
1.3. Протипротозойні засоби
1.4. Противірусні засоби
2. Анестезуючі засоби
2.1. Анестезуючі засоби загальної дії
2.2. Анестезуючі засоби для локальної анестезії
3. Анальгетики та неспецифічні протизапальні засоби
4. Протисудомні та протиепілептичні препарати.
5. Гормональні препарати
5.1. Інсуліни короткої дії
6. Діуретики
7. Препарати для парентерального живлення
8. Розчини електролітів
9. Серцево-судинні препарати
9.1. Адреноміметики
9.2. Допамінергічні агоністи
9.3. Серцеві глікозиди
9.4. Блокатори кальцієвих каналів
9.5. Блокатори М-холінорецепторів
10. Препарати коагуляційної дії
10.1. Синтетичний аналог вітаміну K
10.2. Інгібітор фібрінолізу
10.3. Антикоагулянт прямої дії
10.4. Антидоти гепарину
11. Препарати крові, плазми та плазмозамінники
12. Вітаміни
3. Засоби еритропоетичної дії
14. Засоби лейкопоетичної дії
15. Засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового
тракту
15.1. Ферментні препарати
15.2. Інші засоби
15.3 Антацидні препарати
16. Засоби для пероральної регідратації
17. Замісна сурфактантна терапія
18. Пробіотики
19. Препарати ноотропної дії
20. Антидоти
21. Препарати метаболічної дії
22. Офтальмологічні препарати
23. Муколітичні препарати
24. Курареподібні препарати
Основні позначення та скорочення
антиIgE - антиімуноглобулін E AUC - площа на графіку під кривою "концентрація-час" (альфа) - альфа (бета) - бета pH - водневий показник T - період напівіснування 1/2 t - температура а/б - антибіотик АБЗ - антибактеріальний засіб АГ - артеріальна гіпертензія АДФ - аденозиндифосфат АКТГ - адренокортикотропний гормон АЛТ - аланінамінотрансфераза амп. - ампула АР - алергічні реакції АСТ - аспартатамінотрансфераза АТФ - аденозинтрифосфат АТ - артеріальний тиск БА - бронхіальна астма в/в - внутрішньовенне введення ВДШ - верхні дихальні шляхи ВІЛ - вірус імунодефіциту людини в/м - внутрішньом'язеве введення C - максимальна концентрація в плазмі макс ГКС - глюкокортикостероїд г. - гострий год - година Гр(+) - грампозитивний Гр(-) - грамнегативний ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота ІКС - інгаляційний кортикостероїд ІХС - ішемічна хвороба серця КА - карбоангідраза капс. - капсули крап. - краплі ЛДГ - лактатдегідрогеназа ЛЗ - лікарський засіб ЛФ - лужна фосфатаза МО - міжнародні одиниці м/о - мікроорганізм МПД - максимально переносима доза НДШ - нижні дихальні шляхи НІЗТ - нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази ННІЗТ - ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази НПЗЗ - нестероїдні протизапальні засоби ОКС - оральні глюкокортикотероїди ОФВ1 - об'єм форсованого видиху за першу секунду ПОШвид - пікова об'ємна швидкість видиху ПРВЗ - протиретровірусні засоби п/ш - підшкірне введення р/добу - кількість разів на добу РНК - рибонуклеїнова кислота р-н - розчин СКС - системні глюкокортикостероїди с-м - синдром СНІД - синдром набутого імунодефіциту табл. - таблетки ФЖЕЛ - форсована життєва ємкість легень фл. - флакон хв - хвилина ХОЗЛ - хронічні обструктивні захворювання легенів хр. - хронічний ЦД - цукровий діабет ЦМВ - цитомегаловірус ЦНС - центральна нервова система ЧМТ - черепно-мозкова травма ШВЛ - штучна вентиляція легенів ШКТ - шлунково-кишковий тракт
1. Антибактеріальні засоби
1.1. Антибіотики 1.1.1. Пеніциліни - Бензилпеніциллін (Benzylpenicillin)* (див. також п. 2.1.1.
розділу "Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекційних
захворювань, спричинених пеніцилін-чутливими мікроорганізмами:
сепсис, ранові інфекції та інфекції шкіри, дифтерія (як додаток до
антитоксину), пневмонія, емпіема, еризипелоїд, перикардит,
бактеріальний ендокардит, медіастеніт, перитоніт, менінгіт,
абсцеси мозку, артрит, остеомієліт, інфекції статевих шляхів,
спричинені фузобактеріями, а також при специфічних інфекціях:
сибірка, інфекції, спричинені клостридіями, включаючи правець,
лістеріоз, пастерельоз, пропасницю, спричинену укусами щурів,
фузоспірохетоз, актиномікоз; лікування ускладнень, спричинених
гонореєю та сифілісом, бореліоз Лайма після першої стадії
захворювання. Спосіб застосування та дози ЛЗ: недоношені діти та
новонароджені (маса тіла приблизно 3,5 кг) - звичайна доза
30000-100000 МО/кг/добу, МДД - 200000-500000 МО/кг/добу; немовлята
до 1 року - звичайна доза 30000-100000 МО/кг/добу, МДД -
100000-500000 МО/кг/добу; в окремих випадках - до
1000000 МО/кг/добу; за необхідності добову дозу можна збільшувати;
лікування слід продовжувати ще протягом 3 днів після зникнення
основних симптомів захворювання; з метою запобігання ускладненням
пацієнти зі стрептококовими інфекціями мають приймати препарат
щонайменше 10 днів; спеціальні рекомендації з дозування -
лікування стрептококових інфекцій слід продовжувати протягом
щонайменше препарат можна також застосовувати інтралюмбально в
дозі 2500 МО новонародженим; при інтралюмбальному введенні доза
препарату виступає доповненням до системного лікування, тому
загальна добова доза бензилпеніциліну для системного введення
(внутрішньовенно або внутрішньом'язово) повинна бути відповідно
знижена.
- Ампіцилін (Ampicillin)* (див. також п. 2.1.1. розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: сепсис, септичний ендокардит,
менінгіт, інфекції дихальних шляхів (пневмонія, хронічний бронхіт,
абсцес легенів); сечо- і жовчовидільних шляхів (пієліт,
пієлонефрит, цистит, холангіт, холецистит); інфекції шкіри і
м'яких тканин та захворювання, спричинені чутливими м/о. Спосіб застосування та дози ЛЗ: новонародженим дітям препарат
призначають у добовій дозі 50 мг/кг; при тяжкому перебігу інфекції
вказані дози можуть бути подвоєні; добову дозу вводять
у 4-6 прийомів, з інтервалом 4-6 год; середня тривалість лікування
7-14 діб залежно від ефективності терапії.
- Оксацилін (Oxacillin)* (див. також п. 2.1.1. розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: при інфекціях, викликаних
головним чином пеніциліназоутворюючими стафілококами, стійкими до
бензилпеніциліну та феноксиметилпеніциліну: септицемія, пневмонія,
емпієми, абсцеси, флегмони, остеомієліт, пієліт, цистит,
інфіковані опіки, ранові інфекції; змішаних інфекціях, коли
одночасно є чутливі і резистентні до пеніцилінів Гр(+) м/о; також
ефективний при сифілісі. Спосіб застосування та дози ЛЗ: недоношеним дітям та
новонародженим - по 6,25 мг/кг кожні 6 год, при тяжких інфекціях
дози можуть бути збільшені.
- Амоксицилін (Amoxicillin) (див. також п. 2.1.1. розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Спосіб застосування та дози ЛЗ: стандартна доза для дітей -
25-50 мг/кг/добу (МДД - 60 мг/кг/добу), розподілена на кілька
прийомів; у недоношених дітей і немовлят дозу препарату знижують
і/або збільшують інтервал між прийомами.
- Амоксицилін + клавулонова кислота (Amoxicillin +
clavulanate) Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій,
спричинених чутливими штамами м/о: інфекції ВДШ і ЛОР-органів
(г. і хр. синусит, г. і хр. отит, заглотковий абсцес, тонзиліт,
фарингіт); інфекції НДШ (г. бронхіт з бактеріальною
суперінфекцією, загострення хр. бронхіту, пневмонія); інфекції
сечовивідних шляхів; інфекції у гінекології; інфекції
жовчовивідних шляхів (холецистит, холангіт); інфекції шкіри та
м'яких тканин; інфекції кісткової та сполучної тканини;
одонтогенні інфекції. Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводиться в/в (струйно,
повільне введення протягом 3-4 хв), або крапельно (період
інфузії - 30-40 хв); дітям віком до 3 місяців рекомендовано при
вазі менше 4 кг 25/5 мг/кг кожні 12 год; при вазі більше 4 кг - до
25/5 мг/кг кожні 8 год, залежно від перебігу інфекції. Торгова назва: II. Амоксиклав(R), порошок для приготування р-ну для в/в
ін'єкцій, 500 мг/100 мг; "Lek" Pharmaceutical Company d.d.;"Sandoz
GmbH" для "Lek" Pharmaceutical Company d.d.,
Словенія/Австрія/Словенія Аугментин(ТМ), порошок для приготування р-ну для ін'єкцій,
500 мг/100 мг "SmithKline Beecham Pharmaceuticals" для
"GlaxoSmithKline Export Ltd", Великобританія Бетаклав(R), порошок для приготування р-ну для ін'єкцій,
1000 мг/200 мг; "KRKA d.d., Novo mesto", Словенія Клавам, порошок для приготування р-ну для ін'єкцій по
500 мг/100 мг; "Alkem Laboratories Ltd", Індія Новаклав, порошок для приготування р-ну для ін'єкцій
по 1000 мг/200 мг; "Cipla Ltd", Індія
- Ампіцилін + сульбактам (Ampicillin + sulbactam) Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, що
спричинені чутливими штамами до комбінації ампіцилін/сульбактам:
інфекції ЛОР-органів (г. і хр.синусит, г. і хр. отит, заглотковий
абсцес); інфекції дихальних шляхів (г. бронхіт із бактеріальною
суперінфекцією, загострення хр. бронхіту, пневмонія); інфекції
жовчовивідних шляхів (холецистит, холангіт); інфекції шкіри та
м'яких тканин (у тому числі рани від укусів); інфекції кісткової
та сполучної тканини; інфекції сечовивідних шляхів; інфекції у
гінекології; абдомінальні інфекції і післяопераційні ускладнення у
черевній порожнині. Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити тільки в/м; під час
лікування більшості інфекцій у новонароджених та дітей доза
становить 150 мг/кг/добу (що відповідає 50 мг/кг/добу сульбактаму
та 100 мг/кг/добу ампіциліну); немовлятам та новонародженим
препарат, як правило, вводять кожні 6-8 год; новонародженим під
час першого тижня життя (особливо недоношеним) препарат, як
правило, призначають у дозі 75 мг/кг (сумарна доза ампіциліну та
сульбактаму у співвідношенні 1:2) на добу з інтервалом 12 год. Торгові назви: I. Ампісульбін-КМП(R), порошок для приготування р-ну для
ін'єкцій по 1,5 г у фл., 1 фл. містить ампіциліну - 0,5 г,
сулбактаму - 0,25 або: ампіциліну - 1,0 г, сулбактаму - 0,5 г; ВАТ
"Київмедпрепарат" II. Ампісид, порошок для приготування р-ну для ін'єкцій по
250 мг/125 мг у фл. у комплекті з розчинником (0,5% р-н лідокаїну
гідрохлориду) по 1 мл в амп.; 1 фл. містить 265,75 мг ампіциліну
натрію та 136,75 мг сульбактаму натрію, що відповідає 250 мг
ампіциліну та 125 мг сульбактаму "Mustafa Nevzat Ilac Sanayii
A.S", Туреччина
- Тікарцилін + клавуланова кислота (Ticarcilin + clavulanate) Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, викликаних
чутливими штамами визначених м/о при вказаних нижче станах:
інфекції дихальних шляхів, спричинених продукуючими бета-лактамазу
штамами Staph. aureus, Hemophilus influenzae і видами Klebsiella;
абдомінальні інфекції, спричинені продукуючими бета-лактамазу
штамами E. coli, Klebsiella pneunoniae і групою Bacteroides
fragilis; інфекції кісток і суглобів, спричинених продукуючими
бета-лактамазу штамами Staph. aureus; інфекції сечовивідних
шляхів, спричинені продукуючими бета-лактамазу штамами E. coli,
видами Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens і
Staph. aureus; гінекологічні інфекції; інфекції шкіри та м'яких
тканин, спричинених продукуючими бета-лактамазу штамами Staph.
aureus, види Klebsiella та E. coli; септицемія, включаючи
бактеріємію, спричинену продукуючими бета-лактамазу штамами
Klebsiella, E. coli, Staph. aureus і Pseudomonas aeruginosa (та
іншими видами Pseudomonas). Спосіб застосування та дози ЛЗ: діти з масою тіла до 40 кг -
звичайна добова доза 75 мг/кг кожні 8 год, МДД - 75 мг/кг кожні
6 год; недоношені діти масою тіла менше 2 кг 75 мг/кг кожні
12 год, масою тіла менше 2 кг 75 мг/кг кожні 8 год; лікування
слід продовжувати протягом 48-72 год після отримання клінічної
відповіді. Торгова назва: II. Тиментин, "SmithKline Beecham Pharmaceuticals" для
"GlaxoSmithKline Export Ltd", Великобританія
1.1.2. Цефалоспорини - Цефуроксим (Cefuroxime)* (див. також п.2.1.2. розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій,
спричинених чутливими до цефуроксиму м/о, або до визначення
збудника, що спричинив інфекційне захворювання; інфекції дихальних
шляхів - г. та хр. бронхіти, інфіковані бронхоектази, бактеріальна
пневмонія, абсцес легенів, післяопераційні інфекції органів
грудної порожнини; інфекції вуха, горла, носа: синусити,
тонзиліти, фарингіти та середній отит; інфекції сечовивідних
шляхів: г. та хр. пієлонефрит, цистит, асимптоматична бактеріурія;
інфекції м'яких тканин: целюліт, бешиха, ранові інфекції; інфекції
кісток і суглобів: остеомієліт, септичний артрит; акушерство та
гінекологія: запальні захворювання тазових органів; гонорея,
особливо у тих випадках, коли протипоказаний пеніцилін; інші
інфекції, включаючи септицемію, менінгіт, перитоніт. Спосіб застосування та дози ЛЗ: лише для в/в або в/м
введення; рекомендовано немовлятам та дітям - 30-100 мг/кг на добу
у вигляді 3-4 ін'єкцій, для більшості інфекцій оптимальною дозою є
60 мг/кг/добу; необхідно враховувати, що T цефуроксиму у перші

1/2 ижні життя може бути в 3-5 разів більше, ніж у дорослих; при
менінгіті застосовується як засіб монотерапії бактеріального
менінгіту, якщо він спричинений чутливими штамами новонародженим
та немовлятам - 100 мг/кг/добу в/в, розділені на 3-4 прийоми.
- Цефокситин (Cefoxitin) (див. також п. 2.1.2. розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій,
спричинених чутливими до препарату м/о - інфекції дихальних шляхів
та ЛОР-органів: тонзиліт, фарингіт, середній отит, пневмонія,
г. та хр. бронхіт; інфекції сечостатевої системи: г. цистит,
уретрит, пієлонефрит. Спосіб застосування та дози ЛЗ: а/б для перорального
застосування застосовують незалежно від прийому їжі тривалістю
застосування 5-10 діб; для дітей молодше 2 років рекомендована
доза становить 8 мг/кг/обу; дозу можна приймати за один прийом або
розділити на дві рівні дози, які приймають кожні 12 год.
- Цефоперазон (Cefoperazone) (див. також п. 2.1.2. розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекційних
процесів, спричинених чутливими до препарату м/о - інфекції ВДШ та
НДШ; інфекції верхніх та нижніх відділів сечовивідних шляхів;
перитоніт, холецистит, холангіт та інші інтраабдомінальні
інфекції; септицемія; менінгіт; інфекція шкіри та м'яких тканин;
інфекції кісток та суглобів; запальні захворювання тазових
органів, інфекції статевих шляхів; для профілактики інфекційних
післяопераційних ускладнень під час операцій. Спосіб застосування та дози ЛЗ: під час лікування немовлят та
дітей повинен призначатися у добових дозах 50-200 мг/кг/добу; доза
вводиться у 2 прийоми (кожні 12 год) або більше, у разі
необхідності; новонародженим (до 8 днів) препарат слід вводити
через кожні 12 год; добові дози навіть до 300 мг/кг не викликали
ускладнень у дітей раннього віку та у дітей, що страждають на
тяжкі інфекції.
- Цефотаксим (Cefotaxime)* (див. також п. 2.1.2. розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій,
спричинених чутливими до нього м/о - інфекції вуха, горла, носа;
інфекції дихальних шляхів; септицемії; ендокардит; менінгіт;
інфекції кісток і суглобів; інфекції шкіри і м'яких тканин;
інфекції черевної порожнини; інфекції сечових шляхів; інфекції у
гінекології; гонорея; хвороба Лайма (особливо при ураженні ЦНС);
профілактика розвитку інфекцій у пацієнтів, які мали хірургічні
втручання. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози, спосіб введення та
інтервал між двома наступними введеннями залежать від тяжкості
інфекції, чутливості м/о, що спричинили хворобу, і стану пацієнта;
цефотаксим можна вводити в/в або в/м; новонародженим віком
1-4 тижнів 50 мг/кг на одне введення кожні 8 год внутрішньовенно,
до 7 днів - 50 мг/кг на одне введення кожні 12 год в/в; при
порушенні функції нирок дози повинні визначатися з урахуванням
ступеня ураження нирок.
- Цефтриаксон (Ceftriaxone)* (див. також п. 2.1.2. розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, збудники
яких чутливі до цефтриаксону - сепсис; менінгіт; інфекції органів
черевної порожнини (перитоніт, інфекції жовчних шляхів і ШКТ);
інфекції кісток, суглобів, м'яких тканин, шкіри, а також ранові
інфекції; інфекції у хворих з ослабленим імунним захистом;
інфекції нирок і сечових шляхів; інфекції дихальних шляхів,
особливо пневмонія, а також інфекції вуха, горла і носа; інфекції
статевих органів, включаючи гонорею; застосовується також для
профілактики інфекцій в хірургії. Спосіб застосування та дози ЛЗ: новонародженим (до 2 тижнів)
рекомендовано 20-50 мг/кг маси тіла 1 р/добу; МДД - 50 мг/кг маси
тіла; при визначенні дози препарату для доношених і недоношених
дітей відмінностей немає; немовлята і діти молодшого віку
(з 3-х тижнів до 12 років) - 20-80 мг/кг маси тіла 1 р/добу; в/в
дози 50 мг/кг або вищі слід вводити шляхом інфузії протягом
принаймні 30 хв; тривалість лікування залежить від перебігу
хвороби; хворим слід продовжувати приймати препарат протягом як
мінімум 48-72 год після того, як t нормалізується і аналізи
покажуть відсутність збудників; у разі бактеріального менінгіту у
немовлят і дітей молодшого віку лікування розпочинають з дози
100 мг/кг (але не більше 4 г) 1 р/добу; як тільки збудник буде
ідентифікований, а його чутливість визначена, дозу можна
відповідно знизити; найкращі результати досягалися при такій
тривалості лікування: Neisseria meningitidis 4 дні,
Str. pneumoniae 7 днів, Haemophilus influenzae 6 днів, чутливі
Enterobactericeae 10-14 днів.
- Цефтазидим (Ceftazidime)* (див. також п. 2.1.2. розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування моно та змішані
інфекції, спричинені чутливими м/о; тяжкі інфекції: сепсис,
бактеріємія, перитоніт, менінгіт; інфекції у хворих зі зниженим
імунітетом; у пацієнтів відділень інтенсивної терапії, наприклад з
інфікованими опіками; інфекції дихальних шляхів, включаючи
інфекції легенів у хворих з муковісцидозом; інфекції ЛОР-органів,
сечовивідних шляхів, шкіри та м'яких тканин; ШКТ, жовчних шляхів і
черевної порожнини, кісток і суглобів. Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза залежить від тяжкості
захворювання, чутливості, локалізації та типу інфекції, а також
від віку та функції нирок пацієнта; немовлятам - 30-100 мг/кг/добу
за 2-3 прийоми, дітям з імунодефіцитом, муковісцидозом чи
менінгітом рекомендується вводити дози до 150 мг/кг/добу (МДД -
6 г/добу) за три прийоми; у новонароджених T цефтазидиму із

1/2 ироватки може бути у 3-4 рази більший, ніж у дорослих.
- Цефоперазон + сульбактам (Cefoperazone + sulbactame)* (див.
також п. 2.1.2. розділу "Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: монотерапія - лікування
інфекцій, що спричинюються чутливими м/о - інфекції дихальних
шляхів, перитоніт, холецистит, холангіт і інші інфекції черевної
порожнини, сечовивідних шляхів; септицемія; менінгіт; інфекції
шкіри і м'яких тканин, кісток і суглобів; запальні захворювання
малого таза, інфекції статевих органів; комбінована терапія -
зважаючи на широкий спектр антибактеріальної активності
сульбактаму/цефоперазону, більшість інфекцій можливо адекватно
лікувати монотерапією, однак за певних показань
сульбактам/цефоперазон може застосовуватися сумісно з іншими а/б;
якщо при цьому застосовуються аміноглікозиди, необхідно
контролювати функції нирок. Спосіб застосування і дози ЛЗ: для дітей рекомендований
добовий дозовий режим 40-80 г/кг/добу (активність сульбактаму
20-40 мг/кг/добу, цефоперазону 20-40 мг/кг/добу); дози слід
вводити кожні 6-12 год у рівномірно розподіленій дозі; при тяжких
або рефрактерних інфекціях добова доза може бути підвищена до
160 мг/кг при застосуванні співвідношення 1:1; дозу вводити,
розподіляючи її на 2-4 рівні дози; немовлятам 1-го тижня життя
препарат слід вводити кожні 12 год; МДД - 80 мг/кг.
1.1.3. Аміноглікозиди - Амікацин (Amikacin)* (див. також п. 2.3 розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: захворювання, викликані Гр(-)
або асоціаціями Гр(+) і Гр(-) м/о - інфекції дихальних шляхів,
сепсис; септичний ендокардит; інфекції ЦНС (менінгіт), черевної
порожнини (перитоніт), сечостатевих шляхів; гнійні інфекції шкіри
і м'яких тканин, жовчних шляхів, кісток і суглобів; ранова
інфекція; післяопераційні інфекції; отит. Спосіб застосування та дози ЛЗ: тривалість лікування при в/в
введенні - 3-7 днів, при в/м - 7-10 днів; недоношеним немовлятам
початкова доза - 10 мг/кг, потім по 7,5 мг/кг кожні 12-24 год;
пацієнтам з нирковою недостатністю потрібна корекція режиму
дозування: зменшення дози або збільшення інтервалів між введеннями
без зміни разової дози; швидкість в/в краплинного введення для
дітей складає 30-60 хв, для немовлят - 1-2 год.
- Тобраміцин (Tobramycin)* (див. також п. 2.3. розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування тяжких бактеріальних
інфекцій - септицемія у новонароджених, дітей та дорослих,
інфекції НДШ, у тому числі при муковісцидозі, емпіемі плеври, а
також при менінгіті, інфекції черевної порожнини (у тому числі
перитоніті), інфекції шкіри і кісток, ускладнених і рецидивуючих
інфекціях сечового тракту. Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н для ін'єкцій вводять в/м
або в/в крапельно; дози встановлюються індивідуально, залежно від
показників, тяжкості захворювання, віку пацієнтів; добова доза для
новонароджених і дітей до 1 року - 4 мг/кг маси тіла; МДД -
5 мг/кг маси тіла; добову дозу для новонароджених розподіляють на
2 введення, для дітей старше 1 року - на 3 введення; тривалість
курсу лікування - 5-10 днів, за необхідності - 3-6 тижнів; при
порушенні функції нирок слід зменшити дозу і збільшити інтервали
між введеннями; розрахунок дози проводиться з урахуванням кліренса
креатиніну - доза не повинна перевищувати 1 мг/кг/добу.
- Нетилміцин (Netilmicin)* (див. також п.2.3 розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекційних
захворювань, спричинених чутливими м/о - бактеріємія, септицемія
(включаючи сепсис новонароджених); тяжкі інфекційні захворювання
дихальних шляхів, нирок та сечостатевих шляхів, шкіри та м'яких
тканин, кісткової тканини та суглобів; опіки, рани, периопераційні
інфекції; внутрішньочеревні інфекції; інфекції ШКТ; в
передопераційний період застосування препарату може бути розпочато
до операції і тривати після операції для лікування підозрюваного
або доведеного інфікування чутливими м/о. Спосіб застосування та дози ЛЗ: рекомендовані дози для в/в та
в/м введення ідентичні; звичайна тривалість лікування пацієнтів
становить 7-14 днів; у разі терапії ускладнених інфекцій може бути
необхідним триваліший курс лікування; недоношені та доношені
новонароджені віком до одного тижня - 6 мг/кг/добу (по 3 мг/кг
кожні 12 год); новонароджені віком старше одного тижня та
немовлята: 7,5-9 мг/кг/добу (по 2,5-3 мг/кг кожні 8 год).
1.1.4. Глікопептиди - Ванкоміцин (Vancomycin)* (див. також п. 2.6 розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування тяжких інфекцій,
спричинених Гр(+) м/о, чутливими до препарату - ендокардит;
сепсис; остеомієліт; менінгіт; інфекції НДШ; абсцес легенів;
інфекції шкіри та м'яких тканин; стафілококовий ентероколіт (для
застосування внутрішньо); псевдомембранозний коліт, спричинений у
тому числі Clostridium difficile (для застосування внутрішньо). Спосіб застосування та дози ЛЗ: для новонароджених перших
7 днів життя перша доза дорівнює 15 мг/кг маси тіла, наступні
інфузії проводять в дозі 10 мг/кг маси тіла кожні 12 год; для
дітей віком до 1 місяця початкова доза становить 15 мг/кг маси
тіла, наступні інфузії - в дозі 10 мг/кг маси тіла кожні 8 год;
для дітей віком від 1 місяця рекомендована доза становить 40 мг/кг
маси тіла на добу, інтервал між інфузіями - 6-12 год; тривалість
однієї інфузії - 60 хв; для пацієнтів із порушеннями функції нирок
дозу та інтервал між введеннями слід зкоригувати залежно від
ступеня вираженості порушень функції нирок; при тяжких інфекційних
колітах препарат призначають внутрішньо; рекомендовану дозу
розводять у 30 мл води; для поліпшення смаку р-ну можна
використовувати сиропи; розведений р-н можна вводити через зонд.
1.1.5. Лінкозаміни - Кліндаміцин (Clindamycin)* (див. також п. 2.5 розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, викликаних
чутливими до нього анаеробними бактеріями або штамами Гр(+)
аеробних м/о - інфекції ВДШ, у тому числі: тонзиліт, фарингіт,
синусит, запалення середнього вуха і скарлатина; інфекції
порожнини рота; інфекції НДШ; інфекційні захворювання черевної
порожнини; септицемія та ендокардит; інфекційні захворювання шкіри
і м'яких тканин; інфіковані рани; інфекційні захворювання кісток і
суглобів. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози і спосіб застосування
препарату залежать від тяжкості захворювання, стану хворого і
чутливості збудника інфекції до призначеного препарату; в/м і в/в
введення; новонародженим кліндаміцин призначають у дозі
15-20 мг/кг/добу, розподілені на 3-4 однакові дози; для маленьких
недоношених дітей може бути достатньою менша доза препарату:
10-15 мг/кг/добу.
1.1.6. Оксазолідини - Лінезолід (Linezolid)* (див. також п. 2.7 розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування інфекцій, що
спричинені чутливими анаеробними і аеробними Гр(+) м/о, включаючи
інфекції, що супроводжуються бактеріємією, такі як: нозокоміальна
пневмонія; позагоспітальна пневмонія; інфекції шкіри і м'яких
тканин; ентерококові інфекції, включаючи спричинені резистентними
до ванкоміцину штамами. Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначається 2 р/добу в/в;
р-н для інфузій слід вводити протягом 30-120 хв; дози, що
рекомендовані для дітей - нозокоміальна пневмонія, позагоспітальна
пневмонія, інфекції шкіри та м'яких тканин - 10 мг/кг в/в кожні
8 год, 10-14 діб; ентерококові інфекції - 10 мг/кг в/в кожні 8 год
14-28 діб; тривалість лікування залежить від збудника, локалізації
та тяжкості інфекції, а також від клінічного ефекту.
1.1.7. Інші антибіотики - Колістин (Colistin) Фармакотерапевтична група: J0IXB01 - антибактеріальні засоби
для системного застосування. Основна фармакотерапевтична дія: антибактеріальна. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: циклічний поліпептидний а/б, отриманий з Bacillus
polymyxa var. colistinus, і належить до групи поліміксинів;
поліміксинові а/б - катіонні агенти, що діють шляхом ушкодження
клітинних мембран бактерій; результуючі фізіологічні впливи
смертельні для бактерій; поліміксини діють вибірково відносно
Гр(-) бактерій, що мають гідрофобну зовнішню мембрану; стійкі
бактерії характеризуються модифікацією фосфатних груп
ліпополісахаридів, які заміщуються етаноламіном або
аміноарабінозою; у стійких Гр(-) бактерій, таких як Proteus
mirabilis і Burkholderia cepacia, відзначається повне заміщення
їхнього ліпідного фосфату етаноламіном або аміноарабінозою;
допускається перехресна резистентність між колістиметатом натрію і
поліміксином B; оскільки механізм дії поліміксинів відрізняється
від такого в інших а/б, резистентність до колістину і поліміксину
шляхом вищезгаданого механізму не припускає резистентність до
інших груп препаратів; запропонована загальна мінімальна інгібуюча
концентрація (МІК) для ідентифікації бактерій, чутливих до
колістиметату натрію, становить 4 мг/л; бактерії, для яких МІК
колістиметату натрію становить 8 мг/л, розцініюються як
резистентні; перевага набутої резистентності може варіювати
залежно від географічного положення і часу відносно обраних видів
бактерій; найбільш чутливі види - Acinetobacter, Citrobacter,
E. Coli, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, види, для
яких можлива набута резистентність - Enterobacter, Klebsiella;
найбільш резистентні м/о - Brucella Burkholderia cepacia,
Neisseria, Proteus, Providencia, Serratia, анаероби, Гр(+) м/о;
всмоктування зі ШКТ у здорових осіб відбувається лише незначною
мірою; коли препарат вводився шляхом інгаляції, повідомлялося про
перемінне всмоктування, що може залежати від розміру часточок
аерозолю, системи розпилювача і стану легень; у ході досліджень на
здорових добровольцях і пацієнтах з різними інфекціями було
відзначено, що концентрація препарату в сироватці варіювала від
нуля до потенційно терапевтичних концентрацій 4 мг/л і більше,
тому слід завжди брати до уваги можливість системної абсорбції при
лікуванні пацієнтів шляхом інгаляцій; у пацієнтів з муковісцидозом
після застосування препарату у дозі 7,5 мг/кг/добу у вигляді 30-хв
в/в інфузій до стабілізації стану C становила 23 +- 6 мг/л, а

макс через 8 год становила 4,5 +- 4 мг/л; в іншому дослідженні, де
min одібним пацієнтам призначали 2000000 МО кожні 8 год протягом
12 днів, C становила 12,9 мг/л (5,7-29,6 мг/л) і C -

макс min ,76 мг/л (1,0-6,2 мг/л); у здорових добровольців, яким
призначалася болюсна ін'єкція 150 мг (2000000 МО), C 18 мг/л

макс постерігалася через 10 хв після ін'єкції; зв'язування з білками
не значне; поліміксини кумулюються в печінці, нирках, мозку, серці
і м'язах; у ході дослідженя у пацієнтів з муковісцидозом сталий
об'єм розподілу становив 0,09 л/кг; in vivo колістиметат натрію
перетворюється в основу; оскільки 80% дози можуть бути виявлені в
сечі в незміненому вигляді, і з жовчю вони не виводяться, можна
припустити, що препарат, який залишився, інактивується у тканинах;
механізм дезактивації in vivo не відомий; після парентерального
застосування препарат екскретується нирками; виводиться 40%
парентеральної дози протягом 8 год і приблизно 80% - через 24 год;
оскільки колістиметат натрію екскретується із сечею, пацієнтам із
нирковою недостатністю потрібне зменшення дози, щоб запобігти
накопиченню препарату; після в/в введення здоровим дорослим особам
T - 1,5 год; у дослідженні, де пацієнтам із муковісцидозом
1/2 ризначали разову 30-хвилинну в/в інфузію, T - 3,4 +- 1,4 год;

1/2 иведення колістиметату натрію після інгаляції не було вивчено;
при дослідженні хворих із муковісцидозом не було виявлено
будь-якої кількості колістиметату натрію в сечі після того, як
вони застосовували інгаляційно 1000000 МО 2 р/добу протягом
3 місяців; кінетика колістиметату натрію подібна у дітей і
дорослих, включаючи осіб літнього віку за умови нормальної функції
нирок; дані щодо застосування препарату у немовлят обмежені;
кінетика препарату подібна у дітей і дорослих, але слід
враховувати можливість більш високих C і тривалий T у

макс 1/2 емовлят, а також контролювати рівні препарату в сироватці.

Показання для застосування ЛЗ: інфекції спричинені чутливими
м/о - інфекції дихальних шляхів, спричинені Pseudomonas aeruginosa
у пацієнтів, хворих на муковісцидоз (МВ), тяжкі інфекції,
спричинені Гр(-) бактеріями, включаючи інфекції НДШ і нижніх
відділів сечовивідного тракту, коли інші системні АБЗ
протипоказані або неефективні внаслідок розвитку бактеріальної
резистентності. Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять у вигляді в/в інфузії
в дозі 2000000 МО протягом 30 хв, доза препарату залежить від
тяжкості захворювання та виду м/о, який спричинив захворювання, а
також віку, маси тіла і стану функції нирок пацієнта; якщо
клінічна або бактеріологічна ефективність препарату протягом
перших 2-3 днів недостатня, доза препарату може бути збільшена,
залежно від стану пацієнта; у немовлят і пацієнтів із
муковісцидозом рекомендується контролювати рівень концентрації
препарату в сироватці; діти з масою тіла менше 60 кг -
50000-75000 МО/кг/добу, добова доза повинна бути розподілена на
три частини, застосовувані з 8-год інтервалами; при порушенні
розподілу препарату між тканинами в організмі пацієнтам із
муковісцидозом можуть знадобитися більш високі дози (але не більше
МДД) для підтримання терапевтичних рівнів у сироватці або
застосування препарату інгаляційно; для місцевого інгаляційного
застосування при лікуванні інфекцій НДШ порошок препарату
розчиняють у 2-4 мл води для ін'єкцій або 0,9% р-ну натрію хлориду
для в/в інфузій; рекомендовані дози відповідно до клінічної
ефективності дітям віком до 2 років - 500,000-1000000 МО 2 р/добу,
курс лікування визначається індивідуально та залежить від
клінічного стану пацієнта; за умови неефективності лікування
препаратом протягом більше, ніж 5 діб, лікування треба переглянути
з метою призначення іншого ефективнішого препарату. Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: у хворих із
муковісцидозом - неврологічні реакції (парестезії обличчя,
запаморочення); задишка, транзиторні порушення чутливості
(парестезії обличчя, запаморочення), вазомоторна нестійкість,
нечленороздільна мова, порушення зору, сплутаність свідомості або
психоз; сечова система - знижена швидкість клубочкової фільтрації,
підвищення сечовиділення, зниження рівня креатиніна, збільшене
газоутворення; реакції гіперчутливості (шкірний висип,
пропасниця); у місці ін'єкції - шкірний висип; при інгаляційному
лікуванні - рефлекторний кашель, бронхоспазм, запалення мигдаликів
або глотки, що могло бути спричинено інфекцією Candida albicans
або підвищеною чутливістю до препарату; шкірний висип. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
колістиметату натрію (колістину) або до поліміксину B. Міастенія
gravis. Форми випуску ЛЗ: порошок для р-ну для ін'єкцій, інфузій або
інгаляцій по 1 000 000 МО у фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; р-н залишається стабільним протягом 24 год при t
2-8 град.С; термін придатності - 3 роки. Торгова назва: II. Коломіцин ін'єкція, "Forest Laboratories UK Ltd",
Великобританія
1.2. Протигрибкові засоби - Амфотерицин В (Amphotericin B)* (див. також п. 3.1 розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби")
- Флуконазол (Fluconazole)* (див. також п. 3.3 розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: криптококоз, включаючи
криптококовий менінгіт та інфекції іншої локалізації; лікування
носіїв та хворих на СНІД; пацієнти, які отримують терапію
імуносупресантами; генералізований кандидоз, включаючи кандидемію,
дисемінований кандидоз; кандидоз слизових оболонок - ураження
ротоглотки, стравоходу, неінвазивна бронхопульмональна інфекція;
кандидурія; атрофічний кандидоз. Спосіб застосування та дози ЛЗ: добова доза флуконазолу
залежить від природи та тяжкості інфекції.; лікування інфекцій,
які потребують багаторазового прийому препарату має тривати до
досягнення клініко-лабораторного ефекту; недостатній термін
лікування може призвести до відновлення активного інфекційного
процесу; терапія може бути розпочата до отримання результатів
культуралього або інших лабораторних досліджень, а при їх
отриманні додаються й антимікробні препарати; тривалість терапії у
дітей залежить від клінічного та антимікотичного ефекта; у дітей
препарат не слід застосовувати в добовій дозі, що перевищує таку у
дорослих; застосовують щодня 1 р/добу; при кандидозі слизових
оболонок рекомендована доза становить 3 мг/кг/добу; у перший день
може бути призначена ударна доза - 6 мг/кг/добу - з метою швидшого
досягнення постійних рівноважних концентрацій; для лікування
генералізованого кандидозу та криптококової інфекції рекомендована
доза становить 6-12 мг/кг/добу залежно від тяжкості захворювання;
діти віком 4 тижні та молодші - у немовлят флуконазол виводиться з
організму повільніше; у перші 2 тижні життя флуконазол призначають
у такій самій дозі (із розрахунку на 1 кг маси тіла), що й дітям
більш старшого віку, але з інтервалами по 72 год; дітям віком
3-4 тижні таку ж саму дозу вводять з інтервалами по 48 год.
- Флуцитозин (Flucytosine) Фармакотерапевтична група: J02A - протигрибкові засоби для
системного застосування. Основна фармакотерапевтична дія: антифунгінозна. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: флуцитозин (5-ФЦ) - є фторованим піримідином, який
виявляє протигрибкові властивості при лікуванні низки системних
мікозних інфекцій; щодо м/о, які чутливі до дії препарату,
флуцитозин відіграє роль конкурентного інгібітору в метаболізмі
урацилу; клітини збудників поглинають флуцитозин і за допомогою
специфічної цитозиндезамінази дезамінує його у 5-фторурацил;
останній вбудовується в РНК збудника замість урацилу, порушуючи
тим самим синтез білка, що зумовлює фунгіцидну активність
препарату; поряд з цим пригнічується активність
тимідилатсинтетази, що приводить до порушення синтезу грибкової
ДНК; відносно деяких збудників фунгіцидна дія препарату
виявляється при тривалому контакті з активною речовиною; має
фунгістатичну та фунгіцидну дію in vitro та in vivo по відношенню
до дріжджових грибків (кандид), а також збудників криптококозу
(Cryptococcus neoformans) і хромобластомікозу; при аспергільозі
флуцитозин виявляє фунгістатичну активність; проведення курсу
комбінованої терапії у поєднанні з амфотерицином В забезпечує
клінічний ефект; у більшості випадків ізольовані штами, які
одержані від хворих з європейських країн, що до цього часу не
проходили терапії, виявились чутливими до дії 5-ФЦ (93% з
діагнозом кандидоз та 96% - криптококоз); мінімальна концентрація
для пригнічення цих м/о звичайно знаходиться на рівні
0,03-12,5 мг/л; при лікуванні флуцитозином у первинно чутливих до
нього штамів поступово може виробитися стійкість; через це
визначення чутливості рекомендується проводити до і під час
лікування; для цього особливо підходять тести, розроблені Shadomy
та Speller, а також відповідні поживні середовища, вільні від
антагоністів; рекомендується використання дискових тестів з 5-ФЦ;
у дослідженнях in vitro та in vivo було показано, що при
комбінованому застосуванні флуцитозину та амфотерицину В
активність взаємно посилюється по відношенню до багатьох штамів
збудників; цей ефект був особливо виражений у випадку, коли
збудники були малочутливими до флуцитозину; добре розподіляється в
тканинах і рідких середовищах організму, в тому числі дифундує в
спинномозкову рідину; об'єм розподілу після в/в введення становить
0,8 л/кг; зв'язування з білками плазми - на мінімальному рівні
(2-4%); концентрація препарату в лікворі та перитонеальній рідині
становить приблизно 75% від рівня концентрації в сироватці;
концентрація в сироватці повинна становити не менше 20-25 мг/л (за
винятком лікування кандидозу сечовивідних шляхів; слід уникати
тривалої підтримки концентрації вище 100 мг/л через підвищення
ризику розвитку побічних реакцій; 90% дози флуцитозину (5-ФЦ)
виводиться нирками в незміненому вигляді (клубочкова фільтрація);
невелика кількість флуцитозину дезамінується у 5-фторурацил
(5-ФУ); співвідношення площ під кривою (AUC) і 5-ФЦ становить
приблизно 4%; у дорослих з нормальною функцією нирок
напіввиведення становить 3-6 год, у недоношених дітей - 6-7 год;
при нормальній функції нирок концентрація речовин у сечі завжди
набагато вище, ніж у сироватці; порушення ниркової функції
підвищує T .

1/2 Показання для застосування ЛЗ: для лікування системних
інфекцій, спричинені дріжджовими та іншими грибковими збудниками,
що чутливі до дії препарату - генералізованого кандидозу,
криптококоз, хромобластомікозу, аспергільоз (тільки у поєднанні з
амфотерицином В); інфекцій, спричинених м/о Torulopsis glabrata та
Hansenula. Спосіб застосування та дози ЛЗ: р-н для інфузій вводиться в/в
краплинно; допускається пряме в/в введення через центральний
венозний катетер або введення шляхом перитонеальної інфузії;
звичайний режим дозування - добова доза, що рекомендується, для
дорослих і дітей - 200 мг/кг маси тіла, розподілена на 4 дози, які
вводяться протягом 24 год; для пацієнтів із захворюваннями,
спричиненими високочутливими до препарату збудниками, може
виявитися достатнім введення добової дози 100-150 мг/кг маси тіла;
при цьому введенням меншої дози досягається достатній ефект;
стандартна разова доза при кандидозі та криптококозі становить
37,5-50 мг/кг маси тіла і вводиться шляхом коротких вливань
(20-40 хв) за умови забезпечення балансу рідини в організмі
хворого; при нормальній функції нирок інтервали між процедурами -
6 год; як правило, тривалість курсу лікування становить 1 тиждень;
при г. інфекціях типу кандидомікотичного сепсису тривалість
лікування становить, як правило, 2-4 тижні; дозування для
лікування новонароджених визначається так, як для дорослих і
дітей - рекомендується регулярне проведення моніторингу рівня
концентрації 5-ФЦ у сироватці та, за необхідності, відповідна
корекція режиму дозування; за наявності порушення функції нирок
слід збільшити інтервали між введенням разових доз препарату; якщо
порушення функції нирок не виявлено, але у сироватці відмічається
перевищення рівня рекомендованої концентрації 5-ФЦ, слід зменшити
дозу до мінімальної, а режим інтервалів між процедурами залишити
на тому ж рівні. Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ:
серцево-судинна система - інтоксикація міокарда, порушення
вентрикулярної функції, зупинка серця; дихальна система - біль у
груднині, задишка, зупинка дихання; шкіра - висип, свербіж,
кропив'янка, світлочутливість, токсичний епідермальний некроз;
ШКТ - нудота, блювання, біль у черевній порожнині, діарея,
анорексія, сухість у роті, виразка ДПК, шлунково-кишкові
кровотечі, виразковий коліт, підвищення рівня білірубіну; печінка
та жовчовивідні шляхи - порушення функції печінки, жовтуха,
підвищення активності ферментів печінки в сироватці крові, у
ослаблених хворих - г. печінкова недостатність, яка іноді
призводила до летального кінця; сечовидільна система - азотемія,
підвищення рівнів креатиніну/сечовини/азоту, кристалурія,
г. ниркова недостатність; кровотворна система - анемія,
агранулоцитоз, апластична анемія, еозинофілія, лейкоцитопенія,
панцитопенія, тромбоцитопенія, гемолітична анемія; ЦНС - атаксія,
втрата слуху, головний біль, парестезії, паркінсонізм, периферична
невропатія, пірексія, запаморочення, седативний ефект, судоми,
втрата чіткого сприйнятті дійсності, галюцинації, психози; інше -
втомлюваність, слабкість, надмірна чутливість, гіпоглікемія,
гіпокаліємія. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату в анамнезі; вагітність, годування груддю. Форми випуску ЛЗ: р-н для інфузій, 10 мг/мл по 250 мл у фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 18-25 град.С;
термін придатності - 2 роки. Торгова назва: II. Анкотил, "ICN Switzerland" AG для "ICN Pharmaceuticals
Switzerland" AG, Швейцарія
- Кетоконазол (Ketoconazole) (див. п. 1.3. розділу
"Дерматовенерологія. Лікарські засоби")
1.3. Протипротозойні засоби - Метронідазол (Metronidazole)* (див. також п. 2.9 розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: р-н для інфузій - лікування
тяжких інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями чутливими до
метронідазол; при змішаних інфекціях (спричинених аеробними та
анаеробними м/о) препарат необхідно приймати в комбінації з а/б,
ефективними проти аеробного м/о; абдомінальні інфекції; інфекції
ЦНС - абсцес мозку, спричинений Bacteroides fragilis; інфекції
НДШ - гангренозна пневмонія, викликана штамами Bacteroides
fragilis, кісток і суглобів; сепсис і бактеріемія, викликані
штамами Bacteroides fragilis або видами Clostridium; для
попередження інфікування або лікування інфікованих
післяопераційних ран. Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в введення р-ну для інфузій
показано хворим, у яких пероральний прийом препарату неможливий;
при поліпшенні стану хворого варто переходити на пероральний
прийом; швидкість в/в введення р-ну для інфузій 5 мл/хв; для
лікування інфекцій, викликаних анаеробними мікроорганізмами МДД
метронідазолу не має перевищувати 4 гр, середній курс терапії
становить 7-10 днів, але для лікування тяжчих інфекцій курс
терапії може тривати 2-3 тижні; дітям до 12 років початкова доза
становить 7,5 мг/кг маси тіла кожні 8 год, протягом трьох діб;
потім препарат вводять у тій самій дозі, кожні 12 год; для
попередження післяопераційних анаеробних ускладнень - дітям до
12 років в/в доза становить 7,5 мг/кг маси тіла, препарат вводять
протягом 30-60 хв; введення препарату необхідно припинити за 1 год
до початку операції.
1.4. Противірусні засоби - Ацикловір (Aciclovir)* (див. також п. 4.2.1 розділу
"Протимікробні та антигельмінтні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування і профілактика
інфекцій, спричинених вірусом простого герпесу. у хворих зі
зниженим імунітетом; інфекцій, спричинених вірусом Varicella
zoster, вірусом простого герпесу у новонароджених; профілактика
цитомегаловірусної інфекції при трансплантації кісткового мозку. Спосіб застосування та дози ЛЗ: новонародженим з інфекцією,
спричиненою вірусом простого герпесу, препарат в/в призначають у
дозі 10 мг/кг маси тіла кожні 8 год; лікування герпетичного
енцефаліту та інфекцій у новонароджених, спричинених вірусом
простого герпесу, триває, звичайно, 10 днів; тривалість
профілактичного застосування препарату визначається тривалістю
періоду ризику.
- Інтерферон-альфа 2бета (Interferon alfa 2бета) (також див.
п. 1.2.1.2. розділу "Імуномодулюючі та протиалергічні засоби") Показання для застосування ЛЗ: препарат застосовують у
комплексній терапії різних інфекційно-запалювальних захворювань у
дітей, у тому числі, новонароджених та недоношених - при ГРВІ,
пневмонії (бактеріальній, вірусній, хламідійній), менінгітах,
сепсисі, специфічній внутрішньоутробній інфекції (хламідіозі,
герпесі, цитомегалії, ентеровірусній інфекції, вісцеральному
кандидозі, мікоплазмозі), лікування Епштейн-Барр вірусної інфекції
у дітей. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат застосовують
ректально; у комплексній терапії різних інфекційно-запалювальних
захворювань у дітей, у тому числі новонароджених і недоношених,
препарат призначають по 150000 МО/добу з 12-годинною перервою,
курси лікування і перерви між курсами - 5 днів; рекомендується
кількість курсів - при ГРВІ - 1, пневмонії (бактеріальній - 1-2,
вірусній - 1, хламідійній - 1), менінгіті - 1-2, сепсисі - 2-3,
при специфічних внутрішньоутробних інфекціях (герметичній - 2),
цитомегаловірсній - 2-3, ентеровірусній - 1-2, мікоплазмозі -
2-3); недоношеним новонародженим дітям з гестаційним віом менше
34 тижнів призначають препарат по 150000 МО 3 р/добу через 8 год,
курс складає 5 днів; при лікуванні Епштейн-Барр вірусної інфекції
у дітей препарат призначають з розрахунку 1 млн. МО/кв.м/добу,
рекомендовані добові дози у дітей до 1 року - 250 тис. МО 2 р/добу
з інтервалом 12 год, курс лікування становить 10 днів; при
необхідності можливе проведення повторного курсу лікування через
5 днів після закінчення першого.
2. Анестезуючі засоби
2.1. Анестезуючі засоби загальної дії - Тіопентал натрію (Thiopental sodium) (див. також п. 1.2.1
розділу "Анестезіологія") Показання для застосування ЛЗ: як самостійний наркотизуючний
засіб (в основному при недовготривалих оперативних втручаннях), а
також для вводного та базисного наркозу; застосування препарату
можливо також у поєднанні з м'язовими релаксантами та аналгетиками
при проведенні штучної вентиляції легень. Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/в або ректально
(останнє головним чином дітям); готують р-ни тільки безпосередньо
перед використанням на стерильній воді для ін'єкцій; дітям - в/в
струминно, повільно протягом 3-5 хв, одноразово вводять з
розрахунку 3-5 мг/кг; перед проведенням інгаляційного наркозу без
попередньої премедикації у новонароджених 3-4 мг/кг; підтримуюча
доза становить 25-50 мг; у дітей з порушенням функції нирок
(кліренс креатиніну менше 10 мл/хв) вводять 75% середньої дози;
застосування препарату для базис-наркозу особливо показано для
дітей з підвищеною нервовою збудливістю, у таких ситуаціях
тіопентал можна застосовувати ректально у формі 5% теплого р-ну
(32-35 град.С): дітям до 3-х років - вводять з розрахунку по
0,04 г на 1 рік життя.
- Кетамін (Ketamine) (див. також п. 1.2.2 розділу
"Анестезіологія") Показання для застосування ЛЗ: як анестезуючий засіб при
проведенні нетривалих діагностичних процедур і хірургічних
втручань у дітей; для проведення загального наркозу в комбінації з
іншими препаратами (особливо з бензодіазепіном) препарат
призначають меншою дозою; спеціальні показання для застосування
кетаміну - болісні процедури; ендоскопія; деякі процедури в
офтальмології; діагностичні та хірургічні втручання в ділянці шиї
або ротової порожнини; отоларингологічні втручання; проведення
наркозу хворим, у яких перевага надається в/м введенню препарату
(наприклад, у дітей). Спосіб застосування та дози ЛЗ: індивідуальна реакція
залежить від дози, шляху введення та віку пацієнта, тому підбір
дози препарату має проводитися індивідуально; при комбінованому
застосуванні доза кетаміну має бути знижена; нижченаведені дози
стосуються дорослих та дітей - в/в вводити треба повільно протягом
1 хв, початкова доза 0,7-2 мг/кг, яка забезпечує хірургічну
анестезію протягом 5-10 хв приблизно через 30 сек після введення
(хворим з високим ризиком або хворим, які знаходяться в стані
шоку, рекомендована доза 0,5 мг/кг маси тіла); в/м початкова доза
4-8 мг/кг маси тіла, яка забезпечує хірургічну анестезію протягом
12-25 хв через декілька хв після введення; крапельно 500 мг
кетаміну додати до 500 мл 5% р-ну глюкози або 0,9% р-ну натрію
хлориду; початкова рекомендована доза - 2-6 мг/кг/год; підтримуюча
анестезія - у разі необхідності половину початкової дози або
початкову дозу можна вводити повторно в/м або в/в.
2.2. Анестезуючі засоби для локальної анестезії - Лідокаїн (Lidocaine) (див. також п. 2.2 розділу
"Анестезіологія") Показання для застосування ЛЗ: розчин для ін'єкцій 2%
використовують для місцевої анестезії в хірургії, офтальмології,
оториноларингології та у стоматології. Спосіб застосування та дози ЛЗ: для місцевої анестезії
(провідникова, інфільтраційна, термінальна, спинномозкова); доза,
яку вводять, значною мірою залежить від місця застосування; при
місцевій анестезії - для провідникової анестезії застосовують
5-10 мл 2% р-ну; дітям до 2 років застосовують для поверхневої
анестезії, попередньо наносячи на ватний тампон, дітям дозу
корегують відповідно до віку та фізичного стану.
3. Анальгетики та неспецифічні протизапальні засоби
- Ібупрофен (Ibuprofen) (див. також п. 7.1.2. розділу
"Ревматологія") Показання для застосування ЛЗ: лікування
гемодинамічнозначущої відкритої артеріальної протоки у недоношених
новонароджених дітей із гестаційним віком менше 34 тижнів. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препаратом для в/в
застосування слід проводити тільки у відділеннях інтенсивіної
терапії новонароджних під наглядом досвідченого неонатолога; курс
лікування становить 3 ін'єкції з інтервалом між введеннями 24 год;
дозу ібупрофену підбирають залежно від маси тіла: 1-а ін'єкція -
10 мг/кг; 2-а та 3-я ін'єкції - 5 мг/кг; препарат призначають у
вигляді короткого 15-хв вливання, бажано у нерозведеному вигляді;
за необхідністю, об'єм, що вводиться, може бути відкоригований
р-ном натрію хлориду 9 мг/мл (0,9%) для ін'єкцій або р-ном глюкози
50 мг/мл (5%) для ін'єкцій; якщо після застосування першої або
другої дози у дитини розвивається анурія або олігурія, наступна
доза призначається тільки після відновлення адекватного діурезу;
якщо артеріальна протока залишається відкритою через 24 год після
останньої ін'єкції або відкривається повторно, може бути
призначений повторний курс, який так само складається з 3 доз
(див. вище); якщо після повторного курсу лікування стан
не змінюється, може знадобитися хірургічне лікування відкритої
артеріальної протоки. Торгова назва: II. Педеа, Merckle GmbH" для "Orphan Europe S.A.R.L." для
"Nycomed Austria GmbH", Німеччина/Австрія/Франція
4. Протисудомні та протиепілептичні препарати
- Вальпроєва кислота (Valproic acid) (див. також розділ
"Неврологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: як засіб монотерапії або в
комбінації з іншими протиепілептичними засобами для лікування
дітей при генералізованих нападах: клонічних, тонічних,
тоніко-клонічних, абсансах, міоклонічних, атонічних,
с-мі Леннокса-Гасто; при фокальних нападах - простих або вторинно
генералізованих; за необхідності профілактики судом при пропасниці
у дітей або за наявності факторів ризику рецидиву нападів. Спосіб застосування та дози ЛЗ: сироп необхідно застосовувати
за допомогою мірної ложки; рекомендована добова доза: діти -
30 мг/кг маси тіла; хворим до 1 року рекомендується призначати
добову дозу в два прийоми; для пацієнтів, які приймали раніше
протиепілептичні засоби, заміну їх слід проводити поступово,
досягаючи оптимальної дози приблизно протягом 2 тижнів; при цьому
доза попереднього препарату зменшується залежно від стану хворого;
для пацієнтів, які не приймали інші протиепілептичні засоби, дозу
препарату слід збільшувати кожні 2-3 дні, для того щоб досягти
оптимальної дози приблизно через тиждень; за необхідності
комбінації препарату з іншими протиепілептичніми засобами їх
додають поступово. Торгова назва: II. Депакін, сироп, 5,764 г/100 мл по 150 мл у фл., "Sanofi
Winthrop Industria" для "SANOFI-AVENTIS", Франція Конвулекс, р-н для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в амп., сироп
для дітей, 50 мг/мл, "Gerot Pharmazeutika GmbH", Австрія
- Натрію оксибутират (Natrii oxybutyras) (див. також
п. 18.3.1. розділу "Кардіологія"; п. 1.2.2. розділу
"Анестезіологія") Показання для застосування ЛЗ: неінгаляційний наркоз, вводний
та базисний наркоз в хірургії; у психіатричній та неврологічній
практиці - інтоксикації, травматичні ураження ЦНС, невротичні та
неврозоподібні стани, невралгія трійчастого нерва, порушення сну. Спосіб застосування та дози ЛЗ: для наркозу застосовують в/в,
в/м або внутрішньо; р-н вводять повільно, зі швидкістю 1-2 мл/хв,
можна також вводити в/в краплинно; через 5-7 хв після початку
введення хворі засинають; для вводного наркозу дітям призначають
препарат внутрішньо у дозі 150 мг/кг у 20-30 мл 5% р-ну глюкози за
40-60 хв до операції; в/в вводять дітям у дозі 100 мг/кг у
30-50 мл 5% р-ну глюкози протягом 5-10 хв; при наркозі із
застосуванням оксибутирату попередньо проводять звичайну
премедикацію (промедолом, атропіном, дипразином, піпольфеном); для
лікування гіпоксичного набряку мозку препарат застосовують в/в у
дозі 50-100 мг/кг (у комплексі з іншими заходами).
5. Гормональні препарати
- Дексаметазон (Dexamethasonum) (див. також п. 4.1. розділу
"Ендокринологія Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: для лікування захворювань, які
піддаються системному лікуванню ГКС, якщо місцеве лікування або
пероральний прийом неможливий або неефективний; ревматичні
захворювання; системні захворювання сполучної тканини; алергічні
захворювання: алергічний риніт, БА, кропив'янка, г. анафілактична
реакція на ЛЗ; захворювання дихального тракту (фіброз легень);
запальні захворювання кишечнику (виразковий ілеїт/коліт); деякі
захворювання нирок (нефротичний с-м); г. важкі дерматози -
пухирчатка звичайна, еритродермія; захворювання крові -
імуногемолітична анемія, тромбоцитопенічна пурпура; первинна
наднирковозалозна недостатність. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат призначений для в/в
струминного або краплинного і в/м введення, дозу препарату
встановлюють індивідуально; протягом доби можна вводити 4-20 мг
3-4 рази, тривалість парентерального введення звичайно становить
3-4 дні, потім переходять на підтримуючу терапію, пероральну форму
препарату; у г. періоді при різних захворюваннях і на початку
лікування препарат застосовують в більш високих дозах; дітям
призначають препарат в/м по 0,01-0,02 мг/кг кожні 12-24 год; при
недостатності кори надниркової залози - в/м по 0,02 мг/кг/добу в
3 ін'єкції кожну третю добу або кожен день по 0,01 мг/кг/добу.
- Гідрокортизон (Hydrocortisonum) (див. також п. 4.1. розділу
"Ендокринологія Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: первинна або вторинна
недостатність кіркового шару надниркових залоз; у передопераційний
період, тяжкому перебігу хвороби, якщо має місце недостатність
надниркових залоз, шок, який не піддається іншим видам лікування,
уроджена гіперплазія надниркових залоз; пухирчатка; бульозний
герпетиформний дерматит; поліморфна бульозна еритема
(с-м Стівенса-Джонсона); ексфоліативний дерматит; грибоподібний
мікоз; тяжкі АР (сезонний або постійний алергічний риніт);
сироваткова хвороба; БА; реакція гіперчутливості до ЛЗ; контактний
дерматит; трансфузійні реакції, г. неінфекційний набряк гортані;
тяжкі алергічні та запальні процеси з ураженням очей; при
виразковому коліті; регіонарному ентериті; аспіраційний пневмоніт;
набута гемолітична анемія; еритробластопенія; уроджена
гіпопластична анемія, г. лейкози у дітей; для посилення діурезу і
для зниження протеїнурії при нефротичному с-мі; при шоці, який
розвився внаслідок недостатності надниркових залоз, при
г. алергічних проявах після застосування адреналіну. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат можна вводити в/в
болюсно, краплинно, в/м; високі дози ГКС необхідно застосовувати
лише до моменту стабілізації стану хворого, але, в основному, не
більше 72 год; доза препарату призначається повторно через кожні
2-4-6 год, залежно від реакції організму хворого і клінічної
картини захворювання; при призначенні дітям дози препарату
зменшуються, при цьому доза, що призначається, повинна залежати
від тяжкості захворювання і отриманого клінічного ефекту, крім
того, необхідно враховувати вік і вагу тіла дитини; доза, що
призначається, повинна бути не менше 25 мг/добу.
- Глюкагон (Glucagon) Показання для застосування ЛЗ: лікування тяжких
гіпоглікемічних реакцій, які можуть виникати у хворих на
інсулінозалежний ЦД. Спосіб застосування та дози ЛЗ: ввести 0,5 мл фл. (дітям з
масою тіла до 25 кг або віком до 6-8 років) п/ш або у верхню
зовнішню частину м'яза стегна; звичайно клінічний ефект від
введення препарату настає протягом 10 хв; коли хворий зможе
ковтати, йому необхідно вуглеводи для відновлення запасів
глікогену в печінці і запобігання розвитку повторної гіпоглікемії.
Інсуліни короткої дії

(також див. пп. 1.1. розділу

"Ендокринологія. Лікарські засоби")
- Інсулін людини (Insulin human)* Показання до застосування ЛЗ: транзиторна гіперкаліємія у
новонароджених. Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводиться п/ш, в/в від одного
до кількох разів на добу; інтервал між п/ш ін'єкцією та прийманням
їжі повинен бути не більше 30 хв; при орієнтовному розрахунку доз
препарату можна керуватися такими міркуваннями: у випадку, коли
рівень глікемії перевищує 9 ммоль/л, для корекції кожних наступних
0,45-0,9 ммоль/л глюкози крові потрібно 2-4 МО інсуліну;
остаточний добір дози інсуліну проводиться під контролем
загального стану хворого і з урахуванням глюкозурії і глікемії,
які спостерігаються на фоні застосування препарату; МДД для дітей
не повинна перевищувати 0,7 МО/кг; добова доза більше 1 ОД/кг/добу
свідчить про передозування інсуліну, у дітей, вагітних зміна дози
інсуліну не повинна перевищувати 2-4 МО на одну ін'єкцію. Торгова назва: I. Фармасулін(R) Н, ВАТ "Фармак" Хумодар(R) P, Хумодар(R) PP, Хумодар(R) P 100, Хумодар(R)
Р100Р, ЗАТ по виробництву інсулінів "Індар" Восулін-Р-Здоров'я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я",
м. Харків для "AllMed International Inc.", Україна/США II. Актрапід(R) НМ, Актрапід(R) НМ, Актрапід(R) НМ Пенфіл(R),
Novo Nordisk A/S, Данія Восулін - Р, Wockhardt Ltd, Індія Генсулін Р, BIOTON S.A., Польща Хумулін(R) Регуляр, Lilly France S.A.S., Франція.
6. Діуретики
- Фуросемід (Furosemide) (див. також п. 9.1. розділу
"Кардіологія") Показання для застосування ЛЗ: набряки при хр. і г. застійній
серцевій недостатності, при хр. нирковій недостатності; г. ниркова
недостатність; набряки при захворюваннях печінки; підтримка
форсованого діурезу. Спосіб застосування та дози ЛЗ: режим дозування встановлює
лікар індивідуально, залежно від вираженості розладів
водно-електролітного балансу, величини клубочкової фільтрації,
тяжкості стану пацієнта; для досягнення оптимальної ефективності
та пригнічення зустрічної регуляції загалом віддається перевага
безперервній інфузії фуросеміду у порівнянні з повторними
болюсними ін'єкціями; для дітей рекомендована доза фуросеміду для
парентерального введення складає 1 мг/кг ваги тіла, але МДД
не повинна перевищувати 20 мг.
- Спіронолактон (Spironolactonum) (див. також п. 9.5. розділу
"Кардіологія") Показання для застосування ЛЗ: при набряковому с-мі,
зумовленому хр. серцевою недостатністю, цирозом печінки, при
нефротичному с-мі, гіперальдостеронізмі, церебральному і
ідіопатичному набряках, як допоміжний засіб при міастенії і БА,
періодичному гіпокаліємічному паралічі, а також з метою
нормалізації концентрації іонів калію в плазмі при лікуванні
салуретиками. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу встановлюють
індивідуально, залежно від ступеня порушень водно-електролітного
обміну і гормонального статусу хворого; дітям, залежно від ступеня
набряку, призначають у дозі 1,5-3,5 мг/кг/добу, поділяючи добову
дозу на 1-4 прийоми; дозують дітям залежно від ваги тіла: при вазі
менше 5 кг - 6,25 мг 1 р/добу чи через добу; при вазі від 5 до
10 кг - 12,5 мг 1 р/добу чи через добу.
- Манітол (Mannitol) (див. також п. 9.6. розділу
"Кардіологія"; розд. 7 "Анестезіологія") Показання для застосування ЛЗ: набряк мозку, черепномозкова
гіпертензія, олігурія у разі г. ниркової або нирково-печінкової
недостатності; епілептичний статус; посттрансфузійні ускладнення
після введення несумісної крові; форсований діурез при отруєнні
барбітуратами і саліцилатами та інших отруєннях; для профілактики
гемолізу при операціях з екстракорпоральним кровообігом. Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять тільки в/в; дітям як
діуретичний засіб вводять в/в крапельно із розрахунку 0,25-2 г/кг
або 60 г на 1 кв.м поверхні тіла протягом 2-6 год; при набряку
мозку, підвищеному внутрішньочерепному тиску або глаукомі -
1-2 г/кг або 30-60 г на 1 кв.м поверхні тіла протягом 30-60 хв; у
дітей з низькою масою тіла або знесилених пацієнтів достатньою є
доза 500 мг/кг; при отруєннях у дітей проводять в/в інфузію до
2 г/кг маси тіла або 60 г на 1 кв.м поверхні тіла.
7. Препарати для парентерального живлення
- Розчин глюкози (Glucose) (див. також п. 6.3 розділу
"Анестезіологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: гіпер- та ізоосмотична
дегідратація, колапс, шок, інтоксикація, гіпоглікемія. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат застосовують в/в
краплинно; дітям доза залежить від віку, маси тіла, стану хворого;
дітям у разі необхідності поповнення об'єму циркулюючої крові
дозування 5% р-ну глюкози проводять з урахуванням дефіциту рідини
в організмі та добової потреби в рідині дитини, що становить у
дітей до 1 року 130-150 мл/кг/добу; у дітей старше 1 року, як і у
дорослих - 20-30 мл/кг/добу; об'єм клізми з 5% р-ном глюкози
повинен відповідати віку дитини у тій самій дозі, що для в/в
інфузій, бажано краплинно.
- Ізолейцин + лейцин + валін + лізин + метіонін + треонін +
фенілаланін + триптофан + аргінін + гістидин + аланін + гліцин +
пролін + серин + тирозин + таурин Показання до застосування: для часткового парентерального
харчування недоношених, немовлят та дітей раннього віку; разом з
р-нами вуглеводів, жировими емульсіями, а також препаратами
вітамінів, електролітів і мікроелементів забезпечує повне
парентеральне харчування. Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначений для тривалого
краплинного в/в введення, переважно в центральні вени; максимальна
швидкість уведення - до 0,1 г амінокислот на кг/год, що дорівнює
1 мл/кг/год; МДД у дітей до 1 року - 1,5-2,5 г амінокислот на 1 кг
маси тіла на добу, або 15-25 мл р-ну для інфузій на 1 кг маси тіла
на добу; застосовується доти, доки зберігається необхідність у
парентеральному харчуванні. Торгова назва: II. Аміновен Інфант 10%, р-н для інфузій 10% по 100 мл або по
250мл у фл.; 1000 мл р-ну містять L-аргініну 7,500 г; L-лейцину
13,000 г; L-ізолейцину 8,000 г; L-метіоніну 3,120 г;
L-фенілаланіну 3,750 г; L-аланіну 9,300 г; L-проліну 9,710 г;
L-валіну 9,000 г; L-треоніну 4,400 г; L-лізину ацетату
(моноацетату) 12,000 г еквівалентно L-лізину 8,51 г; гліцину
4,150 г; L-гістидину 4,760 г; L-серину 7,670 г;
N-ацетил-L-тирозину 5,176 г еквівалентно L-тирозину 4,20 г;
L-триптофану 2,010 г; N-ацетил-L-цистеїну 0,770 г еквівалентно
L-цистеїну 0,52 г L-яблучної кислоти 2,620 г; таурину 0,400 г,
виробництва Fresenius Kabi Austria GmbH для "Fresenius Kabi
Deutschland GmbH", Австрія/Німеччина
- Олія соєва (Soybean oil) (див. також п. 6.2. розділу
"Анестезіологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: парентеральне харчування; для
хворих з дефіцитом незамінних жирних кислот, не здатних до
самостійного відновлення нормального балансу ессенціальних жирних
кислот шляхом перорального споживання. Спосіб застосування та дози ЛЗ: для немовлят і дітей раннього
віку рекомендована доза може варіювати від 0,5 до 4 г
тригліцеридів/кг/добу, що відповідає 2,5-20 мл/кг/добу інтраліпіду
20%; швидкість інфузії не повинна перевищувати 0,17 г
тригліцеридів/кг/год (4 г/кг/добу); недоношеним новонародженим і
новонародженим з малою масою тіла бажано проводити інфузію
інтраліпіду безупинно протягом доби; початкова доза, що становить
0,5-1 г тригліцеридів/кг/добу, може бути поступово збільшена на
0,5-1 г/кг/добу до дози 2 г/кг/добу; тільки при пильному контролі
концентрації тригліцеридів у сироватці крові, печінкових проб і
насичення крові киснем можливе подальше збільшення дози до
4 г/кг/добу; не допускається перевищення цього рівня з метою
компенсації пропущеної раніше дози; для запобігання або корекції
недостатності ненасичених жирних кислот рекомендується введення
інтраліпіду в дозах, які забезпечують надходження достатньої
кількості лінолевої і ліноленової кислот і 4-8% небілкової
енергії; при стресовому стані у поєднанні з недостатністю
ессенціальних жирних кислот можна вводити більші дози інтраліпіду. Торгова назва: II. Інтраліпід 20%, Fresenius Kabi Austria GmbH для
"Fresenius Kabi", Австрія/Німеччина
8. Розчини електролітів
- Кальцію глюконат (Calcium gluconate) Показання для застосування ЛЗ: при недостатній функції
паращитоподібних залоз, підвищеному виведенні кальцію з організму,
при алергічних захворюваннях та алергічних ускладненнях
медикаментозної терапії, для зменшення проникності судин при
патологічних процесах різноманітного ґенезу, при паренхіматозному
гепатиті, токсичних ураженнях печінки, нефриті, еклампсії,
гіперкаліємії, при шкірних захворюваннях, як кровоспинний засіб, а
також як антидот. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям в/м вводити препарат
не рекомендується через можливість розвитку некрозу; дітям в/в,
залежно від віку, 10-% р-н глюконату кальцію вводять у наступних
дозах - до 6 місяців - 0,1-1 мл, в 7-12 місяців - 1-1,5 мл.
- Натрію хлорид (Sodium chloride) (див. також п. 5.7 розділу
"Анестезіологія" та п. 2.1.1.7 розд. "ЛОР") Показання для застосування ЛЗ: дегідратація, гіпонатріємія,
гіпохлоремія, інтоксикації різної етіології, тяжкий перебіг
післяопераційного періоду, великі опіки, шок, тривала діарея,
нестримне блювання, г. масивні крововтрати, тривалі гарячкові
стани, неможливість перорального введення необхідної добової норми
води та електролітів, приготування р-нів ЛЗ для зовнішнього та
парентерального застосування; місцево для промивання ран, очей,
слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії. Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають в/в, ректально та
зовнішньо; в/в краплинно зі швидкістю 4-10 мл/кг/год, призначають
у клізмах по 75-100 мл, застосовують для промивання ран, очей,
слизових оболонок.
- Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrocarbonate) (див. також
п. 5.7 розділу "Анестезіологія") Показання для застосування ЛЗ: некомпенсований метаболічний
ацидоз при різних захворюваннях: інтоксикації різної етіології,
тяжкий перебіг післяопераційного періоду, великі опіки, шок,
тривала діарея, нестримне блювання, г. масивні крововтрати, тяжкі
ураження печінки та нирок, тривалі пропасні стани, тяжка гіпоксія
новонароджених; абсолютним показанням є зниження pH крові нижче
7,2 (норма 7,37-7,42). Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають дітям - в/в
краплинно; залежно від ступеня вираженості ацидозу препарат
застосовують нерозведеним або розведеним р-ном глюкози 5% у
співвідношенні 1:1; новонародженим вводять в/в в дозі 4-5 мл/кг,
дітям інших вікових груп - у дозі 5-7 мл/кг маси тіла.
9. Серцево-судинні препарати
9.1. Адреноміметики - Епінефрин (Epinephrine) (див. також п. 12.1 розділу
"Кардіологія") Показання для застосування ЛЗ: АР негайного типу:
анафілактичний шок, що розвився при застосуванні ЛЗ, чи сироваток
або при контакті з алергенами; БА; гіпоглікемія внаслідок
передозування інсуліну, гіпокаліємія; асистолія, зупинка серця;
подовження дії місцевих анестетиків; AV-блокада III ст., що гостро
розвинулась. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат призначають п/ш,
в/м, іноді в/в; при асистолії в немовлят - в/в 10-30 мкг/кг кожні
3-5 хв, повільно; дітям при анафілактичному шоку п/ш або в/м - по
10 мкг/кг (максимально - до 0,3 мг); при необхідності введення
повторюють через кожні 15 хв (до 3 разів); дітям при
бронхоспазмі - п/ш 10 мкг/кг (максимально - до 0,3 мг); при
необхідності введення повторюють кожні 15 хв (до 3-4 разів) чи
кожні 4 год.
- Добутамін (Dobutamine) (див. також п. 12.2 розділу
"Кардіологія") Показання для застосування ЛЗ: для інотропної підтримки
міокарда при лікуванні серцевої недостатності з низьким серцевим
викидом, пов'язаної з кардіоміопатіями, інфекційно-алергічним
шоком, кардіогенним шоком та операціями на серці. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дозу добутаміну необхідно
підбирати індивідуально; швидкість і тривалість введення препарату
залежать від реакції хворого на лікування і появи побічних
ефектів; у випадках безперервного введення протягом більше 72 год
може виникнути толерантність до препарату і у зв'язку з цим
з'явитися необхідність збільшення дози; перед припиненням введення
препарату зменшувати дозу рекомендується поступово; при лікуванні
дітей добутамін можна застосовувати в будь-якому віці: починати
введення рекомендовано з дози 2,5-5 мкг/кг/хв, поступово
підвищуючи її максимально до 20 мкг/кг/хв, залежно від ефекту;
більшість побічних ефектів, особливо тахікардія, спостерігається
при застосуванні добутаміну для лікування дітей в дозах більших за
7,5 мкг/кг/хв; беручи до уваги вузький терапевтичний діапазон доз,
підбирати необхідну дозу препарату для дітей слід дуже обережно;
добутамін можна призначати тільки у вигляді в/в інфузій; оскільки
добутамін має короткий T , в/в введення препарату повинно бути

1/2 езперервним; щоб забезпечити точність дозування, високі
концентрації добутаміну слід призначати тільки через інфузійний
насос.
9.2. Допамінергічні агоністи - Допамін (Dopamine) (див. також п. 12.1 розділу
"Кардіологія") Показання для застосування ЛЗ: для корекції порушень
кровообігу, які спостерігаються при шоку, зумовленому серцевою
недостатністю, гіповолемією, операціями на серці та іншими
хірургічними операціями, травмою, ендотоксичною септицемією та
анафілаксією, а також для лікування тяжкої форми гіпотензії і
станів, які загрожують виникненням шоку або ниркової
недостатності. Спосіб застосування та дози ЛЗ: у педіатрії препарат можна
застосовувати у будь-якому віці, включаючи новонароджених;
лікування слід починати з низької дози (1,5-3,5 мкг/кг/хв),
поступово підвищуючи її до досягнення бажаного ефекту; підтримуюча
доза зазвичай дорівнює 4-6 мкг/кг/хв.; МДД в окремих випадках може
досягати 20 мкг/кг/хв., тривалість курсу лікування для дорослих і
дітей залежить від обставин у кожному окремому випадку; наприкінці
лікування вливання необхідно припиняти поступово; до початку курсу
лікування необхідно відновити об'єм циркулюючої крові.
9.3. Серцеві глікозиди - Дигоксин (Digoxin) (див. також розділ 11 "Кардіологія") Показання для застосування ЛЗ: фібриляція і тріпотіння
передсердь, пароксизмальні надшлуночкові тахіаритмії, хр. застійна
серцева недостатність. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дигоксин вводять в/в; вводять
повільно у 10 мл 5% р-ну глюкози або ізотонічного р-ну натрію
хлориду; у перші дні лікування вводять 1-2 р/добу, у наступні -
1 р/добу протягом 4-5 днів, після чого переходять на приймання per
os у підтримуючих дозах; для краплинного введення 1-2 мл 0,025%
р-ну розводять у 100 мл 5% р-ну глюкози або ізотонічного р-ну
натрію хлориду (вводять в/в зі швидкістю 20-40 крап./хв); дози
насичення дигоксином у дітей залежно від віку: недоношеним
новонародженим 0,02-0,03 мг/кг; доношеним новонародженим
0,03-0,04 мг/кг.
9.4. Блокатори кальцієвих каналів - Верапаміл (Verapamil) (див. також п. 1.4.1 та п. 3.3
розділу "Кардіологія") Показання для застосування ЛЗ: лікування пароксизмальної
надшлуночкової тахікардії; тріпотіння/миготіння передсердь; у
педіатричній практиці р-н для ін'єкцій, застосовують при
пароксизмальній надшлуночковій тахікардії. Спосіб застосування та дози ЛЗ: в/в введення повинно
здійснюваться повільно (не менше 2 хв) під контролем ЕКГ та АТ;
рекомендовані дози для дітей віком 0-1 рік - лікування призначають
тільки за життєвими показаннями, якщо немає альтернативного
лікування; рідко після в/в застосування верапамілу у
новонароджених та грудних дітей спостерігались тяжкі гемодинамічні
порушення; новонароджені: 0,75-1,0 мг верапамілу гідрохлориду, що
відповідає 0,3-0,4 мл р-ну для ін'єкцій; грудні діти: 0,75-2,0 мг
верапамілу гідрохлориду, що відповідає 0,3 - 0,8 мл р-ну для
ін'єкцій; введення препарату припиняють одразу після настання
ефекту.
9.5. Блокатори М-холінорецепторів - Атропін (Atropine) (див. також п. 4.1 розділу
"Офтальмологія") Показання для застосування ЛЗ: БА, брадикардія,
симптомокомплекс Морганьї-Адамса-Стокса; легеневі кровотечі,
пригнічення дихання; отруєння задушливими речовинами, морфіном,
отруйними грибами, холіноміметичними речовинами,
антихолінестеразними препаратами; як спазмолітичний засіб при
проведенні радіологічних досліджень кишечнику; профілактика
аритмій, спричинених анестезією. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат вводять під шкіру,
в/м, в/в по 0,25-0,5-1 мг (0,25-0,5-1 мл) 1-2 р/добу; при вводному
наркозі з метою зменшення ризику пригнічення вагусом ЧСС і
зменшення секреції слинних і бронхіальних залоз - 0,3-0,6 мг п/ш
або в/м за 30-60 хв до анестезії; у комбінації з морфіном (10 мг
морфіну сульфату) - за 1 год до анестезії; для дітей вища разова
доза залежно від віку становить:до 6 міс. - 0,02 мг; при отруєнні
антихолінестеразними препаратами препарат уводять по 2 мг в/м
кожні 20-30 хв до виникнення почервоніння й сухості шкіри,
розширення зіниць і появи тахікардії, нормалізації дихання.
10. Препарати коагуляційної дії
10.1. Синтетичний аналог вітаміну K - Менадіон (Menadione) (див. також п. 7.2 розділу
"Гематологія") Показання для застосування ЛЗ: гіповітаміноз вітаміну K при
с-мі мальабсорбції, целіакії, порушенні функцій тонкого кишечнику,
підшлункової залози, тривалій діареї, дизентерії, парентеральному
харчуванні, у новонароджених, що одержують незбагачені суміші, або
тих, які знаходяться виключно на грудному вигодовуванні; кровотечі
при виразках шлунка та ДПК; тромбоцитопенічна пурпура; кровотечі
при септичних захворюваннях; геморагічний с-м, пов'язаний з
гіпопротромбінемією; кровотечі після травм і хірургічних втручань;
порушення коагуляції внаслідок зниження вмісту чинників II, VII,
IX, X, на фоні прийому похідних кумарину і індандіону,
саліцилатів, деяких антибіотиків; геморагічна хвороба у
новонароджених (профілактика і лікування), в т.ч. у новонароджених
високої групи ризику - що народилися від матерів, які отримували
антикоагулянти. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат вводять в/м
новонародженим - до 4 мг/добу, до 1 року - 2-5 мг/добу; тривалість
лікування - 3-4 дні, після 4-денної перерви курс при необхідності
повторюють; при хірургічних втручаннях з можливою сильною
паренхіматозною кровотечею призначають протягом 2-3 днів перед
операцією.
10.2. Інгібітор фібрінолізу - Амінокапронова кислота (Aminocapronic acid) Показання для застосування ЛЗ: як кровоспинний засіб при
хірургічних операціях і різних патологічних станах із підвищенням
фібринолітичної активності крові і тканин: операції на легенях,
серці, судинах, щитоподібній, підшлунковій залозі, хворобах
печінки; гіпопластичній анемії; носових, шлунково-кишкових
кровотечах; для запобігання розвитку вторинної гіпофібриногенемії
при масивних переливаннях консервованої крові. Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають внутрішньо або
в/в; розрахунок доз ведеться відносно кислоти амінокапронової;
дітям при помірному підвищенні фібринолітичної активності
призначають тільки внутрішньо в дозі 0,05 г/кг; дози залежно від
віку становлять до 1 року разова 0,5 г; добова 3 г.; при г.
кровотечах дози становлять для дітей до 1 року - разова 1 г,
добова 6 г, тривалість лікування залежить від ефективності
терапії.
10.3. Антикоагулянт прямої дії - Гепарин натрію (Heparin sodium) (див. також п. 8.1.2
розділу "Гематологія" та п. 14.1.1 і 17.1.2 розд. "Кардіологія") Показання для застосування ЛЗ: лікування тромбозу чи емболії
будь-якого генезу та локалізації; лікування після стрептокіназного
фібринолізу; лікування в комбінації з урокіназним лізисом;
антикоагулянтна терапія під час екстракорпорального кровообігу та
діалізу. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат вводять в/в та п/ш;
в/м введення не рекомендовано через можливість виникнення гемато;
дозу препарату встановлюють індивідуально, з урахуванням часу
згортання крові, залежно від патологічного процесу, клінічних і
лабораторних показників; перед призначенням кожної дози слід
проводити коагуляційні тести; п/ш ін'єкції краще вводити у складки
шкіри на передній черевній стінці; як виключення можна
використовувати інші місця введення (плече, стегно); дітям віком
1-3 місяці гепарин вводять в/в, в дозі 800 МО на кг маси тіла на
добу; у всіх випадках застосування гепарину за 1-3 дні до його
відміни призначають непрямі антикоагулянти.
10.4. Антидоти гепарину - Протамін (Protamin) Показання для застосування ЛЗ: необхідність нейтралізувати
дію надлишку екзогенного гепарину: при його передозуванні, після
операцій із застосуванням екстракорпорального кровообігу та
застосуванням гепарину, при лікуванні за допомогою апарата "штучна
нирка"; деякі види геморагій, пов'язані з гепариноподібними
порушеннями згортання крові. Спосіб застосування та дози ЛЗ: протамін слід застосовувати у
вигляді дуже повільних в/в або в/м ін'єкцій; потрібна кількість
протаміну залежить від рівня гепарину, що циркулює в крові; доза
протаміну, потрібна для його нейтралізації, знижується відповідно
до часу, який минув з моменту ін'єкції; коли потрібна зупинка
кровотечі, спричиненої гепарином, доза препарату повинна складати
50% від останньої введеної дози гепарину (в МО); якщо гепарин був
введений в/в, всю дозу протаміну (1000 ОД) слід ввести в/в
повільно (протягом 2-5 хв); у випадку п/ш введення гепарину, меншу
частину дози слід ввести повільно в/в, а більшу частину - у
вигляді протаміну (5000 ОД) в/м; якщо рівень гепарину не відомий,
рекомендується розпочинати введення не більше ніж з 1 мл протаміну
(1000 ОД) повільно в/в; застосовують в/в струминно повільно чи
крапельно з контролем згортання крові; призначають у дозі 50 мг,
при необхідності введення можна повторити через 15 хв; МДД -
150 мг/год; при кровотечах добова доза становить 5-8 мг/кг,
вводять в/в крапельно за 2 прийоми з інтервалом 6 год; максимальна
тривалість курсу лікування - 3 дні; для запобігання утворенню
надлишку протаміну, препарат слід призначати доти, доки
не нормалізується тромбіновий час.
11. Препарати крові, плазми та плазмозамінники
- Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного
введення (Immunoglobulinum human normale ad usum intravenosum)*
(див. також п. 1.1.1. розділу "Імуномодулюючі та протиалергічні
засоби") Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування
інфекцій у недоношених дітей із малою вагою при народженні
(1500 г). Спосіб застосування та дози ЛЗ: для дітей доза препарату
становить 3-4 мл (0,15-0,2 г) на 1 кг маси тіла, одноразово; за
окремими показниками разова доза може збільшуватись до 8 мл
(0,4 г) на 1 кг маси тіла, але не більше 10 мл (0,5 г) на 1 кг
маси тіла; при первинному і вторинному імунодефіциті - 4 мл
(0,2 г) на 1 кг маси тіла одноразово, або більше з інтервалом
3-4 тижні; при тяжких бактеріальних та вірусних інфекціях - 4-8 мл
на 1 кг маси тіла, число трансфузій залежить від тяжкості процесу;
при цитопеніях різного ґенезу - 4 мл (0,2 г) на 1 кг маси тіла
щоденно протягом 5 діб або 20 мл (1 г) на 1 кг маси тіла протягом
2 діб; при аутоімунних захворюваннях - 4-8 мл (0,2-0,4 г) на 1 кг
маси тіла щоденно протягом 5 діб або 20 мл (1 г) на 1 кг маси тіла
протягом 2 діб; курсова доза не повинна перевищувати 2 г/кг маси
тіла.
- Імуноглобулін антицитомегаловірусний (див. також п. 1.1.2.
розділу "Імуномодулюючі та протиалергічні засоби") Показання для застосування ЛЗ: ЦМВ-інфекції у новонароджених
і дітей молодшого віку,що народжені інфікованими матерями та мають
клінічні прояви захворювання; Спосіб застосування та дози ЛЗ: імуноглобулін вводять в/м;
для лікування ЦМВ-інфекцій у новонароджених імуноглобулін вводять
3 рази з інтервалом 2-3 дні по 0,5 мл (1 амп.). Концентрат фактору VIII (див. також п. 7.1. розділу
"Гематологія. Лікарські засоби") Концентрат фактору IX комплексний (фактори згортання II, VII,
IX, X) (див. також п. 7.1. розділу "Гематологія. Лікарські
засоби")
12. Вітаміни
- Аскорбінова кислота (Ascorbic acid) Показання для застосування ЛЗ: лікування дефіциту
аскорбінової кислоти; кровотечі, захворювання печінки; отруєння
аконітом, бензокаїном, аніліном, дисульфурамом, бензолом,
барбітуратами, талієм, фенолами, хініном. Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають в/м та в/в,
тривалість курсу обумовлена характером патологічного процесу і
ефективністю терапії (моно- або комплексної); для лікування
дефіцитних станів у дітей - 30-50 мг/доб (0,6-1,0 мл 5% р-ну);
добова потреба у дітей віком до 6 місяців - 30 мг.
- Холекальциферол (Cholecalciferole) (див. п. 7.1.5. розділу
"Ендокринологія. Лікарські засоби") Ергокальциферол (Ergocalciferol) (див. п. 7.1.5. розділу
"Ендокринологія. Лікарські засоби")
- Піридоксин (Pyridoxine) (див. також розділ "Неврологія.
Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: гіповітаміноз B6, викликаний
неповноцінним харчуванням, довготривалою інфекцією, діареєю,
ентеритом, тривалим стресовим станом, с-мом мальабсорбції,
гемодіалізом; у складі комплексної терапії гіпохромної і
мікроцитарної анемій; у дерматологічній практиці при
себореєподібних і несеборейних дерматитах, нейродермітах,
псоріазі, ексудативних діатезах; г. і хр. гепатити, гестоз;
терапія піридоксинзалежних судом. Спосіб застосування та дози ЛЗ: доцільно одночасно призначати
фолієву кислоту, ціанокобаламін, рибофлавін; дітям при
гіповітамінозі B6 парентерально препарат призначають із розрахунку
1-2 мг/кг маси тіла щодня протягом 2 тижнів.
Комбіновані препарати
- Ретинол + ергокальциферол + аскорбінова кислота (Retinol +
ergocalciferol + ascorbic acid) ** Показання для застосування ЛЗ: профілактика і лікування
дефіциту вітамінів A, C, D у недоношених і доношених немовлят
віком до 1 року. Спосіб застосування та дози ЛЗ: 1 мл = 1 піпетка на добу під
час або відразу після їди; тривалість лікування визначається
залежно від тяжкості вітамінного дефіциту. Торгова назва: II. Мульти-ТАБС-бебі, р-н для перорального застосування по
30 мл у фл.; 1 мл р-ну містить вітаміну A - 300,0 мкг (1000 МО),
вітаміну D - 10,0 мкг (400 МО), вітаміну C - 35,0 мг; виробництва
"Ferrosan A/S", Данія
13. Засоби еритропоетичної дії
- Заліза хлорид (Ferrous chloride) (див. п. 1.1.1. розділу
"Гематологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування
залізодефіцитних анемій; недостатність заліза при надмірних
крововтратах, при недостатньому надходженні заліза у малих дітей
та в період інтенсивного росту; анемія внаслідок недостатнього
всмоктування заліза з кишечнику при захворюваннях ШКТ;
профілактика дефіциту заліза у недоношених, новонароджених з
багатодітної вагітності, у дітей, матері яких у період вагітності
перенесли анемію. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат приймають з водою

2+
або соком; 1 крап. містить приблизно 1,6 мг заліза (Fe );
недоношеним дітям щоденно 1,5-3 мг/кг заліза (1-2 крап.) протягом
3-5 місяців; діти до 1 року - 15-30 мг (9-19 крап.) 1 р/добу;
лікувальна доза для дітей не повинна перевищувати 3 мг/кг/добу,
профілактичні дози складаються з 1/2-1/3 терапевтичних;
рекомендується проводити контроль концентрації Hb і заліза в крові
кожні 3-4 тижні; після нормалізації гематологічних показників
препарат слід приймати принаймні ще 6-8 тижнів.
- Заліза сульфат (Ferrous sulfate) (див. п. 1.1.1. розділу
"Гематологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: залізодефіцитні анемії різної
етіології; латентна нестача заліза в організмі що пов'язана з
надмірними втратами заліза або підвищеною потребою в ньому (період
активного росту, неповноцінне харчування, окремі стадії лікування
B12-дефіцитної анемії, хронічний гастрит з секреторною
недостатністю, зниження опірності організму при інфекційних
захворюваннях, пухлинах). Спосіб застосування та дози ЛЗ: крап. призначають переважно
дітям першого року життя, приймають внутрішньо безпосередньо перед
їдою або під час їди, з невеликою кількістю рідини; добова доза
становить 3-5 крап./кг маси тіла (1 мл препарату = 18 крап.),
кратність призначення - 2-3 р/добу; добова доза препарату
визначається залежно від рівня Hb, маси тіла та віку пацієнта;
орієнтовна середня доза для немовлят (діти до 1 року життя) -

2+ 0-15 крап. 3 р/добу (що відповідає приблизно 17-24 мг Fe на
добу); тривалість лікування - 1 місяць; після досягнення
нормальних показників сироваткового заліза та Hb ще протягом
принаймні 8-12 тижнів слід проводити підтримуюче лікування.
- Заліза гідроксид (Ferrous hydroxydi)** (див. п. 1.1.1.
розділу "Гематологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування латентного
залізодефіциту; лікування залізодефіцитних анемій. Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза препарату та
тривалість його приймання залежить від ступеня залізодефіциту;
лікування триває протягом 3-5 місяців до нормалізації рівня Hb;
після цього препарат застосовують ще протягом декількох тижнів для
поповнення запасів заліза в організмі; діти до 1 року - початкова
доза становить 2,5 мл (1/2 ложечки для дозування) сиропу на добу;
дозу поступово підвищують до 5 мл (1 ложечка для дозування) сиропу
на добу; латентний залізо дефіцит - лікування продовжується
протягом 1-2 місяців; сироп можна змішувати з сокми або зі
штучними сумішами для годування.
- Ціанокобаламін (Cyanocobalamin) (див. також п. 1.2.1
розділу "Гематологія") Показання для застосування ЛЗ: злоякісні, постгеморагічні та
залізодефіцитні анемії, апластичні анемії у дітей, анемії
аліментарного характеру, а також спричинені токсичними речовинами
і ЛЗ, анемії, пов'язані з дефіцитом вітаміну B12, незалежно від
причин дефіциту, дитячий церебральний параліч, захворювання
печінки. Спосіб застосування та дози ЛЗ: ціанокобаламін вводять в/м,
п/ш або в/в; при апластичних анеміях у дітей вводять по 100 мкг до
настання клінікогематологічного поліпшення; при анеміях
аліментарного характеру в ранньому дитячому віці і анеміях у
недоношених дітей застосовують по 30 мкг протягом 15 днів; дітям
раннього віку при хворобі Дауна, дитячому церебральному паралічі
призначають по 15-30 мкг через день; при гепатитах і цирозах
печінки дітям призначають по 30-60 мкг/добу або по 100 мкг через
день протягом 25-40 днів; тривалість лікування і проведення
повторних курсів залежать від характеру захворювання і
ефективності лікування.
- Епоетин бета (Epoetin beta) (див. також п. 1.3 розділу
"Гематологія" та розд. 6 "Онкологія") Показання для застосування ЛЗ: анемія у новонароджених та
недоношених дітей; профілактика анемії у недоношених
новонароджених, що народилися з масою тіла 750-1500 г до 34-го
тижня вагітності. Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводять в/в, тривалість
введення - не менш 2 хв, або п/ш; препарат не слід застосовувати
разом із р-нами інших ЛЗ; початкова доза 50 МО/кг маси тіла 3 рази
на тиждень; в процесі лікування необхідно спостерігати за темпами
зростання гематокриту; якщо підвищення гематокриту менше 0,5% на
тиждень дозу збільшують на 25 МО/кг кожні чотири тижні;
максимальна доза не повинна перевищувати 200 МО/кг три рази на
тиждень; метою терапії є досягнення рівня гематокриту 30-35%, а Hb
100-120 г/л, після чого потрібно зменшити останню дозу на 50% та
індивідуально підібрати дози для підтримки бажаного рівня
гематокриту (30-35%); для успішної терапії слід усунути у
пацієнтів недостачу заліза, фолієвої кислоти і вітаміну B12; для
профілактики анемії у недоношених новонароджених введення
препарату повинно починатися якомога раніше, переважно з 3-го дня
життя і продовжуватися 6 тижнів; профілактика анемії у недоношених
новонароджених препарат вводять п/ш у дозі 250 МО/кг маси тіла
3 рази на тиждень; лікування еритропоетином повинно починатися
якомога раніше, переважно з 3-го дня життя, і продовжуватися
6 тижнів. Торгова назва: II. Еритростим, Федеральне державне унітарне підприємство
"Науково-виробниче об'єднання "Мікроген", Російська Федерація Рекормон, "Roche Diagnostics GmbH" дочірнє підприємство
"F. Hoffmann-La Roche Ltd", Німеччина/Швейцарія
Комбіновані препарати
- Заліза амонійного цитрат + вітамін B12 + фолієва кислота
(Ferrous ammonici citrate + cyanocobalamin + folic acid) Показання для застосування ЛЗ: лікування залізо- та
фолієводефіцитної анемій; стани, що асоційовані з підвищеною
потребою організму в залізі та інших компонентах препарату
(вагітність, годування груддю, гіпохлоргідрія, гостра та хронічна
крововтрата, опікова хвороба, стан після операції на шлунку,
хр. ниркова недостатність і гемодіаліз, целіакія, неспецифічний
виразковий коліт і хвороба Крона, ентерити, глисні інвазії,
с-м мальабсорбції, різке зниження маси тіла, кахексія, період
інтенсивного росту і статевого дозрівання). Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають внутрішньо, краще
за півгодини до прийому їжі; для лікування залізо- та
фолієводефіцитної анемій у дітей віком до 10 років застосовують
розрахункову кількість 3-6 мг елементного заліза на 1 кг маси
тіла, що в середньому становить для дітей віком 0-3 місяці 2,5 мл;
препарат містить етиловий спирт, допустима концентрація етилового
спирту в препаратах для дітей перших п'яти років життя становить
0,5%. У зв'язку з цим добову дозу препарату для дітей даної
вікової категорії необхідно розділити на два прийоми та змішувати
зі ст.л. води, середня тривалість курсу лікування - 1-3 місяці. I. Гемоферон, р-н для орального застосування; 1 мл р-ну
містить заліза амонійного цитрату 40 мг (еквівалентно 8,2 мг
елементного заліза), кислоти фолієвої 0,3 мг, ціанокобаламіну
0,01 мг, виробництва СП "Сперко Україна"
- Заліза аспарагінат + кальцію аспарагінат + магнію
аспарагінат + цинку аспарагінат + міді аспарагінат + марганцю
аспарагінат + селеніт натрію (Ferrous asparaginati + calcii
asparaginati + magnesium asparaginati + zincum asparaginati +
cuprum asparaginati + mangane asparaginati + selenite sodium)
(див. п. 1.1.4. розділу "Гематологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування і профілактика
залізодефіцитної анемії (в тому числі латентної форми), що виникає
внаслідок аліментарної недостатності заліза; розлад всмоктування
заліза при захворюваннях травного тракту (запальні захворювання
кишечнику, с-м мальабсорбції); при хр. крововтратах (носова
геморагія, гематурія), глистна інвазія; підвищена потреба
організму в залізі: при інтенсивному рості у дітей і підлітків,
вагітності, лактації; у дітей, що народилися недоношеними, при
зниженні опірності організму дорослих і дітей при інфекційних
захворюванях. Спосіб застосування та дози ЛЗ: залежно від віку препарат
призначають у таких дозах: дітям до 1 року - по 30 крап. (1,5 мл
сиропу); сироп варто приймати за 30-40 хв до їди, а у випадках
підвищеної індивідуальної чутливості до препаратів заліза - через
30-40 хв після їди або в проміжках між прийомами їжі; доцільно
приймати на початку курсу лікування (протягом 3 днів) невеликі
дози препарату (знизити дозу препарату в 2 рази), з наступним
поступовим збільшенням дози; сироп запивати достатньою кількістю
води; курс лікування при залізодефіцитній анемії середнього
ступеню становить 4 тижні, при тяжкій формі - 5-6 тижнів. II. Ферамін-Вітат, сироп; 100 мл сиропу містять заліза (III)
у вигляді заліза аспарагінату 1 г, кальцію у вигляді кальцію
аспарагінату 0,8 г, магнію у вигляді магнію аспарагінату 0,3 г,
цинку у вигляді цинку аспарагінату 0,1 г, міді у вигляді міді
аспарагінату 0,008, марганцю у вигляді марганцю аспарагінату
0,008 г; селену (IV) у вигляді селеніту натрію 0,0001 г;
виробництва АТ "Галичфарм"
- Заліза сульфат + серин (Ferrous sulfate + serine) Показання для застосування ЛЗ: залізодефіцитні анемії різної
етіології; латентна нестача заліза в організмі (без анемій), що
пов'язана з надмірними втратами заліза (кровотечі) або підвищеною
потребою в ньому (період активного росту, неповноцінне харчування,
окремі стадії лікування B12-дефіцитної анемії, хр. гастрит з
секреторною недостатністю, стан після резекції шлунка, виразкова
хвороба шлунка та ДПК у фазі загострення, зниження опірності
організму при інфекційних захворюваннях, пухлинах). Спосіб застосування та дози ЛЗ: крап. актеферину призначають
переважно дітям першого року життя; крап. приймають внутрішньо
безпосередньо перед їдою або під час їди, з невеликою кількістю
рідини (з водою або фруктовим чаєм); добова доза становить
3-5 крап./кг маси тіла (1 мл препарату = 18 крап.), кратність
призначення - 2-3 р/добу; добова доза препарату визначається
залежно від рівня Hb, маси тіла та віку пацієнта; орієнтовна
середня доза для немовлят (діти до 1 року життя) - 10-15 крап.

2+ р/добу (що відповідає приблизно 17-24 мг Fe на добу);
тривалість лікування - 1 місяць; після досягнення нормальних
показників сироваткового заліза та Hb ще протягом принаймні
8-12 тижнів слід проводити підтримуюче лікування для досягнення
нормальних показників сироваткового заліза та Hb. II. Актиферин, крап.; 100 мл крап. містять заліза сульфату
(II) - 4,72 г (що еквівалентно 0,948 г заліза (II), DL-серину -
3,56 г; виробництва Merckle GmbH/"ratiopharm International GmbH",
Німеччина
14. Засоби лейкопоетичної дії
- Філграстим (Filgrastim) (див. також п. 6 розділу "Лікарські
засоби для лікування злояк. новоутворень") Показання для застосування ЛЗ: скорочення тривалості
нейтропенії у хворих, що отримують мієлоаблативну терапію з
наступною трансплантацією кісткового мозку; мобілізація
периферичних стовбурових клітин крові у пацієнтів; довготривала
терапія для збільшення кількості нейтрофілів і зменшення частоти і
тривалості інфекційних ускладнень у дітей і дорослих з тяжкою
хронічною уродженою, періодичною або ідіопатичною нейтропенією

9 абсолютна кількість нейтрофільних гранулоцитів тяжкими інфекціями в анамнезі; зменшення ризику бактеріальних
інфекцій при стійкій нейтропенії (абсолютна кількість

9 ейтрофілів ВІЛ-інфекції у разі неефективності інших засобів контролю
нейтропенії. Спосіб застосування та дози ЛЗ: вводити шляхом п/ш ін'єкції,
п/ш або в/в інфузії; п/ш введення, залежно від показань, може
здійснюватись у нерозбавленому або розбавленому вигляді; в/в
препарат можна вводити лише в розбавленому вигляді; при уродженій
нейтропенії призначається в початковій дозі 1,2 млн. МО
(12 мкг)/кг/добу шляхом п/ш ін'єкцій одноразово або шляхом кількох
введень; при ідіопатичній або періодичній нейтропенії
призначається початкова доза 0,5 млн. МО (5 мкг)/кг/добу п/ш
одноразово або шляхом кількох введень.
15. Засоби для лікування захворювань

шлунково-кишкового тракту
15.1. Ферментні препарати - Папайотин + пепсин + санзим (Papayotin + pepsinum + sansim)
(див. також п. 8.1. розділу "Гастроентерологія. Лікарські засоби") Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям до 1 року - 1/2 ч.л.
(2,5 мл) тричі на день; приймається внутрішньо під час чи одразу
після їжі; тривалість лікування залежить від перебігу захворювання
і визначається індивідуально для кожного хворого. Торгова назва: II. Дигестин, сироп по 120 мл у фл.; 100 мл сиропу містять
папайотину - 1,6 г; пепсину - 0,8 г; санзиму-2000 - 0,2 г;
"PHARCO", Єгипет
15.2. Інші - Діосмектит (Diosmectite) (див. також п. 6.2.2 розділу
"Гастроентерологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування г. та
хр. діареї у дітей і дорослих; як допоміжний засіб для лікування
запальних захворювань шлунка і кишечнику. Спосіб застосування та дози ЛЗ: для дітей до 1 року -
1 пакетик/добу; вміст пакетика розчиняють у пляшці з 50 мл води
(застосовують протягом дня) або ретельно можна розмішувати з
напіврідкою їжею; при г. діареї добова доза препарату на початку
лікування може бути збільшена вдвічі; приймати бажано між
прийомами їжі; рекомендований курс лікування - 3-7 днів.
- Урсодезоксихолева кислота (Ursodeoxycholic acid) (див.
також п. 4.1. розділу "Гастроентерологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування
первинного біліарного цирозу за умови відсутності декомпенсованого
цирозу печінки; для розчинення рентгенконтрастних холестеринових
жовчних каменів. Спосіб застосування та дози ЛЗ: при різних показаннях
рекомендуються нижче наведені добові дози; приблизно 10 мг/кг маси
тіла щодобово, що відповідає при масі тіла від 5 до 7 кг 1/4 мірні
ложки (1,25 мл); суспензію слід приймати відповідно до схеми
дозування, наведеної вище, регулярно; застосування суспензії
урсофальку при первинному біліарному цирозі може продовжуватись
без обмежень у часі.
- Симетикон (Simeticon) (див. також п. 2.2.4. розділу
"Гастроентерологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування
порушень ШКТ, що супроводжуються метеоризмом - здуття кишечнику,
аерофагія; диспепсія; а також в післяопераційному періоді; як
піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами. Спосіб застосування та дози ЛЗ: немовлята. 1 мл (25 крап.)
додають у пляшечку із дитячим харчуванням при кожному годуванні
або за допомогою маленької ложки дають до або після годування
груддю; як антидот при отруєннях миючими речовинами залежно від
тяжкості отруєння діти приймають від 2,5 мл до 10 мл (75 крап. або
1/3 вмісту фл.). Торгова назва: II. Інфакол, "Forest Laboratories UK Limited", Великобританія Дисфлатил, "ICN Switzerland AG", Швейцарія Еспумізан(R) L, "BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)",
Німеччина Метсил краплі, Метсил форте, "Bilim Pharmaceuticals A.S.",
Туреччина Сімот, "XL LABORATORIES PVT. LTD" для "Norton International
Pharmaceutical Inc.", Індія/Канада Саб(R) симплекс, "Pfizer PGM" для "Pfizer Inc.", Франція/США
15.3. Антацидні препарати - Алюмінію фосфат (Aluminium phosphate) (див. також п. 1.1.1.
розділу "Гастроентерологія. Лікарські засоби") Спосіб застосування та дози. дітям віком до 6 місяців
рекомендовано 1/4 пакетику або 1 ч.л. після кожного з шести
годувань. Торгова назва: II. Фосфалюгель, "Pharmatis" для "Yamanouchi Europe B.V.",
Франція/Нідерланди
16. Засоби для пероральної регідратації
- Пероральні регідратаційні солі Показання для застосування ЛЗ: відновлення
водно-електролітної рівноваги, корекція ацидозу при г. діареї,
діареї з легким або середнім ступенем дегідратації, при теплових
ураженнях, пов'язаних з порушеннями водно-електролітного обміну; з
профілактичною метою: теплові та фізичні навантаження, що
призводять до інтенсивного потовиділення. Спосіб застосування та дози ЛЗ: порошок з 1 пакетику
регідрону розчиняють у 1 л кип'яченої води; зотовий р-н
охолоджують до кімнатної t та ще раз перемішують перед вживанням;
готовий р-н слід приймати після кожного рідкого випорожнення,
невеликими ковтками; за 4-10 год доза розчину у дітей віком до 3
років може становити 50-100 мл/кг; після першого етапу
регідратації, р-н слід давати по 10 мл/кг маси тіла після кожного
рідкого випорожнення; якщо діарея супроводжується блюванням, то
необхідно знову дати пацієнту випити розчин через 10 хв після
блювання. Торгова назва: I. Нормогідрон, АТ "Галичфарм" II. Гастроліт(R), "Polfa" Kutno Pharmaceutical Company,
Польща Регідрон, "Orion Corporation", Фінляндія
17. Замісна сурфактантна терапія
- Фосфоліпідна фракція легень свиней Фармакотерапевтична група: R07AA02 - Легеневі сурфактанти.
Природні фосфоліпіди. Основна фармакотерапевтична дія: поповнює недостатність
ендогенного легеневого сурфактанта екзогенним. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: вкриває внутрішню поверхню альвеол; знижує поверхневий
натяг у легенях, стабілізує альвеоли, попереджуючи їх злипання
наприкінці експіраторної фази, сприяє адекватному газообміну, що
підтримується протягом усього дихального циклу; рівномірно
розподіляється у легенях і розповсюджується на поверхні альвеол; у
недоношених немовлят відновлюється рівень оксигенації, що потребує
зниження концентрації вдихуваного кисню у газовій суміші; знижує
рівень смертності і респіраторних захворювань; при
інтратрахеальному введенні основна кількість виявляється у
легенях; T - 67 год; поза легенями (у сироватці крові і в інших

1/2 рганах) через 48 год після введення виявляються тільки слідові
кількості ліпідів сурфактанта. Показання для застосування ЛЗ: лікування і профілактика
респіраторного дистрес-с-му у недоношених новонароджених і дітей з
масою тіла менше 1000 г, з високим ризиком розвитку респіраторного
дистрес-с-му. Спосіб застосування та дози ЛЗ: інтратрахеальне введення
інтубованим дітям на апараті ШВЛ з постійним моніторируванням ЧСС,
концентрації кисню в артеріальному руслі або насичуваності киснем;
лікування необхідно розпочати якнайшвидше, після діагностики
респіраторного дистрес-с-му; перед застосуванням флакон
підігрівають до 37 град.С, перевертають догори дном, намагаючись
не струшуват; суспензія вводиться через катетер інтратрахеально у
нижній відділ трахеї; дитину слід повернути на бік для найкращого
розподілення сурфактанта у відповідній легені; початкова разова
доза - 200 мг/кг (2,5 мл/кг); за необхідності застосовують одну
або дві додаткові половинні дози - 100 мг/кг з інтервалом 12 год;
після кожного введення проводиться ручна вентиляція легень
протягом 1-2 хв з концентрацією вдихуваного кисню, що дорівнює
вихідному показнику на апараті; максимальна загальна доза -
300-400 мг/кг; з метою профілактики препарат у разовій дозі
100-200 мг/кг (1,25-2,5 мл/кг) необхідно ввести протягом перших
15 хв після народження дитини; другу дозу препарату 100 мг/кг
вводять через 6-12 год; у разі встановлення діагнозу
респіраторного дистрес-с-му і необхідності проведення ШВЛ введення
препарату продовжують з 12-год інтервалом; максимальна загальна
доза - 300-400 мг/кг. Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: легенева
кровотеча, АР (гіперемія, свербіж шкіри). Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
компонентів препарату. Форми випуску ЛЗ: суспензія для ендотрахеального введення,
80 мг/мл по 1,5 мл у фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 2-8 град.С;
термін придатності - 18 місяців. Торгова назва: II. Куросурф, "Chiesi Farmaceutici S.p.A." для "Nycomed
Austria GmbH" для "Nycomed", Італія/Австрія
- Фосфоліпіди сурфактанту (surfactante phospholipids) Фармакотерапевтична група: R07AA02 - природні фосфоліпіди. Основна фармакотерапевтична дія: дія полягає в заміщенні
дефіциту ендогенного сурфактанту в незрілих легенях недоношеного
новонародженого або в заміщенні ендогенного сурфактанту при його
патологічному руйнуванні. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: препарат виявляє виражені поверхнево-активні
властивості; дія препарату зумовлена підвищенням еластичності
легенів при зниженні поверхневого натягу на межі фаз: газ -
рідина; ШВЛ, яка при цьому проводиться, сприяє доставці
сурфактанту в альвеоли і рівномірному його розподілу; в альвеолах
сурфактант підтримує малий поверхне-вий натяг, розмір якого може
знизитись практично до нуля; це забезпечує нормальний газообмін і
функцію всієї легеневої системи, пов'язаної з кровообігом у малому
та великому колі; препарат не виявляє пірогенну та алергійну дію;
після 6-8 год одноразового інтратрахеального введення кількість
сурфактанту в легенях падає і досягає первинної кількості через
12-14 год; препарат повністю утилізується в легенях і
не накопичується; повна утилізація препарату проходить за
допомогою його фагоцитозу альвеолярними макрофагами, через бронхи
за допомогою бронхиального кліренсу і частково (близько 30%)
повторного використання фосфоліпідів альвеолоцитами II типу для
ресинтезу ендогенного сурфактанту DE NOVO; препарат не проникає
через структури аерогематичного бар'єру і не попадає в кров. Показання для застосування ЛЗ: у складі комплексного
лікування с-му г. легеневого ушкодження у хворих з політравмою,
ЧМТ тяжкого перебігу, панкреонекрозом, г. кишковою непрохідністю,
сепсисом, г. порушенням мозкового кровообігу за геморагічним та
ішемічним типами; при г. та хр. бронхіті. Спосіб застосування та дози ЛЗ: перед застосуванням фл.
необхідно декілька разів обережно перевернути для отримання більш
однорідної емульсії; не слід інтенсивно струшувати його місткість,
щоб уникнути піноутворення; підігріти емульсію до 37 град.С;
інтратрахеальний шлях введення застосовують при інтубації хворого
під час ШВЛ або під час наркозу; після інтубації пацієнта емульсія
препарату вводиться через катетер за допомогою шприца; швидкість
введення "повільнокрапельно" (для найрівномірнішого розподілу
препарату в легенях); протягом перших 10 хв після введення може
спостерігатися підвищення SAO ; протягом перших 2 год слід

2 тримуватись від відсмоктування вмісту дихальних шляхів через
дихальну трубку; інстиляції виконують 1 р/добу; введення проводять
у кількості 3 процедур з інтервалом не менше 6 год; інгаляційний
шлях введення препарату здійснюють за допомогою ультразвукового
інгалятора 1 р/добу; максимальна кількість інгаляцій на курс
лікування - 3; для розрахунку дози необхідно застосовувати формулу
M = 0,37 * X * R, де: M - кількість препарату сузакрин у мг; X -
маса пацієнта в кг; R - статевий масовий коефіцієнт, за допомогою
якого здійснюється переведення маси тіла пацієнта в кілограмах в
масу легенів в грамах: для чоловіків він дорівнює 27, для жінок
23; 0,37 - коефіцієнт, який визначає необхідну кількість препарату
сузакрин на один грам маси легенів. Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: при введенні
шприцем 1/2 дози в пологовому залі можлива короткочасна обструкція
дихальних шляхів, яка може ліквідуватися підвищенням тиску вдиху
мішком Амбу до +30 см в. ст. (3-4 вдихи); інших побічних ефектів
не виявлено. Протипоказання до застосування ЛЗ: не виявлені. Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування
емульсії по 50 мг в амп. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.С;
термін придатності - 2 роки. Торгова назва: II. Сузакрин, ТОВ "Докфарм"
18. Пробіотики
- Сахароміцети булардії (Saccharomyces boulardii) (див. також
п. 6.6. розділу "Гастроентерологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. бактеріальна діарея
у дітей та дорослих; г. вірусна діарея; профілактика та лікування
колітів та діареї, пов'язаних із прийомом а/б; дисбіоз кишечнику;
с-м подразненого товстого кишечнику; псевдомембранозний коліт та
захворювання, зумовлені Clostridium difficile.Діарея, пов'язана з
довгостроковим ентеральним харчуванням. Спосіб застосування та дози ЛЗ: для дітей до 6 років
рекомендований прийом препарату у вигляді порошку ліофілізованого
для перорального застосування; термін лікування - г. діарея
3-5 діб; лікування дисбіозу, хр. діарейного с-му, с-му
подразненого товстого кишечнику 10-14 діб; профілактика та
лікування антибіотик-асоційованої діареї та псевдомембранозного
коліту препарат призначається разом з а/б дозі 2 капс. 2 р/добу з
першого дня застосування а/б. Торгова назва: II. Ентерол 250, "Biocodex", Франція
- Lactobacillus acidophillus + Bifidobacterium infantis +
Enterococcus faecium Показання для застосування ЛЗ: порушення рівноваги мікрофлори
кишечника - дисбактеріоз. Спосіб застосування та дози ЛЗ: грудним дітім та дітям віком
до 1 року - по 1 капс. 3 р/добу; капс. необхідно прозкрити і
змішати вміст з 1 ч.л. рідини (чай, сік, підсолоджена рідина). Торгова назва: II. Лінекс(R), капс.; 1 капс. містить не менше, ніж 1,2 х 10

7
живих ліофілізованих бактерій Lactobacillus acidophillus (sp.
L. Gasseri), Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium,
виробництва "Лек фармацевтична компанія д.д.", Словенія
- Біфідумбактерин (Bifidumbacterinum) (також див. п.1.6.
розділу "Імуномодулюючі та протиалергічні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування й профілактика у
дорослих і дітей з перших днів життя дисбіозу кишечника, що
виникає внаслідок антибактеріальної терапії; у комплексному
лікуванні ГКІ (дизентерія, сальмонельоз, ешеріхіоз, вірусні діареї
та ін.); лікування реконвалесцентів після ГКІ; лікування кишкових
дисфункцій стафілококової і невстановленої етіології; у
комплексному лікуванні г. і хр. захворювань кишечника
(ентероколіти, коліти) з порушенням мікрофлори; дітям з обтяженим
преморбідним станом (у тому числі недоношеним), що одержують а/б в
ранньому неонатальному періоді; лікування й профілактика дисбіозу
у дітей всіх вікових груп (у тому числі недоношених) хворих на
пневмонію, сепсис та інші гнійно-інфекційні захворювання, анемію,
рахіт, гіпотрофію тощо; лікування й профілактика дисбіозу у дітей,
матері яких страждали важкими токсикозами або іншою патологією
вагітності, мали лактостаз тріщини сосків, мастит і відновлюють
годування грудьми після видужання; дітям при ранньому переводі на
штучне вигодовування або годування донорським молоком з метою
профілактики дисбіозу кишечника; лікування дисбіозів і запальних
захворювань жіночої статевої сфери (бактеріальних вагінозів, у
тому числі у вагітних, бактеріальних кольпітів, викликаних
стафілококом і кишковою паличкою, сенільних кольпітів гормональної
природи). Спосіб застосування та дози ЛЗ: для готування р-ну вміст
одного фл. або пакета розчиняють у кип'яченій воді кімнатної t з
розрахунку 1 ч.л. на одну дозу препарату (1 ч.л. містить одну
дозу); приймають за 20-30 хв до їжі; з лікувальною метою
призначають немовлятам із групи ризику (з перших год життя) -
1-2,5 дози 3 р/добу; курс лікування при кишкових захворюваннях
2-3 тижні; при необхідності курси лікування можна повторювати. Торгова назва: I. Біфідобактерин сухий, ЗАТ "Трудовий колектив Київського
підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма" II. Біфідумбактерин, Біфідумбактерин Форте, Закрите
акціонерне товариство "Партнер", Російська Федерація
- Lactobacillus acidophillus + Lactobacillus rhamnosus +
Streptococcus thermophilus + Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus (див. також п. 6.6. розділу "Гастроентерологія.
Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: профілактика та лікування
г. та хр. гастроентеритів у дітей; лікування дисбактеріозу;
профілактика дисбактеріозу під час і після прийому антибіотиків; у
комплексній терапії алергічних захворювань. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дітям віком до 1 року - по
1/2-1 капс./добу під час прийому їжі (відкрити капс. і змішати її
вміст з невеликою кількістю їжі або рідини). Торгова назва: II. Йогурт, ТОВ "ТРИ" (з продукції in bulk "Фармасайнс Інк.",
Канада)
- Лактобактерин (Lactobacterinum)* (також див. п. 1.6.
розділу "Імуномодулюючі та протиалергічні засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування дітей, починаючи з
перших місяців життя, що страждають хр. колітами різної етіології,
у тому числі неспецифічними виразковими колітами, соматичними
захворюваннями, ускладненими дисбактеріозами, що виникли в
результаті застосування а/б, сульфаніламідних препаратів і інших
причин; осіб, що перенесли г. кишкові інфекції, при наявності
дисфункцій кишечнику або виділенні патогенних і умовно-патогенних
бактерій. Спосіб застосування та дози ЛЗ: у склянку налати необхідну
кількість ч.л. води відповідно до числа доз, вказаних на етикетці;
цією водою розчиняють препарат у фл. (не довше 5 хв); препарат
приймати за 40 хв - 1 год до їжі, бажано запити молоком; дітям
віком до 6 місяців рекомендовано по 1-2-дози, розділивши на
2-3 прийоми/добу; тривалість лікування залежить від патології та
стану пацієнта, але складає не менше 4-6 тижнів. Торгова назва: I. Лактобактерин сухий, ЗАТ "Харківське підприємство по
виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолік" Лактобактерин сухий, Лактокапс, ЗАТ "Трудовий колектив
Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів
"Біофарма"
- Bacillus clausii (див. також п. 6.6. розділу
"Гастроентерологія. Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика
кишкового дисбактеріозу. Спосіб застосування та дози ЛЗ: діти - по 1 фл. 1-2 р/добу;
термін лікування встановлюється залежно від стану пацієнта та
перебігу захворювання; суспензію необхідно приймати через однакові
проміжки часу. Торгова назва: II. Ентерожерміна, "Sanofi-Synthelabo S.p.A.", Італія
19. Препарати ноотропної дії
- Кортексин (Cortexin) (див. також розділ "Неврологія.
Лікарські засоби") Показання для застосування ЛЗ: ЧМТ, порушення мозкового
кровообігу, вірусні і бактеріальні нейроінфекції, астенічні стани,
енцефалопатії різного генезу, г. та хр. енцефаліти і
енцефаломієліти, у комплексному лікуванні епілепсії, порушення
пам'яті, мислення, зниження здатності до навчання, надсегментарні
вегетативні розлади, різні форми дитячого церебрального паралічу,
затримка психомоторного і мовного розвитку у дітей. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат вводять в/м; вміст
флакона перед ін'єкцією розчиняють у 1-2 мл 0,5% р-ні прокаїну,
води для ін'єкцій та ізотонічному р-ні натрію хлориду і вводять
одноразово щоденно; дітям з перших днів життя, з масою тіла до
20 кг вводять у дозі 5 мг, більше 20 кг - дозою 10 мг протягом
5-10 днів; при необхідності проводять повторний курс через
1-6 місяців.
20. Антидоти
- Налоксон (Naloxone) Фармакотерапевтична група: V03AB15 - антидоти. Основна фармакотерапевтична дія: конкурентний антагоніст
опіатних рецепторів і належить до групи так званих "чистих"
антагоністів опіатних рецепторів. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: блокує переважно m-рецептори і завдяки значній
спорідненості з цими рецепторами витісняє наркотичні аналгетики з
місць зв'язування, ліквідуючи таким чином симптоми передозування
опіоїдів та усуває дію як ендогенних опіатних пептидів, так і
екзогенних опіоїдних аналгетиків; менш діє на інші опіатні
рецептори; введення налоксону запобігає, послаблює або усуває
(залежно від дози і часу введення) ефекти опіоїдних аналгетиків,
відновлює дихання, зменшує седативну дію та ейфорію, послаблює
гіпотензивний ефект; усуває дію широкої групи наркотичних засобів
як агоністів так і агоністів-антагоністів опіатних рецепторів:
морфіну, апоморфіну, героїну, кодеїну, дигідрокодеїну, промедолу,
метадону, пентазоцину, фентанілу, бупренорфіну; усуває центральні
і периферичні токсичні симптоми: пригнічення дихання, звуження
зіниць, уповільнення випорожнення шлунка, дизфорію, кому та
судоми, а також аналгетичний ефект наркотичних аналгетиків, крім
того, він усуває токсичну дію великих доз алкоголю; налоксон
ефективний також у боротьбі з розладами функції дихання при
змішаних отруєннях, викликаних опіоїдними засобами у поєднанні з
барбітуратами, бензодіазепінами та алкоголем; провокує с-м відміни
у хворих з опіоїдною залежністю; не має аналгезуючої активності,
не викликає дизфорії і психоміметичних симптомів, розвитку
звикання і формування лікарської залежності; при в/в введенні дія
препарату починається вже через 0,5-2 хв, тривалість дії становить
20-40 хв; при в/м або п/ш введенні - діє через 2-3 хв, тривалість
дії становить 2,5-3 год; середній T 1-1,5 год; у новонароджених

1/2 ін більш тривалий і становить 3 год; метаболізується в печінці з
утворенням глюкуронидів; метаболіти виводяться з сечею; проходить
крізь гематоенцефалічний і плацентарний бар'єри. Показання для застосування ЛЗ: усунення пригнічення дихання у
новонароджених внаслідок введення опіоїдного засобу жінці, що
народжує. Спосіб застосування та дози ЛЗ: новонародженим у випадку
апное, перед уведенням препарату слід упевнитись у прохідності
органів дихання; при пригніченні дихання у новонароджених
(спричиненого введенням аналгетичних засобів матері під час
анестезії), слід вводити в/м, п/ш або в/венно 0,01 мг/кг, у разі
необхідності дозу можна повторювати; можна також профілактично
вводити в/м зразу ж після народження дитини 200 мкг налоксону
(60 мкг/кг маси тіла), Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - нудота,
блювання; серцево-судинна система - тахікардія, АГ, зупинка серця;
ЦНС - тремтіння, судоми; АР - шкірний висип, свербіж; інше -
посилення пітливості. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату. Форми випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій 0,04% по 1 мл в амп. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.С;
термін придатності - 2 роки. Торгова назва: I. Налоксон-М, Харківське державне фармацевтичне підприємство
"Здоров'я народу" Налоксону гідрохлорид, "Polfa" Warsaw Pharmaceutical Works,
Польща
21. Препарати метаболічної дії
- Ліпін (Lipin) Фармакотерапевтична група: A16AX10 - засоби, що впливають на
метаболічні процеси. Основна фармакотерапевтична дія: антигіпоксична дія, сприяє
підвищенню швидкості дифузії кисню з легенів у кров та з крові у
тканини, нормалізує процеси тканинного дихання. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: відновлює функціональну активність клітин, синтез і
виділення ендотеліального фактора розслаблення, поліпшує
мікроциркуляцію та реологічні властивості крові; інгібує процеси
перекисного окислення ліпідів у крові і тканинах, підтримує
активність антиоксидантних систем організму, виявляє
мембранопротекторний ефект, виконує функцію неспецифічного
детоксиканта, підвищує неспецифічний імунітет; при інгаляційному
введенні ліпін сприяє збереженню легеневого сурфактанта, що
покращує легеневу та альвеолярну вентиляцію, збільшує швидкість
транспорту кисню через біологічні мембрани; не порушує
функціональної діяльності органів і систем організму, нетоксичний,
не має кумулятивних властивостей; після в/в введення як
ліпосомальна композиція циркулює в крові до 2 год; максимальне
накопичення препарату відмічається в печінці та селезінці (до
20%), яке досягається через 5 хв після введення та зберігається
протягом 180-300 хв; препарат виводиться із сечею й калом. Показання для застосування ЛЗ: застосовується у складі
комплексної терапії; с-м г. та хр. недостатності будь-якого генезу
у дорослих і дітей, у т.ч. у новонароджених з розладами дихання,
які пов'язані з перенесеною перинатальною гіпоксією та асфіксією
при пологах. Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовується в/в,
інгаляційно, внутрішньо та ректально; для в/в та інгаляційного
застосування емульсія готується безпосередньо перед застосуванням
шляхом додавання у фл. 50 мл стерильного ізотонічного р-ну натрію
хлориду; після цього фл. струшують протягом 2-3 хв до утворення
однорідної емульсії білуватого кольору; для внутрішнього та
ректального застосування емульсію можна готувати на дистильованій
чи перевареній воді; для інгаляційного застосування ліпін
призначають по 10-15 мг/кг маси тіла 1-3 р/добу; новонародженим із
с-мом дихальних розладів ліпін призначають інгаляторно у дозах
25-100 мг/кг маси тіла на одну інгаляцію 3-4 р/добу; оптимальна
тривалість інгаляції становить 3-4 хв; курс лікування становить
4-5 днів; за необхідністю курс лікування може бути продовжений до
12 днів. Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: появи
кропив'янки та інших АР. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
компонентів препарату. Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування
р-ну для в/в ін'єкцій по 500 мг. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t від
-20 град.С до 0 град.С; термін зберігання приготовленої емульсії в
стерильному ізотонічному р-ні натрію хлориду - не більше 6 год при
t 2-6 град.С; термін придатності - 1 рік. Торгова назва: I. Ліпін, Харківське підприємство по виробництву
імунобіологічних і лікарських препаратів ЗАТ "Біолік"
22. Офтальмологічні препарати
- Ацикловір (Aciclovir) (див. також п. 1.3 розділу
"Офтальмологія") Показання для застосування ЛЗ: мазь для очей показана для
лікування кератитів, викликаних вірусом простого герпесу. Спосіб застосування та дози ЛЗ: доза для всіх вікових груп
однакова; видавлену 10 мм стрічку мазі слід закладати у нижній
кон'юнктивальний мішок 5 р/добу з інтервалом приблизно у 4 год;
лікування має продовжуватися принаймні ще 3 дні після загоєння
оболонок.
- Декаметоксин (Decametoxin) Показання для застосування ЛЗ: г. та хр. кон'юнктивіти,
блефарокон'юнктивіт, гонобленорея, хламідіозне ураження слизової
оболонки ока; для профілактики бленореї у новонароджених,
призначають у передопераційний період і після офтальмологічних
операцій для профілактики гнійно-запальних ускладнень; для обробки
контактних лінз. Спосіб застосування та дози ЛЗ: для лікування г. і хр.
кон'юнктивітів, блефарокон'юнктивітів, гонобленореї, хламідіозного
ураження кон'юнктиви препарат у кон'юнктивальний мішок по
2-3 крап. 4-6 р/добу до повного одужання; для профілактики
бленореї у новонароджених в очі закапують по 2 крап. препарату
безпосередньо після народження і через 2 год після пологів; з
профілактичною метою - по 2-3 краплі 4-6 р/добу до операційного
втручання і протягом 3-5 днів після операції. Торгова назва: II. Офтадекс, Філія ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" для ТОВ
"Дослідний завод "ГНЦЛС" I. Окомістин, ВАТ "Концерн Стирол" та ЗАТ "Фармацевтична
фірма "Дарниця" для ЗАТ "ІНФАМЕД-УКРАЇНА"
23. Муколітичні препарати
- Амброксол (Ambroxol) (див. також п. 6.2.3 розділу
"Пульмонологія") Показання для застосування ЛЗ: лікування респіраторного
дистрес-с-му у недоношених і новонароджених дітей. Спосіб застосування та дози ЛЗ: добова доза - 30 мг/кг маси
тіла, розподілена на 4 введення на добу; р-н слід вводити в/в,
повільно, протягом не менше 5 хв, за допомогою інфузомату; р-н
може бути також призначений у вигляді краплинної інфузії з
розчином глюкози, левульози, з фізіологічним р-ном або р-ном
Рінгера; р-н амброксолу (pH 5,0) не слід змішувати з іншими
розчинами, pH яких перевищує 6,3, оскільки можливо випадання
вільного амброксолу в осад унаслідок підвищення pH; р-н для
перорального застосування та інгаляцій дозується за допомогою
дозуючої скляночки та приймається після їди; дітям до 2 років
призначають по 1 мл 2 р/добу; при проведенні інгаляцій розчин
вдихають за допомогою інгалятора; дітям до 5 років - по
1-2 інгаляції на добу по 2 мл; тривалість лікування залежить від
особливості перебігу захворювання; не рекомендується приймати
амброксол р-н для перорального застосування та інгаляцій більше
5 днів.
24. Курареподібні препарати
- Піпероніум бромід (Pipecuronium bromide) (див. також
п. 4.1.3 розділу "Анастезіологія") Показання для застосування ЛЗ: міорелаксація на фоні
загальної анестезії для полегшення ендотрахеальної інтубації та
проведення хірургічних втручань, що вимагають більш ніж
20-30-хвилинну міорелаксацію. Спосіб застосування та дози ЛЗ: як і у випадках з іншими
нервово-м'язовими блокаторами, дозу препарату підбирають для
кожного хворого індивідуально, з урахуванням типу анестезії,
передбачуваної тривалості хірургічного втручання, можливих
взаємодій з іншими ЛЗ, які використовуються до або під час
анестезії, супутніх захворювань і загального стану хворого;
рекомендується застосовувати стимулятор периферичних нервів для
забезпечення контролю нервово-м'язового блоку; застосовують
препарат в/в; безпосередньо перед введенням 4 мг сухої речовини
препарату розчиняють розчинником, що додається - 0,9% р-ном натрію
хлориду; у разі комбінованого наркозу початкова доза ардуану для
новонароджених та дітей віком до 1 року рекомендуються дози -
0,04-0,06 мг/кг; зазначені дози препарату забезпечують релаксацію
при 25-35 - хвилинному хірургічному втручанні; при необхідності
подовження міорелаксації ще на 25-35 хв препарат вводять повторно
у дозі, що становить 1/3 від початкової дози.
- Атракуріум (Atracurium) (див. також п. 4.1.3 розділу
"Анастезіологія") Показання для застосування ЛЗ: для міорелаксації при
хірургічних втручаннях і діагностичних процедурах (за наявності
засобів для проведення ендотрахеальної інтубації та штучної
вентиляції легенів). Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі - застосовується
шляхом в/в болюсної ін'єкції; дозовий режим для дорослих становить
від 0,3 до 0,6 мг/кг маси тіла залежно від необхідної тривалості
повної нервово-м'язової блокади і забезпечує адекватну релаксацію
протягом 15-35 хв; ендотрахеальну інтубацію можна проводити
протягом перших 90 сек після в/в введення препарату в дозах
0,5-0,6 мг/кг маси тіла; за необхідності подовження блокуючої дії
препарат додатково вводять в дозах 0,1-0,2 мг/кг маси тіла;
правильне додаткове дозування не збільшує кумулятивного ефекту
нервово-м'язової блокади; відновлення нормальної нервово-м'язової
передачі відбувається через 35 хв; нервово-м'язова блокада,
спричинена застосуванням тракріуму, може бути швидко нівельована
застосуванням стандартних доз антихолінестеразних препаратів;
після початкового введення болюсної дози препарату 0,3-0,6 мг/кг
маси тіла подальше підтримання нервово-м'язової блокади під час
тривалого хірургічного втручання здійснюється шляхом тривалої в/в
інфузії препарату у режимі 0,3-0,6 мг/кг/год; при необхідності
гіпотермії тіла до t 25-26 град.С зменшується рівень інактивації
атракуріуму, тому для підтримання повної нервово-м'язової блокади
у цьому разі швидкість інфузійного введення препарату може бути
зменшена наполовину; препарат застосовують у дітей старше 1 місяця
у тих же дозових режимах, що і для дорослих, розраховуючи дозу на
масу тіла дитини; швидкість відновлення нервово-м'язової передачі
у хворих не залежить від тривалості застосування препарату і
лежить у межах від 32 до 108 хв.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: