open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.01.2011 N 10
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

фінансів

N 476 ( v0476201-13 ) від 11.04.2013 }
Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій

з перевірки порівнянності показників

фінансової звітності

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Методичних рекомендацій з перевірки
порівнянності показників фінансової звітності, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 N 1524
( v1524201-08 ) (із змінами), що додаються.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку
(Канцуров О.О.) після затвердження цього наказу забезпечити його
оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

12.01.2011 N 10

ЗМІНИ

до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності

показників фінансової звітності

( v1524201-08 )

1. Позицію "Форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів""
викласти в такій редакції:
" ----------------------------------------------------------------- Форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" ( z0398-99 ) | ----------------------------------------------------------------| 31. |Рядок 150, графа 3 |Форма N 3, сума | | |рядків 010-080, графа 3, | | |мінус сума рядків 090-145, | | |графа 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 32. |Рядок 150, графа 4 |Форма N 3, сума | | |рядків 010-080, графа 4, | | |мінус сума рядків 090-145, | | |графа 4 | ------+----------------------------+----------------------------| 33. |Рядок 170, графа 3 |Форма N 3, рядок 150, | | |графа 3, плюс або мінус | | |рядок 160, графа 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 34. |Рядок 170, графа 4 |Форма N 3, рядок 150, | | |графа 4, плюс або мінус | | |рядок 160, графа 4 | ------+----------------------------+----------------------------| 35. |Рядок 280, графа 3 |Форма N 3, сума | | |рядків 180-230, графа 3, | | |мінус сума рядків 240-270, | | |графа 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 36. |Рядок 280, графа 4 |Форма N 3, сума | | |рядків 180-230, графа 4, | | |мінус сума рядків 240-270, | | |графа 4 | ------+----------------------------+----------------------------| 37. |Рядок 300, графа 3 |Форма N 3, рядок 280, | | |графа 3, плюс або мінус | | |рядок 290, графа 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 38. |Рядок 300, графа 4 |Форма N 3, рядок 280, | | |графа 4, плюс або мінус | | |рядок 290, графа 4 | ------+----------------------------+----------------------------| 39. |Рядок 370, графа 3 |Форма N 3, сума | | |рядків 310-330, графа 3, | | |мінус сума рядків 340-360, | | |графа 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 40. |Рядок 370, графа 4 |Форма N 3, сума | | |рядків 310-330, графа 4, | | |мінус сума рядків 340-360, | | |графа 4 | ------+----------------------------+----------------------------| 41. |Рядок 390, графа 3 |Форма N 3, рядок 370, | | |графа 3, плюс або мінус | | |рядок 380, графа 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 42. |Рядок 390, графа 4 |Форма N 3, рядок 370, | | |графа 4, плюс або мінус | | |рядок 380, графа 4 | ------+----------------------------+----------------------------| 43. |Рядок 400, графа 3 |Форма N 3, рядок 170, | | |графа 3, плюс або мінус | | |рядок 300, графа 3, | | |плюс або мінус рядок 390, | | |графа 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 44. |Рядок 400, графа 4 |Форма N 3, рядок 170, | | |графа 4, плюс або мінус | | |рядок 300, графа 4, | | |плюс або мінус рядок 390, | | |графа 4 | ------+----------------------------+----------------------------| 45. |Рядок 410, графа 3 |Форма N 1, сума | | |рядків 230 і 240, графа 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 46. |Рядок 410, графа 3 |Форма N 3, рядок 430, | | |графа 4 (якщо у звітному | | |році не встановлено помилок | | |за минулі роки) | ------+----------------------------+----------------------------| 47. |Рядок 410, графа 4 |Форма N 1, за попередній | | |рік, сума рядків 230 і 240, | | |графа 3 (якщо у звітному | | |році не встановлено помилок | | |за минулі роки) | ------+----------------------------+----------------------------| 48. |Рядок 430, графа 3 |Форма N 1, сума | | |рядків 230 і 240, графа 4 | ------+----------------------------+----------------------------| 49. |Рядок 430, графа 3 |Форма N 3, рядок 410, | | |графа 3, плюс або мінус | | |рядок 400, графа 3, | | |плюс або мінус рядок 420, | | |графа 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 50. |Рядок 430, графа 4 |Форма N 1, за попередній | | |рік, сума рядків 230 і 240, | | |графа 4 (якщо у звітному | | |році не встановлено помилок | | |за минулі роки) | | | | ------+----------------------------+----------------------------| 51. |Рядок 430, графа 4 |Форма N 3, рядок 410, | | |графа 4, плюс або мінус | | |рядок 400, графа 4, | | |плюс або мінус рядок 420, | | |графа 4 | ----------------------------------------------------------------- ".
2. У позиції "Форма N 5 "Примітки до річної фінансової
звітності"":
2.1. Рядки N 131 і N 133 викласти в такій редакції:
" ----------------------------------------------------------------- 131. |Рядок 1240 |Форма N 2, рядок 180, | | |графа 3, плюс рядок 210, | | |графа 3 або рядок 210, | | |графа 3, мінус вписуваний | | |рядок 185 "Дохід з податку | | |на прибуток від звичайної | | |діяльності", графа 3 | ------+----------------------------+----------------------------| 133. |Рядок 1300 |Форма N 5, сума | | |рядків 080 і 260, графа 10, | | |плюс рядок 1430, графа 8 | ----------------------------------------------------------------- ".
2.2. Доповнити позицію після рядків N 99 і N 133 новими
рядками N 99.1, N 99.2 та N 133.1 відповідно такого змісту:
" ----------------------------------------------------------------- 99.1. |Сума рядків 421-423 |Форма N 1, рядок 045, | | |графа 4 | ------+----------------------------+----------------------------| 99.2. |Сума рядків 424-426 |Форма N 1, рядок 220, | | |графа 4 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 133.1.|Рядок 1310 |Форма N 5, сума рядків 1311,| | |1312, 1314-1317 | ----------------------------------------------------------------- ".
Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку О.О.Канцуров

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: