open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
15.03.2007 N 9

Про внесення змін до деяких постанов

правління Фонду
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду

соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності N 34 ( v0034598-11 ) від 16.06.2011 N 35 ( v0035598-11 ) від 16.06.2011 }

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" від 22.02.2006 р. N 3456-IV
( 3456-15 ), "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
від 19.12.2006 р. N 489-V ( 489-16 ) та з метою впорядкування
взяття на облік та зняття з обліку страхувальників, правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни до Порядку страхування осіб на добровільних
засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням, затвердженого постановою
правління Фонду від 02.06.2005 р. N 62 ( v0062598-05 ), із змінами
і доповненнями:
1.1. У тексті Порядку ( v0062598-05 ) слова "місцем її
реєстрації" замінити словами "місцем її обліку як страхувальника"
у відповідних відмінках.
1.2. Абзац 2 пункту 2.3 Порядку ( v0062598-05 ) після слів "у
фізичних осіб" доповнити словами "а також на фізичних осіб -
підприємців, що сплачують єдиний податок.".
1.3. У пункті 3 Порядку ( v0062598-05 ) "реєструються як
страхувальники" замінити словами "беруться на облік як
страхувальники".
1.4. Пункт 4 Порядку ( v0062598-05 ) викласти в наступній
редакції: "4. Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, набувають
одночасно статусу страхувальника та застрахованої особи з дня
отримання від таких осіб заяви про участь у страхуванні на
добровільних засадах та інших документів, передбачених пунктом 5.2
цього Порядку.".
1.5. У пункті 5 Порядку ( v0062598-05 ) слова "реєстрації"
замінити словами "взяття на облік як страхувальника".
1.6. У пункті 7 Порядку ( v0062598-05 ) слова "реєстрації"
замінити словами "взяття на облік як страхувальника".
1.7. У абзацах 1 і 2 пункту 8 Порядку ( v0062598-05 ) слова
"зареєстрована" замінити словами "взята на облік як
страхувальник".
1.8. У пункті 8 Порядку ( v0062598-05 ) слова "- якщо фізична
особа - суб'єкт господарської діяльності, який використовує працю
найманих працівників, є зареєстрованим у Фонді як страхувальник,
прийняв рішення про особисте добровільне соціальне страхування;"
замінити словами "- якщо фізична особа - підприємець, який
використовує працю найманих працівників та взятий на облік у Фонді
як страхувальник - роботодавець, прийняв рішення про особисте
добровільне соціальне страхування;".
1.9. У пункті 9 Порядку ( v0062598-05 ) після слів "до
реєстраційної заяви" доповнити словами "(заяви про взяття на
облік)".
1.10. У абзаці 2 пункту 10 Порядку ( v0062598-05 ) слова
"реєстрацію" замінити словами "взяття на облік як страхувальника".
1.11. У абзаці 1 пункту 11 Порядку ( v0062598-05 ) слова
"реєстрації" замінити словами "взяття на облік як страхувальника".
1.12. У абзаці 3 пункту 11 Порядку ( v0062598-05 ) слова
"зареєстрована як страхувальник" замінити словами "обліковується
як страхувальник".
1.13. У абзаці 5 пункту 11 Порядку ( v0062598-05 ) слова
"орган реєстрації" замінити словами "орган Фонду".
1.14. У абзаці 5 пункту 11 Порядку ( v0062598-05 ) слова "як
платники страхових внесків до Фонду" замінити словами "як
страхувальники".
1.15. У абзаці 1 пункту 12 Порядку ( v0062598-05 ) слова
"органам реєстрації Фонду" замінити словами "органам Фонду".
1.16. Зупинити на 2007 рік дію положень пунктів 14 та 17
Порядку ( v0062598-05 ) в частині виплати допомоги при народженні
дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
1.17. Абзац 2 пункту 15 Порядку ( v0062598-05 ) викласти в
наступній редакції: "Установити, що відповідно до положень Закону України "Про
Державний бюджет України на 2007 рік" від 19.12.2006 р. N 489-V
( 489-16 ), особи, які застраховані на добровільних засадах у
Фонді, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні
послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням, за умови сплати страхових
внесків не менше шести місяців протягом календарного року перед
настанням страхового випадку.".
1.18. У абзаці 4 пункту 17 Порядку ( v0062598-05 ) слова
"реєстрацію" замінити словами "взяття на облік як страхувальника".
1.19. У абзаці 8 пункту 17 Порядку ( v0062598-05 ) слова
"реєстрації" замінити словами "взятті на облік як страхувальника".
1.20. У абзаці 1 пункту 20 Порядку ( v0062598-05 ) слова
"реєстрації" замінити словами "взяття на облік як страхувальника".
{ Пункт 2 фактично втратив у зв'язку з втратою чинності
Постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 57 ( v0057598-03 ) від 04.09.2003, до якої
вносились зміни } 2. Внести зміни до постанови правління Фонду від
04.09.2003 р. N 57 ( v0057598-03 ) "Про затвердження Порядку
надходження до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності коштів, одержаних від сум єдиного податку, їх
обліку та використання", із змінами і доповненнями:
2.1. В преамбулі постанови слова "Закону України "Про
фіксований сільськогосподарський податок" виключити.
2.2. У тексті Порядку ( v0057598-03 ) слова "місцем
реєстрації" замінити словами "місцем обліку" у відповідних
відмінках.
2.3. Пункт 1 Порядку ( v0057598-03 ) викласти в наступній
редакції: "1. Цей Порядок визначає механізм надходження до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі -
Фонд) коштів, одержаних від сплати суб'єктами малого
підприємництва єдиного податку, а також їх обліку та
використання.".
2.4. Абзац 1 пункту 2 Порядку ( v0057598-03 ) викласти в
наступній редакції: "2. Перерахування коштів у встановлених розмірах на рахунки
Фонду здійснюється відділеннями Державного казначейства України,
на рахунки яких надходять кошти від сплати суб'єктами малого
підприємництва єдиного податку, на наступний день після їх
надходження.".
2.5. У пункті 4 Порядку ( v0057598-03 ) слова
"сільськогосподарського" виключити.
2.6. У абзаці 1 пункту 4.2 Порядку ( v0057598-03 ) слова
"догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити.
2.7. Пункт 4.2 Порядку ( v0057598-03 ) після абзацу 1
доповнити новим абзацом такого змісту: "Установити, що відповідно до положень Закону України "Про
Державний бюджет України на 2007 рік" від 19.12.2006 р. N 489-V
( 489-16 ), фізичні особи - підприємці, що сплачують єдиний
податок, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні
послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням, за умови сплати
встановленого розміру єдиного податку не менше шести місяців
протягом календарного року перед настанням страхового випадку.". У зв'язку з цим абзаци 2-7 вважати абзацами 3-8.
2.8. У абзаці 3 пункту 4.2 Порядку ( v0057598-03 ) слово
"зареєстровані" замінити словами "взяті на облік як
страхувальники".
2.9. У абзаці 2 пункту 8 Порядку ( v0057598-03 ) слова
"сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками та"
виключити.
{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності від 26.06.2001 N 16 ( v0016503-01 ), до якої
вносились зміни } 3. Внести зміни до Інструкції про порядок
надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої
постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. N 16 ( v0016503-01 ),
із змінами і доповненнями:
3.1. Пункт 2.5 Інструкції ( v0016503-01 ) після абзацу 5
доповнити новим абзацом такого змісту: "фізичні особи - підприємці, платники єдиного податку,
особисто, - з дня отримання від таких осіб заяви згідно додатка
N 2 та копії свідоцтва про сплату єдиного податку або інформації
від органів державної податкової служби чи Державного казначейства
України про сплату ними єдиного податку;". У зв'язку з цим абзаци 6-8 вважати абзацами 7-9.
3.2. Пункт 2.16 Інструкції ( v0016503-01 ) викласти в
наступній редакції: "2.16. Після отримання з Єдиного державного реєстру
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем, органи Фонду фіксують отриману інформацію в
картці страхувальника. Фізичні особи, які не мають статусу підприємців, знімаються з
обліку органом Фонду на підставі заяви довільної форми після
остаточних розрахунків з Фондом. За умови отримання органом Фонду довідки про відсутність у
юридичної особи окремого балансу і самостійного ведення
розрахунків по оплаті праці (наприклад, юридична особа, яка
обслуговується централізованою бухгалтерією) така юридична особа
знімається з обліку як страхувальник, а її реєстраційна картка
переноситься в архів. Фізичні особи - підприємці, які втратили статус
страхувальника-роботодавця (за умови припинення використання праці
найманих працівників), знімаються з обліку як страхувальники
органом Фонду на підставі заяви після остаточних розрахунків з
Фондом. Фізичні особи - підприємці, платники єдиного податку, взяті
на облік (особисто) як страхувальники, знімаються з обліку як
страхувальники органом Фонду на підставі інформації, наданої
страхувальником або органами державної податкової служби України
про їх перехід на іншу (загальну) систему оподаткування. Зняття з обліку фізичних осіб, взятих на облік на
добровільних засадах, здійснюється згідно Порядку страхування осіб
на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, затвердженого постановою правління Фонду
від 02.06.2005 р. N 62 ( v0062598-05 ) (із змінами та
доповненнями). У випадках, наведених в цьому пункті, суб'єктом господарської
діяльності втрачається статус страхувальника, а органами Фонду
вносяться відповідні дані до персональної справи страхувальника.
Персональна справа страхувальника закривається. Персональний номер
ліквідованого страхувальника у подальшому не використовується, а
його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року.
Персональна справа ліквідованого страхувальника зберігається
протягом трьох років. Якщо фізична особа, в тому числі підприємець, яка втратила
статус страхувальника - роботодавця (за умови припинення
використання праці найманих працівників), знову уклала трудовий
договір (контракт) з найманим працівником (працівниками) або
фізична особа - підприємець (особисто), яка втратила статус
страхувальника у зв'язку з переходом з єдиного податку на загальну
систему оподаткування, потім знову почала сплачувати єдиний
податок і, внаслідок цього, набула статусу страхувальника, їй може
надаватися попередній реєстраційний номер (при цьому картка
страхувальника поновлюється).".
4. Внести зміни до Положення про Єдиний реєстр
страхувальників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, затвердженого постановою правління Фонду
від 24.12.2001 р. N 53 ( v0053598-01 ), із змінами і доповненнями:
4.1. Пункт 3.7.2 Положення ( v0053598-01 ) після абзацу 5
доповнити новим абзацом такого змісту: "- фізичних осіб - підприємців, платників єдиного податку,
особисто, - після отримання від них заяви та копії свідоцтва про
сплату єдиного податку або інформації від органів державної
податкової служби чи Державного казначейства України про сплату
єдиного податку;". У зв'язку з цим абзац 6 вважати абзацом 7.
4.2. Пункт 3.14 Положення ( v0053598-01 ) викласти в
наступній редакції: "3.14. Після отримання з Єдиного державного реєстру
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем органи Фонду фіксують отриману інформацію в
картці страхувальника. Фізичні особи, які не мають статусу підприємців, знімаються з
обліку органом Фонду на підставі заяви довільної форми після
остаточних розрахунків з Фондом. Фізичні особи - підприємці, платники єдиного податку, взяті
на облік (особисто) як страхувальники, знімаються з обліку як
страхувальники органом Фонду на підставі інформації, наданої
страхувальником або органами державної податкової служби України
про їх перехід на іншу (загальну) систему оподаткування. Зняття з обліку фізичних осіб, взятих на облік на
добровільних засадах, здійснюється згідно Порядку страхування осіб
на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням
та похованням, затвердженим постановою правління Фонду
від 02.06.2005 р. N 62 ( v0062598-05 ) (із змінами та
доповненнями). У випадках, наведених в цьому пункті, суб'єктом господарської
діяльності втрачається статус страхувальника, а органами Фонду
вносяться відповідні дані до персональної справи страхувальника.
Персональна справа страхувальника закривається. Персональний номер
ліквідованого страхувальника у подальшому не використовується, а
його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року.
Персональна справа ліквідованого страхувальника зберігається
протягом трьох років. Якщо фізична особа, в тому числі підприємець, яка втратила
статус страхувальника-роботодавця (за умови припинення
використання праці найманих працівників) знову уклала трудовий
договір (контракт) і, внаслідок цього, набула статус
страхувальника, їй може надаватись попередній реєстраційний номер
(картка страхувальника поновлюється). Також, попередній реєстраційний номер може поновлюватися для
фізичних осіб - підприємців (особисто), які втратили статус
страхувальника у зв'язку з переходом з єдиного податку на загальну
систему оподаткування, а потім знову почали сплачувати єдиний
податок. Інформація за встановленою формою щоквартально передається
органом Фонду до виконавчих дирекцій відділень Фонду.".
5. Виконавчій дирекції Фонду забезпечити внесення змін до
програмного забезпечення по веденню Єдиного реєстру
страхувальників Фонду та довести ці зміни до робочих органів
відділень Фонду.
6. Виконавчій дирекції Фонду довести цю постанову до відома
виконавчих дирекцій відділень Фонду.
Голова правління Л.С.Сачков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: