open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
06.03.2006 N 9

Про внесення змін до деяких постанов правління

Фонду соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань N 24 ( z0715-07 ) від 27.04.2007 }
З метою приведення деяких постанов правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України у відповідність з положеннями
постанови правління Фонду від 22 грудня 2005 р. N 83
( v0083583-05 ) "Про затвердження Порядку призначення та
здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх
сімей)" у частині зменшення розміру одноразової допомоги
потерпілому на виробництві у разі встановлення комісією з
розслідування нещасного випадку, що ушкодження його здоров'я
настало не лише з причин, що залежать від роботодавця, а і
внаслідок порушення ним нормативних актів про охорону праці,
керуючись абзацом одинадцятим пункту 7 частини сьомої, частинами
восьмою - дванадцятою статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Виключити пункт 2 постанови правління Фонду від
1 листопада 2001 р. N 37 ( v0037583-01 ) "Про затвердження
Положення про комісію при виконавчій дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України з питань вирішення спорів". У зв'язку з цим
пункти 3 і 4 вважати відповідно пунктами 2 і 3.
2. Внести до Положення про комісію при виконавчій дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України з питань вирішення спорів,
затвердженого постановою правління Фонду від 1 листопада 2001 р.
N 37 ( v0037583-01 ), такі зміни: - підпункт 3.2 пункту 3 доповнити новим абзацом восьмим
такого змісту: "зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на
виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування
нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало не лише з
причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення
застрахованою особою нормативних актів про охорону праці)". У
зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим; - у пункті 4: підпункт 4.1 доповнити реченням такого змісту: "Питання щодо
зменшення одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі
встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що
ушкодження здоров'я настало не лише з причин, що залежать від
роботодавця, а і внаслідок порушення застрахованою особою
нормативних актів про охорону праці) розглядається за поданням
роботодавця або робочого органу виконавчої дирекції Фонду та за
зверненням потерпілого або уповноваженої ним особи (члена сім'ї
потерпілого)"; у підпункті 4.4 слова "постановити" замінити словами
"прийняти"; підпункт 4.5 доповнити реченням такого змісту "У разі рівного
розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним"; у підпункті 4.6 слова "постановою, яка" замінити словами
"протоколом, який"; у підпункті 4.7 слово "постановити" замінити словом
"прийняти", слово "постановлення" замінити словом "прийняття",
слова "відповідною постановою" замінити словами "відповідним
протоколом"; у підпункті 4.8 слово "постановлення" замінити словом
"прийняття". Доповнити підпункт 4.8 реченням такого змісту:
"Рішення щодо зменшення одноразової допомоги потерпілому на
виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування
нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало не лише з
причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення
застрахованою особою нормативних актів про охорону праці)
надсилається не пізніш як через три дні з дня його прийняття
застрахованій особі або уповноваженій ним особі (члену сім'ї
потерпілого), страхувальнику та робочому органу виконавчої
дирекції Фонду".
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 24 ( z0715-07 ) від 27.04.2007 }
4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України довести вищезазначені зміни до управлінь виконавчої
дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Голова Т.Степанкова

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: