open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
21.01.2011 N 9

Про затвердження змін

до Довідника відповідності символу звітності

коду класифікації доходів бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, ( 2456-17 ) Закону
України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ),
наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та
Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій
по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства
( vb119506-00 ), затвердженої наказом Державного казначейства
України від 28.11.2000 N 119 ( v0119506-00 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу
звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5
( v0005506-07 ), що додаються.
2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести зазначені
зміни до відома керівників самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Державного казначейства України та
начальників Головних управлінь Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України

21.01.2011 N 9

ЗМІНИ

до Довідника відповідності символу звітності

коду класифікації доходів бюджету

( v0005506-07 )

---------------------------------------------------------------------------- Балан- | Код | Символ | Назва |Примітка | совий |класифіка-| | | | рахунок|ції дохо- | | | | |дів бюдже-| | | | | ту | | | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11010100 | 340 |Податок на доходи найманих |доповнити| | | |працівників (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11010200 | 341 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |суб'єктів підприємницької | | | | |діяльності і незалежної професійної| | | | |діяльності (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11010300 | 342 |Податок на доходи фізичних осіб на |доповнити| | | |дивіденди та роялті (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11010500 | 343 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати податку на| | | | |доходи фізичних осіб (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11010600 | 344 |Податок на доходи фізичних осіб у |доповнити| | | |вигляді виграшів або призів, | | | | |отриманих внаслідок проведення | | | | |конкурсів та інших розіграшів, | | | | |виграшів в азартні ігри | | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11010700 | 345 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |нерезидентів (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11010800 | 346 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |військовослужбовців та осіб | | | | |рядового і начальницького складу | | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11010900 | 347 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |працівників закордонних | | | | |дипломатичних установ України з | | | | |фонду оплати праці в іноземній | | | | |валюті (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) (гривневий еквівалент)| | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11011000 | 348 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |працівників закордонних | | | | |дипломатичних установ України з | | | | |фонду оплати праці в національній | | | | |валюті (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11011100 | 349 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |інших видів діяльності (сплачується| | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11011200 | 350 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |продажу нерухомого майна та надання| | | | |нерухомості в оренду (суборенду), | | | | |житловий найм (піднайм) | | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11011300 | 351 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |продажу рухомого майна та надання | | | | |рухомого майна в оренду (суборенду)| | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11011400 | 352 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |отриманого платником доходу | | | | |внаслідок прийняття ним у спадщину | | | | |майна, коштів, майнових чи | | | | |немайнових прав (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 11011500 | 353 |Податок на доходи фізичних осіб- |доповнити| | | |шахтарів (сплачується (перерахо- | | | | |вується) на території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13010100 | 015 |Збір за спеціальне використання |виключити| | | |лісових ресурсів державного | | | | |значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13010300 | 016 |Надходження сум реструктурованої |виключити| | | |заборгованості зі сплати збору за | | | | |спеціальне використання лісових | | | | |ресурсів та користування земельними| | | | |ділянками лісового фонду | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13010100 | 354 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |лісових ресурсів в частині | | | | |деревини, заготовленої в порядку | | | | |рубок головного користування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13010301 | 355 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості збору за спеціальне | | | | |використання лісових ресурсів (за | | | | |платежами, що розподіляються між | | | | |державним та місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13020100 | 017 |Збір за спеціальне водокористування|виключити| | | |загальнодержавного значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13020100 | 357 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |води (крім збору за спеціальне | | | | |використання води водних об'єктів | | | | |місцевого значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13020300 | 018 |Збір за спеціальне водокористування|виключити| | | |для потреб гідроенергетики | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13020300 | 358 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |води для потреб гідроенергетики | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13020400 | 019 |Надходження збору за спеціальне |виключити| | | |водокористування від підприємств | | | | |житлово-комунального господарства | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13020401 | 359 |Надходження збору за спеціальне |доповнити| | | |використання води від підприємств | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |(за платежами, що розподіляються | | | | |між державним та місцевими | | | | |бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13020500 | 020 |Надходження сум реструктурованої |виключити| | | |заборгованості зі сплати збору за | | | | |спеціальне водокористування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13020501 | 360 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати збору за | | | | |спеціальне використання води (за | | | | |платежами, що розподіляються між | | | | |державним та місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13020600 | 072 |Збір за спеціальне водокористування|виключити| | | |в частині використання поверхневих | | | | |вод для потреб водного транспорту | | | | |(крім стоянкових, службово- | | | | |допоміжного і буксирного флотів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13020600 | 361 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |води в частині використання | | | | |поверхневих вод для потреб водного | | | | |транспорту (крім стоянкових і | | | | |службово-допоміжного флотів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13030100 | 021 |Платежі за користування надрами |виключити| | | |загальнодержавного значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13030100 | 303 |Платежі за користування надрами для|доповнити| | | |видобування корисних копалин | | | | |загальнодержавного значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13030300 | 022 |Плата за пошук та розвідку родовищ |виключити| | | |корисних копалин | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13030500 | 024 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати плати за |назву | | | |користування надрами |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13030501 | 304 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати плати за | | | | |користування надрами (за платежами,| | | | |що розподіляються між державним та | | | | |місцевим бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13030600 | 025 |Плата за користування надрами в |виключити| | | |цілях, не пов'язаних з видобуванням| | | | |корисних копалин | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13040100 | 300 |Збір за геологорозвідувальні |виключити| | | |роботи, виконані за рахунок | | | | |державного бюджету | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13040200 | 301 |Надходження сум реструктурованої |виключити| | | |заборгованості зі сплати збору за | | | | |геологорозвідувальні роботи, | | | | |виконані за рахунок державного | | | | |бюджету | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13070100 | 026 |Плата за спеціальне використання |виключити| | | |диких тварин | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13070200 | 027 |Плата за спеціальне використання |виключити| | | |рибних та інших водних ресурсів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 13070300 | 028 |Надходження сум реструктурованої |виключити| | | |заборгованості зі сплати платежів | | | | |за використання інших природних | | | | |ресурсів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14020800 | 315 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|виключити| | | |і велосипедів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14020900 | 316 |Мотоцикли і велосипеди |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14021100 | 150 |Скраплений газ |доповнити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14021700 | 317 |Бензин моторний для автомобілів |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14021800 | 318 |Інші нафтопродукти |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14022100 | 042 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати акцизного |назву | | | |податку з вироблених в Україні |коду | | | |підакцизних товарів (продукції) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14030800 | 319 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|виключити| | | |і велосипедів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14030900 | 320 |Мотоцикли і велосипеди |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14031100 | 075 |Скраплений газ |доповнити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14031700 | 321 |Бензин моторний для автомобілів |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14031800 | 322 |Інші нафтопродукти |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14060200 | 050 |Плата за видачу ліцензій та |виключити| | | |сертифікатів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 22010400 | 142 |Кошти в іноземній валюті за |змінити | | | |реєстрацію представництв іноземних |номер | | | |суб'єктів господарської діяльності |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14060500 | 051 |Плата за ліцензії на виробництво |виключити| | | |спирту етилового, коньячного і | | | | |плодового, алкогольних напоїв та | | | | |тютюнових виробів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14060600 | 052 |Плата за ліцензії на право |виключити| | | |експорту, імпорту та оптової | | | | |торгівлі спирту етилового, | | | | |коньячного та плодового | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14060700 | 053 |Плата за ліцензії на право |виключити| | | |експорту, імпорту алкогольними | | | | |напоями та тютюновими виробами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14060900 | 054 |Плата за державну реєстрацію, крім |виключити| | | |плати за державну реєстрацію | | | | |суб"єктів підприємницької | | | | |діяльності Плата за державну | | | | |реєстрацію (крім реєстраційного | | | | |збору за проведення державної | | | | |реєстрації юридичних осіб та | | | | |фізичних осіб - підприємців) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 14061000 | 055 |Плата за ліцензії на право оптової |виключити| | | |торгівлі алкогольними напоями та | | | | |тютюновими виробами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 22011200 | 056 |Плата за видачу, продовження, |змінити | | | |переоформлення ліцензій і за видачу|номер | | | |дубліката ліцензій на мовлення, та |коду | | | |ліцензій провайдера програмної | | | | |послуги | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 22011400 | 057 |Плата за видачу, переоформлення, |змінити | | | |продовження терміну дії ліцензій |номер | | | |на користування радіочастотним |коду | | | |ресурсом України та видачу | | | | |дублікатів таких ліцензій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 22011500 | 058 |Плата за ліцензії, видані |змінити | | | |Національною комісією регулювання |номер | | | |електроенергетики |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 22011700 | 059 |Плата за видачу, переоформлення, |змінити | | | |продовження терміну дії ліцензій |номер | | | |на здійснення діяльності у сфері |коду | | | |телекомунікацій та видачу копій і | | | | |дублікатів таких ліцензій | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 15010500 | 323 |Мито на нафтопродукти, транспортні |виключити| | | |засоби та шини до них, що ввозяться| | | | |суб'єктами підприємницької | | | | |діяльності та громадянами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 22060000 | 067 |Кошти, отримані за вчинення |змінити | | | |консульських дій |номер | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 19090000 | 071 |Податки та збори, не віднесені до |змінити | | | |інших категорій |номер | | | | |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 17050000 | 151 |Збір у вигляді цільової надбавки до|доповнити| | | |діючого тарифу на електричну та | | | | |теплову енергію, крім | | | | |електроенергії, виробленої | | | | |кваліфікованими когенераційними | | | | |установками | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 19090400 | 152 |Кошти, сплачені в рахунок погашення|доповнити| | | |податкового боргу відповідно до | | | | |норм Податкового кодексу України за| | | | |доходами, визначеними частиною | | | | |другою статті 29 Бюджетного кодексу| | | | |України ( 2456-17 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 21010700 | 081 |Дивіденди (доход), нараховані на |виключити| | | |акції (частки, паї) господарських | | | | |товариств, які є у власності | | | | |державних підприємств паливно- | | | | |енергетичного комплексу | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 21020000 | 076 |Кошти, що перераховуються |змінити | | | |Національним банком України |назву | | | |відповідно до Закону України "Про |коду | | | |Національний банк України" | | | | |( 679-14 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 17010100 | 082 |Рентна плата за нафту, що |змінити | | | |видобувається в Україні |номер | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 17010200 | 083 |Рентна плата за природний газ, що |змінити | | | |видобувається в Україні |номер | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 17010400 | 084 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати рентної |номер | | | |плати за нафту, що видобувається в |коду | | | |Україні | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 17010500 | 085 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати рентної |номер | | | |плати за природний газ, що |коду | | | |видобувається в Україні | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 17010700 | 153 |Рентна плата за транзитне |доповнити| | | |транспортування трубопроводами | | | | |природного газу територією України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 17010800 | 087 |Рентна плата за транспортування |змінити | | | |нафти та нафтопродуктів |номер | | | |магістральними нафтопроводами та |коду та | | | |нафтопродуктопроводами територією |назву | | | |України |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 17010900 | 088 |Рентна плата за транзитне |змінити | | | |транспортування трубопроводами |номер | | | |аміаку територією України |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 17010300 | 089 |Рентна плата за газовий конденсат, |змінити | | | |що видобувається в Україні |номер | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 21081000 | 105 |Пеня за порушення термінів |змінити | | | |розрахунків у сфері |назву | | | |зовнішньоекономічної діяльності, за|коду | | | |невиконання зобов'язань та штрафні | | | | |санкції за порушення вимог | | | | |валютного законодавства | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 21081300 | 336 |Адміністративні штрафи у сфері |виключити| | | |забезпечення безпеки дорожнього | | | | |руху | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 21081300 | 149 |Адміністративні штрафи у сфері |доповнити| | | |забезпечення безпеки дорожнього | | | | |руху | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 21081301 | 337 |Адміністративні штрафи у сфері |виключити| | | |забезпечення безпеки дорожнього | | | | |руху (бюджети: обласний бюджет | | | | |Київської області, районний бюджет | | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 22120000 | 101 |Плата за надані в оренду ставки, що|виключити| | | |знаходяться в басейнах річок | | | | |загальнодержавного значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 21081400 | 080 |Надходження податків і зборів |доповнити| | | |(обов'язкових платежів), які | | | | |справлялися до 1 січня 2011 року, | | | | |але не визначені Податковим | | | | |кодексом ( 2755-17 ) (крім податків| | | | |та зборів, які надходили до | | | | |місцевих бюджетів), включаючи | | | | |розстрочені та відстрочені суми | | | | |грошових зобов'язань, суми | | | | |податкового боргу з урахуванням | | | | |штрафних санкцій та пені, що | | | | |обліковувались станом на 31 грудня | | | | |2010 року та сум донарахованих за | | | | |актами перевірок | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 24050011 | 126 |Кошти від реалізації надлишкового |виключити| | | |озброєння, військової та | | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |України з питань надзвичайних | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | |населення від наслідків | | | | |Чорнобильської катастрофи (210, | | | | |Міністерство оборони України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 24050011 | 324 |Кошти від реалізації надлишкового |виключити| | | |озброєння, військової та | | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |України з питань надзвичайних | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | |населення від наслідків | | | | |Чорнобильської катастрофи (210, | | | | |Міністерство оборони України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 24050006 | 325 |Кошти від реалізації надлишкового |виключити| | | |озброєння, військової та | | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |України з питань надзвичайних | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | |населення від наслідків | | | | |Чорнобильської катастрофи (596, | | | | |Головне управління розвідки МО) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 24060800 | 326 |Надходження від збору за проведення|доповнити| | | |гастрольних заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 19070000 | 121 |Збір за користування радіочастотним|змінити | | | |ресурсом України |номер | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 24061800 | 086 |Плата за подання скарги до органу |доповнити| | | |оскарження відповідно до статті 18 | | | | |Закону України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" ( 2289-17 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 24061900 | 122 |Кошти, отримані від надання |змінити | | | |учасниками процедури закупівель |назву | | | |забезпечення їх пропозиції |коду | | | |конкурсних торгів, які не | | | | |підлягають поверненню цим | | | | |учасникам, у випадках, передбачених| | | | |Законом України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" ( 2289-17 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 24110100 | 124 |Плата за надання державних гарантій|змінити | | | |та кредитів (позик), залучених |назву | | | |державою та/або під державні |коду | | | |гарантії | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 24110200 | 125 |Плата за користування кредитами |змінити | | | |(позиками), залученими державою |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 24110800 | 128 |Плата за користування кредитом з |змінити | | | |державного бюджету |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 17060000 | 073 |Збір у вигляді цільової надбавки до|змінити | | | |діючого тарифу на природний газ для|номер | | | |споживачів усіх форм власності |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 24160300 | 143 |Концесійні платежі щодо об'єктів |доповнити| | | |державної власності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 33010101 | 327 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності | | | | |(крім земельних ділянок | | | | |несільськогосподарського | | | | |призначення, що перебувають у | | | | |державній власності, на яких | | | | |розташовані об'єкти, які підлягають| | | | |приватизації, та земельних ділянок,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим) (без | | | | |розстрочення платежу) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 33010102 | 146 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності | | | | |(крім земельних ділянок | | | | |несільськогосподарського | | | | |призначення, що перебувають у | | | | |державній власності, на яких | | | | |розташовані об'єкти, які підлягають| | | | |приватизації, та земельних ділянок,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим) (з | | | | |розстроченням платежу) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 33010200 | 132 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського призна- |назву | | | |чення після розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 33010301 | 332 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського призна- |назву | | | |чення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим (без | | | | |розстрочення платежу) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 33010302 | 145 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського призна- |назву | | | |чення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим (з | | | | |розстроченням платежу) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 33010400 | 131 |Кошти від продажу земельних ділянок|доповнити| | | |несільськогосподарського | | | | |призначення або прав на них, що | | | | |перебувають у державній власності, | | | | |на яких розташовані об'єкти, які | | | | |підлягають приватизації | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 33010500 | 338 |Кошти від продажу прав на земельні |змінити | | | |ділянки несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності | | | | |(крім продажу прав на земельні | | | | |ділянки несільськогосподарського | | | | |призначення, що перебувають у | | | | |державній власності, на яких | | | | |розташовані об'єкти, які підлягають| | | | |приватизації, та земельних ділянок,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 33010600 | 070 |Кошти від продажу прав на земельні |змінити | | | |ділянки несільськогосподарського |назву | | | |призначення після розмежування |коду | | | |земель державної та комунальної | | | | |власності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 33010700 | 339 |Кошти від продажу прав на земельні |змінити | | | |ділянки несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 41010100 | 134 |Кошти, що передаються до державного|змінити | | | |бюджету з місцевих бюджетів |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3111 | 41020900 | 137 |Інші додаткові дотації |змінити | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3113 | 00266000 | 425 |Повернення бюджетнх коштів, наданих|доповнити| | | |зі Стабілізаційного фонду на | | | | |поворотній основі | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3113 | 00267000 | 426 |Повернення бюджетних коштів, |доповнити| | | |наданих з резервного фонду | | | | |Українському державному обєднанню | | | | |"Радон" на поворотній основі | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3113 | 03201760 | 424 |Повернення коштів, що надавалися з |виключити| | | |резервного фонду державного бюджету| | | | |на забезпечення функціонування | | | | |міжобласних спец комбінатів та | | | | |пускового комплексу "Вектор" | | | | |державної корпорації "Українське | | | | |державне об'єднання "Радон" | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3113 | 03511530 | 421 |Повернення коштів, наданих за |змінити | | | |рахунок коштів Державного бюджету |назву | | | |України підприємствам |коду | | | |машинобудування для здійснення | | | | |заходів, повязаних із збільшенням | | | | |обсягів виробництва та розвитком | | | | |ринку техніки для агропромислового | | | | |комплексу | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 11020101 | 290 |Податок на прибуток підприємств і |виключити| | | |організацій, що перебувають у | | | | |державній власності (постанова КМУ | | | | |від 24.02.2010 N 184) | | | | |( 184-2010-п ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 11022100 | 220 |Податкова заборгованість з податку |виключити| | | |на прибуток підприємств (крім | | | | |підприємств комунальної власності),| | | | |додаткові податкові зобов'язання з | | | | |цього податку, розстрочені | | | | |податкові зобов'язання НАК | | | | |"Нафтогаз України" та її | | | | |підприємств з податку на прибуток | | | | |(у тому числі відсотки за | | | | |користування податковим кредитом), | | | | |що спрямовуються на субвенцію з | | | | |державного бюджету місцевим | | | | |бюджетам на надання пільг та | | | | |житлових субсидій населенню на | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | |і водовідведення, квартирної плати,| | | | |вивезення побутового сміття та | | | | |рідких нечистот | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 11022200 | 291 |Податковий борг з податку на |виключити| | | |прибуток державних вугледобувних | | | | |підприємств та вугледобувних | | | | |господарських товариств, | | | | |100 відсотків акцій яких належать | | | | |державі | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 13040100 | 300 |Збір за геологорозвідувальні |виключити| | | |роботи, виконані за рахунок | | | | |державного бюджету | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 13040200 | 301 |Надходження сум реструктурованої |виключити| | | |заборгованості зі сплати збору за | | | | |геологорозвідувальні роботи, | | | | |виконані за рахунок державного | | | | |бюджету | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 13040300 | 292 |Надходження від погашення |виключити| | | |заборгованості дочірньої компанії | | | | |"Укргазвидобування" Національної | | | | |акціонерної компанії "Нафтогаз | | | | |України" зі збору за | | | | |геологорозвідувальні роботи, | | | | |виконані за рахунок державного | | | | |бюджету | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14010200 | 204 |Бюджетне відшкодування податку на |виключити| | | |додану вартість грошовими коштами | | | | |(шляхом оформлення ОВДП) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14010700 | 293 |Податок на додану вартість, що |змінити | | | |сплачується до бюджету переробними |назву | | | |підприємствами усіх форм власності |коду | | | |за реалізовані ними молоко, молочну| | | | |сировину та молочні продукти, м'ясо| | | | |та м'ясопродукти, іншу продукцію | | | | |переробки тварин, закуплених у | | | | |живій вазі (шкури, субпродукти, | | | | |м'ясо-кісткове борошно) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14011200 | 294 |Податковий борг з податку на додану|виключити| | | |вартість державних вугледобувних | | | | |підприємств та вугледобувних | | | | |господарських товариств, | | | | |100 відсотків акцій яких належать | | | | |державі | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14020800 | 315 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|виключити| | | |і велосипедів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14020900 | 316 |Мотоцикли і велосипеди |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14021700 | 317 |Бензин моторний для автомобілів |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14021800 | 318 |Інші нафтопродукти |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14030800 | 319 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|виключити| | | |і велосипедів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14030900 | 320 |Мотоцикли і велосипеди |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14031700 | 321 |Бензин моторний для автомобілів |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 14031800 | 322 |Інші нафтопродукти |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 15010500 | 323 |Мито на нафтопродукти, транспортні |виключити| | | |засоби та шини до них, що ввозяться| | | | |суб'єктами підприємницької | | | | |діяльності та громадянами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 15010600 | 286 |Тимчасова надбавка до діючих ставок|виключити| | | |ввізного мита на товари, що | | | | |ввозяться суб'єктами | | | | |підприємницької діяльності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 15010700 | 287 |Тимчасова надбавка до діючих ставок|виключити| | | |ввізного мита на товари, що | | | | |ввозяться (пересилаються) | | | | |громадянами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 22060000 | 240 |Кошти, отримані за вчинення |змінити | | | |консульських дій |номер | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19060100 | 233 |Збір на розвиток виноградарства, |змінити | | | |садівництва і хмелярства |номер | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19060200 | 234 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати збору на |номер | | | |розвиток виноградарства, |коду | | | |садівництва і хмелярства | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 21060201 | 260 |Рентна плата за природний газ, що |виключити| | | |видобувається в Україні, яка | | | | |сплачується дочірньою компанією | | | | |"Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз | | | | |України" (клірингові розрахунки) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 21060202 | 288 |Рентна плата за природний газ, що |виключити| | | |видобувається в Україні, яка | | | | |сплачується дочірньою компанією | | | | |"Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз | | | | |України" | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 21060500 | 279 |Рентна плата за транзитне |виключити| | | |транспортування природного газу | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 21060501 | 280 |Рентна плата за транзитне |виключити| | | |транспортування природного газу | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24020000 | 299 |Плата за адміністративні послуги |доповнити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24040000 | 209 |Кошти від реалізації надлишкової |змінити | | | |космічної техніки військового та |назву | | | |подвійного призначення, що належить|коду | | | |Державному космічному агентству | | | | |України | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050002 | 205 |Кошти від реалізації надлишкового |виключити| | | |озброєння, військової та | | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |України з питань надзвичайних | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | |населення від наслідків | | | | |Чорнобильської катастрофи (НАК | | | | |"Нафтогаз України") | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050003 | 236 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити | | | |озброєння, військової та |назву | | | |спеціальної техніки, іншого майна |коду | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |надзвичайних ситуацій України (664,| | | | |Адміністрація Державної служби | | | | |спеціального зв'язку та захисту | | | | |інформації України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050004 | 211 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити | | | |озброєння, військової та |назву | | | |спеціальної техніки, іншого майна |коду | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |надзвичайних ситуацій України (320,| | | | |Міністерство надзвичайних ситуацій | | | | |України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050005 | 212 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити | | | |озброєння, військової та |назву | | | |спеціальної техніки, іншого майна |коду | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |надзвичайних ситуацій України (534,| | | | |Деркомкордон України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050006 | 325 |Кошти від реалізації надлишкового |виключити| | | |озброєння, військової та | | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |України з питань надзвичайних | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | |населення від наслідків | | | | |Чорнобильської катастрофи (596, | | | | |Головне управління розвідки МО) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050006 | 213 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити | | | |озброєння, військової та |назву | | | |спеціальної техніки, іншого майна |коду | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |надзвичайних ситуацій України (596,| | | | |Головне управління розвідки | | | | |Міністерства оборони України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050007 | 214 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити | | | |озброєння, військової та |назву | | | |спеціальної техніки, іншого майна |коду | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |надзвичайних ситуацій України (660,| | | | |Управління державної охорони | | | | |України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050008 | 215 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити | | | |озброєння, військової та |назву | | | |спеціальної техніки, іншого майна |коду | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |надзвичайних ситуацій України (652,| | | | |Служба безпеки України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050009 | 216 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити | | | |озброєння, військової та |назву | | | |спеціальної техніки, іншого майна |коду | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |надзвичайних ситуацій України (100,| | | | |Міністерство внутрішніх справ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050010 | 231 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити | | | |озброєння, військової та |назву | | | |спеціальної техніки, іншого майна |коду | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |надзвичайних ситуацій України (662,| | | | |Служба зовнішньої розвідки | | | | |України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050011 | 232 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити | | | |озброєння, військової та |назву | | | |спеціальної техніки, іншого майна |коду | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |надзвичайних ситуацій України (210,| | | | |Міністерство оборони України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24050011 | 324 |Кошти від реалізації надлишкового |виключити| | | |озброєння, військової та | | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |України з питань надзвичайних | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | |населення від наслідків | | | | |Чорнобильської катастрофи (210, | | | | |Міністерство оборони України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24060301 | 256 |Інші надходження (надходження |виключити| | | |коштів від реалізації продуктів | | | | |утилізації боєприпасів, що | | | | |передаються для утилізації | | | | |Міністерству промислової політики | | | | |України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24060302 | 257 |Інші надходження (надходження |виключити| | | |коштів від реалізації продуктів | | | | |утилізації боєприпасів, що | | | | |передаються для утилізації | | | | |Національному космічному агентству | | | | |України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24060800 | 326 |Надходження від збору за проведення|виключити| | | |гастрольних заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24063100 | 238 |Кошти від Державного підприємства |змінити | | | |"Національна атомна енергогенеруюча|назву | | | |компанія "Енергоатом" відповідно до|коду | | | |статті 8 Закону України "Про | | | | |впорядкування питань, пов'язаних із| | | | |забезпеченням ядерної безпеки" | | | | |( 1868-15 ) та дохід від розміщення| | | | |цих коштів у цінні папери, що | | | | |емітуються державою відповідно до | | | | |статті 9 цього ж Закону України, а | | | | |також надходження заборгованості по| | | | |цих коштах за 2007-2009 роки | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24063500 | 271 |Кошти від реалізації продуктів |доповнити| | | |утилізації твердого ракетного | | | | |палива | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24080000 | 282 |Кошти від реалізації галузевих |виключити| | | |резервів (виробничих запасів) | | | | |цирконію та гафнію, сформованих за | | | | |рахунок коштів цільового галузевого| | | | |фонду створення національного | | | | |ядерно-паливного циклу | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24110100 | 267 |Плата за надання гарантій та позик,|виключити| | | |отриманих за рахунок коштів, | | | | |залучених державою та/або під | | | | |державні гарантії | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24110200 | 268 |Плата за користування позиками, |виключити| | | |наданими за рахунок коштів, | | | | |залучених державою | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24120000 | 221 |Збір у вигляді цільової надбавки до|виключити| | | |діючого тарифу на електричну та | | | | |теплову енергію | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24140100 | 222 |Збір з операцій купівлі-продажу |виключити| | | |безготівкової іноземної валюти за | | | | |гривню | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 24150000 | 239 |Збір у вигляді цільової надбавки до|виключити| | | |діючого тарифу на природний газ для| | | | |споживачів усіх форм власності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 33010400 | 333 |Надходження від продажу земельних |виключити| | | |ділянок несільськогосподарського | | | | |призначення або прав на них, що | | | | |перебувають у державній власності, | | | | |на яких розташовані об'єкти, які | | | | |підлягають приватизації | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19050100 | 328 |Надходження коштів від |змінити | | | |енергопідприємств до Державного |номер | | | |фонду охорони навколишнього |коду | | | |природного середовища | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19050200 | 329 |Інші збори за забруднення |змінити | | | |навколишнього природного середовища|номер | | | |до Фонду охорони навколишнього |коду | | | |природного середовища | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19050201 | 334 |Інші збори за забруднення |змінити | | | |навколишнього природного середовища|номер | | | |до Фонду охорони навколишнього |коду | | | |природного середовища (бюджети: | | | | |обласний бюджет Київської області, | | | | |районний бюджет Іванківського | | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19050300 | 330 |Надходження від сплати збору за |змінити | | | |забруднення навколишнього |номер | | | |природного середовища фізичними |коду | | | |особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19010100 | 391 |Надходження від викидів |доповнити| | | |забруднюючих речовин в атмосферне | | | | |повітря стаціонарними джерелами | | | | |забруднення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19010200 | 392 |Надходження від скидів забруднюючих|доповнити| | | |речовин безпосередньо у водні | | | | |об'єкти | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19010300 | 393 |Надходження від розміщення відходів|доповнити| | | |у спеціально відведених для цього | | | | |місцях чи на об'єктах, крім | | | | |розміщення окремих видів відходів | | | | |як вторинної сировини | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19010400 | 285 |Екологічний податок, який |змінити | | | |справляється за утворення |назву та | | | |радіоактивних відходів (включаючи |номер | | | |вже накопичені) та/або тимчасове |коду | | | |зберігання радіоактивних відходів | | | | |їх виробниками понад установлений | | | | |особливими умовами ліцензій строк | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3121 | 19010500 | 394 |Надходження від реалізованого |доповнити| | | |палива податковими агентами - | | | | |суб'єктами господарювання | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3123 | 02801400 | 460 |Повернення кредитів, наданих з |змінити | | | |Державного бюджету України |назву | | | |фермерським господарствам |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3123 | 02751440 | 458 |Повернення кредитів, наданих з |змінити | | | |Державного бюджету України |номер | | | |індивідуальним сільським |коду | | | |забудовникам | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3123 | 03511520 | 469 |Повернення коштів, наданих зі |виключити| | | |Стабілізаційного фонду на | | | | |поворотній основі | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3123 | 03511530 | 465 |Повернення коштів, наданих |виключити| | | |підприємствам машинобудування для | | | | |здійснення заходів, повязаних із | | | | |збільшенням обсягів виробництва та | | | | |розвитком ринку техніки для | | | | |агропромислового комплексу | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3123 | 03511560 | 467 |Повернення безвідсоткових бюджетних|змінити | | | |позик, наданих у 2004 році |назву | | | |підприємствам державної форми |коду | | | |власності паливно-енергетичного | | | | |комплексу та у 2005 році | | | | |підприємствам та організаціям | | | | |вугільної промисловості на | | | | |погашення заборгованості із | | | | |заробітної плати працівникам | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3123 | 03511670 | 470 |Повернення субкредитів, наданих |виключити| | | |енергогенеруючим компаніям на | | | | |впровадження Проекту розвитку ринку| | | | |електроенергії | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3123 | 01205090 | 468 |Повернення кредитів, наданих у |змінити | | | |2007 році з Державного бюджету |номер | | | |України на реалізацію інноваційних |коду та | | | |та інвестиційних проектів у галузях|назву | | | |економіки, у першу чергу з |коду | | | |впровадження передових | | | | |енергозберігаючих технологій і | | | | |технологій з виробництва | | | | |альтернативних джерел палива | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3123 | 06801050 | 461 |Кошти, що надійдуть в рахунок |змінити | | | |погашення заборгованості за |назву | | | |кредитами, залученими державою або |коду | | | |під державні гарантії і наданими | | | | |для закупівлі сільськогосподарської| | | | |техніки іноземного виробництва, | | | | |переданої сільськогосподарським | | | | |товаровиробникам та іншим суб'єктам| | | | |господарювання | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3125 | 25010100 | 272 |Плата за послуги, що надаються |змінити | | | |бюджетними установами згідно з їх |назву | | | |основною діяльністю |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3125 | 25010200 | 273 |Надходження бюджетних установ від |змінити | | | |додаткової (господарської) |назву | | | |діяльності |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3125 | 25010400 | 275 |Надходження бюджетних установ від |змінити | | | |реалізації в установленому порядку |назву | | | |майна (крім нерухомого майна) |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3125 | 25020100 | 276 |Благодійні внески, гранти та |змінити | | | |дарунки |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3125 | 25020200 | 277 |Кошти, що отримують бюджетні |змінити | | | |установи від підприємств, |назву | | | |організацій, фізичних осіб та від |коду | | | |інших бюджетних установ для | | | | |виконання цільових заходів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3125 | 25020300 | 269 |Кошти, що отримують вищі та |доповнити| | | |професійно-технічні навчальні | | | | |заклади від розміщення на депозитах| | | | |тимчасово вільних бюджетних коштів,| | | | |отриманих за надання платних | | | | |послуг, якщо таким закладам законом| | | | |надано відповідне право | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 13040100 | 300 |Збір за геологорозвідувальні |виключити| | | |роботи, виконані за рахунок | | | | |державного бюджету | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 13040200 | 301 |Надходження сум реструктурованої |виключити| | | |заборгова-ності зі сплати збору за | | | | |геологорозвідувальні роботи, | | | | |виконані за рахунок державного | | | | |бюджету | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 14020800 | 315 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|виключити| | | |і велосипедів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 14020900 | 316 |Мотоцикли і велосипеди |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 14021700 | 317 |Бензин моторний для автомобілів |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 14021800 | 318 |Інші нафтопродукти |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 14030800 | 319 |Транспортні засоби (крім мотоциклів|виключити| | | |і велосипедів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 14030900 | 320 |Мотоцикли і велосипеди |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 14031700 | 321 |Бензин моторний для автомобілів |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 14031800 | 322 |Інші нафтопродукти |виключити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 15010500 | 323 |Мито на нафтопродукти, транспортні |виключити| | | |засоби та шини до них, що ввозяться| | | | |суб'єктами підприємницької | | | | |діяльності та громадянами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 | 24050006 | 325 |Кошти від реалізації надлишкового |виключити| | | |озброєння, військової та | | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |України з питань надзвичайних | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | |населення від наслідків | | | | |Чорнобильської катастрофи (596, | | | | |Головне управління розвідки МО) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3131 |240500011 | 324 |Кошти від реалізації надлишкового |виключити| | | |озброєння, військової та | | | | |спеціальної техніки, іншого майна | | | | |Збройних Сил України та інших | | | | |утворених відповідно до законів | | | | |України військових формувань, | | | | |правоохоронних органів і | | | | |Оперативно-рятувальної служби | | | | |цивільного захисту Міністерства | | | | |України з питань надзвичайних | | | | |ситуацій та у справах захисту | | | | |населення від наслідків | | | | |Чорнобильської катастрофи (210, | | | | |Міністерство оборони України) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010100 | 800 |Податок на доходи найманих |змінити | | | |працівників |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010101 | 873 |Податок на доходи найманих |змінити | | | |працівників (бюджети: обласний |назву | | | |бюджет Київської області, районний |коду | | | |бюджет Іванківського району | | | | |Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010200 | 801 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |суб'єктів підприємницької |назву | | | |діяльності і незалежної професійної|коду | | | |діяльності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010300 | 802 |Податок на доходи фізичних осіб на |змінити | | | |дивіденди та роялті |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010400 | 380 |Фіксований податок на доходи |змінити | | | |фізичних осіб від зайняття |назву | | | |підприємницькою діяльністю, |коду | | | |нарахований до 1 січня 2011 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010500 | 804 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати податку на|назву | | | |доходи фізичних осіб |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010600 | 805 |Податок на доходи фізичних осіб у |змінити | | | |вигляді виграшів або призів, |назву | | | |отриманих внаслідок проведення |коду | | | |конкурсів та інших розіграшів, | | | | |виграшів в азартні ігри | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010700 | 872 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |нерезидентів |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010800 | 858 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |військовослужбовців та осіб |назву | | | |рядового і начальницького складу |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010801 | 874 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |військовослужбовців та осіб |назву | | | |рядового і начальницького |коду | | | |складу(бюджети: обласний бюджет | | | | |Київської області, районний бюджет | | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010900 | 887 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |працівників закордонних | | | | |дипломатичних установ України з | | | | |фонду оплати праці в іноземній | | | | |валюті (гривневий еквівалент) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011000 | 859 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |працівників закордонних |назву | | | |дипломатичних установ України з |коду | | | |фонду оплати праці в національній | | | | |валюті | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011100 | 854 |Податок на доходи фізичних осіб від|змінити | | | |інших видів діяльності |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011200 | 844 |Податок на доходи фізичних осіб від|змінити | | | |продажу нерухомого майна та надання|назву | | | |нерухомості в оренду (суборенду), |коду | | | |житловий найм (піднайм) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011300 | 845 |Податок на доходи фізичних осіб від|змінити | | | |продажу рухомого майна та надання |назву | | | |рухомого майна в оренду (суборенду)|коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011400 | 846 |Податок на доходи фізичних осіб від|змінити | | | |отриманого платником доходу |назву | | | |внаслідок прийняття ним у спадщину |коду | | | |майна, коштів, майнових чи | | | | |немайнових прав | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011500 | 847 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |шахтарів |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011600 | 863 |Фіксований податок на доходи |доповнити| | | |фізичних осіб від зайняття | | | | |підприємницькою діяльністю | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010100 | 340 |Податок на доходи найманих |доповнити| | | |працівників (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010200 | 341 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |суб'єктів підприємницької | | | | |діяльності і незалежної професійної| | | | |діяльності (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010300 | 342 |Податок на доходи фізичних осіб на |доповнити| | | |дивіденди та роялті (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010500 | 343 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати податку на| | | | |доходи фізичних осіб (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010600 | 344 |Податок на доходи фізичних осіб у |доповнити| | | |вигляді виграшів або призів, | | | | |отриманих внаслідок проведення | | | | |конкурсів та інших розіграшів, | | | | |виграшів в азартні ігри | | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010700 | 345 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |нерезидентів (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010800 | 346 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |військовослужбовців та осіб | | | | |рядового і начальницького складу | | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11010900 | 347 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |працівників закордонних | | | | |дипломатичних установ України з | | | | |фонду оплати праці в іноземній | | | | |валюті (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) (гривневий еквівалент)| | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011000 | 348 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |працівників закордонних | | | | |дипломатичних установ України з | | | | |фонду оплати праці в національній | | | | |валюті (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011100 | 349 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |інших видів діяльності (сплачується| | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011200 | 350 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |продажу нерухомого майна та надання| | | | |нерухомості в оренду (суборенду), | | | | |житловий найм (піднайм) | | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011300 | 351 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |продажу рухомого майна та надання | | | | |рухомого майна в оренду (суборенду)| | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011400 | 352 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |отриманого платником доходу | | | | |внаслідок прийняття ним у спадщину | | | | |майна, коштів, майнових чи | | | | |немайнових прав (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11011500 | 353 |Податок на доходи фізичних осіб- |доповнити| | | |шахтарів (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11020200 | 860 |Податок на прибуток підприємств та |змінити | | | |фінансових установ комунальної |назву | | | |власності (АРК, області, міст Києва|коду | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11020201 | 861 |Податок на прибуток підприємств та |змінити | | | |фінансових установ комунальної |назву | | | |власності (району або міста |коду | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 11020202 | 806 |Податок на прибуток підприємств та |змінити | | | |фінансових установ комунальної |назву | | | |власності (району у місті, міста |коду | | | |районного значення, села, селища чи| | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13010200 | 502 |Збір за спеціальне використання |змінити | | | |лісових ресурсів (крім збору за |назву | | | |спеціальне використання лісових |коду | | | |ресурсів в частині деревини, | | | | |заготовленої в порядку рубок | | | | |головного користування) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13010201 | 880 |Збір за спеціальне використання |змінити | | | |лісових ресурсів (крім збору за |назву | | | |спеціальне використання лісових |коду | | | |ресурсів в частині деревини, | | | | |заготовленої в порядку рубок | | | | |головного користування) (бюджети: | | | | |обласний бюджет Київської області, | | | | |районний бюджет Іванківського | | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13010100 | 354 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |лісових ресурсів в частині | | | | |деревини, заготовленої в порядку | | | | |рубок головного користування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13010300 | 503 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості збору за спеціальне |назву | | | |використання лісових ресурсів |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13010301 | 355 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості збору за спеціальне | | | | |використання лісових ресурсів (за | | | | |платежами, що розподіляються між | | | | |державним та місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13020100 | 357 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |води (крім збору за спеціальне | | | | |використання води водних об'єктів | | | | |місцевого значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13020200 | 504 |Збір за спеціальне використання |змінити | | | |води водних об'єктів місцевого |назву | | | |значення |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13020300 | 358 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |води для потреб гідроенергетики | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13020400 | 505 |Надходження збору за спеціальне |змінити | | | |використання води від підприємств |назву | | | |житлово-комунального господарства |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13020401 | 359 |Надходження збору за спеціальне |доповнити| | | |використання води від підприємств | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |(за платежами, що розподіляються | | | | |між державним та місцевими | | | | |бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13020500 | 506 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати збору за |назву | | | |спеціальне використання води |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13020501 | 360 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати збору за | | | | |спеціальне використання води (за | | | | |платежами, що розподіляються між | | | | |державним та місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13020600 | 361 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |води в частині використання | | | | |поверхневих вод для потреб водного | | | | |транспорту (крім стоянкових і | | | | |службово-допоміжного флотів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13030100 | 303 |Плата за користування надрами для |доповнити| | | |видобування корисних копалин | | | | |загальнодержавного значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13030200 | 507 |Плата за користування надрами для |змінити | | | |видобування корисних копалин |назву | | | |місцевого значення |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13030200 | 829 |Плата за користування надрами для |змінити | | | |видобування корисних копалин |назву | | | |місцевого значення |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13030500 | 508 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати плати за |назву | | | |користування надрами |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13030501 | 304 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати плати за | | | | |користування надрами (за платежами,| | | | |що розподіляються між державним та | | | | |місцевим бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13050600 | 816 |Плата за землю від підприємств, які|виключити| | | |виконують інноваційні проекти | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13070100 | 897 |Плата за спеціальне використання |доповнити| | | |диких тварин | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13070200 | 898 |Плата за спеціальне використання |доповнити| | | |рибних та інших водних ресурсів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 13070300 | 899 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати платежів | | | | |за використання інших природних | | | | |ресурсів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 14021100 | 864 |Скраплений газ |доповнити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 14022100 | 824 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати акцизного |назву | | | |податку з вироблених в Україні |коду | | | |підакцизних товарів (продукції) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 16012100 | 510 |Податок на промисел |змінити | | | | |номер | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18020100 | 888 |Збір за місця для паркування |доповнити| | | |транспортних засобів, сплачений | | | | |юридичними особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18020200 | 889 |Збір за місця для паркування |доповнити| | | |транспортних засобів, сплачений | | | | |фізичними особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18030100 | 890 |Туристичний збір, сплачений |доповнити| | | |юридичними особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18030200 | 891 |Туристичний збір, сплачений |доповнити| | | |фізичними особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22010200 | 511 |Плата за ліцензії на певні види |змінити | | | |господарської діяльності та |номер | | | |сертифікати, що видаються Радою |коду та | | | |Міністрів Автономної Республіки |назву | | | |Крим, виконавчими органами місцевих|коду | | | |рад і місцевими органами виконавчої| | | | |влади | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22010300 | 512 |Реєстраційний збір за проведення |змінити | | | |державної реєстрації юридичних осіб|номер | | | |та фізичних осіб - підприємців |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22010500 | 892 |Плата за ліцензії на виробництво |доповнити| | | |спирту етилового, коньячного і | | | | |плодового, алкогольних напоїв та | | | | |тютюнових виробів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22010600 | 893 |Плата за ліцензії на право |доповнити| | | |експорту, імпорту та оптової | | | | |торгівлі спирту етилового, | | | | |коньячного та плодового | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22010700 | 894 |Плата за ліцензії на право |доповнити| | | |експорту, імпорту алкогольними | | | | |напоями та тютюновими виробами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22010900 | 513 |Плата за державну реєстрацію (крім |змінити | | | |реєстраційного збору за проведення |номер | | | |державної реєстрації юридичних осіб|коду та | | | |та фізичних осіб - підприємців) |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22011100 | 825 |Плата за ліцензії на право |змінити | | | |роздрібної торгівлі алкогольними |номер | | | |напоями та тютюновими виробами |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22011101 | 875 |Плата за ліцензії на право |змінити | | | |роздрібної торгівлі алкогольними |номер | | | |напоями та тютюновими виробами |коду | | | |(бюджети: обласний бюджет Київської| | | | |області, районний бюджет | | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18040100 | 514 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності (роздрібна торгівля), |номер | | | |сплачений фізичними особами |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18040200 | 515 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності (роздрібна торгівля), |номер | | | |сплачений юридичними особами |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18040201 | 876 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності (роздрібна торгівля), |номер | | | |сплачений юридичними особами |коду та | | | |(бюджети: обласний бюджет |назву | | | |Київської області, районний бюджет |коду | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18040300 | 516 |Збір за здійснення торгівлі |змінити | | | |валютними цінностями |номер | | | | |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18040500 | 517 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності (оптова торгівля), |номер | | | |сплачений фізичними особами |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18040600 | 518 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності (ресторанне |номер | | | |господарство), сплачений фізичними |коду та | | | |особами |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18040700 | 519 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності (оптова торгівля), |номер | | | |сплачений юридичними особами |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18040800 | 520 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності (ресторанне |номер | | | |господарство), сплачений юридичними|коду та | | | |особами |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18040900 | 521 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності із придбанням пільгового|номер | | | |торгового патенту |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18041000 | 522 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності із придбанням |номер | | | |короткотермінового торгового |коду та | | | |патенту |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18041300 | 523 |Збір за провадження діяльності з |змінити | | | |надання платних послуг, сплачений |номер | | | |фізичними особами |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18041400 | 524 |Збір за провадження діяльності з |змінити | | | |надання платних послуг, сплачений |номер | | | |юридичними особами |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18041600 | 525 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості із сплати збору за |номер | | | |провадження деяких видів |коду та | | | |підприємницької діяльності |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18041700 | 526 |Збір за здійснення діяльності у |змінити | | | |сфері розваг, сплачений юридичними |номер | | | |особами |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 18041800 | 527 |Збір за здійснення діяльності у |змінити | | | |сфері розваг, сплачений фізичними |номер | | | |особами |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 19090000 | 529 |Податки та збори, не віднесені до |змінити | | | |інших категорій |номер | | | | |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 19040100 | 530 |Фіксований сільськогосподарський |Змінити | | | |податок, нарахований після 1 січня |номер | | | |2001 року |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 16050100 | 378 |Єдиний податок на підприємницьку |виключити| | | |діяльність з юридичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 16050200 | 379 |Єдиний податок на підприємницьку |виключити| | | |діяльність з фізичних осіб | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 21050000 | 534 |Плата за розміщення тимчасово |змінити | | | |вільних коштів місцевих бюджетів |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 21081300 | 336 |Адміністративні штрафи у сфері |виключити| | | |забезпечення безпеки дорожнього | | | | |руху | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 21081301 | 337 |Адміністративні штрафи у сфері |виключити| | | |забезпечення безпеки дорожнього | | | | |руху (бюджети: обласний бюджет | | | | |Київської області, районний бюджет | | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22011000 | 895 |Плата за ліцензії на право оптової |доповнити| | | |торгівлі алкогольними напоями та | | | | |тютюновими виробами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22011800 | 896 |Плата за ліцензії та сертифікати, |доповнити| | | |що сплачується ліцензіатами за | | | | |місцем здійснення діяльності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22080400 | 870 |Надходження від орендної плати за |змінити | | | |користування цілісним майновим |назву | | | |комплексом та іншим майном, що |коду | | | |перебуває в комунальній власності | | | | |(АРК, області, міст Києва | | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22080401 | 871 |Надходження від орендної плати за |змінити | | | |користування цілісним майновим |назву | | | |комплексом та іншим майном, що |коду | | | |перебуває в комунальній | | | | |власності (району або міста | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22080402 | 850 |Надходження від орендної плати за |змінити | | | |користування цілісним майновим |назву | | | |комплексом та іншим майном, що |коду | | | |перебуває в комунальній | | | | |власності (району у місті, міста | | | | |районного значення, села, селища чи| | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 22120000 | 851 |Плата за надані в оренду ставки, що|доповнити| | | |знаходяться в басейнах річок | | | | |загальнодержавного значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 24061900 | 556 |Кошти, отримані від надання |змінити | | | |учасниками процедури закупівель |назву | | | |забезпечення їх пропозиції |коду | | | |конкурсних торгів, які не | | | | |підлягають поверненню цим | | | | |учасникам, у випадках, передбачених| | | | |Законом України "Про здійснення | | | | |державних закупівель" ( 2289-17 ) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 24110700 | 548 |Плата за гарантії, надані Верховною|виключити| | | |Радою Автономної Республіки Крим та| | | | |міськими радами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 24160100 | 687 |Концесійні платежі щодо об'єктів |змінити | | | |комунальної власності (крім тих, |назву | | | |які мають цільове спрямування |коду | | | |згідно із законом) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020100 | 557 |Дотації вирівнювання з державного |змінити | | | |бюджету місцевим бюджетам |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020400 | 560 |Додаткові дотації з державного |Змінити | | | |бюджету місцевим бюджетам (бюджети:|назву | | | |АРК, обласний, міст Києва та |коду | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020401 | 686 |Додаткові дотації з державного |змінити | | | |бюджету місцевим бюджетам (бюджети:|назву | | | |районів та міст республіканського |коду | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020402 | 688 |Додаткові дотації з державного |змінити | | | |бюджету місцевим бюджетам (бюджети:|назву | | | |районів у містах) |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020403 | 689 |Додаткові дотації з державного |змінити | | | |бюджету місцевим бюджетам (бюджети:|назву | | | |міст районного значення, сіл, селищ|коду | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020500 | 811 |Додаткові дотації, що одержуються з|виключити| | | |районних та міських (міст Києва і | | | | |Севастополя, міст республіканського| | | | |і обласного значення) бюджетів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020600 | 562 |Додаткова дотація з державного |змінити | | | |бюджету на вирівнювання фінансової |назву | | | |забезпеченості місцевих бюджетів |коду | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020601 | 563 |Додаткова дотація з державного |змінити | | | |бюджету на вирівнювання фінансової |назву | | | |забезпеченості місцевих бюджетів |коду | | | |(бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020602 | 564 |Додаткова дотація з державного |змінити | | | |бюджету на вирівнювання фінансової |назву | | | |забезпеченості місцевих бюджетів |коду | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020603 | 565 |Додаткова дотація з державного |змінити | | | |бюджету на вирівнювання фінансової |назву | | | |забезпеченості місцевих бюджетів |коду | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41020900 | 567 |Інші додаткові дотації |змінити | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41021000 | 706 |Додаткова дотація з державного |доповнити| | | |бюджету на компенсацію втрат | | | | |доходів місцевих бюджетів внаслідок| | | | |наданих державою податкових пільг | | | | |зі сплати земельного податку | | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41021001 | 707 |Додаткова дотація з державного |доповнити| | | |бюджету на компенсацію втрат | | | | |доходів місцевих бюджетів внаслідок| | | | |наданих державою податкових пільг | | | | |зі сплати земельного податку | | | | |(бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41021002 | 708 |Додаткова дотація з державного |доповнити| | | |бюджету на компенсацію втрат | | | | |доходів місцевих бюджетів внаслідок| | | | |наданих державою податкових пільг | | | | |зі сплати земельного податку | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41021003 | 709 |Додаткова дотація з державного |доповнити| | | |бюджету на компенсацію втрат | | | | |доходів місцевих бюджетів внаслідок| | | | |наданих державою податкових пільг | | | | |зі сплати земельного податку | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41021500 | 690 |Додаткова дотація з державного |доповнити| | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |компенсацію втрат доходів внаслідок| | | | |розміщення Чорноморського флоту | | | | |Російської Федерації на території | | | | |міст Севастополя, Феодосії та смт | | | | |Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: АРК, обласний, | | | | |міст Києва та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41021501 | 691 |Додаткова дотація з державного |доповнити| | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |компенсацію втрат доходів внаслідок| | | | |розміщення Чорноморського флоту | | | | |Російської Федерації на території | | | | |міст Севастополя, Феодосії та смт | | | | |Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41021502 | 692 |Додаткова дотація з державного |доповнити| | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |компенсацію втрат доходів внаслідок| | | | |розміщення Чорноморського флоту | | | | |Російської Федерації на території | | | | |міст Севастополя, Феодосії та смт | | | | |Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41021503 | 693 |Додаткова дотація з державного |доповнити| | | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | |компенсацію втрат доходів внаслідок| | | | |розміщення Чорноморського флоту | | | | |Російської Федерації на території | | | | |міст Севастополя, Феодосії та смт | | | | |Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: міст районного | | | | |значення, сіл, селищ чи їх | | | | |об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030200 | 575 |Субвенція на компенсацію втрат |виключити| | | |доходів бюджетів місцевого | | | | |самоврядування на виконання власних| | | | |повноважень внаслідок надання | | | | |пільг, встановлених державою | | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030201 | 576 |Субвенція на компенсацію втрат |виключити| | | |доходів бюджетів місцевого | | | | |самоврядування на виконання власних| | | | |повноважень внаслідок надання | | | | |пільг, встановлених державою | | | | |(бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030202 | 577 |Субвенція на компенсацію втрат |виключити| | | |доходів бюджетів місцевого | | | | |самоврядування на виконання власних| | | | |повноважень внаслідок надання | | | | |пільг, встановлених державою | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030203 | 578 |Субвенція на компенсацію втрат |виключити| | | |доходів бюджетів місцевого | | | | |самоврядування на виконання власних| | | | |повноважень внаслідок надання | | | | |пільг, встановлених державою | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030500 | 586 |Субвенція на виконання власних |виключити| | | |повноважень територіальних громад | | | | |сіл, селищ, міст та їх об'єднань | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030600 | 589 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на виплату |назву | | | |допомоги сім'ям з дітьми, |коду | | | |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам | | | | |з дитинства, дітям-інвалідам та | | | | |тимчасової державної допомоги дітям| | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030601 | 590 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на виплату |назву | | | |допомоги сім'ям з дітьми, |коду | | | |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам | | | | |з дитинства, дітям-інвалідам та | | | | |тимчасової державної допомоги дітям| | | | |(бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030602 | 591 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на виплату |назву | | | |допомоги сім'ям з дітьми, |коду | | | |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам | | | | |з дитинства, дітям-інвалідам та | | | | |тимчасової державної допомоги дітям| | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030603 | 592 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на виплату |назву | | | |допомоги сім'ям з дітьми, |коду | | | |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам | | | | |з дитинства, дітям-інвалідам та | | | | |тимчасової державної допомоги дітям| | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030900 | 607 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву | | | |з послуг зв'язку та інших |коду | | | |передбачених законодавством пільг, | | | | |в тому числі компенсації втрати | | | | |частини доходів у зв'язку з | | | | |відміною податку з власників | | | | |транспортних засобів та відповідним| | | | |збільшенням ставок акцизного | | | | |податку з пального для фізичних | | | | |осіб (крім пільг на одержання | | | | |ліків, зубопротезування, оплату | | | | |електроенергії, природного і | | | | |скрапленого газу на побутові | | | | |потреби, твердого та рідкого | | | | |пічного побутового палива, послуг | | | | |тепло-, водопостачання і | | | | |водовідведення, квартирної плати | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | |побутового сміття та рідких | | | | |нечистот) та компенсацію за | | | | |пільговий проїзд окремих категорій | | | | |громадян (бюджети: АРК, обласний, | | | | |міст Києва та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030901 | 608 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву | | | |з послуг зв'язку та інших |коду | | | |передбачених законодавством пільг, | | | | |в тому числі компенсації втрати | | | | |частини доходів у зв'язку з | | | | |відміною податку з власників | | | | |транспортних засобів та відповідним| | | | |збільшенням ставок акцизного | | | | |податку з пального для фізичних | | | | |осіб (крім пільг на одержання | | | | |ліків, зубопротезування, оплату | | | | |електроенергії, природного і | | | | |скрапленого газу на побутові | | | | |потреби, твердого та рідкого | | | | |пічного побутового палива, послуг | | | | |тепло-, водопостачання і | | | | |водовідведення, квартирної плати | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | |побутового сміття та рідких | | | | |нечистот) та компенсацію за | | | | |пільговий проїзд окремих категорій | | | | |громадян (бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030902 | 609 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву | | | |з послуг зв'язку та інших |коду | | | |передбачених законодавством пільг, | | | | |в тому числі компенсації втрати | | | | |частини доходів у зв'язку з | | | | |відміною податку з власників | | | | |транспортних засобів та відповідним| | | | |збільшенням ставок акцизного | | | | |податку з пального для фізичних | | | | |осіб (крім пільг на одержання | | | | |ліків, зубопротезування, оплату | | | | |електроенергії, природного і | | | | |скрапленого газу на побутові | | | | |потреби, твердого та рідкого | | | | |пічного побутового палива, послуг | | | | |тепло-, водопостачання і | | | | |водовідведення, квартирної плати | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | |побутового сміття та рідких | | | | |нечистот) та компенсацію за | | | | |пільговий проїзд окремих категорій | | | | |громадян (бюджети: районів у | | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41030903 | 610 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на надання пільг |назву | | | |з послуг зв'язку та інших |коду | | | |передбачених законодавством пільг, | | | | |в тому числі компенсації втрати | | | | |частини доходів у зв'язку з | | | | |відміною податку з власників | | | | |транспортних засобів та відповідним| | | | |збільшенням ставок акцизного | | | | |податку з пального для фізичних | | | | |осіб (крім пільг на одержання | | | | |ліків, зубопротезування, оплату | | | | |електроенергії, природного і | | | | |скрапленого газу на побутові | | | | |потреби, твердого та рідкого | | | | |пічного побутового палива, послуг | | | | |тепло-, водопостачання і | | | | |водовідведення, квартирної плати | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | |побутового сміття та рідких | | | | |нечистот) та компенсацію за | | | | |пільговий проїзд окремих категорій | | | | |громадян (бюджети: міст районного | | | | |значення, сіл, селищ чи їх | | | | |об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031300 | 668 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |міському бюджету міста Києва на | | | | |облаштування та реконструкцію | | | | |інженерних мереж та будівництво | | | | |сучасного дошкільного та шкільного | | | | |закладу у Голосіївському районі | | | | |міста Києва | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031400 | 617 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на компенсацію | | | | |втрат доходів внаслідок розміщення | | | | |Чорноморського флоту Російської | | | | |Федерації на території міст | | | | |Севастополя, Феодосії та смт | | | | |Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: АРК, обласний, | | | | |міст Києва та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031401 | 646 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на компенсацію | | | | |втрат доходів внаслідок розміщення | | | | |Чорноморського флоту Російської | | | | |Федерації на території міст | | | | |Севастополя, Феодосії та | | | | |смт Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031402 | 647 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на компенсацію | | | | |втрат доходів внаслідок розміщення | | | | |Чорноморського флоту Російської | | | | |Федерації на території міст | | | | |Севастополя, Феодосії та | | | | |смт Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031403 | 648 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на компенсацію | | | | |втрат доходів внаслідок розміщення | | | | |Чорноморського флоту Російської | | | | |Федерації на території міст | | | | |Севастополя, Феодосії та | | | | |смт Гвардійське Сімферопольського | | | | |району (бюджети: міст районного | | | | |значення, сіл, селищ чи їх | | | | |об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031500 | 618 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |міському бюджету міста Жовті Води |назву | | | |на виконання заходів щодо |коду | | | |радіаційного та соціального захисту| | | | |населення міста Жовті Води | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031600 | 681 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |обласному бюджету Донецької області| | | | |на капітальний ремонт лікарняних | | | | |споруд та закупівлю | | | | |високовартісного медичного | | | | |обладнання для Донецького обласного| | | | |клінічного територіального | | | | |медичного об'єднання | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031800 | 655 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів із запобігання поширенню та| | | | |лікування грипу типу | | | | |А/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих | | | | |респіраторних захворювань (бюджети:| | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031801 | 656 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів із запобігання поширенню та| | | | |лікування грипу типу | | | | |А/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих | | | | |респіраторних захворювань (бюджети:| | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031802 | 657 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів із запобігання поширенню та| | | | |лікування грипу типу | | | | |А/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих | | | | |респіраторних захворювань (бюджети:| | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41031803 | 658 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на фінансування | | | | |заходів із запобігання поширенню та| | | | |лікування грипу типу | | | | |А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих | | | | |респіраторних захворювань (бюджети:| | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032100 | 730 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на відшкодування | | | | |частини відсоткових ставок по | | | | |залучених кредитах на оновлення | | | | |парку автобусів та тролейбусів | | | | |приймаючих міст по підготовці до | | | | |проведення в Україні фінальної | | | | |частини чемпіонату Європи 2012 року| | | | |з футболу (бюджети: АРК, обласний, | | | | |міст Києва та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032101 | 731 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на відшкодування | | | | |частини відсоткових ставок по | | | | |залучених кредитах на оновлення | | | | |парку автобусів та тролейбусів | | | | |приймаючих міст по підготовці до | | | | |проведення в Україні фінальної | | | | |частини чемпіонату Європи 2012 року| | | | |з футболу (бюджети: районів та міст| | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032102 | 732 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на відшкодування | | | | |частини відсоткових ставок по | | | | |залучених кредитах на оновлення | | | | |парку автобусів та тролейбусів | | | | |приймаючих міст по підготовці до | | | | |проведення в Україні фінальної | | | | |частини чемпіонату Європи 2012 року| | | | |з футболу (бюджети: районів у | | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032500 | 734 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |бюджету Автономної Республіки Крим | | | | |на соціально-економічний розвиток | | | | |Автономної Республіки Крим | | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032501 | 735 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |бюджету Автономної Республіки Крим | | | | |на соціально-економічний розвиток | | | | |Автономної Республіки Крим | | | | |(бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032502 | 736 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |бюджету Автономної Республіки Крим | | | | |на соціально-економічний розвиток | | | | |Автономної Республіки Крим | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032503 | 737 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |бюджету Автономної Республіки Крим | | | | |на соціально-економічний розвиток | | | | |Автономної Республіки Крим | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032600 | 701 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на соціально- | | | | |економічний розвиток, у тому числі | | | | |для міст Бучі, Ірпіня та Києво- | | | | |Святошинського району (бюджети: | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032601 | 702 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на соціально- | | | | |економічний розвиток, у тому числі | | | | |для міст Бучі, Ірпіня та Києво- | | | | |Святошинського району (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032603 | 703 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на соціально- | | | | |економічний розвиток, у тому числі | | | | |для міст Бучі, Ірпіня та Києво- | | | | |Святошинського району (бюджети: | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032900 | 727 |Субвенція з державного бюджету на |доповнити| | | |завершення будівництва та введення | | | | |в експлуатацію амбулаторії смт | | | | |Глеваха Васильківського району | | | | |Київської області (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032901 | 728 |Субвенція з державного бюджету на |доповнити| | | |завершення будівництва та введення | | | | |в експлуатацію амбулаторії смт | | | | |Глеваха Васильківського району | | | | |Київської області (бюджети: районів| | | | |та міст республіканського (в АРК) | | | | |та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41032903 | 729 |Субвенція з державного бюджету на |доповнити| | | |завершення будівництва та введення | | | | |в експлуатацію амбулаторії смт | | | | |Глеваха Васильківського району | | | | |Київської області (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033000 | 724 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |районному бюджету на будівництво | | | | |Седнівського навчально-виховного | | | | |комплексу Чернігівського району | | | | |Чернігівської області (бюджети: | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033001 | 725 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |районному бюджету на будівництво | | | | |Седнівського навчально-виховного | | | | |комплексу Чернігівського району | | | | |Чернігівської області (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033003 | 726 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |районному бюджету на будівництво | | | | |Седнівського навчально-виховного | | | | |комплексу Чернігівського району | | | | |Чернігівської області (бюджети: | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033200 | 528 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |обласному бюджету Донецької області| | | | |на забезпечення лікування | | | | |інвалідів-спинальників у Донецькій | | | | |обласній лікарні відновного | | | | |лікування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033300 | 721 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |районному бюджету Сарненського | | | | |району Рівненської області на | | | | |проектування й будівництво | | | | |автомобільної дороги та газифікацію| | | | |між селами Костянтинівка, Чемерне | | | | |та Довге Сарненського району | | | | |Рівненської області (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033301 | 722 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |районному бюджету Сарненського | | | | |району Рівненської області на | | | | |проектування й будівництво | | | | |автомобільної дороги та газифікацію| | | | |між селами Костянтинівка, Чемерне | | | | |та Довге Сарненського району | | | | |Рівненської області (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033303 | 723 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |районному бюджету Сарненського | | | | |району Рівненської області на | | | | |проектування й будівництво | | | | |автомобільної дороги та газифікацію| | | | |між селами Костянтинівка, Чемерне | | | | |та Довге Сарненського району | | | | |Рівненської області (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033400 | 593 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів за напрямом, які | | | | |закріплені за Міністерством | | | | |регіонального розвитку та | | | | |будівництва України (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033401 | 594 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів за напрямом, які | | | | |закріплені за Міністерством | | | | |регіонального розвитку та | | | | |будівництва України (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033402 | 595 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів за напрямом, які | | | | |закріплені за Міністерством | | | | |регіонального розвитку та | | | | |будівництва України (бюджети: | | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033403 | 596 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів за напрямом, які | | | | |закріплені за Міністерством | | | | |регіонального розвитку та | | | | |будівництва України (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033500 | 718 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |міському бюджету на проведення | | | | |ремонтно-реставраційних робіт | | | | |пам'яток культурної спадщини міста | | | | |Глухова Сумської області (бюджети: | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033501 | 719 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |міському бюджету на проведення | | | | |ремонтно-реставраційних робіт | | | | |пам'яток культурної спадщини міста | | | | |Глухова Сумської області (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033503 | 720 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |міському бюджету на проведення | | | | |ремонтно-реставраційних робіт | | | | |пам'яток культурної спадщини міста | | | | |Глухова Сумської області (бюджети: | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033600 | 679 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |міському бюджету міста Києва для | | | | |проведення консервації та сучасної | | | | |музеєфікації, завершення | | | | |археологічних досліджень | | | | |Старокиївської гори із залишками | | | | |фундаменту Десятинної церкви | | | | |території пам'ятки археології | | | | |національного значення "Дитинець | | | | |стародавнього Києва VIII-X ст. з | | | | |фундаментом Десятинної церкви | | | | |X ст." | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033800 | 671 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на соціально- | | | | |економічний розвиток (бюджети: АРК,| | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033801 | 672 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на соціально- | | | | |економічний розвиток (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033802 | 673 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на соціально- | | | | |економічний розвиток (бюджети: | | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033803 | 674 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на соціально- | | | | |економічний розвиток (бюджети: міст| | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033900 | 675 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на поліпшення | | | | |умов оплати праці медичних | | | | |працівників, які надають медичну | | | | |допомогу хворим на туберкульоз | | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033901 | 676 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на поліпшення | | | | |умов оплати праці медичних | | | | |працівників, які надають медичну | | | | |допомогу хворим на туберкульоз | | | | |(бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033902 | 677 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на поліпшення | | | | |умов оплати праці медичних | | | | |працівників, які надають медичну | | | | |допомогу хворим на туберкульоз | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41033903 | 678 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на поліпшення | | | | |умов оплати праці медичних | | | | |працівників, які надають медичну | | | | |допомогу хворим на туберкульоз | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034100 | 664 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на | | | | |співфінансування проектів | | | | |міжрегіонального та транскордонного| | | | |співробітництва (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034101 | 665 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на | | | | |співфінансування проектів | | | | |міжрегіонального та транскордонного| | | | |співробітництва (бюджети: районів | | | | |та міст республіканського (в АРК) | | | | |та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034102 | 666 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на | | | | |співфінансування проектів | | | | |міжрегіонального та транскордонного| | | | |співробітництва (бюджети: районів у| | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034103 | 667 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на | | | | |співфінансування проектів | | | | |міжрегіонального та транскордонного| | | | |співробітництва (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034200 | 584 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на збереження | | | | |середньої заробітної плати на | | | | |період працевлаштування посадових | | | | |осіб місцевого самоврядування з | | | | |числа депутатів відповідних рад, що| | | | |потребують працевлаштування в | | | | |зв'язку із закінченням строку | | | | |повноважень (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034201 | 585 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на збереження | | | | |середньої заробітної плати на | | | | |період працевлаштування посадових | | | | |осіб місцевого самоврядування з | | | | |числа депутатів відповідних рад, що| | | | |потребують працевлаштування в | | | | |зв'язку із закінченням строку | | | | |повноважень (бюджети: районів та | | | | |міст республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034202 | 587 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на збереження | | | | |середньої заробітної плати на | | | | |період працевлаштування посадових | | | | |осіб місцевого самоврядування з | | | | |числа депутатів відповідних рад, що| | | | |потребують працевлаштування в | | | | |зв'язку із закінченням строку | | | | |повноважень (бюджети: районів у | | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034203 | 588 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на збереження | | | | |середньої заробітної плати на | | | | |період працевлаштування посадових | | | | |осіб місцевого самоврядування з | | | | |числа депутатів відповідних рад, що| | | | |потребують працевлаштування в | | | | |зв'язку із закінченням строку | | | | |повноважень (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034500 | 633 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на здійснення |назву | | | |заходів щодо соціально-економічного|коду | | | |розвитку окремих територій | | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034501 | 634 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на здійснення |назву | | | |заходів щодо соціально-економічного|коду | | | |розвитку окремих територій | | | | |(бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034502 | 635 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на здійснення |назву | | | |заходів щодо соціально-економічного|коду | | | |розвитку окремих територій | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034503 | 636 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на здійснення |назву | | | |заходів щодо соціально-економічного|коду | | | |розвитку окремих територій | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034700 | 531 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |міському бюджету міста Калуша на | | | | |соціально-економічний розвиток | | | | |міста Калуша | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034800 | 637 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на завершення | | | | |ремонтних робіт в закладах, що | | | | |надають соціальні послуги дітям та | | | | |молоді, створення яких було | | | | |розпочато у 2007 році (бюджети: | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034801 | 638 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на завершення | | | | |ремонтних робіт в закладах, що | | | | |надають соціальні послуги дітям та | | | | |молоді, створення яких було | | | | |розпочато у 2007 році (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034802 | 639 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на завершення | | | | |ремонтних робіт в закладах, що | | | | |надають соціальні послуги дітям та | | | | |молоді, створення яких було | | | | |розпочато у 2007 році (бюджети: | | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41034803 | 640 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на завершення | | | | |ремонтних робіт в закладах, що | | | | |надають соціальні послуги дітям та | | | | |молоді, створення яких було | | | | |розпочато у 2007 році (бюджети: | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41035200 | 597 |Субвенція на проведення видатків |доповнити| | | |місцевих бюджетів, що враховуються | | | | |при визначенні обсягу міжбюджетних | | | | |трансфертів (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41035201 | 598 |Субвенція на проведення видатків |доповнити| | | |місцевих бюджетів, що враховуються | | | | |при визначенні обсягу міжбюджетних | | | | |трансфертів (бюджети: районів та | | | | |міст республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41035202 | 605 |Субвенція на проведення видатків |доповнити| | | |місцевих бюджетів, що враховуються | | | | |при визначенні обсягу міжбюджетних | | | | |трансфертів (бюджети: районів у | | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41035203 | 606 |Субвенція на проведення видатків |доповнити| | | |місцевих бюджетів, що враховуються | | | | |при визначенні обсягу міжбюджетних | | | | |трансфертів (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41035300 | 632 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |обласному бюджету Луганської | | | | |області на капітальний ремонт | | | | |управління соціального захисту | | | | |населення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41035600 | 645 |Субвенція на проведення видатків |доповнити| | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41035601 | 649 |Субвенція на проведення видатків |доповнити| | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41035602 | 650 |Субвенція на проведення видатків |доповнити| | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41035603 | 659 |Субвенція на проведення видатків |доповнити| | | |місцевих бюджетів, що не | | | | |враховуються при визначенні обсягу | | | | |міжбюджетних трансфертів (бюджети: | | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41036300 | 694 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на фінансування |назву | | | |Програм - переможців |коду | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | |самоврядування (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41036301 | 695 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на фінансування |назву | | | |Програм - переможців |коду | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | |самоврядування (бюджети: районів та| | | | |міст республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41036302 | 696 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на фінансування |назву | | | |Програм - переможців |коду | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | |самоврядування (бюджети: районів у | | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41036303 | 697 |Субвенція з державного бюджету |змінити | | | |місцевим бюджетам на фінансування |назву | | | |Програм - переможців |коду | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | |самоврядування (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41036500 | 682 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на погашення | | | | |кредиторської заборгованості, | | | | |зареєстрованої органами Державного | | | | |казначейства як фінансові | | | | |зобов'язання станом на 1 січня | | | | |2010 р., за бюджетною програмою | | | | |"Субвенція з державного бюджету | | | | |місцевим бюджетам на фінансування у| | | | |2009 році програм - переможців | | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | |самоврядування 2008 року" (бюджети:| | | | |АРК, обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41036501 | 683 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на погашення | | | | |кредиторської заборгованості, | | | | |зареєстрованої органами Державного | | | | |казначейства як фінансові | | | | |зобов'язання станом на 1 січня | | | | |2010 р., за бюджетною програмою | | | | |"Субвенція з державного бюджету | | | | |місцевим бюджетам на фінансування у| | | | |2009 році програм - переможців | | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | |самоврядування 2008 року" (бюджети:| | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41036502 | 684 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на погашення | | | | |кредиторської заборгованості, | | | | |зареєстрованої органами Державного | | | | |казначейства як фінансові | | | | |зобов'язання станом на 1 січня | | | | |2010 р., за бюджетною програмою | | | | |"Субвенція з державного бюджету | | | | |місцевим бюджетам на фінансування у| | | | |2009 році програм - переможців | | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | |самоврядування 2008 року" (бюджети:| | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41036503 | 685 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на погашення | | | | |кредиторської заборгованості, | | | | |зареєстрованої органами Державного | | | | |казначейства як фінансові | | | | |зобов'язання станом на 1 січня | | | | |2010 р., за бюджетною програмою | | | | |"Субвенція з державного бюджету | | | | |місцевим бюджетам на фінансування у| | | | |2009 році програм - переможців | | | | |Всеукраїнського конкурсу проектів | | | | |та програм розвитку місцевого | | | | |самоврядування 2008 року" (бюджети:| | | | |міст районного значення, сіл, селищ| | | | |чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3141 | 41037200 | 680 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |міському бюджету м.Києва на | | | | |поліпшення технічного стану | | | | |підприємства Дитячо-юнацький | | | | |учбово-спортивний центр профспілок | | | | |м.Києва "Авангард" | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12030100 | 881 |Збір за першу реєстрацію колісних |доповнити| | | |транспортних засобів (юридичних | | | | |осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12030200 | 882 |Збір за першу реєстрацію колісних |доповнити| | | |транспортних засобів (фізичних | | | | |осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12030300 | 883 |Збір за першу реєстрацію суден |доповнити| | | |(юридичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12030400 | 884 |Збір за першу реєстрацію суден |доповнити| | | |(фізичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12030500 | 885 |Збір за першу реєстрацію літаків і |доповнити| | | |вертольотів (юридичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12030600 | 886 |Збір за першу реєстрацію літаків і |доповнити| | | |вертольотів (фізичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12030700 | 385 |Збір за першу реєстрацію колісних |доповнити| | | |транспортних засобів (юридичних | | | | |осіб), зареєстрованих у місті Києві| | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12030800 | 386 |Збір за першу реєстрацію колісних |доповнити| | | |транспортних засобів (фізичних | | | | |осіб), зареєстрованих у місті Києві| | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12030900 | 387 |Збір за першу реєстрацію суден |доповнити| | | |(юридичних осіб), зареєстрованих у | | | | |місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12031000 | 388 |Збір за першу реєстрацію суден |доповнити| | | |(фізичних осіб), зареєстрованих у | | | | |місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12031100 | 389 |Збір за першу реєстрацію літаків і |доповнити| | | |вертольотів (юридичних осіб), | | | | |зареєстрованих у місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 12031200 | 390 |Збір за першу реєстрацію літаків і |доповнити| | | |вертольотів (фізичних осіб), | | | | |зареєстрованих у місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 18041500 | 826 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності нафтопродуктами, |номер | | | |скрапленим та стиснутим газом на |коду та | | | |стаціонарних, малогабаритних і |назву | | | |пересувних автозаправних станціях, |коду | | | |заправних пунктах | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 18050100 | 378 |Єдиний податок з юридичних осіб, |доповнити| | | |нарахований до 1 січня 2011 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 18050200 | 379 |Єдиний податок з фізичних осіб, |доповнити| | | |нарахований до 1 січня 2011 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 18050300 | 969 |Єдиний податок з юридичний осіб |доповнити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 18050400 | 970 |Єдиний податок з фізичних осіб |доповнити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 19010100 | 391 |Надходження від викидів |доповнити| | | |забруднюючих речовин в атмосферне | | | | |повітря стаціонарними джерелами | | | | |забруднення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 19010200 | 392 |Надходження від скидів забруднюючих|доповнити| | | |речовин безпосередньо у водні | | | | |об'єкти | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 19010300 | 393 |Надходження від розміщення відходів|доповнити| | | |у спеціально відведених для цього | | | | |місцях чи на об'єктах, крім | | | | |розміщення окремих видів відходів | | | | |як вторинної сировини | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 19010500 | 394 |Надходження від реалізованого |доповнити| | | |палива податковими агентами - | | | | |суб'єктами господарювання | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 21010800 | 900 |Дивіденди (дохід), нараховані на |змінити | | | |акції (частки, паї) господарських |назву | | | |товариств, у статутних капіталах |коду | | | |яких є майно Автономної Республіки | | | | |Крим, комунальна власність | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 21110000 | 901 |Надходження коштів від |виключити| | | |відшкодування втрат | | | | |сільськогосподарського і | | | | |лісогосподарського виробництва | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 24061600 | 968 |Інші надходження до фондів охорони |доповнити| | | |навколишнього природного середовища| | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 24110700 | 995 |Плата за гарантії, надані Верховною|доповнити| | | |Радою Автономної Республіки Крим та| | | | |міськими радами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 24160200 | 924 |Концесійні платежі щодо об'єктів |змінити | | | |комунальної власності (які мають |назву | | | |цільове спрямування згідно із |коду | | | |законом) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 31030000 | 905 |Кошти від відчуження майна, що |змінити | | | |належить Автономній Республіці Крим|назву | | | |та майна, що перебуває в |коду | | | |комунальній власності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 33010101 | 327 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності | | | | |(крім земельних ділянок | | | | |несільськогосподарського | | | | |призначення, що перебувають у | | | | |державній власності, на яких | | | | |розташовані об'єкти, які підлягають| | | | |приватизації, та земельних ділянок,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим) (без | | | | |розстрочення платежу) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 33010102 | 947 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності | | | | |(крім земельних ділянок | | | | |несільськогосподарського | | | | |призначення, що перебувають у | | | | |державній власності, на яких | | | | |розташовані об'єкти, які підлягають| | | | |приватизації, та земельних ділянок,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим) (з | | | | |розстроченням платежу) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 33010200 | 906 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського |назву | | | |призначення після розмежування |коду | | | |земель державної та комунальної | | | | |власності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 33010301 | 332 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим (без | | | | |розстрочення платежу) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 33010302 | 946 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим (з | | | | |розстроченням платежу) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 33010400 | 333 |Надходження від продажу земельних |виключити| | | |ділянок несільськогосподарського | | | | |призначення або прав на них, що | | | | |перебувають у державній власності, | | | | |на яких розташовані об'єкти, які | | | | |підлягають приватизації | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 33010500 | 338 |Кошти від продажу прав на земельні |змінити | | | |ділянки несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності | | | | |(крім продажу прав на земельні | | | | |ділянки несільськогосподарського | | | | |призначення, що перебувають у | | | | |державній власності, на яких | | | | |розташовані об'єкти, які підлягають| | | | |приватизації, та земельних ділянок,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 33010600 | 923 |Кошти від продажу прав на земельні |змінити | | | |ділянки несільськогосподарського |назву | | | |призначення після розмежування |коду | | | |земель державної та комунальної | | | | |власності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 33010700 | 339 |Кошти від продажу прав на земельні |змінити | | | |ділянки несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41030200 | 909 |Субвенція на компенсацію втрат |виключити| | | |доходів бюджетів місцевого | | | | |самоврядування на виконання власних| | | | |повноважень внаслідок надання | | | | |пільг, встановлених державою | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41030500 | 919 |Субвенція на виконання власних |виключити| | | |повноважень територіальних громад | | | | |сіл, селищ, міст та їх об'єднань | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41030800 | 949 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на надання пільг | | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | |побутового сміття та рідких | | | | |нечистот (бюджети: АРК, обласний, | | | | |міст Києва та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41030801 | 950 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на надання пільг | | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | |побутового сміття та рідких | | | | |нечистот (бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41030802 | 951 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на надання пільг | | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | |побутового сміття та рідких | | | | |нечистот (бюджети: районів у | | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41030803 | 952 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на надання пільг | | | | |та житлових субсидій населенню на | | | | |оплату електроенергії, природного | | | | |газу, послуг тепло-, водопостачання| | | | |і водовідведення, квартирної плати | | | | |(утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій), вивезення| | | | |побутового сміття та рідких | | | | |нечистот (бюджети: міст районного | | | | |значення, сіл, селищ чи їх | | | | |об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41031200 | 967 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |бюджету Автономної Республіки Крим | | | | |на оплату вартості електроенергії, | | | | |використаної у 2010 році для | | | | |заповнення водою Міжгірного | | | | |водосховища, та погашення | | | | |кредиторської заборгованості за | | | | |використану на цю мету в | | | | |2008-2009 роках електроенергію | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41032700 | 948 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |міському бюджету міста Запоріжжя на| | | | |будівництво автотранспортної | | | | |магістралі через річку Дніпро у | | | | |м. Запоріжжя | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41033400 | 963 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів за напрямом, які | | | | |закріплені за Міністерством | | | | |регіонального розвитку та | | | | |будівництва України (бюджети: АРК,| | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41033401 | 964 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів за напрямом, які | | | | |закріплені за Міністерством | | | | |регіонального розвитку та | | | | |будівництва України (бюджети: | | | | |районів та міст республіканського | | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41033402 | 965 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів за напрямом, які | | | | |закріплені за Міністерством | | | | |регіонального розвитку та | | | | |будівництва України (бюджети: | | | | |районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41033403 | 966 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів за напрямом, які | | | | |закріплені за Міністерством | | | | |регіонального розвитку та | | | | |будівництва України (бюджети: міст| | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41033700 | 971 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на придбання | | | | |витратних матеріалів та медичного | | | | |обладнання для закладів охорони | | | | |здоров'я (бюджети: АРК, обласний, | | | | |міст Києва та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41033701 | 972 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на придбання | | | | |витратних матеріалів та медичного | | | | |обладнання для закладів охорони | | | | |здоров'я (бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41033702 | 973 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на придбання | | | | |витратних матеріалів та медичного | | | | |обладнання для закладів охорони | | | | |здоров'я (бюджети: районів у | | | | |містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41033703 | 974 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на придбання | | | | |витратних матеріалів та медичного | | | | |обладнання для закладів охорони | | | | |здоров'я (бюджети: міст районного | | | | |значення, сіл, селищ чи їх | | | | |об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41034400 | 983 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на будівництво, | | | | |реконструкцію, ремонт та утримання | | | | |вулиць і доріг комунальної | | | | |власності у населених пунктах | | | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| | | | |та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41034401 | 984 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на будівництво, | | | | |реконструкцію, ремонт та утримання | | | | |вулиць і доріг комунальної | | | | |власності у населених пунктах | | | | |(бюджети: районів та міст | | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41034402 | 985 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на будівництво, | | | | |реконструкцію, ремонт та утримання | | | | |вулиць і доріг комунальної | | | | |власності у населених пунктах | | | | |(бюджети: районів у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41034403 | 986 |Субвенція з державного бюджету |доповнити| | | |місцевим бюджетам на будівництво, | | | | |реконструкцію, ремонт та утримання | | | | |вулиць і доріг комунальної | | | | |власності у населених пунктах | | | | |(бюджети: міст районного значення, | | | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41034500 | 941 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів (бюджети: АРК, | | | | |обласний, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41034501 | 942 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів (бюджети: районів| | | | |та міст республіканського (в АРК) | | | | |та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41034502 | 943 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів (бюджети: районів| | | | |у містах) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41034503 | 944 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |місцевим бюджетам на здійснення | | | | |заходів щодо соціально-економічного| | | | |розвитку регіонів (бюджети: міст | | | | |районного значення, сіл, селищ чи | | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41035400 | 939 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |міському бюджету м. Нової Каховки | | | | |Херсонської області на будівництво | | | | |Кафедрального собору | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 41035500 | 945 |Субвенція з державного бюджету |виключити| | | |міському бюджету м. Курахового | | | | |Донецької області на будівництво | | | | |Соборного храму Божої Матері | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 43010000 | 930 |Кошти, одержані із загального фонду|виключити| | | |бюджету до бюджету розвитку | | | | |(спеціального фонду) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 19050100 | 328 |Надходження коштів від |змінити | | | |енергопідприємств до Державного |номер | | | |фонду охорони навколишнього |коду | | | |природного середовища | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 19050200 | 329 |Інші збори за забруднення |змінити | | | |навколишнього природного середовища|номер | | | |до Фонду охорони навколишнього |коду | | | |природного середовища | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 19050201 | 334 |Інші збори за забруднення |змінити | | | |навколишнього природного середовища|номер | | | |до Фонду охорони навколишнього |коду | | | |природного середовища (бюджети: | | | | |обласний бюджет Київської області, | | | | |районний бюджет Іванківського | | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3151 | 19050300 | 330 |Надходження від сплати збору за |змінити | | | |забруднення навколишнього |номер | | | |природного середовища фізичними |коду | | | |особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11010100 | 340 |Податок на доходи найманих |доповнити| | | |працівників (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11010200 | 341 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |суб'єктів підприємницької | | | | |діяльності і незалежної професійної| | | | |діяльності (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11010300 | 342 |Податок на доходи фізичних осіб на |доповнити| | | |дивіденди та роялті (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11010500 | 343 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати податку на| | | | |доходи фізичних осіб (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11010600 | 344 |Податок на доходи фізичних осіб у |доповнити| | | |вигляді виграшів або призів, | | | | |отриманих внаслідок проведення | | | | |конкурсів та інших розіграшів, | | | | |виграшів в азартні ігри | | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11010700 | 345 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |нерезидентів (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11010800 | 346 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |військовослужбовців та осіб | | | | |рядового і начальницького складу | | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11010900 | 347 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |працівників закордонних | | | | |дипломатичних установ України з | | | | |фонду оплати праці в іноземній | | | | |валюті (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) (гривневий еквівалент)| | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11011000 | 348 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |працівників закордонних | | | | |дипломатичних установ України з | | | | |фонду оплати праці в національній | | | | |валюті (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11011100 | 349 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |інших видів діяльності (сплачується| | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11011200 | 350 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |продажу нерухомого майна та надання| | | | |нерухомості в оренду (суборенду), | | | | |житловий найм (піднайм) | | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11011300 | 351 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |продажу рухомого майна та надання | | | | |рухомого майна в оренду (суборенду)| | | | |(сплачується (перераховується) на | | | | |території міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11011400 | 352 |Податок на доходи фізичних осіб від|доповнити| | | |отриманого платником доходу | | | | |внаслідок прийняття ним у спадщину | | | | |майна, коштів, майнових чи | | | | |немайнових прав (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 11011500 | 353 |Податок на доходи фізичних осіб- |доповнити| | | |шахтарів (сплачується | | | | |(перераховується) на території | | | | |міста Києва) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 13010100 | 354 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |лісових ресурсів в частині | | | | |деревини, заготовленої в порядку | | | | |рубок головного користування | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 13010301 | 355 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості збору за спеціальне | | | | |використання лісових ресурсів (за | | | | |платежами, що розподіляються між | | | | |державним та місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 13020100 | 357 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |води (крім збору за спеціальне | | | | |використання води водних об'єктів | | | | |місцевого значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 13020300 | 358 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |води для потреб гідроенергетики | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 13020401 | 359 |Надходження збору за спеціальне |доповнити| | | |використання води від підприємств | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |(за платежами, що розподіляються | | | | |між державним та місцевими | | | | |бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 13020501 | 360 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати збору за | | | | |спеціальне використання води (за | | | | |платежами, що розподіляються між | | | | |державним та місцевими бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 13020600 | 361 |Збір за спеціальне використання |доповнити| | | |води в частині використання | | | | |поверхневих вод для потреб водного | | | | |транспорту (крім стоянкових і | | | | |службово-допоміжного флотів) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 13030100 | 303 |Плата за користування надрами для |доповнити| | | |видобування корисних копалин | | | | |загальнодержавного значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 13030501 | 304 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати плати за | | | | |користування надрами (за платежами,| | | | |що розподіляються між державним та | | | | |місцевим бюджетами) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 19010100 | 391 |Надходження від викидів |доповнити| | | |забруднюючих речовин в атмосферне | | | | |повітря стаціонарними джерелами | | | | |забруднення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 19010200 | 392 |Надходження від скидів забруднюючих|доповнити| | | |речовин безпосередньо у водні | | | | |об'єкти | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 19010300 | 393 |Надходження від розміщення відходів|доповнити| | | |у спеціально відведених для цього | | | | |місцях чи на об'єктах, крім | | | | |розміщення окремих видів відходів | | | | |як вторинної сировини | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 19010500 | 394 |Надходження від реалізованого |доповнити| | | |палива податковими агентами - | | | | |суб'єктами господарювання | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 21081300 | 336 |Адміністративні штрафи у сфері |виключити| | | |забезпечення безпеки дорожнього | | | | |руху | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 21081301 | 337 |Адміністративні штрафи у сфері |виключити| | | |забезпечення безпеки дорожнього | | | | |руху (бюджети: обласний бюджет | | | | |Київської області, районний бюджет | | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 33010101 | 327 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності | | | | |(крім земельних ділянок | | | | |несільськогосподарського | | | | |призначення, що перебувають у | | | | |державній власності, на яких | | | | |розташовані об'єкти, які підлягають| | | | |приватизації, та земельних ділянок,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим) (без | | | | |розстрочення платежу) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 33010301 | 332 |Кошти від продажу земельних ділянок|змінити | | | |несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим (без | | | | |розстрочення платежу) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 33010400 | 333 |Надходження від продажу земельних |виключити| | | |ділянок несільськогосподарського | | | | |призначення або прав на них, що | | | | |перебувають у державній власності, | | | | |на яких розташовані об'єкти, які | | | | |підлягають приватизації | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 33010500 | 338 |Кошти від продажу прав на земельні |змінити | | | |ділянки несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності | | | | |(крім продажу прав на земельні | | | | |ділянки несільськогосподарського | | | | |призначення, що перебувають у | | | | |державній власності, на яких | | | | |розташовані об'єкти, які підлягають| | | | |приватизації, та земельних ділянок,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 33010700 | 339 |Кошти від продажу прав на земельні |змінити | | | |ділянки несільськогосподарського |назву | | | |призначення до розмежування земель |коду | | | |державної та комунальної власності,| | | | |які знаходяться на території | | | | |Автономної Республіки Крим | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 19050100 | 328 |Надходження коштів від |змінити | | | |енергопідприємств до Державного |номер | | | |фонду охорони навколишнього |коду | | | |природного середовища | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 19050200 | 329 |Інші збори за забруднення |змінити | | | |навколишнього природного середовища|номер | | | |до Фонду охорони навколишнього |коду | | | |природного середовища | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 19050201 | 334 |Інші збори за забруднення |змінити | | | |навколишнього природного середовища|номер | | | |до Фонду охорони навколишнього |коду | | | |природного середовища (бюджети: | | | | |обласний бюджет Київської області, | | | | |районний бюджет Іванківського | | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3311 | 19050300 | 330 |Надходження від сплати збору за |змінити | | | |забруднення навколишнього |номер | | | |природного середовища фізичними |коду | | | |особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11010100 | 800 |Податок на доходи найманих |змінити | | | |працівників |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11010101 | 873 |Податок на доходи найманих |змінити | | | |працівників (бюджети: обласний |назву | | | |бюджет Київської області, районний |коду | | | |бюджет Іванківського району | | | | |Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11010200 | 801 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |суб'єктів підприємницької |назву | | | |діяльності і незалежної професійної|коду | | | |діяльності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11010300 | 802 |Податок на доходи фізичних осіб на |змінити | | | |дивіденди та роялті |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11010500 | 804 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати податку на|назву | | | |доходи фізичних осіб |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11010600 | 805 |Податок на доходи фізичних осіб у |змінити | | | |вигляді виграшів або призів, |назву | | | |отриманих внаслідок проведення |коду | | | |конкурсів та інших розіграшів, | | | | |виграшів в азартні ігри | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11010700 | 872 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |нерезидентів |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11010800 | 858 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |військовослужбовців та осіб |назву | | | |рядового і начальницького складу |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11010801 | 874 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |військовослужбовців та осіб |назву | | | |рядового і начальницького |коду | | | |складу (бюджети: обласний бюджет | | | | |Київської області, районний бюджет | | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11010900 | 887 |Податок на доходи фізичних осіб - |доповнити| | | |працівників закордонних | | | | |дипломатичних установ України з | | | | |фонду оплати праці в іноземній | | | | |валюті (гривневий еквівалент) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11011000 | 859 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |працівників закордонних |назву | | | |дипломатичних установ України з |коду | | | |фонду оплати праці в національній | | | | |валюті | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11011100 | 854 |Податок на доходи фізичних осіб від|змінити | | | |інших видів діяльності |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11011200 | 844 |Податок на доходи фізичних осіб від|змінити | | | |продажу нерухомого майна та надання|назву | | | |нерухомості в оренду (суборенду), |коду | | | |житловий найм (піднайм) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11011300 | 845 |Податок на доходи фізичних осіб від|змінити | | | |продажу рухомого майна та надання |назву | | | |рухомого майна в оренду (суборенду)|коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11011400 | 846 |Податок на доходи фізичних осіб від|змінити | | | |отриманого платником доходу |назву | | | |внаслідок прийняття ним у спадщину |коду | | | |майна, коштів, майнових чи | | | | |немайнових прав | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11011500 | 847 |Податок на доходи фізичних осіб - |змінити | | | |шахтарів |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11011600 | 863 |Фіксований податок на доходи |доповнити| | | |фізичних осіб від зайняття | | | | |підприємницькою діяльністю | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11020200 | 860 |Податок на прибуток підприємств та |змінити | | | |фінансових установ комунальної |назву | | | |власності (АРК, області, |коду | | | |міст Києва та Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11020201 | 861 |Податок на прибуток підприємств та |змінити | | | |фінансових установ комунальної |назву | | | |власності (району або міста |коду | | | |республіканського (в АРК) та | | | | |обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 11020202 | 806 |Податок на прибуток підприємств та |змінити | | | |фінансових установ комунальної |назву | | | |власності (району у місті, міста |коду | | | |районного значення, села, селища чи| | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 12030100 | 881 |Збір за першу реєстрацію колісних |доповнити| | | |транспортних засобів (юридичних | | | | |осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 12030200 | 882 |Збір за першу реєстрацію колісних |доповнити| | | |транспортних засобів (фізичних | | | | |осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 12030300 | 883 |Збір за першу реєстрацію суден |доповнити| | | |(юридичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 12030400 | 884 |Збір за першу реєстрацію суден |доповнити| | | |(фізичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 12030500 | 885 |Збір за першу реєстрацію літаків і |доповнити| | | |вертольотів (юридичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 12030600 | 886 |Збір за першу реєстрацію літаків і |доповнити| | | |вертольотів (фізичних осіб) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 13010201 | 880 |Збір за спеціальне використання |змінити | | | |лісових ресурсів (крім збору за |назву | | | |спеціальне використання лісових |коду | | | |ресурсів в частині деревини, | | | | |заготовленої в порядку рубок | | | | |головного користування) (бюджети: | | | | |обласний бюджет Київської області, | | | | |районний бюджет Іванківського | | | | |району Київської області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 13030200 | 829 |Плата за користування надрами для |змінити | | | |видобування корисних копалин |назву | | | |місцевого значення |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 13050600 | 816 |Плата за землю від підприємств, які|виключити| | | |виконують інноваційні проекти | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 13070100 | 897 |Плата за спеціальне використання |доповнити| | | |диких тварин | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 13070200 | 898 |Плата за спеціальне використання |доповнити| | | |рибних та інших водних ресурсів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 13070300 | 899 |Надходження сум реструктурованої |доповнити| | | |заборгованості зі сплати платежів | | | | |за використання інших природних | | | | |ресурсів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 14021100 | 864 |Скраплений газ |доповнити| -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 14022100 | 824 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати акцизного |назву | | | |податку з вироблених в Україні |коду | | | |підакцизних товарів (продукції) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22011100 | 825 |Плата за ліцензії на право |змінити | | | |роздрібної торгівлі алкогольними |номер | | | |напоями та тютюновими виробами |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22011101 | 875 |Плата за ліцензії на право |змінити | | | |роздрібної торгівлі алкогольними |номер | | | |напоями та тютюновими виробами |коду | | | |(бюджети: обласний бюджет Київської| | | | |області, районний бюджет | | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 18040201 | 876 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності (роздрібна торгівля), |номер | | | |сплачений юридичними |коду та | | | |особами (бюджети: обласний бюджет |назву | | | |Київської області, районний бюджет |коду | | | |Іванківського району Київської | | | | |області) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 18041500 | 826 |Збір за провадження торговельної |змінити | | | |діяльності нафтопродуктами, |номер | | | |скрапленим та стиснутим газом на |коду та | | | |стаціонарних, малогабаритних і |назву | | | |пересувних автозаправних станціях, |коду | | | |заправних пунктах | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 18020100 | 888 |Збір за місця для паркування |доповнити| | | |транспортних засобів, сплачений | | | | |юридичними особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 18020200 | 889 |Збір за місця для паркування |доповнити| | | |транспортних засобів, сплачений | | | | |фізичними особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 18030100 | 890 |Туристичний збір, сплачений |доповнити| | | |юридичними особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 18030200 | 891 |Туристичний збір, сплачений |доповнити| | | |фізичними особами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22010500 | 892 |Плата за ліцензії на виробництво |доповнити| | | |спирту етилового, коньячного і | | | | |плодового, алкогольних напоїв та | | | | |тютюнових виробів | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22010600 | 893 |Плата за ліцензії на право |доповнити| | | |експорту, імпорту та оптової | | | | |торгівлі спирту етилового, | | | | |коньячного та плодового | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22010700 | 894 |Плата за ліцензії на право |доповнити| | | |експорту, імпорту алкогольними | | | | |напоями та тютюновими виробами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22011000 | 895 |Плата за ліцензії на право оптової |доповнити| | | |торгівлі алкогольними напоями та | | | | |тютюновими виробами | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22011800 | 896 |Плата за ліцензії та сертифікати, |доповнити| | | |що сплачується ліцензіатами за | | | | |місцем здійснення діяльності | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22080400 | 870 |Надходження від орендної плати за |змінити | | | |користування цілісним майновим |назву | | | |комплексом та іншим майном, що |коду | | | |перебуває в комунальній власності | | | | |(АРК, області, міст Києва та | | | | |Севастополя) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22080401 | 871 |Надходження від орендної плати за |змінити | | | |користування цілісним майновим |назву | | | |комплексом та іншим майном, що |коду | | | |перебуває в комунальній власності | | | | |(району або міста республіканського| | | | |(в АРК) та обласного значення) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22080402 | 850 |Надходження від орендної плати за |змінити | | | |користування цілісним майновим |назву | | | |комплексом та іншим майном, що |коду | | | |перебуває в комунальній | | | | |власності (району у місті, міста | | | | |районного значення, села, селища чи| | | | |їх об'єднань) | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3321 | 22120000 | 851 |Плата за надані в оренду ставки, що|доповнити| | | |знаходяться в басейнах річок | | | | |загальнодержавного значення | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 11010400 | 380 |Фіксований податок на доходи |змінити | | | |фізичних осіб від зайняття |назву | | | |підприємницькою діяльністю, |коду | | | |нарахований до 1 січня 2011 року | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 12030700 | 385 |Збір за першу реєстрацію колісних |доповнити| | | |транспортних засобів (юридичних | | | | |осіб), зареєстрованих у місті Києві| | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 12030800 | 386 |Збір за першу реєстрацію колісних |доповнити| | | |транспортних засобів (фізичних | | | | |осіб), зареєстрованих у місті Києві| | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 12030900 | 387 |Збір за першу реєстрацію суден |доповнити| | | |(юридичних осіб), зареєстрованих у | | | | |місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 12031000 | 388 |Збір за першу реєстрацію суден |доповнити| | | |(фізичних осіб), зареєстрованих у | | | | |місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 12031100 | 389 |Збір за першу реєстрацію літаків і |доповнити| | | |вертольотів (юридичних осіб), | | | | |зареєстрованих у місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 12031200 | 390 |Збір за першу реєстрацію літаків і |доповнити| | | |вертольотів (фізичних осіб), | | | | |зареєстрованих у місті Києві | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 19040200 | 376 |Фіксований сільськогосподарський |змінити | | | |податок, нарахований до 1 січня |номер | | | |2001 року |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 19040300 | 377 |Надходження сум реструктурованої |змінити | | | |заборгованості зі сплати |номер | | | |фіксованого сільськогосподарського |коду | | | |податку | | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 18050100 | 378 |Єдиний податок з юридичний осіб, |змінити | | | |нарахований до 1 січня 2011 року |номер | | | | |коду та | | | | |назву | | | | |коду | -------+----------+---------+-----------------------------------+---------| 3421 | 18050200 | 379 |Єдиний податок з фізичних осіб, |змінити | | | |нарахований до 1 січня 2011 року |номер | | | | |коду та | | | | |назву | | | | |коду | ---------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: