open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 9 від 05.01.96

м.Київ
vd960105 vn9

Про створення в системі Державного митного

комітету України підрозділів Митної варти

З метою посилення митного контролю, боротьби з контрабандою і
порушеннями митних правил, що здійснюються організованими
злочинними угрупованнями, на підставі пункту 2 Постанови Верховної
Ради України від 30 червня 1993 року N 3342-12 "Про порядок
введення в дію Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю", Н А К А З У Ю:
1. Створити в системі Державного митного комітету Митну варту
- спеціальну службу оперативного реагування, основним завданням
якої вважати: захист економічних інтересів України, забезпечення
митного законодавства, боротьбу з контрабандою та незаконним
ввезенням (вивезенням) товарів та інших предметів, що здійснюються
організованими злочинними угрупованнями поза пунктами пропуску
через митний кордон України, охорону зон митного контролю та
митних об'єктів, захист працівників митних органів та
супроводження і охорону цінних митних вантажів. 2. Затвердити "Положення про Митну варту" і "Типове положення
Про Службу Митної варти територіального митного управління". 3. Управлінню по роботі з особовим складом (Копач В.С.) і
Фінансовому управлінню (Грінченко В.М.) протягом місяця подати
мені на затвердження проект структури і штатного розпису служб
(відділів) Митної варти територіальних митних управлінь і митниць. 4. Управлінню по роботі з особовим складом (Копач В.С.) і
Правовому відділу (Рибалко О.М.) до 5 січня 1996 року, на підставі
п.9 Положення про Державний митний комітет України ( 73/95 )
подати до Кабінету Міністрів України доповідну записку про
створення в системі митних органів підрозділів Митної варти. 5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
Голови комітету Купіна П.О.
Голова Комітету Л.В.Деркач
Затверджено

Головою Державного митного

комітету України 30.12.95
Положення

про Службу Митної варти Державного

митного комітету України
Розділ I. Загальні положення
1.1. Митна варта є спеціальною оперативною службою Державного
митного комітету України, створеною в системі митних органів
України на підставі пункту 2 Постанови Верховної Ради України від
30 червня 1993 року N 3342-12 "Про порядок введення в дію Закону
України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю", яка разом з іншими установами, організаціями і
підрозділами митної системи забезпечує виконання митного
законодавства України. 1.2. Головними завданнями Митної варти є захист економічних
інтересів України, забезпечення виконання митного законодавства,
запобігання незаконному ввозу (вивозу) товарів і інших предметів
через митний кордон України поза пунктами пропуску, охорона зон
митного контролю, будинків, споруд, службових приміщень,
матеріальних цінностей митних установ, захист співробітників
митної служби, супроводження та охорона на договірній основі
найбільш цінних вантажів. 1.3. Митна варта у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України, Конституційним договором між
Президентом і Верховною Радою України ( 1к/95-ВР ), Митним
кодексом України ( 1970-12 ), постановами Верховної Ради України,
указами та розпорядженнями Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами
Держмиткому України та цим Положенням. 1.4. Керівництво і координацію діяльності підрозділів Митної
варти в системі Державного митного комітету здійснює один із
заступників Голови Державного митного комітету України. 1.5. В територіальних митних управліннях (ТМУ) і митницях
створюються служби і відділи Митної варти. 1.6. Організаційну структуру Митної варти та її штатну
чисельність затверджує Голова Державного митного комітету України,
а штатний розклад, функціональні обов'язки керівного складу і
співпрацівників служб (відділів) Митної варти в ТМУ і митницях -
начальник територіального митного управління. 1.7. У практичній діяльності підрозділи Митної варти, в межах
своєї компетенції, взаємодіють з Прикордонними військами, органами
внутрішніх справ, Служби безпеки, податкової інспекції, іншими
державними організаціями і установами. 1.8. Підрозділи Митної варти озброюються вогнепальною
(бойовою та спеціальною) зброєю, забезпечуються транспортом, радіо
та телефонним зв'язком, спеціальними засобами і спорядженням
відповідно до Митного кодексу України ( 1970-12 ), інших
нормативних актів України і наказів Голови Державного митного
комітету України. 1.9. За рішеннями Голови Державного митного комітету або
начальника ТМУ особовий склад, транспорт, озброєння та спеціальні
засоби підрозділів Митної варти, у випадках оперативної
необхідності, можуть бути тимчасово передислоковані в інші регіони
України, поза місцем основної дислокації.
Розділ II. Завдання Митної варти
Основним завданням Митної варти є: 2.1. Захист економічних інтересів України та контроль за
дотриманням законодавства України про митну справу. 2.2. Здійснення, за погодженням з керівництвом підрозділів по
боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил ТМУ і митниць,
активних і цілеспрямованих заходів по виявленню, профілактиці і
припиненню контрабанди і порушень митних правил поза пунктами
пропуску через митний кордон та в прикордонних районах. 2.3. Супроводження та охорона найбільш цінних вантажів,
товарів чи інших предметів, в тому числі транзитних, які
переміщуються по території України, а за відповідними угодами й
поза межами її території. 2.4. Охорона будинків, споруд, приміщень, митних установ та
інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від
будь-яких протиправних посягань. 2.5. Здійснення фізичного захисту співробітників митниць,
інших осіб, що перебувають у зоні митного контролю від
протиправних дій. 2.7. Збирання, узагальнення та аналіз спільно з структурними
підрозділами ТМУ і митниць оперативної інформації про становище на
митному кордоні, факти контрабанди та іншої протиправної
діяльності, роботу підрозділів Митної варти по протидії
незаконному переміщенню товарів та інших предметів через митний
кордон і своєчасна інформація з цих питань керівництва Державного
митного комітету України. 2.8. Організація чіткої роботи чергових оперативних служб в
ТМУ і митницях. 2.9. Участь у локалізації або ліквідації наслідків катастроф,
аварій, стихійного лиха чи екологічного забруднення. 2.10. Виконання окремих оперативних завдань Голови Державного
митного комітету України і начальників ТМУ.
Розділ III. Функції Митної варти
Митна варта, відповідно до покладених на неї завдань, виконує
такі функції: 3.1. Організує та здійснює комплекс спеціальних заходів щодо
охорони митного кордону України поза пунктами пропуску та
запобігання незаконному переміщенню через кордон вантажів та
транспортних засобів. Основними засобами запобігання такому незаконному переміщенню
та затримання порушників митного законодавства є: засади,
патрулювання, пересувні оперативно-пошукові групи, контрольні
пости на об'їзних шляхах, річкових переправах, контроль берегової
зони та інше. 3.2. Відповідно до ст.125 Митного кодексу України ( 1970-12 )
здійснює адміністративне затримання осіб, які обгрунтовано
підозрюються у скоєнні контрабанди чи порушенні митних правил,
проводить первинне документування їх протиправної діяльності та
терміново передає затриманих, матеріали, що стали підставою їх
затримання, вилучені товари та інші предмети службам (відділам) по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил ТМУ або
митниць. 3.3. Супроводжує та охороняє найбільш цінні вантажі, товари,
та інші предмети, в тому числі транзитні, які переміщуються по
території України, а за відповідними угодами й поза межами її
території. 3.4. Організує і здійснює охорону будинків, споруд, приміщень
митних установ та інших об'єктів митної інфраструктури, зон
митного контролю, фізичний захист співробітників митниць, інших
осіб, що перебувають у зоні митного контролю від будь-яких
протиправних посягань, а також локалізує разом з іншими
правоохоронними органами конфліктні ситуації у зонах діяльності
ТМУ, митниць і митних постів. 3.5. Здійснює контроль за дотриманням вимог митного
законодавства вітчизняними та іноземними суб'єктами економічної
діяльності у вільних економічних зонах. 3.6. Використовує спеціальні технічні засоби митного контролю
з метою виявлення і документування незаконної діяльності юридичних
та фізичних осіб у справах про митні правопорушення. 3.7. Збирає, узагальнює та аналізує спільно з структурними
підрозділами ТМУ і митниць оперативну інформацію про становище на
митному кордоні, факти контрабанди та іншої противоправної
діяльності, роботу підрозділів Митної варти по протидії
незаконному переміщенню товарів та інших предметів через митний
кордон і своєчасно інформує з цих питань керівництво Державного
митного комітету. 3.8. В межах своєї компетенції, при припиненні незаконного
переміщення предметів поза митним контролем, координує діяльність
по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил з
відповідними підрозділами МВС, СБ, Держкомкордону, Податкової
інспекції України та їх органами на місцях. 3.9. Приймає участь у локалізації та ліквідації наслідків
катастроф, аварій, стихійного лиха чи екологічного забруднення.
Розділ IV. Права Митної варти
4.1. Розташовувати тимчасові пости і засади в прикордонних
районах, пересуватися по будь-яких ділянках місцевості і водного
простору в межах митної території України. 4.2. Перевіряти документи на право переміщення товарів та
інших предметів через митний кордон у фізичних та юридичних осіб
на всій митній території України. 4.3. Затримувати та проводити у встановленому порядку огляд
транспортних засобів і речей громадян України, іноземців та осіб
без громадянства, які прямують через митний кордон України поза
митним контролем, а також транзитних транспортних засобів, що
обгрунтовано підозрюються в порушенні митного законодавства
України. 4.4. За рішеннями Голови Державного митного комітету,
начальника територіального митного управління, начальника митниці
проводити огляди та переогляди оформлених митними органами
транспортних засобів, вантажів, а також інших предметів. 4.5. Запрошувати осіб в установи митної системи для
з'ясування обставин порушення митних правил. У невідкладних
випадках з'ясування обставин і первинне документування такого
порушення може здійснюватися в інших придатних для цього
приміщеннях.
Розділ V. Система і організаційна

структура Митної варти України
5.1. Систему Митної варти складають: керівництво Державного
митного комітету України, служби (відділи) Митної варти ТМУ і
митниць. 5.2. Керівництво і координацію діяльності підрозділів Митної
варти здійснює один із заступників Голови Державного митного
комітету. 5.3. Основною структурною ланкою підрозділів Митної варти є
служби (відділи) Митної варти територіальних митних управлінь та
митниць. 5.4. Службу (відділ) Митної варти територіального митного
управління та митниці очолює начальник служби (відділу), який
призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державного
митного комітету України за поданням начальника ТМУ. 5.5. З метою виконання невідкладних оперативних завдань по
посиленню митного контролю і забезпеченню ефективної діяльності
митних установ на будь-якій ділянці митної території України у
складі служб (відділів) Митної варти територіальних митних
управлінь та митниць створюються відділи (сектори) оперативного
реагування і митної охорони, які забезпечуються вогнепальною
зброєю, спеціальними та технічними засобами, транспортом. До складу відділу (сектору) оперативного реагування вводяться
екіпажі спеціальних транспортних засобів (вертольотів, річкових та
морських катерів та ін.), а також водії автомобілів. Транспортні засоби (вертольоти, морські та річкові катери,
автомобілі, мотоцикли та інші) несуть на собі спеціальний напис
українською мовою "Митна варта України" та англійською: "Special
customs division of Ukraine" і митний знак. На їх корпусах
(фюзеляжах) наноситься зображення митного прапора України та
митний знак. На повітряних засобах наносяться зображення
державного прапора України та митний знак. На плавзасобах
наноситься митний знак та підіймається державний прапор України. 5.6. До складу служби (відділу) Митної варти ТМУ і митниць
входять також відділи (сектори): організації служби, митної
охорони, підготовки особового складу і кінологічної служби. 5.7. Структуру та штатну чисельність служби (відділу) Митної
варти ТМУ і митниць затверджує Голова Державного митного комітету,
а штатний розпис і функціональні обов'язки їх службових осіб -
начальник ТМУ.
Розділ VI. Особовий склад підрозділів Митної варти
6.1. Особовий склад Митної варти комплектується на конкурсній
добровільній основі із числа працівників митних органів і громадян
України, які пройшли строкову службу у Збройних Силах та за своїми
діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я
здатні виконувати покладені на митні органи завдання. 6.2. Умови і порядок прийняття на роботу в підрозділи Митної
варти регламентуються ст.153 МК України ( 1970-12 ) та іншими
чинними нормативними актами України. 6.3. Співробітники Митної варти приймають Урочисте
зобов'язання службових осіб митних органів України. 6.4. Суміщення служби в підрозділах Митної варти з будь-яким
підприємництвом, а також з роботою на підприємствах, установах і
організаціях, крім випадків, передбачених митним законодавством
України, забороняється. 6.5. Службові особи Митної варти не можуть бути членами
політичних партій та рухів, брати участь у діяльності інших
об'єднань громадян, що мають політичні цілі. 6.6. Особовий склад Митної варти користується всіма видами
матеріального забезпечення, спеціальним одягом, пільгами, системою
правового та соціального захисту, встановлених Митним кодексом
України ( 1970-12 ) та іншими чинними нормативними актами України
для працівників митних органів. 6.7. Співробітники Митної варти можуть залучатися для
проведення спеціальних заходів в інтересах охорони митного кордону
поза встановленим робочим часом, а також у нічний час, у вихідні і
святкові дні. У всіх наведених випадках їм надаються компенсації у
порядку, встановленному Кодексом законів про працю України
( 322-08 ). 6.8. У зв'язку зі складними, напруженими та ненормованими за
часом умовами праці відповідно до статті 33 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), співробітникам Митної варти можуть
встановлюватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання
особливо важливої роботи та інші надбавки і доплати, а також
надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань. 6.9. У відповідності зі ст.155 Митного кодексу України
( 1970-12 ) службовим особам Митної варти надається право
зберігати, носити та застосовувати спеціальні засоби та зброю. Порядок зберігання, носіння і застосування вогнепальної зброї
та спецзасобів регламентовано постановами Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 1992 року N 575 ( 575-92-п ) та від
8 червня 1993 року N 426 ( 426-93-п ), наказом МВС України від
25 березня 1993 року N 164 ( z0051-93 ). 6.10. Виховна робота в підрозділах Митної варти здійснюється
на національно-історичних та патріотичних традиціях народу
України, на позитивному досвіді та традиціях митної служби України
і спрямовується на суворе дотримання законності, честі та високої
культури в роботі, всебічної поваги до прав людини.
Затверджено

Головою Державного митного

комітету України 30.12.95
Типове Положення

про Службу митної варти територіального митного

управління Державного митного комітету України
I. Загальні положення
1.1. Служба митної варти є структурним оперативним
підрозділом територіального митного управління (далі - ТМУ)
Державного митного комітету України, яка підпорядковується
безпосередньо начальнику ТМУ. 1.2. Головним завданням Служби митної варти є захист
економічних інтересів України, забезпечення виконання митного
законодавства, запобігання незаконному ввозу (вивозу) товарів та
інших предметів через митний кордон України поза пунктами
пропуску, охорона зон митного контролю, будинків, споруд,
службових приміщень, матеріальних цінностей митних установ, захист
співробітників митної служби, супроводження та охорона на
договірній основі найбільш цінних вантажів. 1.3. Служба митної варти керується у своїй діяльності
Конституцією ( 888-09 ) і Законами України, Конституційним
договором між Президентом і Верховною Радою України ( 1к/95-ВР ),
Митним кодексом України ( 1970-12 ), постановами Верховної Ради
України, указами та розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
нормативними актами Держмиткому України, наказами начальника ТМУ
та цим Положенням. 1.4. До складу Служби митної варти ТМУ входять відділи
(сектори): організації служби, оперативного реагування, митної
охорони, підготовки особового складу та кінологічної служби. До складу відділу (сектору) оперативного реагування вводяться
також екіпажі транспортних засобів (вертольотів, річкових,
морських катерів та ін.), а також водії автомобілів. 1.5. Структуру Служби митної варти ТМУ та її штатну
чисельність затверджує Голова Державного митного комітету України,
а штатний розпис і функціональні обов'язки співробітників -
начальник ТМУ. 1.6. У своїй практичній діяльності Служба митної варти ТМУ, у
межах своєї компетенції, взаємодіє з Прикордонними військами,
місцевими і регіональними органами МВС, СБ, податкової інспекції,
іншими державними організаціями та установами. 1.7. Служба митної варти озброюється вогнепальною (бойовою та
спеціальною) зброєю, забезпечується транспортом, радіо та
телефонним зв'язком, спеціальними засобами і спорядженням
відповідно до Митного кодексу України ( 1970-12 ), інших
нормативних актів України і наказів Голови Державного митного
комітету України. 1.8. За рішенням Голови Державного митного Комітету або
начальника ТМУ, особовий склад, транспорт, озброєння та спеціальні
засоби Служби митної варти, у випадках оперативної необхідності,
можуть бути тимчасово передислоковані в інші регіони України, поза
місцем основної дислокації.
II. Основні завдання Служби
Основним завданням Служби митної варти ТМУ є: 2.1. Захист економічних інтересів України та контроль за
дотриманням законодавства України про митну справу. 2.2. Здійснення, за погодженням з керівництвом підрозділів по
боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил ТМУ і митниць,
активних і цілеспрямованих заходів по виявленню, профілактиці і
припиненню контрабанди і порушень митних правил поза пунктами
пропуску через митний кордон та в прикордонних районах. 2.3. Супроводження та охорона найбільш цінних вантажів,
товарів чи інших предметів, в тому числі транзитних, які
переміщуються по території України, а за відповідними угодами й
поза межами її території. 2.4. Охорона будинків, споруд, приміщень, митних установ та
інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від
будь-яких протиправних посягань. 2.5. Здійснення фізичного захисту співробітників митниць,
інших осіб, що перебувають у зоні митного контролю від
протиправних дій. 2.6. Локалізація разом з іншими правоохоронними органами
конфліктних ситуацій в зонах діяльності митниць. 2.7. Збирання, узагальнення та аналіз спільно з структурними
підрозділами ТМУ і митниць оперативної інформації про становище на
митному кордоні, факти контрабанди та іншої протиправної
діяльності, роботу підрозділів митної варти по протидії
незаконному переміщенню товарів та інших предметів через митний
кордон і своєчасна інформація з цих питань керівництва ТМУ. 2.8. Організація чіткої роботи чергових оперативних служб в
ТМУ і митницях. 2.9. Участь у локалізації або ліквідації наслідків катастроф,
аварій, стихійного лиха чи екологічного забруднення.
III. Функції Служби митної варти
Служба, відповідно до покладених на неї завдань, виконує такі
функції: 3.1. Організує та здійснює комплекс спеціальних заходів щодо
охорони митного кордону України поза пунктами пропуску та
запобіганню незаконному переміщенню через кордон вантажів та
транспортних засобів. Основними засобами запобігання такому незаконному переміщенню
та затримання порушників митного законодавства є: засади;
патрулювання; пересувні оперативно-пошукові групи; контрольні
пости на об'їзних шляхах; річкових переправах; контроль берегової
зони та інше. 3.2. Відповідно до ст.125 Митного кодексу України ( 1970-12 )
здійснює адміністративне затримання осіб, які обгрунтовано
підозрюються у скоєнні контрабанди чи порушенні митних правил,
проводить первинне документування їх протиправної діяльності та
терміново передає затриманих, матеріали, що стали підставою їх
затримання, вилучені товари та інші предмети відділам по боротьбі
з контрабандою та порушеннями митних правил ТМУ або митниць. 3.3. Супроводжує та охороняє найбільш цінні вантажі, товари,
та інші предмети, в тому числі транзитні, які переміщуються по
території України, а за відповідними угодами й поза межами її
території. 3.4. Організує і здійснює охорону будинків, споруд, приміщень
митних установ та інших об'єктів митної інфраструктури, зон
митного контролю, фізичний захист співробітників митниць, інших
осіб, що перебувають у зоні митного контролю, від будь-яких
протиправних посягань, а також локалізує разом з іншими
правоохоронними органами конфліктні ситуації у зонах діяльності
ТМУ, митниць та митних постів. 3.5. Використовує спеціальні технічні засоби митного контролю
з метою виявлення і документування незаконної діяльності юридичних
та фізичних осіб у справах про митні правопорушення. 3.6. Збирає, узагальнює та аналізує спільно з структурними
підрозділами ТМУ і митниць оперативну інформацію про становище на
митному кордоні, факти контрабанди та іншої протиправної
діяльності, роботу підрозділів митної варти по протидії
незаконному переміщенню товарів та інших предметів через митний
кордон і своєчасно інформує з цих питань керівництво ТМУ. 3.7. В межах своєї компетенції, при припиненні незаконного
переміщення предметів поза митним контролем, координує діяльність
по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил з місцевими
та регіональними підрозділами МВС, СБ, Прикордонних військ,
органами Податкової інспекції України. 3.8. Приймає участь у локалізації, або ліквідації наслідків
катастроф, аварій, стихійного лиха чи екологічного забруднення.
IV. Права Служби митної варти
4.1. Розташовувати тимчасові пости і засади, пересуватися по
будь-яких ділянках місцевості у зоні діяльності ТМУ. 4.2. Перевіряти документи на право переміщення товарів та
інших предметів через митний кордон України у фізичних та
юридичних осіб у зоні діяльності ТМУ. 4.3. Затримувати та проводити у встановленому порядку огляд
транспортних засобів і речей громадян України, іноземців та осіб
без громадянства, які прямують через митний кордон України поза
пунктами пропуску, а також транзитних транспортних засобів, що
обгрунтовано підозрюються в порушенні митного законодавства
України. 4.4. За рішенням Голови Державного митного комітету,
начальника ТМУ або начальника митниці проводити огляди та
переогляди оформлених митними органами транспортних засобів,
вантажів, а також інших предметів, що знаходяться у зоні
діяльності ТМУ. 4.5. Запрошувати осіб в установи митної системи для
з'ясування обставин порушення митних правил. У невідкладних
випадках з'ясування обставин і первинне документування такого
порушення може здійснюватися в інших придатних для цього
приміщеннях.
V. Особовий склад Служби митної варти
5.1. Особовий склад Служби митної варти комплектується на
конкурсній добровільній основі із числа працівників митних органів
і громадян України, які пройшли строкову службу у Збройних Силах
та за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і
станом здоров'я здатні виконувати покладені на митні органи
завдання. 5.2. Умови і порядок прийняття на работу у Службу митної
варти регламентуються ст.153 МК України ( 1970-12 ) та іншими
чинними нормативними актами України. 5.3. Співробітники Служби митної варти приймають Урочисте
зобов'язання службових осіб митних органів України. 5.4. Суміщення роботи в Службі митної варти з будь-яким
підприємництвом, а також з роботою на підприємствах, установах і
організаціях, крім випадків, передбачених митним законодавством
України, забороняється. 5.5. Співробітники Служби митної варти не можуть бути членами
політичних партій та рухів, брати участь у діяльності інших
об'єднань громадян, що мають політичні цілі. 5.6. Особовий склад Служби митної варти користується всіма
видами матеріального забезпечення, спеціальним одягом, пільгами,
системою правового та соціального захисту, встановлених Митним
кодексом України ( 1970-12 ) та іншими чинними нормативними актами
України для працівників митних органів. 5.7. Співробітники Служби митної варти можуть залучатися для
проведення спеціальних заходів в інтересах охорони митного кордону
поза встановленим робочим часом, а також у нічний час, у вихідні і
святкові дні. У всіх наведених випадках їм надаються компенсації у
порядку встановленому Кодексом законів про працю України
( 322-08 ). 5.8. У зв'язку зі складними, напруженими та ненормованими за
часом умовами праці відповідно до статті 33 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), співробітникам Служби митної варти
можуть встановлюватися надбавки за високі досягнення у праці і
виконання особливо важливої роботи та інші надбавки і доплати, а
також надаватися матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових питань. 5.9. У відповідності зі ст. 155 МК України ( 1970-12 )
працівникам Служби митної варти надається право зберігати, носити
та застосовувати спеціальні засоби та зброю. Порядок зберігання, носіння і застосування вогнепальної зброї
та спецзасобів, регламентовано постановами Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 1992 року N 575 ( 575-92-п ) та 8 червня
1993 року N 426 ( 426-93 п ) наказом МВС України від 25 березня
1993 року N 164 ( z0051-93 ). 5.10. Виховна робота у Службі митної варти здійснюється на
національно-історичних та патріотичних традиціях народу України,
на позитивному досвіді та традиціях митної служби України і
спрямовується на суворе дотримання законності, честі та високої
культури в роботі, всебічної поваги до прав людини.
VI. Керівний склад Служби митної варти
6.1. Службу митної варти очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади Головою Державного митного
комітету України за поданням начальника ТМУ. Начальник Служби митної варти ТМУ має заступника. Він
призначається на посаду і звільняється з посади начальником ТМУ за
погодженням з Державним митним комітетом України. 6.2. Начальник Служби митної варти і його заступник
здійснюють постійний контроль і несуть особисту відповідальність
за дотримання співробітниками Служби митної варти встановленого
Митним кодексом України ( 1970-12 ) і цим Положенням порядку і
умов праці, високої дисципліни і організованості, безумовного
виконання актів законодавства України.
VII. Відповідальність керівників

Служби митної варти
Начальник Служби митної варти та його заступник несуть
особисту відповідальність за: 7.1. Якісне та своєчасне виконання покладенних на Службу
завдань і функцій, предбачених цим Положенням. 7.2. Виконання особовим складом Служби законодавчих та інших
нормативних актів України, наказів, положень та інструкцій
Державного митного комітету України, наказів і розпоряджень
начальника територіального митного управління. 7.3. Зберігання і застосування зброї та спеціальних засобів
співробітниками Служби митної варти. 7.4. Стан дисципліни та організованості в колективі Служби. 7.5. Виховну роботу з особовим складом Служби митної варти та
їх професійну підготовку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: