open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2009 N 9
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 173 ( v0173282-09 ) від 17.03.2009 }
Про затвердження Формулярного довідника

із використання лікарських засобів для надання

невідкладної допомоги при гострих отруєннях

На виконання Державної програми забезпечення населення
лікарськими засобами на 2004-2010 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 року N 1162
( 1162-2003-п ), з метою створення державної системи
неупередженої, об'єктивної та доказової інформації про лікарські
засоби, розробки, запровадження та подальшого супроводу комплексу
заходів щодо найбільш раціональних, високоефективних та економічно
доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини і
відповідних стандартів лікування, забезпечення оптимального
використання наявних ресурсів для досягнення високої якості
медичної допомоги Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Формулярний довідник із використання лікарських
засобів для надання невідкладної допомоги при гострих отруєннях
(додається).
2. Директору Державного підприємства "Державний
фармакологічний центр" МОЗ України забезпечити публікацію
формулярного довідника, затвердженого в п. 1 цього наказу в складі
Формулярного керівництва з використання лікарських засобів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

14.01.2009 N 9

ФОРМУЛЯРНИЙ ДОВІДНИК

із використання лікарських засобів

для надання невідкладної допомоги

при гострих отруєннях

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ
1. Детоксикаційна терапія консервативна
1.1. Введення блювотних засобів
1.2. Санація шлунка, санація кишечнику
1.3. Введення антидотних препаратів
1.4. Проносні засоби, препарати, що посилюють перистальтичну
активність кишечника
1.5. Ентеросорбція
1.6. Водне навантаження з форсованим діурезом
2. Детоксикаційна терапія (консервативні та екстракорпоральні
методи)
2.1. Форсований діурез
2.2. Діалізні методи
2.3. Методи роздільної терапії і фільтраційної терапії
2.4. Сорбційні методи
2.5. Антидотна терапія
Основні позначення та скорочення
ГД - гемодіаліз в/в - внутрішньовенне введення в/м - внутрішньом'язеве введення г. - гострий год - година ГСіС - гемосорбція на іонообмінних смолах ГСу - гемосорбція на активованому вугіллі капс. - капсули крап. - краплі ПД - перитонеальний діаліз п/ш - підшкірне введення ПФ - плазмаферез р/добу - кількість разів на добу р-н - розчин табл. - таблетки ФД - форсований діурез фл. - флакон хв. - хвилина
1. Детоксикаційна терапія консервативна

(виведення з травного тракту отрути,

що не всмокталася з ШКТ)
1.1. Введення блювотних засобів (апоморфін, іпекакуана).
1.2. Санація шлунка (зондова, без зондова), санація кишечнику
(зондовий лаваж, очищувальна клізма); премедикація: 0,1% атропін
сульфат, промедол 1%; місцево - лідокаїн 2%; сибазон 0,5% - при
збудженні.
1.3. Введення антидотних препаратів (активоване вугілля,
мультисорб, ентеросгель, вазелінове масло, стероїдозвязуючі
смоли - холестирамін, колестипол, жовта кров'яна сіль -
залізосиньородний калій) (табл. 1, 2).
Таблиця 1
Речовини, що використовуються

для інактивації отрути в шлунку
------------------------------------------------------------------ Вид отрути | Вживані розчини | | | ------------------+---------------------------------------------| Анілін |Активоване вугілля, білок, вазелінове масло | ------------------+---------------------------------------------| Апоморфін |Активоване вугілля, р-н таніну 0,2% | ------------------+---------------------------------------------| Атропін |Активоване вугілля, р-н перманганату калію | ------------------+---------------------------------------------| Барій |1-2% р-н сірчанокислого натрію і магнію | ------------------+---------------------------------------------| Бензин, гас |Вазелінове масло, 2% р-н двовуглекислої соди,| |рослинна олія | ------------------+---------------------------------------------| Бензол |Вазелінове масло, активоване вугілля | ------------------+---------------------------------------------| Бертолетова сіль |Активоване вугілля, 2% р-н двовуглекислої | |соди | ------------------+---------------------------------------------| Галій |1% р-н натрію йодиду | ------------------+---------------------------------------------| Діхлоретан |Вазелінове масло | ------------------+---------------------------------------------| Йод |1-2% р-н тіосульфату натрію, крохмаль | ------------------+---------------------------------------------| Карболова кислота |Вазелінове масло | ------------------+---------------------------------------------| Кислоти |2% р-н окислу магнію, білкові розчини | ------------------+---------------------------------------------| Мідь |0,1% р-н жовтої кров'яної солі | ------------------+---------------------------------------------| Метиловий спирт |2% гідрокарбонат натрію | ------------------+---------------------------------------------| Морфін |Активоване вугілля, 0,02% р-н перманганату | |калію | ------------------+---------------------------------------------| Миш'як |Активоване вугілля, 100 мл води + | |2 ст.л. оцту | ------------------+---------------------------------------------| Нашатирний спирт |2% р-н оцтової або лимонної кислоти, молоко, | |білкова вода | ------------------+---------------------------------------------| Нікотин |Перманганат калію (1:1000), активоване | |вугілля | ------------------+---------------------------------------------| Нітрат срібла |2% р-н хлориду натрію, молоко, білкова вода | ------------------+---------------------------------------------| Перманганат калію |1% р-н тіосульфату натрію на 1 л води, | |100 мл 3% оцтової кислоти, 50 мл 3% | |перекису водню | ------------------+---------------------------------------------| Ртуть |Активоване вугілля, 2% р-н тіосульфату | |натрію | ------------------+---------------------------------------------| Саліцилова кислота|Вазелінове масло | ------------------+---------------------------------------------| Свинець |0,5% р-н глауберової солі, активоване | |вугілля, молоко, білкова вода | ------------------+---------------------------------------------| Синильна кислота |0,05-0,1% р-н нітрату кобальту, 0,04% | |р-н перманганату калію, 5% р-н тіосульфату | |натрію, активоване вугілля | ------------------+---------------------------------------------| Скипидар |Вазелінове масло, активоване вугілля, | |4% р-н гідрокарбонату натрію | ------------------+---------------------------------------------| Сульфаніламідні |0,1% р-н перманганату калію | препарати | | ------------------+---------------------------------------------| Феноли |Рослинна олія, 10% р-н гліцерину | |з активованим вугіллям, 2% р-н тіосульфату | |натрію, р-н глауберової або англійської | |солі - 10 г на 200 мл води | ------------------+---------------------------------------------| Формалін |2% р-н вуглекислого, оцтовокислого або | |хлориду амонію з 10% р-ном сечовини | ------------------+---------------------------------------------| Фосфор |0,1-0,2% р-н сірчанокислої міді, 0,2% р-н | |перманганату калію, активоване вугілля, | |2% р-н двовуглекислої соди | ------------------+---------------------------------------------| Фосфорорганічні |2% розчин двовуглекислої соди, активоване | сполуки |вугілля | ------------------+---------------------------------------------| Фтор |2% р-н двовуглекислої соди, 0,5% р-н хлориду | |кальцію, мед (1 ст.л. на 1 стакан води), | |молоко | ------------------+---------------------------------------------| Хінін |Перманганат калію, активоване вугілля | ------------------+---------------------------------------------| Цинк |Активоване вугілля, 3% р-н двовуглекислої | |соди | ------------------+---------------------------------------------| 4-х хлористий |Вазелінове масло, активоване вугілля | вуглець | | ------------------+---------------------------------------------| Щавлева кислота |0,5% р-н хлориду, глюконату або лактату | |кальцію, молоко, мед | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Хімічні речовини, що використовуються

для введення в шлунок в ролі антидотів
------------------------------------------------------------------ Отруйні речовини | Антидот | Доза | ------------------------+---------------------+-----------------| Лікарські речовини |Глина біла, крохмаль,|5-10 г | |вугілля активоване | | ------------------------+---------------------+-----------------| Алкалоїди, солі важких |Вугілля активоване |10-20 г | металів, бактерійні | | | токсини | | | ------------------------+---------------------+-----------------| Алкалоїди, солі важких |Танін |5-10 г | металів | | | ------------------------+---------------------+-----------------| Солі барію |Натрію сульфат |5-7 г | |Магнію сульфат |10-15 г | ------------------------+---------------------+-----------------| Нітрат срібла |Натрію хлорид |10-20 г | ------------------------+---------------------+-----------------| Похідні фосфору і |Перманганат калію |1:2000 | ціановодень, аконітин | | | ------------------------+---------------------+-----------------| З'єднання фосфору |Меді сульфат |0,1-0,2 г | ------------------------+---------------------+-----------------| Ртуть, миш'як |Унітіол |0,2-0,3 г | ------------------------+---------------------+-----------------| Кислоти |Магнію окисел |1-2 г | ------------------------+---------------------+-----------------| Миш'як, ртуть, свинець, |Натрію тіосульфат |0,5-2 г у вигляді| синильна кислота і її | |10% р-ну | солі, солі йоду і брому | | | ------------------------+---------------------+-----------------| Залізо |Цефуроксамін |3-5 г | ------------------------+---------------------+-----------------| Солі магнію, щавлева |Кальцію хлорид |3-5 г | і фториста кислоти | | | ------------------------+---------------------+-----------------| Метали і рідкоземельні |Тетацин кальцію |0,5-1 г | елементи | | | ------------------------+---------------------+-----------------| Радіоактивні речовини, |Меркаміну |0,1-0,2 г на рік | цинк, свинець |гідрохлорид, |життя | |меркаміну | | |аскорбінат, пентацин | | -----------------------------------------------------------------
1.4. Проносні засоби, препарати, що посилюють перистальтичну
активність кишечника (сорбіт, сенадексин, регулакс, серотоніну
адипінат, метоклопрамід, домперидон).
1.5. Ентеросорбція. Ентеросорбенти, які існують нині, систематизовані за групами
відповідно до таких ознак: а) Лікарська форма і фізичні властивості: - табл. (ВЕСТА, белосорб, енсорал, карболен та ін.); - гранули (СКН, КАУ, СУГС, гемосфер, СКТ та ін.); - порошки (ентеросорб, карболен, холестирамін та ін.); - пасти, гелі, зависі, колоїди (енеросгель, ентеродез,
альмагель, поліфепан та ін.). б) Хімічна структура: - активоване вугілля; - силікагелі; - цеоліти; - алюмогель; - алюмосилікати; - окисні та інші неорганічні сорбенти; - харчові волокна. в) Механізм сорбції: - адсорбенти; - абсорбенти; - іонообмінні матеріали; - сорбенти із змішаними механізмами взаємодії; - сорбенти, що мають каталітичні властивості. г) Селективність: - неселективні; - моно-, бі- і поліселективні.
1.6. Водне навантаження (ентеральне та/або парентеральне) з
форсованим діурезом(р-ни глюкози 5-10-20%, р-н натрію хлориду
0,9%, сольові р-ни, альбумін 5-10%, реополіглюкін, реосорбілакт,
рефортан, гелофузин, еуфілін 2,4%, фуросемід, сечовина, манітол,
трисамін), корекція дизелектролітемії (р-н калію хлориду 7,5%, р-н
кальцію хлориду 10%, натрію гідрокарбонат 4%) (табл. 3).
Таблиця 3
Показання до операції водного навантаження

з форсованим діурезом (ФД) та діалізної терапії

в залежності від характеру отрути
------------------------------------------------------------------ Показання до початку ФД та діалізної терапії | ----------------------------------------------------------------| Негайно |При клінічних ознаках| Діаліз та ФД | | | не ефективні | ---------------------+---------------------+--------------------| Алкоголь |Аміноглікозиди |Аміназин | ---------------------+---------------------+--------------------| Аніліни |Амфетаміни |Амітриптилін | ---------------------+---------------------+--------------------| Антифризи |Броміди та інші |Атропін | |галогени | | ---------------------+---------------------+--------------------| Борна кислота |Глютетимід |Барбаміл | ---------------------+---------------------+--------------------| Г-бензол |Димедрол |Діазепам | ---------------------+---------------------+--------------------| Гексахлорид |Дифенін |Дигітоксин | ---------------------+---------------------+--------------------| Метали |Інгібітори МАО |Дигоксин | ---------------------+---------------------+--------------------| Метанол |Калій |Імізин | ---------------------+---------------------+--------------------| Миш'як та його солі |Кальцій |Кодеїн | ---------------------+---------------------+--------------------| Резерпін |Камфора |Морфін | ---------------------+---------------------+--------------------| Ртуть (солі) |Карбамати |Ніаламід | ---------------------+---------------------+--------------------| Талій (солі) |Левоміцетин |Ноксирон | ---------------------+---------------------+--------------------| Токсини грибів |Літій |Прозерин | ---------------------+---------------------+--------------------| Тетрациклін |Мепробамат |Тіопентал | ---------------------+---------------------+--------------------| Тіоціанат |Метаквалон |ФОС | ---------------------+---------------------+--------------------| Фтивазид |Паральдегід |Хлордіазепоксид | ---------------------+---------------------+--------------------| Хромова кислота |Пеніциліни |Етамінал | ---------------------+---------------------+--------------------| 4-х хлористий вуглець|Саліцилати | | ---------------------+---------------------+--------------------| Щавлева кислота |Теофілін | | ---------------------+---------------------+--------------------| Етиленгліколь |Фенамін | | ---------------------+---------------------+--------------------| |Фенацетин | | ---------------------+---------------------+--------------------| |Фенітоїн | | ---------------------+---------------------+--------------------| |Хлоралгідрат | | ---------------------+---------------------+--------------------| |Хлорати | | ---------------------+---------------------+--------------------| |ХОС | | ---------------------+---------------------+--------------------| |Циклобарбітал | | ---------------------+---------------------+--------------------| |Цефалоридин | | ---------------------+---------------------+--------------------| |Етанол | | -----------------------------------------------------------------
2. Детоксикаційна терапія (екстракорпоральні методи)

(виведення з організму отрути, що дифундувала

в кров'яне русло):
2.1. Форсований діурез (див. п. 6)
2.2. Діалізні методи (гемодіаліз, перитонеальний діаліз,
лімфодіаліз) (табл. 4, 5).
Таблиця 4
Деякі токсини і лікарські препарати,

які ефективно можуть бути видалені

з кров'яного русла методом діалізу
------------------------------------------------------------------ 4-х хлористий вуглець|Етиловий спирт |Пентобарбітал | ---------------------+--------------------+---------------------| Алопуринол |Етинамат |Поліміксин | ---------------------+--------------------+---------------------| Аміак |Етихлорвінол |Раміприл | ---------------------+--------------------+---------------------| Амідопірин |Залізо |Ртуть | ---------------------+--------------------+---------------------| Амікацин |Ізокарбоксазид |Саліцилати | ---------------------+--------------------+---------------------| Ампіцилін |Ізоніазид |Свинець | ---------------------+--------------------+---------------------| Аналгетики |Ізопропіловий спирт |Седативні засоби | ---------------------+--------------------+---------------------| Андаксин |Ізосорбід |Секобарбітал | ---------------------+--------------------+---------------------| Анілін |Інгібітори МАО |Сечова кислота | ---------------------+--------------------+---------------------| Антибіотики |Йод |Снодійні | ---------------------+--------------------+---------------------| Антигістамінні |Калій |Соталол | ---------------------+--------------------+---------------------| Антидепресанти |Кальцій |Спирт метиловий | ---------------------+--------------------+---------------------| Антифриз |Камфора |Спирти | ---------------------+--------------------+---------------------| Аспірин |Канаміцин |Стрептоміцин | ---------------------+--------------------+---------------------| Атенолол |Капреоміцин |Стронцій | ---------------------+--------------------+---------------------| Ацебутол |Каптоприл |Сулема | ---------------------+--------------------+---------------------| Ацетамінофен |Карнітин |Сульфаніламіди | ---------------------+--------------------+---------------------| Ацикловір |Кофеїн |Тетрациклін | ---------------------+--------------------+---------------------| Барбаміл |Левоміцетин |Тинідазол | ---------------------+--------------------+---------------------| Барбітал |Лимоннокислий натрій|Тіопроперазин | ---------------------+--------------------+---------------------| Барбітурати |Літій |Тіоціанат | ---------------------+--------------------+---------------------| Барій та його солі |Магній |Тобраміцин | ---------------------+--------------------+---------------------| Белоїд |Мепротан |Транквілізатори | ---------------------+--------------------+---------------------| Бертолетова сіль |Меркаптопурин |Транцилопромін | ---------------------+--------------------+---------------------| Білірубін |Метаквалон |Третинні тричленні | | |аміни | ---------------------+--------------------+---------------------| Борна кислота |Метали |Тритій | ---------------------+--------------------+---------------------| Бром |Метатрексат |Трихлоретилен | ---------------------+--------------------+---------------------| Броміди |Метафенамін |Фенамін | ---------------------+--------------------+---------------------| Бутабарбітал |Метиловий спирт |Фенацетин | ---------------------+--------------------+---------------------| Ванкоміцин |Метилсаліцилати |Фенелзин | ---------------------+--------------------+---------------------| Вторинні тричленні |Метопролол |Фенобарбітал | аміни | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Галогени |Метронідазол |ФОС | ---------------------+--------------------+---------------------| Гексамідин |Метформін |Фтор | ---------------------+--------------------+---------------------| Гексенал |Миш'як |Фторурацил | ---------------------+--------------------+---------------------| Гентаміцин |Мідь |Фурадонін | ---------------------+--------------------+---------------------| Героїн |Мідь та її сполуки |Хінін | ---------------------+--------------------+---------------------| Декстропропоксифен |Молочна кислота |Хлор | ---------------------+--------------------+---------------------| Депресанти |Неоміцин |Хлоралгідрат | ---------------------+--------------------+---------------------| Дефероксамін |Нітрити |Хлорамфенікол | ---------------------+--------------------+---------------------| Дигоксин |Нітропрусид |Хлорат калію | ---------------------+--------------------+---------------------| Димедрол |Нітрофурани |Хлордіазепоксид | ---------------------+--------------------+---------------------| Динітроортокрезол |Ноксирон |Хлорорганічні | | |речовини | ---------------------+--------------------+---------------------| Дифенілгідантоїн |Оксид вуглецю |Хлорпропамід | ---------------------+--------------------+---------------------| Дихлоретан |Опіати |Хромова кислота | ---------------------+--------------------+---------------------| Дихлорид ртуті |Паральдегід |Хромпік | ---------------------+--------------------+---------------------| Діазоксид |Парацетамол |Цефалоспорини | ---------------------+--------------------+---------------------| Еналаприл |Паргілін |Циклосерин | ---------------------+--------------------+---------------------| Ерготамін |Пахікарпін |Циклофосфамід | ---------------------+--------------------+---------------------| Етамбутол |Пеніцилін |Циклофосфан | ---------------------+--------------------+---------------------| Етанол |Пентазоцин |Цистин | ---------------------+--------------------+---------------------| Етиленгліколь | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Основні показання щодо застосування

основних методів активної детоксикації

в умовах гострих екзогенних отруєнь
------------------------------------------------------------------ Метод діалізу | Ксенобіотики | Показання | та його | | до застосування | модифікації | | та примітки | -----------------+---------------------+------------------------| Гемодіаліз |анілін |У перші 12 год після | Гемофільтрація | |отруєння при виражених | Гемодіафільтрація| |ознаках | | |метгемоглобінемії; | | |г. ниркова недостатність| |---------------------+------------------------| |стрептоміцин |У перші 3 доби після | |мономіцин |отруєння при явищах | |канаміцин |глухоти; г. ниркова | | |недостатність | |---------------------+------------------------| |антифриз на основі |У першу добу після | |етиленгліколю |отруєння при явищах | |гальмівна рідина |енцефалопатії одночасно | |антизаморожувачі |вводять етиловий спирт | | |(перорально, | | |парентерально) у дозі | | |1 мл/кг/добу; г. ниркова| | |недостатність | |---------------------+------------------------| | Барбітурати: |Коматозний стан | |фенобарбітал | | |барбітал | | |натрію барбітал | | |натрію етамінал | | |---------------------+------------------------| |барій |У перші години після | |солі барію |отруєння при одночасному| |(крім сульфату барію)|введенні в/в 10% р-ну | | |тетацину кальцію | | |(30-50 мл у 5% р-ні | | |глюкози) | |---------------------+------------------------| |белоід |Коматозний стан | |беласпон | | |---------------------+------------------------| |Хлоровані вуглеводні |У перші години після | |(4-х хлористий |отруєння (в подальшому -| |вуглець): |перитонеальний діаліз); | |дихлоретан (хлористий|г. ниркова недостатність| |етилен) | | |хлороформ | | |---------------------+------------------------| |мідь |У першу добу після | |сполуки міді (мідний |отруєння з одночасним | |купорос) |введенням препаратів | | |унітіолу; | | |г. ниркова недостатність| |---------------------+------------------------| |мепротан |Коматозний стан | |мепробамат | | |андаксин | | |---------------------+------------------------| |миш'як |У першу добу після | |сполуки миш'яку |отруєння з одночасним | | |введенням препаратів | | |унітіолу; | | |г. ниркова недостатність| |---------------------+------------------------| | Протитуберкульозні |При коматозному стані | | хіміотерапевтичні |з одночасним введенням | | препарати: |5% р-ну піридоксину | |ізоніазид |гідрохлориду (В ); | |тубазид | 6 | |фтивазид |при судомному статусі | | |лікування здійснюється | | |під наркозом із | | |застосуванням | | |міорелаксантів | |---------------------+------------------------| |пахікарпін |При коматозному стані | | |з одночасним введенням | | |5% р-ну тіаміну (В ) | | | 1 | | |50-100 мг в/в крапельно | |---------------------+------------------------| | Саліцилати: |При коматозному стані | |ацетилсаліцилова |з одночасним введенням | |кислота |4,2% р-ну натрію | |саліцилати натрію |гідрокарбонату | |ПАСК | | |---------------------+------------------------| |спирт метиловий |У першу добу після | | |отруєння з одночасним | | |введенням 30% р-ну | | |етилового спирту | | |внутрішньо або 5% р-ну | | |в/в | |---------------------+------------------------| |дихлорид ртуті |У першу добу після | |інші сполуки ртуті |отруєння з одночасним | | |введенням препаратів | | |унітіол; | | |г. ниркова недостатність| |---------------------+------------------------| | Сульфаніламіди: |Виражені клінічні | |стрептоцид |ознаки тяжкого отруєння;| |сульфадимезин |г. ниркова недостатність| |інші сульфаніламіди | | |---------------------+------------------------| |Тріортокрезилфосфат |Найефективніше - | | |у першу добу після | | |отруєння | |---------------------+------------------------| |оцтова есенція |г. ниркова недостатність| |---------------------+------------------------| | Фосфорорганічні |У перші години при | |сполуки, інсектициди:|тяжких отруєннях | |карбофос |2-3 стадії у поєднанні з| |хлорофос |перитонеальним діалізом | |інші | | |---------------------+------------------------| |хінін |При розвитку сліпоти, | | |глухоти або коматозного | | |стану | |---------------------+------------------------| |хромпік (біхромат |У першу добу при | |калію) |вираженій клінічній | | |картині отруєння | | |(гемоліз); | | |г. ниркова недостатність| -----------------+---------------------+------------------------| Перитонеальний | Похідні піразолону: |Коматозний стан | діаліз |анальгін | | |бутадіон | | |інші | | |---------------------+------------------------| |Похідні фенотіазіну: |Коматозний стан. | |аміназин |Застосовують діалізуючий| |інші |розчин з pH 7,1-7,25 | |---------------------+------------------------| |Снодійні та седативні|Коматозний стан | | не барбітурового | | | ряду: | | |андаксин | | |еленіум | | |ноксирон | | |---------------------+------------------------| |Ароматичні аміно- та |Виражена | | нітросполуки: |метгемоглобінемія | |анілін | | |нітробензол | | |інші | | |---------------------+------------------------| | Барбітурати: |Коматозний стан. | |белоід |Найефективніший при | |інші |отруєнні Етаміналом | | |натрію. | | |Застосовують діалізуючий| | |р-н з обов'язковим | | |залуженням (pH 8,0-8,4) | |---------------------+------------------------| |Дихлоретан та інші |У поєднанні з раннім | |хлоровані вуглеводні |гемодіалізом | |(4-х хлористий | | |вуглець - CCI , | | | 4 | | |хлороформ) | | |---------------------+------------------------| | Препарати опію: |При порушенні дихання | |морфін |за центральним типом | |інші | | |---------------------+------------------------| | Фосфорорганічні |Отруєння 2-3 стадії | |сполуки, інсектициди:| | |карбофос | | |хлорофос | | |тіофос | | |інш. | | -----------------------------------------------------------------
2.3. Методи роздільної терапії і фільтраційної терапії
(плазмаферез, плазмацитоферез, лейкоцитоферез, гемофільтрація, та
ін.) (табл. 6).
Таблиця 6
Ефективність методів детоксикації

у залежності від агента, що спричинив отруєння
------------------------------------------------------------------ Хімічна речовина | ФД | ПД | ГД | ГСу | ГСіС | ПФ | | | | | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Аміак | + | ++ | +++ | | + | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Амікацин | + | + | +++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Аміназин | + | ++ | + | +++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Амітриптилін | + | + | + | + | ++ | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Амоксицилін | + | + | +++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Ампіцилін | + | + | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Амфетамін | + | + | + | ++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Амфотерицин В | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Анілін | + | + | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Атропін | + | | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Ацетилова кислота | + | ++ | +++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Ацетон | + | ++ | +++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Барбітал | ++ | ++ | +++ | ++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Борна кислота | ++ | ++ | ++++ | + | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Ванкоміцин | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Гексобарбітал | + | ++ | +++ | +++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Гентаміцин | + | + | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Діазепам | + | + | + | +++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Дигітоксин | + | | + | + | ++ | ++ | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Дигоксин | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Диклоксацилін | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Дихлоретан | + | + | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Доксициклін | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Залізо | + | | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Ізопропіловий спирт | + | ++ | +++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Калій | ++ | +++ | ++++ | | +++ | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Камфора | + | | ++ | + | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Канаміцин | + | + | +++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Карбамазепін | + | + | + | ++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Карбеніцилін | + | + | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Карбофос | | ++ | | ++++ | +++ | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Кліндаміцин | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Клоксацилін | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Лінкоміцин | + | + | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| ЛСД | + | | | + | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Манітол | + | + | ++ | + | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Метадон | + | | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Метанол | + | +++ | ++++ | + | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Метатрексат | ++ | + | ++ | +++ | +++ | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Метациклін | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Метицилін | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Неоміцин | + | + | +++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Нортриптилін | + | | + | + | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Оксацилін | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Парацетамол | ++ | + | ++ | +++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Пеніцилін | + | + | ++ | + | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Пентобарбітал | + | + | +++ | +++ | ++++ | ++++ | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Поліміксин | + | + | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Прокаїнамід | + | ++ | ++ | | ++++ | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Промазин | + | + | + | ++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Пропранолол | + | + | + | | | + | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Рифампіцин | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Саліцилова кислота | + | ++ | ++++ | +++ | | +++ | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Талій | + | ++ | ++++ | +++ | ++ | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Теофілін | + | + | + | +++ | +++ | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Тетрахлорметан | + | ++ | +++ | +++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Тетрациклін | + | + | + | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Тіопентал | + | | ++ | ++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Тобраміцин | + | | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Фенацетин | + | + | ++ | +++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Фенобарбітал | + | ++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Хлорамфенікол | + | + | + | ++ | | ++ | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Хлордіазепоксид | + | | + | + | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Хлорид натрію | + | ++++ | ++++ | | +++ | +++ | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Хлорофос | +++ | + | ++ | + | + | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Хлорпромазин | + | + | + | ++ | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Цефалексин | + | + | +++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Циклобарбітал | + | + | +++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Циклофосфамід | + | | ++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Етиленгліколь | + | ++ | +++ | | | | ----------------------+------+------+------+------+------+------| Етиловий спирт | + | ++ | ++++ | ++ | | | -----------------------------------------------------------------
2.4. Сорбційні методи (гемосорбція: нейтральні сорбенти -
алюмогели, нейтральні сополімери; іонообмінні сорбенти - органічні
і неорганічні іоніти; плазма сорбція, лімфосорбція, лікворосорбція
та ін.) (табл. 7).
Таблиця 7
Перелік речовин, які ефективно віддаляються

з кров'яного русла методом гемосорбції
-------------------------------------------------------------------- 4-хлористий |Адріаміцин |Аманітін |Аміназін | вуглець | | | | ----------------+------------------+--------------+---------------| Амінобарбітал |Амітріптілін |Амфетамін |Атропін | ----------------+------------------+--------------+---------------| Ацетамінофен |Ацетальдегід |Барбітурати |Беллоїд | ----------------+------------------+--------------+---------------| Бензин |Бензодіазепін |Бензол |Бромізовал | ----------------+------------------+--------------+---------------| Бутабарбітал |Бутамол |Гексабарбітал |Гемітон | ----------------+------------------+--------------+---------------| Глютетемід |Гормони щитовидної|Діазепам |Дібензіпін | |залози | | | ----------------+------------------+--------------+---------------| Дігитоксин |Дігоксин |Діквам |Діфенілгидрамін| ----------------+------------------+--------------+---------------| Діфенілгидратіон|Діетілалілацетамід|Діетіленамід |Ізопропіловий | | | |спирт | ----------------+------------------+--------------+---------------| Камфора |Карбомал |Кодеїн |Льовомепромазін| ----------------+------------------+--------------+---------------| Медінал |Мепробамат |Метадон |Метаквалон | ----------------+------------------+--------------+---------------| Метатрексат |Метилпаратіон |Орфенадрін |Паральдегид | ----------------+------------------+--------------+---------------| Паратіон |Парацетамол |Пахикарпін |Пеніцилін | ----------------+------------------+--------------+---------------| Піпольфен |Саліцилати |Теофіллін |Тетрахлорметан | ----------------+------------------+--------------+---------------| Тізерцин |Тіопентал |Трийодтіронін |Трихлоретанол | ----------------+------------------+--------------+---------------| Трихлоретілен |Трихлофос |Трициклічні |Фенантоїн | | |антидепресанти| | ----------------+------------------+--------------+---------------| Фенітоїн |ФОС |Хінідин |Хінін | ----------------+------------------+--------------+---------------| Хлоралгідрат |Хлорамфеникол |Хлорохінол |Циклобарбітал | ----------------+------------------+--------------+---------------| Циклофосфан |Еленіум |Аманітальні |Амобарбітал | | |гриби | | -------------------------------------------------------------------
2.6. Антидотна терапія (табл. 8).
Таблиця 8
Основні антидоти

при лікуванні гострих екзогенних отруєнь
------------------------------------------------------------------------------ Препарати | Отрути | Дозування |Шляхи введення| | | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Дімеркапрол |Метали |2,5-4 мг/кг (для | в/м | |Металоїди |дорослих), кожні | | | |4-6 год, курсом | | | |1-2 дні; | | | |75 мг/кв.м | | | |(для дітей), | | | |кожні 4 год, до | | | |досягнення сумарної| | | |денної дози | | | |450 мг/кв.м | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| DMPS |Метали |5 мг/кг/добу (для | в/в, | |Металоїди |дорослих), | крапельно | | |3 р/добу, курсом | | | |2 дні | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Дефероксамін |Метали |50 мг/кг (не більше| в/м | (Десферал) |Металоїди |2 г), кожну год; | | | |-------------------+--------------| | |15 мг/кг/год, але |в/в, крапельно| | |не більше | | | |80-90 мг/кг | | | |в перших 8 г, | | | |впродовж | | | |1-ої доби; | | | |-------------------| | | |15 мг/кг/год, до | | | |досягнення МДД 6 г | | | |(незалежно від маси| | | |тіла пацієнта); | | | |6-8 г (для | | | |дорослих) | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Тетацин кальцію |Метали |1000-1500 мг/кв.м |в/в, крапельно| (CaNa ЕДТА |Металоїди |поверхні тіла | | 2 | | | | 0,5% р-н) | | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| D-пеніциламін |Метали |добова доза для | p/os | |Металоїди |дорослих | | | |15-40 мг/кг/добу | | | |в 4-6 прийомів; | | | |добова доза для | | | |дітей у віці до | | | |5 років - 300 мг; | | | |добова доза для | | | |дітей у віці | | | |5-10 років - | | | |600 мг; | | | |добова доза для | | | |дітей у віці старше| | | |10 років - 840 мг | | | |(у 2-4 прийоми, | | | |впродовж 5-6 днів) | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Препарати унітіолу |Неорганічні |0,3 мл/кг | в/м, в/в | |речовини: |-------------------+--------------| |Хлорзамісні |0,005 г на 10 кг | інгаляційно | |вуглеводні |маси тіла | | |Метали |-------------------+--------------| |Металоїди |15 мл на 1 стакан |для промивання| | |води (0,3% р-н) | шлунку | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Аскорбінат натрію |Перманганат калію | одноразово | Санація | (0,5-1% р-н) | | | шкірних | | | | покривів, | | | | слизових | | | | оболонок | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Глюконат кальцію |Щавлева кислота | одноразово |для промивання| (10% р-н) |Антифриз | | шлунку | |Феноли |-------------------+--------------| | | 0,2 мл/кг маси | в/в | | | тіла, кожні 2 год | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Двовуглекислий |Альдегіди | одноразово |для промивання| амоній (1-3% розчин)|Формалін | | шлунку | |Формальдегід |-------------------+--------------| | |2,75 мекв/кг/добу | в/в, p/os | | |кожні 6 год до | | | |досягнення pH сечі | | | |5,0 | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Оцтова кислота |Луги |при отруєнні |Санація шлунку| (2% розчин) |Етанол |лугами, | (спочатку | |Нікотин |біотоксинами | промити | |Анілін |морських тварин - | водою); | |Біотоксини морських |8% р-н; | санація | |тварин |при опіку | шкірних | | |аніліном - 5% р-н; | покривів, | | |у решті випадків - | слизових | | |1-3% р-н. | оболонок | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Лимонна кислота |Луги | 1-2% водний р-н |Санація шлунку| |Етанол | | (спочатку | | | | промити | | | | водою); | | | | санація | | | | шкірних | | | | покривів, | | | | слизових | | | | оболонок | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Винна кислота |Луги | 1-2% водний р-н |Санація шлунку| |Етанол | | (спочатку | | | | промити | | | | водою); | | | | санація | | | | шкірних | | | | покривів, | | | | слизових | | | | оболонок | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Танін |Алкалоїди | 1-3% водний р-н |Санація шлунку| --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Силібінін |Аманітальні отрути |дітям 7-11 років - | p/os | | |0,004 г; | | | |дітям 12-14 років -| | | |0,04-0,008 г; | | | |дорослим - 70 мг | | | |3 р/добу після їжі.| | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Ліпоєва кислота |Аманітальні отрути |30-60 мг/кг/добу, в|в/в, крапельно| |Жарознижуючі |3-4 прийоми; | p/os | |НПВС |0-15 мг/кг/добу. | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Ліпамід |Аманітальні отрути |30-60 мг/кг/добу, в| p/os | |Жарознижуючі |3-4 прийоми | | |НПВС | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Берлітіон |Аманітальні отрути |30-60 мг/кг/добу, в|в/в, крапельно| |Жарознижуючі |3-4 прийоми; | p/os | |НПВС |10-15 мг/кг/добу | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Піридоксину |Похідні гідразину |5-10 мг/кг | в/в, в/м | гідрохлорид |Ізоніазид |1 г піридоксину на | | |Гиромітрові гриби |1 г гідразину | | |Етіленгліколь |(70-357 мг/кг) | | |Невідомі медикаменти|по 50 мг кожні | | |Важкі метали |6 год до усунення | | | |ацидозу; | | | |25-100 мг/кг/добу. | | | |-------------------+--------------| | |1-5% р-н (для | для санації | | |санації ЖКТ) | шлунку і | | | | слизових | | | | оболонок | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Тіаміну сульфат |Похідні гідразину |50 мг (для | в/в | |Ізоніазид |дорослих) | | |Гиромітрові гриби | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Глюкагон |Оральні |0,1-0,2 мг/кг; |в/в, крапельно| |протидіабетичні |0,5 мг/кг/добу; | | |препарати |доза насичення - | | |b-блокатори |0,15 мг/кг; | | |ФОС |доза підтримки - | | |Дінітрофенол |0,005- | | | |0,1 мг/кг/год; | | | |2-5 мг (для | | | |дорослих), з | | | |подальшою інфузією | | | |по 2-3 мг на год. | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Амріон |ФОС |доза насичення - |в/в, крапельно| |Дінітрофенол |0,5 мг/кг; | | | |доза підтримки - | | | |2-20 мкг/кг/хв. | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Фолієва кислота |Метанол |2,5 мг (не більше | в/м | |Іприт |10 мг/кг/добу) | | |Цитостатичні засоби | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Флюмазеніл |Бензодіазепіни |0,2 мг; |в/в, крапельно| (0,5 мг/5 мл) |Протисудомні |0,05-0,1 мг/кг; | | |препарати |1-10 мг/добу; | | |Седативні препарати |0,1-0,3 мг/год | | |Снодійні препарати | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Протаміну сульфат |Гепарин |1 мл антидоту на | в/в болюсно, | (1000 од./5 мл) |Гепаріноїди |1000 од. введеного | крапельно | | |гепарину (1 мл | | | |антидоту | | | |нейтралізує 90 од. | | | |гепарину); | | | |1 мг | | | |протамін-сульфату | | | |на 1 мг введеного | | | |за останні 2 год | | | |гепарину. | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Поліетіленгліколь |Шкіряний контакт: | | Санація | |Інсектициди | | шкіряних | |Фенол | | покривів у | |Крезол | | місцях | |Анілін | | контакту з | |Нітробензол | | отрутою | |Інші ліпофільні | | | |речовини | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Метіонін |Парацетамол |2,5 г кожні 6 год | p/os | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Дантролен |Злоякісна |1 мг/кг (але |в/в, крапельно| |гіпертермія |не більше 10 мг/кг)| | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Лейковорін |Метатрексат |10 мг/м поверхні |в/в, крапельно| | |тіла | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Біперіден |Нікотин; |0,04 мг/кг | в/в, | (5 мг в амп.) |Фенотіазин; | |крапельно, на | |Метоклопрамід; | |фізіологічному| |Бутерофен; | | розчині або | |Седативні препарати;| | розчині | |Антипсихотичні | | глюкози | |препарати. | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Фенітоїн |Дигіталіс |1-5 мг/кг |в/в, повільно,| | |(не більше 500 мг) | кожні 5 хв. | | | | (не швидше, | | | |ніж 50 мг/хв.)| --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Пралідоксим |ФОС |25 мг/кг, повторно |в/в, повільно | (2-РАМ) |Інсектициди |через 1 год при | | |Нейротропні отрути |збереженні | | |грибів |фасцикуляцій, | | | |м'язовій | | | |гіпотонії; | | | |1-2 г, протягом | | | |30 хв. | | | |Доза підтримки - | | | |500 мг/год | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Фізостигмін |Антихоленергічні |0,02 мг/кг, | в/в | |препарати |протягом 2-3 хв. | | |Галюциногени |Повторити введення | | | |через 5 хв. | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Налоксон |Наркотичні |0,03-0,01 |в/в, болюсно, | |анальгетики |міліграм/кг, кожні |кожні 2-8 хв. | |Опіати |2-8 хв. | | |Бензодіазепіни |-------------------+--------------| |Протисудомні |0,4-0,8 мг на |в/в, | |препарати |годину на 5% р-ні |крапельно, | |Галюционогени |глюкози |кожну годину | |Кардіотропні |-------------------+--------------| |препарати |у дорослих - |в/в, болюсно | | |0,4 мг, кожні | | | |2-3 хв, | | | |до досягнення | | | |мінімального ефекту| | | |(пробудження) | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Алілнорморфін |Наркотичні |0,1 мг/кг | в/в | |анальгетики | | | |Опіати | | | |Бензодіазепіни | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| N-ацетилцистеїн |Ацетамінофен |140 мг/кг |p/os, 1 доза. | 5-10% розчин |Парацетамол | | Потім по | |Тетрахлорметан | | 50-70 мг/кг | |Акрінілнітріт | |на 5% розчині | |Метакрінілнітріт | |глюкози, кожні| |Метілбромід | | 4 години | |Діхлоретан |-------------------+--------------| | |1,4 мл/кг 10% р-н | p/os | | |-------------------+--------------| | |0,7 мл/кг 20% р-н | p/os | | |Доза підтримки - | | | |0,7 мл/кг 6 р/добу | | | |протягом 4-5 днів | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Токоферол |Ацетамінофен |100-800 мг/добу | p/os | |Парацетамол | | | |Тетрахлорметан | | | |Акрінілнітріт | | | |Метакрінілнітріт | | | |Метілбромід | | | |Діхлоретан | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Метіленовий синій |Метгемоглобінемія |1-2 мг/кг або |в/в, крапельно| (1% розчин) |Жарознижуючі |0,1-0,15 мл/кг. При| | |препарати |необхідності дозу | | |НПВС |повторюють кожні | | |Сполуки, що |4 год. | | |виділяють хлор |У грудних дітей | | |Кислоти |добова доза | | |Окислювачі |не повинна | | | |перевищувати | | | |4 мг/кг | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Цитрат магнію |Гастроінтесті- |у віці 2-5 років - | p/os, кожні | 10% розчин |нальний шлях |20-50 мл; | 4-6 год до | |надходження |у віці 6-12 років -| отримання | |екзогенних токсинів |100-150 мл; | ефекту | |Седативні препарати |середня доза для | | |Антипсихотичні |дітей - 200-300 мл.| | |препарати | | | |Барбітурати | | | |Снодійні препарати | | | |Препарати | | | |нейротропної дії | | | |В-блокатори | | | |Метанол | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Сульфат магнію |Гастроінтестінальний|у віці 2-5 років - | p/os, кожні | 10% розчин |шлях надходження |2-5 г | 4-6 год до | |екзогенних токсинів |у віці 6-12 років -| отримання | |Седативні препарати |5-10 г | ефекту | |Антипсихотичні |середня доза для | | |препарати |дітей - 10-30 г | | |Барбітурати | | | |Снодійні препарати | | | |Препарати | | | |нейротропної дії | | | |В-блокатори | | | |Метанол | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Метаклопрамід |Клофелін |доза насичення: | в/в, | (реглан, церукал) |Препарати, що діють |0,5 мг/кг; | крапельно, | 0,5% розчин |переважно на ВНС |доза підтримки: | протягом | | |0,25 мг/кг. | 4-5 год. | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Атропіну сульфат |Парасимпатомімітичні|ФОС: 0,015 мг/кг | в/в | (0,1% розчин) |отрути: |кожні 15 хв. до | | |ФОС |появи ознак | | |Барбітурати |переатропінізації. | | |Серцеві глікозиди |Кардіотоксичні | | |Резерпін |отрути: | | |Пілокарпін |0,001-0,005 мг/кг; | | |В-блокатори |0,02 мг/кг. | | | |Повторно через | | | |кожних 5 хв. до | | | |зникнення | | | |брадикардії | | | |(загальна | | | |максимальна доза | | | |1 мг, старшим | | | |дітям - до 5 мг); | | | |0,01 мг/кг | | | |(зникнення | | | |"холіномиметичного"| | | |синдрому). | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Аміностигмін |Адренергічні |0,01-0,02 мг/кг | в/м | |препарати: |-------------------| | |Амітріптілін |1 мг через 7 год | | |Ефедрин |(при легкому | | |Препарати, що діють |ступені) | | |переважно на ВНС |-------------------+--------------| |Кокаїн |1 мг (в/в) і 1 мг | в/м; в/в | | |(в/м) через 7 год | | | |(середній ступінь | | | |тяжкості) | | | |-------------------| | | |2 мг (в/в) і 2 мг | | | |(в/м) (при тяжкому | | | |ступені) | | | |-------------------| | | |2 мг (в/в) і 2 мг | | | |(в/м) з інтервалом | | | |в 30 хв. (кома) | | | |-------------------+--------------| | |2 мг, в/в; при | в/в | | |необхідності | | | |повторне введення | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Етанол |Алкоголі (окрім |5% розчин в дозі |в/в, крапельно| (2-5% розчин) |Етанолу) |насичення - | | |Метанол |5-15 мл/кг, | | |Етіленгліколь |підтримуюча доза - | | |Метиловий спирт |2-3 мл/кг; | | | |0,5-0,7 г/кг; | | | |Доза навантаження | | | |(для дорослих): | | | |600-800 мг/кг; | | | |6,0-8,0 мл/кг 10% | | | |р-ну етанолу. | | | |Підтримуюча доза | | | |(для дорослих): | | | |110 мг/кг/год. - | | | |для звичайної | | | |людини; | | | |154 мг/кг/год. - | | | |для хронічних | | | |алкоголіків; | | | |66 мг/кг/год. - для| | | |непитущих людей. | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Натрію нітрит |Ціаніди |10-20 мл 1-2% р-ну | в/в, | (1-3% розчин) |Метгемоглобінемія |(для дорослих) | крапельно; | | | |в/в, протягом | | | | 3-5 хв. | | |-------------------+--------------| | |10 мл 3% р-ну | в/в із | | |За відсутності |швидкістю 2 5-| | |реакції |5 0 мл на хв. | | |(максимальне | | | |підвищення рівня | | | |метгемоглобіну в | | | |крові протягом | | | |30 хв. після | | | |введення) - | | | |повторне введення | | | |препарату в | | | |половинній дозі; | | | |0,15-0,33 мл/кг | | | |(але не більше | | | |10 мл 3% р-ну) - | | | |для дітей. | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Натрію тіосульфат |Неорганічні речовини|Новонароджені - |для промивання| (30% розчин) |Хлорзамінюючі |10,0 | шлунку | |вуглеводні |Молодший вік - 20,0| | |Ціаніди |Шкільний вік - 50,0| | |Бромати |-------------------+--------------| |Йод |25 мг/кг; |в/в, крапельно| |Метгемоглобінемія |10-20 мл 1-2% р-ну | | | |(для дорослих); | | | |10 мл 3% р-ну, | | | |протягом 3-5 хв. | | | |За відсутності | | | |реакції | | | |(максимальне | | | |підвищення рівня | | | |метгемоглобіну в | | | |крові протягом | | | |30 хв. після | | | |введення - повторне| | | |введення препарату | | | |в половинній дозі; | | | |0,15-0,33 мл/кг | | | |(але не більше | | | |10 мл 3% р-ну) - | | | |для дітей | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Амілнітрит |Ціаніди |Середня разова доза| Інгаляція | Діметіламінофенол |Сполуки, що |для дорослих - | препарату | |виділяють хлор |2-3 крап. р-ну | протягом | |Кислоти |на маску | 30 сек.; | | |(для вдихання); | повторна | | |максимальна разова | інгаляція | | |доза для дорослих -| через 3 хв. | | |0,1 мл р-ну | | | |(6 крап.) на маску | | | |(для вдихання); | | | |МДД для дорослих - | | | |0,5 мл р-ну | | | |(30 крап.) на маску| | | |(для вдихання); | | | |дітям старше | | | |5 років - 1-2 крап.| | | |на маску (для | | | |вдихання); | | | |при отруєнні | | | |ціанідами, можна | | | |застосувати | | | |повторно. | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Активоване вугілля |Екзо- і ендогенна |1 г/10 кг | p/os | |інтоксикація | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Апоморфін |Гастроінтестінальний|0,07 мг/кг, | п/к | |шлях надходження |одноразово | | |екзогенних токсинів | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Аскорбінова кислота |pH сечі < 5,0 при |1-2 г (для | в/в | |екзогенних |дорослих), кожні | | |інтоксикаціях |6 год, до | | | |досягнення pH | | | |сечі 5,0 | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Хлорид амонію |pH сечі < 5,0 при |2,75 мекв/кг/добу | p/os, в/в | (1-3% розчин) |екзогенних |(до досягнення pH | | |інтоксикаціях |сечі 5,0) | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Хлорпромазин |Симпатоміметики, що |1 мг/кг (для |p/os, в/в, в/м| |викликають збудження|дорослих), кожні | | |і психоз |6 год | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Діфенгідрамін |Фенотіазин (гострі |50-100 мг (для | в/в | |дистонічні реакції) |дорослих); | | | |1-2 мг/кг (для | | | |дорослих). | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Дигіталіс-антитоксин|Дигіталіс (важкі |80 мг (для |в/в, крапельно| (80 мг в амп.) |отруєння) |дорослих), на 5% | | | |р-ні глюкози, через| | | |кожних 8 год | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Сироп іпекакуани |Гастроінтесті- |у віці 9-12 міс. - | p/os, | |нальний шлях |10 мл; | розчинити в | |надходження |у віці > 12 міс. - |90-180 мл води| |екзогенних токсинів |15 мл; | | | |середня доза для | | | |дітей - 30 мл. | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Парасимпатоміметики:|Парасимпато-літичні |0,01-0,02 мг/кг, | в/м | Аміностігмін; |отрути |в/м; | | Пілокарпін; |Атропін; |1 мг через 7 год | | Неостігмін; |Атропіноподібні. |(при легкому | | Простігмін; | |ступені). | | Неоєзерін; | |-------------------+--------------| Пірідостігмін; | |1 мг (в/в) і 1 мг | в/в, в/м | Калімін; | |(в/м) через 7 годин| | Местіон. | |(середньому ступені| | | |тяжкості); | | | |2 мг (в/в) і 2 мг | | | |(в/м) (при тяжкому | | | |ступені); | | | |2 мг (в/в) і 2 мг | | | |(в/м) з інтервалом | | | |в 30 хв. (кома). | | | |-------------------+--------------| | |2 мг, в/в; при | в/в | | |необхідності - | | | |повторне введення | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Етимізол |Анальгезуючі і |0,1-0,2 мл/кг | в/в, в/м | |жарознижуючі отрути:| | | |Амідопірин | | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Норадреналін; |Гангліоблокуючі |дітям до 1 року - | в/в | Мезатон; |отрути: |0,1-0,15 мл; | | Ефедрин. |Пахикарпін |1-3 роки - | | | |0,15-0,3 мл; | | | |3-7 років - | | | |0,4-0,6 мл; | | | |7-14 років - | | | |0,7-1 мл | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Вітамін К-1; |Непрямі |для | в/в, в/м | Фітоменадіон; |антикоагулянти: |новонароджених - | | Канавіт; |Кумаріни; |2-5 мг/добу, | | Конакион. |Індандіони. |в 2-3 прийоми; | | | |до 1 року - | | | |0,002-0,005 г/добу,| | | |в 2-3 прийоми; | | | |до 2-х років - | | | |0,006 г/добу, | | | |в 2-3 прийоми; | | | |2-4 роки - | | | |0,008 г/добу, | | | |в 2-3 прийоми; | | | |5-9 років - | | | |0,001 г/добу, | | | |в 2-3 прийоми; | | | |10-14 років - | | | |0,015 г/добу, | | | |в 2-3 прийоми. | | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Есмолол |В-антагоністи |10-100 мкг/кг/хв. | в/в | --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Протизміїні |Укуси отруйних змій |у легких випадках: | п/к; | сироватки: | |500-1500 АЄ; | в/в, | Антігюрза; | |у важких випадках: | крапельно: | Полівалентна. | |по 2000-2500 АЄ. | (спочатку | | | | вводять 0,1 | | | | мл, через | | | | 10-15 хв. - | | | | 0,25 мл, за | | | | відсутності | | | |реакції - дозу| | | |що залишилася)| --------------------+--------------------+-------------------+--------------| Антикобра |Укус кобри |300 мл (доросла | в/в, | | |доза) | крапельно, | | | | у поєднанні | | | | з 1 мл 0,05% | | | | розчину | | | | прозерину і | | | | повторним | | | | введенням | | | | через кожних | | | | 30 хв. 1 мл | | | | 0,1% розчину | | | | атропіну | -----------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: