open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 9 від 31.12.91
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 390 ( v0390342-00 ) від 17.07.2000 )
Про Тимчасові правила митного контролю за переміщенням

через митний кордон України

предметів, валюти і цінностей громадян
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держмитслужби

N 94 ( v0094342-92 ) від 14.05.92

N 120 ( v0120342-92 ) від 09.06.92

N 645 ( z0739-99 ) від 08.10.99 )

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасові правила митного контролю за
переміщенням через митний кордон України предметів, валюти і
цінностей громадян (далі - Правила) і ввести їх в дію з 31 грудня
1991 року (додається). 2. Діючі нормативні акти, видані до 31 грудня 1991 р.,
застосовувати виключно в частині, яка не суперечить цим Правилам
та іншим законодавчим актам України. 3. Начальникам митниць до 1 лютого 1992 року подати до
Комітету зауваження та пропозиції удосконалення порядку пропуску
через митний кордон України предметів, валюти і цінностей
громадян.
Голова Комітету О.М.Коваль

Тимчасові правила митного контролю

за переміщенням через митний кордон України

предметів, валюти і цінностей громадян

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Ці Тимчасові правила визначають права і обов'язки
громадян у зв'язку з переміщенням ними через митний кордон України
предметів, валюти і цінностей та порядок їх переміщення, а також
права і обов'язки службових осіб митних органів України при
здійсненні ними митного контролю за ввезенням і вивезенням
зазначених вище предметів, валюти і цінностей громадян та їх
митного оформлення. В Правилах враховані норми митного законодавства України,
Законів України "Про митну справу в Україні" ( 1262-12 ), "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), а також норми других
законодавчих актів. Ці Тимчасові правила діють на всій митній території України і
підлягають виконанню всіма громадянами незалежно від мети їх
поїздки і статусу. Дія цих Тимчасових правил не поширюється на громадян, що
перетинають митний кордон України, на якому не встановлено режим
митного регулювання. Порядок здійснення контролю за переміщенням через митний
кордон речей, валюти і цінностей осіб, які користуються на
території України митними пільгами, визначається окремими
правилами. Порядок ввезення і вивезення окремих предметів і цінностей
громадян (наприклад, культурних цінностей, зброї, архівних
матеріалів, високочастотних і радіоелектронних пристроїв та ін.)
може регулюватися, крім цих Правил, іншими нормативними актами, що
видаються відповідними органами державного управління в межах
своєї компетенції.
1.2. Основні поняття і терміни
В цих Правилах нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні: 1.2.1. "Громадяни" або "особи" - громадяни України та
іноземні громадяни, що перетинають митний кордон України в
службових, приватних справах, а також як туристи. 1.2.2. "Громадяни України" - громадяни, що постійно
проживають на території України і тимчасово виїжджають за кордон з
будь-якою метою або повертаються з таких поїздок. Примітка: у відношенні іноземних громадян та осіб без
громадянства, що постійно проживають на території України і
тимчасово виїжджають за кордон, діють ті положення Правил, які
передбачені для громадян України. Такі ж положення Правил діють і
у відношенні громадян, які постійно проживають за межами України і
перебували на Україні тимчасово чи прямують через її територію
транзитом. 1.2.3. "Іноземні громадяни" - громадяни іноземних держав та
особи без громадянства, що постійно проживають за кордоном і
тимчасово в'їжджають на територію України чи повертаються назад до
місця постійного проживання з будь-якою метою, як-от: в службових
або особистих справах, а також з метою туризму. Примітка: у відношенні громадян України, які постійно
проживають за кордоном і тимчасово в'їжджають на її територію з
будь-якою метою або повертаються назад до місця свого постійного
проживання, діють ті положення Правил, які передбачені для
іноземних громадян. 1.2.4. "Особи, які перетинають митний кордон у службових
справах" - особи, які в'їжджають на територію України або
виїжджають за кордон у відрядження, на роботу, для виконання своїх
службових обов'язків, в т. ч. в дипломатичних та консульських
представництвах, міжнародних організаціях, для участі в
конференціях, нарадах, переговорах, на гастролі, змагання, для
навчання, на практику і т. ін., незалежно від того, перетинають
вони кордон вперше чи повертаються з відпустки. 1.2.5. "Особи, що перетинають митний кордон в приватних
справах" - особи, що перетинають митний кордон України і прямують
до країни тимчасового перебування з метою відпочинку, лікування,
на запрошення осіб, що постійно проживають у цій країні, а також
для відвідин родичів, друзів і т. ін. і повертаються з таких
поїздок. 1.2.6. "Туристи" - громадяни, які перетинають митний кордон
України з метою туризму індивідуально або у складі груп по ордерах
(ваучерах) на туристичне обслуговування, та особи, що повертаються
з таких поїздок до місць постійного проживання. 1.2.7. "Предмети особистого користування" - предмети, які
необхідні особисто громадянинові або членам його сім'ї при
тимчасовому перебуванні за кордоном і які відповідають меті
поїздки, тривалості перебування, порі року і не призначені для
відчуження, комерційних цілей та підприємницької діяльності. 1.2.8. "Подарунки" - предмети, що вивозяться в країну
тимчасового перебування з метою безоплатного відчуження особам, що
проживають в цій країні, або предмети, безкоштовно отримані від
таких осіб. 1.2.9. "Речі" або "предмети" - предмети особистого
користування, куплені предмети та подарунки, в тому числі
транспортні засоби індивідуального користування, що провозяться
особами як в ручній поклажі і багажі, так і в несупроводжуваному
багажі. 1.2.10. "Ручна поклажа" - предмети та речі, які провозяться
особами, що перетинають митний кордон, при собі.

( Підпункт 1.2.11 втратив чинність на підставі Наказу
Державної митної служби N 645 ( z0739-99 ) від 08.10.99 )

1.2.12. "Валюта України"- валюта готівкою, грошові знаки
(банкноти, білети державної скарбниці, купони багаторазового
використання, монети), що знаходяться в обігу та є законним
платіжним засобом на території України. 1.2.13. "іноземна валюта" - валюта готівкою, грошові знаки
(банкноти, білети державної скарбниці, монети), що знаходяться в
обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної
іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з
обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в
обігу. 1.2.14. "Валютні кошти" - валютні цінності, іноземна валюта
готівкою, платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні
сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті, цінні папери
(акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в
іноземній валюті, золото та інші дорогоцінні метали у вигляді
зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти
та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, коштовні
камені. 1.2.15. "Легальна валюта" - валюта України, яку отримали
іноземні громадяни на території України в обмін на ввезену
іноземну валюту в установах Національного банку, других установах
і організаціях, що уповноважені на обмін іноземної валюти, а також
валюта України, яку отримали іноземні громадяни як заробітну
плату, стипендію, гонорар, приз і т. ін. 1.2.16. "Митниця" - державні митні установи (митниці і
підпорядковані їм митні пости) Державного митного комітету
України. 1.2.17. "Митне регулювання" - регулювання питань, пов'язаних
із встановленням мит та митних зборів, процедурами митного
контролю, організацією діяльності органів митного контролю
України. 1.2.18. "Митний кордон" - межі митної території України.
Митний кордон України співпадає з державним кордоном України, за
винятком меж спеціальних митних зон. 1.2.19. "Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності" - будь-які
фізичні та юридичні особи, їх об'єднання чи структурні одиниці,
спільні підприємства та інші суб'єкти господарської діяльності, що
зареєстровані як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності згідно з
Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ). 1.3. Митний контроль 1.3.1. Предмети, валюта і цінності громадян переміщуються
через митний кордон України під митним контролем. Митний контроль
здійснюється службовими особами митниць з метою забезпечення
дотримання громадянами порядку переміщення через митний кордон
України вищезазначених предметів, валюти і цінностей. Митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів,
необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду
транспортних засобів, предметів, особистого огляду), обліку
предметів, валюти і цінностей, які переміщуються через митний
кордон України, а також в формах, що не суперечать митному
законодавству і іншим законам України. Огляд речей з розпакуванням місць багажу громадян проводиться
вибірково. 1.3.2. Митниці України, в яких обладнано зони (коридори)
спрощеного митного контролю, за погодженням з Державним митним
комітетом України можуть застосовувати спеціальні митні режими
щодо огляду речей. Громадяни, що прямують через такі зони і мають при собі чи в
несупроводжуваному багажі предмети, зазначені в пункті 1.4,
повинні обов'язково пред'являти їх митному контролю і митному
оформленню. 1.3.3. Права і обов'язки службових осіб митних органів Під час виконання своїх обов'язків службові особи митниць
мають право: - перевіряти відомості, заявлені громадянами в митній
декларації та інших документах, необхідних для митного контролю; - опитувати як громадян, які прямують через митний кордон
України і мають предмети, що підлягають митному оформленню, так і
інших громадян, які не мають таких предметів, в зв'язку з
виконанням службових обов'язків щодо проведення митного контролю
та оформлення; - використовувати під час здійснення митного контролю
технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я
людини, тварин і рослин, та такі, що не завдають шкоди громадянам; - зупинити в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю
осіб при наявності підстав вважати, що вони мають при собі або в
несупроводжуваному багажі предмети, що підлягають обов'язковому
декларуванню та митному оподаткуванню чи підпадають під категорії
предметів, на переміщення яких через митний кордон України
встановлені заборони чи обмеження; - здійснювати огляд та переогляд речей з розпакуванням місць
багажу громадян у випадках, передбачених митним законодавством
України та цими Правилами; - не пропускати через митний кордон України предмети, валюту
та цінності, які згідно з законами України не можуть бути ввезені
на її територію або вивезені за кордон; - вилучати без повернення і відшкодування вартості предмети,
заборонені згідно з законодавством України до переміщення через
митний кордон на тій підставі, що вони можуть завдати шкоди
незалежності і суверенітету України, її політичним та економічним
інтересам, територіальній цілісності, громадському порядку,
моральності людей, правам громадян України, здоров'ю, або
становити загрозу життю населення та тваринного світу, або
призвести до руйнування навколишнього середовища, а також
продукцію, що містить пропаганду ідей війни, расизму та расової
дискримінації, геноциду та іншу, що суперечить відповідним нормам
Конституції (Основного Закону) України ( 254к/96-ВР ). Вилучення
таких предметів оформляється актом встановленого зразка; - оцінювати предмети, що підлягають митному оподаткуванню; - приймати від громадян мито і митні збори з оформленням
документів встановленого зразку; - при виявленні предметів контрабанди або порушення митних
правил складати протокол про правопорушення і вилучати ці
предмети, предмети з тайниками, а також речі, валюту і цінності з
метою забезпечення стягнення штрафу у відношенні осіб, які не
мають постійного місця проживання в Україні; - у виняткових випадках при наявності достатніх підстав
припускати, що громадянин приховує при собі предмети контрабанди
чи предмети, які є безпосередніми об'єктами порушення митних
правил згідно з письмовим рішенням начальника митниці чи особи, що
його замішує, здійснювати особистий огляд. До початку такого
огляду посадова особа митниці повинна ознайомити громадянина з
встановленим порядком проведення особистого огляду. Службові особи митних органів зобов'язані: - під час митного оформлення не допускати дій, що принижують
честь і гідність громадян чи завдають їм неправомірної шкоди; - в разі відмови у пропуску через митний кордон України
предметів давати зацікавленим особам вичерпні роз'яснення вимог
митного оформлення, виконання яких забезпечує можливість такого
пропуску; - у встановленому порядку інформувати громадян про митні
правила, що діють на території України. 1.3.4. Права і обов'язки громадян, які перетинають митний
кордон України. Громадяни, що мають право на в'їзд на митну територію України
або на виїзд за її межі, перетинають митний кордон України без
перешкод при умові дотримання вимог цих Правил. Громадяни зобов'язані: - подавати митниці у відповідних випадках необхідні для
митного контролю митну декларацію та інші документи, передбачені
цими Правилами та іншими діючими нормативними документами; - на вимогу митниці самостійно розпаковувати та упаковувати
предмети, які підлягають митному оформленню, а також відкривати
багаж, ручну поклажу, місткості та інші місця, де можуть
знаходитись такі предмети; - виконувати законні вимоги службових осіб митниці. Громадяни мають право: - бути присутніми під час митного огляду предметів, що їм
належать; - залишати на зберігання в митниці свої предмети, валюту і
цінності, які не пропущені митницею через митний кордон України; - своєчасно і повно знайомитись з офіційними текстами законів
та інших нормативних актів, а також із змінами в них, що регулюють
відносини, які прямо чи побічно стосуються митної справи; - одержувати інформацію від митних органів на оплатній
основі. 1.4. Митне оформлення 1.4.1. Пред'явленню митному контролю і митному оформленню
підлягають: - зброя різна і боєприпаси; - наркотики, наркотичні засоби і пристосування для їх
вживання; - предмети старовини і мистецтва, що являють собою художню,
історичну, наукову чи іншу культурну цінність; - валюта України, купони багаторазового використання, квитки
українських лотерей; - інша валюта (крім валюти України) готівкою: при ввезенні -
в сумі, що перевищує 200 доларів США або еквівалент цієї суми в
другій іноземній валюті, при вивезенні - незалежно від суми; - платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви та ін.),
фондові цінності (акції, облігації та ін.) в іноземній валюті. - дорогоцінні метали (золото, срібло, платина, метали
платинової групи) у будь-якому вигляді і стані; - коштовні камені у сирому і обробленому вигляді (діаманти,
брильянти, рубіни, смарагди, сапфіри, а також перли); - ювелірні та інші побутові вироби із дорогоцінних металів та
коштовних каменів і лом таких виробів; - майнові документи; - українська валюта, купони багаторазового використання, інша
валюта, платіжні документи, цінності та будь-які предмети, що
належать іншим особам; - будь-які товари народного споживання, якщо законодавчими
актами України введено обмеження на їх переміщення через митний
кордон України; - речі та цінності, що підлягають оподаткуванню митом; - предмети, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з
України або транзиту через територію України; - предмети, зазначені в пункті 2.1.3 цих Правил; - предмети, що провозяться в ручній поклажі та багажі, якщо
їх власник відправив несупроводжуваний багаж. Предмети, що перемішуються через митний кордон України, окрім
митного контролю можуть підлягати санітарному, ветеринарному,
фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Митне оформлення може бути завершено тільки після закінчення
зазначених видів контролю. Зазначені в цьому пункті предмети, валюта і цінності
підлягають обов'язковому митному оформленню незалежно від режиму
митного контролю. 1.4.2. Митна декларація Митна декларація заповнюється кожною особою, яка прямує через
митний кордон України, до початку митного оформлення в одному
примірнику тією мовою, яку ця особа розуміє, або її рідною мовою. Особи, що заповнюють митну декларацію, повинні вказати в ній
точну кількість місць багажу, що їм належить, в тому числі ручну
поклажу, а також суму і інші відомості про валюту, коштовності та
інші предмети, про які йдеться в декларації і які особи
пред'являють для митного оформлення. Предмети, валюта та цінності, що підлягають декларуванню, але
не були вказані в митній декларації і виявлені під час митного
огляду, визнаються предметами порушення митних правил або
контрабанди так само, як і інші предмети, що підлягають
декларуванню, приховані від митного контролю. Такі ж наслідки наступають і в тому випадку, коли особи
повідомляють неправильні відомості при усній декларації. Митні декларації, заповнені громадянами України при виїзді за
кордон та іноземними громадянами при в'їзді в Україну, залишаються
у них на весь час перебування за кордоном або в Україні і служать
підставою для безперешкодного ввезення або вивезення зазначених в
них речей, валюти і цінностей. Загублені митні декларації не відновлюються, а особи, що їх
загубили, позбавляються права на безперешкодне переміщення
зазначених вище речей, валюти і цінностей. В митній декларації вказуються відомості про предмети, валюту
і цінності, які особа має при собі, а також в ручній поклажі і
багажі, що пред'являються власником для митного оформлення. В окремих випадках по рішенню службових осіб митниць
громадяни, що виїжджають з України, повинні заповнити попередню
декларацію (додаток 5.3.2). Декларація не заповнюється в таких випадках: 1. Якщо особі, що перетинає державний кордон, не виповнилось
16 років. Відомості про її предмети, валюту і цінності вказуються
в декларації осіб, які її супроводжують. 2. При в'їзді на територію України через ті пункти митного
контролю, де діє система спрощеного контролю у випадках, коли
предмети, що ввозяться, не підлягають митному оформленню. 3. Якщо особа або група осіб, що перетинають державний кордон
України, користуються митними пільгами. 4. В окремих випадках згідно з рішенням службових осіб
митниць з метою сприяння створенню умов для прискорення
пасажиропотоку через митний кордон України.

( Підпункт 1.4.3 втратив чинність на підставі Наказу
Державної митної служби N 645 ( z0739-99 ) від 08.10.99 )

Розділ 2. Порядок пропуску через митний кордон України

предметів, валюти і цінностей громадян
2.1. Основні принципи і загальні вимоги, що стосуються
ввезення, вивезення та транзиту через територію України речей,
валюти та цінностей громадян. 2.1.1. Громадяни, що прямують через митний кордон України,
мають право ввозити на її територію та вивозити за кордон речі,
валюту і цінності, якщо ці предмети належать особисто їм або
членам їх сімей і не призначені для оплатного відчуження. Речі, валюта і цінності не можуть бути ввезені на територію
України або вивезені за кордон тільки в тих випадках, якщо їх
переміщення заборонено законодавством України або якщо кількість
чи вартість цих предметів перевищує норми, що встановлені цими
Правилами і другими нормативними актами України, а також якщо не
сплачено мито чи митні збори, нараховані у зв'язку з ввозом чи
вивозом предметів і цінностей. 2.1.2. Предмети, ввезення і вивезення яких заборонено,
перелічені в Списку (див. додаток 5.1). 2.1.3. Речі і предмети, що не призначені для особистого
користування громадян, які переміщують їх через митний кордон, і
які належать або призначені для суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності (наприклад, товари, майно, устаткування та інші
предмети), пропускаються через митний кордон України згідно з
Тимчасовим положенням про порядок пропуску товарів, майна та інших
предметів, яким передбачається обов'язкове декларування таких
предметів, сплата мита та митних зборів. 2.1.4. Громадяни можуть вивозити за кордон без будь-яких
обмежень кількості предмети, що придбані в спеціалізованих
установах і других організаціях, уповноважених вести торгівлю на
іноземну валюту. Такі предмети випускаються необмежено по документах, що
підтверджують цю покупку. 2.1.5. Предмети, які призначені для обміну, продажу,
формування майна кооперативу, передачі в аренду, використання в
рамках індивідуальної діяльності і будь-якої подібної діяльності,
що передбачає отримання доходів, можуть бути пропущені за умови
митного оподаткування. Предмети, які були ввезені без митного оподаткування, можна
використовувати з зазначеною вище метою тільки після сплати мита. 2.1.6. Предмети, які являють собою значну художню, історичну,
наукову чи іншу подібну цінність, у тому числі предмети
релігійного культу, які являють собою таку цінність, можуть бути
ввезені в Україну без митного оподаткування і без обмежень
кількості. 2.1.7. Предмети, що пересилаються в Україну у вантажних
відправленнях на адресу приватних осіб, пропускаються при умові
сплати цими особами мита згідно Ставок мит. Предмети, що ввозяться по фактурах-ліцензіях, пропускаються
без сплати мита. 2.2. Порядок пропуску через митний кордон України окремих
предметів, валюти і цінностей громадян 2.2.1. Предмети особистого користування та куплені предмети 2.2.1.1. Предмети особистого користування пропускаються
громадянам як при ввезенні, так і при вивезенні без митного
оподаткування при умові, що їх ввезення чи вивезення відповідає
вимогам, зазначеним п. 1.2.7. Предмети особистого користування, ввезені раніше із-за
кордону або вивезені за кордон, пропускаються безперешкодно. 2.2.1.2. Громадянам України, які виїжджають за кордон з метою
туризму, в приватних справах, а також в службових справах на строк
до 6 місяців, заборонено вивезення товарів народного споживання,
зазначених в Додатку 5.2. Громадянам України, що виїжджають за кордон у службових
справах на строк більше 6 місяців, побутові предмети, зазначені в
Додатку 5.2, пропускаються для особистого користування в кількості
не більше одного предмета (комплекта) на сім'ю при умові
обов'язкового повернення цих предметів. 2.2.1.3. Іноземним громадянам, які повертаються за кордон
після тимчасового перебування в Україні з метою туризму та в
приватних справах, заборонено вивезення товарів народного
споживання, зазначених в Додатку 5.2. Іноземним громадянам, що повертаються за кордон після
тимчасового перебування в Україні у службових справах, в т. ч. при
виїзді у відпустку, зазначені в Додатку 5.2 побутові предмети
пропускаються в кількості не більше одного предмета (комплекта) на
особу на протязі календарного року за умови, що ці предмети
куплені на легальну валюту України. Вивезення зазначених побутових предметів іноземними
студентами дозволяється після закінчення ними навчальних закладів
України на підставі довідок цих закладів. Вивезення студентами
меблів зарубіжного виробництва не дозволяється. 2.2.1.4. Вказані в пунктах 2.2.1.2 - 2.2.1.3 обмеження по
вивезенню товарів народного споживання не стосуються предметів,
куплених на території України за іноземну валюту. 2.2.2. Подарунки 2.2.2.1. Громадяни можуть ввозити на Україну подарунки без
обмеження їх кількості, вартості і без митного оподаткування, якщо
ввезення цих подарунків не суперечить положенням п. п. 1.2.8 і
2.1.3. цих Правил. Подарунки, що ввозяться для комерційних цілей,
підприємницької діяльності та оплатного відчуження, можуть бути
пропущені за умови сплати мита згідно з діючими Ставками мит. 2.2.2.2. Всі громадяни можуть вивозити за кордон України
сувеніри і подарунки (крім зазначених в Додатку 5.2) в одиничних
екземплярах загальною вартістю до одного офіційно встановленого
мінімального розміру заробітної плати на одну особу в роздрібних
цінах, що діють на момент вивезення. Для родичів, які прямують за
кордон групою, допускається складання суми таких подарунків.
( Пункт 2.2.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 94 ( v0094342-92 ) від 14.05.92 ) 2.2.3. Валюта України, іноземна валюта і валютні кошти До прийняття Національним банком України основних положень
валютного регулювання встановлюється такий тимчасовий порядок
ввезення і вивезення громадянами валюти і валютних коштів: Порядок пропуску валюти України і валютних коштів 2.2.3.1. Громадянам України дозволяється вивезення
зареєстрованих у митній декларації грошей і купонів багаторазового
використання у загальній сумі до одного офіційно встановленого
мінімального розміру заробітної плати на одну особу без права
витрачання і обміну їх за кордоном з обов'язковим зворотнім
поверненням. Ввезення та вивезення карбованців та купонів багаторазового
використання в інших випадках забороняється. Пункт 2.2.3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 94 ( v0094342-92 ) від 14.05.92 ) 2.2.3.2. Забороняється вивезення та ввезення облігацій
державних займів, акцій підприємств і організацій в карбованцях,
лотерейних квитків, чеків банків. ( Пункт 2.2.3.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 94 ( v0094342-92 ) від
14.05.92 ) 2.2.3.3. Дозволяється вивезення ощадних книжок і других
документів, що засвідчують здачу на зберігання грошей, валютних
коштів та іншого майна, при умові, що ці документи виписані на
ім'я особи, яка виїжджає за кордон, чи засвідчують належність їй
майна. В інших випадках вивезення за кордон зазначених документів,
у тому числі доручень на розпорядження майном, яке знаходиться за
кордоном, можуть мати місце з дозволу Національного банку України. 2.2.3.4. Дозволяється вивезення та ввезення громадянами
монет, що знаходяться в обігу на території України, загальною
вартістю до 5 карбованців, за винятком монет із дорогоцінних
металів.

Порядок пропуску іноземної валюти
2.2.3.5. Іноземна валюта, що ввозиться громадянами із-за
кордону, пропускається без будь-яких обмежень, ввезена іноземна
валюта в сумі 200 доларів США і більше або еквівалент цієї суми в
другій іноземній валюті підлягає реєстрації в митній декларації. На зареєстровану громадянами іноземну валюту митниця видає
документ встановленої форми, або засвідчує печаткою і видає на
руки митну декларацію (іноземним громадянам) чи копію такої
декларації (громадянам України). Ці документи служать підставою
для вивезення зареєстрованої іноземної валюти за кордон на протязі
одного року. 2.2.3.6. Вивезення іноземної валюти за кордон дозволяється у
таких випадках: - якщо ця валюта була ввезена раніше із-за кордону і
зареєстрована в митниці згідно порядку, викладеному в п. 2.2.3.5; - якщо іноземна валюта отримана в Національному банку та
інших спеціалізованих банках, які уповноважені на видачу дозволу
для вивезення її за кордон. Підставою для пропуску за кордон
іноземної валюти є дозвіл цих банків, вивезення валюти в
зазначених вище випадках допускається тільки тією особою, прізвище
якої вказано в документах. - якщо іноземна валюта вивозиться громадянином повнолітнього
віку в сумі до 200 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті. Пропуск іноземної валюти у всіх трьох випадках
здійснюється при обов'язковому письмовому декларуванні цієї
валюти. 2.2.4. Цінності 2.2.4.1. Побутові ювелірні вироби з дорогоцінних металів і
коштовних каменів можуть бути ввезені громадянами в Україну без
будь-яких обмежень з дотриманням правил митного контролю. На пред'явлені для митного оформлення ювелірні вироби митниця
видає їх власнику реєстраційний документ або засвідчує печаткою і
видає на руки заповнену ним митну декларацію. Ці документи є підставою для вивезення власником
зареєстрованих виробів за кордон. 2.2.4.2. Громадянам України, які тимчасово виїжджають за
кордон, ювелірні та інші побутові вироби з коштовних металів і
коштовних каменів пропускаються тільки для особистого користування
з обов'язковою реєстрацією в митній декларації і зворотнім
ввезенням. 2.2.4.3. Вивезення за кордон ювелірних виробів з дорогоцінних
металів і коштовних каменів як подарунок забороняється всім
громадянам. 2.2.4.4. Забороняється вивезення за кордон перлів окремими
зернами. Перли, у т. ч. окремими зернами, а також вироби з них можуть
бути пропущені при ввезенні громадянами загальною вагою не більше
200 грамів на одну особу. При перевищенні цієї норми, але не більше ніж в 2 рази,
частина перлів, що перевищує вказану норму, пропускається при
умові митного оподаткування в розмірі 120 крб. за 1 грам. Перли і вироби з них загальною вагою більше як 400 грамів на
дну особу ввезенню не підлягають. 2.2.5. Продукти харчування, алкогольні і тютюнові вироби 2.2.5.1. Продукти харчування громадяни можуть ввозити в
Україну без обмеження кількості і без митного оподаткування, а
вивозити в такій кількості, яка необхідна під час перебування в
дорозі. При цьому: а) громадянам України та іноземним громадянам, що прямують
через митний кордон як туристи та в приватних справах, заборонено
вивезення продуктів харчування, зазначених в Додатку 5.2, а також
ікри осетрових і лососевих риб; б) громадянам України, які прямують через митний кордон в
службових справах, какао, чай, кава, шоколад (шоколадні вироби),
ікра осетрових і лососевих риб випускається в такій кількості, яка
необхідна під час перебування в дорозі, але не більше як 200 г.
кожного виду продукту на одну особу; в) іноземним громадянам, які прямують через митний кордон
України в службових справах, забороняється вивезення ікри
осетрових і лососевих риб, кави, какао і чаю. 2.2.5.2. Горілчані вироби міцністю 40 град. і вище громадяни
можуть ввозити в Україну чи вивозити за кордон в кількості до 1,5
літра і вина до 2 літрів. Тютюнових виробів може бути ввезено до
200 шт. цигарок чи 200 г., а вивезено за кордон 100 шт. чи 100 г. Вино, горілчані та тютюнові вироби, що ввозяться в Україну в
кількості, що перевищує ці норми, можуть бути пропущені при умові
митного оподаткування згідно діючих Ставок мит. Алкогольні вироби пропускаються особам, що досягли віку 21
рік, а тютюнові вироби - особам віком не менше 16 років. 2.3. Порядок пропуску речей, валюти і цінностей громадян, що
переселяються на постійне місце проживання за кордон або в Україну
Порядок пропуску при переміщенні за кордон
2.3.1. Громадяни, що переселяються на постійне місце
проживання за кордон, можуть вивозити без митного оподаткування
предмети, що належать особисто їм і призначені для особистого
користування. Такі побутові предмети, як радіоелектронна апаратура,
пилососи, машини швейні, пральні і в'язальні побутові, фотоапарати
і фотообладнання, побутові електроприлади, холодильники та
холодильні камери, меблі вітчизняного виробництва, пропускаються в
кількості одного предмета або комплекта на сім'ю. 2.3.2. Автомобілі, немоторні транспортні засоби, мотоцикли,
моторолери, мопеди, що належать цим громадянам, пропускаються без
митного оподаткування по одному предмету на особу. Вивезення
запасних частин дозволяється в кількості, яка необхідна для
нормальної експлуатації автотранспортного засобу, що вивозиться. Двигуни, кузови, передні і задні підвіски, мости, коробки
передач пропускаються по одному предмету кожного найменування на
одну особу, якщо ці предмети належать до транспортного засобу, що
вивозиться. Вантажні автомобілі можуть бути вивезені за кордон в
кількості одного автомобіля та одного причепа до нього на сім'ю,
якщо ці транспортні засоби були зареєстровані в органах ДАІ за
власником, що його вивозить, не менше ніж за один рік до дати
вивезення. Трактори та сільськогосподарські машини (автомобілі,
комбайни, екскаватори тощо) та сільськогосподарський інвентар
(плуги, борони, культиватори, катки, сівалки тощо) до вивезення
заборонені. 2.3.3. Ювелірні та інші побутові вироби з дорогоцінних
металів, коштовних каменів і перлів можуть бути вивезені за
кордон, якщо вони не являють собою значної художньої, історичної,
наукової чи іншої культурної цінності. Такі вироби пропускаються загальною вартістю до двадцяти
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати на
одну особу не залежно від її віку. Для осіб, які виїжджають на
постійне місце проживання у складі сім'ї, допускається складання
вартості цих виробів. ( Абзац другий пункту 2.3.3 в редакції
Наказу Держмитслужби N 120 ( v0120342-92 ) від 09.06.92 - набуває
чинності з 01.06.92 ) Митниці самостійно оцінюють зазначені вище вироби на підставі
діючих прейскурантів цін на дорогоцінні метали та коштовні камені. Не підлягають пропуску за кордон вироби, що не мають клейма
державної проби. 2.3.4. При переселенні громадян за кордон на постійне місце
проживання не підлягають вивезенню: - валюта України та купони багаторазового використання, - меблі іноземного виробництва до 1990 року включно, - будівельні матеріали, в т. ч. збірні садові будиночки. 2.3.5. Продукти харчування (за винятком продуктів, зазначених
в Додатку 5.2) пропускаються в кількості, що необхідна на період
перебування в дорозі до місця призначення. 2.3.6. Пропуск громадянам, що виїжджають на постійне місце
проживання, інших предметів і цінностей (наприклад, мисливської
зброї, культурних цінностей, ліків, медпрепаратів і т. ін.), не
зазначених в підрозділі 2.3, а також іноземної валюти здійснюється
згідно раніше встановленого порядку. 2.3.7. Випуск несупроводжуваного багажу здійснюється в
порядку, передбаченому п. 1.4.3.
Порядок пропуску при переселенні в Україну
2.3.8. Громадяни, що переселяються на постійне місце
проживання в Україну, можуть ввозити предмети, що їм належать, без
обмежень кількості і без митного оподаткування при умові, що ці
предмети призначені для їх особистого користування.
Розділ 3. Розпорядження речами, валютою та цінностями, не

пропущеними митницею через кордон
3.1. Розпорядження речами 3.1.1. Речі, не пропущені митницею при вивезенні з України,
власник може використати за власним розсудом на території України
без права вивезення за кордон (переслати за будь-якою адресою в
Україні, передати родичам чи знайомим тощо) або здати на
зберігання в митницю. 3.1.2. Речі, не пропущені при ввезенні в Україну, власник
може повернути назад за кордон або здати на зберігання в митницю. 3.1.3. Власникам речей, не пропущених через кордон та
прийнятих на зберігання, видається квитанція встановленого зразка. 3.1.4. Речі, не пропущені через кордон та прийняті на
зберігання митницею, зберігаються протягом 2-х місяців, а такі, що
вимагають спеціальних умов зберігання, та такі, що швидко
псуються, - протягом трьох днів. 3.1.5. Повернення власнику речей, прийнятих на зберігання,
здійснюється після пред'явлення оригіналу квитанції, виданої
митницею. В разі повернення речей не власнику, а іншій особі, крім
квитанції вимагається пред'явлення письмового доручення. Примітка: за 3 дні до одержання речей власнику або особі, яка
діє за його дорученням, необхідно повідомити митницю в письмовій
формі або по телефону про день та час прибуття до митниці для
одержання речей, якщо дата одержання не була обумовлена при
прийнятті речей на зберігання. 3.1.6. Пересилання прийнятих на зберігання речей в іншій
митниці або адресатам, які проживають в Україні чи за кордоном,
митниці не здійснюють. 3.1.7. Предмети, затримані з причин політичного, морального,
санітарного та карантинного порядку, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила є магнітні носії інформації (відео-
та аудіокасети, носії інформації для ЕОМ і т. п.), які
повертаються власнику після розмагнічування. 3.1.8. За зберігання в митниці речей (з кожних 10 кг, рахуючи
неповні 10 кг за повні) власником сплачуються збори. 3.2. Порядок розпорядження валютою України, білетами
українських лотерей, іноземною валютою, платіжними документами,
цінними паперами, дорогоцінними металами, коштовними каменями,
ювелірними та побутовими виробами з цих металів та каменів, не
пропущеними митницею 3.2.1. Пред'явлені для митного контролю валюта України,
білети українських лотерей, іноземна валюта, платіжні документи,
цінні папери, дорогоцінні метали, коштовні камені та перли,
ювелірні та побутові вироби з цих металів, каменів та перлів, але
заборонені до ввезення в Україну чи вивезення з України, або такі,
що провозяться в сумах чи кількостях, що перевищують дозволені
норми, через кордон не пропускаються. 3.2.2. Валюта України, що ввозиться в Україну з порушенням
встановленого порядку, затримується митницею з видачею власнику
квитанції й передається в прибуток держави. 3.2.3. Білети українських лотерей, що ввозяться в Україну,
затримуються митницею з видачею власнику квитанції й знищуються зі
складанням акта. 3.2.4. До моменту виїзду за кордон особа, яка виїжджає з
України, може: а) валюту України здати на зберігання в ощадбанк чи відіслати
за будь-якою адресою в Україні, або залишити на зберігання в
митниці, при цьому валюту України (готівку) вона може одержати
після повернення з-за кордону в будь-якій митниці; б) білети українських лотерей, ювелірні та побутові вироби з
дорогоцінних металів, коштовних каменів та перлів відіслати за
будь-якою адресою в Україні, повернути проводжаючим її особам або
залишити на зберігання в митниці; в) іноземну валюту, платіжні документи та цінні папери,
дорогоцінні метали, коштовне каміння та перли не у виробах
запропонувати для купівлі установам Національного банку України
або залишити на зберігання в митниці. 3.2.5. Приймаючи на зберігання згадану в п. 3.2.4 валюту та
цінності, митниця видає квитанцію. До виповнення трирічного строку з дня прийняття на зберігання
власник після подання митниці оригіналу квитанції має право: а) валюту України, білети українських лотерей, ювелірні та
побутові вироби з дорогоцінних металів, коштовного каміння та
перлів одержати особисто на території України чи розпорядитися
ними за дорученням або шляхом безпосереднього письмового звернення
в митницю.
Примітка: білети українських лотерей, незалежно від того,

випадуть на них виграші чи ні, зберігаються в

митниці до виповнення крайнього строку,

встановленого для подання лотерейних білетів на

оплату. Після виповнення такого строку лотерейні

білети знищуються.
б) іноземну валюту, платіжні документи та цінні папери,
дорогоцінні метали, коштовне каміння та перли не у виробах
одержати особисто на території України або розпорядитися ними з-за
кордону, давши вказівку на виплату за його дорученням на території
України еквіваленту іноземної валюти в валюті України. В інших випадках розпорядження з-за кордону такими цінностями
можливе з дозволу Міністерства фінансів України. 3.2.6. Після виповнення строків зберігання валюта та
цінності, за якими не звернувся власник, надходять в прибуток
держави.
Додаток 5.1
Список

предметів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення

з України та транзиту через територію України

I. Предмети, заборонені до ввезення в Україну
1. Зброя військових зразків всякого роду та боєприпаси до
неї. 2. Наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для
куріння опію та гашишу. Примітка: ввезення вказаних в цьому пункті предметів за
необхідності може бути здійснене за особливим дозволом
Міністерства охорони здоров'я України. 3. Сильнодіючі, отруйні, радіоактивні, вибухові речовини,
інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати
життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування
навколишнього середовища, крім випадків, передбачених
законодавством України. 4. Друковані матеріали, кліше, негативи, відзняті плівки,
фотографічні знімки, кінострічки, відеозаписи, копії магнітної
інформації для ЕОМ, рукописи, платівки та інші звукозаписи,
малюнки та інші друковані й образотворчі матеріали, що містять
пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду,
а також спрямовані на підрив територіальної цілісності України, її
політичної незалежності, державного суверенітету; продукція
порнографічного характеру. 5. Предмети, вивезення яких заборонене у відповідності з
законодавством України.
II. Предмети, заборонені до вивезення з України
1. Зброя військових зразків всякого роду, боєприпаси до неї
та військове спорядження. 2. Наркотичні та психотропні речовини. Примітка: вивезення вказаних в цьому пункті предметів може
бути здійснене за особливим дозволом Міністерства охорони здоров'я
України. 3. Сильнодіючі, отруйні, радіоактивні, вибухові речовини,
інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати
життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування
навколишнього середовища, крім випадків, передбачених
законодавством України. 4. Витвори мистецтва, культурні та історичні цінності
(картини, скульптури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр,
мініатюри, вироби з фарфору, кришталю, кераміки, дерева, шкіри,
коштовного та некоштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних
металів, кістки, предмети народних художніх промислів, гобелени,
меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги,
рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та
інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та
іншу культурну цінність. Примітка: вказані в цьому пункті предмети можуть бути
вивезені тільки за особливим дозволом Міністерства культури
України. 5. Анульовані цінні папери. 6. Предмети, вивезення яких заборонено законодавством
України.
III. Предмети, заборонені до транзиту через територію України
1. Зброя та боєприпаси всіх видів та військове спорядження. 2. Літальні апарати, їх частини, прилади та спорядження до
них. 3. Станки та машини, призначені для виготовлення озброєння й
боєприпасів усіх видів та літальних апаратів, запасні частини до
них. 4. Наркотичні засоби. 5. Радіоактивні предмети та речовини. 6. Сильнодіючі, отруйні та вибухові речовини, інші предмети,
що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення
та тваринного світу або призвести до руйнування навколишнього
середовища. 7. Предмети, заборонені до ввезення в Україну згідно з
законодавством України.
Додаток 5.2
Перелік

товарів народного споживання, вивезення яких за кордон

заборонено для громадян України і іноземних громадян,

які прямують за кордон з метою туризму чи в приватних
справах, та для громадян, які постійно проживають за межами
України і перебували на її території тимчасово чи прямують

через Україну транзитом з тією ж метою

Телевізори Вироби з дорогоцінних металів
Радіоприймачі та мельхіору*
Магнітофони Цемент
Фотоапарати, фотооб'єктиви Шпалера
та інші фототовари Плитка для облицювання
Холодильники і морозильники Лінолеум
Пральні машини Газові плити
Швейні машини Газові колонки
Електропилососи Мотоблоки
Електросамовари Тканини
Електропраски Тюлегардинні вироби
Електролампи нормально- Одяг і білизна*
освітлювальні Трикотажні вироби*
Електрозварювальні апарати Панчішно-шкарпеткові вироби*
Металообробні і деревооб- Хутра і хутряні вироби*
робні інструменти та Взуття шкіряне та гумове*
побутова техніка Посуд фарфоро-фаянсовий
Бензопили Посуд скляний
Меблі Мило і миючі засоби
Килими і килимові вироби М'ясо і м'ясопродукти
Коляски дитячі та іграшки Консерви м'ясні
Причепи до легкових Консерви молочні
автомобілів Цукор
Автогаражі Борошно
Автозапчастини і приладдя Крупи
для автомобілів Макаронні вироби
Шини для автомобілів, Олія
мотоциклів і велосипедів Сири тверді
Мотоцикли Кава
Моторолери Алкогольні вироби**
Велосипеди Чай
В'язальні машини Спеції
____________

* - за винятком предметів особистого користування та
предметів одягу і взуття виїжджаючих громадян; ** - за винятком встановленої норми на одну особу віком не
менше 21 року.
Додаток 5.3.2

Загальна попередня декларація
Заявляю, що при собі і у моєму багажі немає предметів з
нижченаведеного переліку:

1. Телевізори 2. Радіоприймачі
3. Магнітофони 4. Фотоапарати, фотооб'єктиви

та інші фототовари . Холодильники і морозильники
6. Пральні машини 7. Швейні машини
8. Електропилососи 9. Електросамовари
10. Електропраски 11. Електролампи нормально-
12. Електрозварювальні апарати освітлювальні
13. Металообробні і деревообробні 14. Бензопили інструменти і поштова техніка 15. Меблі 7. Коляски дитячі та іграшки 16. Килими і килимові вироби
19. Автогаражі 18. Причепи до легкових
21. Шини для автомобілів, автомобілів мотоциклів і велосипедів 20. Автозапчастини і приладдя
23. Моторолери до автомобілів 5. В'язальні машини 22. Мотоцикли
27. Цемент 24. Велосипеди
28. Шпалери 26. Вироби з дорогоцінних

металів та мельхіору 0. Лінолеум 29. Плитка для облицювання
32. Газові колонки 31. Газові плити
34. Тканини 33. Мотоблоки
36. Одяг і білизна 35. Тюлегардинні вироби
38. Панчішно-шкарпеткові вироби 37. Трикотажні вироби
40. Взуття шкіряне та гумове 39. Хутра і хутряні вироби
41. Посуд фарфоро-фаянсовий 43. Мило і миючі засоби
42. Посуд скляний 45. Консерви м'ясні
44. М'ясо і м'ясопродукти 47. Цукор
46. Консерви молочні 48. Борошно
49. Крупи 50. Макарони і вироби
51. Олія 52. Сири тверді
53. Кава 54. Алкогольні вироби
55. Чай 56. Спеції
Мені відомо, що в разі виявлення в ході митного оформлення
перелічених вище предметів, вони підлягають конфіскації у
відповідності до ст. 208-1 Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).
Дата_________ Підпис___________
WEB MD Office "НПО Поверхность"

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: