open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2019  № 9

Про затвердження Порядку контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України

Відповідно до частини десятої статті 38 Закону України «Про вибори Президента України», частини десятої статті 46 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та постанови Центральної виборчої комісії від 03 січня 2019 року № 8 «Про Порядок контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України від 30 листопада 2009 року № 1390 «Про затвердження Порядку контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму» та від 22 лютого 2012 року № 248 «Про внесення до наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2009 № 1390».

Міністр

О. МАРКАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Центральної виборчої комісії
03.01.2019  № 8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
14.01.2019 року № 9

ПОРЯДОК
контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України

1. Цим Порядком визначено процедуру здійснення контролю за правильним і цільовим використанням Центральною виборчою комісією, окружними виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України (далі - окружні виборчі комісії) коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України (далі відповідно - кошти Державного бюджету України, вибори).

2. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України Центральною виборчою комісією здійснюється Рахунковою палатою, Державною казначейською службою України відповідно до їх повноважень, визначених законодавством України, а також шляхом проведення внутрішнього фінансового контролю.

Внутрішній фінансовий контроль на рівні Центральної виборчої комісії здійснюється шляхом:

1) контролю за дотриманням фінансово-бюджетної, кошторисної та розрахункової дисципліни;

2) контролю за виконанням договорів на поставку товарів і надання послуг Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу;

3) моніторингу виконання кошторису Центральної виборчої комісії щодо витрачання коштів Державного бюджету України;

4) розробки та затвердження паспорта бюджетної програми та складання звіту про його виконання;

5) розробки та затвердження середніх норм видатків окружних виборчих комісій, а також середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій;

6) затвердження кошторисів окружним виборчим комісіям;

7) контролю за правильним веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності.

3. Контроль за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України окружними виборчими комісіями, які є юридичними особами, здійснюється Комісією, територіальними органами Державної казначейської служби України та міжрегіональними територіальними органами Державної аудиторської служби (далі - органи державного фінансового контролю) згідно з їх повноваженнями, встановленими законодавством України, шляхом проведення попереднього, поточного та наступного контролю.

Попередній контроль здійснюється з метою проведення превентивних заходів. Комісія здійснює такий контроль шляхом надання роз’яснень та рекомендацій з питань використання коштів Державного бюджету України, перевірки правильності складання окружними виборчими комісіями кошторисів і планів асигнувань. Територіальні органи Державної казначейської служби України здійснюють попередній контроль у межах їх повноважень, передбачених законодавством України.

Поточний контроль здійснюється територіальними органами Державної казначейської служби України в межах повноважень, передбачених законодавством України, з метою своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у роботі окружних виборчих комісій у частині цільового спрямування коштів Державного бюджету України.

Наступний контроль в установленому порядку здійснюється Центральною виборчою комісією, органами державного фінансового контролю, Рахунковою палатою з метою перевірки у межах повноважень стану дотримання законодавства окружними виборчими комісіями.

4. Для своєчасного контролю за використанням коштів Державного бюджету України Центральна виборча комісія протягом п’яти робочих днів після затвердження кошторису Комісії на підготовку та проведення виборів надає Державній казначейській службі України копію своєї постанови про затвердження цього кошторису, а після утворення окружних виборчих комісій подає Державній аудиторській службі України відомості про адреси, телефони цих комісій, а також прізвища, імена та по батькові голів відповідних комісій.

Окружні виборчі комісії в триденний строк після затвердження Центральною виборчою комісією їх кошторисів, планів асигнувань на підготовку та проведення виборів надають відповідним територіальним органам Державної казначейської служби України оригінали вказаних документів.

5. Центральна виборча комісія здійснює контроль за використанням окружними виборчими комісіями коштів Державного бюджету України шляхом:

1) надання роз’яснень і рекомендацій окружним виборчим комісіям щодо дотримання вимог законодавства України з питань використання коштів Державного бюджету України, порядку закупівлі товарів і послуг під час виборчого процесу, оплати праці та ведення бухгалтерського обліку, а також застосування цього Порядку;

2) підготовки для окружних виборчих комісій розпорядчих актів, довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань фінансового і матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів;

3) перевірки правильності складання кошторисів, планів асигнувань окружних виборчих комісій на предмет законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу за економічною класифікацією, використання середніх норм видатків окружних виборчих комісій і середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій, а також інших показників відповідно до законодавства України;

4) моніторингу виконання кошторисів окружних виборчих комісій з метою аналізу витрачання коштів Державного бюджету України, прийняття фінансових зобов’язань на підставі інформації, одержаної від Державної казначейської служби України;

5) проведення за дорученням Голови Комісії в разі необхідності перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності окружних виборчих комісій;

6) перевірки та аналізу фінансових звітів окружних виборчих комісій про надходження і використання коштів Державного бюджету України щодо їх достовірності, відповідності нормативно-правовим актам, а також вжиття заходів для усунення виявлених помилок;

7) проведення семінарів-нарад з головами та головними бухгалтерами окружних виборчих комісій за участю фахівців центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Центральної виборчої комісії з питань оплати праці, ведення бухгалтерського обліку та додержання фінансово-бюджетної дисципліни.

6. Органи державного фінансового контролю здійснюють контроль за дотриманням законодавства під час використання окружними виборчими комісіями бюджетних коштів шляхом проведення ревізій у порядку, встановленому законодавством України.

Ревізії розпочинаються за п’ятнадцять днів до дня голосування, призупиняються на день голосування та два дні після дня голосування і завершуються до закінчення строку повноважень окружних виборчих комісій.

За результатами ревізій складаються акти в трьох примірниках: перший для органу державного фінансового контролю, другий для окружної виборчої комісії, третій для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених законодавством України.

Державна аудиторська служба України здійснює узагальнення інформації, одержаної від органів державного фінансового контролю за результатами проведених ревізій щодо дотримання законодавства окружними виборчими комісіями під час використання коштів Державного бюджету України, та надсилає її до Комісії разом з інформацією про передані до правоохоронних органів матеріали ревізій.

У разі надходження до органу державного фінансового контролю інформації від правоохоронного органу про результати розгляду переданих матеріалів Державна аудиторська служба України надсилає відповідну інформацію до Центральної виборчої комісії.

7. Під час ревізії органи державного фінансового контролю перевіряють:

1) наявність в окружних виборчих комісіях усіх необхідних документів, перелік яких визначено Центральною виборчою комісією, для здійснення оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій, які виконують свої повноваження у відповідних комісіях на платній основі, а також оплати послуг спеціалістів і технічних працівників, залучених до роботи у виборчих комісіях;

2) достовірність довідок з основного місця роботи про середню заробітну плату членів окружних та дільничних виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи;

3) дотримання порядку складання, затвердження та виконання кошторисів і планів асигнувань, внесення до них змін;

4) стан збереження грошових коштів і матеріальних цінностей;

5) дотримання порядку ведення та обліку касових операцій, а також операцій на рахунках, відкритих у територіальних органах Державної казначейської служби України;

6) дотримання вимог законодавства України щодо оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій, спеціалістів і технічних працівників, залучених до роботи в цих комісіях;

7) розрахунки з підзвітними особами, у тому числі щодо дотримання порядку відшкодування витрат на службові відрядження;

8) дотримання законодавства під час використання коштів на придбання матеріальних цінностей (інвентарю та обладнання), в тому числі щодо їх цільового витрачання;

9) повноту та своєчасність оприбуткування закуплених, а також безоплатно одержаних від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування матеріальних цінностей;

10) наявність матеріальних цінностей, у тому числі беруть участь у проведенні вибіркової інвентаризації;

11) використання матеріальних цінностей, у тому числі придбаних під час проведення попередніх виборів;

12) повноту передачі придбаних (безоплатно одержаних) матеріальних цінностей на зберігання до відповідних місцевих рад та державних адміністрацій;

13) дотримання вимог законодавства України про публічні закупівлі;

14) наявність договорів з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами на поставку товарів і надання послуг, розрахунки за ними;

15) дотримання окружними виборчими комісіями встановленого порядку надання транспортних послуг;

16) наявність фактів витрачання коштів Державного бюджету України на оплату приватних міжміських переговорів за телефонними номерами окружних та дільничних виборчих комісій;

17) правильність, повноту і достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

18) достовірність відомостей про дебіторську та кредиторську заборгованості;

19) інші питання в межах повноважень, передбачених законодавством України.

Під час ревізій не перевіряються:

1) стан усунення недоліків і порушень, виявлених органами державного фінансового контролю за результатами ревізій, проведених під час попередніх виборів;

2) дотримання окружною виборчою комісією вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, щодо спеціально обладнаного приміщення каси, призначеного для зберігання готівки.

У міру виявлення під час ревізії порушень законодавства посадові особи органу державного фінансового контролю, не чекаючи закінчення ревізії, мають право усно рекомендувати керівникам об'єкта контролю невідкладно вжити заходів для їх усунення та запобігання у подальшому.

8. Органи державного фінансового контролю не пізніш як через три дні після підписання акта ревізії, а в разі його підписання із запереченнями (зауваженнями) - після надання висновку на них надсилають копію цього акта разом із висновком на заперечення до Центральної виборчої комісії.

Органи державного фінансового контролю в разі виявлення за результатами ревізії порушень законодавства України передають матеріали ревізії до правоохоронних органів, а також вживають відповідних заходів, передбачених Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють ці питання.

9. Голови окружних виборчих комісій зобов’язані вжити відповідних заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контролю за використанням коштів Державного бюджету України, та поінформувати органи фінансового контролю, які здійснювали ревізії, а також Центральну виборчу комісію про їх усунення.

10. Пропозиції, заяви, скарги з питань використання окружними виборчими комісіями коштів Державного бюджету України розглядаються Центральною виборчою комісією, а також органами державного фінансового контролю в порядку, визначеному законодавством України.

Директор Департаменту
видатків бюджету органів владиЛ.О. Рожкова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: