open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
15.03.2007 N 8

Про внесення змін та доповнень до Методичних

рекомендацій по заповненню звіту за формою

Ф4-ФСС з ТВП та додатка до нього

за формою Ф14
{ Постанова фактично втратила чинність у зв'язку з втратою

чинності Постанови правління Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності N 48

( v0048598-06 ) від 18.05.2006, до якої вносились зміни }

Відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" від 18.01.2001 р. N 2240 ( 2240-14 ) із змінами та
доповненнями, Закону України "Про Державний бюджет України на
2007 рік" ( 489-16 ) правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни та доповнення до Методичних рекомендацій по
заповненню звіту про нараховані внески, перерахування та витрати,
пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за формою Ф4-ФСС з
ТВП та додатка до нього за формою Ф14 "Звіт про путівки на
санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих
закладів", затверджених постановою правління Фонду від
18.05.2006 р. N 48 ( v0048598-06 ) (далі - Методичні
рекомендації):
1.1. У частину 1. "Загальні положення": 1.1.1. Абзац перший вилучити; 1.1.2. У абзаці третьому слово "реєстрації" замінити на слово
"обліку"; 1.1.3. У першому реченні абзацу п'ятого слово "реєстрації"
вилучити; 1.1.4. У другому реченні абзацу шостого слова "до 20 числа
місяця, наступного за звітним кварталом" замінити на слова "не
пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця"; 1.1.5. У першому реченні абзацу одинадцятого слова
"реєстрації в органах відділень Фонду" замінити на слова "взяття
на облік в органах Фонду";
1.2. Перше речення розділу I "Середньооблікова кількість
працівників в еквіваленті повної зайнятості, в т.ч. жінок"
доповнити словами "із змінами і доповненнями";
1.3. У розділ II. "Нарахована сума фонду оплати праці
(доходу), з якої справляються страхові внески /Таблиці II, II.A/": 1.3.1. Перше речення абзацу п'ятого викласти в редакції:
"Цифри, наведені у заголовку таблиці II, відповідають розміру
страхових внесків, який встановлюється статтею 1 Закону України
"Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного
страхування" від 11.01.2001 р. N 2213 ( 2213-14 ) для окремих
категорій платників."; 1.3.2. У другому реченні абзацу сьомого цифри "0,5%", "0,7%",
"2,9%", "3,4%" замінити словами: "за якими вони мають
нараховуватися";
1.4. У розділ III "Розрахунки внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків)
/Таблиці III.A, III/": 1.4.1. Абзац третій викласти в редакції: "Максимальна
величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників,
сукупного оподатковуваного доходу, з яких справляються страхові
внески до Фонду, встановлюється діючими нормативно-правовими
актами."; 1.4.2. У абзаці другому опису заповнення рядка 3.1.
"Донараховано самостійно внесків" таблиці III. "Розрахунки по
коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування"
слово "реєстрації" вилучити;
1.5. У розділ IV "Витрати за рахунок страхових внесків": 1.5.1. Розділ після опису заповнення рядка 7 "Щомісячні
виплати при народженні дитини (кількість виплат, сума)" доповнити
абзацом та викласти в редакції: "Опис заповнення рядків 4 "По
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (кількість
виплат, сума)", 5 "Внески до Пенсійного фонду України за осіб, які
отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку (кількість нарахувань, сума), 6 "Одноразові
виплати при народженні дитини (кількість виплат, сума)" та 7
"Щомісячні виплати при народженні дитини (кількість виплат, сума)"
у 2007 році не застосовувати, крім опису заповнення колонки 7."; 1.5.2. Абзац другий опису заповнення рядка 8 "На поховання"
вилучити; 1.5.3. Перше речення абзацу другого в опису заповнення
рядка 11 "Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих
оздоровчих закладах (кількість путівок, сума)" доповнити словами
"із змінами і доповненнями";
1.6. У розділ V "Розшифровка заборгованості за
страхувальником (III.р.17)": 1.6.1. У назві рядка 1 слово "внесках" замінити на слово
"коштах"; 1.6.2. Опис заповнення рядка 1 викласти в редакції: "У даному
рядку наводяться дані про суму страхових коштів, які нараховані в
останньому місяці звітного періоду, але не сплачені, внаслідок
того, що термін виплати заробітної плати, а, відповідно, і сплати
нарахованої суми коштів до Фонду, настане в перших числах місяця,
наступного за звітним періодом.";
1.7. У розділ VI "Розшифровка заборгованості за Фондом
(III.р.12)": 1.7.1. У абзаці першому опису заповнення рядка 2
"Заборгованість, яка повинна бути сплачена Фондом після прийняття
звіту (абз. 2 п. 6.9 Інструкції N 16)" слово "реєстрації" замінити
на слово "Фонду";
1.8. У частину "Рекомендації по заповненню звіту за
формою Ф14 "Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та до
дитячих оздоровчих закладів" (додаток до Звіту за формою Ф4-ФСС
з ТВП)": 1.8.1. У абзаці третьому слово "реєстрації" замінити на слово
"обліку"; 1.8.2. Абзац одинадцятий викласти в редакції: "Графа "В т.ч.
видано із загальної кількості для непрацюючих ветеранів війни та
праці" (колонки 23 - 24) заповнюється відповідно до діючих
нормативних актів Фонду.".
2. Встановити, що зміни та доповнення, внесені до Методичних
рекомендацій ( v0048598-06 ), набувають чинності з 1 січня
2007 року.
3. Виконавчій дирекції Фонду, виконавчим дирекціям відділень
Фонду довести внесені зміни та доповнення до Методичних
рекомендацій ( v0048598-06 ) до робочих органів відділень Фонду,
страхувальників та забезпечити їх опублікування в засобах масової
інформації до 1 квітня 2007 року.
Голова правління Л.С.Сачков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: