open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.08.1997 N 8

Про затвердження форми державної статистичної

звітності N 17-ВК (Чорнобиль)

За поданням Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 17-ВК
(Чорнобиль) "Звіт про виконання робіт по розділу "Система
радіаційного контролю" згідно зі зразком, що додається, і ввести
її в дію з січня 1998 року.
2. Встановити, що забезпечення бланками, збір, розробка та
контроль за достовірністю статистичної інформації за формою
N 17-ВК (Чорнобиль) здійснюється Міністерством України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
3. Скасувати наказ Мінстату України від 18.02.94 N 30
( v0030207-94) в частині затвердження форми N 17-ВК (Чорнобиль).
Заступник Міністра В.П.Арендар

Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------ Коди | ----------------------------------------------------------------| Форми|органі|тери-|галу-|виду |фор-|органі|мініст-|вищес-| |КС| доку-|зації |торії|зі за|еконо-|ми |зацій-|ерства,|тоящої| | | мента|склада|на |ЗКГНГ|мічної|влас|но-пра|відомст|органі| | | за |ча - |СПАТО| |діяль-|нос-|вової |ва, |зації-| | | ДКУД |іденти| | |ності |ті |форми |МДО, |іденти| | | |фіка- | | |за |за |госпо-|концер-|фіка- | | | |ційний| | |КВЕД |КФВ |дарю- |ну, асо|ційний| | | |код | | | | |вання |ціації |код | | | |ЄДРПОУ| | | | |за |за |ЄДРПОУ| | | | | | | | |КОПФГ |СПОДУ | | | | -----+------+-----+-----+------+----+------+-------+------+--+--| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11| -----------------------------------------------------------------

Кому подається ________________ Форма N 17-ВК (Чорнобиль)

(найменування ______________________________ ЗАТВЕРДЖЕНА

адреса одержувача) Наказ Мінстату України

26.08.97 N 8 айменування органу
підприємства, що подає звіт Поштова - квартальна ______________________________ Подають: ______________________________ Організації - 10 числа
Поштова адреса ________________ після звітного періоду
Форма власності _______________ міністерствам

(відомствам)

Міністерства (відомства)

- 20 числа після звітного

періоду МНС України

ЗВІТ

про виконання робіт по розділу:

"Система радіаційного контролю"

за ____________________ 1997 р.

------------------------------------------------------------------ N | ЗАХОДИ | Одиниця |Обсяг|Тис.| п/п| | виміру |робіт|грн.| ---+---------------------------------------+---------+-----+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| 1 |Витрати на моніторинг природного |Населений| | | |середовища | пункт | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| 2 |Витрати на утримання підрозділів | х | х | | |радіаційного контролю - всього, | | | | |в тому числі: | | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |- заробітна плата радіологів, | чоловік | | | |радіоекологів (служб радіаційного | | | | |контролю)* | | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |- обслуговування приладів | штук | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |- утримання лабораторій - всього, | лабора- | | | |у тому числі: | торія | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |витрати на заробітну плату* | чоловік | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |витрати на атестацію лабораторій* | лабора- | | | | | торій | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |- придбання ПЕОМ | штук | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| 3 |Витрати на радіологічний контроль | х | х | | |продуктів харчування - всього, | | | | |в тому числі: | | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |- харчової промисловості | проба | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |- сільськогосподарської промисловості | проба | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |- лісогосподарської промисловості | проба | | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| 4 |ІНШІ ВИТРАТИ | х | х | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |ВСЬОГО ВИТРАТ (1 + 2 + 3 + 4) | х | х | | ---+---------------------------------------+---------+-----+----| |ВСЬОГО ПРОФІНАНСОВАНО | х | х | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Зірочкою визначені додаткові дані звітування замість тих,
що втратили значення (див. попередню форму).
Керівник
Головний бухгалтер
"___" ____________ 199_ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: