open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2015  № 7гн-2

Про внесення змін і доповнень до наказу Генерального прокурора України від 12.04.2013 № 7гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян"

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генеральної прокуратури № 7гн від 12.04.2013, до якого вносились зміни}

З метою удосконалення організації роботи та підвищення ефективності наглядової діяльності, з урахуванням законодавчих та структурних змін в органах прокуратури України, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни і доповнення до наказу Генерального прокурора України від 12 квітня 2013 року № 7гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян":

1.1. У тексті наказу:

- слова "прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя", "міські, районні, міжрайонні, районні у містах та прирівняні до них прокурори", "прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя", "спеціалізовані прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері" у всіх відмінках замінити словами "прокурори обласного рівня", "прокурори районного рівня", "прокуратури обласного рівня", "військові прокурори регіонів" у відповідних відмінках;

- слова "спеціалізовані прокурори", "спеціалізовані прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері" виключити.

1.2. В абзаці п'ятому пункту 2, абзаці п'ятому пункту 3, абзацах четвертому - шостому пункту 4, абзацах третьому, п'ятому, шостому пункту 6, абзаці другому пункту 8, пунктах 10.1, 10.4, 10.5 слово "пенітенціарної" замінити словами "кримінально-виконавчої".

1.3. Абзац восьмий пункту 2, абзац восьмий пункту 3, абзаци третій, дев'ятий та одинадцятий пункту 4, абзаци другий, п'ятий пункту 5, абзаци десятий, одинадцятий пункту 6, а також пункти 7.2, 12.2 виключити.

1.4. В абзаці другому пункту 2 слова "насамперед їх матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення" виключити, а після слова "Україною" речення доповнити словами "а також вимог належного розгляду та вирішення заяв, клопотань, скарг та пропозицій ув'язнених і засуджених".

1.5. В абзаці п'ятому пункту 2 слова "в установах" замінити словами "оперативними підрозділами".

1.6. Пункт 2 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"- законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

1.7. В абзаці першому пункту 3 та у пункті 9.1 слова "примусових заходів" замінити словами "заходів примусового характеру".

1.8. Абзац четвертий пункту 3 викласти у такій редакції:

"- Державній виконавчій службі України - у частині організації виконання додаткового кримінального покарання у виді конфіскації майна або штрафу".

1.9. У абзаці п'ятому пункту 3 після слів "підданих адміністративному арешту" доповнити словами "органів внутрішніх справ, у тому числі на транспорті", а після слів "служби України" - словами "застосування заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян".

1.10. Абзац шостий пункту 3 викласти у такій редакції:

"- Міністерстві охорони здоров'я України - щодо організації тримання осіб у психіатричних лікарнях при застосуванні судом примусових заходів медичного характеру та закладах для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи, спеціальних палатах територіальних закладів, у яких проходять стаціонарне лікування взяті під варту особи".

1.11. Пункт 3 доповнити абзацами восьмим та дев'ятим такого змісту:

"- Адміністрації Державної прикордонної служби України - щодо організації адміністративного доставлення, затримання та тримання осіб у пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку;

- Державній фіскальній службі України - щодо організації адміністративного доставлення, затримання та тримання затриманих осіб у спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку".

1.12. В абзаці першому пункту 4 слово "відділам" замінити словом "підрозділам", а слова "старшим прокурорам та прокурорам прокуратур з цих питань" виключити.

1.13. Абзац другий пункту 4 після слів "Державної виконавчої служби" доповнити словом "України", а після слів "Міністерства внутрішніх справ України" - словами "(у тому числі на транспорті)".

1.14. В абзаці четвертому пункту 4 слова "органів і установ" виключити.

1.15. Абзац п'ятий пункту 4, абзац шостий пункту 6 після слів "служби України" доповнити словами "а також при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян".

1.16. Абзац восьмий пункту 4 після слів "щодо організації" доповнити словами "адміністративного доставлення, затримання та".

1.17. Пункт 4 доповнити абзацами дев'ятим та десятим такого змісту:

"- регіональних управліннях Державної прикордонної служби України щодо організації адміністративного доставлення, затримання та тримання осіб у пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку;

- територіальних органах Державної фіскальної служби України в частині забезпечення законності адміністративного доставлення, затримання та тримання осіб у спеціально відведених для цього приміщеннях".

1.18. Абзац другий пункту 5 після слів "зі звичайним та посиленим наглядом" доповнити словами "пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку, органів Державної прикордонної служби України", а слово "Головне" виключити.

1.19. В абзаці третьому пункту 5 слова "Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні" замінити словами "Головного управління нагляду у кримінальному провадженні".

1.20. В абзаці четвертому пункту 5 слово "прокурора" замінити словами"військового прокурора", а слова "з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері" виключити.

1.21. В абзаці п'ятому пункту 5 слова "у виді арешту у кімнатах" та "прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері усіх рівнів" замінити словами "у виді арешту, у кімнатах" та "військових прокурорів усіх рівнів" відповідно.

1.22. У пункті 5.1 слова "Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері" замінити словами "Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України", а після слів "засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні" речення доповнити словами "а також у Головному управлінні Національної гвардії України щодо організації конвоювання затриманих, взятих під варту та засуджених до позбавлення волі".

1.23. Абзац четвертий пункту 6 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "у тому числі на транспорті".

1.24. Абзац сьомий пункту 6 викласти у такій редакції:

"- психіатричних лікарнях при поміщенні, лікуванні осіб, щодо яких застосовано заходи примусового характеру або запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу".

1.25. Абзац десятий пункту 6 викласти у такій редакції:

"- органах Державної виконавчої служби України щодо додержання законів при виконанні додаткового кримінального покарання у виді конфіскації майна або штрафу".

1.26. Пункт 6 доповнити абзацами одинадцятим і дванадцятим такого змісту:

"- пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

- підрозділах Державної фіскальної служби України при здійсненні адміністративного доставлення, затримання та тримання осіб у спеціально відведених для цього приміщеннях".

1.27. У пункті 7 слова "жорстокого поводження чи катування, вчинення службовими особами кримінальних та корупційних правопорушень, спеціальних засобів" замінити словами "жорстокого поводження чи катування, спеціальних засобів, вчинення службовими особами кримінальних та корупційних правопорушень", слово "пенітенціарних" виключити, а після слова "установах" доповнити словами "кримінально-виконавчої служби України".

1.28. У пункті 7.1 слова "організаціях та їх підрозділах" виключити, слова "територіальних прокуратур" замінити словами "органів досудового розслідування", а після слів "кримінальних правопорушень в" речення доповнити словами "органах і".

1.29. В абзаці другому пункту 8 слова "установами виконання покарань" замінити словами "оперативними підрозділами".

1.30. В абзаці п'ятому пункту 8 після слова "штрафу" доповнити словами "(як основного покарання)".

1.31. Доповнити наказ пунктами 8.1 - 8.2 такого змісту:

"8.1. При здійсненні нагляду за додержанням законів при застосуванні до громадян заходів впливу за адміністративні правопорушення перевіряти законність доставлення, адміністративного затримання осіб, складання стосовно них протоколів про адміністративні правопорушення, застосування в адміністративному порядку інших заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, та адміністративних стягнень у виді адміністративного арешту, виправних і громадських робіт.

8.2. Забезпечити проведення перевірок за кожним фактом адміністративного затримання осіб, накладення адміністративного стягнення, пов'язаного з обмеженням особистої свободи громадян, вивчати матеріали, що стали підставою для застосування таких заходів".

1.32. Пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Перевірки додержання конституційних прав громадян, законодавства щодо виконання судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру проводити систематично, але не рідше ніж:

- в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин, спеціальних приймальниках для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, та інших місцях (приміщеннях) органів внутрішніх справ, у яких тримають доставлених осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення, у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки України, пунктах тимчасового тримання осіб та спеціальних приміщеннях для тримання затриманих в адміністративному порядку прикордонних загонів, підрозділах органів внутрішніх справ, які здійснюють етапування (тримання) осіб, взятих під варту, у спеціальних автомобілях - двічі на місяць;

- у підрозділах органів внутрішніх справ під час здійснення контролю за поставленими на облік особами, яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчих ізоляторах, арештних домах, дільницях слідчих ізоляторів на території виправних колоній, регіональних комісіях з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, комісіях установ виконання покарань з розгляду питань застосування до засуджених ст.ст. 81, 82, 84 КК України, ст.ст. 100, 101 КВК України, закладах для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи особам, які тримаються під вартою, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні - щомісячно;

- у спеціальних палатах протитуберкульозних та територіальних медичних закладів, у яких проходять стаціонарне лікування особи, взяті під варту та засуджені до покарань у виді позбавлення чи обмеження волі або арешту, психіатричних закладах, секторах управлінь та територіальних підрозділах кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України, органах Державної виконавчої служби України щодо виконання додаткового кримінального покарання у виді штрафу або конфіскації майна, підрозділах органів внутрішніх справ, що проводять індивідуально-профілактичну роботу з особами, які перебувають на обліку у кримінально-виконавчих інспекціях, та застосовують заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з обмеженням особистої свободи громадян - щоквартально".

1.33. У пункті 10.1 слово "структурних" замінити словом "інших галузевих", а слова "які здійснюють нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні, організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді та захисту прав і свобод дітей" виключити.

1.34. Пункт 10.2 викласти у такій редакції:

"10.2. Комплексні перевірки в установах попереднього ув'язнення і виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, спеціальних установах Міністерства внутрішніх справ України, пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку, органів Державної прикордонної служби України, а також пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, проводити прокурорам міст, районів, районів у містах, міжрайонним прокурорам за участі відповідних спеціалістів - один раз на півріччя".

1.35. Пункт 10.3 після слів "внутрішніх справ України" доповнити словами "Державної прикордонної служби України та Державної міграційної служби України".

1.36. Пункт 10.4 після слова "щомісячно" доповнити словами "проводити особистий прийом взятих під варту та засуджених", а слова "при розгляді звернень затриманих та засуджених" замінити словами "щодо забезпечення права ув'язнених і засуджених на листування та звернення".

1.37. Пункт 10.6 викласти у такій редакції:

"10.6. Вивчати повноту вжитих заходів щодо усунення виявлених прокурорськими перевірками порушень закону та притягнення до відповідальності винних осіб".

1.38. Доповнити наказ пунктами 10.7 - 10.8 такого змісту:

"10.7. Невідкладно інформувати прокурорів вищого рівня про порушення законів, які можуть бути усунуті лише за їх безпосереднього втручання. Вносити документи реагування, а також надсилати запити до органів вищого рівня, на які не поширюються власні повноваження, винятково через прокурорів відповідного рівня.

10.8. Копії довідок про результати перевірок і документів прокурорського реагування у десятиденний строк надсилати прокурорам районного рівня до галузевих підрозділів прокуратур обласного рівня, а прокурорам обласного рівня за наслідками комплексних перевірок - до Головного управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру Генеральної прокуратури України".

1.39. Пункт 12.1 викласти у такій редакції:

"12.1. Прокурорам обласного рівня, їх заступникам, а також прокурорам районного рівня не рідше одного разу на місяць безпосередньо здійснювати особистий прийом ув'язнених та засуджених осіб в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань".

З наказом ознайомити першого заступника та заступників Генерального прокурора України, керівників самостійних структурних підрозділів апарату та надіслати прокурорам обласного рівня, ректору Національної академії прокуратури України, довести його до відома усіх прокурорсько-слідчих працівників.

Генеральний прокурор України
державний радник юстиції 2 класуВ. Шокін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: