open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2013  № 7гн

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 161 від 20.04.2016}

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури
№ 7гн-1 від 27.12.2013
№ 7гн-2 від 24.03.2015}

{У тексті наказу:

- слова "прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя", "міські, районні, міжрайонні, районні у містах та прирівняні до них прокурори", "прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя", "спеціалізовані прокурори з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері" у всіх відмінках замінено словами "прокурори обласного рівня", "прокурори районного рівня", "прокуратури обласного рівня", "військові прокурори регіонів" у відповідних відмінках;

- слова "спеціалізовані прокурори", "спеціалізовані прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері" виключено

згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

З метою удосконалення організації роботи та підвищення ефективності наглядової діяльності органів прокуратури України за додержанням вимог Конституції України, кримінально-виконавчого законодавства, міжнародних норм і стандартів поводження з ув'язненими та засудженими, ратифікованих Україною, дотримання їх прав, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, прокурорам обласного рівня, керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним прокурорам, районним у містах, військовим прокурорам регіонів забезпечити належну організацію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

{Підпункт 1.1 пункту 1 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-1 від 27.12.2013}

1.2. Безпосереднє виконання обов'язків щодо нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальному провадженні, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, за можливості доручати найбільш досвідченим працівникам.

1.3. Для вжиття узгоджених заходів, спрямованих на попередження і протидію злочинності та корупції в органах і установах попереднього ув'язнення та виконання покарань, місцях застосування інших заходів примусового характеру, активно використовувати можливості координаційних повноважень.

2. При здійсненні наглядової діяльності пріоритетними напрямами вважати додержання:

- конституційних прав і свобод людини, громадянина, іноземців та осіб без громадянства у місцях тримання затриманих, установах попереднього ув'язнення, виконання покарань та інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи, відповідно до міжнародних норм і стандартів, ратифікованих Україною, а також вимог належного розгляду та вирішення заяв, клопотань, скарг та пропозицій ув'язнених і засуджених;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- законодавства, спрямованого на запобігання катуванням та іншому жорстокому поводженню із затриманими, взятими під варту та засудженими;

- режимних вимог, порядку та умов тримання затриманих і взятих під варту осіб, відбування покарань засудженими;

- законів під час провадження оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби України;

{Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- законів у сфері запобігання і протидії корупції у піднаглядних органах та установах;

- законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення;

{Пункт 2 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- законів при виконанні покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

{Абзац восьмий пункту 2 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

3. Головному управлінню нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру Генеральної прокуратури України здійснювати безпосередній нагляд за додержанням законів у центральних органах виконавчої влади, відповідальних за організацію виконання судових рішень у кримінальних провадженнях та застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- Міністерстві юстиції України - щодо координації діяльності Державної пенітенціарної служби та Державної виконавчої служби України в частині забезпечення реалізації державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, організації примусового виконання рішень судів та інших органів;

- Державній пенітенціарній службі України;

- Державній виконавчій службі України - у частині організації виконання додаткового кримінального покарання у виді конфіскації майна або штрафу;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- Міністерстві внутрішніх справ України - щодо організації у підпорядкованих підрозділах тримання осіб в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин, спеціальних приймальниках, інших місцях для тримання осіб, підданих адміністративному арешту органів внутрішніх справ, у тому числі на транспорті, контролю за поставленими на облік особами, яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках у кримінально-виконавчій інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України, застосування заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- Міністерстві охорони здоров'я України - щодо організації тримання осіб у психіатричних лікарнях при застосуванні судом примусових заходів медичного характеру та закладах для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи, спеціальних палатах територіальних закладів, у яких проходять стаціонарне лікування взяті під варту особи;

{Абзац шостий пункту 3 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- Державній міграційній службі України - щодо організації тримання осіб у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

{Абзац восьмий пункту 3 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- Адміністрації Державної прикордонної служби України - щодо організації адміністративного доставлення, затримання та тримання осіб у пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку;

{Пункт 3 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- Державній фіскальній службі України - щодо організації адміністративного доставлення, затримання та тримання затриманих осіб у спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку.

{Пункт 3 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

4. Підрозділам нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, прокуратур обласного рівня здійснювати нагляд за додержанням законів у:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- Головних управліннях юстиції, управліннях та відділах Державної виконавчої служби України, підрозділах Державної пенітенціарної служби України, Міністерства внутрішніх справ України (у тому числі на транспорті), Міністерства охорони здоров'я України, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері виконання судових рішень у кримінальних провадженнях та застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- слідчих ізоляторах, а також регіональних комісіях з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, територіальних підрозділах Державної кримінально-виконавчої служби України;

{Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- оперативних підрозділах Державної кримінально-виконавчої служби України під час проведення ними оперативно-розшукової діяльності ;

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- підрозділах Міністерства внутрішніх справ України з питань організації контролю за поставленими на облік особами, яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, індивідуально-профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках у кримінально-виконавчій інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України а також при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- Українській психіатричній лікарні із суворим наглядом, відділеннях психіатричних лікарень з посиленим наглядом з питань додержання законності при поміщенні, лікуванні осіб, до яких застосовано заходи примусового характеру, та осіб, яким застосовано запобіжний захід поміщення до психіатричного закладу;

- закладах для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи особам, які тримаються під вартою;

{Абзац дев'ятий пункту 4 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- територіальних управліннях Державної міграційної служби України щодо організації адміністративного доставлення, затримання та тримання осіб у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

{Абзац одинадцятий пункту 4 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- регіональних управліннях Державної прикордонної служби України щодо організації адміністративного доставлення, затримання та тримання осіб у пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку;

{Пункт 4 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- територіальних органах Державної фіскальної служби України в частині забезпечення законності адміністративного доставлення, затримання та тримання осіб у спеціально відведених для цього приміщеннях.

{Пункт 4 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

4.1. Галузевим підрозділам апаратів забезпечити контроль за організацією нагляду на цій ділянці прокурорами районного рівня, надавати їм необхідну методичну і практичну допомогу.

5. Організацію наглядової діяльності на зазначеному напрямі також покласти:

{Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- у виховних колоніях, у тому числі щодо осіб, які досягли повноліття та продовжують відбувати в них покарання, приймальниках-розподільниках для дітей, у будинках дитини при виправних колоніях, у ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ, у тому числі лінійних підрозділів органів внутрішніх справ на транспорті, у слідчих ізоляторах, арештних домах, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, у підрозділах кримінально-виконавчої інспекції, органах внутрішніх справ, що проводять індивідуально-профілактичну роботу з неповнолітніми засудженими, розшуку дітей, які ухиляються від відбування покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, та звільнених від відбування покарання з випробуванням, в Українській психіатричній лікарні з суворим наглядом, відділеннях психіатричних лікарень із звичайним та посиленим наглядом пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку, органів Державної прикордонної служби України щодо додержання прав дітей - на управління захисту прав і свобод дітей Генеральної прокуратури України та на структурні підрозділи прокуратур обласного рівня, які здійснюють діяльність у сфері захисту прав і свобод дітей;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки України - на управління нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби України Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

{Абзац п'ятий пункту 5 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- у дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України - на військового прокурора Центрального регіону України;

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- у військових частинах щодо службового обмеження для військовослужбовців та засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, на гауптвахтах, де військовослужбовці відбувають покарання у виді арешту, у кімнатах (камерах) для тимчасово затриманих Військової служби правопорядку у Збройних Силах України щодо затриманих військовослужбовців - на військових прокурорів регіонів усіх рівнів.

{Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

5.1. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України здійснювати безпосередній нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, у Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України щодо організації виконання покарання у виді тримання військовослужбовців на гауптвахті та забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні а також у Головному управлінні Національної гвардії України щодо організації конвоювання затриманих, взятих під варту та засуджених до позбавлення волі.

{Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

5.2. Структурним підрозділам Генеральної прокуратури України у межах компетенції здійснювати нагляд за додержанням законів у центральних органах виконавчої влади, відповідальних за організацію виконання судових рішень у кримінальних провадженнях та інших примусових заходів, а саме: в Державній прикордонній службі України, Службі безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ України, Міністерстві юстиції України, Міністерстві охорони здоров'я України, Державній міграційній службі України, Державній службі України соцзахворювань, а прокуратур обласного рівня - у їх регіональних підрозділах.

6. Прокурорам районного рівня наглядову діяльність здійснювати у межах компетенції у:

- виправних та виховних колоніях, виправних центрах, арештних домах та дільницях слідчих ізоляторів на території виправних колоній, багатопрофільних лікарнях для засуджених, у т.ч. розташованих у межах СІЗО;

- підрозділах кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України;

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин, спеціальних приймальниках для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, органів внутрішніх справ у тому числі на транспорті;

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- оперативних підрозділах установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України;

{Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- підрозділах органів внутрішніх справ при здійсненні контролю за поставленими на облік особами, яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, індивідуально-профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках у кримінально-виконавчій інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України а також при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

{Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- психіатричних лікарнях при поміщенні, лікуванні осіб, щодо яких застосовано заходи примусового характеру або запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу;

{Абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- спеціальних палатах протитуберкульозних та територіальних закладів Міністерства охорони здоров'я України, у яких проходять стаціонарне лікування взяті під варту особи;

- пунктах тимчасового тримання осіб та спеціальних приміщеннях для тримання затриманих в адміністративному порядку прикордонних загонів Державної прикордонної служби України;

{Абзац десятий пункту 6 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

{Абзац одинадцятий пункту 6 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- органах Державної виконавчої служби України щодо додержання законів при виконанні додаткового кримінального покарання у виді конфіскації майна або штрафу;

{Абзац десятий пункту 6 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

{Пункт 6 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- підрозділах Державної фіскальної служби України при здійсненні адміністративного доставлення, затримання та тримання осіб у спеціально відведених для цього приміщеннях.

{Пункт 6 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

7. Прокурорам обласного рівня та прокурорам районного рівня, військовим прокурорам регіонів при здійсненні нагляду на цьому напрямі невідкладно інформувати прокурорів вищого рівня телефоном та упродовж доби - спеціальним повідомленням про надзвичайні події, зокрема масові заворушення серед в'язнів, їх акти протесту та оголошення голодування, навмисні самоушкодження здоров'я, вчинення ними самогубства, тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, втечі з-під варти або з установ виконання покарань, самовільне залишення меж виправного центру, заподіяння службовими особами установ попереднього ув'язнення та виконання покарань тілесних ушкоджень в'язням, застосування до них жорстокого поводження чи катування, спеціальних засобів, вчинення службовими особами кримінальних та корупційних правопорушень, нещасні випадки з тяжкими наслідками на виробничих об'єктах установ виконання покарань, порушення прав ув'язнених чи засуджених у ході проведення в установах кримінально-виконавчої служби України спеціальних операцій та (або) застосування зброї, інші події, які набули резонансного розголосу у суспільстві та засобах масової інформації.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

7.1. У разі виникнення надзвичайних подій та вчинення кримінальних правопорушень в органах і установах, указаних у пункті 4 наказу, або їх виявлення під час проведення перевірок у межах компетенції організовувати огляд місця події та інших першочергових дій, у тому числі із залученням слідчих органів досудового розслідування.

{Пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015з}

{Пункт 7.2 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

8. Прокурорам районного рівня у межах компетенції забезпечувати:

- нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності піднаглядними їм оперативними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби України;

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

- представництво інтересів громадян або держави в судах, вжиття заходів, спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів;

- участь прокурорів у судовому провадженні щодо правопорушень, вчинених на території піднаглядних об'єктів, а також при вирішенні питань, пов'язаних із виконанням вироку, застосуванням примусових заходів, умовно-достроковим звільненням від відбування покарання, заміною невідбутої частини покарання більш м'яким та звільненням від покарання за хворобою, забезпечення якісного, ефективного та своєчасного реагування на незаконні судові рішення;

- виконання кримінального покарання у виді штрафу (як основного покарання) в порядку, визначеному ст. 539 Кримінального процесуального кодексу України.

{Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

8.1. При здійсненні нагляду за додержанням законів при застосуванні до громадян заходів впливу за адміністративні правопорушення перевіряти законність доставлення, адміністративного затримання осіб, складання стосовно них протоколів про адміністративні правопорушення, застосування в адміністративному порядку інших заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, та адміністративних стягнень у виді адміністративного арешту, виправних і громадських робіт.

{Наказ доповнено пунктом 8.1 згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

8.2. Забезпечити проведення перевірок за кожним фактом адміністративного затримання осіб, накладення адміністративного стягнення, пов'язаного з обмеженням особистої свободи громадян, вивчати матеріали, що стали підставою для застосування таких заходів.

{Наказ доповнено пунктом 8.2 згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

9. Прокурорам обласного рівня розмежування повноважень прокурорів районного рівня визначати наказами з урахуванням підпорядкованості та місця розташування об'єктів нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших примусових заходів.

9.1. За погодженням з Головним управлінням нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру Генеральної прокуратури України здійснення нагляду за додержанням законів у слідчих ізоляторах, які розташовані за межами обласних центрів, у відділеннях психіатричних лікарень з посиленим наглядом може покладатися на міських, районних, районних у містах, міжрайонних прокурорів за місцем розташування цих установ.

{Пункт 9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

10. Перевірки додержання конституційних прав громадян, законодавства щодо виконання судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру проводити систематично, але не рідше ніж:

- в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин, спеціальних приймальниках для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, та інших місцях (приміщеннях) органів внутрішніх справ, у яких тримають доставлених осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення, у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки України, пунктах тимчасового тримання осіб та спеціальних приміщеннях для тримання затриманих в адміністративному порядку прикордонних загонів, підрозділах органів внутрішніх справ, які здійснюють етапування (тримання) осіб, взятих під варту, у спеціальних автомобілях - двічі на місяць;

- у підрозділах органів внутрішніх справ під час здійснення контролю за поставленими на облік особами, яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчих ізоляторах, арештних домах, дільницях слідчих ізоляторів на території виправних колоній, регіональних комісіях з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, комісіях установ виконання покарань з розгляду питань застосування до засуджених ст.ст. 81, 82, 84 КК України, ст.ст. 100, 101 КВК України, закладах для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи особам, які тримаються під вартою, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні - щомісячно;

- у спеціальних палатах протитуберкульозних та територіальних медичних закладів, у яких проходять стаціонарне лікування особи, взяті під варту та засуджені до покарань у виді позбавлення чи обмеження волі або арешту, психіатричних закладах, секторах управлінь та територіальних підрозділах кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України, органах Державної виконавчої служби України щодо виконання додаткового кримінального покарання у виді штрафу або конфіскації майна, підрозділах органів внутрішніх справ, що проводять індивідуально-профілактичну роботу з особами, які перебувають на обліку у кримінально-виконавчих інспекціях, та застосовують заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з обмеженням особистої свободи громадян - щоквартально.

{Пункт 10 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

10.1. Для проведення перевірок у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України розпорядженнями прокурорів створювати робочі групи під керівництвом працівників підрозділу з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, до складу яких включати працівників інших галузевих підрозділів прокуратур обласного рівня.

{Пункт 10.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

10.2. Комплексні перевірки в установах попереднього ув'язнення і виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, спеціальних установах Міністерства внутрішніх справ України, пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях, призначених для тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку, органів Державної прикордонної служби України, а також пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, проводити прокурорам міст, районів, районів у містах, міжрайонним прокурорам за участі відповідних спеціалістів - один раз на півріччя.

{Пункт 10.2 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

10.3. Не рідше одного разу на півріччя перевіряти в управліннях обласного рівня Державної пенітенціарної служби України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України та Державної міграційної служби України стан організації та забезпечення покладених на них функцій і завдань з питань виконання кримінальних покарань та застосування інших примусових заходів.

{Пункт 10.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

10.4. В установах попереднього ув'язнення та виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України щомісячно проводити особистий прийом взятих під варту та засуджених, перевіряти додержання вимог законодавства щодо забезпечення права ув'язнених і засуджених на листування та звернення, стан обліку інформації про злочини та події, законність накладення дисциплінарних стягнень та поміщення ув'язнених і засуджених до карцерів, дисциплінарних ізоляторів, переведення до приміщень камерного типу (одиночних камер).

{Пункт 10.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

10.5. Перевіряти стан додержання законів у діяльності оперативних підрозділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України при здійсненні ними оперативно-розшукової діяльності, керуючись вимогами наказу Генерального прокурора України, що регламентує питання організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

{Пункт 10.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

10.6. Вивчати повноту вжитих заходів щодо усунення виявлених прокурорськими перевірками порушень закону та притягнення до відповідальності винних осіб.

{Пункт 10.6 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

10.7. Невідкладно інформувати прокурорів вищого рівня про порушення законів, які можуть бути усунуті лише за їх безпосереднього втручання. Вносити документи реагування, а також надсилати запити до органів вищого рівня, на які не поширюються власні повноваження, винятково через прокурорів відповідного рівня.

{Наказ доповнено пунктом 10.7 згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

10.8. Копії довідок про результати перевірок і документів прокурорського реагування у десятиденний строк надсилати прокурорам районного рівня до галузевих підрозділів прокуратур обласного рівня, а прокурорам обласного рівня за наслідками комплексних перевірок - до Головного управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру Генеральної прокуратури України.

{Наказ доповнено пунктом 10.8 згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

11. Прокурорам усіх рівнів при здійсненні нагляду на цьому напрямі співпрацювати з представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадських, правозахисних організацій, засобів масової інформації та вживати організаційних заходів, спрямованих на проведення спільних перевірок, а також висвітлення результатів проведеної роботи.

12. При здійсненні перевірок обов'язково проводити особистий прийом осіб, які перебувають у піднаглядних установах, та приділяти особливу увагу забезпеченню адміністрацією їх права звертатися із заявами і скаргами, запитами на інформацію до будь-яких органів, установ, організацій та посадових осіб.

12.1. Прокурорам обласного рівня, їх заступникам, а також прокурорам районного рівня не рідше одного разу на місяць безпосередньо здійснювати особистий прийом ув'язнених та засуджених осіб в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань.

{Підпункт 12.1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 7гн-1 від 27.12.2013; в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

{Пункт 12.2 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 7гн-2 від 24.03.2015}

13. Критеріями оцінки ефективності наглядової діяльності на цьому напрямі визначити: реальний стан законності у піднаглядних органах та установах; запобігання і протидію злочинності та корупції; повноту вжитих заходів реагування щодо усунення порушень законів, причин та умов, що їм сприяли; поновлення порушених конституційних прав і свобод людини; відшкодування завданої шкоди; відповідність чинному законодавству, міжнародним нормам і стандартам умов тримання осіб у місцях та установах застосування заходів примусового характеру, попереднього ув'язнення і виконання покарань.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків, прокурорів обласного рівня, прокурорів регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Наказ надіслати прокурорам обласного рівня, прокурорам районного рівня, ректору Національної академії прокуратури України, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Наказ Генерального прокурора України від 2 квітня 2012 року № 7гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян" вважати таким, що втратив чинність.

Генеральний
прокурор України
державний радник
юстиції УкраїниВ. Пшонка

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: