open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2011 N 7гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 7гн ( va007900-12 ) від 02.04.2012 }
Про організацію прокурорського нагляду

за додержанням законів при виконанні

судових рішень у кримінальних справах,

а також при застосуванні інших заходів

примусового характеру, пов'язаних

з обмеженням особистої свободи громадян
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 7гн-1 ( v07_1900-11 ) від 23.12.2011

N 7гн-2 ( v07_2900-12 ) від 25.01.2012 }

З метою вдосконалення організації роботи та підвищення
ефективності наглядової діяльності органів прокуратури України за
додержанням вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ),
кримінально-виконавчого законодавства, міжнародних норм і
стандартів поводження з ув'язненими та засудженими, дотримання їх
прав, керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним,
міжрайонним і прирівняним до них прокурорам забезпечити належну
організацію нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої
свободи громадян.
1.1. Відповідальність за стан організації роботи на цьому
напрямі покласти безпосередньо на перших керівників органів
прокуратури. Наказ доповнено пунктом 1.1 згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 7гн-1 ( v07_1900-11 ) від 23.12.2011; в редакції
Наказу Генеральної прокуратури N 7гн-2 ( v07_2900-12 ) від
25.01.2012 }
2. При здійсненні наглядової діяльності пріоритетними
напрямами вважати додержання: - конституційних прав громадян, іноземців та осіб без
громадянства під час їх перебування у місцях тримання затриманих,
установах попереднього ув'язнення, виконання покарань та інших
заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої
свободи; - порядку та умов тримання затриманих і взятих під варту осіб
та відбування покарань засудженими; - законодавства, спрямованого на запобігання катуванням та
іншому жорстокому поводженню із затриманими, взятими під варту та
засудженими; - законів під час провадження оперативно-розшукової
діяльності в установах Державної кримінально-виконавчої служби
України; - законів при виконанні покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі; - законів у сфері запобігання та протидії корупції у
піднаглядних органах та установах; - законодавства про звернення громадян, забезпечення гарантій
належного розгляду та вирішення скарг ув'язнених і засуджених.
3. Управлінню нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів
Генеральної прокуратури України здійснювати безпосередній нагляд
за додержанням законів у центральних органах виконавчої влади,
відповідальних за організацію виконання судових рішень у
кримінальних справах та застосування інших заходів примусового
характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян: - Державній пенітенціарній службі України; - Державній виконавчій службі України - у частині організації
виконання покарання у виді конфіскації майна; - Міністерстві внутрішніх справ України - щодо організації у
підпорядкованих підрозділах тримання осіб в ІТТ, кімнатах для
затриманих та доставлених чергових частин, спеціальних
приймальниках, інших місцях для тримання осіб, підданих
адміністративному арешту, пунктах тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні; - Міністерстві охорони здоров'я України - щодо організації
тримання осіб в Українській психіатричній лікарні з суворим
наглядом, відділеннях психіатричних лікарень із звичайним і
посиленим наглядом при застосуванні судом примусових заходів
медичного характеру та закладах для проведення стаціонарної
судово-психіатричної експертизи особам, які тримаються під вартою,
спеціальних палатах протитуберкульозних закладів, у яких проходять
стаціонарне лікування взяті під варту особи.
4. Відділам нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням
особистої свободи громадян (старшим помічникам і помічникам
прокурорів з цих питань), прокуратур обласного рівня здійснювати
нагляд за додержанням законів: - у підрозділах Державної кримінально-виконавчої служби
України, Державної виконавчої служби України, Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України,
які організовують виконання судових рішень у кримінальних справах
та застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з
обмеженням особистої свободи громадян; - у слідчих ізоляторах, арештних домах, розташованих у межах
СІЗО, а також регіональних комісіях з питань розподілу,
направлення та переведення для відбування покарання осіб,
засуджених до позбавлення волі, територіальних управлінь
(відділів) Державної кримінально-виконавчої служби України; - в оперативних підрозділах органів та установ Державної
кримінально-виконавчої служби України при здійсненні ними
оперативно-розшукової діяльності; - в Українській психіатричній лікарні із суворим наглядом,
відділеннях психіатричних лікарень з посиленим наглядом; - у закладах для проведення стаціонарної судово-психіатричної
експертизи особам, які тримаються під вартою; - у спеціальних палатах протитуберкульозних закладів
Міністерства охорони здоров'я України, у яких проходять
стаціонарне лікування взяті під варту особи; - у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства, які незаконно перебувають в Україні; - у спостережних комісіях Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
4.1. Галузевим підрозділам забезпечити контроль за
організацією нагляду міськими, районними та прирівняними до них
прокурорами, надавати їм необхідну методичну і практичну допомогу.
5. Організацію наглядової діяльності на даному напрямі також
покласти: - у пунктах тимчасового тримання осіб і спеціальних
приміщеннях для тримання затриманих в адміністративному порядку
прикордонних загонів Державної прикордонної служби України - на
структурні підрозділи Генеральної прокуратури України та
прокуратур обласного рівня, які здійснюють нагляд за додержанням
законів про державний кордон; - у приймальниках-розподільниках для дітей (у тому числі
підрозділів на транспорті), службах у справах дітей - на
структурні підрозділи Генеральної прокуратури України та
прокуратур обласного рівня, які здійснюють діяльність у сфері
захисту прав і свобод дітей, відповідних територіальних і
транспортних прокурорів; - в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України -
на управління нагляду за додержанням законів органами Служби
безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної
служби України Головного управління нагляду за додержанням законів
при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та
досудового слідства Генеральної прокуратури України; - в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих
та доставлених чергових частин підрозділів внутрішніх справ на
залізницях, станціях, у портах, аеропортах, метрополітені - на
структурні підрозділи Генеральної прокуратури України і прокуратур
обласного рівня, які здійснюють нагляд за додержанням законів на
транспорті, та транспортних прокурорів.
5.1. Відповідним структурним підрозділам Генеральної
прокуратури України здійснювати безпосередній нагляд за
додержанням законів у центральних органах виконавчої влади,
відповідальних за організацію застосування примусових заходів, -
Адміністрації Державної прикордонної служби України, Службі
безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ України,
Міністерстві охорони здоров'я України, а прокуратур обласного
рівня - у їх регіональних підрозділах.
6. Районним, міським, міжрайонним прокурорам наглядову
діяльність здійснювати: - у підрозділах кримінально-виконавчої інспекції Державної
кримінально-виконавчої служби України; - в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих
та доставлених чергових частин, спеціальних приймальниках для
тримання осіб, підданих адміністративному арешту, органів
внутрішніх справ; - у підрозділах органів внутрішніх справ, що проводять
індивідуально-профілактичну роботу з особами, які відбувають
покарання, не пов'язані з позбавленням волі, та звільненими від
виконання покарань; - у відділеннях психіатричних лікарень із звичайним наглядом; - у пунктах тимчасового тримання осіб та спеціальних
приміщеннях для тримання затриманих в адміністративному порядку
прикордонних загонів Державної прикордонної служби України; - у спостережних комісіях місцевих органів влади; - в органах Державної виконавчої служби України щодо
додержання законів при виконанні кримінального покарання у виді
конфіскації майна.
6.1. Районним, міським, міжрайонним прокурорам вивчати стан
законності та практику виконання кримінального покарання у виді
штрафу. За наявності підстав відповідним чином реагувати.
7. Прокурорам з нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах або відповідним
територіальним прокурорам, якщо у структурі прокуратур обласного
рівня не створені спеціалізовані прокуратури, здійснювати: - наглядову діяльність за додержанням законів у виправних та
виховних колоніях, виправних центрах, арештних домах та дільницях
слідчих ізоляторів на території виправних колоній,
багатопрофільних лікарнях для засуджених; - нагляд за додержанням законів при провадженні дізнання та
досудового слідства у справах про злочини, вчинені у зазначених
установах, згідно з вимогами галузевого наказу Генерального
прокурора України, що регламентує питання організації
прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які
проводять дізнання та досудове слідство; - досудове слідство відповідно до ч. 1 ст. 112 КПК України
( 1002-05 ) у кримінальних справах про злочини, вчинені у
виправних та виховних колоніях, виправних центрах, дільницях
слідчих ізоляторів та арештних домах на території виправних
колоній, у тому числі й працівниками цих установ, згідно із
вказівкою прокурора області або його заступника, відповідального
за організацію нагляду за розслідуванням кримінальних справ
слідчими органів прокуратури; - представництво інтересів громадян і держави в судах, вжиття
заходів, спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових
рішень за заявленими ними позовами; - підтримання державного обвинувачення, а також участь у
судових засіданнях при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням
вироків, згідно з їх компетенцією; - нагляд за додержанням законів у діяльності спостережних
комісій місцевих органів влади у частині їх взаємодії з установами
виконання покарань.
7.1. Огляд місця події, інші першочергові слідчі дії в
установах виконання покарань та слідчих ізоляторах проводити
працівникам територіальної прокуратури, про що негайно повідомляти
відповідного прокурора з нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах.
8. Прокурорам обласного рівня визначати розмежування об'єктів
нагляду за додержанням законів відповідно до їх розташування та
підпорядкування.
8.1. У регіонах, де слідчі ізолятори, спеціальні палати
протитуберкульозних закладів Міністерства охорони здоров'я України
розташовані за межами обласних центрів, прокурори обласної ланки
за погодженням з галузевим управлінням Генеральної прокуратури
України можуть покладати здійснення нагляду на міських, районних,
міжрайонних прокурорів за місцем розташування цих установ.
9. Перевірки додержання законів проводити: - в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих
та доставлених чергових частин, спеціальних приймальниках для
тримання осіб, підданих адміністративному арешту, органів
внутрішніх справ, ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки
України, пунктах тимчасового тримання осіб та спеціальних
приміщеннях для тримання затриманих в адміністративному порядку
прикордонних загонів - щодекадно; - у слідчих ізоляторах, арештних домах, дільницях слідчих
ізоляторів на території виправних колоній, регіональних комісіях з
питань розподілу, направлення та переведення для відбування
покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, багатопрофільних
лікарнях при слідчих ізоляторах, спеціальних палатах
протитуберкульозних закладів, у яких проходять стаціонарне
лікування взяті під варту та засуджені особи, закладах для
проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи особам,
які тримаються під вартою, пунктах тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні, - щомісячно; - у підрозділах кримінально-виконавчої інспекції, органах
внутрішніх справ, що проводять індивідуально-профілактичну роботу
з особами, які відбувають покарання, не пов'язані з позбавленням
волі, та звільненими від виконання покарань, державної виконавчої
служби, Українській психіатричній лікарні з суворим наглядом,
відділеннях психіатричних лікарень із звичайним та з посиленим
наглядом - щоквартально.
9.1. Комплексні перевірки установ попереднього ув'язнення і
виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України
та у місцях застосування інших заходів примусового характеру
Міністерства внутрішніх справ України проводити один раз на
півріччя. До них залучати працівників інших структурних
підрозділів органів прокуратури, відповідних спеціалістів та
вирішувати питання щодо участі у них представників Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, громадських та правозахисних
організацій.
9.2. Не рідше одного разу на півріччя перевіряти стан
додержання законів у діяльності оперативних підрозділів установ
виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної
кримінально-виконавчої служби України під час здійснення ними
оперативно-розшукової діяльності, керуючись вимогами галузевого
наказу Генерального прокурора України, що регламентує питання
організації прокурорського нагляду за додержанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.
9.3. В установах попереднього ув'язнення та виконання
покарань Державної кримінально-виконавчої служби України щомісячно
перевіряти повноту реєстрації, додержання вимог законодавства при
розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про злочини, а також
поміщенні ув'язнених і засуджених до дисциплінарного ізолятора,
карцеру, переведенні до приміщень камерного типу (одиночних
камер).
10. При здійсненні наглядових перевірок проводити особистий
прийом осіб, які перебувають у піднаглядних установах, та
приділяти особливу увагу забезпеченню адміністрацією їх права
звертатись із заявами і скаргами до будь-яких органів, установ,
організацій та посадових осіб.
10.1. Звернення, які не стосуються порушень законності при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з
обмеженням особистої свободи громадян, направляти за належністю.
11. Критеріями оцінки ефективності наглядової діяльності на
даному напрямі визначити: реальний стан законності у піднаглядних
органах та установах; повноту вжитих заходів реагування щодо
усунення порушень законів, причин та умов, що їм сприяли;
поновлення порушених прав і свобод людини; відшкодування завданої
шкоди; відповідність чинному законодавству, міжнародним нормам і
стандартам умов тримання осіб у місцях та установах застосування
заходів примусового характеру, попереднього ув'язнення і виконання
покарань.
12. Копії довідок про результати перевірок та документів
прокурорського реагування, наказів прокурорів обласного рівня щодо
покладення на відповідних територіальних прокурорів нагляду за
додержанням законів в установах, зазначених у пунктах 6, 7 даного
наказу, у десятиденний строк надсилати до прокуратур вищого рівня,
а прокурорам районів у містах - також до прокуратур міст з
районним поділом.
12.1. У цей же строк прокуратурам обласного рівня направляти
до Генеральної прокуратури України копії довідок за результатами
перевірок, проведених в установах виконання покарань. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків,
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
і прирівняним до них прокурорам, довести його до відома
прокурорсько-слідчих працівників. Накази Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 року
N 7гн ( va007900-05 ) "Про організацію прокурорського нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян",
від 12.02.2007 N 7гн-2 ( v07-2900-07 ), від 10.01.2009 N 7гн-3
( v0007900-09 ), від 02.06.2010 N 7гн-4 ( v0007900-10 ), від
09.08.2010 N 7гн-5 ( v07_5900-10 ) вважати такими, що втратили
чинність.
Генеральний прокурор України
державний радник
юстиції України В.Пшонка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: