open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
19.09.2005 N 7гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 7гн ( va007900-05 ) від 26.12.2005 }
Про організацію прокурорського нагляду

за додержанням законів при виконанні судових

рішень у кримінальних справах, а також при

застосуванні інших заходів примусового характеру,

пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян

З метою забезпечення належного прокурорського нагляду за
додержанням Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ), кримінально-виконавчого, іншого
національного законодавства та вимог Європейської конвенції про
права людини ( 995_004 ), Європейських в'язничних правил,
міжнародних норм і правил поводження з ув'язненими у місцях
попереднього ув'язнення, при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи
громадян, що призначаються судом, підвищення відповідальності
керівників прокуратур за стан цієї роботи, керуючись п. 7 ст. 15
Закону України "Про прокуратуру", Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-морських Сил України
начальникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним,
міжрайонним та прирівняним до них прокурорам забезпечити при
здійсненні нагляду захист прав і законних інтересів заарештованих,
засуджених та осіб, до яких застосовано заходи примусового
характеру та виконання ними своїх обов'язків, а також додержання
законності в діяльності посадових осіб органів і установ, що
виконують покарання або заходи примусового характеру, які
призначені судом.
2. Здійснення наглядової та іншої прокурорської діяльності на
цьому напряму покласти:
2.1. На галузевий відділ Генеральної прокуратури України - у
центральних органах виконавчої влади, відповідальних за
організацію виконання призначених судом кримінальних покарань та
інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням
особистої свободи громадян.
2.2. На галузеві відділи (старших помічників прокурорів)
прокуратур обласного рівня: - у регіональних підрозділах Державного департаменту України
з питань виконання покарань (далі ДДУПВП) в Автономній Республіці
Крим, областях, м.Києві та Київській області, м. Севастополі,
Департаменту державної виконавчої служби (далі ДДВС) та охорони
здоров'я; - у слідчих ізоляторах управлінь (відділів) ДДУПВП, у тому
числі стосовно засуджених до арешту, які до створення арештних
домів тимчасово тримаються в окремих секціях (постах) слідчих
ізоляторів, а також регіональних комісіях з питань розподілу,
направлення та переведення засуджених до позбавлення волі
управлінь (відділів) ДДУПВП. Прокурори обласного рівня, де слідчі ізолятори знаходяться за
межами обласних центрів, за погодженням з галузевим відділом
Генеральної прокуратури України можуть покладати здійснення такого
нагляду на міських, районних, міжрайонних прокурорів за місцем
розташування цих установ. - у Республіканській психіатричній лікарні з суворим
наглядом, відділеннях психіатричних лікарень з посиленим наглядом
при застосуванні примусових заходів медичного характеру стосовно
осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння; - у міжобласних центрах і відділеннях стаціонарної
судово-психіатричної експертизи для осіб, які тримаються під
вартою.
2.3. На районних, міських, районних у містах і міжрайонних
прокурорів: - у кримінально-виконавчих інспекціях управлінь (відділів)
ДДУПВП; - у районних, міських, районних у містах відділах державної
виконавчої служби ДДВС щодо виконання кримінальних покарань у виді
штрафу та конфіскації майна.
2.4. На військового прокурора Центрального регіону України -
у дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України; На військових прокурорів гарнізонів - на гауптвахтах, де
відбувають покарання у виді арешту військовослужбовці, та у
військових частинах щодо службового обмеження для
військовослужбовців та засуджених до покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі, за місцем їх дислокації.
2.5. На прокурорів з нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а в разі їх
відсутності - на відповідних територіальних прокурорів: - у виправних та виховних колоніях, виправних центрах,
дільницях слідчих ізоляторів на території виправних колоній,
лікувально-трудових профілакторіях регіональних управлінь
(відділів) ДДУПВП; - проведення досудового слідства у кримінальних справах про
злочини, вчинені у виправних та виховних колоніях, виправних
центрах, у тимчасових слідчих ізоляторах на території виправних
колоній, у лікувально-трудових профілакторіях регіональних
управлінь (відділів) ДДУПВП будь-якими особами, у тому числі й
працівниками вказаних установ, а у слідчих ізоляторах та
психіатричних закладах - на територіальних прокурорів. Огляд місця події, інші першочергові слідчі дії, у
невідкладних випадках, проводити працівникам територіальної
прокуратури (за місцем розташування вказаних установ) з
обов'язковим негайним повідомленням про це відповідного прокурора
з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах. Відповідно до вимог окремих наказів Генерального прокурора
України здійснювати: - нагляд за додержанням законів при проведенні дізнання та
досудового слідства у кримінальних справах про злочини, вчинені у
слідчих ізоляторах, виправних та виховних колоніях, виправних
центрах, тимчасових слідчих ізоляторах на території виправних
колоній, у лікувально-трудових профілакторіях регіональних
управлінь (відділів) ДДУПВП; - представництво інтересів громадян та держави в судах,
підтримання державного обвинувачення, а також участь у судових
засіданнях при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків.
3. Прокурорам усіх рівнів забезпечити нагляд за: - законністю тримання осіб у місцях попереднього ув'язнення,
органах і установах виконання покарань, інших установах, що
виконують покарання або заходи примусового характеру, які
призначаються судом; - додержанням встановленим кримінально-виконавчим
законодавством режиму та умов тримання або відбування покарання
особами у цих органах і установах, їх прав та виконання ними своїх
обов'язків, протидії вчиненню ними правопорушень та злочинів; - додержанням адміністрацією місць попереднього ув'язнення,
виконання покарань та заходів примусового характеру, що
призначаються судом, вимог законів України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ) та "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР );
4. Комплексні перевірки додержання законів проводити із
залученням спеціалістів у наступні строки: - у слідчих ізоляторах, дільницях слідчих ізоляторів на
території виправних колоній, у регіональних комісіях ДДУПВП з
питань розподілу, направлення та переведення засуджених до
позбавлення волі зі слідчих ізоляторів до виправних та виховних
установ - щомісячно; - у місцях виконання покарань та заходів примусового
характеру, що призначаються судом, - один раз на півріччя; - у кримінально-виконавчих інспекціях - щоквартально; - у відділах державної виконавчої служби - один раз на
півріччя; - у міжобласних центрах та відділеннях стаціонарної
судово-психіатричної експертизи для осіб, які тримаються під
вартою, - щомісячно.
4.1. Перевіряти щомісячно законність вирішення заяв і
повідомлень про злочини в установах попереднього ув'язнення та
виконання покарань, постанов адміністрації цих установ щодо
накладення дисциплінарних стягнень на ув'язнених і засуджених,
переведення їх до штрафних приміщень.
4.2. Здійснювати щомісячно особистий прийом ув'язнених,
засуджених до арешту, обмеження або позбавлення волі осіб, які
тримаються у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань та
лікувально-трудових профілакторіях.
4.3. Перевіряти один раз на півріччя відповідність вимогам
закону рішень комісій при місцевих органах виконавчої влади -
спостережних, по боротьбі з пияцтвом та служб у справах
неповнолітніх і молоді, які вони приймають при здійсненні контролю
за діяльністю адміністрації слідчих ізоляторів, виправних та
виховних колоній, інших органів та установ виконання покарань. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків,
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських
Сил України. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
і прирівняним до них прокурорам, довести його до відома
прокурорсько-слідчих працівників. Наказ Генерального прокурора України N 8гн від 23 квітня
2004 р. "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а
також при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян", вважати
таким, що втратив чинність.
Генеральний прокурор України С.Піскун

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: