open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.04.2004 N 7гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 119 ( v0119900-16 ) від 15.03.2016 }
Про організацію роботи з питань

правового забезпечення в органах прокуратури
{ Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Наказом

Генерального прокурора України

N 820ц ( v0820900-08 ) від 21.04.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011

N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }

Враховуючи важливість завдань, які покладено на органи
прокуратури, активний законотворчий процес у державі, особливого
значення набуває правове забезпечення діяльності прокуратури. З
метою підвищення рівня організації діяльності органів прокуратури
в реалізації її конституційних повноважень. удосконалення роботи з
правової інформації та. систематизації законодавства, посилення
ролі впливу прокуратури на формування державної правової політики,
керуючись пунктом 7 статті 15 Закону "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію з 1 червня 2004 року Інструкцію
про порядок ведення систематизації законодавства в органах
прокуратури, Класифікатор систематичної картотеки нормативних
актів, Класифікатор судової практики та Класифікатор публікацій з
правової тематики (додаються).
2. Управлінню правового та методичного забезпечення
Генеральної прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам
регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровському
екологічному прокурору, міським, районним, міжрайонним та
прирівняним до них прокурорам організувати роботу з правової
інформації та систематизації законодавства відповідно до вимог
Інструкції та Класифікаторів, затверджених цим наказом. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011, N 1гн-2
( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
2.1. Забезпечити належний облік нормативно-правових актів,
своєчасне внесення до них змін і доповнень та підтримання їх у
контрольному стані.
2.2. Вжити заходів щодо регулярного інформування працівників
прокуратури про прийняті нові законодавчі акти, забезпечення
належної консультативно-довідкової роботи з правових питань,
своєчасного придбання і передплати необхідних офіційних видань
нормативно-правових актів і юридичної літератури.
2.3. У роботі з правового забезпечення повною мірою
використовувати можливості комп'ютерних правових програм, активно
впроваджувати сучасні технології отримання, обробки, зберігання і
систематизації інформації.
2.4. Роботу з питань правового забезпечення та систематизації
законодавства в прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя, військових прокуратурах регіонів та
Військово-Морських Сил України, Дніпровській екологічній
прокуратурі покласти на старших помічників (прокурорів з питань
правового забезпечення), а в прокуратурах міст, районів,
міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах - визначити
відповідальних за цю ділянку роботи працівників (старших
помічників, помічників прокурора). Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
3. У прокуратурах районів, міст та прирівняних до них
прокуратурах за наявності необхідної технічної бази і постійно
поновлювальних комп'ютерних правових програм питання ведення
картотеки нормативних актів вирішувати керівникам відповідних
прокуратур. Картотеки судової практики і публікацій з правової
тематики вести відповідно до потреб практичної діяльності цих
прокуратур.
4. Прокурорам усіх рівнів роботу з правової інформації
узгоджувати з практикою діяльності органів прокуратури.
Забезпечити належну якість, юридичну обґрунтованість та
відповідність актам чинного законодавства документів
прокурорського реагування, процесуальних та відомчих документів.
5. Вважати критерієм оцінки ефективності роботи на цьому
напрямі належне, своєчасне і якісне забезпечення працівників
прокуратури всіх рівнів необхідними актами законодавства,
оволодіння ними чинною нормативно-правовою базою та участь у
роботі з удосконалення законодавства. При атестуванні працівників
прокуратури враховувати і відображати в атестаціях знання ними
законодавства та рівень їхньої правової культури.
6. Усім працівникам прокуратури брати активну участь у
правотворчій діяльності. Заохочувати працівників, які виявляють
ініціативу у цій роботі. Пропозиції з необхідним обґрунтуванням і
наданням конкретних проектів нормативних актів надсилати до
Генеральної прокуратури України за підписом керівників прокуратур
після їх попереднього обговорення в прокуратурах обласного рівня.
Законодавчі пропозиції вивчати у галузевих підрозділах Генеральної
прокуратури України для визначення їх актуальності і можливого
використання у правотворчій діяльності.
7. Заступникам Генерального прокурора України забезпечити
чітку взаємодію між галузевими підрозділами центрального апарату
при опрацюванні згідно з їхньою компетенцією проектів законів та
інших нормативно-правових актів. Провідним підрозділом з цієї
діяльності визначити управління правового та методичного
забезпечення Генеральної прокуратури України. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
7.1. Покласти персональну відповідальність на керівників
структурних підрозділів Генеральної прокуратури України за якість
і своєчасність здійснення правового аналізу проектів законів та
інших нормативно-правових актів.
7.2. Підготовку проектів законодавчих актів, які
розробляються з ініціативи Генеральної прокуратури України,
здійснювати управління правового та методичного забезпечення з
урахуванням пропозицій відповідних структурних підрозділів та
підпорядкованих прокуратур. Пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
7.3. Підготовлені структурними підрозділами правові висновки
щодо проектів законів та інших нормативних актів обов'язково
візувати залежно від визначення у дорученні відповідальних за їх
опрацювання осіб - заступникам Генерального прокурора України або
керівникам управлінь та самостійних відділів.
7.4. Для підготовки особливо важливих і складних за змістом
проектів правових актів створювати робочі групи на чолі із
заступником Генерального прокурора України, включати до їх складу
кваліфікованих працівників управлінь, відділів, фахівців
Національної академії прокуратури України.
7.5. Участь у робочих групах з розробки проектів актів
законодавства у комітетах Верховної Ради України, Кабінеті
Міністрів України, Міністерстві юстиції України, інших органах
бере управління правового та методичного забезпечення Генеральної
прокуратури України або працівники інших підрозділів апарату за
вказівкою Генерального прокурора України або його заступників. Пункт 7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
7.6. Підготовку проектів відомчих нормативно-правових
документів - галузевих наказів, інструкцій, положень, розпоряджень
Генерального прокурора України з питань прокурорської діяльності
здійснювати структурним підрозділам Генеральної прокуратури
України. Провідним підрозділом із цього питання визначити
Головне управління організаційного та правового забезпечення. Пункт 7.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
8. Головному управлінню забезпечення діяльності органів
прокуратури Генеральної прокуратури України при надходженні
законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень
Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів
України, інших нормативно-правових актів перший примірник
обов'язково передавати у управління правового та методичного
забезпечення. Забезпечити у Генеральній прокуратурі України
управління правового та методичного забезпечення та відповідних
працівників у підпорядкованих прокуратурах необхідним комп'ютерним
обладнанням, комп'ютерною мережею, розмножувальною апаратурою та
належними окремими приміщеннями для збереження нормативних актів і
юридичної літератури. Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Генерального прокурора України та управління правового
та методичного забезпечення Генеральної прокуратури України. Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
10. Вважати такими, що втратили чинність, накази Генерального
прокурора України від 26 грудня 2002 року N 10, від 26 грудня
2002 року N 10/1, від 23 травня 2003 року N 22. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії
прокуратури України, довести його до відома прокурорсько-слідчих
працівників.
{ Інструкція і Класифікатори не наводяться } Інструкція із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: