open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.01.2010 N 6
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економіки

N 379 ( v0379665-10 ) від 01.04.2010 }
Про внесення змін до розподілу обов'язків

між Міністром економіки України,

його першими заступниками та заступниками

Н А К А З У Ю:
Внести до розподілу обов'язків між Міністром економіки
України, його першими заступниками та заступниками, затвердженого
наказом Міністерства економіки України від 23.07.2009 N 768
( v0768665-09 ) (зі змінами), зміни, що додаються.
Міністр Б.М.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

19.01.2010 N 6

ЗМІНИ,

що вносяться до розподілу обов'язків

між Міністром економіки України,

його першими заступниками та заступниками

( v0768665-09 )

1. Абзаци п'ятий, шістдесят перший пункту 1 виключити.
2. Пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Заступник Міністра - директор департаменту державних
закупівель Вітренко Юрій Миколайович: організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: формування і реалізації державної політики у сфері державних
закупівель та державного замовлення; забезпечення підготовки спеціалістів у сфері здійснення
державних закупівель та підвищення їх кваліфікації; підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу; координації розроблення та реалізації органами місцевого
самоврядування, органами виконавчої влади відповідних програм
приймаючих міст, регіональних і галузевих програм у рамках
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу; залучення інвестицій у рамках підготовки та проведення
чемпіонату Європи 2012 року з футболу; залучення міжнародної технічної допомоги в рамках підготовки
та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу; здійснення аналізу та контролю виконання завдань і заходів
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
( 107-2008-п ); визначення обсягів і спрямування державних капітальних
вкладень та здійснення контролю за їх ефективним використанням. Забезпечує виконання функцій національного координатора з
економічних питань, відповідального за підготовку та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: департаменту державних закупівель; департаменту з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; сектору координації роботи департаментів заступника
Міністра.".
3. Пункт 8 викласти в такій редакції: "8. Заступник Міністра Крючкова Ірина Володимирівна:
організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень
щодо: розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку
України на довго-, середньо- і короткостроковий період, Державної
програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий
період; підготовки стратегічних програмних документів економічного і
соціального розвитку України на довго- та середньостроковий
період; проведення моніторингу виконання послань Президента
України до Верховної Ради України, Програми діяльності Кабінету
Міністрів України; оцінки рівня виконання пріоритетів діяльності
Уряду, показників діяльності центральних органів виконавчої влади
щодо їх впливу на стан соціально-економічного розвитку держави; формування, реалізації та припинення виконання державних
цільових програм, проведення моніторингу та аналізу їх
упровадження; реалізації економічної політики в науково-технічній сфері; удосконалення методології макроекономічного аналізу та
прогнозування, здійснення аналізу та прогнозу міжгалузевих
пропорцій розвитку економіки; забезпечення економічної безпеки та детінізації економіки; здійснення аналізу стану та тенденцій основних параметрів
розвитку людського потенціалу, розроблення прогнозів чисельності
населення, його статево-вікової структури, рівня та якості життя; розроблення заходів та моніторингу реалізації державної
політики доходів населення, формування соціальних стандартів і
нормативів; проведення економічного аналізу пенсійної реформи та
прогнозування її впливу на розвиток економіки; розроблення механізму регулювання фонду оплати праці
підприємств-монополістів; розроблення пропозицій щодо реалізації економічної політики у
сфері освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури,
спорту, туризму, засобів масової інформації, природокористування
та охорони довкілля; формування та реалізації державної рентної політики. Координує взаємодію Міністерства з журналом "Економіка
України". Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
їй: департаменту стратегічного планування розвитку економіки; департаменту макроекономіки; департаменту розвитку соціальної та гуманітарної сфери; сектору координації роботи департаментів заступника
Міністра.".
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації та управління
змінами С.Л.Сторожук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: