open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
25.02.2009 N 6

Про бюджет Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності на 2009 рік

(Витяг)
Відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 ),
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ), "Про
внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу
світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення"
( 799-17 ) та з метою виконання у 2009 році функцій, покладених на
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
законодавством в умовах фінансової кризи, правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити бюджет Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на 2009 рік по доходах та
видатках на суму 7 837 134 тис.грн. з урахуванням очікуваного
залишку коштів на початок бюджетного року в розмірі
223 250 тис. гривень.
/.../
4. Виконавчим дирекціям відділень Фонду здійснювати
планування та видачу путівок для працівників, зайнятих на
підземних роботах, з розрахунку 50 путівок на 1000 працюючих
відповідно до пункту 1.1 постанови правління Фонду
від 30.10.2008 р. N 52 ( v0052598-08 ) "Про реалізацію Закону
України "Про підвищення престижності шахтарської праці".
/.../
6. Виконавчій дирекції Фонду, відділенням Фонду:
6.1. Постійно контролювати стан розрахунків Фонду зі
страхувальниками. Не допускати виникнення заборгованості за Фондом
з вини органів Фонду.
6.2. Систематично здійснювати моніторинг простроченої
заборгованості страхувальників по коштах Фонду, оперативно вживати
відповідних заходів щодо її стягнення. Не допускати економічно
необґрунтованого зростання заборгованості за страхувальниками.
6.3. З метою системного впорядкування бази даних Єдиного
реєстру страхувальників Фонду забезпечити виконання на всіх рівнях
в повному обсязі спільного наказу Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва, Державної
податкової адміністрації України, Державного комітету статистики
України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності і Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 07.12.2005 р. N 121/560/406 ( z1523-05 ) "Про затвердження
Порядку взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та
використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців".
6.4. Постійно висвітлювати роботу Фонду по наданню
матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим
особам в засобах масової інформації.
6.5. Протягом 2009 року здійснювати щоквартальний аналіз
виконання планових показників за статтями бюджету, кошторисів
витрат за статтею "Організаційно-управлінські заходи". На підставі
цих даних приймати відповідні рішення щодо покращення роботи
відділень Фонду.
6.6. Планування коштів Фонду для реалізації програми
відділення Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та
членів їх сімей на 2009 рік здійснювати на підставі проведеного
аналізу їх використання за звітний період та можливостей
страхувальників у зв'язку із фінансовою кризою.
/.../
13. З метою приведення окремих нормативних актів Фонду у
відповідність до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) продовжити на 2009 рік дію пунктів ... 4.2(*)
постанови правління Фонду від 27.12.2006 р. N 207 ( v0207598-06 )
зі змінами, внесеними постановою правління Фонду від 26.06.2007 р.
N 32 ( v0032598-07 ), щодо виплати допомоги при народженні дитини,
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
_______________

(*) Пункт 4.2 постанови правління Фонду від 27.12.2006 р.
N 207 ( v0207598-06 ): 4.2. Зупинити на 2007 рік дію таких
положень Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, затвердженої постановою правління Фонду
від 26.06.2001 р. N 16 ( v0016503-01 ), із змінами і доповненнями: - абзацу 1 пункту 1.4 стосовно догляду за малолітньою
дитиною, часткової компенсації витрат, пов'язаних із народженням
дитини; - абзацу 2 пункту 6.2, абзацу 1 та абзацу 5 пункту 6.7 в
частині виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку та абзацу 6 пункту 6.7 в
частині надання допомоги при народженні дитини; - абзацу 2 пункту 7.1 щодо відображення в звітах кількості
виплат допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, кількості випадків нарахування внесків до Пенсійного фонду
України за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, кількості одноразових та
щомісячних виплат при народженні дитини; - абзацу 7 пункту 7.2 в частині обліку виплат допомоги при
народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, а також суми внесків, які страхувальники повинні
нараховувати та сплачувати до Пенсійного фонду України за осіб,
які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
/.../
Голова правління О.В.Мірошниченко

Додаток N 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності

25.02.2009 N 6

БЮДЖЕТ

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності на 2009 рік

(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------ N п/п| Показники | Сума | -----+------------------------------------------------+---------| 1 |Очікуваний результат виконання бюджету | 223 250 | |за 2008 рік | | -----+------------------------------------------------+---------| 2 |Доходи: |7 613 884| -----+------------------------------------------------+---------| 2.1 |страхові внески, у тому числі: |6 771 622| -----+------------------------------------------------+---------| 2.1.1|нараховані страхувальниками на фонд оплати праці|3 962 952| -----+------------------------------------------------+---------| 2.1.2|утримані з найманих працівників, з/плата яких | 115 010 | |нижча прожиткового мінімуму | | -----+------------------------------------------------+---------| 2.1.3|утримані з найманих працівників, з/плата яких |2 693 660| |вища прожиткового мінімуму | | -----+------------------------------------------------+---------| 2.2 |надходження від сплати єдиного податку | 528 130 | -----+------------------------------------------------+---------| 2.3 |від часткової сплати за путівки | 200 198 | -----+------------------------------------------------+---------| 2.4 |інші надходження, у тому числі: | 113 934 | -----+------------------------------------------------+---------| 2.4.1|надходження на виплату допомоги в пільгових | 47 751 | |розмірах громадянам, які постраждали внаслідок | | |Чорнобильської катастрофи | | -----+------------------------------------------------+---------| 2.4.2|суми неприйнятих до заліку | 66 183 | |видатків, пені, пасивних доходів. | | -----+------------------------------------------------+---------| |Всього доходів із залишком |7 837 134| -----+------------------------------------------------+---------| 3 |Витрати: | | -----+------------------------------------------------+---------| 3.1 |по тимчасовій непрацездатності |4 216 240| -----+------------------------------------------------+---------| 3.2 |по вагітності і пологах |1 385 767| -----+------------------------------------------------+---------| 3.3 |на поховання | 35 173 | -----+------------------------------------------------+---------| 3.4 |резерв страхових коштів | 77 222 | -----+------------------------------------------------+---------| 3.5 |на оздоровчі заходи |1 628 298| -----+------------------------------------------------+---------| 3.6 |на організаційно-управлінські заходи |383 977 | -----+------------------------------------------------+---------| 3.7 |по виконанню обов'язків страховика | 80 437 | -----+------------------------------------------------+---------| 3.8 |на виплату допомоги громадянам, які постраждали | 30 020 | |внаслідок Чорнобильської катастрофи | | -----+------------------------------------------------+---------| |Всього витрат |7 837 134| -----+------------------------------------------------+---------| 4 |Фонд оплати праці (млн.грн.) |313 000 | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: