open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
19.09.2005 N 4гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 4гн ( v_004900-12 ) від 19.12.2012 }
Про організацію прокурорського нагляду

за додержанням законів органами, які проводять

дізнання та досудове слідство
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 4гн-1 ( v04-1900-05 ) від 15.11.2005

N 7гн-1 ( v07-4900-05 ) від 28.12.2005

N 4гн-2 ( v0004900-07 ) від 03.07.2007

N 4гн-3 ( v0004900-08 ) від 28.05.2008

N 1/2гн-1 ( v01_2900-11 ) від 18.03.2011

N 4гн-4 ( v0004900-11 ) від 08.06.2011

N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011

N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }

З метою забезпечення належної організації нагляду за
додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове
слідство, керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, начальникам
структурних підрозділів Генеральної прокуратури України,
прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, міським,
районним, районним у містах, міжрайонним, а також прирівняним до
них прокурорам з метою попередження та усунення порушень закону на
всіх стадіях досудового провадження у кримінальних справах
забезпечити: Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
1.1. Єдину систему організації прокурорського нагляду за
додержанням законів усіма органами, які проводять дізнання та
досудове слідство, незалежно від їх відомчої належності.
1.2. Безумовне реагування на виявлені порушення закону з часу
надходження заяви, повідомлення про злочин до прийняття
остаточного рішення у справі.
1.3. Своєчасне поновлення порушених прав і законних інтересів
учасників кримінального процесу, вжиття вичерпних заходів щодо
забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків громадянам,
підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм
власності, державним та комунальним інтересам, розшуку майна,
яке стало предметом злочинного посягання, а також усунення причин
та умов, які сприяли вчиненню злочину. Пункт 1.3 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 4гн-4
( v0004900-11 ) від 08.06.2011 }
2. Прокурорам усіх рівнів забезпечити виконання вимог закону
при прийманні, розгляді та вирішенні в органах прокуратури України
заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, а
також законність і обґрунтованість прийнятих рішень.
2.1. Щомісячно перевіряти повноту реєстрації, законність
розгляду та вирішення заяв і повідомлень про злочини у кожному
правоохоронному органі. Забезпечуючи комплексний підхід,
використовувати дані органів державного нагляду та контролю,
повідомлення засобів масової інформації, звернення, дані
лікувальних закладів і судово-медичних бюро, підприємств, установ,
організацій тощо.
2.2. При надходженні повідомлень про злочини проти основ
національної безпеки України, терористичні акти, бандитизм;
катастрофи, аварії, вибухи, пожежі та інші події, внаслідок яких
заподіяно значну матеріальну шкоду або сталася загибель людей,
умисні вбивства, вчинені при обтяжуючих обставинах і в умовах
неочевидності, та інші тяжкі злочини, вчинені організованими
групами та злочинними організаціями, службовими особами, які
займають особливо відповідальне становище, іноземцями, народними
депутатами України, суддями, керівниками правоохоронних органів і
вчинених проти них, а також стосовно журналістів у разі
перешкоджання законній професійній діяльності та про інші злочини,
які набули у суспільстві негативного резонансу, терміново
інформувати про це прокурорів вищого рівня спеціальним
повідомленням. Прокурорам районів у містах про вказані злочини
також інформувати прокурорів міст з районним поділом. { Абзац
перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 1/2гн-1 ( v01_2900-11 ) від 18.03.2011 } В інформаціях викладати обставини та ознаки злочину, за якими
порушено кримінальну справу, дані про підозрювану (обвинувачену)
особу, застосований запобіжний захід, заподіяну шкоду.
2.3. Керівникам прокуратур або їх заступникам у зазначених
випадках особисто виїжджати на місце події, вживати заходів до
якісного проведення огляду, організації невідкладних першочергових
слідчих та оперативно-розшукових дій для розкриття злочину.
{ Абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 } Керівник прокуратури приймає рішення про виїзд на місце за
фактами смерті з ознаками насильства у кожному конкретному випадку
з урахуванням відомих обставин, керуючись резонансністю, ступенем
суспільної небезпеки, іншою нагальною необхідністю, забезпечує
законність при прийнятті рішення в порядку ст. 97 КПК України
( 1002-05 ) та правильність кваліфікації. { Частина 2 пункту 2.3 в
редакції Наказу Генеральної прокуратури N 4гн-2 ( v0004900-07 )
від 03.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
3. Нагляд за законністю при прийманні, реєстрації та
вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що
готуються, при провадженні дослідчих перевірок і досудовому
слідстві органами прокуратури покласти на прокурорів міст, районів
і прирівняних до них, управління нагляду за розслідуванням
кримінальних справ слідчими органів прокуратури Генеральної
прокуратури України та відповідні галузеві відділи прокуратур
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
Дніпровської екологічної прокуратури, прокуратур військових
регіонів та Військово-Морських Сил України. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної
прокуратури N 4гн-1 ( v04-1900-05 ) від 15.11.2005, N 3/2/1гн
( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
3.1. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації
та вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що
готуються, при провадженні дослідчих перевірок, дізнанні та
досудовому слідстві органами внутрішніх справ, податкової міліції,
СБУ (окрім головних управлінь (відділів) по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю, слідчих підрозділів військової
контррозвідки), охорони державного і митного кордонів України
покласти на прокурорів міст, районів і прирівняних до них
прокурорів та на управління (відділи) нагляду за додержанням
законів органами внутрішніх справ, податкової міліції, СБУ,
Державних митної та прикордонної служб України при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства
Генеральної прокуратури України та відповідні галузеві підрозділи
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, Дніпровської екологічної прокуратури. Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної
прокуратури N 4гн-1 ( v04-1900-05 ) від 15.11.2005, N 3/2/1гн
( v03_2900-11 ) від 04.10.2011, N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від
12.07.2012 }
3.2. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації
та вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що
готуються, при провадженні дослідчих перевірок, дізнання та
досудового слідства органами внутрішніх справ на транспорті,
розслідуванням кримінальних справ слідчими спеціалізованих
прокуратур з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері
покласти на спеціалізованих прокурорів з нагляду за додержанням
законів у транспортній сфері, Головне управління захисту прав і
свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та
злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України та
на відповідні структурні підрозділи прокуратур Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Пункт 3.2 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 1гн-2
( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
3.3. Нагляд за розслідуванням кримінальних справ слідчими
спеціалізованих прокуратур з нагляду за додержанням законів у
природоохоронній сфері покласти на спеціалізованих прокурорів з
нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері та на
підрозділи нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими
органів прокуратури Генеральної прокуратури України, прокуратур
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Пункт 3.3 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 1гн-2
( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
3.4. Нагляд за додержанням законів при розслідуванні
кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми та за їх
участю, а також справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені
особами, котрі не досягли віку, з якого можлива кримінальна
відповідальність, покласти на прокурорів міст та районів і
прирівняних до них прокурорів та на управління (відділи) нагляду
за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства
Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
3.5. Розгляд і вирішення заяв, повідомлень про злочини,
вчинені працівниками правоохоронних органів (за винятком
працівників прокуратури) при провадженні ними
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства,
покласти на прокурорів міст і районів, підрозділи нагляду за
додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання та досудове слідство, Генеральної прокуратури
України та прокуратур обласного рівня. Нагляд за додержанням законів при розслідуванні кримінальних
справ стосовно зазначених осіб покласти на прокурорів міст і
районів, підрозділи нагляду за розслідуванням кримінальних справ
слідчими органів прокуратури Генеральної прокуратури України та
прокуратур обласного рівня. Пункт 3.5 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 4гн-1
( v04-1900-05 ) від 15.11.2005 )
3.6. Розгляд заяв і повідомлень про підслідні органам
прокуратури злочини у сферах охорони і збереження водних ресурсів,
земельних відносин, які вчинені на території річки Дніпро, її
водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон,
прибережних захисних смуг, а також про злочини у цих сферах,
вчинені працівниками піднаглядних екологічним прокурорам
правоохоронних органів, провадження досудового слідства у вказаній
категорії кримінальних справ та прокурорський нагляд за його
законністю покласти на екологічних прокурорів та відповідні
галузеві підрозділи Дніпровської екологічної прокуратури. Наказ доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
3.7. Нагляд за додержанням законів при розслідуванні
кримінальних справ про злочини, вчинені у виправних та виховних
колоніях, виправних центрах, тимчасових слідчих ізоляторах на
території виправних колоній, лікувально-трудових профілакторіях, у
тому числі й працівниками цих установ, які підслідні органам
прокуратури, покласти на відповідних територіальних прокурорів та
на підрозділи нагляду за розслідуванням кримінальних справ
слідчими органів прокуратури Генеральної прокуратури України та
прокуратур обласного рівня. { Пункт 3 доповнено підпунктом згідно
з Наказом Генеральної прокуратури N 4гн-3 ( v0004900-08 ) від
28.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
4. Особливу увагу приділяти своєчасності, якості та повноті
проведення дослідчих перевірок, обґрунтованості прийнятого
рішення. Запобігати зволіканню з порушенням кримінальної справи за
наявності очевидних ознак злочину. Негайно скасовувати постанови
за малозначними фактами, які лише формально містять ознаки
злочинів. Не допускати випадків порушення кримінальної справи за
фактом вчинення злочину при встановленні особи, яка його скоїла.
{ Пункт 4 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 4гн-3
( v0004900-08 ) від 28.05.2008 }
4.1. З метою підвищення ефективності діяльності слідчого
апарату органів прокуратури запроваджувати спеціалізацію слідчих.
Провадження досудового слідства у складних, багатоепізодних
справах доручати найбільш досвідченим працівникам. По кожній
кримінальній справі затверджувати детальний план досудового
слідства та контролювати його виконання. Активно використовувати право слідчого на залучення
спеціалістів при розслідуванні кримінальних справ. За необхідності створювати міжвідомчі та за погодженням з
Генеральною прокуратурою України - міжрегіональні слідчі групи за
участю працівників органів внутрішніх справ, податкової міліції,
органів Служби безпеки України.
5. Своєчасно перевіряти законність затримання підозрюваних і
застосування запобіжних заходів, особливо - взяття під варту,
виходячи з того, що такі дії пов'язані з обмеженням
конституційного права громадян на свободу й особисту
недоторканість. Запобігати випадкам незаконного адміністративного
затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів. { Пункт 5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 4гн-3 ( v0004900-08 ) від 28.05.2008 }
{ Пункт 5.1 виключено на підставі Наказу Генеральної
прокуратури N 7гн-1 ( v07-4900-05 ) від 28.12.2005 }

5.1. Ретельно перевіряти необхідність застосування
запобіжного заходу - взяття під варту, при потребі особисто
допитувати підозрюваного чи обвинуваченого, а неповнолітнього - в
усіх випадках. Рішення про відмову в погодженні подання про взяття під варту
викладати із зазначенням мотивів на цьому документі.
5.2. У кожному випадку продовження строків слідства та
тримання обвинувачених під вартою проводити відповідну перевірку,
результати розглядати на оперативних нарадах. При встановленні
фактів тяганини у розслідуванні кримінальних справ вирішувати
питання про відповідальність винних працівників.
6. При вирішенні питань щодо санкціонування постанов та
погодження подань слідчих про проведення обшуків, виїмок,
накладення арешту на кореспонденцію, зняття інформації з каналів
зв'язку, надання дозволу на направлення спеціальних підрозділів
для забезпечення проведення слідчих дій у порядку, передбаченому
частиною п'ятою статті 13 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ),
ретельно перевіряти наявність підстав для їх проведення. { Абзац
перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 } Принципово реагувати на всі факти порушення порядку та умов
проведення і фіксації результатів обшуку, огляду та виїмки
кореспонденції, дослідження інформації, знятої з каналу зв'язку. Дозвіл на направлення спеціальних підрозділів міліції для
забезпечення проведення слідчих дій у порядку, передбаченому
частиною п'ятою статті 13 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ),
надавати Генеральному прокурору України, його першому заступнику,
заступникам відповідно до розподілу обов'язків, керівникам
відповідних самостійних структурних підрозділів (у випадку
розслідування кримінальної справи слідчими центральних апаратів
органів досудового слідства), прокурорам Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському
екологічному прокурору або виконувачам їх обов'язків (у випадку
розслідування кримінальної справи слідчими слідчих органів
обласного та районного рівнів). { Пункт 6 доповнено абзацом третім
згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 )
від 12.07.2012 }
7. Вважати одним із пріоритетів у роботі прокурорів, органів
досудового слідства та дізнання захист прав і законних інтересів
потерпілих, державної і комунальної власності від протиправних
посягань, забезпечення повного відшкодування завданої злочинами
шкоди, витрат на стаціонарне лікування потерпілих, виявлення
та усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів. Заходи із забезпечення відшкодування завданих злочинами
збитків вживати ще на стадіях дослідчої перевірки та дізнання. Пункт 7 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 4гн-4
( v0004900-11 ) від 08.06.2011 }
8. Вживати заходів до підвищення якості досудового слідства.
У кожному випадку невідкладно вивчати причини відкликання
кримінальної справи прокурором у порядку ст. 232 ч. 4 КПК України
( 1002-05 ), повернення її судом на додаткове розслідування чи у
порядку ст. 249-1 КПК України ( 1003-05 ). При встановленні фактів
грубого порушення слідчим вимог матеріального чи процесуального
права, відсутності належного прокурорського нагляду за
розслідуванням справи вирішувати питання про відповідальність
винних осіб. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 4гн-3 ( v0004900-08 ) від 28.05.2008 }
8.1. З метою запобігання порушенням законності при проведенні
досудового слідства перевіряти у встановлені законом строки всі
процесуальні рішення. Невідкладно скасовувати незаконні та
необґрунтовані постанови про зупинення та закриття кримінальних
справ. При згоді із закриттям кримінальної справи з реабілітуючих
підстав, у якій особі пред'являлося обвинувачення, упродовж трьох
днів направляти справу прокурору обласного рівня. Прокурорам
районів у містах ці справи направляти через прокуратуру міста з
районним поділом. { Абзац другий пункту 8.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 1/2гн-1 ( v01_2900-11 )
від 18.03.2011 }
9. Невідкладно вживати заходів реагування щодо службових
осіб, винних у незаконному притягненні громадян до кримінальної
відповідальності. У місячний термін такі справи із затвердженим
прокурором обласного рівня висновком і долученням документів
реагування надсилати до Генеральної прокуратури України.
9.1. Забезпечити неупереджений та об'єктивний розгляд скарг
учасників процесу на дії та рішення органів дізнання та слідчих.
Вживати вичерпних заходів щодо усунення виявлених порушень
законів. Заяви щодо фальсифікації матеріалів дослідної перевірки або
кримінальної справи, застосування погроз, фізичного насильства,
інших незаконних методів дізнання та досудового слідства
перевіряти з прийняттям рішення в порядку ст. 97 КПК України
( 1002-05 ). Постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
долучати до матеріалів кримінальної справи.
10. Систематично перевіряти стан збереження речових доказів,
направлення їх до суду чи інших органів відповідно до прийнятих у
справі рішень. Доручати проведення таких перевірок керівникам
слідчих підрозділів. За фактами неналежного зберігання речових доказів, їх втрати,
знищення чи пошкодження, а також у випадках привласнення чи
розтрати проводити перевірки та приймати рішення в порядку ст. 97
КПК України ( 1002-05 ).
11. Засобами прокурорського нагляду домагатися підвищення
відповідальності керівників слідчих підрозділів та органів
дізнання. За неналежне виконання своїх процесуальних повноважень
щодо контролю за законністю дій слідчих і дізнавачів, за якісним
розслідуванням і розкриттям злочинів принципово реагувати.
Використовувати передбачене ст. 30 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) право надання доручень щодо проведення
перевірок.
12. Прокурорам усіх рівнів вживати заходів для забезпечення
достовірності статистичних показників стану дізнання та досудового
слідства. Практикувати здійснення взаємозвірок показників із
статистичними даними у відповідних статистичних управліннях
внутрішніх справ.
13. Основними критеріями оцінки ефективності прокурорського
нагляду за додержанням законів у діяльності органів, які проводять
дізнання та досудове слідство, та слідства прокуратури визначити: - своєчасне вжиття заходів щодо недопущення порушення прав і
свобод людини і громадянина, їх поновлення та притягнення винних
осіб до встановленої законом відповідальності; - додержання законності при реєстрації, вирішенні заяв і
повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, забезпечення
достовірності показників щодо стану злочинності, слідства і
дізнання; - забезпечення безумовного додержання вимог закону про повне,
всебічне й об'єктивне дослідження всіх обставин справи; своєчасне
скасування незаконних і необґрунтованих рішень у кримінальних
справах.
14. Надавати підпорядкованим прокурорам та слідчим практичну
допомогу в організації розкриття особливо тяжких і тяжких
злочинів, розслідуванні складних кримінальних справ, а також в
організації прокурорського нагляду.
15. Заслуховувати на засіданнях колегії, оперативних нарадах
звіти прокурорів, їх заступників, керівників управлінь і відділів
про стан нагляду за додержанням законів органами слідства і
дізнання, результати перевірок з цих питань.
16. Забезпечувати якісне навчання прокурорів і слідчих.
Щоквартально проводити навчально-методичні семінари. Висвітлювати
у журналі "Вісник прокуратури" позитивний досвід розслідування
окремих категорій злочинів, використання можливостей судових
експертиз та інші проблемні питання. Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 } Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
і прирівняним до них прокурорам. Довести наказ до відома
прокурорсько-слідчих працівників. Наказ Генерального прокурора України від 20 квітня 2004 року
N 4/1гн ( v04_1900-04 ) "Про організацію прокурорського нагляду за
додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове
слідство" вважати таким, що втратив чинність.

Генеральний прокурор України
державний радник юстиції 1 класу С.М.Піскун

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: