open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.01.2006 N 2гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 2гн ( v_002900-11 ) від 15.12.2011 }
Про організацію роботи з кадрами

в органах прокуратури України

{ Зміни до Наказу див. в Наказі Генеральної

прокуратури

N 820ц ( v0820900-08 ) від 21.04.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Генеральної прокуратури

N 2гн-1 ( v0002900-08 ) від 30.09.2008

N 10гн-1 ( v10_1900-09 ) від 11.12.2009

N 2гн-2 ( v0002900-10 ) від 02.04.2010

N 2гн-3/10гн-4 ( v3_10900-10 ) від 04.10.2010

N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від 24.02.2011

N 1/2гн-1 ( v01_2900-11 ) від 18.03.2011

N 2гн-5 ( v0002900-11 ) від 09.06.2011

N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }

З метою забезпечення належного виконання поставлених перед
органами прокуратури України завдань, визначення основних засад і
напрямів в організації кадрового забезпечення, удосконалення
роботи з добору, розстановки, професійної підготовки та виховання
кадрів, керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, ректору
Академії прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам
регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровському
екологічному прокурору, керівникам структурних підрозділів
апаратів, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них
прокурорам, а також військовим прокурорам гарнізонів розглядати
забезпечення правильного добору, розстановки, професійної
підготовки та виховання кадрів як ефективний засіб успішного
виконання покладених на органи прокуратури завдань щодо
утвердження верховенства права, зміцнення законності, захисту прав
і свобод громадян та інтересів держави. { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 } Організацію роботи з кадрами вважати одним із основних
службових обов'язків. Підвищити вимогливість до кадрів, домагатися, щоб на
прокурорсько-слідчих посадах працювали професійно підготовлені,
принципові, компетентні, добросовісні, з високими моральними
якостями працівники, здатні за станом здоров'я успішно виконувати
обов'язки працівника прокуратури. Створювати у кожному колективі атмосферу доброзичливості,
відданості дорученій справі, зосереджувати зусилля на
удосконаленні стилю і методів роботи, досягненні позитивних
результатів у запобіганні та усуненні порушень законів.
1.1. При комплектуванні кадрами органів прокуратури неухильно
дотримуватись вимог, визначених Законом України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), та зважати на те, що працівник прокуратури не може
бути членом політичних партій та рухів, брати участь у політичній
діяльності, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової,
педагогічної і творчої. Не можуть бути прийняті на посаду
прокурора або слідчого прокуратури особи, які раніше засуджувалися
за вчинення злочинів або на яких накладались адміністративні
стягнення за вчинення корупційних правопорушень, за винятком
реабілітованих. { Абзац перший підпункту 1.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 10гн-1 ( v10_1900-09 )
від 11.12.2009 } Питання щодо прийняття на прокурорсько-слідчі посади
вирішувати лише після проведення спеціальної перевірки, у тому
числі щодо відомостей, поданих претендентом на посаду особисто, в
обсязі та порядку, передбачених статтею 9 Закону України "Про
засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ). Організація
проведення спеціальної перевірки покладається на керівника
прокуратури, на зайняття посади в якій претендує особа. { Абзац
другий підпункту 1.1 в редакції Наказу Генеральної прокуратури
N 10гн-1 ( v10_1900-09 ) від 11.12.2009 } Призначення на посади помічників прокурорів і слідчих з
числа осіб, які не мають досвіду роботи за фахом, проводити
відповідно до вимог Положення про порядок стажування в органах
прокуратури України після проходження ними стажування на умовах
строкової трудової угоди до одного року на підставі рішення
атестаційної комісії щодо їх придатності за діловими і моральними
якостями до самостійної роботи. { Абзац третій підпункту 1.1 в
редакції Наказів Генеральної прокуратури N 10гн-1 ( v10_1900-09 )
від 11.12.2009, N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від 24.02.2011 } При укладенні трудових угод з працівниками, які приймаються
на роботу в органи прокуратури, обумовлювати передбачені чинним
законодавством обмеження, спрямовані на запобігання та протидію
корупції в органах прокуратури. { Абзац четвертий підпункту 1.1 в
редакції Наказу Генеральної прокуратури N 10гн-1 ( v10_1900-09 )
від 11.12.2009 } Забезпечити прийняття Присяги працівника прокуратури
відповідно до встановленого Порядку у місячний термін після
призначення на прокурорсько-слідчу посаду. { Підпункт 1.1 пункту 1
доповнено абзацом згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від 24.02.2011 } Вважати обов'язком кожного прокурора і слідчого неухильне
дотримання у службовій діяльності та особистій поведінці вимог
Присяги працівника прокуратури. { Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено
абзацом згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-4
( v02_4900-11 ) від 24.02.2011 } При комплектуванні колективів прокуратур усіх рівнів
дотримуватись раціонального співвідношення досвідчених і молодих
кадрів. { Абзац підпункту 1.1 в редакції Наказів Генеральної
прокуратури N 10гн-1 ( v10_1900-09 ) від 11.12.2009, N 2гн-4
( v02_4900-11 ) від 24.02.2011 }
1.2. Щорічно до 15 квітня забезпечувати подання до кадрових
підрозділів посадовими особами і працівниками органів прокуратури
відомостей стосовно себе і членів своєї сім'ї про майно, доходи,
витрати, зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за
кордоном, у порядку та обсягах, визначених законами та іншими
нормативно-правовими актами. У разі неподання або подання
недостовірних відомостей вирішувати питання про дисциплінарну
відповідальність працівника. Особи, які претендують на посади в органах прокуратури,
надають інформації про доходи стосовно себе і членів своєї сім'ї,
джерела цих доходів та зобов'язання фінансового характеру, у тому
числі за кордоном. У разі неподання або подання недостовірних
відомостей особа не може бути призначена на посаду, а призначена
особа підлягає звільненню. Підпункт 1.2 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 10гн-1
( v10_1900-09 ) від 11.12.2009 }
1.3. Забезпечити організацію стажування працівників, які не
мають досвіду роботи за фахом, відповідно до Положення про порядок
стажування в органах прокуратури України ( v0080900-09 ). Підпункт 1.3 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 10гн-1
( v10_1900-09 ) від 11.12.2009 }
1.4. Апарати Генеральної прокуратури України та прокуратур
обласного рівня укомплектовувати за рахунок працівників, які: - до призначення на посаду в апарат прокуратури обласного
рівня мають стаж роботи в органах прокуратури не менше трьох
років. Питання щодо призначення в апарат Генеральної прокуратури
вирішувати з урахуванням висновків управління внутрішньої безпеки;
{ Абзац другий підпункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 10гн-1 ( v10_1900-09 ) від
11.12.2009 } - до призначення на посаду в апарат Генеральної прокуратури
України - не менше п'яти років в органах прокуратури, у тому числі
працювали у прокуратурах обласного рівня чи на посадах
міськрайпрокурорів. Висунення на зазначені посади провадити за рекомендаціями
керівників структурних підрозділів, узгодженими із заступником
прокурора обласного рівня чи заступником Генерального прокурора
України, та рішеннями атестаційних комісій. Дострокова атестація
може не проводитися, якщо з часу попередньої пройшло не більше
одного року. { Частина друга підпункту 1.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-08 )
від 30.09.2008 } Підпункт 1.4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від 24.02.2011 }
2. Заступникам Генерального прокурора України, начальнику
Головного управління кадрового забезпечення Генеральної
прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, Дніпровському екологічному
прокурору:
2.1. З метою формування висококваліфікованого кадрового
складу органів прокуратури України постійно вивчати професійні та
організаторські здібності прокурорів і слідчих, практикувати їх
психологічне тестування, у першу чергу кандидатів на керівні
посади, а також претендентів для вступу до Національної академії
прокуратури України та на стажування в органах прокуратури.
Результати психологічного тестування використовувати під час
проведення атестацій, вирішення питань щодо зарахування до
кадрового резерву та заміщення вакансій. Пункт 2.1 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 2гн-2
( v0002900-10 ) від 02.04.2010 }
2.2. На посади керівників прокуратур та структурних
підрозділів висувати найбільш підготовлених працівників, які мають
системні професійні знання, опанували основні напрями
прокурорсько-слідчої діяльності, успішно виконують службові
обов'язки, проявляють ініціативу, діловитість, підвищують свій
професійний рівень, як правило, перебувають у кадровому резерві.
{ Підпункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-08 ) від 30.09.2008 } Призначення на посади заступників прокурорів обласного
рівня, міськрайпрокурорів провадити після проходження навчання у
Національній академії прокуратури України та за результатами
перевірки підготовленості кандидатів до виконання обов'язків за
цими посадами з урахуванням висновків управління внутрішньої
безпеки Генеральної прокуратури України. { Підпункт 2.2 доповнено
частиною другою згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-1
( v0002900-08 ) від 30.09.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від
24.02.2011 }
2.3. В органах прокуратури створюється кадровий резерв для
висунення на керівні посади, заміщення посад у структурних
підрозділах центрального, обласних апаратів та Національній
академії прокуратури України. Пункт 2.3 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 2гн-5
( v0002900-11 ) від 09.06.2011 }
2.4. Формування, підготовка та використання кадрового
резерву, а також контроль за організацією цієї роботи здійснюється
відповідно до Положення про роботу з кадровим резервом в органах
прокуратури України" ( v0061900-11 ). Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, Дніпровському екологічному
прокурору, ректору Національної академії прокуратури України,
міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам та
довести до відома всіх прокурорсько-слідчих працівників. Підпункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-08 ) від 30.09.2008, в редакції
Наказу Генеральної прокуратури N 2гн-5 ( v0002900-11 ) від
09.06.2011 }
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
2.5. Забезпечити стабільність керівного складу органів
прокуратури, не допускати випадків необґрунтованого дострокового
переміщення та звільнення міськрайпрокурорів. На наступний строк повноважень рекомендувати лише тих
прокурорів, які забезпечують належну ефективність
прокурорсько-слідчої діяльності, проявили необхідні якості
керівника, самостійні у прийнятті рішень, мають авторитет та за
результатами атестації відповідають займаним посадам, як правило,
після вивчення цих питань з виїздом на місце працівників
Генеральної прокуратури України. { Частина друга підпункту 2.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 2гн-1 ( v0002900-08 ) від 30.09.2008 } Подання про звільнення міськрайпрокурорів надсилати до
Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за місяць до
закінчення строку їх повноважень одночасно з представленням
кандидатур на заміщення вивільнених посад. У разі дострокового
звільнення міськрайпрокурора подання повинні містити конкретні
обгрунтування причин звільнення. { Частина третя підпункту 2.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 2гн-1 ( v0002900-08 ) від 30.09.2008 }
3. Керівникам органів прокуратури, головам атестаційних
комісій та кадровим підрозділам усіх рівнів атестування
прокурорських кадрів проводити на високому організаційному та
правовому рівні, на засадах колегіальності, гласності,
принциповості, об'єктивності та неупередженості в оцінці ділових,
особистих і морально-психологічних якостей працівників та їх
кваліфікаційного рівня. Розглядати атестування як засіб визначення рівня професійної
підготовки, відповідності обійманим посадам, перспектив просування
працівника по службі та шляхів підвищення кваліфікації і зміцнення
службової дисципліни. Практикувати систематичне заслуховування на засіданнях
атестаційних комісій звітів керівників усіх рівнів про стан
профілактично-виховної роботи у підпорядкованих колективах,
підготовку кадрового резерву, контролю за виконанням працівниками
рекомендацій атестаційної комісії, організації стажування молодих
фахівців тощо. { Пункт 3 доповнено абзацом 3 згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від 24.02.2011 }
4. Головному управлінню кадрового забезпечення, керівникам
органів прокуратури забезпечити ефективне функціонування єдиної
системи підготовки і підвищення кваліфікації прокурорів і слідчих,
яка включає цільову підготовку у базових вищих навчальних
юридичних закладах, стажування молодих спеціалістів та інших
працівників, які не мають досвіду практичної роботи, самостійне
навчання, проведення постійно діючих семінарів, науково-практичних
конференцій, стажувань у структурних підрозділах, кабінетах
криміналістики, навчання в Інституті підвищення кваліфікації
кадрів Академії прокуратури України. Вважати організацію безперервного навчання важливим чинником
поліпшення якості кадрового складу органів прокуратури, обов'язком
кожного працівника.
4.1. Визначати щорічну і на перспективу потребу в кадрах на
прокурорсько-слідчі посади. Пропозиції для формування замовлення
навчальним закладам на наступний рік надсилати до Генеральної
прокуратури України до 30 грудня кожного року.
4.2. Забезпечувати якісний добір абітурієнтів для вищих
навчальних юридичних закладів. Рекомендації для вступу на навчання
надавати насамперед особам, які успішно пройшли тестування, мають
певний життєвий досвід, високий рівень освітньої підготовки,
схильність до прокурорсько-слідчої діяльності і в змозі за станом
здоров'я займатися нею. Добір абітурієнтів для Академії прокуратури України
здійснювати за рахунок вищих навчальних закладів 3-4 рівня
акредитації.
4.3. Підтримувати постійні зв'язки з вищими навчальними
закладами, з якими Генеральна прокуратура України перебуває у
договірних відносинах щодо підготовки фахівців, допомагати у
розробці і впровадженні спеціальних навчальних програм з
урахуванням потреб прокурорсько-слідчої практики. Проводити
необхідну організаційну та виховну роботу зі студентами базових
вузів упродовж усього періоду навчання, забезпечувати належний
рівень проходження ними практики в органах прокуратури. Розвивати співробітництво з Академією прокуратури України, її
інститутами та галузевими кафедрами, надавати необхідні
інформаційні та практичні матеріали. Залучати до навчальних
процесів найбільш підготовлених, досвідчених прокурорів і слідчих.
4.4. Ректору Академії прокуратури України забезпечити
подальший розвиток і удосконалення системи навчання та підвищення
кваліфікації з максимальним наближенням навчальної та наукової
роботи до прокурорсько-слідчої практики.
4.5. Підвищення кваліфікації працівників в Академії
прокуратури України проводити не рідше одного разу на п'ять років.
4.6. Керівникам структурних підрозділів Генеральної
прокуратури України, прокурорам обласного, міського та районного
рівнів систематично організовувати заняття з підвищення
кваліфікації підлеглих працівників, ініціювати участь у навчальних
заходах професорсько-викладацького складу Національної академії
прокуратури України. { Підпункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-08 ) від
30.09.2008 }
4.7. Відповідальність за участь працівників Генеральної
прокуратури України у проведенні занять, що передбачені розкладами
Національної академії прокуратури України, покласти на начальників
Головних управлінь та інших самостійних структурних підрозділів.
{ Пункт 4 доповнено підпунктом 4.7 згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-08 ) від 30.09.2008 }
5. Керівникам та кадровим підрозділам прокуратур усіх рівнів
забезпечувати контроль за дотриманням підпорядкованими
працівниками положень Присяги, службової та трудової дисципліни,
проводити профілактично-виховну роботу, принципово і своєчасно
реагувати на випадки порушень ними закону та Присяги, неналежного
виконання службових обов'язків, негідної поведінки чи скоєння
вчинку. { Абзац 1 пункту 5 в редакції Наказу Генеральної
прокуратури N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від 24.02.2011 } Невідкладно повідомляти керівників і кадрові підрозділи
прокуратур вищого рівня та управління внутрішньої безпеки
Генеральної прокуратури України про протиправні дії стосовно
працівників прокуратури або вчинені ними правопорушення з ознаками
корупції, злочини чи інші ганебні вчинки. Прокурорам районів у
містах указані дані надавати також прокурорам міст з районним
поділом. { Абзац другий пункту 5 в редакції Наказу Генеральної
прокуратури N 10гн-1 ( v10_1900-09 ) від 11.12.2009; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури N 2гн-4
( v02_4900-11 ) від 24.02.2011, N 1/2гн-1 ( v01_2900-11 ) від
18.03.2011 } Проводити за такими фактами службові розслідування,
встановлювати причини і умови їх вчинення. Висновки за наслідками
службових розслідувань копії наказів про притягнення до
дисциплінарної відповідальності та інформацію щодо порушення чи
відмови в порушенні кримінальних справ стосовно працівників
прокуратури, результатів досудового слідства, закриття справ,
направлення їх до суду, результатів судового розгляду та рішень
про притягнення прокурорів та слідчих до адміністративної
відповідальності надсилати до управління внутрішньої безпеки
Генеральної прокуратури України у триденний строк. { Абзац
пункту 5 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 10гн-1
( v10_1900-09 ) від 11.12.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від
24.02.2011 } При проведенні перевірок і розслідувань домагатись повного,
всебічного і об'єктивного встановлення обставин подій, забезпечити
правильне застосування нормативних актів, що передбачають
дисциплінарну та іншу відповідальність. Не допускати упередженості
та порушень прав працівника, стосовно якого вирішується питання
про притягнення до дисциплінарної відповідальності. У разі порушення прокурорсько-слідчими працівниками Присяги,
вчинення ними корупційних дій, інших ганебних вчинків, принципово
вирішувати питання про притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності, аж до звільнення з органів прокуратури, у тому
числі з позбавленням класного чину, відповідно до пункту 2
частини 2 статті 46-2 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ). Невідкладно інформувати управління внутрішньої
безпеки Генеральної прокуратури України про причини та підстави
застосування до осіб, які скоїли інші ганебні вчинки, заходів
впливу, не пов'язаних із звільненням. { Пункт 5 доповнено абзацом
п'ятим згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 10гн-1
( v10_1900-09 ) від 11.12.2009; в редакції Наказу Генеральної
прокуратури N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від 24.02.2011 } Про звільнення працівника прокуратури з посади у зв'язку з
притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення,
пов'язане з порушенням обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини
першої статті 4, статтею 5 Закону України "Про засади запобігання
та протидії корупції" ( 1506-17 ) керівник прокуратури, який видав
наказ про звільнення, у триденний строк письмово повідомляє суд,
що постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про
накладення адміністративного стягнення за корупційне
правопорушення. { Пункт 5 доповнено абзацом шостим згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-3/10гн-4 ( v3_10900-10 ) від
04.10.2010 } Керівник прокуратури районного рівня невідкладно інформує
прокурора вищого рівня про звільнення з зазначених підстав
державних службовців. Керівник прокуратури обласного рівня про
звільнення з зазначених підстав прокурорсько-слідчих працівників
або державних службовців невідкладно інформує Головне управління
кадрового забезпечення, яке у триденний термін забезпечує
надсилання відповідної інформації до Головного управління
державної служби України стосовно прокурорсько-слідчих
працівників, які працювали у прокуратурах районного, обласного
рівнів, у Генеральній прокуратурі України. { Пункт 5 доповнено
абзацом сьомим згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 2гн-3/10гн-4 ( v3_10900-10 ) від 04.10.2010 } У разі поновлення на роботі в органах прокуратури України
особи, звільненої з підстав передбачених Дисциплінарним статутом
або законодавством про працю, невідкладно повідомляти Генеральну
прокуратуру України. { Пункт 5 доповнено абзацом 8 згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від
24.02.2011 } Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату
Генеральної прокуратури України повідомляти управління внутрішньої
безпеки про надходження звернень чи іншої інформації щодо
зловживань службовим становищем або негідної поведінки працівників
прокуратури. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 10гн-1 ( v10_1900-09 ) від 11.12.2009;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 2гн-4 ( v02_4900-11 ) від 24.02.2011 }
5.1. Активно використовувати систему заохочень, у тому числі
преміювання та встановлення надбавок, як засіб стимулювання
сумлінної, інтенсивної та ефективної праці.
5.2. Постійно дбати про поліпшення умов праці, побуту і
відпочинку працівників, приділяти увагу питанням їх матеріального
і соціального захисту. Проявляти турботу до ветеранів органів прокуратури, їх сімей,
родин працівників, які втратили працездатність, постраждали чи
загинули при виконанні службових обов'язків, підтримувати з ними
зв'язок, надавати допомогу у вирішенні соціально-побутових питань.
6. Прокурори обласного рівня особисто керують кадровими
підрозділами та несуть персональну відповідальність за організацію
роботи з добору, розстановки, професійної підготовки та виховання
кадрів. На посади керівників кадрових підрозділів висувати лише
працівників, які мають бездоганну репутацію, авторитет та
практичний досвід роботи на керівних посадах в органах
прокуратури, вміють працювати з людьми. Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 10гн-1 ( v10_1900-09 ) від 11.12.2009 }
7. Управлінню внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури
України на основі систематичного аналізу стану роботи з кадрами
спільно з Головним управлінням кадрового забезпечення та Головним
управлінням організаційного та правового забезпечення і
відповідними підрозділами на місцях вивчати ефективність
діяльності структурних підрозділів, вносити пропозиції щодо
оптимізації штатної чисельності апаратів Генеральної прокуратури
України та прокуратур обласного рівня, шляхів покращання їх
діяльності. Пункт 7 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 2гн-4
( v02_4900-11 ) від 24.02.2011 }
8. Керівникам та кадровим підрозділам прокуратур усіх рівнів
періодично узагальнювати стан роботи з добору, розстановки,
професійної підготовки та виховання кадрів. За необхідності
вносити зазначені питання на розгляд колегій. Забезпечувати ефективне використання можливостей
автоматизованої інформаційно-довідкової системи "Кадри", до якої
своєчасно вносити відповідні відомості.
9. Основними критеріями оцінки кадрової роботи вважати:
укомплектування колективів прокуратур, їх структурних підрозділів
кваліфікованими, сумлінними працівниками, прозорість і
справедливість в доборі, розстановці та переміщенні
кадрів,стабільність кадрового складу, забезпечення раціонального
співвідношення молодих і досвідчених працівників, належного рівня
службової та трудової дисципліни.
9.1. В оцінці прокурорів і слідчих вирішальними критеріями
мають бути: компетентність, відданість справі, досвід роботи,
особистий вклад у підвищення ефективності прокурорсько-слідчої
діяльності, принциповість та неупередженість у вирішенні службових
питань, уміння протистояти місництву та відомчим впливам,
непримиренність до будь-яких порушень закону, дотримання
морально-етичних норм.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів
регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровського
екологічного прокурора. { Абзац перший пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 3/2/1гн
( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 } Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та іншим прирівняним до них прокурорам, ректору Академії
прокуратури України. Наказ Генерального прокурора України від 25 лютого 2004 року
N 2гн ( v0002900-04 ) "Про організацію роботи з кадрами в органах
прокуратури України" вважати таким, що втратив чинність.
Генеральний прокурор України О.Медведько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: